Noten 98 t/m 101/HOOFDSTUK IV

[98]

”In de zomer van 2022 kreeg Kees Loef, een ervaren ‘fikser’, die al voor verschillende gemeenten (o.a. Amsterdam en Arnhem) en grote organisaties programma’s en projecten heeft opgezet op het gebied van criminaliteitspreventie en sociale veiligheid, een telefoontje.”

RIJKSOVERHEID

NATIONALE AANPAK OVERLAST ASIELZOEKERS: SLEUTEL

LIGT BIJ GOEDE SAMENWERKING

10 NOVEMBER 2023

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/het-verhaal-van-j-en-v/2023/nationale-aanpak-overlast-asielzoekers-sleutel-ligt-bij-goede-samenwerking

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 97

[99]

” “Mijn opdracht was – letterlijk – ‘Verzin iets – en voer het uit”, vat hij kort samen. Een heel vrije, maar ook ruime opdracht, met mandaat van de minister én de staatssecretaris van JenV. ”

RIJKSOVERHEID

NATIONALE AANPAK OVERLAST ASIELZOEKERS: SLEUTEL

LIGT BIJ GOEDE SAMENWERKING

10 NOVEMBER 2023

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/het-verhaal-van-j-en-v/2023/nationale-aanpak-overlast-asielzoekers-sleutel-ligt-bij-goede-samenwerking

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 97

  [100]

RIJKSOVERHEID

VERSOBERDE OPVANG VAN ASIELZOEKERS MET KANSARME

AANVRAGEN

14 SEPTEMBER 2020

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/09/14/versoberde-opvang-voor-asielzoekers-met-kansarme-aanvragen

Nieuwe asielzoekers die nauwelijks kans maken op een Nederlandse asielvergunning worden voortaan geclusterd ondergebracht in een aparte, sobere opvang. Dat schrijft staatssecretaris Broekers-Knol vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

Deze nieuwe manier van opvangen is bestemd voor nieuwe asielzoekers uit veilige landen van herkomst en voor hen die al een asielvergunning hebben in een ander EU-land. Zij moeten zich voortaan dagelijks melden bij het COA en worden gecontroleerd bij het naar binnen- en buitengaan. Ook krijgt deze groep asielzoekers gedurende de gehele periode in de opvang geen leefgeld meer, maar goederen in natura zoals maaltijden en toiletartikelen.

Druk verlichten

Vreemdelingen uit veilige landen van herkomst en vreemdelingen met een asielvergunning in een ander EU-land  maken nauwelijks kans op een asielvergunning in Nederland. Wel belasten zij het opvang- en asielsysteem. Voor de groep veilige landers geldt dat zij veelal niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning en relatief vaak voorkomen in de groep overlastgevers. Om de druk op het opvang- en asielsysteem te verlichten worden kansloze asielaanvragen daarom zo snel mogelijk afgehandeld door de IND – in de regel binnen vier weken.
 

Clustering

Op dit moment worden asielzoekers met een kansarme aanvraag opgevangen in asielzoekerscentra  verspreid over heel Nederland. Vanaf nu gaat dat – met een zorgvuldige opbouw – gebeuren in een afgezonderd deel op de bestaande centra in Ter Apel en Budel-Cranendonck. Door deze asielzoekers geclusterd op te vangen, is deze groep beter beschikbaar voor begeleiding in het asiel- en opvolgende vertrekproces waardoor de asielprocedure sneller verloopt. Er is sneller duidelijkheid over hun toekomst en zij kunnen Nederland sneller verlaten bij een afwijzing van de asielaanvraag. De versobering en clustering moet daarnaast leiden tot een afname van de aantrekkingskracht van Nederland en een betere beheersbaarheid van deze groep in de opvanglocatie.

Kwetsbare groepen

Asielzoekers in een extra kwetsbare positie, zoals alleenstaande minderjarige vreemdelingen, gezinnen met minderjarige kinderen tot 16 jaar, alleenstaande vrouwen en LHBTI+ (als dat bij ketenparners bekend is) zullen niet in de nieuwe voorziening worden opgevangen. Zij gaan naar een reguliere locatie, maar vallen wel onder hetzelfde versoberde verstrekkingenniveau. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) zijn uitgezonderd van het versoberde regime. Veilige landers die momenteel in andere asielzoekerscentra verblijven, wachten daar de voortgang op hun procedure af.

Documenten

[101]

”Loef: “Asielzoekers die weinig kans maken op een verblijfsvergunning krijgen daar onderdak en eten, maar geen leefgeld. En ze mogen nauwelijks de deur uit, omdat ze elke dag beschikbaar moeten zijn voor de afhandeling van hun procedure. Zo lukt het om binnen twee weken een beschikking op hun aanvraag af te geven.”

De meesten wachten die beschikking overigens niet eens af. “Die hebben na een dag of twee, drie al genoeg van die sobere opvang”, lacht Loef. “Ze hadden verwacht, zoals in de oude situatie, zo’n anderhalf jaar in de reguliere opvang te kunnen doorbrengen. En vanuit die relatief luxe positie hier in Nederland rottigheid te kunnen uithalen en vermogensdelicten te kunnen plegen. Zodra ze inzien dat dat er niet meer inzit, doen ze aan – wat ik noem – ‘zelfuitzetting’: ze verlaten de opvang en vertrekken. Verreweg de meesten gaan naar het buitenland; die zien we hier niet meer terug.”’

RIJKSOVERHEID

NATIONALE AANPAK OVERLAST ASIELZOEKERS: SLEUTEL

LIGT BIJ GOEDE SAMENWERKING

10 NOVEMBER 2023

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/het-verhaal-van-j-en-v/2023/nationale-aanpak-overlast-asielzoekers-sleutel-ligt-bij-goede-samenwerking

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 97

Reacties uitgeschakeld voor Noten 98 t/m 101/HOOFDSTUK IV

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.