Noten 83 t/m 91/Opmerkelijkheden

[83]

NOS

KAMERMEERDERHEID WIL ASIELZOEKERS OPVANGEN BUITEN

DE EU, BIJVOORBEELD IN RWANDA

14 FEBRUARI 2023

https://nos.nl/collectie/13941/artikel/2463816-kamermeerderheid-wil-asielzoekers-opvangen-buiten-de-eu-bijvoorbeeld-in-rwanda

ZIE VOOR TEKST, NOOT 78

[84]

TWEEDE KAMER

KAMERSTUKKEN/MOTIES

MOTIE VAN HET LID MARKUSZOWER OVER STOPPEN

MET HET BINNENLATEN VAN ASIELZOEKERS, DIE PARASITEREN

OP ONZE VERZORGINGSSTAAT

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2023Z02202&did=2023D05122

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 79

[85]


YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS ”SCHIJTZIEK” VAN ASIELDEBAT

[Van Haga, Groep van Haga]:

”………Toelating, die moet er toch af…..ook voor de BBB toch?…..”

[Caroline van der Plas, BBB]:

[Voorzitter]:

”Mevrouw van der Plas.”

[Caroline van der Plas, BBB]:

[0.04]”Er is helemaal geen sprake van grenzeloze toegang bij BBB.

Ik zeg niet van ”oh, jongens kom allemaal maar.”

Miljoenen, zegt de heer van Haga [Caroline lacht]….de hele wereld,

maar de heer van Haga zegt ook ”maar ja moeten die dan allemaal hiernaartoe komen”,  nee natuurlijk niet, het lijkt me niet heel verstandig om hier

miljoenen mensen eh naartoe te laten komen.

En een quotum.he, ik heb al een richting gegeven aan een quotum eh

zojuist door te zeggen, ongeveer 50 asielzoekers per gemeente bijvoorbeeld,

en laten het er misschien eh 100 zijn of 75 en dat is het redelijke aantal wat wij kunnen aan, wat wij aankunnen.

En mij gaat het erom, dat ……

[0.38]

”Kijk er wordt hier wel…en en daar wil ik mij wel een beetje tegen verzetten,

er wordt hier wel een beetje echt in de loopgraven eh ingegraven.

”Dus als jij asielzoekers wilt, dan wil jij dus iedereen uit Afrika, een tsunami

van asielzoekers hiernaartoe laten komen, terwijl wij een motie hebben

ingediend over de pushbacks en dan heb ik het over de pushbacks van

mensen, die gewoon met geweld terug de zee in geduwd worden, die vervolgens verdrinken, [1.06] ja ik weet niet hoe iedereen hier instaat, 

maar ik vind het gewoon verschrikkelijk als dat gebeurt.

En toen ik die motie heb ingediend, toen werd het van de rechterkant

van partijen, ik zeg niet de heer Van Haga specifiek, toen werd er

gezegd, kijk, de BBB is ervoor, dat al die Afrikaanse asielzoekers met die

Nike en Gucchi tasjes Europa komen overspoelen.

[1.31] Weet je, laten we daar een keer mee stoppen!

Laten we gewoon reeel zijn!

[1.34] ”Er zijn mensen op de wereld, die op de vlucht zijn. 

Die met kinderen lopen.

Die gewoon…het enige wat die mensen willen is gewoon een

veilig huis, een veilig bestaan, dat ze niet in de ellende zitten en ik wil,

dat wij die mensen humaan behandelen en die mensen moeten

hier een plek hebben.

[1.51] 

”Nee, geen miljoenen, geen honderdduizenden.

Want ik kijk ook naar de mensen in Gemeentes, of het haalbaar, of het

uitvoerbaar is, of het draagbaar is en daar moeten we samen uitkomen.

[2.02]

”En ik word er echt helemaal, ja, sorry voor het woord, schijtziek van, dat we

hier de hele tijd zijn …”o jij wilt dit, dus jij vindt dat”…

[2.10]

Nee, we moeten gewoon in alle redelijkheid kijken, wat een land

als Nederland aankan.

[2.15] Want we maken de mensen in Nederland helemaal gek met

deze polarisatie.

Mensen, die denken ”oh, zie je wel, mijn huis wordt afgepakt, ik kan

elk moment op straat worden gezet”

Dat is gewoon helemaal niet waar!

Dat is gewoon helemaal niet waar!

En daar moeten we eens mee stoppen!

Ik wil, dat we hier een normale discussie voeren over

humane opvang voor mensen, die echt in nood zitten

en laat je hart daarin spreken en ook laat je verstand daarin spreken.

En als we dat met z’n allen kunnen doen, dan denk ik,

dat we een heel eind komen”

EINDE BIJDRAGE CAROLINE VAN DER PLAS

[transcriptie gaat verder]

[Voorzitter]

”Uw laatste interruptie de heer Van Haga”

[Van Haga, Groep Van Haga]:

”Ja voorzitter, dat is een ja…eh….op gevaar af, dat ik

eh…..ja, nee….”

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[86]YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS ”SCHIJTZIEK” VAN ASIELDEBAT

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 85

ZIE OOK

CAROLINE VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK” VAN POLARISATIE

ASIELDEBAT/CAROLINE VAN DER PLAS TREKT TEN STRIJDE TEGEN

POLARISATIE DOOR EXTREEM-RECHTS

ASTRID ESSED

1 JULI 2023

ZIE OOK

VOLKSKRANT

VAN DER PLAS ”HELEMAAL SCHIJTZIEK” VAN POLARISATIE

IN ASIELDEBAT

28 JUNI 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-der-plas-helemaal-schijtziek-van-polarisatie-in-asieldebat~b7c9e785/#:~:text=In%20een%20opmerkelijk%20fel%20pleidooi,normale%20discussie%20voeren%20over%20opvang.’

In een opmerkelijk fel pleidooi heeft BBB-leider Caroline van der Plas opgeroepen te stoppen met de polarisatie in het asieldebat. ‘Ik word er echt helemaal, sorry voor het woord, schijtziek van. We moeten een normale discussie voeren over opvang.’

Zij reageerde daarmee woensdag in een commissiedebat over vreemdelingen- en asielbeleid op Gidi Markuszower (PVV) en Wybren van Haga (Groep Van Haga), die haar als spreker voorgingen. Deze Kamerleden uitten teksten als ‘de jungle van Afrika komt massaal hiernaartoe’ (PVV) en ‘het asielprobleem is de moeder van alle problemen in dit land’ (Van Haga).

Van der Plas, die als eenmansfractie lang niet altijd aan de maandelijkse asieldebatten kan meedoen, nam daar afstand van. ‘Ik wil af van het beeld dat mensen uit Afrika met duizenden hiernaartoe rennen. En dat heeft niks te maken met ‘soft’ zijn. Ik wil helemaal niet iedereen opvangen. Maar mensen die echt op de vlucht zijn voor oorlog en geweld moeten we gewoon bescherming bieden, daar moet je eerlijk over zijn.’

Compliment

Zij kreeg voor haar opstelling een compliment van staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD). ‘Ik ben buitengewoon blij met het optreden van mevrouw Van der Plas’, zei Van der Burg. ‘Ik heb al in mijn eerste debat hier in de Kamer gezegd dat ik tegen polarisatie ben en alle jij-jij-jij-verwijzingen naar elkaar.’

Wel keerde Van der Plas zich opnieuw tegen de Spreidingswet. Die moet asielzoekers gelijkmatig over Nederland verdelen en zal na het zomerreces door beide Kamers worden behandeld. De opstelling van Van der Plas is relevant, omdat zij sinds kort zestien zetels heeft in de Eerste Kamer. De linkse partijen PvdA en GroenLinks zijn zeer kritisch over de invulling van de Spreidingswet, die zij, net als gemeenten en provincies, te ingewikkeld vinden. Maar de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie zullen het linkse blok of de BBB nodig hebben om de wet door de senaat te krijgen.

‘In deze vorm gaan we de wet niet steunen’, zei Van der Plas. ‘Wij willen kleine locaties, die voor burgers te overzien zijn. Tegen reusachtige locaties die in kleine kernen worden neergekwakt, zeggen wij: nee.’

Gesprek

Van der Plas rekende voor dat Drenthe op dit moment één asielzoeker per 61 inwoners opvangt, tegen één asielzoeker per 1.902 inwoners in Zuid-Holland en noemde dat ‘volledig scheef’. Zij wees als voorbeeld ook op het plan om driehonderd asielzoekers onder te brengen in Oldebroek (Gelderland). ‘Op een locatie in het buitengebied. Hoe gaan mensen zich daar vermaken?’

Van der Burg antwoordde snel een gesprek met Van der Plas te willen. ‘Juist de argumenten die zij noemt – een gelijke verdeling over het land, en tussen rijke en arme gemeenten – zijn voor mij de reden voor de Spreidingswet.’ Op de vraag van Van Haga wat Van der Plas een aanvaardbaar aantal asielzoekers zou vinden, antwoordde zij: ‘Ik denk aan vijftig per gemeente. Of honderd.’ Met in totaal 342 gemeenten zou dat neerkomen op 17- dan wel 34 duizend asielzoekers per jaar. De huidige prognose, waarbij de instroom op dit moment overigens nog achterblijft, is 77 duizend.

Van der Burg zei nog steeds te verwachten dat het kabinet voor het zomerreces met een reeds lang beloofd pakket maatregelen komt dat de instroom moet beperken. Hij waarschuwde wel dat het reces voor het kabinet pas begint op 14 juli. Dat is een week nadat de Kamer op vakantie gaat.

EINDE ARTIKEL VOLKSKRANT

[87]


YOUTUBE.COM

CAROLINE VAN DER PLAS ”SCHIJTZIEK” VAN ASIELDEBAT

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 85

[88]

ZIE NOOT 85

[89]

FASCISME IN UITVOERING/OVER DE UITSPRAKEN VAN

PVV’ER MARKUSZOWER EN EEN PASSIEVE TWEEDE KAMERVOORZITTER

ASTRID ESSED

1 MEI 2022

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

5 NOVEMBER 2021

[90]

ZIE NOOT 85

[91]

Dat zouden wij ook moeten doen en dus pleit ik voor een ‘push back systeem’. Vluchtelingen komen hier ons land binnen via de veilige landen Duitsland en België. Die kunnen we gewoon terug de grens over duwen”, besluit de PVV-leider.”

WNL

PVV-LEIDER GEERT WILDERS: ALLE ASIEKZOEKERS

IN NEDERLAND UITZETTEN OF VASTZETTEN

7 NOVEMBER 2021

PVV-leider Geert Wilders wil geen enkel onderscheid maken tussen illegale vluchtelingen in ons land of asielzoekers die zijn gevlucht voor oorlog en geweld. “Tegen alle asielzoekers die hier nu zijn zeg ik: of je gaat terug, of we zetten je vast. Het is vastzetten of uitzetten”, aldus Wilders in het televisieprogramma WNL Op Zondag op NPO 1.

De leider van de PVV was in het televisieprogramma te gast om te praten over het asielsysteem in ons land. Presentator Rick Nieman vroeg hem specifiek naar oplossingen voor de vluchtelingen die inmiddels al in ons land zijn en waarvan een deel al een verblijfsstatus heeft ontvangen, maar nog wacht op een woning.

Wilders reageerde hard en stellig: “Het heeft geen zin om onderscheid te maken tussen groepen vluchtelingen. Voor alle asielzoekers in ons land geldt: je moet ze uitzetten. Slikken ze hun paspoort in? Dan zet je ze vast. Achter slot en grendel op water en brood.” Op die wijze wil Wilders het naar eigen zeggen “zo onaantrekkelijk mogelijk” maken om in ons land te blijven en naar ons land te komen.

Voorstander van opvang in de regio

Wilders is voorstander van volledige opvang in de regio. “Alle mensen die vluchten voor oorlog en geweld hebben recht op een veilige plek, maar dat hoeft niet in Nederland. Kijk naar de Golfstaten, de Emiraten, landen met dezelfde taal en cultuur als het land van herkomst. Die landen weigeren mensen op te vangen. Dat zouden wij ook moeten doen en dus pleit ik voor een ‘push back systeem’. Vluchtelingen komen hier ons land binnen via de veilige landen Duitsland en België. Die kunnen we gewoon terug de grens over duwen”, besluit de PVV-leider.

EINDE ARTIKEL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 83 t/m 91/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.