‘Relschoppers’ Schilderswijk/De niet gehoorden/Reactie op artikel Peter Storm

 

 

RELLEN IN PARIJS 2005/OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN
AANLEIDING DOOD BOUNA TRAORE EN ZYED BENNA,
DIE WERDEN GEELECTROCUTEERD OP DE VLUCHT VOOR
DE POLITIE
RELLEN IN LONDEN 2011/OPSTAND VAN DE NIET GEHOORDEN

AANLEIDING RELLEN IN LONDEN
RIP MARK DUGGAN, DOODGESCHOTEN
DOOR DE POLITIE, WAS ONGEWAPEND
DE ZOVEELSTE POLITIEDODE IN ENGELAND

RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK 2015/OPSTAND VAN DE NIET
GEHOORDEN

DE KRUIK GAAT NET ZOLANG TE WATER TOT ZIJ BARST

RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King

http://quotationsbook.com/quote/34458/

Naar aanleiding van de dood door politiegeweld van de Arubaan Mitch
Henriquez op zondagavond 28 juni overleed [1], braken er de week daarop
rellen in de Schilderswijk uit. [2]
Niet alleen uit woede om de dood van Mitch Henriquez, maar omdat hij
bepaald niet het eerste allochtone politieslachtoffer was.

 

 

 

 

Zo werd in 2013 de 17 jarige Rishi Chandrikasing door een agent doodgeschoten,
toen hij al wegrende. [3]
Ondanks het feit dat de agent had gelogen, dat hij uit zelfverdediging
geschoten had en hij had gehandeld tegen de schietinstructie in [al lopende
schieten], kwam hij er toch mee weg:
hij werd vrijgesproken. [4]
Nu gebeurt het bijna altijd, dat een agent, die een geweldsmisdrijf
gepleegd heeft [mishandeling of een dodelijk geweldsmisdrijf], daarmee
wegkomt.
In de meeste gevallen komt er niet eens een rechtszaak van.
Dankzij alertheid van Smartphone filmers en getuigen, die zich hebben
uitgesproken, moet het OM die vijf agenten, betrokken bij de dood van
Mitch Henriquez, wel als verdachte horen [5], maar of ze ook daadwerkelijk
worden veroordeeld of er ook mee wegkomen, is de vraag.
Trouwens, de gang van zaken is al heel raar.
Ze worden verdacht van zoiets ernstigs als minstens dood door schuld
en lopen gewoon op vrije voeten rond.
Terecht merkt activist en publicist Peter Storm daarover op:
”En waar overtreders van een uitgaansverbod dus bij tientallen tegelijk worden opgepakt, daar worden vijf verdachten van moord, doodslag of toch tenminste dood door schuld slechts geschort Ze zijn niet eens gearresteerd. Hoe lang zouden vijf andere mensen vrij rond blijven open als ze een agent besprongen, van de adem beroofden en hem de dood in joegen?” [6]
Enfin, mensen waren woedend en terecht, omdat dat politiegeweld
in Den Haag [vooral het bureau Heemstraat], structureel is, zeker tegen bewoners in de Schilderswijk.
Etnische profilering, sowieso landelijk een probleem [Amnesty
heeft er een rapport over geschreven] [7] en mishandeling, wat
is aangekaart door oud agenten, die daarover brieven hebben
gestuurd naar de Haagse Gemeenteraad.
Bevestigd door slachtoffers. [8]
Racisme bij de politie is bevestigd door onderzoeker, antropoloog
Paul Mutsaert en de vroegere Nationale Ombudsman, Brenninkmeyer. [9]
Over het ”gif van de uitsluiting”, wat vooral allochtone agenten van
islamitische afkomst betreft, heeft korpschef Bouman zijn zorgen uitgesproken. [10]
 
Toch, ook na de dood van Henriquez, blijft het ”gezag” dit categorisch ontkennen.
Burgemeester van Aartsen verklaart zonder blikken of blozen, dat 
er bij de Haagse politie geen sprake is van racisme. [11]
 
En nog iets:
Welke Kamervragen zijn er gesteld over het politiegeweld rond de
dood van Henriquez. 
Welk Kamerdebat is eraan gewijd?
 
De Kamer was nog niet met reces, toen het gebeurde.
 
Dat geeft wel het gebrek aan prioriteit aan, dat de politiek
eraan hecht.
Beschamend.
 
En dat alles wekt de terechte woede van de ”relschoppers”
[ik zeg liever ”opstandelingen] op.
Dat was zo in Parijs [2005]
en in Londen [2011]
En dat is zo in Den Haag, anno 2015 [14]
 
Activist en publicist Peter Storm heeft dat goed verwoord in zijn 
artikel
”Relschoppers” hebben gelijk: Opstand Schilderswijk is terecht” [15]
 
Op dat stukje heb ik een reactie geschreven, die onder het notenapparaat
volgt.
 
De opstand kan nu tijdelijk neergeslagen zijn:
Zolang etnisch profileren, racisme en politiegeweld
doorgaat en aan de slachtoffers geen recht wordt gedaan,
gaat het verzet door!
 
‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
MALCOLM X
Astrid Essed
NOTEN
[1]
OMROEP WEST
MAN, DIE WERD OPGEPAKT BIJ NIGHT AT THE PARK DEN HAAG
OVERLEDEN
28 JUNI 2015
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
[2]
OMROEP WEST
VIERDE AVOND ONRUST IN DE SCHILDERSWIJK
3 JULI 2015
[3]
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/
RECHTBANK GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[4]
AGENT, DIE RISHI DOODDE, VRIJGESPROKEN VAN DOODSLAG
23 DECEMBER 2013
OMROEP WEST
OUD AGENTEN
HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG
GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN
16 OCTOBER 2013
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
23 JUNI 2014
[5]

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

[6]

”De hoofdofficier kon niet zeggen of de verdachte agenten vervolgd zullen worden en waarvoor. Daarvoor moet het onderzoek afgewacht worden”

AD

VIJF AGENTEN VERDACHT VAN BETROKKENHEID DOOD MITCH

1 JULI 2015

http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/4092183/2015/07/01/Vijf-agenten-verdacht-van-betrokkenheid-dood-Mitch.dhtml

[7]

””En waar overtreders van een uitgaansverbod dus bij tientallen tegelijk worden opgepakt, daar worden vijf verdachten van moord, doodslag of toch tenminste dood door schuld slechts geschort Ze zijn niet eens gearresteerd. Hoe lang zouden vijf andere mensen vrij rond blijven open als ze een agent besprongen, van de adem beroofden en hem de dood in joegen?”

”RELSCHOPPERS”  HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK

IS TERECHT

PETER STORM

3 JULI 2015

http://www.ravotr.nl/2015/07/03/relschoppers-hebben-gelijk-opstand-schilderswijk-terecht/

[8]

AMNESTY INTERNATIONAL
RAPPORT
GELIJKHEID ONDER DRUK/DE IMPACT VAN HET ETNISCH
PROFILEREN
NOVEMBER 2013
[9]
OMROEP WEST
OUD AGENTEN
HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG
GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN
16 OCTOBER 2013
OMROEP WEST
OUD AGENTEN BEVESTIGEN DISCRIMINATIE BIJ HAAGSE
POLITIE
24 JUNI 2014
BRIEF EX AGENT AAN HAAGSE GEMEENTERAADSLEDEN
23 JUNI 2014
[10]
VOLKSKRANT
ZE PAKKEN ALLEEN DE HOLLANDSE ZAKEN
2 JULI 2015
[11]
RTL NIEUWS
NEDERLANDSE POLITIE DISCRIMINEERT OP GROTE SCHAAL
9 JUNI 2015
TILBURG UNIVERSITY
ROEP OM MINDER ”BUREAUCRATIE” LEIDT
EERDER TOT POLITIEDISCRIMINATIE
PERSBERICHT 2 JUNI 2015
VOLKSKRANT
OMBUDSMAN: DISCRIMINATIE ZIT IN POLITIECULTUUR
28 OCTOBER 2013
[12]
NRC
KORPSCHEF BOUMAN
´´ER SLUIPT EEN GIF DE NATIONALE POLITIE
BINNEN´´
11 APRIL 2015
[13]
”Op de vraag of vermeend racisme binnen het Haagse politiekorps wellicht aanleiding kan zijn voor de relschoppers, reageert Van Aartsen afwijzend: “Racisme bestaat niet binnen het Haagse korps en ook niet binnen de Nederlandse politie.”
VAN AARSTEN: ”IK HOOP, DAT IEDEREEN ZIJN VERSTAND
ERBIJ HOUDT”
1 JULI 2015
[14]
RELLEN IN DE SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DE
NIET GEHOORDEN
ASTRID ESSED
5 JULI 2015
 
 
[15]
 
”RELSCHOPPERS” HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK
IS TERECHT
PETER STORM
3 JULI 2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REACTIE OP ARTIKEL PETER STORM
 
 
”RELSCHOPPERS” HEBBEN GELIJK: OPSTAND SCHILDERSWIJK
IS TERECHT
PETER STORM
3 JULI 2015
 
 
 
 
 
‘RELSCHOPPERS” HEBBEN GELIJK/OPSTAND VAN DE
NIET GEHOORDEN
RIOTS ARE THE VOICES OF THE UNHEARD
Martin Luther King
Beste Peter
Goed stuk en helemaal met je eens.
Ik noem het ook liever ”opstand” dan ”rellen” al
is het qua verschijningsvorm zo begonnen.
Nu is de ”rust” teruggekeerd, maar ik ben ervan
overtuigd, dat dat slechts schijn is en voor
het ”gezag”, uitstel van executie.
Er zal een tweede opstand komen, een derde
etc, als de repressie blijft zoals die is.
Aanleiding vormde de dood, door politiegeweld,
van Mitch Henriquez, oorzaken liggen
in het structurele politiegeweld en het etnisch profileren
[in een rapport aangeklaagd door Amnesty International]
waarin vooral een bepaalde Haagse politieeenheid, in
bureau de Heemstraat, zich heeft gespecialiseerd, die
een terreur uitoefent op de bevolking in de Schilderswijk.
Ik citeer hier de ervaringen van een van de bewoners.
”U wilt voorbeelden van hoe de politie allochtonen discrimineert? Mevrouw, ik ben zelf een keer gearresteerd en dat was een vergissing want ze moesten eigenlijk mijn broer hebben. Maar toen ik klaagde dat mijn handboeien te strak zaten, draaide een agent met drie van die sterren op zijn uniform de boel nog wat strakker aan. En toen ik zei: ‘U bent geen Hollander, u bent een Duitser’, kreeg ik klappen. Vijf zelfs, terwijl ik geboeid was, tegen de achterkant van mijn hoofd en in mijn gezicht. Ik heb een klacht ingediend, maar er nooit meer iets over gehoord. ”
 
En dat is slechts een van de velen!
Als je dit dagelijks over je heen krijgt, knapt er op gegeven
ogenblik iets.
Gevaarlijker is nog het dodelijke politiegeweld waarvan Mitch
Henriquez bepaald niet het eerste voorbeeld is.
Rishi Chandrikasing, Hollands Spoor, 2013
 
De killing cop kwam ermee weg, zoals vrijwel altijd het geval is.
 
Hopelijk vergaat het de killing cops in de zaak Mitch Henriquez anders en
dat is dan te danken aan de dappere filmers van die mamhandling en de
getuigen, die zich hebben uitgesproken EN BEPAALD NIET aan het 
liegende OM, dat eerst beweerde, dat Henriquez het bewustzijn had verloren
in het politiebusje en daar later aan de hand van de Youtube films
waaruit bleek, dat hij al bewusteloos was voordat hij in dat busje
werd gesleept, op moest terugkomen.
 
 
Maar het gaat hier om het gebrek aan bereidheid van de autoriteiten,
om te luisteren naar de ”niet gehoorden”, ook nu.
 
Burgemeester van Aartsen bestaat het zelfs te beweren, dat racisme
bij de Haagse politie niet voorkomt!
Afgezien van die onzin [racisme komt in alle geledingen van een
samenleving voor] wordt dit tegengesproken door Amnesty International
[etnische profilering] en oud agenten, die er brieven over hebben gestuurd
naar de Gemeenteraad.
 
De zaak kan dan tijdelijk gesust worden door buurtvaders en dergelijke,
als er fundamenteel niets verandert, zal de opstand terug blijven komen
en met jou zeg ik
 
DE RELSCHOPPERS HEBBEN GELIJK!
HET IS ZELFVERDEDIGING EN OPEISING VAN DE
ELEMENTAIRE RECHTEN OP RESPECT EN VEILIGHEID!
 
 
We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a
human being, to be given the rights of a human being in this society, on this
earth, in this day, which we intend to bring into existence by any means necessary”
MALCOLM X
ZIE OOK
RELLEN IN SCHILDERSWIJK/STEMMEN VAN DE NIET
GEHOORDEN
 
 
Hartelijke groeten
Astrid

Reacties uitgeschakeld voor ‘Relschoppers’ Schilderswijk/De niet gehoorden/Reactie op artikel Peter Storm

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.