[Persbericht ”Wij zijn hier”]/Wij zijn hier ontvangt prijs voor Mensenrechten

1--penning

PERSBERICHT: WIJ ZIJN HIER ONTVANGT PRIJS VOOR MENSENRECHTEN

Wij zijn zeer verheugd dat de Liga voor de Rechten van de Mens en J'accuse
hebben besloten dit jaar de Clara Meijer- Wichmann Penning toe te kennen
aan de zelfgeorganiseerde vluchtelingengroep Wij Zijn Hier. De uitreiking
zal plaatsvinden op woensdagavond 10 december 2014 in de Vondelkerk in
Amsterdam (Vondelstraat 120-D). De kerk is open vanaf 18:00 en om 18:30 is
de officiele opening gevolgd door de uitreiking.
De penning wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die in
Nederland en onder tegenwerking van overheid of omgeving werkt aan het aan
de kaak stellen en het opheffen van de schending van mensenrechten van
andere personen of groepen.

Als toelichting op de keuze schrijven de initiatiefnemers: 'Helaas blijft
het vreemdelingenbeleid en uitvoering daarvan in Nederland ernstige
gebreken vertonen op het gebied van mensenrechten, waarbij van
overheidswege vrijwel geen pogingen voor verbetering worden ondernomen.
Daarom staan dit jaar de mensenrechten centraal van vluchtelingen die in
Nederland geen verblijfsstatus hebben gekregen, maar om uiteenlopende
redenen ook niet kunnen worden uitgezet. Een aantal van hen heeft het
initiatief genomen om zich als groep te organiseren en in samenwerking met
sympathisanten en vrijwilligers hun onmogelijke positie en mensonwaardige
situatie publiekelijk onder de aandacht te brengen.'

De penning zal uitgereikt worden aan El Mouthena - een van de mensen die
vanaf het begin van de zelforganisatie betrokken was en veel acties heeft
georganiseerd en connecties heeft gelegd. De prijs is bedoeld voor alle
betrokkenen bij Wij Zijn Hier - vluchtelingen en supporters die op
verschillende wijze het asielgat onder de aandacht hebben gebracht.

De uitreiking van de prijs komt op het moment dat er een uitspraak van de
Europese Raad ligt waarin Nederland op de vingers wordt getikt over het
niet nakomen van Europese mensenrechtenrichtlijnen. Deze uitspraak is een
van de uitvloeisels van Wij Zijn Hier. Hoewel rijk en gemeenten al enkele
maanden de tijd hebben gehad om de adviezen uit de uitspraak te
implementeren voordat deze openbaar werd gemaakt, is er nog steeds geen
adequate opvang voor vluchtelingen zonder status, zoals de uitspraak
voorschrijft.

In tegendeel: op diverse plekken in het land worden nu ideeen gevormd over
nachtopvang. Dat dit absoluut geen adequate opvang is, moge duidelijk zijn.
Toch al kwetsbare mensen - vaak met een oorlogsverleden of eerder misbruikt
op straat - worden dagelijks op straat gezet met hun tassen. Zonder geld
voor lunch, warmte of toilet en met de angst om op straat gearresteerd te
worden. Zonder mogelijkheid om aan een menswaardig bestaan te werken. Een
moment dus waarop weer extra duidelijk wordt hoe nodig de strijd van deze
vluchtelingen is. Deze penning is een steun in de rug voor de mensen van
Wij Zijn Hier en een erkenning voor de legitimiteit van hun strijd.

Na de uitreiking zullen enkele vluchtelingen en supporters van Wij Zijn
Hier het woord nemen. Ook zal Wij Zijn Hier zorgen voor muzikale
begeleiding bij ontvangst en na afloop van het officiele gedeelte. Een foto
expositie toont 2,5 jaar protest, leven en overleven van Wij ZIjn Hier.
Prof. dr. Marli Huijer zal in een lezing het beeld schetsen van een
samenleving met open grenzen en wat dat vraagt van haar inwoners en de
nieuwkomers.

Wij hopen eenieder die de verhalen van de vluchtelingen nog niet kent een
eerste kennismaking te bieden en natuurlijk is iedereen van harte welkom
ons aan te spreken na de uitreiking of later een kopje thee te komen
drinken in een van onze geimproviseerde onderkomens in Amsterdam.

Reacties uitgeschakeld voor [Persbericht ”Wij zijn hier”]/Wij zijn hier ontvangt prijs voor Mensenrechten

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.