Noten 8 en 9/Wij Willem-Alexander

[8]

”De zorgtoeslag gaat volgend jaar niet omhoog voor mensen met een lager inkomen. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die officieel pas tijdens Prinsjesdag in de Miljoenennota wordt gepresenteerd, melden ingewijden in Den Haag. Er werd eerder juist wel rekening gehouden met een hogere zorgtoeslag.”

ZORGWIJZER.NL

ZORGTOESLAG NIET OMHOOG IN 2024

31 AUGUSTUS 2023

De zorgtoeslag gaat volgend jaar niet omhoog voor mensen met een lager inkomen. Dat blijkt uit de Rijksbegroting die officieel pas tijdens Prinsjesdag in de Miljoenennota wordt gepresenteerd, melden ingewijden in Den Haag. Er werd eerder juist wel rekening gehouden met een hogere zorgtoeslag.

Update 19-7-23: zorgtoeslag gaat in 2024 zelfs omlaag, staat in de Miljoenennota.

Dit jaar ontvangen alleenstaanden maximaal 154 euro per maand aan zorgtoeslag. Dat is overigens ruim voldoende om de kosten van een gemiddelde basisverzekering (€ 138,45) te dekken. Gezinnen ontvangen maximaal 265 euro zorgtoeslag in 2023.

Zorgpremie wel hoger

Tegenover het gelijkblijven van de zorgtoeslag staat een verwachte stijging van de zorgpremie. De reden voor deze toename zijn onder andere de vergrijzing en de daarmee gepaard gaande stijgende behoefte aan medische behandeling, verpleging en verzorging. Dit legt een grotere druk op het zorgpersoneel en resulteert in hogere zorgkosten. Ook inflatie draagt bij aan deze stijging.

Volgens het CPB kost een basisverzekering in 2027 circa 175 euro per persoon.

Tijdens Prinsjesdag, op 19 september, krijgen we een beter beeld van de zorgpremie in 2024. Voor de laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering houd je onze 2024-pagina in de gaten.

Betalingsproblemen

Uit recent onderzoek van Nivel onder 660 van zijn leden, blijkt dat 5 procent op dit moment problemen heeft met het betalen van zorgpremie.

Een op de tien moet daarom bezuinigen op andere kosten om zo toch rond te komen. Het vaakst wordt bezuinigd op energie (55 procent van de respondenten), een bezoek aan een restaurant of café (48 procent) of boodschappen (46 procent).

Een alarmerende analyse van het CPB geeft aan dat het aantal mensen dat in armoede leeft in 2024 kan stijgen tot meer dan 1 miljoen Nederlanders.

Zorgtoeslag terugvragen (2022)

Eerder deze week bleek dat nog circa 700.000 Nederlanders nog zorgtoeslag voor 2022 kunnen krijgen. De deadline is morgen (1 september), want dan moet de aanvraag binnen zijn bij de Belastingdienst.

Het misgelopen bedrag aan toeslag kan per persoon variëren tussen de 0 en 1.332 euro.

EINDE BERICHT

[9]

Zorgtoeslag hard omlaag

De zorgtoeslag gaat in 2024 fors omlaag ten opzichte van het huidige kalenderjaar. Dat komt doordat de zorgtoeslag dit jaar tijdelijk extra was verhoogd om koopkrachtsteun te verlenen. Deze tijdelijke verhoging komt te vervallen.”

ZORGWIJZER.NL

MILJOENENNOTA 2024: DIT GAAT ER VERANDEREN AAN JE

ZORGVERZEKERING

19 SEPTEMBER 2023

Vandaag, tijdens Prinsjesdag, hebben we met de presentatie van de Miljoenennota een nieuwe kijk gekregen op de begroting van 2024 voor Volksgezondheid.

Wij hebben alle cijfers voor je doorgespit en de belangrijkste wijzigingen rondom de Zorgverzekeringswet voor je in kaart gebracht, zoals de zorgpremie, het eigen risico en de zorgtoeslag.

We duiken er gelijk in.

Belangrijkste punten voor 2024

Wat gaat er volgend jaar veranderen?

 • De nominale zorgpremie gaat met 142 euro omhoog
 • Zorguitgaven per Nederlander met 508 euro omhoog
 • Het verplichte eigen risico blijft gelijk
 • De zorgtoeslag valt lager uit ten opzichte van 2023
 • De inkomensafhankelijke bijdrage daalt licht

Cijfers en verschillen

 20232024Verschil
Nominale premie (totaal)€ 1.650€ 1.792+ € 142
Verplicht eigen risico€ 385€ 385Geen
Zorgkosten per Nederlander€ 6.637€ 7.145+ € 508
Maximale zorgtoeslag (1 persoon)€ 1.850€ 1.523– € 327
Maximale zorgtoeslag (gezin)€ 3.166€ 2.913– € 253
Zvw-premie werknemers6,68%6,57%– 0,11%
Zvw-premie werkgevers5,43%5,32%– 0,11%
Wlz-premie9,65%9,65%Geen

Cijfers zijn op jaarbasis

Zorgpremie stijgt 12 euro per maand

In de rijksbegroting voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport staat dat de nominale premie komend jaar omhoog gaat met een bedrag van 142 euro per verzekerde. Dit komt neer op een stijging van net geen 12 euro per maand.

 • Een basisverzekering kost in 2024 naar verwachting gemiddeld 149,33 euro per maand
 • Zorgverzekeraars bepalen uiterlijk 12 november zelf de definitieve premie van hun polissen

De zorgpremie stijgt, omdat de zorgkosten ook hard stijgen. Hoe dit komt wordt verderop in het artikel uitgelegd.

Richtlijn

De nominale premie is een schatting van de overheid van wat een gemiddelde volwassene per jaar aan premie zou moeten betalen voor een basisverzekering. In deze schatting wordt dus geen rekening gehouden met kortingen, toeslagen of andere invloeden.

De laatste jaren is de nominale premie fors gestegen, blijkt wel uit onderstaande grafiek.

Jouw premie in 2024

Zorgverzekeraars gebruiken de nominale premie als richtlijn. De daadwerkelijke premie die je in 2024 gaat betalen, wordt door de individuele zorgverzekeraars vastgesteld en kan variëren afhankelijk van de verzekeraar en het gekozen pakket.

Op onze overzichtspagina worden alle nieuwe premies voor volgend jaar getoond, zodra ze bekend zijn.

Als eerste jouw premie weten?

Via onze X-pagina (voorheen Twitter) wordt – zodra dit bekend is – direct gedeeld wat de nieuwe premie van jouw zorgverzekering in 2024 gaat worden en of er veranderingen plaatsvinden in jouw polis.

–> Volg ons hier

Prijsverschillen

Ieder jaar variëren de prijzen van basisverzekeringen aanzienlijk. Dit kan bijvoorbeeld komen door aangepaste voorwaarden, waardoor een verzekeraar de polis voordeliger kan aanbieden. Daarnaast kan efficiënt ingekochte zorg de kosten drukken, wat resulteert in een mildere premiestijging.

Ten slotte gebruiken sommige verzekeraars een groter deel van hun reserves om de premies zo laag mogelijk te maken. Bepaalde partijen hebben meer geld in kas dan anderen. Zorg en Zekerheid, Achmea, EUCARE hebben naar rato de hoogste reserves.

Het kabinet gaat er in de begroting ervan uit dat zorgverzekeraars gemiddeld 84 euro per verzekerde uit hun reserves putten.

Zorgkosten per Nederlander 508 euro hoger

Vertalen we de totale uitgaven naar gemiddelde zorgkosten per Nederlander, dan komen we voor 2024 uit op 7.145 euro per Nederlander. Een groei van maar liefst 508 euro ten opzichte van 2023.

In dit schema zit de opsomming van de gemiddelde zorguitgaven per hoofd van de bevolking:

De hogere zorguitgaven zitten hem met name in de stijging van de nominale premie en een groter absoluut deel van het gemiddelde inkomen dat via premies opgaat aan de Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg.

Oorzaak stijging

Er zijn een drietal kernoorzaken voor de stijgende zorgkosten:

 1. Inflatie: Kostenstijgingen voor gezondheidszorg- en ict-diensten binnen de gehele zorgsector
 2. Salarisgroei in de zorg: Verschillende CAO’s hebben een aanzienlijke salarisverhoging doorgevoerd.
 3. Stijgende zorgvraag: Door de vergrijzing en toename van chronische patiënten is de vraag naar zorg groter.

Wat verder nadelig kan uitpakken, is de financiële Instabiliteit bij sommige zorgaanbieders, stelt hoogleraar Wim Groot.

Ziekenhuizen kampen soms met rode cijfers, terwijl ze tóch moeten onderhandelen met verzekeraars over onder meer vergoedingen en tarieven. Omdat niet alle kosten rechtstreeks verhaald kunnen worden, ligt het in de lijn der verwachting dat deze deels verrekend worden in een hogere zorgpremie.Wim Groot (Zorgeconoom)

Het CPB heeft doorgerekend dat de zorgpremie in 2027 op zo’n 175 euro per maand zal liggen als er niets wordt gedaan om de snelle stijging van de kosten tegen te gaan.

Eigen risico blijft gelijk

Het eigen risico blijft komend jaar gelijk op 385 euro per verzekerde. Dat heeft het kabinet al eerder besloten toen het nog missionair was.

Niet meer in stukjes

Een voorstel van minister Kuipers om het eigen risico per 1 januari 2025 aan te passen naar maximaal 150 euro per behandeling, is door de kamer controversieel verklaard. Dat betekent dat het voorstel niet wordt aangenomen.

Na de verkiezingen in november zal er ongetwijfeld nieuw beleid komen ten aanzien van het eigen risico. Veel politieke partijen willen het eigen risico afschaffen of anders inrichten.

Zorgtoeslag hard omlaag

De zorgtoeslag gaat in 2024 fors omlaag ten opzichte van het huidige kalenderjaar. Dat komt doordat de zorgtoeslag dit jaar tijdelijk extra was verhoogd om koopkrachtsteun te verlenen. Deze tijdelijke verhoging komt te vervallen.

Dit betekent dat alleenstaanden en gezinnen komend jaar veel minder zorgtoeslag krijgen dan in 2023.

Voor mensen die nu het maximale bedrag ontvangen, is dit de daling:

 • Alleenstaanden: – €27 per maand
 • Gezinnen: – € 22 per maand

Er is wel sprake van een stijging wanneer men de tarieven met het jaar 2022 vergelijkt.

2021202220232024*
Alleenstaanden€ 107€ 111€ 154€ 127
Gezinnen€ 207€ 211€ 265€ 243

*Voorspelling op basis van Miljoenennota

De definitieve bedragen worden later openbaar, zodra de verzekeraars hun nieuwe premies voor komend jaar bekend hebben gemaakt.

Inkomensafhankelijke bijdrage daalt

Iedereen die in Nederland werkt, pensioen ontvangt of een uitkering heeft, draagt via een inkomensafhankelijke bijdrage bij aan de Zorgverzekeringswet. Deze bijdrage is een vastgesteld percentage van het inkomen.

Volgend jaar daalt het percentage voor alle groepen.

Je situatie 20232024
Loondienst6,68%6,57%
Ondernemer5,43%5,32%
Gepensioneerd5,43%5,32%
AOW5,43%5,32%
WW, WAO, WIA, Anw6,68%6,57%
Bijstand via SVB5,43%5,32%
Bijstand via gemeente6,68%6,57%

Bij de meeste Nederlanders wordt de inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw) door de werkgever betaald op basis van je bruto inkomen.

In dit kennisdossier vind je alles over de inkomensafhankelijke bijdrage (Zvw-premie).

Wlz-premie

De premie die iedereen betaalt als bijdrage voor de Wet langdurige zorg blijft in 2024 gelijk op 9,65 procent, blijkt uit de stukken van de Rijksbegroting.

Basispakket blijft vrijwel hetzelfde

Er zijn geen grote wijzigingen in de dekking van het basispakket.

Er wordt slechts een aantal dingen toegevoegd of verlengd in de dekking:

1. Flexibilisering van kraamzorg

 • Kraamzorg wordt flexibeler en kan langer vergoed worden dan de huidige 10 dagen na de bevalling.
 • De kraamzorgperiode waarin vergoed kan worden, wordt verlengd tot maximaal 6 weken na de bevalling.
 • Het aantal uren kraamzorg dat per situatie wordt geleverd, wordt vastgesteld op basis van het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg (LIK) en bedraagt tussen de 24 en 80 uur.

2. Paramedische herstelzorg na Covid-19

 • Extra herstelzorg na Covid-19, waaronder fysiotherapie en ergotherapie, is momenteel voorwaardelijk opgenomen in het basispakket tot 1 augustus 2023.
 • Deze regeling wordt verlengd tot 1 januari 2025.
 • Verzekerden hebben recht op maximaal 50 fysio- of oefentherapeutische sessies, 10 uren ergotherapie en 7 uren diëtetiek voor de duur van maximaal zes maanden.

3. Aanpak overgewicht en obesitas bij kinderen

 • Er zijn nieuwe nationale afspraken voor een gecombineerde aanpak van preventie en behandeling van overgewicht en obesitas bij kinderen.
 • Een centraal onderdeel van deze aanpak is de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) voor kinderen, die nu onderdeel uitmaakt van het basispakket.
 • Het programma heeft een duur van drie jaar en omvat een breed scala aan diensten, van anamnese tot een tweejarige GLI en een onderhoudsfase.

4. Valpreventie voor ouderen

 • Het demissionaire kabinet heeft besloten dat ouderen met een verhoogd valrisico recht hebben op valpreventieve beweeginterventies.
 • Ouderen met een matig valrisico worden vanuit de gemeente aangeboden een valpreventieve beweeginterventie te volgen.
 • Voor ouderen met een hoog valrisico, die eerst door een screening worden beoordeeld, wordt vanaf 2024 de valpreventieve beweeginterventie vergoed vanuit het basispakket.

Blijf op de hoogte

Blijf via onze nieuwspagina op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom de zorgverzekering in 2024.

Vanaf 13 november kun je de premies, dekkingen en voorwaarden van alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

EINDE BERICHT

Zorgtoeslag 27 euro lager

Het maximale bedrag dat in 2024 aan alleenstaanden wordt uitgekeerd is maar liefst 27 euro per maand lager dan in 2023. Voor gezinnen (toeslagpartners) gaat het om een daling van 22 euro per maand. Dat is op jaarbasis respectievelijk een verlaging van 327 en 253 euro.”

ZORGWIJZER.NL

ZORGTOESLAG DAALT IN 2024, ONDANKS PREMIESTIJGING

VAN 142 EURO

19 SEPTEMBER 2023

Uit de Miljoenennota blijkt dinsdag dat de zorgpremie voor Nederlanders in 2024 met 144 euro per persoon stijgt. Ondanks deze aanzienlijke verhoging, gaat de zorgtoeslag voor mensen met een lager inkomen juist met maximaal 327 euro omlaag.

Een alleenstaande die nu nog het maximale bedrag aan zorgtoeslag ontvangt, is dus zo’n 470 euro meer kwijt zijn aan de zorgverzekering in 2024. Dat komt neer op een stijging van maandelijks 39 euro.

Op sociale media wordt dan ook met veel ontevredenheid gereageerd op de plannen.

Zorgtoeslag 27 euro lager

Het maximale bedrag dat in 2024 aan alleenstaanden wordt uitgekeerd is maar liefst 27 euro per maand lager dan in 2023. Voor gezinnen (toeslagpartners) gaat het om een daling van 22 euro per maand. Dat is op jaarbasis respectievelijk een verlaging van 327 en 253 euro.

Een overzicht van de maximale zorgtoeslag per situatie:

Situatie2021202220232024*
Alleenstaanden€ 107€ 111€ 154€ 127
Gezinnen (toeslagpartners)€ 207€ 211€ 265€ 243

*Op basis van Miljoenennota

Inkomens tot 38.520 euro (alleenstaanden) en 48.224 (gezinnen) hebben op dit moment recht op zorgtoeslag. De nieuwe grensinkomens en grensvermogens voor 2024 worden rond eind november bekendgemaakt. Dat geldt ook voor de betaaldata van de zorgtoeslag.

Houd daarvoor onze zorgtoeslag-pagina in de gaten.

Vertekend beeld

De zorgtoeslag werd begin 2023 tijdelijk verhoogd om de koopkracht van mensen met een lager inkomen te ondersteunen. Deze tijdelijke verhoging vervalt volgend jaar echter, wat resulteert in een daling voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt.

Het demissionaire kabinet beweert dat de zorgtoeslag in 2024 stijgt, met een verhoging van 111 naar maximaal 127 euro voor alleenstaanden. Hierbij maken ze echter een vergelijking tussen 2022 en 2024, wat een vertekend beeld kan opleveren.

De belangrijkste zorgpunten van de Miljoenennota lees je hier.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 8 en 9/Wij Willem-Alexander

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.