Noten 31 t/m 35/Vluchtelingenhelpers

[31]

ZIE OOK 29

[32]

”De meeste asielzoekers gaan in Nederland eerst naar Ter Apel. Daar melden ze zich bij het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit aanmeldcentrum ligt naast de COA-opvang. Na hun aanmelding krijgen asielzoekers onderdak in de centrale ontvangstlocaties (col) van het COA.

We hebben in Ter Apel ook een procesopvanglocatie (pol), een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) en een vrijheidsbeperkende locatie (vbl). In totaal zijn er 4 verschillende onderdelen.

Op deze locatie zijn onze partners VluchtelingenWerk NederlandGZAGGD,  IOM en DT&V vertegenwoordigd.”

COA

CENTRAAL OPVANG ASIELZOEKERS

TER APELERVENEN

https://www.coa.nl/en/location/ter-apel-ter-apelervenen

[33]

”Verdachte heeft zichzelf evenwel in een situatie gebracht waarin zij geconfronteerd werd met de ellende in het vluchtelingenkamp in Duinkerken (verder: het kamp), maar de situatie waarin [betrokkene] , die in het kamp verbleef en voor haar een speciaal persoon was geworden, terecht was gekomen, is haar uiteindelijk toch teveel geworden.”  

RECHTSPRAAK.NL


https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2021:5228

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 29
[34]

15 Daarenboven sprak de koning van Egypte tot de vroedvrouwen der Hebreïnnen, welker ener naam Sifra, en de naam der andere Pua was;

16 En zeide: Wanneer gij de Hebreïnnen in het baren helpt, en ziet haar op de stoelen; is het een zoon, zo doodt hem; maar is het een dochter, zo laat haar leven!

17 Doch de vroedvrouwen vreesden God, en deden niet, gelijk als de koning van Egypte tot haar gesproken had, maar zij behielden de knechtjes in het leven.

18 Toen riep de koning van Egypte de vroedvrouwen, en zeide tot haar: Waarom hebt gijlieden deze zaak gedaan, dat gij de knechtjes in het leven behouden hebt?

19 En de vroedvrouwen zeiden tot Farao: Omdat de Hebreïnnen niet zijn gelijk de Egyptische vrouwen; want zij zijn sterk; eer de vroedvrouw tot haar komt, zo hebben zij gebaard.

20 Daarom deed God aan de vroedvrouwen goed; en dat volk vermeerderde, en het werd zeer machtig.

21 En het geschiedde, dewijl de vroedvrouwen God vreesden, zo bouwde Hij haar huizen.

22 Toen gebood Farao aan al zijn volk, zeggende: Alle zonen, die geboren worden, zult gij in de rivier werpen, maar al de dochteren in het leven behouden.

OUDE TESTAMENT

EXODUS 15-22

https://www.statenvertaling.net/bijbel/exod/1.html#15

[35]


RTV NOORDMENSENSMOKKELAARS SCHRIKKEN VAN STRAFEIS: ”KAN IKNOG EEN ADVOCAAT KRIJGEN”6 DECEMBER 2021
https://www.rtvnoord.nl/nieuws/877281/mensensmokkelaars-schrikken-van-strafeis-kan-ik-nog-een-advocaat-krijgen

ZIE VOOR HET GEHELE ARTIKEL, NOOT 25

Reacties uitgeschakeld voor Noten 31 t/m 35/Vluchtelingenhelpers

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.