Noten 44 en 45/VERZET

[44]

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN ALS

”HYENA’S” EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

”[De heer Wilders, PVV][25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]”

….

….

”[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.26.17

EINDE YOUTUBE FRAGMENT”

DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 2021

22 SEPTEMBER 2021

ZIE OOK EEN VOLLEDIGERE WEERGAVE

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 2021

22 SEPTEMBER 2021

00.00-9.13  Wilders about Kaag[Met interrupties van de fractieleiders de heer Jetten, D’66 en mevrouw Hermans, VVD

12.30 aanval op vluchtelingen, niet westerse allochtonen
[CONTEXT][10.18-10.40][De heer Wilders, PVV]”Maar iedereen, die denkt, dat er nu echt iets is veranderd, heeft het mis.Kaag’s partij, Dedain’66 D’66, zit nog gewoon in het kabinet.Mevrouw Kaag onderhandelt ook nog gewoon over een nieuw kabinet.Er is dus eigenlijk niets veranderd.Mevrouw Kaag ruikt waarschijnlijk meer kansen dan ooit om onsland verder de vernieling in te helpen.Mark Rutte vindt haar inmiddels een hele grote mevrouw.Dat snap ik, want zonder haar kan Rutte naar het UWV.En met een beetje pech is Kaag voor de Kerst, mevrouw de voorzitter,de vice premier van het vierde kabinet van de man, die daar nog wel in vak K zit, Mark Rutte.Inmiddels voor iedereen een blok aan het been.Maar hij zit er nog steeds, zonder enige gene.Moties van afkeuring interesseren hem niet.Iedereen treedt af, behalve Mark.Na iedere kaakslag lacht hij alleen maar meer.Al negen maanden lang demissionair en zonder enig politiekmandaat.Voorzitter, Rutte heeft lak aan het gewone volk.Alleen het behoud van de macht en zijn Torentje interesseert hem.In plaats van op te stappen en nieuwe verkiezingen uit te schrijven-meerdan de helft van Nederland wil inmiddels nieuwe verkiezingen-gaat hij gewoon door met zijn wanbeleid.[11.40][De heer Wilders, PVV]”Gooit hij miljarden over de balk voor klimaat, zet hij onze grenzen open voor nog meer Afghanen, zijn er zelfs plannen om onze boeren hun land af te pakken en rommelt hij Nederland ook maar eens een illegale QR samenleving in.Voorzitter, wij leven in een soort van nieuwe DDR, de Democratische Dictatuur Rutte, en wat walg ik, wat walg ik van dit soort politici, die alleen maar aan huneigenbelang denken.Dankzij dit soort politici vinden inmiddels zeven van de tien Nederlanders,dat ons mooie land-en ik citeer, mevrouw de voorzitter, slechts een peiling van Hart van Nederland-, een kutland is geworden.En geef die zeven op de tien mensen eens ongelijk.
12.26[De heer Wilders, PVV]”Want Nederland is Nederland niet meer.We zijn verworden tot een overvol land, met open grenzen, waarcriminelen, de Mokro Maffia en het straattuig vrij spel hebben.En de gewone Nederlander in de steek is gelaten.Nederland wordt in rap tempo overgenomen door een kleine club fanatici,die alleen nog maar willen praten over diversiteit, gender en klimaat.Ze leven in hun eigen parallelle wereld en hebben lak aan de normale problemen van het gewone volk.Een links-liberale elite, die wapperend met de regenboogvlag het Evangeliepredikt van duurzaamheid en open grenzen en nog meer ISIS bruiden en Afghanen naar Nederland wil halen.Maar voorzitter, we hebben al 50.000 Afghanen in Nederland.En er komen er nu nog een keer tienduizenden bij.Het kabinet zegt, voor opvang in de regio te zijn.Maar daarmee bedoelen ze: de regio bij u, zeg ik tegen de mensen thuis.Bedoelen ze de regio bij u thuis, om de hoek”Afghanen zitten nu al in asielzoekerscentra in Amsterdam, Zoutkamp, Zeist,Ede. Heumensoord, Deelen, Haarlem, Schravendeel en binnenkort komenze waarschijnlijk ook nog in Zaandam, Almere, Utrecht, Den Haag, Zutphen,Bergen op Zoom, Goes, Ternaard, Zoetermeer en Dronten.En dat, voorzitter, dat is nog maar het begin.[13.57][De heer Wilders, PVV]”Ons land is vol, tendele overvol” zei Koningin Juliana in haar laatstetroonrede van 1979. [14.06]Nederland had toen bijna 14 miljoen inwoners.Inmiddels zijn dat er bijna 18 miljoen en is Nederland overvol.Propvol.[14.19][De heer Wilders, PVV]Volgepropt met vreemdelingen, die hier niets te zoeken hebben, maarwel alles gratis krijgen.Die onze verzorgingsstaat leegvreten. Meer dan de helft van alle bijstandsuitkeringen in Nederlandop dit moment gaan naar niet-westerse allochtonen.En asielzoekers zorgen door het hele land voor bedreigingen, geweld enoverlast.[Voorzitter]:;[14.42]”Dank u wel.Interruptie van de heer Jetten. D’66:[De heer Jetten, D’66]:'[14.44]:”Ja voorzitter, toch even voordat mensen thuis misschiendenken, dat al deze kwade woorden van de heer Wilders gemeengoed zijnin deze Kamer.Hij had het daarnet over al die plekken waar Afghanen worden opgevangen.Hij noemde daarbij ook Heumensoord, een kamp bij de bossen van Nijmegenwaar ik zelf als gemeenteraadslid vaak ben geweest, toen we in de vorige vluchtelingencrisis daar Syriers opvingen.Waarom voorzitter, komen er nu Afghanen naar Nederland?Dat zijn Afghanen, die de afgelopen twintig jaar voor Nederland hebbengewerkt, toen onze militairen daar waren om te helpen vrede en veiligheid terealiseren, waren er Afghanen, die voor Nederland werkten.En ik vind het passen bij de Nederlandse normen en waarden, dat we danook goed voor die mensen zorgen, dat je hen ook in veiligheid brengt en henopvangt in Nederland.En de heer Wilders probeert ons dit allemaal angst aan te praten vanoeh kijk uit, er komen misschien Afghanen bij u in de buurt wonen, maarmeneer Wilders, ik zeg u een ding:In Heumensoord, maar ook op allerlei andere plekken in Nederland,staan vrijwilligers klaar.Nederlanders, die er trots op zijn, dat we in dit land vluchtelingen humaan opvangen.Vrijwilligers, die onderwijs en sport en spel voor Afghaanse kinderen aanbieden,zodat zij een beetje menswaardig in die kampen kunnen zitten.Meneer Wilders, ik ben er trots op, dat Nederland voor deze Afghanen opkomt, ik ben er trots op, dat de meerderheid van Nederland vluchtelingen humaan wilopvangen en als vrijwilliger aan de slag gaat om hen hier ook een nieuw thuis te geven.[16.07][Tweede Kamervoorzitter]:[De heer Wilders, PVV][16.08]”Nou, dat is interessant om te horen, voorzitter, niet erg verbazingwekkend,dat D’66 daar trots op is.Nou, ik ben dat niet en heel veel Nederlanders zijn dat ook niet!.Ons land zit proppevol.We hebben honderden miljarden besteed en gaan we nogbesteden aan de opvang van asielzoekers en eh niet-westerse immigratie.En Nederland kan het gewoon niet aan, het is gewoon te veel, het brengtonveiligheid met zich mee, het brengt nog meer Islam met zich mee, wehebben nog niet eens genoeg huizen om aan onze eigen mensen te gevenen dan gaat u nog tienduizenden mensen hiernaartoe halen, u bent niet…..Ja, voorzitter, laat ik het netjes houden, uw onzin, uw voorstel is totaalabject en eh ja, mevrouw de voorzitter, we moeten dat dus gewoon niet doen.En als wij een plicht hebben voor deze mensen om ze op te vangen, omdatze Nederland geholpen hebben, prima, maar doe dat dan in de regio!Niet in Nederland.Vang die mensen, die Nederland geholpen hebben, vang ze op in de regio.Ik geloof, dat de afgetreden president van Afghanistan naar Oezbekistanis gevlucht, nou er zijn nog heel veel landen om de in de regio heen, waar men dezelfde taal heeft, dezelfde cultuur heeft, dezelfde religie heeft,waar men als het weer beter gaat in Afghanistan ook terug kan keren naverloop van tijd.Dus prima, dat we die mensen opvangen, maar niet hier!Ons land zit proppevol!Ik heb geen zin in vijftigduizend Afghanen, we kunnen nog niet eensvoor de mensen zelf in Nederland een fatsoenlijke sociale huurwoninggeven, waarom haalt u dan nog tienduizenden mensen binnen, totale waanzin en ik zeg u, ik zeg u, u klinkt nou een beetje als mevrouw Merkel, diein het verleden zei ”Wir schaffen das”, dat is nu de tekst van D’66 ”Wirschaffen das”, en ik zeg u ”Wir schaffen das nicht.”Het lukt ons niet.De mensen in Nederland zijn het spuugzat , dat u wel miljardenuitgeeft aan klimaat, dat u wel tegelijkertijd de deuren openzet voor allemaal asielzoekers, terwijl zij in onveiligheid zitten, terwijl hun pensioenal jarenlang niet is geindexeerd.Besteed daar het geld maar eens een keer aan, aan die indexatievan die pensioenen van de Nederlanders, of aan extra politie en meer veiligheid.Besteed daar het geld maar een keer aan, dan de hele wereld naar Nederlandte halen, wat we niet willen, wat ons land onveiligheid, wat ons landonveilig maakt en wat ons bakken met geld kost.[18.16][Kamervoorzitter]”De heer Jetten”[De heer Jetten, D’66][18.17]”Voorzitter, wat een droevig en negatief wereldbeeld heeft de heer Wilders.De Nederlandse mentaliteit is inderdaad, dat we er met elkaar de schoudersonder zetten, samen hele grote dingen kunnen doen en dat geldt ookvoor de opvang van mensen, die moeten vluchten voor oorlog en geweld.Maar in het begin van de beantwoording van de heer Wilders, mevrouwde voorzitter, kwam toch wel de Aap uit de Mouw en het lukt de heerWilders de laatste tijd goed om het er niet teveel over te hebben,maar in een bijzinnetje komt toch dat woord Islam voorbij , dus misschien zitdaar uiteindelijk de echte reden voor deze tirade van de heer Wilders.Maar hij is vooral ook zijn gevoel met de Nederlandse samenleving kwijt, wanthier nu weer tekeer gaan over vluchtelingen, die we opvangen, waar bredesteun voor is in de samenleving.Maar hij had het net ook al over de dictatuur van Rutte, het coronabeleid waar iedereen zogenaamd tegen is.Voorzitter, de realiteit is anders:Heel veel Nederlanders zien, dat het kabinet in moeilijke tijden moeilijkebeslissingen moet nemen en dat we in dit land onze verantwoordelijkheid nemen.Om vluchtelingen op te vangen, om kwetsbare mensen te beschermentegen een pandemie, of om hier gewoon de rechtsstaat te respecterenom op een fatsoenlijke manier met elkaar om te gaan en het is treurig, dat deheer Wilders dat niet ziet.”[19.22][Kamervoorzitter]:”De heer Wilders”[De heer Wilders, PVV]:[19.23]”Ja ik zie het juist heel goed.Daarom wil ik het niet.Ik zie-laatst nog, deze week in de krant, wat was het, Eindhovens Dagblad-dat allemaal asielzoekers de boel weer jarenlang waren aan het flessen,met valse rekeningen voor apothekers, van ziektekostenverzekering tot wat dan ook, een grote fraudeboel.En als we kijken, mevrouw de voorzitter, naar niet-westerse allochtonen, waarAfghanen, Syriers onder vallen, dan heb ik hier de cijfers voor ons:Vorig jaar waren er in Nederland 147 duizend 540 tot 80 misdrijven [?] en 1op de drie was niet-westerse allochtoon.1 op de drie.1 op de drie verdachten van misdrijven in Nederland is niet-westers allochtoonen daar vallen de Afghanen en de Syriers ook onder en dan even over de kosten, voorzitter:Ja dat grapje van die migratie en asiel kost ons 16 miljard euro per jaar.16 miljard euro per jaar.Terwijl we geen huis hebben om aan die Nederlanders te geven, geven we gewoon een keer 16 miljard uit.Waarom geeft u die 16 miljard niet gewoon aan de zorg of aan de politieof wat ik net zei, de gepensioneerden met een pensioen.Dat moeten we doen.We moeten opkomen voor onze eigen mensen!En niet de halve wereld hier naartoe halen.Dat is onverantwoord en dat is bijna verraad van Nederland.[20.35][Voorzitter]:”Dank u wel, er is nog een interruptie van de heer Azarkan, Denk[De heer Azarkan, Denk]:[20.37]………….[Duel Wilders/Azarkan/Herhaling van zetten, misschien later transcriptie][25.22][Kamervoorzitter]”Dank u wel, u vervolgt uw betoog”[De heer Wilders, PVV][25.24]Voorzitter, Nederland is niet alleen vol, onze bevolking wordt ook vervangen [25.27]Ingeruild:Door immigranten, vaak met een hoofddoek op. [25.31]En onze drie grote steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is meer dande helft van de kinderen, die daar nu geboren worden, meer dan de helft vande kinderen, die nu in onze drie grote steden geboren worden, is niet-westersallochtoon.[25.49]En je hoeft geen demografisch genie te zijn om te zien, dat als we hettij nu niet keren, we straks een vreemde in eigen stad en eigen land worden.Dan wacht ons een onheilspellend lot.[25.59]Dan wordt Nederland net als die achterlijke islamitische zandbaklanden,de hel op aarde.Dan wordt ons land nog voller, met nog meer Islam en nogmeer tuig, dat niet elkaar, maar onze eigen mensen terroriseert enals hyena’s onze wijken afstruint om ze het ziekenhuis in te jagen.[26.17]Voorzitter, zoals de Mokro Maffia nu al doet.Drugskartels, die een omzet hebben, die groter is dan de begrotingenvan Justitie en Defensie bij elkaar.Het Nederland van Mark Rutte exporteert ondertussen meer coke en extacydan bloemen.In het buitenland staat Nederland niet meer bekend als tulpenland, maarals narcostaat.En onder leiding van de minister van Justitie is Nederland steeds verder afgegleden tot een paradijs voor gewetenloze criminelen.Met maar een regel:”Wie spreekt, wie aan de verkeerde kant staat, die sterft”’Advocaat Derk Wiersum kan het niet meer navertellen.Peter R de Vries werd helaas koelbloedig op klaarlichte dag doorhet hoofd geschoten.Maffia is het, voorzitter.Behandel ze dus ook zo.[27.10]”Oog om oog, tand om tand, alle middelen zijn geoorloofd om dit criminele tuiguit te roken.Met je regenboogvlag zwaaien naar de Taghi’s van deze wereld zal je je leven echt niet redden.We moeten snoeiharde maatregelen nemen zoals, mevrouw de voorzitter,Italie al tegen de Maffia neemt.Consequent opsporen, veel meer politie-wij willen volgend jaar een miljardeuro extra vrijmaken voor de politie”[27.38]Er moet meer extreem hoog worden gestraft.De bezittingen van al dat tuig moeten worden geconfisqueerd.Het gebruik van harddrugs, van pillen tot extacy, moet altijd wordenafgestraft, hoe klein de hoeveelheid ook is.[27.55]And last, but not least, mevrouw de voorzitter:Het Maffiatuig moeten we volledig isoleren in de gevangenissen.Het harde regime, noemen ze dat in Italie.Speciaal voor de Maffioso.Vierentwintig uur per dag in de cel, onder streng toezicht.Geen contact met cipiers, geen toegang tot Internet, geentoegang tot televisie en maar een uur per maand bezoek, en danook nog achter glas, terwijl het wordt gefilmd.Pas als ze meewerken met Justitie worden die regels versoepeld.En mevrouw de voorzitter, het werkt.Dat bewijst Italie.Het aantal spijtoptanten is sinds de invoering van deze strenge regels fors gestegen.En mijn vraag aan het kabinet is:Waarom doen wij dat niet?Waarom stoppen wij ze in gevangenissen, die op vijf sterren hotels lijken?Leer van Italie.Voer maar oorlog tegen de Mokro Maffia in plaats van tegen onze boeren.Maar onze elite, voorzitter, onze elite, zoals ze daar in Vak K zitten, houdt zichliever met heel andere dingen bezig.Kijk maar naar die bouwstenen, de aanzet voor een nieuw regeeraccoord,die het politieke liefdespaar van de Eeuw, Rutte en Kaag, in de zomer hebbengeproduceerd.Zelden hebben plannen het daglicht gezien, die zover afstaan van de problemen van de mensen in Nederland.Ze zijn totaal losgezongen van de werkelijkheid van de gewone man.Hun bouwstenen voor Nederland gaan over diversiteit en regenboogaccoorden,over een klimaatneutraal en fosfielvrij Nederland.Over een betere behandeling voor arbeidsmigranten en een sterke Europese Unie, over ontwikkelingshulp en nog meer legale migratie.Hun activistisch pamflet heeft meer weg van een soort nationalezelfmoordbrief.Ons geld, onze soevereiniteit wordt collectief de grens overgegooid.Voorzitter, en als dat je al niet raakt, dreig je het slachtoffer te wordenvan die vreselijke woke dictatuur van politiek correct Nederland.[29.57]Met een verstikkende, dwangmatige identiteitspolitiek, die doet denkenaan de ergste totalitaire regimes. [30.05][30.06]Niets mag meer van ze:Van Zwarte Piet tot het woord blank, van de VOC tot de Gouden Koets,alles willen ze verbieden.Iedereen moet buigen.De Nederlandse Spoorwegen verwelkomt passagiers niet meer met:”Goedemorgen, dames en heren”, maar met ”Goedemorgen, reizigers”Toiletten worden genderneutraal gemaakt.En ik zeg tegen al die aanhangers van die gekkigheid:”Jullie kunnen mijn rug op. De rambam krijgen”Nooit zullen wij ons aanpassen aan jullie zelfhaat.Nooit.Wij zijn trots op wie we zijn.Wij zijn geen racisten, als we blanken blank en zwarten zwart noemen,want feiten zijn feiten.En wij zijn trots op onze Gouden Eeuw, op onze nationalehelden als Piet Hein en niemand, maar dan ook helemaal niemand,neemt dat van ons af.En het woord ”genderneutraliteit” kunnen we niet meer aanhoren, voorzitter.Terwijl bijna een kwart van de vijftienjarige scholieren niet goed kunnenlezen en schrijven, krijgen kinderen op veel basisscholen les over dezogenaamde ”genderkoek”.Leren ze, op de basisschool, leren ze over pansexuelen en genderneutralen.En ik zeg:”Hou op met die ongein.Laat die kinderen met rust.Gun het een kind om kind te zijn en laat de sexuele opvoeding aanouders over.Leer onze kinderen op school maar eerst fatsoenlijk rekenen, lezenen schrijven”Maar voorzitter, dit kabinet heeft nog veel meer verkeerde prioriteiten.De gewone man of vrouw, die heeft het nakijken, die moeten zien, dat ermeer geld gaat naar massa immigratie, klimaatbeleid en de Europese Unie.[31.43][Voorzitter]:”Dank u wel.Interruptie van de heer Jetten, D’66[31.47][De heer Jetten, D’66]………[37.25/Einde discussie tussen Wilders en Jetten over genderneutraliiteiten sexuele voorlichting daarover][37.25, Wilders, PVV][rond 38.30 ”gevaren van de massa immigratie][rond 40. 05 ”Geef ook onze woningen aan onze eigen mensen”Daarna een minutenlange tirade tegen statushouders. die hij verwart met asielzoekers][Dan debat tussen Wilders en Van Haga, Eenmansfractie Van Haga  over de woningnood, niet directvluchtelingengerelateerd, tenminste niet of minder van de kant van Van Haga, maar vanaf 48.33 weer vuurwerk met een interruptie van de heer Azarkan, Denk]48.33][Kamervoorzitter]:”Dank u wel, de heer Azarkan, Denk”[48.34][Azarkan, Denk]:”Ja, voorzitter, de heer Wilders heeft altijd de neiging, om een klein deelvan de problemen te beschrijven, daar heel hard over te schreeuwen envervolgens mensen tegen elkaar op te zetten in de samenleving en haat tezaaien, hij zei en passant zei hij ook ”ik ben geen racist”Nou in Nederland gaat de rechter daarover en de rechter heeft geoordeeld,dat u dat wel bent- dus dat nog even, misschien komt dat nog een keer binnen-Maar voorzitter, ik heb gisteren naar de cijfers gekeken van het CBS overhet aantal moorden vorig jaar, 144 stuks en nou blijkt voorzitter, dat meerdan de helft van die moorden die wordt gepleegd door de partner of de ex partner- Collega Buitenweg heeft daar in haar vorige periode extra aandachtvoor gevraagd-en dat.. dat zijn…en dat geldt met name voor vrouwen, he,de partner of de ex partner, vaak stalking, en dat zijn hele gewone mensen hedie dat doen, dat kunnen ook eh, dat kan de bakker zijn, dat kunnenmensen zijn, die ook niet lijken op die criminelen waar de heer Wilders altijdzo graag over spreekt.En de vraag is:”Hoe kunnen we nou die groep, die gestalkt wordt, die bedreigd wordt,hoe kunnen we die nou preventief ook helpen.”[49.38][Kamervoorzitter}:”De heer Wilders”[Wilders, PVV]:[49.40]”Preventief helpen?We kunnen een heleboel mensen preventief helpen.Ik weet wel, dat als mensen zijn veroordeeld voor een crimineel gedrag, endat is bij niet-westerse allochtonen dus een derde van alle misdrijven inNederland, dat je. als ze zijn veroordeeld, dat je mensen hard en strengmoet straffen.Dat is wat je doet.Ik geloof in gedragseffecten.Als je iets hebt gedaan, als je weet ik veel voor criminele daad hebt gedaan,geweld hebt gebruikt, en je bent, dat is bewezen en je wordt veroordeelddoor de rechter en je krijgt straf, ja, dan blijkt, dan moet die straf voldoende zijnom te zorgen dat je de volgende keer niet opnieuw geweld gebruikt.Maar voorzitter, uit de praktijk blijkt nogmaals, 147 duizend verdachten vanmisdrijven in Nederland in 2020, dat zijn de feiten, dat is vervelend voor deheer Azarkan, maar dat waren dus een op de drie daarvan, zijn niet-westerseallochtonen.Dat zijn, dat betekent ook dat twee op de drie eh eh anderen zijn, maar een op de drie in een land…we hebben niet in Nederland een op de drie, we hebben niet 33 procent niet-westerse allochtonen.Dus een op de drie niet-westerse allochtonen is een zware oververtegenwoordiging van de bewezen misdaden – eh, ik wil niet zeggenvan uw mensen, dat zou onvriendelijk zijn-, maar van niet-westerse allochtonen.[50.47][Kamervoorzitter]””De heer Azarkan”[50.48][Azarkan, Denk][50.48]”Voorzitter, ik ken het verschil tussen absoluut en relatief, dat hoeft de heerWilders mij niet uit te leggen.Maar hij loopt weg bij de vraag die ik stelde.Want we zijn te laat als we in de statistieken zien, dat mensenoverlijden en ik vertelde nogmaals net dat meer dan de helft van het aantaldoden, dat zijn niet die zware criminelen.Dat zijn gewoon mensen, die in de omgeving van de dader rondlopen.En mijn punt is, dat we wel degelijk veel beter kunnen kijken hoe wedie mensen kunnen beschermen.Als dus vrouwen aan de bel trekken, omdat ze gestalkt worden, omdat ze inhet verleden misbruikt zijn, dan kunnen we niet zo heel veel.En de vraag is:Kunnen we ons dat als samenleving nou veroorloven?Of wachten we net zo lang, tot die persoon, vaak een vrouw, in destatistieken komt en dan zegt en dan zegt de heer Wilders:”Ja, het is nou eenmaal zo, daar kunnen we preventief niks aandoen, dat is toch te mager.Als mensen hulp vragen, dan kunnen we ze toch helpen.[Kamervoorzitter]””De heer Wilders”[50.37]”Nee voorzitter, ik heb een andere lijn.Ik geloof, dat streng straffen, dat daar een preventieve werking vanuit gaat.Dus als iemand iets heeft gedaan, als dat is bewezen, als de rechter eengeweldsmisdrijf, moord of weet ik wat dan ook, bewezen heeft verklaard enje straft dat dan fors,je zet zo iemand weet ik hoeveel jaar in de bak, ikdenk, dat dat de enige en de beste manier is om te zorgen, dat toekomstigemensen dat niet meer in hun hoofd halen.Dat is mijn manier hard eraf, na bewezen verklaring, mensen stevig straffen,dan zullen anderen het wel uit hun hoofd halen om dat ook te doen.[52.11][Kamervoorzitter]:”De heer Azarkan tot slot”[52.12]”Ja voorzitter, maar dat werkt niet.Dat weet de heer Wilders ook.Dus het gaat er niet om, wat de heer Wilders wil…..”[52.16][Onderbreking Wilders, PVV]”U vraagt mij, wat ik vind…..”[52.18][Azarkan, Denk]:”Nee, maar het gaat erom wat wetenschappers vinden.Het gaat erom wat deskundigen vinden.En die zeggen strenger straffen helpt gewoon niet.Je kunt veel beter kijken, hoe je in een eerder stadiummensen kunt bijstaan, hoe ….wel kunt doen, dat je niet na afloopzegt: ja, eh u heeft veel signalen gegeven, maar we hebben ergewoon niks mee gedaan.Tot het moment dat het te ver is, de, je kunt niet zeggen, want andershadden we toch al lang, dan zou toch het aantal doden in Nederland eenstuk minder zijn, als de afschrikwekkende werking, die de heer Wildersvoorstaat, als dat zou werken…..[52.43][Kamervoorzitter]:”Dank u wel”[52.44][Azarkan, Denk, vervolgt]:”We moeten eerder mensen helpen als ze om hulp vragen meneer Wilders.En daar zou u een voorbeeld aan kunnen nemen.”[52.48][Kamervoorzitter]:”De heer Wilders][52.49][Wilders, PVV]”Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijkook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand inelkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegdevrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijktop een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoonpijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoonpijn doen.En als dat geen pijn doet, dat is het volgend [?] voorzitter, wat ik ookaanhaalde in Italie, wat de Italiaanse regering ten aanzien van de Maffia doet,dat is om ze gewoon keihard vast te zetten op een bijna beestachtig regime,geen contacten, geen televisie, helemaal niets, een keer per maand bezoeken dan nog gefilmd.En voorzitter, dat werkt!Mensen willen niet in zo’n situatie terechtkomen.Dus ze laten het de volgende keer wel.Niet allemaal, je zal de criminaliteit nooit helemaalkunnen uitroeien, maar je kan wel een aantal mensen laten denken, datis veel beter dan dat preventieve gezwets van u.Voorzitter, Nederlanders op Een, dat betekent ook, dat we onzevrijheid terug willen.Vrijheid, die we door het Coronabeleid zijn kwijtgeraakt.Waarvan was beloofd, dat we die zouden terugkrijgen.He, vrijheid terugkrijgen klinkt…..vrijheid is van ons, dat we het hebbenkwijtgeraakt is al erg, maar we willen het nu terug!Corona zal nooit weggaan, maar de Coronacrisis is echt voorbij.Maar in plaats dat we teruggaan naar het oude normaal kan je binnenkortniet meer zonder QR Code naar je favoriete restaurant of stamcafe.En dat is niet bedoeld om veiligheid in het cafe of restaurant te garanderen,want als je volledig gevaccineerd bent kan je nog steeds Corona krijgenen doorgeven, nee, het is bedoeld om mensen valselijk onder druk te zettenom zich te laten prikken, pure drang, onacceptabel.Voorzitter, wij zijn daar helemaal klaar mee.Bijna iedereen heeft antistoffen, er liggen minder dan tweehonderd mensen, ongeveer tweehonderd mensen op de IC en er is geen enkele reden meer om welke reden, welke vrijheidsbeperkende maatregel ook in te voeren.Schaf ze af en voer geen enge toegangsbewijzen in.Voorzitter, wat we wel moeten doen, is investeren.Investeren in ziekenhuizen, in Intensive Cares, in IC bedden, in intensivisten,in IC verpleegkundigen.Alles wat u heeft nagelaten, meneer Rutte.Alles, wat u heeft afgebroken, want u heeft ziekenhuizen, IC Units, EersteHulpposten, u heeft het allemaal afgebroken.Wij moeten weer gaan opbouwen, wat verloren is gegaan.En natuurlijk moeten we dan ook beginnen met het verhogenvan de salarissen voor het zorgpersoneel.En zeg niet, dat er geld tekort is.Geef dan maar wat minder geld aan Afrika of de Europese Unie of stopmet dat onbetaalbare Open Grenzen Beleid.Want voorzitter, dat is onbetaalbaar.De niet-westerse immigratie heeft ons sinds 1995 netto maar liefst433 miljard euro gekost en gaat ons bij ongewijzigd beleid de komende twintigjaar nog eens 650 miljard kosten.Dat is dus duizend miljard euro aan niet-westerse immigranten.Geld van de belastingbetaler, dat we hadden kunnen besteden aanonderwijs en zorg en belastingverlaging, aan pensioenen, aan extra wegenof extra politie.We hadden, als we die grenzen eerder hadden gesloten, ons ook bergen homohaat, vrouwenbesnijdenis, anti-semitisme, straatterreur, eerwraak, discriminatie en terreuraanslagen kunnen besparen in heel Nederland enEuropa.Want mevrouw de voorzitter, ik zeg het ieder jaar en ik herhaal het ieder jaartotdat het een keer tot de hersenen van de mensen doordringt:De Islam vormt een existentieel probleem.Niet zomaar een probleem, een existentieel probleem.Ons bestaan staat op het spel.Zeventig procent van de moslims in Nederland vindt, dat hun eigen Islamitischeregels zoals de Sharia belangrijker zijn dan onze seculiere wetten.En dat betekent, dat onze manier van leven, onze waarden, onze vrijheid, onzetolerantie, alles staat op het spel.Overal waar de Islam groot is, is de ellende groot.En dat is ook niet te verbergen [?] We kennen allemaal dat voorbeeld van die Groen Links wethouderin Amsterdam, die een rapport probeerde weg te moffelen, waaruit bleek, dathet vooral Marokkanen waren, die zich in zijn hoofdstad, onze hoofsdtadAmsterdam, schuldig hebben gemaakt aan homohaat en geweld.Ik verzin het niet, het staat in dat rapport.Voorzitter, de PVV kijkt niet de andere kant op.Wij zullen blijven strijden voor onze vrijheid en dus tegen de Islamiseringvan Nederland.En geen prijs is daarvoor te hoog, hoe zwaar die soms ook is.Geen Fatwa, geen bedreiging, geen politieke uitsluiting of veroordelingzal mij stoppen.En het woord ”opgeven” en ”ophouden” komt in mijn woordenboekniet voor.Voorzitter, het is deze maand precies twintig jaar geleden, dat in de VerenigdeStaten op nine eleven duizenden onschuldige mensen het leven lieten.Maar onze huidige leiders hebben daar niets van geleerd.Ze blijven Nederland islamiseren.De volgende stroom mensen uit Afghanistan komt er al aan.Afghanistan is een land waar 95 procent van de inwoners voorstanderis van Sharia, waar 85 procent van de mensen voor stenigen bij overspel is,en waar 39 procent van de inwoners zelfmoordaanslagen steunt.Maar Rutte zegt: ”Kom maar hierheen, Welkom. Wir schaffen das.”En mevrouw Kaag zegt, dat een botsing tussen culturen in haar speechvoor Elsevier, dat het vaak de sleutel biedt tot menselijke vooruitgang.Maar voorzitter, als er nou ergens een botsing tussen culturenwas, dan was dat wel op nine eleven.En we weten allemaal waar het toe heeft geleid.Vier gekaapte vliegtuigen en ingestorte torens, 3000 doden.Maar ook daarna en daarvoor, in de naam van de Islam en de Profeetvan alle kwaad Mohammed, heel veel meer ellende.En dat is geen vooruitgang, dat is leed.Dat is leed, vanwege de haat naar het Westen.Ik ben zelf al zeventien jaar mijn eigen vrijheid kwijt vanwege dehaat tegen Islamcritici, de haat tegen het vrije woord, tegen vrijheid in het algemeen.En in plaats dat er wordt gevochten, dat we samen gaan vechten voorhet terugkrijgen en het behoud van onze vrijheid, haalt het kabinet alleenmaar meer haat en terreur Nederland binnen.En ik snap dat niet, ik zal dat nooit snappen en ik vind het onvergeeflijk.Voorzitter, Nederland heeft behoefte aan echt leiderschap.En politici, die opstaan tegen de politieke correctheid.Tegen die verrotte, oude machtspolitiek en de Islamiseringvan Nederland.Aan politici, die het juk van die nieuwe DDR, Democratische RepubliekRutte, van zich afwerpen in plaats van omhelzen.Politici, die opkomen voor de gewone man en vrouw.Niet voor een baantje of de macht, geen stemvee, maar principes.Geen apathie, maar verzet.We moeten het verraad van Nederland stoppen.Dat is onze dure plicht.Want wat zou Nederland, mevrouw de voorzitter, wat zou Nederlandeen prachtig land zijn, als politici weer gewoon hun werk gaan doen.Zich bezighouden met de veiligheid, de welvaart en de gezondheid vanNederlanders, als ze vechten voor het behoud van onze cultuur en onzevrijheid.Dat we weer een land hebben waar onze kinderen een mooie toekomstwordt geboden en waar zuurverdiend belastinggeld weer aan onze mensenwordt besteed, een land, waar Nederlanders weer op Een staan.Voorzitter, dat Nederland is mijn Nederland.Dat is het Nederland van de PVV.Dat is het Nederland waar miljoenen mensen naar hunkeren.Dat is ons land.En dat gaat niet lukken met dit kabinetDat gaat ook niet lukken met de partijen, die proberente formeren, al, nee al zes maanden lang, terwijl dat niet lukt.Vandaar voorziter, wil ik afronden en vraag ik de Kamer mijtoestemming te verlenen om in de eerste termijn al een motie in te dienen[100.47][Kamervoorzitter]:”Ik kijk even naar de Kamerleden of daar steun voor is.”[100.51][Kamervoorzitter]:”Ik kijk even naar de heer Klaver, Groen Links.”[100.56][Klaver, Groen Links]”Voorzitter, geen steun”[100.59][Kamervoorzitter]:”Mevrouw Hermans, VVD”[1.01:04]”Nee voorzitter, ik stel ook voor, dat we echtgewoon het debat voeren”[1.01.09][Kamervoorzitter]:”Geen steun zie ik van het CDA, Geen steun.”[1.01.13][Kamervoorzitter]:”Geven…. ook geen steun”[1.01.13][Kamervoorzitter]:”De heer Azarkan”[1.01.24][Azarkan, Denk]”Ja voorzitter, we moeten nog wel een klein beetje onszelfhouden aan de regels die we met elkaar bedacht hebben.Als we nou bij elk debat al in de eerste, bij de eerste spreker in de eerstetermijn al dit soort dingen gaan doen, ik ben er gewoon geen voorstandervan, het moet echt een uitzondering blijven.Dus geen steun.”[1.01.34][Kamervoorzitter]:”Mevrouw Ouwehand, tot slot”1.01.35[Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren]:”Geen bezwaar]][1.01.36][Kamervoorzitter]:”Er is geen steun voor uw verzoek, meneer Wilders”[1.01.40][Wilders, PVV]”Nou voorzitter, dan zal ik hem niet indienen. maar ik heb een halve minuut, wel voorlezen, dat is mijn beslissing.Mijn motie, die zou hebben geluid en dan dien ik hem in het tweede termijnin, maar de mensen thuis kunnen hem wel horen:”De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de regering de Kamerte ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven en gaat over totde orde van de Dag”
[1.02]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

GEERT WILDERS/HET GROTE GEVAAR/ZIJN ONTMENSELIJKING

VAN VLUCHTELINGEN/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

9 DECEMBER 2021

[45]

””This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind”EN OOK”Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites””

YOUTUBE.COM

PROF. JORDAN PETERSON ANALYZES NAZI PROPAGANDA FILM ”THE ETERNAL JEW” ( DER EWIGE JUDE, 1940)

[DE INGELASTE PAUZES ZIJN OF MUZIEK, ZOALS AANGEGEVEN, OF BIJ ………, DE LEZING VAN PROF JORDAN]
ZIE VOOR LANGERE TEKST [MAAR NIET COMPLEET]
DER EWIGE JUDE[1.00][Onheilspellende muziek][2.08]”The campaign in Poland gave us the opportunity to really get toknow the Jewish people.[Geluidspauze, met beelden][2.20]”Nearly four million Jews live here in Poland.But they won’t be found among the rural population.Nor have they suffered from the chaos of war as have the native Poles.They settled out (?) indifferently in the gloomish hoods (?0 of the Polishghetto.within an hour after the German occupation they were back in business.”[2.45][Onheilspellende muziek][3.06]”We Gernans have looked at the Polish ghetto 25 years ago.This time our eyes are sharpened by our experience in the lastfew decades.[3.20]”Unlike in 1914, we no longer see just the most grotesque and comical ofthese questionable ghetto figures.[3.29]This time we recognize that there’s a plague here.A plague that threatens the health of the aryan peoples.Richard Wagner once said:”The Jew is the demon behind the corruption of Mankind.And these pictures prove it. [3.45]
[Onheilspellende muziek met beelden][4.12]”Jewish homelife reveals remarkable lack of  creative….civilise.In plain language:Jewish dwellings are filthy and neglected.[4.33]These Jews are”nt at all poor.After decades of business they’ve wardered enough to acquire decent,confortable homes.But they live for generations in the same dirty and ….ridden dwellings.Untroubled by their surroundings, they go right on with theirprayers.The….is part of the ritual of reading Jewish Scriptures.The main part of Jewish so called community life takes placein the street. [5.22]………….
[9.33.9.55][Onheispellende muziek met beelden][9.55]”….this ….children as a sign of great poverty, but watch them awhile.And it becomes clear that their…..are grown ups too.These young people have no ideals……but then the egoism ofthe individual is not a service of higher common goals.Instead, Jewish morality in….contradiction of the aryan concept of ethics, proclaims the unrestrained egoism of every Jew to be divine law.His religion makes cheating and usering a duty.In the fifth Book of Moses for example, it is stated, that a non Jew may….upon usery, but not thy brother.That the Lord may blessed thee in all lighy lengths.For the Jews then, doing business is something holy.This is totally incomprehensible to non Jews.Aryan man attaches a sense of worth to every activity, he wants tocreate something worthwile, food or clothing, houses or machines[11.18]………..[11.25]”Works of art or anything else of value,to everyone.He’s ruled by the feeling of being responsible for his achievements.[11.35][Mars en heroische muziek]……..[11.59]For the Jew is but one thing of value:Money.How he gets it, makes no difference.The first trade goods, a generally…trash ofall sorts.That’s how the little Jew start up.So they raised the point where they can sell from a trey…[?] and before long they assembled the complete lineof goods[12.23-12.30, muziek, raar gezoem]”Not long after they own a regular stand. The most ambitious soon own a small shop and then a bigger shop.[12.38-12.46, onheilspellende muziek][12.47]The most cunning, that is the most unscrupulous, eventually have warehouses and banks and move into the most splendid mansions in the cities, provided that they don’t get into each other’s way as in the narrow ghetto’s in the East.[13.00-13.09, pauze, muziek][13.09]”That’s why they try to escape to rich lands with rich people.”[13.12-13.21]……….[13.36]”……Peoples because they need the wares with which to do business….”[13.40.13.44, Pauze, muziek][13.44]”…Aryan peoples find a value, has been reduced by the Jew to meremerchandise.He buys and sells, but produces nothing.[13.53-13.59][13.59]”The production he leaves to the workers and farmers of the host nation”…………[14.49-14.55, muziek]'[‘14.56]Jews are a people without farmers or workers, a race of parasites [15.00]………[Onheilspellende Geluiden][15.13] Wherever the body of a Nation shows a wound, they achor themselvesand feed under under the …..organism.They make business out the sickness of the nations and therefore [15.20]….deeper and prolong all conditions of sickness.That’s how it is Poland and was in Germany.The Jews have been this way throughout their entire history.Their faces bear the….features of the perpetual spon….the Eternal Jew,who, in the course of time and worldwide wanderings is always been the sameThere is no difference between these Jews in Poland and those in Palestine,though the two are geographically separated. [16.00][Onheilspellende muziek]”[16.26] Palestine is the spiritual centre of International Jewry, though theJews are numerically insignificant there.Here, at the Wailing Wall, they gather and mourn the Fall of Jerusalem[16.40][Onheilspellende muziek][16.51]”Their homelessness though is a a matter of choice and in….keeping….their entire history.[16.58]Four thousand years ago their Hebrew ancestors were alreadywandering.[17.03]Out of the land of Two Rivers they wandered along the sea to Egyptwhere they ran a lucrative ….business for a while, when the country farmersand other Egyptians rose against the foreign users [?] .and speculators.They wandered once more, and plundered their way to the Promised Land.They settled there, mercilessly looting the culturally superior rightfulinhabitants.Here, in the course of centuries, from the oriental far eastern racial mixture,with……mixture, the ultimate mongolized Jews developed.Foreign for most Europeans, born out totally different racial elements, theydiffer from us inm body and above all in soul.17.48-19.00
[Vertaald uit het Duits naar het Engels]”We probably would never been bothered by them, had they stayed in their Oriental Home.But the cosmopolitan Empire of Alexander the Great, ranging from the Far East to across after the Mediterranian,[18.03] and especially the boundless World Empire of the Romans brought about the evolution of the trade and migratory trades of the Jews, who soon spread acrossthe open Mediterranian area, where some of them settled in the large urban trafficand trade centres of the Mediterranian area.[18.25]Others wandered relentlessly all across Spain, France, Southern Germany and England.[18.32]Everywhere they made themselves unwelcome.[18.36]In Spain and France the people rose openly against them in the thirteenth and fourteenthcentury.[18.42]And they wandered on, mainly to Germany.There they followed the path of the aryan culture….Germans, colonizing the Easttill they finally found the gigantic new untapped reservoir in the Polish and Russian sections of Eastern Europe.” [19.00]

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 44 en 45/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.