Noten 46 t/m 49/Over JA21

[46]

‘Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.”

NOS

KAMERMEERDERHEID WIL ASIELZOEKERS OPVANGEN BUITEN DE EU, BIJVOORBEELD IN RWANDA

https://nos.nl/artikel/2463816-kamermeerderheid-wil-asielzoekers-opvangen-buiten-de-eu-bijvoorbeeld-in-rwanda

Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil met bijvoorbeeld Rwanda een deal sluiten over het tegen betaling opvangen van asielzoekers. Het zoekt hiervoor naar partnerlanden.

Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.

Het Deense parlement nam de wet in 2021 aan om het aantal asielverzoeken door de afschrikwekkende werking te verlagen. “Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd”, zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. “Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken.”

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Verenigd Koninkrijk heeft hetzelfde plan en maakte al vergaande afspraken met Rwanda. In juni vorig jaar zou de eerste vlucht met asielzoekers die illegaal waren binnengekomen vertrekken. Tot woede van de Britse regering sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit dat dat niet mocht. Een nieuwe vlucht is nog niet gepland.

VVD-staatssecretaris Van der Burg voor Asielzaken heeft eerder in een debat gezegd dat Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven.

De Rwandese regering opende voor de asielzoekers uit het Verenigd Koninkrijk het Hope Hostel:

[47]

RTL

OVERSTAPPEN NAAR DEENS ASIELMODEL?

DAN MOET NEDERLAND UIT DE EU

7 DECEMBER 2022

https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/artikel/5351517/denemarken-migratie-asielzoekers-asielbeleid-streng-migranten

Om de asielproblemen in Nederland op te lossen, moeten we kijken naar Denemarken. Dat is wat vooral rechtse politici en ook tv-persoonlijkheid Johan Derksen zeggen. Het Scandinavische land staat bekend om zijn zeer strenge asielbeleid. Maar wat is het precies en zou het bij ons kunnen werken?

Afgelopen zomer werd de asielcrisis in Nederland pijnlijk zichtbaar. Vooral in Ter Apel. Bij het aanmeldcentrum daar was er geen plek voor alle mensen die in ons land aankwamen. Het gevolg: mensen moesten buiten slapen, douchen in kleine zwembadjes met vies water en vanwege de slechte hygiëne gingen huidziektes rond. Die chaos zag er zo uit:

Zou het inmiddels veelbesproken Deense model ook voor Nederland geschikt kunnen zijn? Om dat uit te leggen, gaan we terug naar 2015. Dat is het jaar waarin veel Europese landen op grote schaal te maken kregen met enorme aantallen vluchtelingen, voornamelijk als gevolg van de oorlog in Syrië. De aantallen waren zo hoog dat de Deense bevolking en uiteindelijk ook de Deense regering vonden dat er actie nodig was om het aantal vluchtelingen te beperken.

Waardevolle bezittingen afstaan

Die actie uit zich op een aantal opvallende manieren. Dat merken asielzoekers al direct bij aankomst in Denemarken. Zo moeten ze bezittingen afstaan die meer dan 10.000 Deense kronen (1344 euro) waard zijn. Op die manier betalen asielzoekers volgens de Denen mee aan hun eigen opvang.’

Daarnaast zijn verblijfsvergunningen in Denemarken tijdelijk: voor één of twee jaar. Oftewel, ze moeten na 12 tot 24 maanden opnieuw worden verlengd. Een permanente verblijfsvergunning behoort pas na acht jaar tot de mogelijkheden. En ook dan moet je voldoen aan strenge criteria.

‘Damascus is veilig’

Mensen die uit landen komen die door Denemarken als veilig worden gezien, maken sowieso nauwelijks kans op een vergunning. Dat is in Nederland in principe ook zo, maar in Denemarken vallen ook delen van Syrië onder die categorie, het land waar al meer dan tien jaar een burgeroorlog woedt. Denemarken was het eerste en tot nu toe enige Europese land dat de regio rond de Syrische hoofdstad Damascus als veilig bestempelde.

Dat had niet alleen gevolgen voor Syriërs die nog naar Denemarken wilden komen, maar ook voor Syriërs die er al waren. Veel van hen kregen te horen dat ze niet meer in Denemarken mochten blijven. Van 137 mensen werd de verblijfsvergunning ingetrokken of niet verlengd.

Speciale uitzetcentra

Maar Denemarken heeft geen diplomatieke banden met Syrië en kan mensen daarom niet zomaar op het vliegtuig naar Damascus zetten. In plaats daarvan komen mensen in zogenaamde ‘uitzetcentra’ terecht. Vaak op een afgelegen locatie, en eenmaal daar verlies je het recht op werk, inkomen of uitkering.

Daarnaast is Denemarken al een tijdje bezig om opvang te creëren in veilige gebieden buiten de Deense landsgrenzen. Zo wil het graag een deal sluiten met Rwanda, zodat vluchtelingen daar kunnen worden geregistreerd. Precies zoals het Verenigd Koninkrijk dat ook wil.

Het zijn allemaal voorbeelden van maatregelen met hetzelfde doel: Denemarken als bestemming zo onaantrekkelijk mogelijk maken en zo het aantal vluchtelingen zoveel mogelijk beperken.

Fikse daling aantal asielaanvragen

Dat doel lijken de Denen ook daadwerkelijk te bereiken. In 2015 waren er 359 asielaanvragen per 100.000 inwoners. In 2020 waren dat er nog maar 34. Dat is ook een stuk minder dan de landen om Denemarken heen, zoals te zien is in onderstaande tabel. Wel moet daarbij worden aangetekend dat 2020 het eerste coronajaar was.

Dat Denemarken in tegenstelling tot andere landen in Europese Unie zulke strenge regels heeft kunnen opstellen, heeft te maken met een uitzonderingspositie die ze hebben. “Bij de onderhandelingen over het Verdrag van Maastricht in de jaren 90, hebben ze een mogelijkheid bedongen om af te kunnen wijken van de asielregels voor andere EU-landen, een zogeheten opt-out”, zegt Leo Lucassen. Hij is directeur van het Internationaal Instituut van Sociale Geschiedenis en weet veel over migratie. “Die opt-out houdt in dat Denemarken meer bewegingsruimte heeft op het gebied van migratie.”

Nederland heeft geen ‘opt-out’

Dat is meteen het grote verschil met Nederland. De reden dat wij niet zomaar kunnen overschakelen naar een Deens systeem heeft dus een juridische reden. Wij hebben geen opt-out. En lijken dus meer gebonden aan internationale afspraken.

Daar onderuit komen is een zeer lastige opgave. “Het juiste moment om een ‘opt-out’ te bedingen is als je lid wordt van de EU of als er een verdrag getekend moet worden, zoals dat van Maastricht. Dat is nu niet het geval. De andere optie is het verlaten van de Europese Unie, maar daar is in Nederland geen meerderheid voor.”

‘Vals alternatief’

“Politici die roepen dat ze willen overstappen naar het Deense model, presenteren dus eigenlijk een vals alternatief”, zegt Lucassen. “Juist daarom is het praten over dat model niet goed voor het vertrouwen in politici en ook niet voor het draagvlak voor vluchtelingenopvang. Kortom: het Deense model als balletje opgooien heeft weinig zin.”

Ook Ilse van Liempt, hoofddocent Migratie aan de Universiteit Utrecht, ziet dat Nederland gebonden is aan internationale afspraken. Er is wel een maar: Denemarken heeft een ‘opt-out’ op Europees gebied, maar zette wel zijn handtekening onder het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties uit 1951

“Dat verdrag was een reactie op het gebrek aan bescherming van Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat er zich toen afspeelde, mocht in Europa niet meer gebeuren. Mensen die voor oorlog vluchtten, moesten worden beschermd”, zegt Van Liempt. “Dat verdrag geldt nog steeds. Je mag het oorlogsvluchtelingen niet moeilijk maken om asiel aan te vragen, of hen buiten de landsgrenzen opvangen zonder ze een procedure te laten starten, zoals bij het Rwanda-idee.”

“Je ziet dan ook dat het Rwanda-idee nog niet van de grond is gekomen en dat er nog geen Syriërs teruggestuurd zijn naar Syrië, hoewel Denemarken bepaalde gebieden al wel als veilig heeft bestempeld.”

Retoriek belangrijk

Volgens Van Liempt is niet per se de inhoud, maar vooral de retoriek belangrijk. “Door dit soort plannen te roepen, geven Deense politici kiezers het idee dat het aantal asielzoekers terugbrengen naar 0 een mogelijkheid is. Het is voor mensen een startpunt om vanuit te redeneren.” Bovendien kan alleen het roepen al ervoor zorgen dat asielzoekers steeds minder voor Denemarken kiezen als eindbestemming.

Voor politici is het bespreken van een streng asielbeleid dus vooral goed voor electoraal gewin. Vanwege die handtekeningen die er onder het VN-verdrag staan, zijn de voorgestelde plannen niet altijd uitvoerbaar. “En dat verdrag durft niemand aan te passen”, zegt Van Liempt. “De angst bestaat dat sommige landen dan hun handen er helemaal van af zouden trekken.” En dus houdt het verdrag van 1951 nog altijd stand.

EINDE

[48]

INTEGRATIE EN NEDERLANDSE IDENTITEIT

https://ja21.nl/standpunten/default-title/integratie-en-nederlandse-identiteit

Nederland heeft een eeuwenoude geschiedenis die ons land gevormd heeft. We zijn trots op onze identiteit. Deze willen wij beschermen. Nieuwkomers dienen in de heersende cultuur te integreren. Nederlandse wetten en Westerse waarden gaan boven de islam. Identiteitspolitiek, zoals het afdwingen van quota en het uitwissen van onze geschiedenis, splijt het land en moet worden tegengegaan. Wij maken géén excuses voor wie we zijn.

JA21 wil:

  • Onze taal, cultuur, normen en waarden als basis. Immigranten dienen zich aan te passen.
  • De vrijheid van meningsuiting met hand en tand verdedigen.
  • Geen identiteitspolitiek: geen afgedwongen quota en opgelegde diversiteit, stoppen met uitwissen van de Nederlandse geschiedenis.
  • Buitenlandse financiering van moskeeën en islamscholen verbieden, boerkaverbod uitbreiden.

[49]

”De grootste en de meest verschrikkelijke zonde die wij zouden kunnen plegen, is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt, oftewel Shirk plegen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Dit is een zonde dat enkel vergeven wordt door oprechte berouw en het verlaten van het misdrijf. Na deze verschrikkelijke zonde, komt het doden van een onschuldige ziel op de tweede plek. Dit is een afschuwelijke zonde die leidt tot de eeuwigheid in het hellevuur. Allah swt zegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de woede en Vloek van Allah rusten op hem, en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid. [4:93]”

ISLAMITISCH CENTRUM IMAM MALIK

HET DODEN VAN EEN ONSCHULDIGE ZIEL

In de Naam van Allah de Barmhartige de Meest Genadevolle. Verheven is Hij die de mens in de beste gestalte heeft geschapen en geëerd. Vrede en zegeningen zij met de beste mens die ooit zij voet op deze aarde heeft gelegd, Mohammed saw.


Allah swt heeft de mens niet zinloos geschapen. De mens is met een reden geschapen en op de wereld gezet. Waarom zijn de harten niet in staat dit overpeinzen, waarom blijven de ogen gesloten voor het verruimen van hun zicht. Is het de verleiding die ingefluisterd wordt? Of zitten de harten op slot? Allah heeft de schepping niet doelloos geschapen. Voorwaar je zult gevraagd worden wie de profeet is en zijn Schepper, Je zult ondervraagd worden over de Koran en van Wie het afkomstig is en over al je verrichte daden in dit leven. Zou dit jou niet aan het denken moeten zetten?

Allah swt zegt: Wij zullen degenen naar wie de boodschappers gestuurd zijn dan zeker ondervragen. En Wij zullen de Boodschappers zeker ondervragen. Wij zullen hun dan zeker met Kennis (over hun daden) vertellen, en Wij zijn zeker niet afwezig geweest. En het wegen op die Dag zal naar waarheid geschieden. Dus degenen van wie de weegschaal zwaar is, zij zijn degenen die succesvol zijn. En degenen van wie de weegschaal licht is, zij zijn degenen die zichzelf hebben verloren doordat zij Onze Verzen verwierpen. [7:6,7,8,9]

De grootste zonden

Dienaren van Allah, weet dat Allah ons heeft opgedragen Hem te gehoorzamen en dat dit het meest geliefd en verheven is bij Hem. En Hij heeft de verboden zaken verboden gemaakt en heeft ons laten zien welke schade de verboden zaken ons kunnen berokkenen en heeft deze tot het laagste van het laagste doen laten behoren.

De grootste en de meest verschrikkelijke zonde die wij zouden kunnen plegen, is het toekennen van deelgenoten aan Allah swt, oftewel Shirk plegen. Moge Allah ons hiervoor behoeden. Dit is een zonde dat enkel vergeven wordt door oprechte berouw en het verlaten van het misdrijf. Na deze verschrikkelijke zonde, komt het doden van een onschuldige ziel op de tweede plek. Dit is een afschuwelijke zonde die leidt tot de eeuwigheid in het hellevuur. Allah swt zegt: En wie een gelovige opzettelijk doodt, zijn bestraffing is de Hel waarin hij voor eeuwig zal verblijven. En de woede en Vloek van Allah rusten op hem, en Hij heeft voor hem een geweldige Bestraffing voorbereid. [4:93]

 Abdullah ibn Mas’ud (ra) zei dat hij vroeg: “O boodschapper van Allah saw, wat is de grootste zonde bij Allah?” Hij saw antwoordde: “Dat je iemand gelijk aan Allah behandelt, aangezien Hij jou heeft geschapen.” Ibn Mas’ud zei: ‘Zeker, dat is het ergst, Wat volgt?’ De profeet antwoordde: “Dat je je kind dood uit angst dat hij met je mee moet eten.” Ibn Mas’ud zei: “Wat komt daarna?” Waarop de profeet antwoordde: “Dat je overspel [Zina] pleegt met de vrouw van je buurman.” [Sahih Al-Bukhari en Moeslim]

 En ook zegt Allah swt: En degenen die geen andere god naast Allah aanroepen, noch de ziel doden die Allah verboden heeft (om te doden), behalve rechtmatig, noch ontucht plegen. En wie dat wel doet, zal het slechte tegemoet gaan. De bestraffing zal voor hem vermeerderd worden op de Dag der Opstanding. En vernederd zal hij daarin voor eeuwig verblijven. Behalve wie berouw toont, gelooft en goede daden verricht. Voor diegenen zal Allah hun slechte daden inruilen voor goede daden, En Allah is Meest Vergevingsgezind, Meest Verheven. [25:68-70]

 Beheers je woede

Het doden van een ziel is een extreme daad tov de mens, en een groot onrecht voor zowel de dader als het slachtoffer. En het is een groot verderf op aarde. Dit is een verderf dat alle facetten binnen een samenleving raakt, infecteert en vernietigt. Zowel de omgeving van de dader als de omgeving van het slachtoffer zullen hier vooral de dupe van worden. De dader zal zijn leven lang de schuld op zich moeten dragen die zijn lichaam en geest zal kwellen tot de dag des oordeels waarbij Allah swt ook nog eens een geweldige Bestraffing voor hem heeft voorbereid. Een daad die je in enkele seconden verricht kan jouw leven die je in jaren lang hebt opgebouwd in een fractie veranderen. Een daad die dikwijls voortkomt uit een woedeaanval waarbij men zijn volledige controle verliest. Een advies aan mijzelf en u, wij dienen te leren omgaan met onze woedeaanvallen.

Het doden van een ziel zorgt ervoor dat de zegeningen op aarde opgeheven worden en de bestraffingen neerdalen. Het doden van een ziel is de vernietiging van jouw wereldse, jouw religie en jouw Hiernamaals. Degene die zich hieraan schuldig maakt, heeft zich tot de verliezers geplaatst.

Laat onschuldige mensen met rust

En hoeveel moslims wonen in een niet islamitisch land en bevinden zich in dat land om in hun levensonderhoud te voorzien. Het is islamitisch niet toegestaan om het bloed te vergieten van mensen uit desbetreffend land. Het is voor hem niet toegestaan te stelen. Hij dient een ieder met rust te laten en te respecteren en hem niet in zijn eer te krenken. Want waarlijk, dat is een grote zonde. Allsh swt heeft de mens geschapen met keuze vrijheid en kan zelf de keuze maken wel of niet te geloven. Het oordeel blijft ten alle tijde aan Allah. Het is een mens niet toegestaan een ander zijn leven te ontnemen omdat men van mening verschilt of een ieder zijn leven op zijn manier inricht. Men dient zich bezig te houden met eign bezigheden en deze zoveel mogelijk te perfectioneren en daar waar het kan een toegevoegde waarde te hebben in de samenleving.

 Allah swt zegt: Daarom hebben Wij de kinderen van Israël voorgeschreven dat wanneer iemand een ziel doodt (en dit) niet als een vergelding voor moord (is bedoeld), of (het bedoeld is) om verderf op aarde te zaaien, het dan is alsof hij alle mensen heeft gedood. En wie haar laat leven, het is dan alsof hij alle mensen heeft laten leven. [5:32]

 Veel zaken die wij zien en horen behoren tot de tekenen van het Uur. De Profeet saw zei: “Het Uur zal niet aanbreken totdat (religieuze) kennis weggenomen wordt (door de dood van geleerden), aardbevingen vaak voorkomen, de tijd snel voorbij gaat, beproevingen toenemen en moorden vaak voorkomen. Onder jullie zal rijkdom overvloedig (gaan) stromen.”

Advies aan de jongeren en de ouders

De Imam sluit zijn preek af met een vermaning aan de jongeren waarin hij de jongeren erop wijst zich niet gek te laten maken door wereldse versieringen zoals geld, luxueuze zaken, aanzien, drugs, drank en vrouwen. Het zijn deze ingrediënten die onze jongeren verblinden en hen verleiden tot gruwelijke daden. Gruwelijke daden zoals wij reeds hebben gehoord van het afgehakte hoofd van een jonge jongen in Amsterdam. Een jonge jongen die misschien in de avond gewoon weer bij zijn moeder zat en zij niet op de hoogte was van zijn praktijken, totdat het gruwelijke nieuws tot haar kwam. Onze jongeren zouden zich meer moeten bezighouden met hun studie, werk en de religie op de juiste wijze te onderwijzen en te praktiseren. Maar ook vooral rekening houden met de gevoelens en de zorgen van de ouders die dikwijls niet weten hoe te communiceren met deze jongeren. Veel jongeren beseffen niet wat zij de ouders aan doen met hun gedragingen en leiden hun ouders tot wanhoop niet vermoedend dat het Paradijs onder de voeten van de moeder ligt. Gezinnen raken verscheurd en gaan verloren.

We zien dat steeds meer moskeeën en organisaties hun uiterste best doen om de jongeren te onderwijzen en goede alternatieven te bieden op gebied van ontspanning en ontwikkeling. Zo hebben moskeeën vele jongerenactiviteiten en diensten, jongerenruimtes waar de jongeren bij elkaar kunnen komen om met elkaar te ontspannen en de relaties onderling te verbinden en te versterken, jongenbegeleiding op gebied van sociaal maatschappelijke zaken, sport en vele andere zaken waar de jongeren behoefte aan hebben. Echter zou dit niet op de beste wijze gerealiseerd kunnen worden als moskeeën en organisaties niet worden ondersteund door de ouders van deze jongeren. Ik roep daarom de ouders op hun kinderen te motiveren en te stimuleren meer gebruik te maken van deze activiteiten. Wanneer wij onze jongeren uit het oog verliezen, zullen zij meer vatbaar zijn voor externe gevaren.

Ik vraag Allah swt ons te voorzien van geduld en wijsheid. Maar ook van voldoening tevredenheid. Moge Allah swt onze jongeren beschermen en de ouders veel geduld en standvastigheid schenken.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 46 t/m 49/Over JA21

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.