Noten 7 en 8/BLOODY, BUT UNBOWED!

[7]

VANDAAG INSIDE

WILDERS OVER HOOFDLIJNENAKKOORD:

”WE SCHRIJVEN GESCHIEDENIS, ZON GAAT WEER

SCHIJNEN IN NEDERLAND”

16 MEI 2024

https://www.vandaaginside.nl/nieuws/wilders-over-hoofdlijnenakkoord-we-schrijven-geschiedenis-zon-gaat-weer

De rechtse partijen “schrijven geschiedenis” met hun akkoord over een nieuw kabinet, zegt PVV-leider Geert Wilders in een toelichting op de plannen.

“De zon gaat weer schijnen in Nederland.” Wilders voorspelt dat “miljoenen Nederlanders” blij zullen worden van wat zijn partij allemaal heeft afgesproken met VVD, NSC en BBB.

VVD-fractievoorzitter Dilan Yeşilgöz bedankte haar collega’s van de andere formerende partijen. “Ik denk dat we op veel momenten dachten dat het niet zou lukken. En het ís gelukt. We hebben vele verschillen kunnen overbruggen en ik denk dat dat belangrijk is.”

Volgens Yeşilgöz heeft Nederland behoefte aan “een stabiel landsbestuur dat ons land veilig houdt”, zei ze. “En onze vrijheden en onze manier van leven verdedigt en beschermt.”

Volgens Pieter Omtzigt van NSC staat Nederland voor een aantal zeer grote opgaven, zei hij. “En de Nederlandse kiezer heeft een duidelijk signaal afgegeven welke opgave die opgelost wil hebben.” Hij vindt het belangrijk dat een nieuw kabinet werkt aan bestaanszekerheid en goed bestuur.

Omtzigt benadrukt dat het kabinet zal bestaan uit “vier verschillende partijen. En dat zullen we blijven. Ik denk ook dat het een les is uit het verleden. Omdat onze achterbannen ons soms voor verschillende redenen gekozen hebben.”

Caroline van der Plas van BBB zei tijdens de presentatie “nog een beetje te wiebelen, want ik heb geen seconde geslapen vannacht. Zoveel adrenaline zit in mijn lichaam nog steeds.” Ze zei blij te zijn “dat we het hebben gered deze maanden met deze drie fantastische nieuwe bondgenoten. Het resultaat mag er zijn”, stelde ze.

Geen van de politieke leiders zei iets over wie de premier wordt van dit nieuwe kabinet.

EINDE

[8]

TROUW

MAAK PVV NIET ALLEDAAGS

28 AUGUSTUS 2010

https://www.trouw.nl/nieuws/maak-pvv-niet-alledaags~b9e5ece1

Het CDA moet uitkijken. Haar positie als bewaker van de publieke moraal staat op het spel.

Als het kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van PVV er komt, dan zal in het regeerakkoord vast niets gevonden kunnen worden dat de beginselen van de rechtsstaat aantast. Natuurlijk niet. Maar de revolutie in het staatsbestel is dan ontketend.De ’normalisatie’ van de PVV als potentiële regeringspartij gaat gepaard met een ’acceptatie’ van een moraal die vreemd is aan de beginselen van de rechtsstaat. Als het CDA dat nu niet ziet en macht laat prevaleren boven recht, is het definitief gedaan met haar positie als bewaker van de publieke moraal. Niet de uitkomst van de onderhandelingen telt, de principiële grens is al gepasseerd door de PVV als onderhandelingspartner te zien. CDA, ik zeg het als geestverwant, keer terug op je schreden!De boodschap die uitgaat van de acceptatie van de PVV als gedoogpartij zal door niemand misverstaan worden: de uitspraken van Geert Wilders en de PVV horen voortaan bij de Haagse alledaagsheid. We moeten er maar aan wennen. Je kunt het ermee oneens zijn, maar het is business as usual. Van principieel verweer zal dan geen sprake meer zijn. Regeren met de PVV betekent straks niet alleen de acceptatie van de vernederende kwalificaties die Wilders uitstort over medeburgers en waarvoor hij nog voor de rechter moet verschijnen. Nee, het betekent dat de regering moet toezien hoe een partij, die het landsbestuur hoe dan ook vertegenwoordigt, door kan gaan met het bedreigen van medeburgers in hun grondrechten. Alles wijst erop dat Wilders dit inderdaad zal doen. De normalisatie van de PVV is de normalisatie van een politiek waarin stigmatisering van gelovigen, de aantasting van de morele en religieuze integriteit van medeburgers de gewoonste zaken van de wereld zijn. Dit tast de politieke cultuur en publieke moraal in Nederland aan. Wilders zal hierin niet te stoppen zijn, ook niet door hem te incorporeren in het systeem. Toen koningin Beatrix in een kersttoespraak zei dat ’grofheid in woord en daad’ de verdraagzaamheid aantast, voelde Wilders zich aangesproken. Sindsdien wil hij dat zij geen deel meer uitmaakt van de regering. Zo gaat dat. Premier Balkenende reageerde destijds met de opmerking dat Wilders afbreekt wat Nederland tot Nederland maakt, het koningshuis en de tolerantie. Wat is er sindsdien veranderd? Sinds wanneer kan het CDA hier wel mee leven? Als er één moment is van ’fatsoen moet je doen’, dan is het hier en nu. Het CDA was in het vorige kabinet nog doende de intolerante en zelfgerichte publieke moraal bestrijden. Nu helpt zij mee aan het normaliseren ervan. Dit opent de deur voor een politieke cultuur die niet meer is gericht op harmonie en overeenstemming, maar op polarisatie en dwang. Je kunt Wilders en de problemen die hij signaleert niet negeren. De multiculturele samenleving was geen haalbaar concept en natuurlijk moeten we niet naïef denken over de islam. Maar niet via een politiek die mensen stigmatiseert, rechten wil verkorten. Het gebrek aan kritische distantie tegenover zo’n politiek toont ook aan dat het contact met wat ons geestelijk wapenen kan, heel dun is geworden. Nederland hoeft niet zo vreesachtig te doen over de islam als ze zich bewuster was van haar eigen geestelijke wortels. Inderdaad is de joods-christelijke erfenis van groot belang. De Bijbel voedt de waarden die onze Grondwet wil beschermen. Maar dan moeten we die waarden ook werkelijk de hoogste plaats geven en ernaar handelen. Dit is het moment voor de christelijke politiek om dat te doen. CDA, keer terug van deze heilloze weg en normaliseer niet wat buiten de orde moet blijven van een moreel zelfbewuste politieke cultuur.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 7 en 8/BLOODY, BUT UNBOWED!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.