Noten 7 en 8/Astrid Essed versus Hulpbisschop Mutsaerts

[7]

FORUM VOOR DEMOCRATIE JOURNAAL/TEKST YOUTUBE

FILMPJE MET INTERVIEW SLAVERNIJ EN KOLONIALISME

APOLOGEET ROBERT LEMM DOOR RASSENWAAN IDEOLOOG

THIERRY BAUDET

ASTRID ESSED

8 JULI 2020

[8]

HET PAROOL

NAZIFOTO’S GEEN BEZWAAR BIJ DE JONGEREN

VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE

21 NOVEMBER 2020

https://www.parool.nl/nederland/nazifoto-s-geen-bezwaar-bij-de-jongeren-van-forum-voor-democratie~b634560c/

Als voorzitter van de FvD-jongerenafdeling liet Freek Jansen leden met homofobe en extreemrechtse ideeën blijven terwijl hij klokkenluiders royeerde. De jonge aanhang blijft extremistische ideeën verspreiden.

Bij de jongeren van Forum voor Democratie zijn leden actief die zich antisemitisch en homofoob uiten en nazisympathieën hebben. Dat blijkt uit nieuwe screenshots van appgroepen, in het bezit van Het Parool, berichten op een Instagramaccount en gesprekken met anonieme bronnen.

Eerder dit jaar kwam al naar buiten dat de partij drie leden vanwege extremistische uitlatingen in een appgroep had geroyeerd, drie anderen werden geschorst. Maar sindsdien lijkt er weinig veranderd. De vraag is of Freek Jansen, voorzitter van de JFvD en zevende op de lijst voor de Tweede Kamer, wel echt schoon schip wil maken. Zo werd een van de radicale JFvD’ers niet geroyeerd, maar in september juist benoemd tot coördinator van de JFvD in Zuid-Holland.

Het gaat om een 23-jarige student politieke communicatie die in een appgroep beweerde dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’. Ook stelde hij dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’.

‘Is dit verstandig?’

Bezorgde JFvD’ers vroegen hun bestuur dit voorjaar om de bewuste student en zeventien anderen te royeren. Maar toen werden de klokkenluiders zelf juist hard aangepakt. Ten minste vijf van hen werden geroyeerd, onder wie de regionaal coördinatoren in Zuid-Holland.

In een brief van het bestuur van de JFvD werd het vijftal ervan beschuldigd een ‘opruiende rol’ te spelen. Ze zouden ‘smadelijk materiaal’ naar de pers hebben gelekt met het ‘kennelijke oogmerk om de reputatie van de JFvD te beschadigen’.

De 23-jarige student die de antisemitische uitlatingen deed, werd vervolgens dus in Zuid-Holland benoemd. Hij liet in ­juni van dit jaar in de appgroep ‘Hub Zuid-Holland’, waarin ook statenlid Gideon van Meijeren actief is, opnieuw van zich horen. Hij plaatste een link naar een filmpje met de tekst ‘Meine Ehre heisst Treue’, de lijfspreuk van de SS.

Een ander appgroeplid vroeg zich af: ‘Is het wel verstandig om video’s te promoten met de motto’s van respectievelijk de Wehrmacht en de Schutzstaffel’? De aangesprokene ging er niet op in en appte even later: ‘Ik kan alleen maar constateren dat de ‘racist’ steeds eervoller lijkt ten opzichte van de niet-racistische medemensen.’

Op een telefonisch verzoek om een reactie gaat de student niet in: we zijn volgens hem ‘verkeerd verbonden’. Op een bericht antwoordt hij niet.

Verslag uit Duitsland

Een ander JFvD-lid met extreme opvattingen promoveerde deze zomer tot organisator van het FvD-zomerkamp in de Ardennen. Tijdens het kamp van 2019 viel hij als gewoon deelnemer op omdat hij op zijn telefoon duidelijk hoorbaar SS-liederen afspeelde. Hij beheert het anonieme Instagramaccount ‘FryslanSaksisch’ en noemt zichzelf ‘Germanist’ en ‘Völkisch’.

Deze zomer deed hij op dat account verslag van een reis door Duitsland, waarbij hij een museum met naziparafernalia bezocht. Bij een foto van het boek Der Untermensch schreef hij: ‘Had the honor to see this classic masterpiece in real life’. In dat antisemitische haatschrift uit 1942 werden Joden geportretteerd als ‘pestbacillen’ en als ‘geestelijk van lager orde dan dieren’.

Bij een foto van SS-messen tikte hij ‘Meine ehre heisst treue’. Een aantal foto’s werd op 4 oktober 2020 door Instagram verwijderd ‘vanwege geweld of gevaarlijke organisaties’. Een telefonische reactie op zijn uitingen geeft hij niet omdat hij ‘een toets moet maken’. Hij verwijst naar de persvoorlichter van Forum.

Woordgrap

Een van de volgers van ‘FryslanSaksisch’ is Iem al Biyati, een student Europese Studies die blijkens haar Linkedinaccount op het partijkantoor van Forum werkt. In een reactie zegt Al Biyati dat ze ‘wel vierhonderd’ Instagramaccounts volgt en niet weet waar het over gaat. Ze treedt op in het FvD-journaal, waar ze het ‘Biemjournaal’ presenteert, zoals op 20 september toen ze partijleider Thierry Baudet interviewde over Prinsjesdag. Ze is landelijk coördinator van de JFvD en was medeorganisator van het zomerkamp. In augustus poseerde ze in dirndlkostuum naast Freek Jansen – in lederhose – tijdens een samenzijn in de Ardennen.

Al Biyati is een van de JFvD’ers over wie eerder dit jaar door bezorgde jongeren binnen JFvD werd gerapporteerd. In een appgroep antwoordde ze ‘dit is het meest wenselijke’ toen iemand appte dat hij in Nederland ‘95 procent blank en 0 procent moslims’ wilde. Ook schreef ze – naar eigen zeggen als ‘woordgrap’: ‘Je geeft homo’s je vinger en ze nemen gelijk je hele poot’. Ze plaatste in een van de appgroepen de muziek die de extreemrechtse Australische terrorist draaide op weg naar twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waar hij 51 mensen vermoordde. “Dat was een soort edgy grap,” zegt ze daar nu over.

Naast het document met uitgelekte screen­shots heeft het bestuur van FvD nog andere documenten ingezien waaruit bleek dat Al Biyati in november 2019 ook actief was in andere radicale appgroepen, waarin een van de aanwezigen antisemitische teksten bezigde. Een ander deelde een pamflet van de extreemrechtse organisatie Voorpost, kort nadat Al Biyati een oproep had geplaatst voor een stagiair bij de Eerste Kamerfractie van FvD.

Al Biyati zegt dat ze nu eenmaal niet alle discussies kan volgen in de vele appgroepen waarin ze berichten plaatst. Ze beaamt dat er in appgroepen ‘walgelijke dingen’ zijn gezegd, maar wil er naar eigen zeggen ‘niets meer mee te maken hebben’.

Altrightscene

Niet alleen leden van de JFvD deelden racistische en antisemitische uitspraken, ook voorzitter Freek Jansen zelf verspreidt extreemrechts gedachtegoed. Tijdens een JFvD-congres had hij het over de noodzaak tot ‘overheersingsdrang’ om onze beschaving te redden van de dreigende ondergang. De speech zat vol met toespelingen voor de altrightscene, de wereldwijde radicaalrechtse beweging.

Jansen kwam ook in opspraak omdat hij zich volgens zijn voormalige werkgever, de griffier van de ­gemeente Westland, lovend zou hebben uitgelaten over het Derde Rijk. Een anonieme medewerker ondersteunde in HP/De Tijd de beschuldigingen van de griffier, Jansen zelf deed ze af als ‘belachelijk en lasterlijk’.

EINDE BERICHT HET PAROOL

VOLKSKRANT

JONGERENPARTIJ FVD ROYEERT KLOKKENLUIDERS, DIE

EXTREEM-RECHTSE APP BERICHTEN ONTHULDEN

17 NOVEMBER 2020

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/jongerenpartij-fvd-royeert-klokkenluiders-die-extreem-rechtse-appberichten-onthulden~b3240c1e/

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD, heeft meerdere klokkenluiders geroyeerd. Eerder dit jaar waarschuwden deze leden voor rechts-extremistische ideeën onder partijleden.

De partij zegde minstens drie van hen de wacht aan, blijkt uit hun royementsbrieven, verstuurd op 17 september en in handen van de Volkskrant. In de brieven schrijft het JFVD-bestuur onder meer dat de leden hebben geprobeerd de partij ‘binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur’.

De kritische JFVD’ers vroegen aandacht voor de interne misstanden, onder meer middels twee brandbrieven die zij ter ondertekening binnen de partij lieten rondgaan. ‘Het scheppen van wanorde binnen de organisatie’, aldus JFVD, dat ook veroordeelt dat de groep al in een vroeg stadium zou hebben geschermd met het lekken van extreme appberichten naar de pers.

Dat HP/De Tijd uiteindelijk over de appberichten publiceerde, heeft ‘de goede naam van JFVD ernstig en op onredelijke wijze in het geding gebracht’, schrijft het bestuur.

‘Geen gedachtepolitie’

De reeks royementen versterkt het gevoel van kritische ex-leden dat JFVD (en moederpartij FVD) zich meer opwinden over de publicitaire schade dan over de appberichten zelf.

Eind april bracht het artikel van HP/De Tijd een mediastorm teweeg: het opinieblad publiceerde screenshots uit vooral onofficiële groepen met JFVD-leden. In één groep werd het nationaalsocialisme de ‘beste economische formule ooit’ genoemd. Een ander groepslid verklaarde ‘letterlijk iedere ideologie’ te zullen aanhangen die Nederland ‘weer 95% blank maakt met 0% moslims’.

In eerste instantie verklaarde Forum ‘geen gedachtepolitie’ te willen spelen. Later royeerde de partij alsnog drie leden en schorste zij drie andere.

‘Zonde als je geroyeerd wordt’

In de royementsbrieven van twee van de klokkenluiders stelt het JFVD-bestuur – geleid door voorzitter, kandidaat-Tweede Kamerlid en Baudet-vertrouweling Freek Jansen – dat zij ‘ruimschoots in de gelegenheid gesteld zijn’ hun kant van het verhaal te laten horen. Omdat zij daar niet op zijn ingegaan, concludeert het bestuur dat een royement terecht is.

Inderdaad gingen zij niet in op uitnodigingen van het JFVD-bestuur, een beslissing die deels voortkwam uit de ervaringen van de derde klokkenluider, die in juli wél op gesprek kwam. In een geluidsfragment, dat in bezit is van deze krant, is te horen hoe dit lid door een bestuurslid en een ‘adviseur’ van het bestuur onder zware druk wordt gezet om de namen van andere klokkenluiders prijs te geven.

Het zou ‘zonde zijn als iedereen geroyeerd wordt’, zegt een van de ondervragers tijdens het gesprek op het partijkantoor van Forum in Amsterdam. ‘Vandaar dat het namen noemen wel een beetje waarde heeft’, vult de tweede aan. ‘Ik denk, dan kunnen we misschien een oplossing vinden’, besluit de eerste. Een ander ex-lid van JFVD herkent die handelswijze van het bestuur.

‘Rancuneuze ex-functionarissen’

In een reactie schrijft Forum dat de leden niet zijn geroyeerd omdat zij misstanden meldden, maar ‘omdat zij doelbewust schade hebben toegebracht aan JFVD’. De partij benadrukt dat slechts een klein deel van een grotere groep kritische leden is geroyeerd. Van deze leden zegt FVD schriftelijk bewijs te hebben ‘dat hun intentie altijd lekken naar de pers was’. Op een voor deze krant oncontroleerbare schermafbeelding van een appgesprek wordt die mogelijkheid besproken.

Ook koppelden de leden hun melding van de laakbare appjes aan eisen voor organisatorische veranderingen binnen JFVD. Het sterkt Forum in haar overtuiging dat het hier geen klokkenluiders betrof, maar ‘rancuneuze ex-functionarissen die onder het mom van kritiek hun gram wilden halen’.

Inmiddels zou JFVD ‘veel strenger’ handhaven in officiële partij-apps. Uitnodigingen voor en links naar andere, minder officiële chats zijn niet toegestaan, aldus Forum.

CIDI zeer bezorgd

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) zegt in een reactie ‘zeer bezorgd’ te zijn over de royementen. De organisatie heeft de afgelopen maanden meermaals vragen gesteld aan zowel FVD als JFVD over het interne onderzoek naar de appberichten. Daarop zou niet inhoudelijk gereageerd zijn.

‘FVD zegt regelmatig antisemitisme ver van zich te werpen’, aldus CIDI. ‘In het geval van JFVD zijn dergelijke woorden echter niet omgezet in daden.’

EINDE BERICHT

VOLKSKRANT

ONRUST BIJ FORUM OVER RACISME EN

ANTISEMITISME IN JONGERENCLUB

22 NOVEMBER 2020

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/onrust-bij-forum-over-racisme-en-antisemitisme-in-jongerenclub~b86e85dd/

De onrust is ontstaan na nieuwe onthullingen over het extremisme binnen Jongeren Forum voor Democratie (JFVD), de jongerenafdeling die onder leiding staat van Freek Jansen, een naaste medewerker van Baudet en nummer zeven op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het Parool kwam dit weekend met nieuwe onthullingen over de antisemitische complottheorieën en andere extremistische ideeën die leden van JFVD met elkaar delen op sociale media. De JFVD heeft een intern onderzoek aangekondigd.

De Volkskrant meldde vorige week al dat klokkenluiders die alarm sloegen over het extremisme binnen de jongerenclub zijn geroyeerd door het JFVD-bestuur onder leiding van Jansen. De personen die zich schuldig maakten aan racistische en nazistische uitingen blijken juist te zijn gepromoveerd, meldde het Parool zaterdag.

Het extremisme binnen JFVD is al langer bekend. In april publiceerde HP/De Tijd over extreme uitlatingen die in app-groepen werden gedaan door JFVD’ers. Zo werd in één groep het nationaalsocialisme de ‘beste economische formule ooit’ genoemd. Een ander groepslid verklaarde ‘letterlijk iedere ideologie’ te zullen aanhangen die Nederland ‘weer 95% blank maakt met 0% moslims’.

Het Parool kwam zaterdag met nieuwe details. Een 23-jarige student politieke communicatie zou in een appgroep hebben gezegd dat ‘Joden internationale pedonetwerken hebben en vrouwen massaal de pornografie in helpen’ en dat ‘het nationaalsocialisme de beste economische formule ooit had’. Een andere JFVD’er plaatste in een van de appgroepen de muziek die de extreemrechtse Australische terrorist draaide op weg naar twee moskeeën in het Nieuw-Zeelandse Christchurch waar hij 51 mensen vermoordde.

Vijf van de leden die hun beklag deden over deze en andere uitlatingen werden uiteindelijk geroyeerd. De 23-jarige student die de antisemitische uitlatingen had gedaan, kreeg promotie. Hij werd benoemd tot regionaal coördinator van de jongerenafdeling in Zuid-Holland.

JFVD-voorzitter Jansen liet zaterdag in een reactie weten ‘geschrokken’ te zijn van de mediaberichten. ‘Racistisch en antisemitisch gedachtegoed heeft geen plaats in onze vereniging’. Volgens Baudets vertrouweling zouden de betrokkenen afstand nemen van de aantijgingen. ‘Het gaat om citaten uit de context.’ ‘In het belang van de partij’ heeft JFVD wel besloten om de betrokken coördinatoren ‘uit hun functie te ontheffen’.

Baudet toonde zich zaterdagavond op Twitter vol lof over de reactie van Jansen. ‘Uitstekend optreden.’ Meerdere prominente FVD’ers hebben zich inmiddels tegen dat oordeel van hun partijleider gekeerd. Eerste Kamerlid Annabel Nanninga eist juist ‘een volledige sanering van JFVD’. ‘Onacceptabel dat mensen met dit soort denkbeelden in onze partij zitten en dat daar niet meteen keihard tegen wordt opgetreden’, liet ze op Twitter weten. ‘Ik sta hier volstrekt niet achter.’

FVD-europarlementariër Rob Roos liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. ‘Persoonlijk had ik liever gezien dat we in één keer echt schoon schip hadden gemaakt en de JFVD hadden opgedoekt. Jongerenafdeling opnieuw opzetten.’ Andere senatoren, gemeenteraadsleden, provinciale bestuurders en ook Europees lijsttrekker Derk-Jan Eppink sloten zich aan bij de kritiek van Roos en Nanninga.

Tweede Kamerlid Theo Hiddema heeft genoeg van het gedoe bij JFVD. ‘Ik ben ontdaan door de inhoud van die nieuwe appjes. Er wordt door die lui roekeloos omgegaan met de reputatie van onder andere ik. Eerder heb ik al gezegd dat iedereen die deze smurrie verspreidt eruit moet. Of Freek Jansen kan blijven? Dat weet ik niet. Ik heb een scherp omlijnd standpunt, maar wil dat eerst binnen de groep bespreken.’

Na de aanhoudende kritiek besloot het bestuur van JFVD zondag zich in afwachting van een intern onderzoek ‘tijdelijk’ terug te trekken. ‘We zien de resultaten met vertrouwen tegemoet.’

Het is de vraag of Baudet bereid is om Jansen te laten vallen. Hij trekt al jaren nauw op met de JFVD-voorzitter die tevens zijn rechterhand is in de Tweede Kamer. Volgens voormalige FVD’ers die eerder gedesillusioneerd afhaakten bij de partij tolereert Baudet bovendien geen kritiek. De partij is het afgelopen jaar in een duikvlucht beland in de peilingen en verliest snel steun onder het electoraat.

EINDE BERICHT

AD

FVD’ER FREEK JANSEN OVER RACISTISCHE

APPS: ”WE ZIJN VEEL TE GEVOELIG GEWORDEN”

11 FEBRUARI 2021

https://www.ad.nl/politiek/fvd-er-freek-jansen-over-racistische-apps-we-zijn-veel-te-gevoelig-geworden~a3958b65/

Freek Jansen, kandidaat-Kamerlid en vertrouweling van partijvoorzitter Thierry Baudet, noemt de jongste aantijgingen van racisme aan het adres van Forum voor Democratie ‘selectieve verontwaardiging’. De nummer zeven op de kieslijst stelt dat er in talloze WhatsApp-gesprekken dezelfde soort grappen worden gemaakt. ,,De jongeren van VVD en CDA gaan veel verder. Maar daar maak je geen item over”, zegt Jansen in gesprek met programmamaker Danny Ghosen.

EW (voorheen Elsevier) publiceerde dinsdag screenshots van en citaten uit FVD-WhatsApp-groepen. Dit keer gaat het niet, zoals eind vorig jaar, om appgroepen van de jeugdtak van de partij, maar om groepen waarin kopstukken, inclusief partijleider Thierry Baudet, actief zijn.

In de groepen gaat het volgens EW onder meer over het verschil in IQ tussen witte mensen, ‘African Americans’ en ‘Hispanics’. Baudet vraagt in de groep ook ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’, waarop nummer zes op de lijst, Gideon van Meijeren, antwoordt: ,,Hell no.”

‘Het zijn grappen’

Freek Jansen, de rechterhand van Baudet en tevens voorzitter van de jongerentak van de partij, stelt dat de media het probleem groter maken dan het is. ,,Dit soort berichten vind je ook in buurtapps, sportapps, studentenapps. Het zijn grappen, provocerende opmerkingen. Gewoon een beetje borrelpraat”, zegt de jonge FVD’er in het NPO2-programma Danny’s wereld, dat vanavond om 21.05 wordt uitgezonden.

Het maken van racistische grappen over gekleurde mensen gebeurt overal, suggereert Jansen. ,,Ik denk dat wij onder een vergrootglas liggen. Het is selectief. Als er bij ons iets in zo’n appje gebeurt, dan is het meteen groot nieuws. Als het ergens anders gebeurt niet. Dat hebben we eerder gehad met de jongeren van VVD of CDA. Die maken de hele dag dit soort grappen, gaan veel verder met dit soort dingen. Dat komt niet in het achtuurjournaal. Het is selectieve verontwaardiging.“

Kotsende smiley

Volgens Jansen zijn veel mensen in Nederland overgevoelig geworden. ,,Je mag nergens meer grappen over maken. Ik vind dat je alles mag mogen zeggen, totdat je oproept tot geweld.” Het beledigen van mensen hoort daar ook bij, vindt Jansen. ,,Waarom zijn mensen daar zó ontzettend gevoelig voor? Kijk eens naar een normale cabaretshow. Iedereen wordt continu beledigd. Al helemaal als je op de eerste rij zit. Dat is toch gewoon humor?”

In de gelekte appjes haalt Jansen, die als leider van de JFVD ook niet zou hebben ingegrepen na racistische appjes in de appgroepen van de jongerenafdeling, ook uit naar CDA’er Pieter Omtzigt. Jansen zou hebben gezegd dat Omtzigt zich zal uitspreken voor de Black Lives Matter-beweging en dat het CDA over een diversiteitscommissie beschikt. Baudet zou daarop hebben gereageerd met een kotsende smiley.

Onder hoge druk

Het stoort Jansen dat de media zich hier überhaupt mee bezig houden. ,,Je zit in een privé appgroep met elkaar grappen en grollen te maken. Je zit de hele dag onder hele hoge druk te werken. Dan ontstaat er een soort sfeertje, met slap gelul. Dat is niet wat in ons partijprogramma staat. Dat is niet waar wij moties over indienen. Dit is gewoon kroegpraat.  Er worden rollenspellen gespeeld. Voor de rest is er niet zo veel achter te zoeken.”

FVD-Kamerlid en tweede man op de kieslijst Wybren van Haga is het met Jansen eens dat iedereen ‘in vrijheid bepaalde grappen moet kunnen maken’. Hij kent echter ‘de context’ van de berichten niet. ,,Maar ik ben het ermee eens dat het politiek niet handig is”, zegt hij tegen ANP. FVD-leider Thierry Baudet noemde de aantijgingen eerder ‘opgeklopte ophef’. ,,,Er bestaat zoiets als een privéruimte. Het onderscheid niet accepteren tussen privé en publiek hoort bij een totalitair regime.” Baudet meent dat journalisten zich laten gebruiken door het ‘kartelspel’ om FVD in ‘een heel onaangenaam daglicht’ te stellen. ,,Nederlanders kijken hier dwars doorheen.”

Of de uitingen van Baudet en andere Forumleden strafbaar zijn, daar twijfelt hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans niet aan. ,,Dit is duidelijk strafbaar”, zegt hij tegen Trouw.

Kritiek van Tweede Kamerleden

Verscheidene Kamerleden uitten forse kritiek op Forum voor Democratie, naar aanleiding van racistische berichten in WhatsApp-groepen van FVD.

Kamerlid Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD) deelt het artikel op Twitter en schrijft erbij: ,,If it looks like a duck, swims like a duck, and quacks like a duck, then it probably is a duck.” 

GroenLinks-leider Jesse Klaver en D66-Kamerlid Rob Jetten wijzen erop dat de VVD en het CDA in Brabant samenwerken met FVD. ,,Racisme, homofobie, vrouwen- en Jodenhaat. Allemaal in de appwisselingen van Baudet en z’n kameraden”, aldus Jetten op Twitter. ,,VVD en CDA zitten ondertussen vrolijk met Forum voor Democratie in de coalitie in Brabant. Daarmee krijgen racisme en discriminatie legitimiteit.”

Klaver vraagt zich af: ,,Als dit nog geen reden is voor CDA en VVD om te stoppen met de samenwerking met FvD in Brabant, wat dan wel?” PvdA-leider Lilianne Ploumen vindt het ‘afschuwelijk dat mensen zo over medemensen praten. Racisme en antisemitisme horen niet thuis in ons Nederland’.

Premier Mark Rutte wil vanwege de apps niet met Forum voor Democratie in een nieuw kabinet gaan zitten. ,,Ik zag het al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes – die overigens passen in een beeld dat we al langer van hem zien – is het landelijk echt onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten”, zei Rutte. Volgens hem zijn de appjes racistisch. ,,Deze appjes die gaan alle grenzen over. Het is zo walgelijk. Homofoob, racistisch, het is echt verschrikkelijk.”

EINDE BERICHT

”De premier reageerde op nieuwe controverse bij Forum, nadat er racistische en homofobe Whatsappjes waren opgedoken van Thierry Baudet. Rutte: ,,Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes… Die passen wel in het beeld dat we al langer van hem zien, maar nu is het landelijk wel onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten.”

”Volgens Rutte gaan deze appjes ‘alle grenzen over’, het is ‘zo walgelijk, homofoob, racistisch, echt verschrikkelijk’. ,,Samenwerken onder Mark Rutte, met de VVD, is niet mogelijk. Gaat niet gebeuren.””

AD

RUTTE SLUIT KABINET MET FORUM UIT: ”APPJES

WAREN WALGELIJK”

10 FEBRUARI 2021

https://www.ad.nl/politiek/rutte-sluit-kabinet-met-forum-uit-appjes-waren-walgelijk~a9337d05/

VVD-leider Mark Rutte zal, mocht het zou uitkomen, niet in een volgend kabinet deelnemen met Forum voor Democratie. Dat zei de partijleider woensdagavond bij Op1.

De premier reageerde op nieuwe controverse bij Forum, nadat er racistische en homofobe Whatsappjes waren opgedoken van Thierry Baudet. Rutte: ,,Ik zag het eigenlijk al niet gebeuren, maar na deze verschrikkelijke appjes… Die passen wel in het beeld dat we al langer van hem zien, maar nu is het landelijk wel onmogelijk geworden om met hem in een kabinet te gaan zitten.”

Volgens Rutte gaan deze appjes ‘alle grenzen over’, het is ‘zo walgelijk, homofoob, racistisch, echt verschrikkelijk’. ,,Samenwerken onder Mark Rutte, met de VVD, is niet mogelijk. Gaat niet gebeuren.”

Dinsdag lekten via Elsevier Weekblad berichten uit van Thierry Baudet en diverse kandidaten op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD). Zij zouden zich in WhatsAppgroepen van hun partij racistisch hebben geuit.

IQ

Baudet en enkele van zijn partijprominenten zouden zich racistisch en homofoob hebben uitgelaten. Zo zou Baudet op 29 juli van vorig jaar tegen zijn partijvrienden hebben gezegd dat witte mensen gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75.

Eerder al koppelde een FVD’er intelligentie aan afkomst van volkeren. Baudet zei later dat hij bedoelde dat bepaalde mensen minder toegang hebben tot onderwijs. Maar volgens Elsevier appte hij nu ook: ,,Bovendien: african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ punten lager.” De vraag is of hij hiermee bedoelt dat ras wel degelijk een rol speelt.

In een discussie met Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, die nu de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst zijn, zou Baudet hebben geschreven: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Het antwoord van Van Meijeren zou ‘Hell no’ zijn geweest. Baudet spreekt dat vervolgens niet tegen en corrigeert hen evenmin, maar stuurt een icoontje van een geschrokken kat.

Baudet zei over de appjes dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’.

Brabant

In Brabant blijft de VVD overigens wel samenwerken met Forum in de Provinciale Staten. De fractie daar noemt Thierry Baudet ‘een creep’, maar wil de samenwerking niet stoppen.

EINDE BERICHT

AD

GEHEIME APPJES ZOUDEN BEWIJZEN,

DAT BAUDET ZICH RACISTISCH UITLIET

9 FEBRUARI 2021

https://www.ad.nl/politiek/geheime-appjes-zouden-bewijzen-dat-baudet-zich-racistisch-uitliet~a34ff51f/

Thierry Baudet en diverse kandidaten op de kieslijst van Forum voor Democratie (FVD) zouden zich in WhatsAppgroepen van hun partij racistisch hebben geuit. Dat schrijft weekblad Elsevierdat zegt te beschikken over conversaties in twee appgroepen. Baudet zegt dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’.

Baudet en enkele van zijn partijprominenten zouden zich racistisch en homofoob hebben uitgelaten. Zo zou Baudet op 29 juli van vorig jaar tegen zijn partijvrienden hebben gezegd dat witte mensen gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor Hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75.

Eerder al koppelde een FVD’er intelligentie aan afkomst van volkeren. Baudet zei later dat hij bedoelde dat bepaalde mensen minder toegang hebben tot onderwijs. Maar volgens Elsevier appte hij nu ook: ,,Bovendien: african americans wonen al 150 jaar in Amerika. Scoren nog steeds 40 IQ punten lager.” De vraag is of hij hiermee bedoelt dat ras wel degelijk een rol speelt.

Neger

In een discussie met Gideon van Meijeren en Yanick Chevalier, die nu de nummers 6 en 23 op de kandidatenlijst zijn, zou Baudet hebben geschreven: ‘Wil jij dat je zus met een neger thuiskomt?’ Het antwoord van Van Meijeren zou ‘Hell no’ zijn geweest. Baudet spreekt dat vervolgens niet tegen en corrigeert hen evenmin, maar stuurt een icoontje van een geschrokken kat.

Volgens Elsevier zouden medewerkers Andreas Bakir en Samuel Jong, ook kandidaten 17 en 15 voor de komende verkiezingen, in een groepsapp hebben aangedrongen op een verbod van Netflix, vanwege een serie waarin een seksuele relaties tussen witte vrouwen en zwarte mannen zou worden gepropageerd.

Jongeren

Forum kwam vorig jaar in opspraak vanwege racistische berichten in appgroepen van de jongerentak JFVD. Daarop volgden onthullingen van partijgenoten dat Baudet zich tijdens een diner antisemitisch zou hebben uitgelaten. Ook zou Baudet hebben gezegd dat ‘corona de wereld in gebracht is door George Soros’, de in rechtse kringen omstreden filantroop. Die zou ‘onze vrijheid’ willen ‘afnemen om een nieuwe wereldheerschappij te starten’.

Baudet sprak daarna echter met klem tegen dat er in zijn partij ruimte zou zijn geweest voor racisme of homofobie. Dat Elsevier nu berichten publiceert die door Baudet zelf geschreven zijn, is in die zin een nieuwe wending. Het blad zegt screenshots te gaan publiceren waaruit blijkt dat de partijleider zelf uit de bocht is gevlogen.

GRAPJE

Baudet zelf heeft gereageerd via een filmpje op Twitter. Volgens hem wil het ‘kartel’ dat ‘als de dood is voor onze opkomst’ hem beschadigen. Baudet suggereert dat de berichten afkomstig zijn van voormalig FvD’ers die bij de partij vertrokken uit onvrede over Baudet en de affaires. Hij spreekt van de ‘Judas-alliantie’ van JA21 waar veel afvalligen zijn neergestreken onder de vleugels van Annabel Nanninga en Joost Eerdmans.

Baudet zegt dat er ‘hooguit ooit een grapje is gemaakt’. ,,Je kunt niet op die manier mensen afrekenen.”

In de appjes haalt Freek Jansen, die als leider van de JFVD niet zou hebben ingegrepen na racistische appjes in de appgroepen van de jongerenafdeling, ook uit naar CDA’er Pieter Omtzigt. Jansen zou hebben gezegd dat Omtzigt zich zal uitspreken voor de Black Lives Matter-beweging en dat het CDA over een diversiteitscommissie beschikt. Baudet zou daarop hebben gereageerd met een kotsende smiley.

EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 7 en 8/Astrid Essed versus Hulpbisschop Mutsaerts

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.