Politie haalt tenten asielzoekers Tolstraat weg/Schande voor Gemeente/Waarheen nu?/Reactie op AT5

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER
Tentenkamp Osdorp

Vluchtkerk

Vluchtflat

Vluchtkantoor

TENTENKAMP OSDORP
VLUCHTKERK
VLUCHTFLAT
VLUCHTKANTOOR
Surinameplein

SURINAMEPLEIN
Vluchthaven

VLUCHTHAVEN
Vluchtgarage

VLUCHTGARAGE
Vluchtmarkt

VLUCHTMARKT
Vluchtopvang

VLUCHTOPVANG
UIT DEZE PLEKKEN WERDEN DE VLUCHTELINGEN
VERDREVEN
EN IN DEN HAAG UIT DE SACRAMENTSKERK
NU MOETEN DE VLUCHTELINGEN OOK
DE VLUCHTGARAGE ONTRUIMEN EN
WORDEN ZE DE STORM EN DE HAGEL INGESTUURD
ZIEHIER HUN HUIDIGE LOCATIE HET VLUCHTGEBOUW
MAAR HOE LANG NOG?

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE IN NEDERLAND EN DE REST VAN EUROPA EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN
”Vrijheid is pas vrijheid als iedereen vrij is”
Inmiddels zijn de uitgeprocedeerden, die in de Vluchtgarage
bivakkeerden, [wonen kan ik het niet noemen, want de Vluchtgarage
als verblijf was mensonwaardig, daar weer  vertrokken.
Weer de straat op.
waarvan ze gebruik kunnen maken, is geen alternatief, omdat ze dan alsnog
overdag de straat op moeten.
Bovendien is het nog steeds geen permanente oplossing.
Verblijfsrecht in Nederland is waar ze voor gaan, omdat

 

 

 

 

Daarom demonstreerden ze bij het Stadhuis, na na het vertrek
van de Vluchtgarage daarheen te zijn vertrokken.
Uiteindelijk besloten ze de nacht door te brengen op
En het gesol met de rechten van de uitgeprocedeerden gaat weer door.
 
EPILOOG
 
Zoveel vragen zij niet.
Slechts het meest elementaire waarop ieder
mens recht heeft.
De opbouw van een bestaan in veiligheid en te worden
gevrijwaard van oorlog en vervolging.
Zolang dat niet is gerealiseerd, gaat de strijd door.
 
Zie hieronder mijn reactie op AT5.
Geheel onderin aanvullende achtergrondinformatie.
 
MENSENRECHTEN JA
ONTRUIMING VLUCHTGARAGE NEE!
Astrid Essed
POLITIE HAALT TENTEN ASIELZOEKERS TOLSTRAAT WEG/ GEMEENTE AMSTERDAM/SCHANDE!/WAARHEEN NU?
REACTIE OP AT5
 
 De manier waarop de Gemeente Amsterdam/burgemeester van der Laan met de uitgeprocedeerde vluchtelingen omspringt is ten hemel schreiend! Vanaf 2012 overal vandaan verdreven, met als enige gemeentelijke voorziening de ”Vluchthaven'[‘voormalig Huis van Bewaring/ Havenstraat], onder voorwaarde ”meewerken aan terugkeer’.Dat is nu juist het punt.Ze kunnen niet terug vanwege de onveilige en oorlogssituatie in hun land van herkomst.Dankzij een beslissing van de Nederlandse rechter, op grond van het besluit van het Europees Comite voor Sociale Rechten [dat uitgeprocedeerde vluchtelingen recht hebben op onderdak] kunnen ze weliswaar gebruik maken van de bed/bad/brood regeling, maar dan moeten ze overdag de straat op en bovendien kunnen ze dan alsnog geen normaal bestaan opbouwen in Nederland. Dat is het enige, dat ze vragen. De strijd gaat door. Voor het recht op een bestaan, in veiligheid, dat universeel en elementair is
Astrid Essed
ACHTERGROND
Het zoveelste drama in de tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen
is ingeluid.
De beslissing, in Hoger beroep, van het gerechtshof dat de Gemeente deVluchtgarage waar sinds 2013 een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen in
Dit gaat in tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak van de kantonrechter,
Dat was gewetensvol en daarom al een opmerkelijke uitspraak.
Ook wees de rechter op de crux van het probleem:
Het enige alternatief, dat hen gegeven wordt, is de zogenaamde
Maar die ”bed, bad en brood regeling” is een heel gebrekkige opvang,
omdat het alleen ‘s avonds en ‘s nachts geldt.
Je krijgt een avondmaaltijd en slaapgelegenheid, ‘ s morgens
een ontbijt en moet dan weer de straat op.
Terecht hebben de uitgeprocedeerden [de ”Wij zijn hier” vluchtelingen”]
daartegen in een brief aan de Gemeente Amsterdam  geprotesteerd.
BED, BAD EN BROODREGELING
STRIJD OM DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD
Maar zelfs die ”bed, bad en brood regeling” voor uitgeprocedeerden
heeft heel wat voeten in de aarde gekost en moest praktisch worden
afgedwongen.
Uitgeprocedeerden hebben namelijk recht op geen enkele
elementaire voorziening [zoals eten, drinken, een dak
boven je hoofd]
Dit gaat in tegen de internationale Verdragen, waaronder
Daarvan heeft de Nederlandse Overheid zich nooit iets
aangetrokken tot uiteindelijk, na een klacht van de PKN [Protestantse
Kerk Nederland]
er een niet mis te verstane definitieve uitspraak  kwam van het
Europees Comite voor Sociale Rechten, dat mensen zonder
Ex Staatssecretaris van Justitie Teeven, ”Fred de Vluchtelingenjager” ,
Dat ging natuurlijk niet vanzelf.
Teeven verwees naar  een kort
Tot zover de strijd om zoiets elementairs als de ”bed, bad en brood regeling”
UITGEPROCEDEERDEN
Voor 2012 waren de uitgeprocedeerde asielzoekers, die een dramatisch
schaduwbestaan leidden, omdat zij recht hadden op geen enkele
elementaire voorziening, praktisch onzichtbaar.
Maar sinds zij acties zijn gaan voeren tegen hun rechteloze positie
hebben zij een van de meest inhumane kanten van een totaal
inhumaan asielbeleid aan de kaak gesteld.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en
oorlogssituatie niet terug kunnen keren  en hier toch geen aanspraak
maken op iets, dat gegarandeerd zou moeten zijn.
Veiligheid.
Sinds zij in 2012  Amsterdam actie voeren, worden zij van iedere
De enige opvang, die de Gemeente in die periode
heeft geboden [dus voor de ”bed, bad en brood” regeling]
de Havenstraat, maar op voorwaarde, dat men zou
Die niet mogelijk is.
Burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen,
toonde zich een ware vriend.
Toen de vluchtelingen niet meewerkten aan hun eigen ondergang,
waarbij ook nogeens fijntjes werd opgemerkt, dat
De zwerftocht ging voort en is nog niet ten einde.
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM
In totaal zijn er ongeveer 250 uitgeprocedeerde asielzoekers
In de Vluchtgarage zijn aanvankelijk diegenen terechtgekomen,
die niet in de Vluchthaven  terecht konden,
Duidelijk is, dat aan de inhumane en onzekere situatie van de
uitgeprocedeerden in Amsterdam en de rest van Nederland
een einde moet komen.
Ze hebben recht op een normale 24 uurs opvang en vooral:
Op de opbouw van een leven in Nederland, in veiligheid.
Ze kwamen hier op zoek naar veiligheid en bescherming en
die bescherming moet Nederland ze bieden ook.
De strijd gaat door tot alle vluchtelingen dezelfde rechten
hebben als Nederlandse burgers.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Politie haalt tenten asielzoekers Tolstraat weg/Schande voor Gemeente/Waarheen nu?/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.