Smart Cities Innovatiedag/Afschuiven verantwoordelijkheid door Gemeente Den Haag/Reactie aan PVDA

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF
MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN, DIE BANDEN HEBBEN
MET HET DODELIJKE BEZETTINGSLEGER EN ILLEGALE
NEDERZETTINGEN, DOET NEDERLAND ZAKEN
EN DE GEMEENTE DEN HAAG FACILITEERT DAT!
EN SCHUIFT DE VERANTWOORDELIJKHEID
AF OP HET MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN!
MAAR DE GEMEENTE IS VERANTWOORDELIJK
VOOR DE EIGEN KEUZES!
AAN
DE HEER M VAN SCHAIK
BELEIDSMEDEWERKER
GEMEENTERAADSFRACTIE PVDA DEN HAAG
Geachte heer van Schaik
Ik waardeer het, dat u naar aanleiding van mijn schrijven aan uw
fractie/de andere fracties over de Smart Ciity Innovatiedag, de moeite
genomen hebt, mijn vlammend protest over te brengen aan de verantwoordelijke
wethouder en  dat u mij van hun reactie aan u op de hoogte hebt gesteld.
Fijn ook, dat u mij op de hoogte wilt houden van een mogelijk uitgebreidere
reactie van de kant van het College.
Wel vind ik het spijtig, van u als PvdA fractie geen inhoudelijke reactie
te hebben ontvangen op mijn onder andere aan uw fractie gerichte protest.
Waarom hebt u niet samen met de Partij voor de Dieren en de Haagse
Stadspartij kritische vragen gesteld aan het College?
Zie ook
Betekent dit, dat u als fractie wel achter die Innovatiedag in Den Haag staat?
Dat u over uw standpunt in dezen niets bericht, vind ik een ersntig manco van uw
kant.
Nu mijn inhoudelijke reactie op de door de wethouder aan u gestuurde reactie:

 

 

 

 

U schrijft hierover aldus:
” – De Smart City Innovatiedag is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
·         – Den Haag is dit jaar de gaststad.
·         – Het ministerie van EZ en de RVO zijn verantwoordelijk voor de inschrijving. De selectietoets wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid ism de Nederlandse ambassade in Israël. Voor deze selectietoets gelden de eerder gestelde Nederlandse voorwaarden.
·        –  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. We hebben de wethouder wel gewezen op het feit dat wij veel mails hebben ontvangen met eendere punten zoals u ons hebt gestuurd, en dat wij aanraden contact hierover op te nemen met de Rijksoverheid.”
Opvallend is het afschuifsysteem van het College, waarin dus geen
eigen verantwoordelijkheid genomen wordt.
Hun ”argumenten” op een rijtje, die u hen zo u wilt, namens
mij mag overbrengen.
DEN HAAG ALS GASTSTAD
Grappig, dat het College met dit argument komt aanzetten:
Voor zover mij bekend, is Den Haag ook de Juridische Hoofdstad
van de Wereld. [1]
Het Internationaal Hof van Justitie is er gevestigd.
Weet u nog?
Dat zelfde Internationale Hof, dat als advisory opinion aan de VN,
de Israelische Muurbouw tot illegaal heeft verklaard. [2
Weet u nog?
Een van de vele internationaalrechtelijke uitspraken, die
Israel aan zijn laars lapt!
Daarom zou juist een stad als Den Haag, geen ”gastvrijheid”
moeten verlenen aan bedrijven uit een land, dat al 49 jaar
een illegale bezetting handhaaft [ter verduidelijking: ÍEDERE bezetting
is natuurlijk illegaal].
Bedrijven, waarvan bovendien een aantal banden hebben met de
in bezet gebied gebouwde illegale nederzettingen [die nog steeds
worden uitgebreid] en met het Israelische bezettingsleger, berucht
om zijn oorlogsmisdaden en misdadige onderdrukking. [3]
”GEMEENTE EN INTERNATIONALE POLITIEK/ONTREKKEN
AAN DE VERANTWOORDELIJKHEID
En dan weer het bekende afschuifsysteem:
”  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. ”
Dat de Gemeente Den Haag ”niet kan ingrijpen in de internationale
politiek” weet ik ook wel.
Maar dat betekent niet, dat de Gemeente niet zelfstandig kan denken,
kritisch kan zijn naar mensenrechtenschendingen en/of haar verantwoordelijkheid
kan nemen.
Het is laf en oneigenlijk, je dan maar te verschuilen achter het Ministerie
van Economische Zaken.
Een Gemeente is geen kloon van een ministerie, bedrijft politiek
en is een zelfstandig denkend orgaan, met eigen keuzes.
En een van die keuzes is:
Een besmette Innovatiedag als deze wel of niet faciliteren.
Door dat wel te doen, sluit de Gemeente bewust haar ogen
voor mensenrechtenschendingen, oorlogsmisdaden en misdaden
tegen de menselijkheid. [4]
En dat ook nog eens de Gemeente van een stad, die de Juridische
Hoofdstad van de wereld is. [5]
Wat een blamage!
Laten ze dan tenminste de guts hebben, zich niet achter het Ministerie
te verschuilen en openlijk te zeggen:
”Wij hebben lak aan mensenrechten, handelsbelangen gaan voor.”
Want daar komt het toch op neer?
In ieder geval, vriendelijk bedankt voor uw reactie en fijn, dat
u mij op de hoogte wilt houden van een mogelijk uitgebreider
antwoord van het College.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
NOTEN
[1]
DEN HAAG
VREDE & RECHT
[2]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[3]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
[4]
GAZA STRIP
NO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPER
TREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE
12 JANUARY 2016
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
[5]


 Hide original message
On Thursday, February 4, 2016 10:08 AM, Fractie PVDA <pvda@denhaag.nl> wrote:Goedemorgen,
Dank voor uw mail betreffende de Smart City Innovatiedag.
We hebben uw zorgen en punten aangegeven bij de verantwoordelijke wethouder van Engelshoven.
Zij zijn op dit moment bezig om de binnen gekomen vragen over dit evenement te beantwoorden.
Hierbij in het kort al het antwoord dat ze ons hebben gegeven:
–       – De Smart City Innovatiedag is een initiatief van het Ministerie van Economische Zaken (EZ) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).
·         – Den Haag is dit jaar de gaststad.
·         – Het ministerie van EZ en de RVO zijn verantwoordelijk voor de inschrijving. De selectietoets wordt uitgevoerd door de Rijksoverheid ism de Nederlandse ambassade in Israël. Voor deze selectietoets gelden de eerder gestelde Nederlandse voorwaarden.
·        –  De wethouder geeft aan dat Den Haag als gemeente niet kan ingrijpen in internationale politiek, en af gaat op het oordeel en de selectie verricht door de Rijksoverheid. Indien daar fouten zijn gemaakt, zoals niet alleen u maar ook vele andere per mail stellen, dan moet de gemeente toch door verwijzen naar het Ministerie van EZ. We hebben de wethouder wel gewezen op het feit dat wij veel mails hebben ontvangen met eendere punten zoals u ons hebt gestuurd, en dat wij aanraden contact hierover op te nemen met de Rijksoverheid.
Mochten we meer informatie krijgen dan zullen we u op de hoogte houden, ook als er een beantwoording komt vanuit het college.
Mocht u nog vragen en/of opmerkingen hebben dan hoor ik het graag.
Nogmaals dank voor de attentie op dit evenement.
Met vriendelijke groet,

Mathijs van Schaik
Beleidsmedewerker
Gemeenteraadsfractie PvdA Den Haag
————————————-
Stadhuis, kamer A03.23
Spui 70
2511 BT Den Haag
Van: Astrid Essed 
Verzonden: woensdag 3 februari 2016 8:26
Aan: Ingrid van Engelshoven; Karsten Klein
CC: Fractie PVDA; Fractie SP; Fractie VVD; Fractie CDA Den Haag; fractieChristenUnie/SGP fractie ChristenUnie/SGP; Fractie D66; Fractie GROENLINKS; fractieGroep de Mos fractie Groep de Mos; Fractiegroep Okcuoglu; fractiegroepvanderhelm fractie groepvanderhelm; Fractie HSP; Fractie Islam Democraten; Fractie PVDE; Fractie PVDD
Onderwerp: Uw facilitering van ”Smart Cities Innovatiedag”
AAN
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS DEN HAAG
DE RAADSFRACTIES
Onderwerp:
Uw facilitering van ”Smart Cities Innovatiedag”
Geachte Burgemeester
Geachte Wethouders
Geachte leden van de Raadsfracties
Middels dit schrijven wil ik een vlammend protest laten horen tegen uw
facilitering van de ”Smart Cities Innovatiedag” op donderdag 4 februari
anno Domini 2016, waarbij Israelische en Nederlandse bedrijven en instellingen
worden samengebracht. [1]
Grote aanjagers van dit evenement zijn het Nederlandse Ministerie
van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend
Nederland en de Israelische Ambassade. [2]
Mijn protest is tweeledig:
Zowel gericht tegen de economische samenwerking tussen Nederlandse
en instellingen met Israelische in het algemeen [A], vanwege Israel als bezettingsstaat.
Als gericht tegen zaken doen met specifieke Israelische bedrijven en instellingen, die banden
onderhouden met de Israelische nederzettingen in bezet Palestijns gebied,
die in strijd zijn met het Internationaal Recht.
EN bedrijven, die banden hebben met het Israelische [bezettings] leger! [B]
A
ZAKEN DOEN MET ISRAEL IN HET ALGEMEEN
ISRAELISCHE BEZETTING/BEZETTING IS ONDERDRUKKING
EN TYRANNIE
Zoals u weet, bezet Israel de Palestijnse gebieden al vanaf 1967, wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [3]
De VN heeft zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [4]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[5], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
Ook heeft Amnesty International er  het Israelische leger ervan beschuldigd, in de Westbank
ongerechtvaardigd dodelijk geweld tegen Palestijnen te gebruiken. [6]
De lijst van Israelische [oorlogs] misdaden is ellenlang en ga ik hier niet
alles opnoemen.
Dat zou ook ondoenlijk zijn, alleen al over 2015.
Maar een greep eruit heb ik al gedaan en ik voeg nog toe:
De wurgende Gaza blokkade, waardoor patienten
in Gaza geen behoorlijke medische hulp kunnen krijgen. [7]
De systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen en de
”hulp” van het Israelische leger bij aanvallen
van kolonisten op Palestijnen. [8]
De illegale Israelische Muurbouw, waardoor Palestijnen ernstig
worden beperkt in hun bewegingsvrijheid en geen of moeilijk
toegang krijgen tot scholen en ziekenhuizen. [9]
Met bedrijven/instellingen van een dergelijke bezettingsstaat doe
je geen zaken, zolang die bezetting/onderdrukking doorgaat
en u als Gemeente is als facilitator van dit evenement medeplichtig
aan instandhouding van dit onrecht.
B
ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGEN
MET BANDEN MET DE ILLEGALE NEDERZETTINGEN IN BEZET
PALESTIJNS GEBIED
Het is sowieso al verwerpelijk zaken te doen met de Israelische
bezettingsstaat en al helemaal met bedrijven/instellingen, die banden
hebben met de illegale nederzettingen.
En er is sprake van deelname door zulke bedrijven, instellingen!
Ik noem:
  • Ke-La Israel Intelligence: Leden van de Raad van bestuur zijn Shabtai Shavit, voormalig directeur-generaal van de Mossad en Efi Eitam, voormalig generaal en een van de leiders van de kolonistenbeweging in Israël.[10]
  • Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael.[11]

  • Jerusalem Venture Partners (JVP) Cyber Labs, een werkmaatschappij van JVP. JVP Funds heeft veel leden die gediend hebben bij de Israëlische Strijdkrachten (IDF). JVP Community financiert programma’s in illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever. [12]
Een onfris stel bedrijven hoor!
Ik herinner u er, ten overvloede aan, dat de Israelische nederzettingen
in strijd zijn met het Internationaal Recht, waarbij nog komt waterdiefstal
van de bezette Palestijnse bevolking [13]
Zakendoen met bedrijven/instellingen, verbonden aan die
nederzettingen, is dus geen optie.


Ook heeft mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch in een recent
rapport de impact laten zien van de wijze waarop ”settlements business”
de Palestijnse mensenrechten ernstig schendt en benadeelt. [14]
Dan moet er  toch een  lampje bij u gaan branden!


C
ZAKEN DOEN MET ISRAELISCHE BEDRIJVEN/INSTELLINGEN
MET BANDEN MET HET ISRAELISCHE [BEZETTINGS] LEGER
En dan zijn er nog de deelnemende bedrijven/instellingen, die banden hebben met
het Israelische bezettings leger
  • Technion University, een universiteit die nauw verbonden is met het Israëlische militaire apparaat, ontwikkeling van militaire technologieën en militaire bedrijven zoals Elbit (berucht om zijn betrokkenheid bij de bouw van de apartheidsmuur en voor de productie van drones en vliegtuigen die ingezet zijn in de Gaza-oorlogen). [15]
Capital Nature: een investeringsbedrijf dat contracten heeft gesloten met Ariel University in de illegale nederzetting Ariel. Partners van Capital Nature zijn wapenfabrikanten Elbit en Rafael. In de raad van Bestuur hebben onder meer zitting een van de vice-voorzitters van Elbit en de voormalige senior vice-voorzitten van Rafael. [16]
Moet ik hier echt aan toevoegen, dat geen zaken kunnen worden
gedaan met bedrijven/instellingen, verbonden aan een bezettingsleger,
dat dood en verderf zaait in Gaza in de bezette Westelijke Jordaanoever? [17]
UW MORELE PLICHT/ZIE AF VAN DIT HEILLOZE EVENEMENT!
U hebt het al gelezen:
Het is uw morele plicht om PER DIRECT dit heilloze evenement ”Smart
Cities Innovatiedag” af te blazen.
Met bedrijven en instellingen uit een reeds bijna 49 jaar, die het
Internationaal Recht totaal aan zijn laars lapt, zich weigert
terug te trekken en weigert de illegale nederzettingen te ontmantelen,
doe je geen zaken!
En wel helemaal niet met bedrijven, die ook nog eens banden hebben
met die nederzettingen en het Israelische bezettingsleger!
En dat in Den Haag, Internationale Hoofdstad van de Wereld!
BLAAS HET EVENEMENT AF PER DIRECT!
Anders bent u medeplichtig aan het voortduren van onderdrukking
en bezettingsterreur!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
 Amsterdam
NOTEN
[1]
BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADE
VAN ISRAEL
SMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL
SMART CITIES INNOVATION DAY 2016
SMART SOLUTIONS FOR SMART CITIES
4 FEBRUARY 2016, THE HAGUE
[2]
BUREAU ECONOMISCHE EN HANDELSZAKEN, AMBASSADE
VAN ISRAEL
SMART CITIES INNOVATIEDAG NEDERLAND EN ISRAEL
[3]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[4]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
[5]
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
[6]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015
[7]
GAZA STRIP
NO RECOURSE: PATIENTS CAN NOT GET PROPER
TREATMENT IN GAZA OR ELSEWHERE
12 JANUARY 2016
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
[8]
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
PRESS RELEASE
VIDEO DOCUMENTATION:
SOLDIERS ESCORTING YITZHAR SETTLERS ON
VIOLENT RAMPAGE
8 OCTOBER 2015
[9]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER
[10]
SMART CITIES, SMART OCCUPATION
FORMER ISRAELI INTELLIGENCE OPERATIVES NOW
WORKING FOR HEGDE FUNDS
[11]
SMART CITIES, SMART OCCUPATION
[13]
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
[14]
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW SETTLEMENT BUSINESS CONTRIBUTE TO
ISRAEL’S  VIOLATIONS OF PALESTINIAN RIGHTS
19 JANUARY 2016
[15]
[17]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAELI FORCES IN OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
MUST END PATTERN OF UNLAWFUL KILLINGS
27 OCTOBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Smart Cities Innovatiedag/Afschuiven verantwoordelijkheid door Gemeente Den Haag/Reactie aan PVDA

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.