Noten 86 t/m 89/Oekraine

[86]

AD

PEILING: SCHOLEN MASSAAL BEREID TOT OPNAME

OEKRAIENSE KINDEREN

15 MAART 2022

https://www.ad.nl/binnenland/peiling-scholen-massaal-bereid-tot-opname-oekraiense-kinderen~abf6557e/

Het Nederlandse onderwijs zet de deur wagenwijd open voor kinderen uit het door oorlog getroffen Oekraïne. Op 95 procent van de scholen is er bereidheid om hen onderwijs te bieden en bij één op de zes scholen hebben zich al leerlingen gemeld. 

Dat blijkt dinsdagavond uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders onder ruim 700 schooldirecteuren. Op 60 procent van de scholen bestaan wel zorgen; voornamelijk met oog op het personeelstekort, de taalbarrière en eventuele trauma’s die Oekraïense kinderen met zich meebrengen. 

,,Het is geweldig om te zien dat er in het onderwijs zo’n grote bereidheid is om te helpen. Scholen kunnen dit niet alleen en moeten hierin ondersteund worden. Soms zijn besturen en gemeenten hierin nog zoekende. Het is belangrijk dat er snel duidelijkheid komt”, aldus AVS-voorzitter Ingrid Doornbos.

Volgens de schooldirecteuren zijn er extra mensen nodig om het onderwijs voor de kinderen te laten slagen. Een mogelijkheid zou kunnen zijn om gebruik te maken van Oekraïense leraren die meekomen. Daarnaast moet er ook gekeken worden naar deskundige hulp zoals traumaverwerkers en tolken.

EINDE BERICHT AD

[87]

NU.NL

ALGEHELE MOBILISATIE OEKRAINE: VOLWASSEN MANNEN

TOT ZESTIG MOETEN IN LAND BLIJVEN

24 FEBRUARI 2022

https://www.nu.nl/spanningen-oekraine/6186199/algehele-mobilisatie-oekraine-volwassen-mannen-tot-60-moeten-in-land-blijven.html

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft donderdagavond in een decreet een algehele mobilisatie van de bevolking aangekondigd, meldt persbureau Interfax. Dat betekent onder meer dat mannelijke inwoners in de leeftijd van achttien tot zestig jaar het land niet meer uit mogen, omdat ze beschikbaar moeten zijn voor het leger.

Zelensky deed dit in de nasleep van de Russische inval die in de nacht van woensdag op donderdag begon.

Via sociale media riep het hoofd van de douane in de westelijke regio Lviv donderdagavond mannen in de leeftijdscategorie achttien tot zestig jaar ertoe op niet naar de grens te komen. “Alsjeblieft, veroorzaak geen paniek en probeer niet op eigen houtje de grens over te steken”, aldus Daniil Menshikov. “De overwinning is aan ons! Leve Oekraïne!”, besloot hij zijn oproep.

Het Russische persbureau Interfax meldt dat de mobilisatie binnen negentig dagen wordt uitgevoerd. De maatregel heeft betrekking op inwoners van het land voor wie de dienstplicht geldt en reservisten van het Oekraïense leger.

Eerder op de dag kondigde president Zelensky al een staat van beleg af en adviseerde hij inwoners “niet in paniek te raken” en zoveel mogelijk thuis te blijven. Hij zei toen dat Oekraïne “sterk is, klaarstaat en zal winnen”.

EINDE BERICHT NU.NL

[88]

””In het begin praat je als leerkracht met handen en voeten,” vertelt Lenneke Grobbe van Lowan, een organisatie die scholen ondersteunt bij het geven van onderwijs aan nieuwkomers, onder wie vluchtelingen. “We hebben plaatjes, digiborden en kinderen helpen elkaar met de taal, dus ze komen er wel uit. Sommige Oekraïense kinderen zijn er al iets langer, die kunnen hun klasgenoten ook goed helpen.”

….

”De prioriteit ligt nu op het Nederlands leren en daar zijn Nederlandse docenten voor nodig. “Klassen zullen groter moeten groeien, er zullen creatieve oplossingen voor nodig zijn. Maar wel met hoofdzakelijk Nederlandse docenten, voor de Nederlandse taal. Oekraïense docenten kunnen wel ondersteunen op andere manieren, qua sport en spel, of voor Oekraïense les buiten of, zo nodig, onder schooltijden.”

AD

PEILING: SCHOLEN MASSAAL BEREID TOT OPNAME

OEKRAIENSE KINDEREN

15 MAART 2022

https://www.ad.nl/binnenland/peiling-scholen-massaal-bereid-tot-opname-oekraiense-kinderen~abf6557e/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 86

LOWAN

Lowan ondersteunt onderwijs nieuwkomers

LOWAN

LEERLINGEN UIT OEKRAIENE

https://www.lowan.nl/po/oekraine/

[89]

”Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij vorige 

week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen

van Oekraiense kinderen.

Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten,

van racisme.

Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met

bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. ”

2.16-2.35

YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS OVER TAL VAN PROBLEMEN MET

ASIELZOEKERS OEKRAINE. WORDT ONDER DE TAFEL GEVEEGD

[Vera Bergkamp, Kamervoorzitter]

”Ja….ik heb goed geluisterd”

”Dan geef ik het woord aan mevrouw van der Plas van BBB”

[Kamervoorzitter herhaalt]

”Het woord is aan mevrouw van der Plas, BBB”

”En die krijgt alle aandacht ook vanuit Vak K” [1]

[Caroline van der Plas, fractievoorzitter en voorvrouw van de Boer Burger Beweging, kijkt richting Vak K en wacht, ze praten daar nog door]:

”Ze mogen van mij even rustig kletsen hoor, ik wacht …gerust…”

Vera Bergkamp, Kamervoorzitter]:

”Gaat uw gang, mevrouw van der Plas”

[Caroline van der Plas, BBB]:

”Voorzitter en burgers in Nederland.

Met de ellendige beelden, die wij dagelijks zien, is het niet verwonderlijk,

dat miljoenen Oekraieners hun veiligheid in Europa en ook in Nederland

hebben gezocht.

We roepen altijd: ”Eerst opvang in de regio”

En vandaag zijn wij de regio.

Het is hardstikke mooi, dat mensen zich inzetten voor de Oekraieners,

die hiernaartoe komen, maar zeven mensen in huis nemen, compleet

met jonge kinderen is ronduit onverstandig.

Oorlogsvluchtelingen zijn niet zomaar een paar gezellige logeetjes.

Het kabinet moet daarin ook duidelijk zijn naar al die goedwillende

Nederlanders, die zich niet realiseren wat ze zich op de hals

halen.

Mensen krijgen te maken met nieuwkomers uit een andere cultuur, soms

geschaad door oorlogstrauma’s.

Dat heeft een enorme impact op je thuissituatie en op je gezin.

En als mensen na twee weken concluderen, dat ze het allemaal

toch wel een beetje veel vinden, dan zitten Oekraieners met een nieuw

trauma.

Ook is er het risico van Oekraiense vrouwen, die in hun precaire situatie

worden uitgebuit.

Is er goed zicht op de situatie waarin Oekraieners belanden? vraag ik

de minister.

En wat doet het kabinet om kwetsbare vrouwen te beschermen, dit

geldt ook voor de vrouwen in de AZC’s.

Wij horen verhalen van Oekraiense vrouwen, die ’s nachts niet durfden

te slapen en om de beurt de wacht hielden omdat ze zich belaagd en bedreigd voelden door mannelijke asielzoekers uit andere landen.

Klopt dit? vraag ik de minister

En hoe wordt de veiligheid van vrouwen in de AZC’s uberhaupt gewaarborgd?

[1.50]

Voorzitter, bijna de hele Tweede Kamer stond hier een paar weken geleden

te applaudisseren voor Zelensky.

Zelf vond ik dat nogal ongemakkelijk eerlijk gezegd.

Los van de compassie, die ik heb voor Oekraine en zijn volk,

vind ik wel, dat we onze objectiviteit moeten behouden om hier afgewogen

keuzes te kunnen blijven maken.

En ons ook onze ogen niet moeten sluiten voor eventuele problemen,

die op ons afkomen.

Want het is niet allemaal koek en ei.

[2.16]

Zo vertelde een docent van de Middelbare School mij vorige 

week, dat er problemen worden ondervonden bij het onderwijzen

van Oekraiense kinderen.

Kinderen, die moeilijk kunnen meekomen en zelfs een aantal incidenten,

van racisme.

Meisjes met hoofddoekjes, die worden uitgescholden en het gooien met

bananen naar leerlingen met een donkere huidskleur. 

[2.35]

Natuurlijk doen niet alle Oekraiense kinderen dit, maar het gebeurt kennelijk wel.

Is de minister eh ja, ik stel maar even een vraag en ik hoop, dat ik

antwoord krijg, is de minister daarvan op de hoogte?

We moeten dit wel benoemen en behandelen en niet doodzwijgen.

Hoe worden docenten hierin begeleid en kunnen zij met hun zorgen

ergens terecht, worden deze zorgen serieus genomen?

De nieuwkomersscholen staan onder zware druk en het coordinatieorgaan

LOWAN [2] moet het doen met anderhalve man aan personeel.

Graag hoor ik, hoe het kabinet van plan is om dit onderwijs op de

langere termijn in te richten.

En is de minister bereid om tot de zomervakantie diploma vereisten voor

Oekraiense leerkrachten op te schorten, zodat zij voor de klas kunnen

komen te staan en de overgang van Oekraiense leerlingen makkelijker

te kunnen maken en daarmee ook de veiligheid op scholen te

waarborgen.

De Verklaring omtrent Gedrag, VOG, voor Oekraiense leerkrachten,

is een ander probleem.

Heeft de minister zicht op versnelling van de VOG procedures?

Ook vraag ik de minister, of er ruimte is in het budget om het LOWAN

tijdelijk uit te breiden.

Voorzitter, dan de Noodwet:

Hiermee kan het kabinet verstrekkende bevoegdheden krijgen in de

opvang van vluchtelingen.

Maar het Staatsnoodrecht moet iets zijn dat echt alleen in de meest

uiterste gevallen ingezet wordt.

Bijvoorbeeld bij een gewelddadige revolutie of een binnenvallende Macht.

Het onteigenen van panden, eigendommen van mensen, staat totaal

niet in verhouding tot de situatie waarin we nu zitten.

BBB is dan ook tegen dwangopvang.

Het kabinet heeft het Recht per direct geactiveerd, maar moet snel daarna

wel het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer voorleggen en dit is nog steeds 

niet gebeurd.

We zijn nu drie weken verder.

Wij moeten kunnen zien wat de einddatum is die het kabinet

wenst te hanteren voor deze noodsituatie.

BBB wil geen toestanden zoals rond de COVID noodwetten, waarbij de Tweede

Kamer achteraf besluiten moet nemen over al afgelopen periodes.

Wanneer kan de Kamer dit wetsvoorstel verwachten?

Want ik heb inmiddels begrepen, dat het advies van de Raad van State ook

binnen is”

[Vera Bergkamp, Kamervoorzitter]

”Dank u wel, mevrouw van der Plas”

[Caroline van der Plas, BBB]

”Dank u wel”

EINDE YOUTUBE FRAGMENT

[1]

Vak K’ is de informele benaming van het gedeelte van de plenaire vergaderzaal van de Nederlandse Tweede Kamer waar bewindslieden van het Nederlands kabinet plaatsnemen tijdens Tweede Kamerdebatten.”

WIKIPEDIA 

VAK K

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vak_K

[2]

LOWAN

ONDERTEUNING ONDERWIJS NIEUWKOMERS

[Onderwijs Oekraiene]

Reacties uitgeschakeld voor Noten 86 t/m 89/Oekraine

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.