[Occupy Rotterdam]/President Alpha Conde verbiedt gedwongen terugkomst Guinezen vanuit Benelux

 

PRESIDENT ALPHA CONDE VERBIEDT GEDWONGEN TERUGKOMST GUINEZEN VANUIT BENELUX
De gehele woensdag hebben meerdere leden van de bezoekgroep van Occupy en van de werkgroep Deportatieverzet veel werk verricht. Er zijn een aantal contacten geweest met opgesloten vluchtelingen in het detentiecentrum Rotterdam, er is contact geweest met de advocaat van Diallo, er is gebeld naar de ambassade van Guinee. Er is gemaild naar de regievoerder van D,T en V. Er zijn mails gestuurd naar een aantal Kamerleden.

Er is ook contact gezocht met de vorig jaar zomer uitgezette Bah thans woonachtig in Guinee. In een intensief contact met Bah is er meer informatie over de politieke situatie in Guinee duidelijk geworden. Bah heeft contact gezocht met het radiostation Espacé fm Guinee, hetzelfde radiostation dat tijdens de vorige uitzettingspoging van Diallo ervoor gezorgd heeft dat Diallo niet terug kon komen naar Guinee, door luid en duidelijk te verkondigen dat de huidige president Alpha Conde (foto boven) niemand vanuit Nederland of Belgie terug wenst te nemen en dat de afgegeven Laissez Passers ongeldig zijn want niet ondertekend door de daartoe bevoegde authoriteiten van Guinee. Daardoor was iedereen in Guinee hiervan op de hoogte en was de poging tot uitzetting van Diallo mislukt. Het is dus inmiddels, sinds twee weken, ook een feit dat president Aplha Conde het officiele besluit heeft genomen geen mensen via Belgie en Nederland terug te nemen. Dit kan in gang gezet zijn n.a.v. de vorig jaar op slinkse wijze uit Nederland gesmokkelde Bah zélf. Echter wat het tij heeft doen keren lijkt dat twee weken geleden een Belgische delegatie van de Belgische immigratiedienst in Conakry uitsluitsel vroeg over een redelijk grote groep Guinezen in Belgie en of zij uitgezet konden worden. Zij vroegen toen aan de president om deze mensen terug te nemen. Dat heeft de president geweigerd. Het radiostation Espacé fm Guinee heeft daarop besloten te verkondigen dat er geen toestemming wordt gegeven voor uitzetting. Wat tot gevolg had dat vele opgesloten vluchtelingen uit Guinee in Belgie werden vrijgelaten.

Donderdagachtend vroeg zal Bah in Guinee naar het radiostation in Conakry afreizen met een hele duidelijke mededeling : Nederland gaat pogen Diallo uit te zetten onder dezelfde niet door de president erkende procedure zoals dat enkele weken geleden ook is geprobeerd. De Laissez Passer afgegeven voor Diallo deugd niet en is onrechtmatig. Dit radiobericht zal de authoriteiten op het vliegveld op scherp zetten. Het enige wat de begeleiding van Diallo door de marechaussee nog zou kunnen besluiten dan is dat zij Diallo in een ander land zullen achterlaten. Dat is recentelijk gebeurd met een zekere Philip, hij werd achtergelaten in Nigeria. Dit is uiteraard het meest onmenselijke wat de Nederlandse authoriteiten kunnen doen, iemand bewust droppen in een hem onbekend land is iemand bewust laten dwalen in de wereld. In dat geval zal Diallo zo snel als mogelijk naar de plaatselijke politie moeten gaan en zijn verhaal uit de doeken moeten doen. Dan is er kans dat ze hem direct in het vliegtuig terug zullen zetten.

Rond middernacht is Occupy in het bezit gekomen van een woensdagavond uitgegane brief, verstuurd en geinitieerd door Sharon Gesthuizen van de Sp, ondertekend door vier Kamerleden welke vier partijen in de Tweede Kamer vertegenwoordigen, gericht aan staatssecretaris Fred Teeven.

In deze brief verklaren de Kamerleden dat tijdens een spoedvovo tegen de feitelijke uitzetting door de DT&V als verweer is gesteld dat er weliswaar geen contact is geweest met de diplomatieke vertegenwoordiging in Brussel, maar dat er in een telefoongesprek, met niet nader genoemde officieren van de grenspolitie van Guinee, de toestemming is gegeven, door deze anonieme officier, om Diallo dan maar zonder titre de voyage maar op een EU-staat, terug te sturen. “Een dergelijke EU-staat is echter nooit aan Diallo of zijn advocaat toegezonden. Hoewel de ambassadeur klaarblijkelijk steeds beweert niet op de hoogte te zijn, is in ieder geval duidelijk dat de Guineese president Alpha Conde in een onderhoud met de Belgische minister mevrouw M. De Block heeft meegedeeld dat hij niet zal meewerken aan gedwongen uitzettingen. Alleen als er sprake is van een veroordeling voor handel in drugs, hetgeen in de zaak van Diallo niet het geval is.

Afgezien van het persoonlijk psychologisch leed van Diallo, een leed dat tot op heden wordt genegeerd, behalve dan dat hij al sedert 20 januari 2014 op de OBS afdeling van het detentiecentrum verblijft, is het volgens de ondergetekenden van de brief aan Fred Teeven juridisch onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat een rechtsstaat handelt op basis van een telefoongesprek met een anonieme ambtenaar van de grenspolitie.”
De ondergetekenden eindigen de brief met het verzoek aan de staatssecretaris om dringend bovengenoemde argumenten mee te nemen in zijn beoordeling en gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid. Indien overleg over deze zaak gewenst is, dan zijn de kamerleden daar zeker toe bereid, zo eindigt de brief.

De brief is ondertekend door vier Kamerleden van vier verschillende politieke partijen waaronder twee partijen, de Christen Unie en D’66, die tot op heden de huidige regering hebben ondersteund om deze overeind te houden. Deze Kamerleden zijn :
Sharon Gesthuizen Tweede Kamerlid SP
Gerard Schouw Tweede Kamerlid D66
Joël Voordewind Tweede Kamerlid ChristenUnie
Linda Voortman Tweede Kamerlid Groenlinks

Reacties uitgeschakeld voor [Occupy Rotterdam]/President Alpha Conde verbiedt gedwongen terugkomst Guinezen vanuit Benelux

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.