Noten 6 t/m 9/VERZET

[6]

RIJKSOVERHEID

KABINET-RUTTE-VERHAGEN (2010-2012)

https://www.rijksoverheid.nl/regering/over-de-regering/kabinetten-sinds-1945/kabinet-rutte-verhagen

Het kabinet-Rutte-Verhagen regeerde van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Drs. M. Rutte (VVD)
 • Viceminister-president, minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  Drs. M.J.M. Verhagen (CDA)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Prof. dr. U. Rosenthal (VVD)
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Mr. J.P.H. Donner (CDA), afgetreden op 16 december 2011
  Mr. drs. J.W.E. Spies (CDA), vanaf 16 december 2011
 • Minister van Immigratie en Asiel
  Drs. G.B.M. Leers (CDA)
 • Minister van Veiligheid en Justitie
  Mr. I.W. Opstelten (VVD)
 • Minister van Financiën
  Mr.drs. J.C. de Jager (CDA)
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA)
 • Minister van Defensie
  Drs. J.S.J. Hillen (CDA)
 • Minister van Infrastructuur en Milieu
  Drs. M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus (VVD)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  H.G.J. Kamp (VVD)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. E.I. Schippers (VVD)

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie
  Dr. H. Bleker (CDA)
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
  Prof. dr. H.P.M. Knapen (CDA)
 • Staatssecretaris van Financiën
  Mr. drs. F.H.H. Weekers (VVD)
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Drs. H. Zijlstra (VVD)
 • Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
  Mr. F. Teeven (VVD)
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu
  J.J. Atsma (CDA)
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Drs. P. de Krom (VVD)
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Drs. M. Veldhuijzen van Zanten-Hyllner (CDA)

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 9 juni 2010
Beëdiging kabinet: 14 oktober 2010
Duur formatie: 125 dagen

Informateurs

 • Prof. dr. U. Rosenthal 21 dagen (12 tot 26 juni 2010 en 5 tot 21 juli 2010)
 • Mr. H. Tjeenk Willink 15 dagen (26 juni tot 5 juli en 7 september tot 13 september 2010)
 • Prof. drs. J. Wallage 7 dagen (5 tot 21 juli 2010)
 • Dr. R.F.M. Lubbers 13 dagen (21 juli tot 3 augustus 2010)
 • Mr. I.W. Opstelten 55 dagen (4 augustus tot 4 september en 13 september tot 7 oktober 2010)

Formateur

 • Drs. M. Rutte 7 dagen

Documenten kabinet-Rutte-Verhagen

De hoofdlijnen van het beleid van het kabinet-Rutte-Verhagen zijn vastgelegd in het regeerakkoord en het gedoogakkoord en in de regeringsverklaring. Het regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ van VVD en CDA vormt de basis voor het kabinet. In aanvulling op het regeerakkoord is een gedoogakkoord gesloten met de PVV.

Ontslag

Het kabinet bood op 23 april 2012 ontslag aan, nadat geen overeenstemming was bereikt met gedoogpartner PVV over de overheidsfinanciën.

Documenten

Verantwoordelijk

WIKIPEDIA

KABINET RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I

[7]

”Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel”

WIKIPEDIA

KABINET RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I

[8]

”Een minderheidsregering of minderheidskabinet is een kabinet dat gevormd wordt door een of meer politieke partijen die gezamenlijk geen meerderheid in het parlement hebben van ten minste de helft plus één van het totaal aantal zetels.”

WIKIPEDIA

MINDERHEIDSREGERING

https://nl.wikipedia.org/wiki/Minderheidsregering

[9]

”Het kabinet-Rutte I was een minderheidskabinet dat alleen in de Tweede Kamer kon rekenen op een geringe meerderheid en dat in de Eerste Kamer informele steun had van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het kabinet kon in de Tweede Kamer met de gedoogsteun van de PVV oorspronkelijk rekenen op 76 zetels, een meerderheid van één zetel”

WIKIPEDIA

KABINET RUTTE I

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kabinet-Rutte_I

Reacties uitgeschakeld voor Noten 6 t/m 9/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.