Pand in West gekraakt voor asielzoekers Vluchtgarage/Solidariteit in werking/Reacties op AT5

Dansende vluchtelingen op de manifestatie bij de Tweede Kamer gisteren.

 

PROTEST VLUCHTELINGEN BIJ DE TWEEDE KAMER
Tentenkamp Osdorp

Vluchtkerk

Vluchtflat

Vluchtkantoor

TENTENKAMP OSDORP
VLUCHTKERK
VLUCHTFLAT
VLUCHTKANTOOR
Surinameplein

SURINAMEPLEIN
Vluchthaven

VLUCHTHAVEN
Vluchtgarage

VLUCHTGARAGE
Vluchtmarkt

VLUCHTMARKT
Vluchtopvang

VLUCHTOPVANG
UIT DEZE PLEKKEN WERDEN DE VLUCHTELINGEN
VERDREVEN
EN IN DEN HAAG UIT DE SACRAMENTSKERK
NU MOETEN DE VLUCHTELINGEN OOK
DE VLUCHTGARAGE ONTRUIMEN EN
WORDEN ZE DE STORM EN DE HAGEL INGESTUURD
ZIEHIER HUN HUIDIGE LOCATIE HET VLUCHTGEBOUW
MAAR HOE LANG NOG?

JE MOET WEL PRAKTISCH DE GRAN CANYON BEKLIMMEN
WIL JE IN NEDERLAND EN DE REST VAN EUROPA EEN
VERBLIJFSVERGUNNING  KRIJGEN

 

De uitgeprocedeerde vluchtelingen, die uit de Vluchtgarage waren verdreven,
Vrankrijk, zijn nu neergestreken in de zogenaamde ”Vluchttoren”, een pand,
Solidariteit in werking.
Dat is zeker niet de eerste keer.
op last van burgemeester van der Laan, zijn diverse locaties door krakers voor
de vluchtelingen gekraakt.
Hopelijk kunnen ze in deze locatie een tijd blijven, zonder weer te worden verdreven.

 

 

 

Het gaat hier om uitgeprocedeerde vluchtelingen, die niet terug kunnen keren
en toch van hot naar her worden verdreven , zonder kans op
een blijvend verblijf in Nederland, in veiligheid, zoals Nederland
internationaalrechtelijk verplicht is.
De onder druk van een gerechtelijke uitspraak  afgedwongen bed,
bad en brood regeling is geen oplossing, omdat zij overdag toch op straat
staan en het bovendien geen bestaanszekerheid is.
Onbetrouwbare  burgemeester van der Laan, die zich ten onrechte
presenteert als de ”vriend” van de vluchtelingen, is in werkelijkheid
niets anders dan een verlengstuk van het Nederlandse uitzetbeleid.
Niet alleen heeft hij dat getoond door aan de enige voorziening,
die hij verleend heeft, de Vluchthaven [voormalige
gevangenis aan de Havenstraat], de voorwaarde van ”terugkeer”
Hij heeft ook op cynische wijze over de bad,bed en broodregeling
opgemerkt
En uitgesproken cynisch
And so he shows his true colours………
Maar de strijd voor een bestaan in veiligheid, het enige, dat de
uitgeprocedeerden vragen, gaat door.
Om een uitspraak van Malcolm X te citeren
””‘We declare our right on this earth….to be a human being, to be respected as a human being, to be given the rights of a human being
in this society, on this earth, in this day, which we intend to bring into
existence by any means necessary”
Zie hieronder twee reacties op AT5.
Zie geheel onderin achtergrondinformatie
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
PAND IN WEST GEKRAAKT VOOR ASIELZOEKERS VLUCHTGARAGE/ SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN IN WERKING!
Prima! Mooie actie van de krakers, die in het verleden al vaker voor de vluchtelingen in de bres sprongen zoals onlangs nog krakerscentrum Vrankrijk, dat hen gastvrijheid en slaapplaatsen bood, nadat ze door de Gemeente waren verdreven uit de Vluchtgarage en van het Vluchtterrein aan de Tolstraat. Het gaat hier om uitgeprocedeerden, die vanwege de onveilige en oorlogssituatie niet terug kunnen naar hun land van herkomst en hier toch geen veiligheid krijgen. En wat die ”eerlijke asielprocedure” betreft, die bestaat niet. Wanneer mensen door de IND zijn afgewezen, is er geen ”beroep” mogelijk, omdat de rechter niet meer de inhoud [bewijsmateriaal toetst], maar alleen of de IND wel de juiste procedure heeft toegepast. Nederland, geef deze uitgeprocedeerden de kans op een leven in veiligheid, waarop iedereen recht heeft.
Astrid Essed
REACTIE OP AT5
VAN DER LAAN: ZWERVENDE VLUCHTELINGEN MAKEN ZICHTBAAR, DAT HAAGS UITZETBELEID NIET WERKT/HYPOCRISIE BURGEMEESTER/ VAN DER LAAN SCHAKEL IN DE DEPORATIEKETEN Dat ”zwervende vluchtelingen” geen optie zijn, wist Van der Laan in 2012 ook, toen hij besloot tot de ontruiming van het tentenkamp aan de Notweg. Ondanks het feit, van van der Laan weet, dat terugkeer geen optie is voor deze uitgeprocedeerden, vanwege de onveilige en oorlogssituatie in hun land van herkomst, hebben hij [de Gemeente] deze mensen sinds 2012 van hot naar her verdreven en de enige optie die werd geboden was de ”Vluchthaven” [voormalige gevangenis aan de Havenstraat] onder voorwaarde, dat de vluchtelingen aan hun terugkeer zouden werken, wat dus niet mogelijk is! Hiermee volgt hij dus gewoon het beleid in Den Haag, terwijl er genoeg leegstaande panden zijn, waar hij de vluchtelingen blijvend had kunnen laten opvangen. De bed, bad en brood regeling is niet voldoende, omdat mensen dan alsnog, zonder zekerheid, overdag op straat zwerven. Door de vluchtelingen overal te blijven verdrijven en de onhaalbare terugkeeroptie te blijven herhalen, is van der Laan gewoon een radar in de Nederlandse deportatiemachine/politiek.
Astrid Essed
ACHTERGROND
Het zoveelste drama in de tragedie van de uitgeprocedeerde vluchtelingen
is ingeluid.
De beslissing, in Hoger beroep, van het gerechtshof dat de Gemeente deVluchtgarage waar sinds 2013 een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen in
Dit gaat in tegen een eerdere gerechtelijke uitspraak van de kantonrechter,
Dat was gewetensvol en daarom al een opmerkelijke uitspraak.
Ook wees de rechter op de crux van het probleem:
Het enige alternatief, dat hen gegeven wordt, is de zogenaamde
Maar die ”bed, bad en brood regeling” is een heel gebrekkige opvang,
omdat het alleen ‘s avonds en ‘s nachts geldt.
Je krijgt een avondmaaltijd en slaapgelegenheid, ‘ s morgens
een ontbijt en moet dan weer de straat op.
Terecht hebben de uitgeprocedeerden [de ”Wij zijn hier” vluchtelingen”]
daartegen in een brief aan de Gemeente Amsterdam  geprotesteerd.
BED, BAD EN BROODREGELING
STRIJD OM DE GEWOONSTE ZAAK VAN DE WERELD
Maar zelfs die ”bed, bad en brood regeling” voor uitgeprocedeerden
heeft heel wat voeten in de aarde gekost en moest praktisch worden
afgedwongen.
Uitgeprocedeerden hebben namelijk recht op geen enkele
elementaire voorziening [zoals eten, drinken, een dak
boven je hoofd]
Dit gaat in tegen de internationale Verdragen, waaronder
Daarvan heeft de Nederlandse Overheid zich nooit iets
aangetrokken tot uiteindelijk, na een klacht van de PKN [Protestantse
Kerk Nederland]
er een niet mis te verstane definitieve uitspraak  kwam van het
Europees Comite voor Sociale Rechten, dat mensen zonder
Ex Staatssecretaris van Justitie Teeven, ”Fred de Vluchtelingenjager” ,
Dat ging natuurlijk niet vanzelf.
Teeven verwees naar  een kort
Tot zover de strijd om zoiets elementairs als de ”bed, bad en brood regeling”
UITGEPROCEDEERDEN
Voor 2012 waren de uitgeprocedeerde asielzoekers, die een dramatisch
schaduwbestaan leidden, omdat zij recht hadden op geen enkele
elementaire voorziening, praktisch onzichtbaar.
Maar sinds zij acties zijn gaan voeren tegen hun rechteloze positie
hebben zij een van de meest inhumane kanten van een totaal
inhumaan asielbeleid aan de kaak gesteld.
Het gaat hier om mensen, die vanwege de onveilige en
oorlogssituatie niet terug kunnen keren  en hier toch geen aanspraak
maken op iets, dat gegarandeerd zou moeten zijn.
Veiligheid.
Sinds zij in 2012  Amsterdam actie voeren, worden zij van iedere
De enige opvang, die de Gemeente in die periode
heeft geboden [dus voor de ”bed, bad en brood” regeling]
de Havenstraat, maar op voorwaarde, dat men zou
Die niet mogelijk is.
Burgemeester van der Laan, de ”vriend” van de vluchtelingen,
toonde zich een ware vriend.
Toen de vluchtelingen niet meewerkten aan hun eigen ondergang,
waarbij ook nogeens fijntjes werd opgemerkt, dat
De zwerftocht ging voort en is nog niet ten einde.
UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS IN AMSTERDAM
In totaal zijn er ongeveer 250 uitgeprocedeerde asielzoekers
In de Vluchtgarage zijn aanvankelijk diegenen terechtgekomen,
die niet in de Vluchthaven  terecht konden,
Duidelijk is, dat aan de inhumane en onzekere situatie van de
uitgeprocedeerden in Amsterdam en de rest van Nederland
een einde moet komen.
Ze hebben recht op een normale 24 uurs opvang en vooral:
Op de opbouw van een leven in Nederland, in veiligheid.
Ze kwamen hier op zoek naar veiligheid en bescherming en
die bescherming moet Nederland ze bieden ook.
De strijd gaat door tot alle vluchtelingen dezelfde rechten
hebben als Nederlandse burgers.
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Pand in West gekraakt voor asielzoekers Vluchtgarage/Solidariteit in werking/Reacties op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.