Noten 38 t/m 40/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Negen

[38]

ZIE NOOT 32

ZIE OOK

”Door middel van reclamespotjes, prik-evenementen met dj’s en de door De Jonge geuite slogan ‘Dansen met Janssen’, moedigde het ministerie jongeren bovendien aan om direct na hun prik naar feestjes te gaan.”

NOS

JONGEREN, DIE GINGEN DANSEN MET JANSSEN KUNNEN CORONASCHADE VERHALEN OP STAAT

https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13850/artikel/2389642-jongeren-die-gingen-dansen-na-janssen-kunnen-coronaschade-verhalen-op-staat

Verschillende jongeren die kort na een Janssen-prik gingen feesten, zeggen dat het ministerie van Volksgezondheid ze bewust in een onveilige situatie heeft gebracht, zonder duidelijk te zijn over de risico’s. Ze voelen zich misleid, omdat demissionair minister Hugo de Jonge nu zegt dat het doel van ‘Dansen met Janssen’ was om zoveel mogelijk jongeren tot vaccinatie aan te sporen.

Urgenda-Advocaat Marijn Kingma zegt dat als deze jongeren langdurige coronaklachten ontwikkelen (long covid), een zaak tegen de regering kansrijk is. “Ik zou zo’n zaak wel aandurven. Ze mogen me bellen.”

Als de minister zegt dat het veilig is, dan ga ik ervan uit dat het veilig is.

Het Janssen-vaccin werkt pas optimaal na twee weken, maar het ministerie verstrekte al één dag na de prik een QR-code waarmee jongeren de disco in konden. Testen was dan niet meer nodig, en binnen werd de 1,5 meter-afstandsregel losgelaten. Europese buurlanden hanteerden wél de veertien dagen inwerktijd, maar De Jonge vond zijn aanpak “verantwoord”.

Nieuwsuur sprak verschillende jongeren die kort na het Janssen-vaccin gingen dansen en corona opliepen. Zij zeggen dat het voor hen niet duidelijk was dat het Janssen-vaccin nauwelijks bescherming biedt de eerste dagen. “Als de minister van Volksgezondheid zegt dat het veilig is, en je krijgt zo’n QR-code, dan ga ik er vanuit dat het veilig is om te gaan dansen”, zegt Harm.

Door middel van reclamespotjes, prik-evenementen met dj’s en de door De Jonge geuite slogan ‘Dansen met Janssen’, moedigde het ministerie jongeren bovendien aan om direct na hun prik naar feestjes te gaan.

Advocaat Marijn Kingma, die namens Urgenda de klimaatzaak tegen de staat aanspande en won, zegt dat wanneer sprake is van een bedreiging van de volksgezondheid de overheid de plicht heeft om burgers te informeren over risico’s. Dat heeft de overheid hier niet voldoende gedaan. Volgens Kingma hebben jongeren ook een eigen verantwoordelijkheid om op zoek te gaan naar informatie, maar vertrouwden zij in dit geval op uitlatingen van “nota bene de minister van Volksgezondheid”.

Het Janssen-vaccin beschermt de eerste 14 dagen nog nauwelijks tegen ziek worden en doet dan nog helemaal weinig tegen besmettelijkheid. Dat wisten de jongeren naar eigen zeggen niet. “Ik wist dat ik een risico kon lopen, maar als ik had geweten dat het risico zo hoog was, dan was ik nooit uitgegaan”, zegt Anne.

‘Ineens is long covid een probleem’

Jongeren voelen zich misleid omdat De Jonge nu zegt dat het achterliggende doel van de ‘Dansen met Janssen’-aanpak was om meer jongeren aan te sporen zich te laten vaccineren. “Ik vind dat echt verwerpelijk”, zegt Anne. “Dan speel je dus met mijn gezondheid om het vaccin aan te smeren bij mensen.”

Harm: “Voor mijn gevoel zei hij in het begin juist dat het wél veilig was, en niet dat het alleen maar ging om jongeren een prik te laten nemen. Dat neem ik hem kwalijk.”

De jongeren zijn ook verbaasd dat Rutte en De Jonge op de afgelopen persconferentie plotseling wezen op de gevaren van long covid voor jongeren. “Het was eigenlijk de eerste keer dat ik hoorde dat long covid een groot probleem was”, zegt Harm. “Apart dat ze dat blijkbaar al wel wisten.”

Advocaat Kingma beaamt dat de overheid tot nu toe vrij weinig informatie over langdurige coronaklachten heeft gegeven. “Jongeren konden dus niet weten dat ze dat risico liepen, en daarmee heeft de overheid haar informatieplicht geschonden.”

Als jongeren die kort na het Janssen-vaccin zijn gaan dansen long covid-klachten ontwikkelen, kunnen ze de schade, bijvoorbeeld bij het gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, verhalen op de staat, meent Kingma.

Geen onderzoek naar vaccinatiebereidheid

Minister De Jonge noemt de ‘Dansen met Janssen’-aanpak verantwoord gezien het lage besmettingsniveau van destijds, en stelt bovendien dat het een positief effect had op de vaccinatiebereidheid. “Door op deze manier Janssen aan te bieden hebben heel veel méér mensen zich laten vaccineren dan ze anders zouden hebben gedaan”, zei De Jonge onlangs.

Maar op vragen van Nieuwsuur op welk onderzoek hij deze uitspraak baseert, zegt het ministerie dat er geen onderzoek naar is gedaan. De uitspraak heeft dus geen basis.

Een woordvoerder van het ministerie wijst nog wel naar eerder gedragsonderzoek waaruit zou blijken dat ’toegang door vaccinatie’ een reden kán zijn voor mensen om zich te laten vaccineren. Maar ook dat blijkt niet te kloppen. Want in dit onderzoek blijkt ’toegang’ te gaan over de fysieke toegang tot de vaccinatielocatie, en staat er verder juist dat het “nog niet bekend is in hoeverre de invoering van de CoronaCheck-app, waarbij een vaccinatiebewijs toegang zou geven tot evenementen (…), invloed heeft op de vaccinatiebereidheid”.

De jongeren betwijfelen ook of het waar is. “Ook zonder ‘Dansen met Janssen’ stond ik te popelen om een vaccin te krijgen”, zegt Herman. De andere jongeren die Nieuwsuur sprak, beamen dit.

‘Dansen kan verantwoord’

Het ministerie van Volksgezondheid zegt dat er in de publieksvoorlichting altijd op is gewezen dat het vaccin pas na twee weken optimaal zou werken. Op een webpagina van de Rijksoverheid staat dit inderdaad vermeld.

Maar op 1 juli zei een woordvoerder van het ministerie tegen de NOS nog dat men “direct na de vaccinatie” zodanig “goed beschermd” was dat het ministerie het “verantwoord” vond om mensen binnen te laten.

EINDE BERICHT NOS

[39]

AD

KABINET BESLUIT MAANDAG WANNEER SCHOLEN WEER

OPEN KUNNEN

29 DECEMBER 2021

https://www.ad.nl/politiek/kabinet-besluit-maandag-wanneer-scholen-weer-open-kunnen~a0d2c110/

Het kabinet besluit komende maandag wanneer leerlingen en scholieren weer naar school kunnen. Maar demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge wil niet op de zaken vooruitlopen. ,,Er zijn lichtpuntjes, maar laten we waken voor optimisme”, zei hij vanmorgen. 

Het aantal coronabesmettingen daalt weliswaar, maar het aantal ziekenhuisopnamen gaat nog niet hard omlaag, stelt De Jonge. ,,Er is nog niet echt een effect op de ziekenhuizen af te lezen. Pas nou op dat we niet te vroeg opgelucht zijn. Het virus heeft ons eerder verrast.”

Basisscholen in Amsterdam lieten eerder weten dat zij de leerlingen uit groep 8 na de kerstvakantie weer naar school laten komen, wat het kabinet op 3 januari ook beslist. Zij voelen zich telkens overvallen door de in hun ogen late besluitvorming. De scholen wijzen erop dat januari een belangrijke maand is voor de oudste leerlingen, omdat zij dan toetsen krijgen die bepalend zijn voor het eindadvies.

De Jonge zegt dat hij van de aankondiging kennis heeft genomen, maar wilde zich er verder niet over uitlaten. 

Lockdown

Het kabinet kwam vanmorgen in kleine kring en deels digitaal bijeen om de stand van zaken omtrent corona te bespreken. Eerder werd aangekondigd dat op vrijdag 14 januari wordt besloten of de huidige lockdown al dan niet wordt verlengd. Tot die tijd is veel gesloten, van theaters en kroegen tot onderwijs en veel sportfaciliteiten. Alleen essentiële sectoren zoals supermarkten, drogisterijen en tankstations mogen open zijn. 

De Jonge zegt nog altijd te hopen dat de omikrongolf meevalt. ,,Maar dat kunnen we op dit moment zeker niet met zekerheid zeggen.” Hij zegt te willen waken voor te veel optimisme. 

Topspeed

Wel denkt hij dat iedereen van 18 jaar of ouder uiterlijk 7 januari een afspraak kan maken voor de boosterprik, zoals het kabinet eerder beloofde. ,,We hebben op dit moment al drie miljoen boosters gezet, afgelopen week 1 miljoen en deze week hopen we 1,5 miljoen prikken te kunnen zetten.” 

Volgens de minister van Volksgezondheid gaat het ‘ongelooflijk snel’. ,,1984 is vandaag al aan de beurt. Dus voor 7 januari heeft iedereen een afspraak kunnen maken. We gaan door de GGD met behulp van de mensen in de ziekenhuizen en Defensie, heel hard. De priksnelheid ligt op topspeed.”

Foutje

De CDA-minister reageerde ook op kritiek vanuit de Tweede Kamer dat het kabinet een belangrijk advies van de Raad voor de Rechtspraak over de inzet van coronatoegangsbewijzen achtergehouden zou hebben. Hierin worden harde noten gekraakt over het kabinetsplan om mensen op sommige plekken alleen toegang te verlenen als ze gevaccineerd of genezen zijn. Een negatieve test volstaat dan niet meer. Ook zet de raad vraagtekens bij het idee om mensen die naar hun werk gaan te verplichten om een coronatoegangsbewijs te laten zien. 

Dit advies was in november al klaar, maar werd pas net voor kerst naar de Kamer gestuurd. Volgens De Jonge was het ‘gewoon een foutje’ dat het advies niet is meegestuurd met andere adviezen, die eveneens kritisch van toon waren en de Kamer wél bereikten. 

De Jonge bestrijdt dat de Kamer informatie is onthouden, omdat in het wetsvoorstel wel melding werd gemaakt van het advies van de Raad voor de Rechtspraak. Ook werd daarin volgens hem ingegaan op de geuite kritiek. De Jonge: ,,Eén stuk is abusievelijk niet toegestuurd. Toen we daar achter kwamen, hebben we het alsnog gestuurd. De Kamer had er echter al kennis van kunnen nemen.” De ontstane ophef noemt hij ‘een storm in een glas water’. 

EINDE BERICHT AD

[40]

NU.NL

AANTAL BESMETTINGEN NEEMT

HET HARDST TOE ONDER KINDEREN

MET BASISSCHOOLLEEFTIJD

https://www.nu.nl/coronavirus/6168153/aantal-besmettingen-neemt-het-hardst-toe-onder-kinderen-met-basisschoolleeftijd.html

Onder kinderen met de basisschoolleeftijd stijgt het aantal coronabesmettingen het hardst, zo blijkt dinsdag uit de wekelijkse cijfers van het RIVM. In de afgelopen zeven dagen testten 9.416 kinderen van vijf tot en met negen positief, bijna 85 procent meer dan in de week ervoor.

Onder tien- tot met veertienjarigen steeg het aantal nieuwe gevallen met 76 procent. Bij de groep van nul tot en met vier jaar ging het om een toename van 62 procent.

Onder ouderen stijgt het aantal positieve tests ook, maar in mindere mate. Zo nam het aantal gevallen onder negentigplussers met 20 procent toe en onder tachtigers met 28 procent.

Door het grote aantal positieve tests lukt het de GGD’s nauwelijks nog om bron- en contactonderzoek te doen. In ongeveer een kwart van de gevallen wordt nog duidelijk hoe mensen het coronavirus hebben opgelopen. Een week eerder was bij zo’n 32 procent van de besmettingen de bron te achterhalen.

Als het lukt om de bron van de besmetting te vinden, was een school of kinderdagverblijf opvallend vaak de besmettingshaard. Dat gold voor ruim 15 procent van de gevallen, tegenover bijna 10 procent in de voorgaande week en 5 procent in de week ervoor.

Helft van basisscholen moest een klas naar huis sturen

Afgelopen vrijdag bleek uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) dat de helft van de basisscholen in de eerste weken na de herfstvakantie vanwege een besmetting een of meerdere klassen naar huis moest sturen.

Gemiddeld ging het om twee klassen die in quarantaine moesten. Slechts 2 procent van de scholen ging helemaal dicht vanwege een corona-uitbraak.

Sinds 20 september hoeft niet meer een hele klas naar huis als één kind positief is getest. Bij meerdere besmettingen in de groep kan de GGD wel adviseren een klas naar huis te sturen.

EINDE BERICHT NU.NL

Reacties uitgeschakeld voor Noten 38 t/m 40/Rutte, Gevaarlijke Gek, Deel Negen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.