Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan burgemeester van der Laan

 

 

 

 

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING

 

 

 

 

INLEIDING:
Naar aanleiding van het eventuele samenwerkingsverband heb ik
aan de Gemeenteraadsleden van de PvdA [1]
en D’66 [2]
Enkele dagen later weer aan de PvdA Gemeenteraadsleden,
die ineens een
”ommezwaai” hadden gemaakt [nee tegen stedenband met Tel Aviv, ja
tegen samenwerkingsverband], waarschijnlijk onder druk van PvdA landelijk. [3]
In dit commentaar gaat het om de brief dd 29 juni, die ik heb gestuurd aan
het College B & W [4], met hetzelfde doel:
Hen te bewegen af te zien van dat samenwerkingsverband, vanwege
de misdaden en onderdrukking van de Israelische bezettingsstaat.
Wie schetst mijn verbazing, toen ik op 6 october, ruim 3 maanden later,
rijkelijk laat dus, een reactie kreeg van het Kabinet van de burgemeester.
Ondertussen had burgemeester van der Laan zijn reis naar Israel/
Tel Aviv al gemaakt, om ”onderzoek” te doen naar de mogelijkheden’voor dat
samenwerkingsverband. [5]
Van der Laan’s reactie was echter volkomen nietszeggend en ging inhoudelijk
totaal niet in op mijn brief van 29 juni [6]
Vandaar een reactie aan hem met opnieuw een dringende eis, af te
zien van dat samenwerkingsverband.

 

 

Zie onder de noten de brief van van der Laan
Zie daaronder mijn reactie op van der Laan
Astrid Essed
[1]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
29 JUNI 2015
[2]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN D’66 GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
30 JUNI 2015
[3]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
OMMEZWAAI PVDA/BRIEF AAN PVDA GEMEENTERAADSLEDEN
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
[4]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN B & W
29 JUNI 2015
[5]
GEMEENTE
BURGEMEESTER VAN DER LAAN EN WETHOUDER OLLONGREN
BEZOEKEN MIDDEN OOSTEN
5 SEPTEMBER 2015
VAN DER LAAN EN DE ”MENSENRECHTEN” IN TEL AVIV/
WIL HIJ HET WETEN
ASTRID ESSED
6 SEPTEMBER 2015
[6]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEF AAN B & W
29 JUNI 2015
REACTIE BURGEMEESTER VAN DER LAAN OP MIJN
BOVENSTAANDE BRIEF AAN B & W [NOOT 6]
On Tuesday, October 6, 2015 4:10 PM, Burgemeester E. Van Der Laan <e.van.der.laan@amsterdam.nl> wrote:Geachte heer, mevrouw,
Bedankt voor uw e-mail over de mogelijke samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv, en Amsterdam en Ramallah. Er zijn zowel voor – als tegenstanders, zoals ook weer uit uw reactie blijkt.
Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groeten,
Kabinet Burgemeester
REACTIE OP BOVENSTAANDE BRIEF VAN VAN DER LAAN
AAN HET KABINET VAN BURGEMEESTER E. VAN DER LAAN
TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER VAN DER LAAN
Onderwerp:
Uw voorgenomen samenwerkingsverband tussen Amsterdam en Tel Aviv
Geachte heer van der Laan,
Ik heb uw reactie op mijn aan uw College van B & W gerichte brief dd 29 juni, waarin
ik mijn bezwaren kenbaar maakte tegen een mogelijk samenwerkingsverband
tussen Amsterdam en Tel Aviv, ontvangen.
Niet alleen arriveerde uw reactie rijkelijk laat, op 6 october [zie
uw brief onder P/S], u hebt niet de moeite willen nemen, mij bij naam
en toenaam te noemen, noch in te gaan op mijn inhoudelijke bezwaren.
U hebt zich ervan ”afgemaakt” met een algemeen schrijven, waarover ik
zeer teleurgesteld ben.
En daarom nogmaals een overzicht van mijn bezwaren:
U schrijft, naar aanleiding van mijn brief op 29 juni, onder andere:
”Het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking is gedaan op verzoek van de gemeenteraad. Zoals voor de zomer toegezegd aan de gemeenteraad wordt het verslag met een voorstel over eventuele samenwerking binnenkort aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.”

Om met het laatste te beginnen:

Neen, meneer de burgemeester, u hebt mij NIET voldoende

geinformeerd.

Had u dat wel gedaan, dan was u niet ingegaan op uw ”onderzoek”

naar de mogelijkheden tot samenwerking, waaraan direct gekoppeld

uw reis naar Israel/Tel Aviv.

In mijn aan u gerichte brief [zie onder uw schrijven dd 6 october] heb ik

u namelijk opgeroepen GEEN samenwerkingsverband met Tel Aviv aan

te gaan:

Dat houdt natuurlijk direct in, dat u naar dat samenwerkingsverband

ook geen verder onderzoek doet, laat staan nog een reis in dat

verband naar Israel maakt!

ISRAELISCHE BEZETTINGSSTAAT

Nogmaals dan in het kort, mijn bezwaren tegen dit samenwerkingsverband:
Een samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,
de essentie verandert er niet door.
Israel bezet, zoals u weet, de Palestijnse gebieden vanaf 1967,  wat
inhoudt[zoals iedere bezetting ter wereld] onderdrukking,
vernedering, mensenrechtenschendingen en [oorlogs] misdaden,
zoals de Gaza militaire operatie ”Protective Edge” in 2014,
waarbij in drie weken tijd meer dan 2100 Palestijnen omkwamen,
scholen en ziekenhuizen werden gebombardeerd en duizenden
dakloos werden. [1]
Recentelijk heeft de VN zelfs de noodklok geluid, dat Gaza
door de opeenvolgende Israelische militaire aanvallen
onbewoonbaar dreigt te worden. [2]
Daarnaast wijs ik op een rapport van Amnesty International
”Trigger happy, Israel’s use of excessive force in the Westbank”,
[3], waarin de misdaden van het Israelische leger aan de kaak wordt
gesteld.
En ook tot op de dag van vandaag:
Huisvernietigingen, het doodschieten van Palestijnse burgers
bij checkpoints, de uithongeringsblokkade van Gaza, de bouw
van de illegale Israelische Muur, die Palestijnen beperkt in hun
bewegingsvrijheid en toegang tot scholen en ziekenhuizen
bemoeilijkt, alsmede toegang tot hun velden, noem ze
maar op. [4]
Dan heb ik nog niet genoemd
de systematische land waterroof van de Palestijnen door de
aanwezigheid van de illegale nederzettingen. [5]
En met een stad van een dergelijke Staat overweegt u,
ondanks deze u bekende feiten, nog steeds een samenwerkings
verband.
Ronduit een schande.
GEEN ”TOLERANT” TEL AVIV/RACISTISCH TEL AVIV
Nog afgezien van het feit, dat de misdaden van bezettingsstaat
Israel reden genoeg is, geen samenwerkingsverband met Tel Aviv
aan te gaan, is het een sprookje, dat Tel Aviv een
”tolerante stad” zou zijn. [6]
Niets is minder waar.
In Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [7]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [8]
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [9]
En met zo’n stad overweegt u een samenwerkingsverband.
Zo dreigt u in dezelfde positie te komen als de Amerikaanse stad
Baltimore, dat een samenwerkingsverband [of stedenband], heeft
met de Israelische stad Ashkelon, waar een virulent racisme is
tegen Ethopische Joden. [10]
Daarbij komt:
Dit racisme tegen Ethiopische Joden en Afrikaanse vluchtelingen,
meestal afkomstig uit Soedan en Eritrea, is een onderdeel van de
Israelische politiek.
Over het politieoptreden tegen Ethiopische Joden had ik het al [11]
Systematisch worden bovendien de rechten van Afrikaanse vluchtelingen
geschonden, die aanvankelijk [zonder de kans, asiel aan te vragen]
voor onbepaalde tijd in een vluchtelingenkamp [gevangenis dus] werden
opgesloten en nu dat voor onbepaalde tijd vasthouden is verboden
door het Hooggerechtshof, te maken krijgen met stadsverboden voor
Tel Aviv en Eilat, de steden waar ze wonen en werken. [12]
Afrikanen worden door de Israelische premier Netanyahu zelfs
een ”’demografische bedreiging voor het Joodse karakter
van de Staat” genoemd. [13]
EPILOOG
Met een stad, die onderdeel is van de Israelische bezettingsstaat,
die systematisch misdaden begaat [14]], kan en mag u geen samenwerkingsverband
aangaan.
Bovendien is die stad, Tel Aviv, helemaal niet tolerant, maar
virulent racistisch tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen. [15]
U had de mogelijkheid tot samenwerking niet eens moeten
onderzoeken en dient direct eventuele samenwerking te cancelen.
Zo niet, dan bent u als Gemeente Amsterdam, moreel medeplichtig
aan zowel de onderdrukking van Palestijnen als het virulente racisme
tegen Afrikanen in Tel Aviv.
Ik heb u de feiten gepresenteerd.
Daar kunt u niet omheen.
Zodat u later niet kunt zeggen
”Wir haben ess nicyh gewusst”
STOP IEDER SAMENWERKINGSVERBAND MET TEL AVIV
OF WELKE ISRAELISCHE STAD OOK, ZOLANG BEZETTING
EN RACISME DOORGAAN!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[2]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
 
 
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
 
 
 
[3]
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
[4]
AMNESTY INTERNATIONAL REPORT 2015/15
HUMAN RIGHTS WATCH
HOW ISRAELI IMPUNITY THREATENS PALESTINIAN CHILDREN
26 AUGUST 2015
ISRAEL/SEARCH IN UNLAWFUL PALESTINIAN HOME DEMOLITIONS
126 IN WESTBANK LEFT HOMELESS
22 AUGUST 2015
PRESS RELEASE
THE CIVIL ADMINISTRATION AND THE MILITARY DEMOLISHED
15 STRUCTURES IN AL KHDEIRAT COMMUNITY
3 SEPTEMBER 2015
ALJAZEERA
YOUNG PALESTINIAN WOMAN SHOT BY ISRAELI FORCES
DIES
22 SEPTEMBER 2015
 
 
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOCKADE ON GAZA/CRIME AGAINST HUMANITY
ASTRID ESSED
14 FEBRUARY 2008
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.

The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.

BTSELEM.ORG

THE SEPARATION BARRIER

http://www.btselem.org/separation_barrier/map

[5]

LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE
INTERNATIONAL LAW
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
 
 
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGENMONITOR
 
 
 
THE RIGHTS FORUM
WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
 
 
 
 
 
[6]
 
 
NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015
[7]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
[8]
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[9]

´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”

That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

[10]

BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
[11]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
[12]
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL: DROP CITY BAN ON RELEASED ERITREANS, SUDANESE
31 AUGUST 2015
HUMAN RIGHTS WATCH
DISPATCHES: ISRAEL FAILS AFRICAN ASYLUMSEEKERS
25 FEBRUARY 2015
”Previously, detainees could be held indefinitely, but a Supreme Court ruling last November restricted the holding period to 20 months.”
MIDDLE EAST EYE
FROM HELL TO HOLOT: AFRICANS TRAPPED IN ISRAEL’S
DETENTION CENTRE
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
[13]
 
 
 
THE GUARDIAN
ISRAEL PM: ILLEGAL AFRICAN IMMIGRANTS
THREATEN IDENTITY OF JEWISH STATE
 
 
 
 
NRC
ISRAEL STUURT AFRIKANEN DE WOESTIJN IN
18 FEBRUARI 2014
 
 
 
[14]
THE RIGHTS FORUM
GAZA- EEN JAAR NA ISRAEL’S VERWOESTENDE AANVAL
THE RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA-CONFLICT-FEITEN EN CIJFERS
BLACK FLAG: THE LEGAL AND MORAL IMPLICATIONS
OF THE POLICY OF ATTACKING RESIDENTIAL BUILDINGS
IN THE GAZA STRIP, SUMMER 2014
JANUARY 2015
THE GUARDIAN
GAZA SCHOOL ATTACK DENOUNCED AS
´´CRIMINAL ACT´´ BY UN CHIEF
INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY.
THE RED CROSS CAN’T PROTECT THEM
25 JULI 2014
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA: AIRSTRIKE DEATHS RAISE CONCERNS ON
GROUND OFFENSIVE
22 JULI 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
MOUNTING EVIDENCE OF DELIBERATE ATTACKS
ON GAZA HEALTH WORKERS BY ISRAELI ARMY
7 AUGUST 2014
[15]
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015

THE ISRAEL TIMES

IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN

MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE

http://www.timesofisrael.com/in-tel-aviv-tensions-between-israelis-and-african-migrants-boil-over/

MIJN BRIEF AAN UW COLLEGE B & W DD 29 JUNI 2015

Mon, Jun 29, 2015 at 6:28 AM

 Astrid Essed
AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTE
AMSTERDAM
Onderwerp
VAN STEDENBAND TOT SAMENWERKING AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,
Geachte loco burgemeester,
Geachte Wethouders,
Geachte Secretaris,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen, dat weliswaar
de Stedenband tussen Amsterdam en Tel Aviv  en Ramallah
van de baan is. [1]
Destijds heb ik u ook aangeschreven met de oproep,
van die Stedenband af te zien vanwege de nu al 48 jaar
durende Israelische bezetting met alle onderdrukking en
mensenrechtenschendingen, die dat met zich meegebracht
heeft en nog steeds doet.
Zie mijn eerdere brief aan u, geheel onderaan.
Positief nieuws dus, ware het niet, dat u nu voornemens bent, in
te zetten op een ”samenwerking” met Tel Aviv. [2]
Welnu  dames en heren, dat is naar mijn mening lood om oud
ijzer, omdat er dan nog steeds een positieve connectie tussen
Amsterdam en Tel Aviv bestaat.
Met klem wil ik u verzoeken, niet tot een dergelijke samenwerking over te gaan.
Tegen een eventuele samenwerking  met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, geen enkel bezwaar, omdat dat juist een opsteker zal zijn voor de Palestijnse
rechten.
Mijn bezwaren tegen die van de baan lijkende stedenband heb ik reeds
op een rijtje gezet [zie brief onderin] en die gelden uiteraard ook het
eventuele samenwerkingsverband.
Hier ga ik in op enkele opmerkingen uwerzijds ten gunste van die
stedenband en dus ook dat samenwerkingsverband:
In een brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte,
naar aanleiding van de bezwaren tegen de Stedenband, gaat hij
nader in op het standpunt van de burgemeester over de Stedenband,
zoals besproken in de Gemeenteraad.
Zie boven mijn brief aan B & W
Ik wil hierop ingaan, omdat ik ervanuitga , dat ditzelfde standpunt
het eventuele samenwerkingsverband geldt:
SCHEIDING VAN ”STAD” EN ”LAND”
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:
Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.
Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah”
…….
……..
”De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.”
Geacht College, u kunt landelijk en stedelijk niet scheiden.
Steden bevinden zich immers niet in een vacuum, maar maken integraal
onderdeel uit van het land waartoe ze behoren en vallen dus ook
onder de wetten van het land.
Terecht merkte de heer Hamburger [voorzitter van Een Ander Joods
Geluid] op tijdens zijn toespraak tot de Commissie van Algemene
Zaken op donderdag 18 juni, waar over die Stedenband werd gesproken:
”Er zijn in Israël zelf meer dan vijftig wettelijke regelingen en voorschriften met discriminerende werking ten aanzien van Palestijnen. De belangrijkste daarvan betreffen stedelijke uitbreidingsplannen, het recht op grondbezit, immigratie, mogelijkheden een partner te kiezen onder Palestijnen buiten Israël in samenhang met woon- en vestigingsrechten. Die discriminerende wetten en regelingen houden geen halt voor de stadsgrenzen van Tel Aviv, meneer van der Laan.” [3]
Tel Aviv is een vitale stad van bezettingsstaat
Israel en zoals u weet is deze bezettingsstaat verantwoordelijk voor
onderdrukking, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid
[Blokkade Gaza] [4]
En het laatste, dat een bezettingsstaat verdient.
Die moet juist internationaal afgestraft worden, niet beloond.
VERGELIJKING MET STEDENBANDEN MET BEIJNG, MOSKOU
EN ANDERE STEDEN
Uit de brief van D’66 fractievoorzitter de heer Paternotte:
”Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.”
Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. ”
Hier wordt de essentie geraakt:
Want het is zeer de vraag of Amsterdam uberhaupt een stedenband had moeten
aangaan met steden als Beijing en Moskou.
Ik denk van niet
Want ook in dat verband geldt:
Het is een opsteker voor mensenrechtenschendende regimes als
Rusland en China en natuurlijk zijn die steden niet verantwoordelijk
voor het landelijk beleid, maar maken er wel deel van uit.
Dat argument ”we gaan ook met andere steden een samenwerkingsverband
aan”, gaat hier dus ook niet op.
In het algemeen zou moeten gelden:
Geen vriendschapsbanden met steden van landen, die notoir de
mensenrechten schenden.
 

”TEL AVIV, TOLERANTE STAD”
Geregeld wordt Tel Aviv in de media gepresenteerd als
”tolerante stad”, die dus daardoor de support van Amsterdam
zou verdienen. [5]
Ik heb al gezegd, dat dat naar mijn mening niet het
geval is, omdat Tel Aviv gewoon onderdeel is van
bezettingsstaat Israel, die daardoor een opsteker krijgt.
Een ander argument is, dat Tel Aviv helemaal niet zo
”tolerant” is als wordt voorgespiegeld.
Ethiopische Joden worden in Israel op schandalige wijze gediscrimineerd,
ook in Tel Aviv, dat daarbij  een aardig partijtje meeblaast.
Reden voor een massale botsing tussen Ethiopische Joden in Tel Aviv
en de politie was een filmpje waarop te zien was, dat een Ethiopisch Joodse
soldaat door de politie in elkaar geslagen werd. [6]
Uit de woede die daarop volgde bleek wel, dat dit incident niet op zichzelf stond.
In 2012 was er een grote demonstratie bij de Knesset, waarbij Ethiopische
Joden uitriepen
””Black and white are equal,”[7]
Dit is het ”tolerante” en ”moderne” Tel Aviv van Ephimenco.
Of is het:
For whites only?
EPILOOG
Een Samenwerkingsband met Tel Aviv is een impliciete en expliciete
ondersteuning voor bezettingsstaat Israel, aangezien een stad
nou eenmaal een onderdeel van een Staat is.
Of u het nu een ”stedenband” of een ”samenwerking” noemt,
de essentie verandert er niet door.
Met het aangaan van positieve betrekkingen met Tel Aviv gebeurt er
meer dan een positief verband:
Amsterdam gaat een verbinding aan met een bezettingsstaat, wat
een zware smet is op haar blazoen.
Laat het niet zover komen en blaas die samenwerking af.
Wie met pek omgaat, wordt ermee besmet.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
NRC
STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR
25 JUNI 2015
[2]
AT5
VAN DER LAAN: STEDENBAND MET TEL AVIV EN RAMALLAH IS
HELEMAAL NIET VAN DE BAAN
26 JUNI 2015
HET PAROOL
STEDENBAND MET TEL AVIV IS VAN DE BAAN
25 JUNI 2015
NRC
STEDENBAND MET AMSTERDAM EN TEL AVIV GAAT NIET DOOR
25 JUNI 2015
[3]
EEN ANDER JOODS GELUID
STEDENBAND AMSTERDAM – TEL AVIV -RAMALLAH
19 JUNI 2015
[4]
DE GAZASTROOK
THE RIGHTS FORUM
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
BBC
UN OFFICIAL SLAMS ISRAEL ”CRIMES”
10 DECEMBER 2008
BLOKKADE GAZA/MISDAAD TEGEN DE MENSELIJKHEID
ASTRID ESSED
FEBRUARI 2008

[5]

NB
Van dit artikel neem ik overigens nadrukkelijk afstand:
TROUW
AMSTERDAM, EEN ONDERWORPEN STAD, DIE
HAAR IDENTITEIT VERLOOCHENT
SYLVAIN EPHIMENCO
23 JUNI 2015
”Deze stad is toch een boegbeeld van moderniteit en tolerantie in Israël, en net als Amsterdam zeer homovriendelijk.”
”Voorstanders van de stedenband wijzen juist op de humanitaire inzet van Tel Aviv.”
NRC
TEL AVIV VERBAASD OVER DREIGENDE ANNULERING
STEDENBAND AMSTERDAM
22 JUNI 2015
 
 
 
[6]
 
 
BRIEF D’66 FRACTIEVOORZITTER DE HEER PATERNOTTE
OP KRITISCHE BRIEVEN OVER DE STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
RAMALLAH
Geachte heer/mevrouw,
D66 begrijpt uw zorgen. De situatie in de Palestijnse gebieden, de bezetting door Israël en de positie van Palestijnen in Israel blijven verontrustend. Een paar jaar geleden ben ik er zelf geweest. De checkpoints, de discriminatie en de onrechtvaardigheid die je daar dagelijks ziet, blijven op je netvlies staan.
Landelijk en op Europees niveau zet D66 zich er inderdaad ook voor in dat er specifieke voorwaarden worden gesteld aan de relaties met Israel en Palestina, en om uiteindelijk tot een tweestaten oplossing te komen.
Op stedelijk niveau kunnen we hier het verschil niet mee maken. In het onderhavige voorstel van de burgemeester sluiten we een stedenband met de steden Tel Aviv en Ramallah. Het besluit om dat te willen is anderhalf jaar geleden al genomen door de gemeenteraad. Dat gebeurde overigens met instemming van alle fracties in de toenmalige gemeenteraad. Het voorstel waar destijds over gestemd is sturen we u bij deze toe.
Amsterdam heeft een grote hoeveelheid stedenbanden, met gemeenten variërend van Bejing en Moskou tot het eiland Sint Maarten en de Groningse gemeente Delfzijl. Deze stedenbanden zijn allerminst een adhesiebetuiging aan China, Rusland, Sint Maarten of Groningen. Het gaat om samenwerking tussen steden, als economische motoren, maar ook als broedplaatsen van culturele en maatschappelijke vernieuwing, en leren van elkaars uitdagingen.
De gemeente Amsterdam gaat dan ook géén samenwerking aan met de staat Israel of de Palestijnse autoriteit. Daar heeft D66 ook geen behoefte aan. Steden sluiten samenwerkingsverbanden met steden, niet met staten.
Onze tradities getrouw staan mensenrechten altijd op de agenda in de contacten met de ons bevriende steden. We zullen de burgemeester dan ook vragen hoe hij deze gesprekken ingaat en welke boodschap hij wil achterlaten.
De burgemeester schreef hierover in de Metro vorige week het volgende:
Sinds die demonstraties van vorige zomer voeren we met een groep Amsterdamse joden en moslims regelmatig gesprekken hierover. Hoewel – of juist omdat – de gesprekken niet altijd makkelijk zijn, ben ik hen gaan bewonderen. Ze proberen zich in te leven in een wereld die soms mijlenver van hen afstaat (en vaak, na beter luisteren, toch dichterbij lijkt dan verwacht). En daarmee zijn ze een voorbeeld voor ons allemaal. Dat is een bijkomende reden om naar beide steden te gaan: we willen recht doen aan zowel de Amsterdammers die zich verbonden voelen met het Joodse volk, als degenen die zich verbonden voelen met de Palestijnen.
Ten slotte: we houden doorgaans de inwoners en bestuurders van bevriende steden als Beijing, Mumbai en San Francisco niet verantwoordelijk voor het beleid van China, India en Amerika, en dat geldt hier evenmin. Dat laat overigens onverlet dat mensenrechten altijd op de agenda staan tijdens dit soort bezoeken. We geloven in de kracht van steden, als plaatsen waar openheid en pragmatisme vaak boven politiek gaan. En we zijn benieuwd naar Tel Aviv als start-up city en naar Ramallah, een diverse Palestijnse stad met een christelijke burgemeester.
Met dit in het achterhoofd zullen we er bij de burgemeester op aandringen de mensenrechten tijdens bezoeken aan Tel Aviv en Ramallah te bespreken. Dit geldt zowel voor wat betreft de positie van Palestijnen in Israel als voor bijvoorbeeld LGBT’s in Ramallah. Amsterdam als vrije stad moet die tolerantie en vrijheid om jezelf te zijn koesteren en altijd en overal uitdragen. Willen wij ook moeilijke onderwerpen aan de orde kunnen stellen, dan moeten we wel ook aan tafel zitten.  Het conflict in het Midden-Oosten is misschien wel het meest langdurige conflict van onze tijd. Wat ons betreft past het een stad Amsterdam dan eerder om aan tafel mee te denken, dan om Ramallah en Tel Aviv de rug toe te keren.
Met vriendelijke groet,
Jan Paternotte
BRIEF AAN COLLEGE B & W OVER STEDENBAND AMSTERDAM
TEL AVIV RAMALLAH
AAN HET COLLEGE B & W VAN DE GEMEENTE
AMSTERDAM
Onderwerp
STEDENBAND AMSTERDAM TEL AVIV
Geachte heer burgemeester,
Geachte loco burgemeester,
Geachte Wethouders,
Geachte Secretaris,
Via de nieuwsberichtgeving heb ik kennisgenomen van uw voornemen,
over te gaan tot een stedenband met de Israelische stad Tel Aviv en
de Palestijnse stad Ramallah.
Met klem wil ik u verzoeken deze stedenband met Tel Aviv  af te wijzen.
Tegen een stedenband met de Palestijnse stad Ramallah heb ik, zoals uit
deze brief zal blijken, geen enkel bezwaar.
Integendeel.
MIJN BEZWAREN
Ik hoef u niet te vertellen, dat Israel al 48 jaar bezettende macht is in de Palestijnse
gebieden Oost-Jeruzalem, de Westelijke Jordaanoever en Gaza (2), ondanks de
in 1967 aangenomen VN Veiligheidsraadsresolutie 242.
Dat Israel daarmee handelt in strijd met het Internationaal Recht, nog geintensiveerd
door de sinds eind zestiger jaren en nog steeds gecontinueerde bouw van de
volgens het Internationaal Recht illegale nederzettingen. (3)
Dat Israel vanaf die bezetting, die sowieso onderdrukking en vernedering is,
systematisch oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals
de Gaza Blokkade, bedrijft en daartoe ook op allerlei
manieren aanhitst, onder andere door ´´het beschouwen van Gaza als
een vijandige entiteit´´ (4)
Andere voorbeelden zijn het trigger happy gedrag van het Israelische
leger en de bloedige Israelische militaire Gaza expedities als
´´Cast Lead´´ ¨(2008-2009)  en ´´Protective Edge´´ (2014) (5)
En de onderdrukking en mensenrechtenschendingen gaan nog
op dagelijkse basis door.
Zie ook
Btselem.org
En natuurlijk Amnesty International en Human Rights Watch
De website van oud premier Van Agt verdient ook aanbeveling
 
 
DRINGEND BEROEP OP U
STEM VOOR GERECHTIGHEID!
 
Vandaar een dringend beroep op u, om
af te zien van  een stedenband
tussen Amsterdam en Tel Aviv of welke Israelische stad dan ook.
Met steden uit een land, dat zodanig de mensenrechten schendt en
schoffeert, hoort geen vriendschappelijke band gesloten te worden, ook
niet als ´´als doekje voor het bloeden´´, de Palestijnse stad Ramallah
wordt meegenomen.
Een stedenband alleen met Ramallah zou echter een uitstekende
opsteker voor Palestijnse rechten zijn.
 
Steun gerechtigheid, geen bezettingsstaat!
 
Zolang Israel de bezetting niet opheft, de illegale nederzettingen
niet ontmantelt en de illegale Muur niet afbreekt, geen  blijken
van vriendschap!
 
Ik dring er ten zeerste opaan, dat u afziet van die stedenband met
Tel Aviv en kiest voor het recht.
 
Vriendelijke groeten
 
Astrid Essed
Florijn 444
1102 BA Amsterdam (Z-O)
 
 
 
NOTEN
 
 
(1)
(2)
GAZA NOG STEEDS BEZET GEBIED VOLGENS HET
INTERNATIONAAL RECHT
”Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
(3)
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS
GEBIED/IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
THE RIGHTS FORUM/NEDERZETTINGEN
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL LAW
”Recalling that the Security Council described Israels policy of establishing settlements in that territory as a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention, the Court finds that those settlements have been established in breach of international law.”
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
(4)
´´Het veiligheidskabinet van de Israëlische regering heeft gisteren een reeks voorstellen van minister van Defensie Ehud Barak (Arbeidspartij) aangenomen, die grote gevolgen heeft voor de Palestijnse burgerbevolking. Kern van dat pakket is dat Israël de Gazastrook beschouwt als „vijandige entiteit” omdat van daaruit Israëlische dorpen en steden in de grensstreek vrijwel dagelijks worden beschoten met zelfgemaakte Qassamraketten.´´
NRC
GAZA BEREIDT ZICH VOOR OP OORLOG
20 SEPTEMBER 2007
 
 
´´Israel’s decision to cut fuel and electricity is the latest move aimed ostensibly against Hamas that is affecting the entire population of Gaza. In September, the Israeli cabinet declared Gaza “hostile territory” and voted to “restrict the passage of various goods to the Gaza Strip and reduce the supply of fuel and electricity.” Since then, Israel has increasingly blocked supplies into Gaza, letting in limited amounts of essential foodstuffs, medicine and humanitarian supplies. According to Holmes, the number of humanitarian convoys entering Gaza had dropped to 1,500 in September from 3,000 in July.
“Cutting fuel and electricity obstructs vital services,” Whitson said. “Operating rooms, sewage pumps, and water well pumps all need electricity to run.”´´
HUMAN RIGHTS WATCH
GAZA/ISRAEL´S FUEL AND POWER CUTS VIOLATE LAWS OF WAR
29 OCTOBER 2007
 
 
(5)
 
AMNESTY INTERNATIONAL
TRIGGER HAPPY/ISRAEL’S USE OF
EXCESSIVE FORCE IN THE WESTBANK
FEBRUARY 2014
OPERATIE PROTECTIVE EDGE
RIGHTS FORUM
50 DAGEN GAZA OORLOG
FEITEN EN CIJFERS
ALAKHBAR
THE VICTIMS OF GAZA/A LIST OF PALESTINIANS
KILLED IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
OPERATIE CAST LEAD

Reacties uitgeschakeld voor Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan burgemeester van der Laan

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.