Noten 81 t/m 100 bij ”EXTREEM-RECHTSE HETZE TEGEN KAUTHAR BOUCHALLIKHT EN DE SLAPHEID VAN LINKS

[81]

GROEN LINKSMIJN BOODSCHAP AAN KAUTHAR EN ALLE ANDERE JONGEREN VAN NEDERLANDJESSE KLAVER
https://groenlinks.nl/mijn-boodschap-aan-kauthar-en-alle-andere-jongeren-van-nederland

ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKST, NOOT 77

[82]
COLLINS DICTIONARY.COMSPIN DOCTOR
In politics, a spin doctor is someone who is skilled in publicrelations and who advises political parties on how to present their policies and actions.

https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spin-doctor#:~:text=In%20politics%2C%20a%20spin%20doctor,More%20Synonyms%20of%20spin%20doctor

[83]
5.23-5.45
[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]   
”Wij hebben haar gevraagd, wij hebben gekeken naar wie zij is en wijzien bij haar, nogmaals, dat ze voor emancipatie staat, voor vrijheid,die groene en linkse idealen deelt en zij heeft zelf aangegeven, datze de ideeen van de Moslimbroederschap verre van zich werpt, dat zeer niks mee te maken heeft en als u dan zegt ”vertrouwen we dat?”Ja”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]: ”Okay. Maar werkt het dan zo, dat u het gewoon….”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Laatste vraag, dan moet ik echt….gaan…..”
……..

‘Nee, wij hebben gekeken naar wat deze organisatie is, met wie ze of zemet de Europese Commissie samenwerken, hoe dat samenloopt,en vervolgens en dan tot echt slot, dan heb ik het wel echt twintig keer gezegd,hebben we gekeken naar wie zij is, dus ik ga Femyso op geen enkelewijze verdedigen, maar Kauthar wel”
6.31-6.44

YOUTUBE.COM
GEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4
ZIE VOOR GEHELE INTERVIEW NOOT 24

[84]

Ik ga…..ik….u kunt mij van alles vragen over Femyso, ik ga daar…ik kanu daar geen antwoord op verschaffen….”[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:”Hoezo niet?”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Omdat ik hier niet sta om Femyso te verdedigen en dat ga ik ook nooit 
doen…..”………”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Ik ga verder niet in of op welke wijze dan ook Femyso verdedigen, daarheb ik helemaal geen trek in en die organisatie….er zijn allerlei zakenwaar ik helemaal niks mee moet hebben…..”
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[85]
[Geen Stijl verslaggever tegen Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Maar doet u daar dan ook onderzoek naar of is het gewoon, kom, deze”mevrouw Bouchallikht, is het zo”, ”nee, dat werpen we verre van” en wegaan weer verder, of doet u daar verder onderzoek naar.”[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Daar hebben we…de kandidatencommissie heeft hiernaar gekeken,ik heb u zojuist verteld,  toen deze organisatie we wisten, dat ze hiervice voorzitter van is, hebben ze ook gekeken, wie is deze club, metwie werken ze samen, nou, dan kom je erachter, dat dit een organisatieis, die samenwerkt met de Europese Unie, die daar subsidie krijgen, om je ervan te vergewissen, dat dit niet een of andere organisatie is, dieniet via de officiele kanalen werkt.Nou, dat is geenszins het geval.Naar al dit soort zaken is onderzoek gedaan en daar moeten we het voor numee doen.”
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[86]

[Machiel de Graaf, PVV Tweede Kamerlid]: [4.56]”Als je zo hoog in de boom hebt gezeten bij Femyso, waarvan echtwel bewezen is, dat het een onderdeel is van die Moslimbroederschap, danis het natuurlijk niet echt geloofwaardig en ja, wij van WC eend, bevelen WC eend aan, zo moet je die boodschap eigenlijk zien.” [5.10]
YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[87]

[87]

ADGROEN LINKS TALENT KAUTHAR BOUCHALLKHT AANGEVALLEN OMCONNECTIE MET MOSLIMBROEDERSCHAP20 NOVEMBER 2020
https://www.ad.nl/politiek/groenlinks-talent-kauthar-bouchallikht-aangevallen-om-connectie-met-moslimbroederschap~afeb5f68/

Klimaatactivist Kauthar Bouchallikht prijkt hoog op de Kamerlijst van GroenLinks. Een vermeende connectie met de Moslimbroederschap werpt echter een schaduw over haar politieke entree.

Ik snap wat GroenLinks in haar ziet. Als ze een ruimte betreedt, krijg je meteen een prettige indruk.” Jurjen van den Bergh, directeur van burgerbeweging De Goede Zaak en voormalig spindoctor van GroenLinks , heeft louter positieve ervaringen met Bouchallikht. Zij hielp bij de Klimaatmars in Amsterdam waar in maart vorig jaar tienduizenden mensen aan deelnamen. Ze viel ook GroenLinks op, waardoor ze op plaats negen kwam op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. Van den Bergh omschrijft haar als ‘een verbinder’ en ‘een nieuwsgierige activiste’.

Kauthar – ‘met de -th van think’, zoals ze zichzelf omschrijft op sociale media – Bouchallikht is pas 26, maar heeft al een forse staat van dienst als activist. Op haar 17de was ze als bestuurslid van scholierenvakbond Laks medeorganisator van een demonstratie van 15.000 scholieren, die op het Museumplein betoogden tegen de ‘ophokplicht’ (scholieren moesten minimaal 1040 uur per jaar doorbrengen in een leslokaal).

Journalistiek

Na haar studie publiek management rolde ze de journalistiek in. Ze werkte bij De Correspondent, het magazine OneWorld en onlineplatform Nieuw Wij. Bij dat platform trok ze op met onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou, met wie ze nu een boek schrijft over diversiteit en inclusie. ,,Kauthar is vooral bezig met duurzaamheid en gelijkwaardigheid.‘’

Bouchallikht houdt zich dezer dagen schuil. GroenLinks wimpelt interviewverzoeken af. Op Twitter heeft ze wel gereageerd op de beschuldiging dat ze actief is voor de Moslimbroederschap. Ze ontkent en stelt het gedachtegoed te verwerpen: ‘Ik wist dat zulke verdachtmakingen zouden komen toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.’

Jongerenclubs

De zaak kwam vorige week aan het rollen door onderzoeksjournalist Carel Brendel, die schreef over haar vicevoorzitterschap van Femyso. Deze in Brussel gevestigde parapluorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen krijgt Europese subsidie. Tegelijkertijd beschouwen deskundigen Femyso als jongerentak van de Moslimbroederschap. Femyso ontkent dat steevast.

Duitse inlichtingendiensten spreken van een ‘dubbele strategie’, waarbij sprake is van beïnvloeding van instellingen door Moslimbroeders, zonder dat dit direct herleidbaar is. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Baden-Württemberg fungeert Femyso als kweekvijver voor leidinggevende posities in de Europese Moslimbroederschap.

Er zijn uiteenlopende inschattingen van het risico dat de Europese Moslimbroederschap vormt. Volgens sommigen is het slechts een belangenbehartiger van de moslimgemeenschap, die jongeren stimuleert langs democratische weg hun positie te bevechten. Anderen spreken van een wolf in schaapskleren, die streeft naar het islamiseren van het Westen.

Femyso is met name actief als bestrijder van islamofobie. Toen de Franse regering na de onthoofding van Samuel Paty een verbod aankondigde op het Collectief tegen Islamofobie (CCIF), noemde Femyso dat ‘ronduit opportunistisch’. Vorige week volgde een open brief aan president Macron, die zou aanzetten tot haat. ‘We weten in Europa allemaal heel goed de verschrikkelijke grootschalige consequenties die kunnen voortkomen uit het onder vuur nemen van een religieuze minderheid.’

Bouchallikht maakt er geen geheim van dat ze zich door de islam laat inspireren. Opkomen voor gelijkheid en duurzaamheid is in lijn is met de islam, zei ze vorig jaar in weekblad De Kanttekening. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks, met progressieve stokpaardjes als een ‘ambitieus lhbtq-emancipatiebeleid’ en een abortuspil, onderschrijft Bouchallikht volgens ingewijden ‘voor 100 procent’.

Milli Görüs

De workshops die ze bijna een jaar geleden namens Femyso gaf in Gelderland vonden plaats in conservatieve kring: een tweedaags kamp van de studentenafdeling van de Turkse religieuze organisatie Milli Görüs. Jongens en meisjes zaten gescheiden. Andere sprekers waren een politicus van de islamitische partij Nida en een geschiedenisdocent van het islamitische Cornelius Haga Lyceum.

,,Een heel slecht idee om daar training te geven”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver er dinsdag over. Tegelijkertijd zei hij pal achter Bouchallikht te staan. ,,Zij is het boegbeeld van de groene beweging.” Volgens hem wordt zij nu zo kritisch benaderd omdat ze moslima is. Dat zegt ook Papaikonomou: ,,Helaas blijft het voor veel Nederlanders moeilijk te accepteren dat de islam onderdeel is van onze samenleving. De islam en moslims gelden als bedreigingen en worden zonder pardon verdacht gemaakt.”

EINDE AD BERICHT

VOLKSKRANT

GROEN LINKS KANDIDAAT BOUCHALLIKHT:

”NIKS GEMERKT VAN BANDEN MET MOSLIMBROEDERSCHAP”

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/groenlinks-kandidaat-bouchallikht-niks-gemerkt-van-banden-met-moslimbroederschap~bf959b9e/

GroenLinks-kandidaat Kauthar Bouchallikht neemt afstand van elke suggestie dat zij iets te maken heeft met de Moslimbroederschap. ‘Ik heb zelf nooit iets gemerkt van enige verbondenheid. Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtegoed. Ik sta voor radicale gelijkwaardigheid.’

Dat zegt Bouchallikht (26), negende op de GroenLinks-kieslijst voor de Tweede Kamer, in een interview met Trouw. Daarin reageert ze voor het eerst publiekelijk op de vragen die in de afgelopen weken rezen over haar kandidatuur. Die hebben te maken met haar vice-voorzitterschap van Femyso, een koepelorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen.

Hoewel die organisatie samenwerkt met de Europese Commissie en subsidie krijgt van de Europese Unie, brengen onderzoekers Femyso ook al jaren in verband met de Moslimbroederschap. Die laatste politiek-islamitische organisatie werd ooit opgericht in Egypte met het doel om daar de islamitische wetgeving te introduceren, en opereert inmiddels in vele landen.

De broederschap heeft verschillende gezichten. Naast een gematigde stroming die democratie nastreeft staat een conservatieve stroming die de islamisering zo ver mogelijk wil doorvoeren. De organisatie doet veel aan onderwijs, zorg en naastenliefde maar streeft in de eerste plaats politieke doelen na. In de Arabische wereld is dat het vestigen van een islamitische staat. Mensen die verbonden zijn met de broederschap, worden geacht daarmee niet te koop te lopen. Dat maakt de aard en de omvang van de broederschap in veel landen lastig te definiëren.

GroenLinks verzweeg Bouchallikhts bestuursfunctie bij Femyso in eerste instantie toen haar kandidatuur bekend werd gemaakt. De partij prees haar ‘relevant groen netwerk, slimme ideeën en overtuigingskracht’ maar liet Femyso onvermeld. Toen van buiten vragen kwamen, onder meer van de publicist Carel Brendel, over de verenigbaarheid van Femyso met de progressieve en emancipatoire agenda van GroenLinks, benadrukte partijleider Jesse Klaver dat Bouchallikht het partijprogramma volledig onderschrijft. 

Andere activiteiten zijn daaraan ondergeschikt, vindt hij. ‘Wij wisten dat zij deze functie had. Ik ga Femyso niet verdedigen, maar de Europese Commissie werkt met ze samen en ze krijgen Europese subsidie.’

De kandidatencommissie kwam vooral bij Bouchallikht uit vanwege haar klimaatstandpunten. ‘Zij is het boegbeeld van de groene beweging’, aldus Klaver. Bouchallikht is onder meer voorzitter van de Stichting Groene Moslims. Ook viel ze als tiener al op als bestuurslid van scholierenorganisatie Laks.

De link tussen Femyso en de Moslimbroederschap wordt vooral gelegd omdat enkele  jeugdorganisaties die onder Femyso vallen nadrukkelijk banden met de broederschap onderhouden. Bouchallikth benadrukt echter dat ze dit ‘nooit is tegengekomen’  in haar werk daar. ‘Femyso is een legitieme organisatie. Het is ook niet zo dat wij als bestuur van Femyso het gedachtegoed onderschrijven van alle organisaties die onder ons vallen. Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces. Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid. Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.’

Ook de Duitse jongerentak van Milli Görüs is verbonden aan Femyso. Die organisatie is in Nederland ook niet onomstreden, ze zou de integratie tegenwerken, en staat bij de inlichtingendiensten in enkele Duitse deelstaten zelfs te boek als staatsgevaarlijk. Bouchallikht gaf er vorig jaar een workshop.  Dat paste in haar takenpakket, benadrukt zij in Trouw (‘Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens Femyso langs’) maar als GroenLinks-kandidaat zal ze het niet meer doen. ‘Hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks. Als GroenLinkser zou ik niet langsgaan.’

‘Het probleem begint al bij de basale vraag: Wat is de Moslimbroederschap?’

Behoort de islamitische jongerenorganisatie Femyso tot het netwerk van de Moslimbroederschap? Lorenzo Vidino, kenner van de Europese vertakkingen van de Broederschap, kent geen twijfel. ‘Femyso is altijd het oefenterrein geweest van jonge, veelbelovende activisten uit het Broederschap-milieu. Je krijgt een paar jaar workshops, je bekwaamt je in activisme. Het is een opstapje.’

Vidino bestudeert de Moslimbroederschap al twintig jaar, eerder voor onder andere Harvard, tegenwoordig als directeur van het Program on Extremism van de George Washington University. In februari getuigde hij in de Tweede Kamer over de buitenlandse financiering van moskeeën.

Waar wil de Europese tak van de broederschap? ‘Niet een islamitische staat stichten, zoals sommige critici beweren’, aldus Vidino. ‘Dat geldt in de Arabische wereld, niet in Europa. Ze willen twee dingen. Ten eerste hun politieke en religieuze opvattingen verspreiden onder de moslims in de diaspora. Ten tweede willen ze de poortwachters zijn van de moslimgemeenschap voor de westerse gevestigde orde. De gematigde, betrouwbare partners, die de sleutels tot de moslimgemeenschap in handen krijgen, mede dankzij een zekere naïviteit van de regering en de media.’

Toch is ook veel onduidelijk. Wat geldt voor de Moslimbroederschap in de Arabische wereld, gaat voor de beweging in de westerse diaspora nog meer op: er hangt een levensgroot vraagteken boven. Onduidelijkheid bestaat over aard en reikwijdte van de organisatie, vooral als gevolg van de geheimhouding die de Broederschap zelf betracht.

Dat zegt Vidino in een paper dat hij schreef voor de Konrad Adenauer Stiftung. ‘Weinig aspecten van de Broederschap zijn duidelijk en onbetwist. Problemen ontstaan al bij de basale vraag: wat is de Moslimbroederschap? Zijn mensen ‘lid van’ of ‘verbonden met’ de organisatie? Terwijl sommige critici die banden overdrijven, worden ze door de betrokken activisten in alle toonaarden ontkend.’

Voor onderzoekers is het moeilijk de muren van geheimzinnigheid te slechten. ‘Niemand zal ooit toegeven lid te zijn van de Moslimbroederschap. Als dat het criterium zou zijn, zou je tot de conclusie komen dat de Broederschap helemaal niet bestaat.’

En dat is geenszins het geval. De Moslimbroederschap heeft een afdeling in vrijwel alle Europese landen. Volgens Vidino zijn dat kleine groepen, misschien duizend leden in Frankrijk en Groot-Brittannië, en hooguit 150 in Nederland. ‘Deze groepen hebben buitenproportioneel veel invloed. Ze zijn slim en goed opgeleid. Het is de elite van de moslimgemeenschappen. Bovendien hebben ze geld. Met die twee dingen samen hebben ze een stap voor op andere moslimgroepen.’

De kerngroep in elk Europees land heeft tal van organisaties opgericht, op terreinen als onderwijs, liefdadigheid, media en financiën. ‘Die vormen de openbare structuur van de Broederschap. Banden met de kern worden ontkend. Voor mijn laatste boek interviewde ik ex-leden van de Broederschap. Een omschreef het als een ‘winkel voor’ en een ‘winkel achter’. Leiders van de voorwinkel komen ook in de achterwinkel.’

Veel leden van de openlijke organisaties zijn geen lid van de Broederschap. Gewone leden weten zelfs lang niet altijd van de connectie af. ‘Het hangt af van de mate van betrokkenheid en naïviteit. Vooral in de liefdadigheid zitten veel goedbedoelende mensen. Maar degenen in leidende posities, ook bij Femyso, kennen die banden zeker wel.’

Femyso wordt beschouwd als de jongerenafdeling van de federatie FIOE. Beide koepelorganisaties behoren tot de pan-Europese tak van het netwerk. De bij de koepels aangesloten organisaties horen in elk land tot wat Vidino ‘de openbare structuur’ noemt.

‘Femyso is overduidelijk een entiteit van de Moslimbroederschap. Als ze dat ontkennen, hebben ze echter technisch gezien gelijk. Formeel zijn ze onafhankelijk. Maar al die organisaties hebben overlappende besturen. Ik kijk graag naar statuten. Wie is voorzitter, wie penningmeester? Het zijn steeds dezelfde mensen.’ (Rob Vreeken)

EINDE VOLKSKRANT BERICHT

GELDERLANDER

GROEN LINKS TALENT KAUTHAR BOUCHALLIKHT

AANGEVALLEN OM CONNECTIE MET MOSLIMBROEDERSCHAP

https://www.gelderlander.nl/politiek/groenlinks-talent-kauthar-bouchallikht-aangevallen-om-connectie-met-moslimbroederschap~afeb5f68/

Klimaatactivist Kauthar Bouchallikht prijkt hoog op de Kamerlijst van GroenLinks. Een vermeende connectie met de Moslimbroederschap werpt echter een schaduw over haar politieke entree.

,Ik snap wat GroenLinks in haar ziet. Als ze een ruimte betreedt, krijg je meteen een prettige indruk.” Jurjen van den Bergh, directeur van burgerbeweging De Goede Zaak en voormalig spindoctor van GroenLinks , heeft louter positieve ervaringen met Bouchallikht. Zij hielp bij de Klimaatmars in Amsterdam waar in maart vorig jaar tienduizenden mensen aan deelnamen. Ze viel ook GroenLinks op, waardoor ze op plaats negen kwam op de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen. Van den Bergh omschrijft haar als ‘een verbinder’ en ‘een nieuwsgierige activiste’.

Kauthar – ‘met de -th van think’, zoals ze zichzelf omschrijft op sociale media – Bouchallikht is pas 26, maar heeft al een forse staat van dienst als activist. Op haar 17de was ze als bestuurslid van scholierenvakbond Laks medeorganisator van een demonstratie van 15.000 scholieren, die op het Museumplein betoogden tegen de ‘ophokplicht’ (scholieren moesten minimaal 1040 uur per jaar doorbrengen in een leslokaal).

Journalistiek

Na haar studie publiek management rolde ze de journalistiek in. Ze werkte bij De Correspondent, het magazine OneWorld en onlineplatform Nieuw Wij. Bij dat platform trok ze op met onderzoeksjournalist Zoë Papaikonomou, met wie ze nu een boek schrijft over diversiteit en inclusie. ,,Kauthar is vooral bezig met duurzaamheid en gelijkwaardigheid.‘’

Bouchallikht houdt zich dezer dagen schuil. GroenLinks wimpelt interviewverzoeken af. Op Twitter heeft ze wel gereageerd op de beschuldiging dat ze actief is voor de Moslimbroederschap. Ze ontkent en stelt het gedachtegoed te verwerpen: ‘Ik wist dat zulke verdachtmakingen zouden komen toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.’

Jongerenclubs

De zaak kwam vorige week aan het rollen door onderzoeksjournalist Carel Brendel, die schreef over haar vicevoorzitterschap van Femyso. Deze in Brussel gevestigde parapluorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen krijgt Europese subsidie. Tegelijkertijd beschouwen deskundigen Femyso als jongerentak van de Moslimbroederschap. Femyso ontkent dat steevast.

Duitse inlichtingendiensten spreken van een ‘dubbele strategie’, waarbij sprake is van beïnvloeding van instellingen door Moslimbroeders, zonder dat dit direct herleidbaar is. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Baden-Württemberg fungeert Femyso als kweekvijver voor leidinggevende posities in de Europese Moslimbroederschap.

Bouchallikht houdt zich dezer dagen schuil. GroenLinks wimpelt interviewverzoeken af. Op Twitter heeft ze wel gereageerd op de beschuldiging dat ze actief is voor de Moslimbroederschap. Ze ontkent en stelt het gedachtegoed te verwerpen: ‘Ik wist dat zulke verdachtmakingen zouden komen toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.’

Jongerenclubs

De zaak kwam vorige week aan het rollen door onderzoeksjournalist Carel Brendel, die schreef over haar vicevoorzitterschap van Femyso. Deze in Brussel gevestigde parapluorganisatie van 33 islamitische jongerenclubs uit twintig Europese landen krijgt Europese subsidie. Tegelijkertijd beschouwen deskundigen Femyso als jongerentak van de Moslimbroederschap. Femyso ontkent dat steevast.

Duitse inlichtingendiensten spreken van een ‘dubbele strategie’, waarbij sprake is van beïnvloeding van instellingen door Moslimbroeders, zonder dat dit direct herleidbaar is. Volgens de autoriteiten in de deelstaat Baden-Württemberg fungeert Femyso als kweekvijver voor leidinggevende posities in de Europese Moslimbroederschap.

Er zijn uiteenlopende inschattingen van het risico dat de Europese Moslimbroederschap vormt. Volgens sommigen is het slechts een belangenbehartiger van de moslimgemeenschap, die jongeren stimuleert langs democratische weg hun positie te bevechten. Anderen spreken van een wolf in schaapskleren, die streeft naar het islamiseren van het Westen.

Femyso is met name actief als bestrijder van islamofobie. Toen de Franse regering na de onthoofding van Samuel Paty een verbod aankondigde op het Collectief tegen Islamofobie (CCIF), noemde Femyso dat ‘ronduit opportunistisch’. Vorige week volgde een open brief aan president Macron, die zou aanzetten tot haat. ‘We weten in Europa allemaal heel goed de verschrikkelijke grootschalige consequenties die kunnen voortkomen uit het onder vuur nemen van een religieuze minderheid.’

Bouchallikht maakt er geen geheim van dat ze zich door de islam laat inspireren. Opkomen voor gelijkheid en duurzaamheid is in lijn is met de islam, zei ze vorig jaar in weekblad De Kanttekening. Het verkiezingsprogramma van GroenLinks, met progressieve stokpaardjes als een ‘ambitieus lhbtq-emancipatiebeleid’ en een abortuspil, onderschrijft Bouchallikht volgens ingewijden ‘voor 100 procent’.

Milli Görüs

De workshops die ze bijna een jaar geleden namens Femyso gaf in Gelderland vonden plaats in conservatieve kring: een tweedaags kamp van de studentenafdeling van de Turkse religieuze organisatie Milli Görüs. Jongens en meisjes zaten gescheiden. Andere sprekers waren een politicus van de islamitische partij Nida en een geschiedenisdocent van het islamitische Cornelius Haga Lyceum.

,,Een heel slecht idee om daar training te geven”, zei GroenLinks-leider Jesse Klaver er dinsdag over. Tegelijkertijd zei hij pal achter Bouchallikht te staan. ,,Zij is het boegbeeld van de groene beweging.” Volgens hem wordt zij nu zo kritisch benaderd omdat ze moslima is. Dat zegt ook Papaikonomou: ,,Helaas blijft het voor veel Nederlanders moeilijk te accepteren dat de islam onderdeel is van onze samenleving. De islam en moslims gelden als bedreigingen en worden zonder pardon verdacht gemaakt.”

EINDE BERICHT GELDERLANDER

NOS

KLAVER STAAT NOG STEEDS ACHTER GROEN-LINKS

KANDIDAAT BOUCHALLIKHT

17 NOVEMBER 2020

https://nos.nl/artikel/2356969-klaver-staat-nog-steeds-achter-kandidaat-bouchallikht.html

GroenLinks-leider Klaver blijft achter de keuze voor kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht staan. Zij staat nummer 9 op de kandidatenlijst voor de verkiezingen van 17 maart. Op de vraag of Klaver zijn hand voor haar in het vuur durft te steken zegt hij: “Ze staat op de lijst. Ja.”

Over Bouchallikht wordt al dagenlang in de media gepubliceerd omdat zij vicevoorzitter is van de islamitische jongerenorganisatie Femyso. Femyso wordt door bepaalde bronnen en onderzoekers al enkele jaren in verband gebracht met de Moslimbroederschap. Dat zij deze functie bekleedt stond niet in de biografie die werd verstrekt door GroenLinks.

Klaver zegt daarover: “Wij wisten dat zij deze functie had. Ik ga Femyso niet verdedigen, maar de Europese Commissie werkt met ze samen en ze krijgen Europese subsidie.” Het ging de kandidatencommissie om de klimaatstandpunten van Bouchallikht, zegt Klaver. “Zij is het boegbeeld van de groene beweging.”

Moslimbroederschap

Aanjager van de kritiek op de bestuursfunctie van Bouchallikht is de publicist Carel Brendel. Hij schrijft op 12 november in zijn blog dat Femyso “de studenten- en jongerenorganisatie van de Moslimbroederschap in Europa is”. Hij verwijst daarbij naar diverse openbare bronnen.

Brendel en andere media stellen vragen aan GroenLinks over de kandidatuur en de standpunten van Bouchallikht, maar krijgen geen of slechts onvolledig antwoord. Ook wordt er verwezen naar de tweet van Bouchallikht van 12 november.

Zij zegt in haar tweet: “Het doet me pijn om hierop te moeten reageren, maar ik wist dat dit soort verdachtmakingen zouden gebeuren toen ik me kandideerde voor GroenLinks. Elke keer weer dezelfde tactiek: guilty by association.”

Zij verklaart niet bij de Moslimbroederschap te horen maar wel bij GroenLinks. Verder verwijst zij naar een verklaring uit 2019 van Femyso, waarin de moslimorganisatie ontkent banden te hebben met de Mosimbroederschap. De organisatie zegt dat die beschuldigingen van extreemrechts komen om de organisatie te ondermijnen.

Bouchallikht krijgt veel bijval en steunbetuigingen, onder andere van Denk-Kamerlid Kuzu en lijsttrekker Sylvana Simons van Bij1. De Telegraaf en Geenstijl publiceren ondertussen verschillende kritische artikelen waarin ook de zwijgzaamheid van GroenLinks aan de kaak wordt gesteld.

Wat is de Moslimbroederschap?

De partij werd opgericht in Egypte in de jaren ’20 door Hassan al-Banna. De Moslimbroederschap streeft naar een samenleving gebaseerd op islamitische principes. In de jaren 40 boden zij vreedzaam en gewapend verzet tegen de Britse overheersing.

De partij is inmiddels actief in 82 landen en heeft een controversieel imago. Onder meer al-Qaida en Hamas komen voort uit dezelfde ideologie die de Moslimbroederschap aanhangt. Maar er is ook een politieke tak die geweldloos opereert, zoals in Tunesië, waar de partij na de revolutie van 2011 in een coalitie zat met een seculiere partij.

Klaver verstuurt op 13 november via de site van GroenLinks een verklaring waarin hij het opneemt voor “Kauthar en alle andere jongeren van Nederland”. Hij zegt verder: “Precies twee dagen heeft Kauthar Bouchallikht kunnen genieten van haar plek op de kandidatenlijst van GroenLinks. Daarna kwam de eerste aanval en het zal zeker niet de laatste zijn.”

Op 14 november twittert Klaver: “Mensen die heel lang niet op plekken van macht zaten, komen daar nu wel. Vrouwen, jongeren, mensen van kleur, met welke achtergrond dan ook. Samen zijn wij het nieuwe Nederland, waar ruimte is om te zijn wie je bent. Het is allang tijd. Dus Geert Wilders & co: wen er maar aan.”

En op 15 november geeft Klaver via de site van GroenLinks opnieuw een verklaring uit. “Haar bestuursfunctie bij Femyso was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website”, zegt hij.

Onvoldoende antwoord

Verschillende media vinden deze verklaringen onvoldoende. Omdat er vragen van verschillende media open staan, en er verzoeken blijven komen voor interviews met Klaver en Bouchallikht, besluit Klaver vandaag toch de pers te woord te staan.

Klaver zegt dat de kandidatencommissie de achtergrond van Bouchallikht heeft gecheckt. “Is zij geschikt voor deze lijst? ‘Ja’, heeft de kandidatencommissie geoordeeld. En daar ben ik het mee eens”, zegt de partijleider.

Waarom de maatschappelijk relevante vrijwilligersfunctie niet in de kandidatenbiografie over de nummer 9 van GroenLinks stond, is nog niet duidelijk. GroenLinks laat weten dat Bouchallikht een eigen moment kiest om nader op de situatie te reageren.

Update van de redactie:

De kop van dit artikel was eerst: Klaver staat nog steeds achter omstreden kandidaat Bouchallikht. Het woord omstreden is uit de kop gehaald, omdat het een te eenzijdige weergave is van het nieuws.

In een eerdere versie van dit artikel stond ook incomplete informatie over de Moslimbroederschap in een kader. Dit is later aangepast en aangevuld.

EINDE NOS BERICHT

[88]


JOOP.NL
WAAROM GROEN LINKS KAUTHAR ONDUBBELZINNIG MOET STEUNENTHEO BRAND20 NOVEMBER 2020
https://joop.bnnvara.nl/opinies/waarom-groenlinks-kauthar-ondubbelzinnig-moet-steunen

Het is goed dat oude, witte mannen als Meindert Fennema afzwaaien en jonge, idealistische vrouwen de partij komen versterken.

Beste Jesse,

Omdat Kauthar Bouchallikht op de kandidatenlijst van GroenLinks staat, zal Meindert Fennema geen GroenLinks stemmen, zo schreef hij op Joop.nl. Ik zou daar niet wakker van liggen. Fennema geeft blijk van een tunnelvisie en laat zien dat hij nuances over religie en godsdienst niet begrijpt. Ook weigert hij in te zien dat de beschuldigingen richting Bouchallikht zijn gebaseerd op suggesties. Als inderdaad oude witte mannen als Fennema vertrekken, en jonge idealistische vrouwen zich beschikbaar stellen, doet GroenLinks precies waar het ooit voor is opgericht: de wereld veranderen.

Ten eerste schrijft Fennema dit: “Als een jonge vrouw zich met een hoofddoekje op de pasfoto laat zetten geeft zij daarmee aan dat zij de beginselen van de islam omarmt. Dat zijn de mijne niet, en zeker niet op het gebied van de man-vrouw verhoudingen.” Fennema spreekt hier over ‘de islam’. Dat is natuurlijk een gotspe. De Islam bestaat niet. Wel zijn er talloze moslims die ieder op hun eigen wijze vorm geven aan hun geloof. Lees bijvoorbeeld eens dit artikel dat Bouchallikht zelf schreef over feminisme en islam.

Vervolgens gaat het over het bericht van Carel Brendel dat Bouchallikht ondervoorzitter was van FEMYSO. Dit is een organisatie van moslimstudenten, gesubsidieerd door de EU en een officieel gesprekspartner van de Europese Commissie. Natuurlijk bestaan er in de moslimwereld of christenwereld allerlei dwarsverbanden, en zijn er linken te leggen met conservatieve bewegingen. Maar dit is nog geen reden Bouchallikht af te serveren.

Laat ik een voorbeeld geven. Zelf ben ik als linkse en vrijzinnige christen actief lid van de Protestantse Kerk in Nederland en overigens ook van GroenLinks. Binnen de Protestantse Kerk is één predikant die onbeschaamd Forum voor Democratie steunt, terwijl die partij weer banden heeft met fanatieke antisemieten. Ik zou dus als lid van de Protestantse Kerk zomaar een antisemiet kunnen zijn, maar ben dat allerminst – hoewel ik (om het sommigen nóg moeilijker te maken) wel zeer kritisch ben over de huidige politiek van Israël. Ook is er binnen mijn Protestantse Kerk een stroming waar vrouwen geen functie als predikant of kerkelijk bestuurslid kunnen vervullen en waar SGP gestemd wordt. Zelf hoor ik echter bij de andere, grotere stroming binnen de Protestantse Kerk waar dit juist wel kan. Enfin, door te associëren en generaliseren kun je iemand makkelijk verdacht maken, zeker als iemand moslima is.

Door flink te associëren kun je karaktermoord op iemand plegen, zonder dat iemand zijn of haar eigen verhaal heeft kunnen vertellen. Bovendien: het stoppen van Bouchallikht bij FEMYSO was al gepland voordat ze de nationale haatcampagne over zich heen kreeg; haar termijn zit er per 1 december gewoon op. Dat zij zich “schielijk uit het bestuur van de FEMYSO heeft teruggetrokken” is daarom een uiterst valse suggestie.

Wat Meindert Fennema doet is mensen vastpinnen op een gestolde, vermeende groepsidentiteit. Een moslima met een hoofddoek zou niet progressief kunnen zijn. Sterker nog: iedereen die niet zo zuiver seculier en areligieus is als Fennema, past niet bij GroenLinks. Precies van dit ouderwetse denken moet GroenLinks afscheid nemen en daarom is het goed dat oude, witte mannen als Fennema afzwaaien en jonge, idealistische vrouwen de partij komen versterken.

Ten slotte: ik begrijp dat veel mensen het moeilijk vinden om in te zien dat Kauthar Bouchallikht zowel moslima is als actief GroenLinkser. Kritische vragen mogen er zijn. En die mogen (moeten) ook beantwoord worden. Ik hoop daarom dat Bouchallikht, na alle laster die zij over zich heen heeft gekregen, nu ook een podium krijgt in dagbladen en op televisie (zonder hijgerige en xenofobe pitbulls tegenover haar) om in alle rust uit te leggen wat haar drijft en beweegt.

Ik heb alle vertrouwen dat Bouchallikht dit verhaal goed voor het voetlicht kan brengen. GroenLinks is immers een partij waar mensen vanuit diverse tradities en inspiratiebronnen willen werken aan een groene, sociale en vrijzinnige maatschappij. Voorbij elke vorm van religieuze of seculiere zelfgenoegzaamheid.
EINDE ARTIKEL JOOP

[89]

GROEN LINKSGROEN LINKS & KAUTHAR BOUCHALLIKHT15 NOVEMBER 2020
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-kauthar-bouchallikht

De afgelopen dagen wordt GroenLinks-kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht door bloggers en twitteraars in verband gebracht met de moslimbroederschap, omdat zij naast haar andere werkzaamheden als klimaatactivist tot 1 december ook vice-voorzitter is van de Federation of European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO).

Haar bestuursfunctie bij FEMYSO was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website. Het gaat hier niet om de jongerenorganisatie van de moslimbroederschap zoals wordt beweerd, maar een koepelorganisatie van allerlei verschillende nationale studenten/jongeren moslimorganisaties in Europa, die subsidie ontvangt van de EU en gesprekspartner is van de Europese Commissie.

INTERSECTIONELE FEMINIST VOOR GELIJKWAARDIGHEID

Kauthar is GroenLinks de afgelopen jaren opgevallen als klimaatactivist. Zij was onder andere organisator van de Klimaatmars in Amsterdam en de grote Klimaatdemonstratie in Den Haag. We hebben haar leren kennen als een intersectionele activist die strijdt voor gelijkwaardigheid en opkomt voor alle groepen die in de verdrukking komen.

“Ik sta voor vrijheid en democratie”

Kauthar Bouchallikht: “Voor eens en voor altijd: ik ben geen lid van de moslimbroederschap en heb niets met hun gedachtegoed. Ik sta voor vrijheid en democratie en tegen uitsluiting en onderdrukking. En ik sta helemaal achter het programma van GroenLinks. Net als alle andere kandidaten op onze lijst. Zullen we het dan nu hebben over hoe we Nederland samen eerlijker, socialer en groener gaan maken?”

Jesse Klaver: “Helaas is dit de realiteit voor veel jonge moslims in Nederland. Zij moeten voortdurend hun loyaliteit bewijzen en laten zien waar ze staan. Als je ook nog eens vrouw bent, wordt die bewijslast nog zwaarder. Het is tijd dat daar verandering in komt. Vrouwen, jongeren, mensen van kleur, mensen met welke achtergrond dan ook. Samen zijn wij het nieuwe Nederland.”

EINDE VERKLARING KAUTHAR


JOOP.NL
KAUTHAR BOUCHALLIKHT: ”FEMYSO IS EENLEGITIEME ORGANISATIE”23 NOVEMBER 2020
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kauthar-bouchallikht-femyso-is-een-legitieme-organisatie

Kauthar Bouchallikht, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks, wil niets te maken hebben met het gedachtengoed van de Moslimbroederschap. In een interview met dagblad Trouw zegt ze als vicevoorzitter van Femyso ook nooit iets gemerkt te hebben van enige verbondenheid van die organisatie met de Moslimbroederschap.

Bouchallikht benadrukt in het interview dat ze staat voor ‘radicale gelijkwaardigheid’. Ze is voorstander van het homohuwelijk en het recht op abortus. “Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.”

Er kwam de afgelopen weken kritiek op de kandidatuur van Bouchallikht, omdat Femyso een verlengstuk zou zijn van de Moslimbroederschap. Bouchallikht bestrijdt dat. Femyso is volgens haar een “legitieme organisatie”, waarin “allemaal verschillende moslims met verschillende opvattingen” zitten.

Namens Femyso gaf Bouchallikht een workshop bij Milli Görüs. “Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens Femyso langs”, stelt Bouchallikht. “Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks.” Als GroenLinkser zal ze dan ook niet meer bij Milli Görüs langsgaan.

Meer dan honderd organisaties hebben een steunverklaring ondertekend.

Van Queers4Climate tot feministische groepen tot Kick Out Zwarte Piet.

Omdat die mensen mij kennen en weten dat onze strijd tegen onrecht met elkaar verbonden is.

Ik ben ontroerd.https://t.co/h5WaS7nBcb

— Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) November 23, 2020

EINDE BERICHT JOOP

[90]
[Jesse Klaver, fractievoorzitter Groen Links]:  ”Daar hebben we…de kandidatencommissie heeft hiernaar gekeken,ik heb u zojuist verteld,  toen deze organisatie we wisten, dat ze hiervice voorzitter van is, hebben ze ook gekeken, wie is deze club, metwie werken ze samen, nou, dan kom je erachter, dat dit een organisatieis, die samenwerkt met de Europese Unie, die daar subsidie krijgen, om je ervan te vergewissen, dat dit niet een of andere organisatie is, dieniet via de officiele kanalen werkt.Nou, dat is geenszins het geval.Naar al dit soort zaken is onderzoek gedaan en daar moeten we het voor numee doen.”

YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

[91]

GROEN LINKSGROEN LINKS & KAUTHAR BOUCHALLIKHT15 NOVEMBER 2020
https://groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-kauthar-bouchallikht

De afgelopen dagen wordt GroenLinks-kandidaat-Kamerlid Kauthar Bouchallikht door bloggers en twitteraars in verband gebracht met de moslimbroederschap, omdat zij naast haar andere werkzaamheden als klimaatactivist tot 1 december ook vice-voorzitter is van de Federation of European Muslim Youth and Student Organizations (FEMYSO).

Haar bestuursfunctie bij FEMYSO was bekend bij de kandidatencommissie van GroenLinks en staat ook gewoon op haar cv en website. Het gaat hier niet om de jongerenorganisatie van de moslimbroederschap zoals wordt beweerd, maar een koepelorganisatie van allerlei verschillende nationale studenten/jongeren moslimorganisaties in Europa, die subsidie ontvangt van de EU en gesprekspartner is van de Europese Commissie.

INTERSECTIONELE FEMINIST VOOR GELIJKWAARDIGHEID

Kauthar is GroenLinks de afgelopen jaren opgevallen als klimaatactivist. Zij was onder andere organisator van de Klimaatmars in Amsterdam en de grote Klimaatdemonstratie in Den Haag. We hebben haar leren kennen als een intersectionele activist die strijdt voor gelijkwaardigheid en opkomt voor alle groepen die in de verdrukking komen.

“Ik sta voor vrijheid en democratie”

Kauthar Bouchallikht: “Voor eens en voor altijd: ik ben geen lid van de moslimbroederschap en heb niets met hun gedachtegoed. Ik sta voor vrijheid en democratie en tegen uitsluiting en onderdrukking. En ik sta helemaal achter het programma van GroenLinks. Net als alle andere kandidaten op onze lijst. Zullen we het dan nu hebben over hoe we Nederland samen eerlijker, socialer en groener gaan maken?”

Jesse Klaver: “Helaas is dit de realiteit voor veel jonge moslims in Nederland. Zij moeten voortdurend hun loyaliteit bewijzen en laten zien waar ze staan. Als je ook nog eens vrouw bent, wordt die bewijslast nog zwaarder. Het is tijd dat daar verandering in komt. Vrouwen, jongeren, mensen van kleur, mensen met welke achtergrond dan ook. Samen zijn wij het nieuwe Nederland.”

EINDE VERKLARING KAUTHAR

[92]
HET PAROOLNIEUWKOMER GROEN LINKS BOUCHALLIKHT: ”GEEN BANDEN METCONSERVATIEVE ISLAM”23 NOVEMBER 2020
https://www.parool.nl/nederland/nieuwkomer-groenlinks-bouchallikht-geen-banden-met-conservatieve-islam~b4278d1f/

Nieuwkomer op de Kamerlijst van GroenLinks Kauthar Bouchallikht kwam de afgelopen weken in opspraak omdat ze banden zou hebben met conservatief islamitische stromingen. Daar is niets van waar, stelt de 26-jarige politicus.

“Ik sta voor radicale gelijkwaardigheid,” zegt Bouchallikht maandag in een interview met Trouw. “Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.” Het is het eerste interview dat ze geeft sinds de kritiek.

Bouchallikht staat op de negende plek van de kandidatenlijst van GroenLinks voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Op haar zeventiende kwam de politicus in haar al naar boven: toen organiseerde ze als bestuurslid van scholierenorganisatie Laks een demonstratie van 15.000 kinderen op het Museumplein. 

Maar op haar CV staat ook dat ze tot 1 december van dit jaar vicevoorzitter is van Femyso, een koepelorganisatie waar meerdere islamitische jongerenbewegingen onder vallen. Deze functie werd niet vermeld door de kandidatencommissie van GroenLinks, maar bleek wel reden tot opspraak

Moslimbroederschap

Volgens deskundigen is Femyso namelijk een verlengstuk van de omstreden, conservatieve Moslimbroederschap. Deze link is eerder al gelegd door een terreurdeskundige tijdens een hoorzitting in de Kamer. Ook Duitse inlichtingendiensten leggen het verband, vanwege de conservatieve Duitse jongerentak Milli Görüs.

Bouchallikht zegt tegen Trouw deze geluiden niet te herkennen. “Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat ­gedachtengoed.” 

Bovendien is het volgens haar niet zo dat Femyso het gedachtegoed onderkent van alle verbonden organisaties. “Het is andersom. Zij moeten onderschrijven waar Femyso voor staat. Wat ons bindt, is dat we moslims zijn en mee willen doen in het democratische proces.”

Ze benadrukt dat ze bij GroenLinks hoort, en dat dát haar gedachtegoed representeert. Van het homohuwelijk tot het recht op abortus.

Reactie GroenLinks

Zowel Bouchallikht als GroenLinks-leider Jesse Klaver reageerden op de ophef via een verklaring vanuit de partij. ‘Precies twee dagen heeft Bouchallikht kunnen genieten van haar plek op de kandidatenlijst van GroenLinks,’ stelt Klaver. ‘Daarna kwam de eerste aanval en het zal zeker niet de laatste zijn.’

Klaver roept op mensen niet te reduceren tot één identiteit. ‘Er is een jonge generatie die tegelijkertijd moslim, klimaatactivist, feminist, LHBTIQ+’er, Nederlander, en nog veel meer kan zijn. Al deze identiteiten zijn met elkaar verbonden. Zij maken hen tot wie zij zijn: Nederlanders met ontelbare identiteiten.’

[93]

ZIE NOOT 92

[94]

YOUTUBE.COMGEEN STIJL [GSTV]GROEN LINKS REAGEERT OP AFFILIATIE BROEDERSCHAP TK#9KAUTHAR BOUCHALLIKHT17 NOVEMBER 2020
https://www.youtube.com/watch?v=_fiXcvbz-f4

ZIE VOOR GEHELE INTERVIEW, NOOT 24

[95]
[95]

AL JAZEERAIN SOLIDARITY WITH KAUTHAR BOUCHALLIKHT24 DECEMBER 2020
https://www.aljazeera.com/opinions/2020/12/24/in-solidarity-with-kauthar-bouchallikht?fbclid=IwAR2UpMzPKR-7cQn6g3xbdlOvNIWkZAJzhLK2JSRZZ4p5P0D0wl1U5RTHarE

We, the undersigned, reject the racist, Islamophobic attacks against Bouchallikht, a progressive MP candidate in the Netherlands.

Kauthar Bouchallikht, a green and social justice activist, is standing as a candidate for the GroenLinks (Green Left) party in the Netherlands in the upcoming parliamentary elections. Bouchallikht is facing relentless racist and baseless attacks as a Muslim woman of colour standing on a radical platform. Claims of extremism levied against her originated from far-right online platforms which have since been uncritically repeated by politicians and mainstream media.

This is no irregular occurrence, but an all too familiar pattern that people of colour and Muslims are subjected to on an ongoing basis by resurgent and emboldened bigotry, xenophobia and racism across the world. The economic forces responsible for driving catastrophic environmental destruction are the very same that give rise to such hate.

Our fight for climate justice must be one that tears down the structures of discrimination and injustice in order to build an equitable, beautiful and safe world for all. And this necessitates that we let our voices be heard in support of those who face prejudice and hate while fighting for all forms of social justice.

Solidarity, especially across borders, has always been one of the core values of the progressive movement. It is also the only way we can tackle the climate crisis and racism.

We the undersigned stand in solidarity with Kauthar Bouchallikht:

Natalie Bennett, Green Party, House of Lords
Jenny Jones, Green Party, House of Lords
Paul Murphy TD (Member of Parliament in Ireland), RISE
Kevin Courtney, NEU General Secretary
Fatima Ibrahim, Co Executive Director, Green New Deal UK
Asad Rehman, Co-convenor Global Green New Deal Project
UK Youth Climate Coalition
Professor Paul Gilroy
Gargi Bhattacharya, Professor of Sociology\
Salma Yaqoob, founder & president Birmingham Stop The War Coalition
Professor Bill Bowring, European Lawyers for Democracy and Human Rights
Jules Carey, Bindmans LLP
Rachel Harger, Bindmans LLP
Farhana Patel, Bindmans LLP
Jessie Brennan, Bindmans LLP
Joshua Virasami, Organiser, Black Lives Matter UK
Hilary Wainwright, Transnational Institute and Red Pepper Magazine
Lowkey
Karrim Jalali, Fossil Free Southwark
Alex Brent, GMB for a Green New Deal
Jo Macey, GMB GND
James Ritchie, GMB for a Green New Deal
Declan Owens, Solicitor, GMB for a Green New Deal
Sam Mason, Trade Unionist, GMB for GND
Thomas Englert, MOC Bruxelles
Seb Ordonez, Wretched of the Earth
Liam Kennedy, Researcher, Communication Workers Union
Jake Woodier, Editor, Red Pepper Magazine
Malia Bouattia, Editor, Red Pepper Magazine
Ewa Jasiewicz, writer and union organiser
Yasser Louati, Head of the Justice and Liberties For all Committee (CJL)
Ananya Wilson, South Asia Solidarity Group
Kimon Daltas, Editor, Red Pepper Magazine
Siobhan McGuirk, Postdoctoral Researcher, Goldsmiths University
Rhian E. Jones, Tribune and New Socialist
Gerry Hart, Red Pepper Magazine
Clare Hymer, Novara Media
Maz Saleem, Education for Peace
Ken Loach, film director
Shabbir Lakha, Stop the War
Shelly Asquith, Stop the War
Sohail Daulatzai, writer/filmmaker (University of California, Irvine)
Nisha Kapoor, Associate Professor, University of Warwick
Paul O’Connell, Reader in Law SOAS University of London
Remi Joseph-Salisbury, Presidential Fellow, University of Manchester
Jamie Woodcock, Senior Lecturer, The Open University
Patricia McManus, Senior Lecturer, University of Brighton; Branch Secretary Falmer UCU
Tom Mills, lecturer, Aston University
Hannah Elsisi, Research Fellow, University of Cambridge
John Narayan, King’s College London
Ashok Kumar, Lecturer, Birkbeck University
Tanzil Chowdhury, Lecturer, QMUL
Malcolm James, University of Sussex
Sharri Plonski, Lecturer, QMUL
Ruth Fletcher, Senior Lecturer, QMUL
Waqas Tufail, Senior Lecturer, Leeds Beckett University
Hannah Schling, Postdoctoral Research Fellow, QMUL
Waseem Yaqoob, Lecturer, QMUL
Isobel Roele, Lecturer, QMUL
Thomas Cowan, Postdoctoral Fellow, UCL
Leon Sealey-Huggins, climate justice scholar, University of Warwick
Alice Swift, climate justice activist in Reclaim the Power UK and Ende Gelände Germany and scholar at the University of Manchester
Nimer Sultany, Reader in Law SOAS University of London
Leila Ullrich, Lecturer in Law, QMUL
Ioana Cerasella Chis, doctoral researcher & trade union activist, University of Birmingham
Arshad Isakjee, Lecturer in Geography, University of Liverpool
Rhiannon Lockley, lecturer and UCU branch secretary, Birmingham City University
Mairead Enright, Reader in Law, Birmingham Law School
Marianna Karakoulaki, Doctoral Researcher at University of Birmingham & Journalist
Nathan Critch, Doctoral Researcher and trade unionist, University of Birmingham
Luke Beesley, PhD student at University of Brighton
Bradley Ward, Doctoral Researcher, GTA, and trade union activist at University of Birmingham
Hannah Boast, Assistant Professor, University College Dublin
Joseph Ward, University of Birmingham
Niall Gallen, Doctoral Researcher, University of Birmingham
Amelia Horgan, PhD candidate, University of Essex, and UCU rep
Jack Carter, Psychological Practitioner, University of Birmingham and UCU rep
Elio Di Muccio, Doctoral Researcher, University of Birmingham, HE Chair, West Midlands UCU
Jordan Osserman, Postdoctoral Researcher, Birkbeck (University of London), UCU member and #CoronaContract organiser
Christopher Featherstone, PhD student, University of Birmingham.
David Bailey, Senior Lecturer, University of Birmingham
Kai Heron, Editor at ROAR Magazine
Harriet Carroll, Research fellow & trade union activist
Anttoni J. Numminen, student & journalist,
Aimee Le, Associate Lecturer, University of Exeter, #CoronaContract
Joseph Baker, PhD Student, University of Birmingham
James Brackley, Lecturer in Accounting, University of Birmingham
Lydia Hughes, Editor Notes From Below
Bee Hughes, Lecturer LJMU, Chair LJMU UCU
Alison Dingle, University of Birmingham Unison Womens Officer
Cynthia Spencer, University of Bath (retired) and trade union activist Migration and Asylum Justice Forum (MAJF); Tyne and Wear, England
Dave Muritu, Unite member
Kaeshelle Cooke, Journalist (University of Bath / Goldsmiths College)
Mike Finn, Director of Liberal Arts, University of Exeter
Robyn Orfitelli, Lecturer, University of Sheffield
Cristina Fernández Recasens, Catalan Language and Culture Teaching Fellow & postdoctoral researcher, University of Birmingham
Ellen Clifford, Disabled People Against Cuts
Tom Cutterham, Senior Lecturer, University of Birmingham
Gráinne Charlton, Research Associate, University of Birmingham
Mike Moore, Branch Secretary, University of Birmingham UNISON
Sandy Nicoll, Branch Secretary, SOAS UNISON
Mark Adcock, University of Leeds Branch

EINDE BERICHT AL JAZEERA

[96]

ZIE NOOT 95

[97]

JOOP.NLKAUTHAR BOUCHALLIKHT: ”FEMYSO IS EEN LEGITIEMEORGANISATIE”23 NOVEMBER 2020
https://joop.bnnvara.nl/nieuws/kauthar-bouchallikht-femyso-is-een-legitieme-organisatie

Kauthar Bouchallikht, kandidaat-Kamerlid voor GroenLinks, wil niets te maken hebben met het gedachtengoed van de Moslimbroederschap. In een interview met dagblad Trouw zegt ze als vicevoorzitter van Femyso ook nooit iets gemerkt te hebben van enige verbondenheid van die organisatie met de Moslimbroederschap.

Bouchallikht benadrukt in het interview dat ze staat voor ‘radicale gelijkwaardigheid’. Ze is voorstander van het homohuwelijk en het recht op abortus. “Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is.”

Er kwam de afgelopen weken kritiek op de kandidatuur van Bouchallikht, omdat Femyso een verlengstuk zou zijn van de Moslimbroederschap. Bouchallikht bestrijdt dat. Femyso is volgens haar een “legitieme organisatie”, waarin “allemaal verschillende moslims met verschillende opvattingen” zitten.

Namens Femyso gaf Bouchallikht een workshop bij Milli Görüs. “Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens Femyso langs”, stelt Bouchallikht. “Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks.” Als GroenLinkser zal ze dan ook niet meer bij Milli Görüs langsgaan.

Meer dan honderd organisaties hebben een steunverklaring ondertekend.

Van Queers4Climate tot feministische groepen tot Kick Out Zwarte Piet.

Omdat die mensen mij kennen en weten dat onze strijd tegen onrecht met elkaar verbonden is.

Ik ben ontroerd.https://t.co/h5WaS7nBcb

— Kauthar Bouchallikht (@Kauthar_) November 23, 2020

[98]

”Als lid van Femyso heeft Bouchallikht ook een workshop gegeven voor de conservatief-Turkse organisatie Milli Görüs. Over die club zegt ze: ‘Ik heb daar zelf niets mee. Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens FEMYSO langs. Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks.’ Als GroenLinkser zou ze er dan ook niet meer langsgaan, zegt ze.”
DE KANTTEKENINGBOUCHALLIKHT: IK HEB NIKS MET CLUBS ALS MOSLIMBROEDERSCHAPEN MILLI GORUS23 NOVEMBER 2020
https://dekanttekening.nl/nieuws/bouchallikht-ik-heb-niks-met-clubs-als-moslimbroederschap-en-milli-gorus/

Kauthar Bouchallikht staat ferm achter haar betrokkenheid bij de veelbesproken islamitische jongerenorganisatie FEMYSO. Wel zal ze als GroenLinkser geen evenementen bezoeken van de conservatief-Turkse stichting Milli Görüs, een van de bij FEMYSO aangesloten organisaties. Dat zegt ze in gesprek met Trouw.

De 26-jarige Bouchallikht staat op plaats negen van de concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Tot december is ze vicevoorzitter van FEMYSO, een islamitische studentenorganisatie die volgens sommige deskundigen banden heeft met de Moslimbroederschap.

In dagblad Trouw reageert Bouchallikht voor het eerst uitgebreid op de ontstane ophef. Ze verdedigt in het interview haar lidmaatschap van de studentenorganisatie FEMYSO.

‘FEMYSO is een legitieme organisatie’, zegt ze. ‘Ik sta zelf voor radicale gelijkwaardigheid. Het maakt mij niet uit wat iemands gender, seksuele geaardheid of kleur is. Ik heb zelf ook nooit iets gemerkt van enige verbondenheid met de Moslimbroederschap. Ik wil ook niets te maken hebben met dat gedachtengoed.’

Als lid van Femyso heeft Bouchallikht ook een workshop gegeven voor de conservatief-Turkse organisatie Milli Görüs. Over die club zegt ze: ‘Ik heb daar zelf niets mee. Zolang zij onze principes onderschrijven, komen we daar namens FEMYSO langs. Maar hoe Milli Görüs bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseert, mannen en vrouwen apart, dat vind ik niks.’ Als GroenLinkser zou ze er dan ook niet meer langsgaan, zegt ze.

Bouchallikht vond de controverse over haar kandidatuur heftig, maar is blij met alle steun die ze van linkse en islamitische organisaties heeft gekregen. ‘Meer dan honderd organisaties hebben een publieke steunverklaring ondertekend. Van Queers for Climate, tot feministische organisaties tot Kick Out Zwarte Piet. Omdat die mensen mij kennen en weten dat onze strijd tegen onrecht met elkaar verbonden is.’

UPDATE: In een reactie laat Milli Görüs weten de uitlatingen van Bouchallikht ‘zeer teleurstellend’ te vinden en zich ‘voor de bus gegooid’ te voelen door de GroenLinks-kandidaat. Ze ‘werkt willens en wetens aan de demonisering van de moslimgemeenschap in Nederland’, schrijft Milli Görüs in een persbericht. Volgens Milli Görüs komen politici van GroenLinks zelf wel eens langs bij sprekersavonden van Milli Görüs. ‘Dat mevrouw Bouchallikht kiest om afstand te houden van onze moskeeën strookt dan ook weer neit in de lijn van haar partijgenoten.’

[99]
ZIE NOOT 98]

[100]

WIKIPEDIAKUIFJE (PERSONAGE)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuifje_(personage)

WIKIPEDIADE AVONTUREN VAN KUIFJE
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_avonturen_van_Kuifje

NIETS TEGEN KUIFJE, ZITTEN BEST AARDIGE VERHALEN BIJMaar omdat Geen Stijl en co zich lopen aan te stellen, alsofzij de Redders der Natie zijn, is deze vergelijking gemaakt.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 81 t/m 100 bij ”EXTREEM-RECHTSE HETZE TEGEN KAUTHAR BOUCHALLIKHT EN DE SLAPHEID VAN LINKS

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.