Onrust bij Zwarte Pieten rechtszaak/Zwarte Piet is racisme/Reactie op AT5

ONRUST BIJ ZWARTE PIETEN RECHTSZAAK/ZWARTE PIET IS RACISME/REACTIE OP AT5
Geachte lezers,
Toen vorig jaar de discussie over Zwarte Piet in alle hevigheid oplaaide  en het op een gegeven ogenblik ontaardde
in een strijd tussen voor en tegenstanders  , waarbij bij een aantal tegenstanders racisme niet van de
lucht was , heb ik enkele bijdragen geleverd , waaronder enkele keren   op AT5 , waarbij de kern van mijn betoog draaide om
Voor alle duidelijkheid:
Het gaat mij niet om het eeuwenoude Feest van de Goedheiligman, dat stoelt op een interessante
traditie.
Het gaat mij om het in 1850 toegevoegde fenomeen Zwarte Piet.
In het kort komt het er in mijn betoog  [na een historisch overzicht van de komst van Pieterbaas
naar de Nederlanden in 1850] op neer, dat Zwarte Piet, ontstaan in een tijd waarin theorieen
over de zogenaamde ”superioriteit” van het blanke ras, samenhangend met de toen
in een aantal landen nog heersende slavernij  [onder andere in Nederland en de VS], als
algemeen geldend werden beschouwd, wel een racistisch karakter moest hebben.
Deze Zwarte Piet figuur bleef voortbestaan met dezelfde denigrerende karakteristieken en later
voorzien van een soort namaak Surinaams accent.
Dat was beledigend en denigrerend naar zwarte mensen toe, maar daarbij bleef het niet,
omdat  in die Sinterklaastijd  zwarte kinderen en volwassenen te maken krijgen met al dan niet
goedmoedige plagerijen tot onversneden racisme.
Er is dan ook  de zestiger jaren van de vorige eeuw tegen het Zwarte Piet fenomeen geprotesteerd.

Dit protest laaide weer op met de demonstratie van Quincy Gario en medestanders bij de
Maar de strijd tegen Zwarte Piet ging door!
Daarvoor was  2013 een belangrijk jaar.
Kunstenaar Quincy Gario maakte met anderen bezwaar tegen de vergunning voor de Intocht van Sinterklaas
in Amsterdam,  wat betreft de deelname van Pieterbaas.
Hierna startten de Zwarte Piet activisten een bodemprocedure , over welks zitting het bericht van AT5 gaat  waarop ik in onderstaande heb gereageerd.
met vuile, racistische middelen werd gevoerd.
Nieuw Guinea, van wie ten onrechte werd aangenomen, dat zij tegenstander van Zwarte Piet
de pro Zwarte Piet demonstratie op het Malieveld [waar de vrouw uit Papoea Nieuw Guinea werd belaagd] , die
een racistisch karakter hadden.
Een uiterst onaangename discussie, in een verziekte racistische sfeer.
Tenslotte hielden de Zwarte Piet activisten een indrukwekkende manifestatie en de dag van de Intocht stonden
Op 3 juli volgt de uitspraak.
Te hopen is, dat Pieterbaas weer wordt teruggezoemd naar 1850 en dat de Goedheiligman zijn
Intocht weer mag doen zoals hij dat eeuwenlang gedaan heeft.
Zonder Zwarte knecht.
Het is 2014
Geen 1850.
Zie hieronder mijn reactie op AT5 
Astrid Essed
ONRUST BIJ ZWARTE PIETEN RECHTSZAAK/ZWARTE PIET IS RACISME/REACTIE OP AT5 
ONRUST BIJ ZWARTE PIETEN RECHTSZAAK/ZWARTE PIET IS RACISME
Het Feest van de Goedheiligman is een mooie traditie, maar dan zonder
de aanwezigheid van Zwarte Piet.
Eeuwenlang kwam Sinterklaas als Goedheiligman jaarlijks met cadeautjes ”voor
groot en klein”. Pas rond 1850 werd hij vergezeld door de vrolijke, maar vooral dommige onderdanige knecht, die dwaas op en neer sprong en zich uitdrukte in een soort
krom Nederlands, dat later een namaak Surinaams accent kreeg.
Zwarte Piet is in het leven geroepen in een tijd, dat het superioriteitstheorieen van
het ”blanke ras” regende en er [in Nederland, de VS en nog een aantal andere landen] nog slavernij was.
Alleen al vanwege deze racistische oorsprong zou Pieterbaas moeten verdwijnen, maar ook, omdat dat racisme een ”hedendaagse” vorm gekregen heeft.
Jaarlijks zijn zwarte kinderen en volwassenen Kop van Jut in
de Sinterklaastijd. Wordt wakker! Het is 2014, geen 1850.
http://www.astridessed.nl/afschaffing-zwarte-piet-een-mustzwarte-piet-als-racistisch-fenomeen/
Astrid Essed

Reacties uitgeschakeld voor Onrust bij Zwarte Pieten rechtszaak/Zwarte Piet is racisme/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.