Tag archieven: Antillen

Antillianenwet/Over racisme en Neerlands schande/Terugkeer naar duistere tijden

 

ANTILLIANENWET/OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/

TERUGKEER NAAR DUISTERE TIJDEN

”Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld……’
Preambule Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”
Artikel 2, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
”Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”
Artikel 1, Nederlandse Grondwet
 
”De regering bevordert de ontwikkeling van de internationale rechtsorde.”
Artikel 90, Nederlandse Grondwet
Geachte lezers
Wie had gedacht, dat het out of the question was, de Nederlandse Staat er anno 2014 op te wijzen,
dat racisme en discriminatie niet alleen archaisch zijn, maar tot de ernstigste internationale
mensenrechtenschendingen behoren, heeft het bij het verkeerde eind.
Want dat is niet alleen kennelijk nodig vanwege de algemene politieke acceptatie van de extreem-rechtse
PVV [1], ook worden er wetsvoorstellen gedaan, die deze ongelijkheid tussen mensen, gebaseerd
op afkomst en land van herkomst, officieel in wet vastleggen. [2]
Een terugkeer naar duistere 19 e eeuwse tijden, toen racisme en discriminatie algemeen geaccepteerd
gemeengoed waren?
Ja

Reacties uitgeschakeld voor Antillianenwet/Over racisme en Neerlands schande/Terugkeer naar duistere tijden

Opgeslagen onder Divers