Ontvangstbevestiging Tweede Kamer der Staten Generaal van brief met als eis/”Einde Israelische bezetting”

Image result for logo tweede kamer der staten-generaal/Images
TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

Image result for Ethnic cleansings in Palestine/Images

ETNISCHE ZUIVERINGEN IN PALESTINA, 1948
Image result for settlements/Images
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN DE BEZETTE PALESTIJNSE
GEBIEDEN
ILLEGAAL VOLGENS HET INTERNAYIONAAL RECHT
Image result for Destruction of Gaza/Images
Image result for Destruction of Gaza/Images
MISDADEN VAN DE ISRAELISCHE BEZETTING
VERNIETIGING VAN GAZA
Image result for Oda en Cor/Foto Hebron
foto Oda Hulsen Hebron 2 mei 2017/Verwijst niet naar foto verwoesting Gaza, maar naar [soms
wegvallende] foto van een Palestijnse jongen, die tegen de muur wordt gezet door
Israelische soldaten, die hem toeriepen ”Where is your knife!”/Later vrijgelaten

 

ONTVANGSTBEVESTIGING TWEEDE KAMER DER STATEN
GENERAAL VAN BRIEF MET ALS EIS ”EINDE  ISRAELISCHE BEZETTING”
Beste lezers,
Zoals waarschijnlijk bij u bekend schreef ik recentelijk een brief aan de
Tweede Kamerleden [behalve de twee fascistische partijen PVV en
Forum voor Democratie en de fanatieke pro Israel partij de Staatkundig
Gereformeerde Partij] met als eis, zich in te zetten voor een onmiddellijk
einde van de Israelische bezetting en erkenning van Palestijnse rechten. [1]

 

 

 

Behalve aan de Tweede Kamerleden schreef ik ook aan de leden van
de Commissie Buitenlandse Zaken en de Commissie voor Buitenlandse
Handel en Ontwikkelingssamenwerking. [2]
Wie nu schetst mijn lichtelijke verbazing, in dit digitale tijdperk
[ook wel weer vermakelijk, eigenlijk], dat ik over de post een brief ontving
van de ”Tweede Kamer der Staten Generaal” , waarin de ontvangst van
mijn brief aan de Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking werd bevestigd, met de mededeling
”Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zal
uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.
De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluit
dat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen”
Besluit?
Het enige, dat ik van deze leden van de algemene Commissie voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking  heb gevraagd of liever
gezegd: geeist, is dat zij zich inzetten voor de beeindiging van de Israelische
bezetting!
Nu, ik ben benieuwd naar hun uiteindelijke ”besluit…”
Hieronder dus de ontvangstbevestiging van de ”Tweede Kamer der Staten Generaal”, die ik graag met u wilde delen.
Astrid Essed
NOTEN
[1]
ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF
AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMER
ASTRID ESSED
[2]
ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN
DE LEDEN VAN DE COMMISSIE BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED

 

ISRAELISCHE BEZETTING EN PALESTIJNSE RECHTEN/BRIEF AAN DE
ALGEMENE COMMISSIE VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
ASTRID ESSED
ONTVANGSTBEVESTIGING VAN DE ”TWEEDE KAMER DER STATEN
GENERAAL”
Tweede Kamer der Staten Generaal

 


A. Essed

adres………….

Amsterdam
Plaats en datum                                                       Den Haag, 31 januari 2019
Betreft:                                                                     Reactie m/b.t. Israelische
                                                                                 bezetting en Palestijnse
                                                                                 rechten
Ons kenmerk:                                                           2019Z01785/2019D03895
Uw brief van:                                                            30 januari 2019
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw bovengenoemde brief.
Uw brief is doorgestuurd naar de leden van de algemene commissie voor
Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Deze commissie zal
uw brief behandelen in een van haar eerstvolgende vergaderingen.
De griffier van de commissie zal u binnenkort informeren over het besluit
dat de commissie naar aanleiding van uw brief heeft genomen. Als u uw brief
alleen ter kennisname naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, dan volstaat
de Tweede Kamer met deze ontvangstbevestiging.
Wij wijzen u graag op het volgende. Alle ingekomen stukken, waaronder
de brieven van burgers en organisaties, worden opgenomen in een voor alle
Kamerleden en hun medewerkers toegankelijk informatiesysteem.
We gaan ervan uit, dat u daartegen geen bezwaar hebt, omdat u met uw
brief de aandacht van het parlement hebt gevraagd.
U mag ervan uitgaan, dat de Kamerleden en medewerkers zorgvuldig
met uw brief omgaan. Indien u echter bezwaar hebt tegen opname
van uw brief, dan verzoeken wij u ons dat per omgaande te laten weten onder
vermelding van het bovenstaande kenmerk.
Uw brief zal dan uit het informatiesysteem worden verwijderd.
Dit betekent wel dat de Tweede Kamer uw brief niet verder zal beantwoorden.
Brieven van maatschappelijke organisaties en bedrijven worden tevens
ter inzage gelegd voor de parlementaire pers. Indien u bezwaar hebt tegen
inzage van uw brief door de parlementaire pers, kunt u onder vermelding van
het bovenstaande kenmerk een email sturen naar de stafdienst Communicatie,
Met vriendelijke groet
Tweede Kamer der Staten Generaal
Griffie Plenair/Bureau Wetgeving
Tweede Kamer der Staten Generaal
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
T. 070-3182211
Deze ontvangstbevestiging is vervaardigd in een geautomatiseerd systeem en is daarom niet ondertekend

Reacties uitgeschakeld voor Ontvangstbevestiging Tweede Kamer der Staten Generaal van brief met als eis/”Einde Israelische bezetting”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.