Noten 30 t/m 40/”Geert Wilders en Wit Nederland”

WIKIPEDIABRAVE NEW WORLD
https://en.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World

[31]
Soma is de fictieve kunstmatige drug in de roman Brave New World van Aldous Huxley, die zijn gebruikers een roes van onbestemd geluk en vergeetachtigheid bezorgt. Het psychoactieve middel wordt van overheidswege kosteloos verstrekt. Het wordt normaliter geconsumeerd in tabletvorm en heeft geen bij-effecten op de korte termijn, maar langdurig gebruik leidt tot schade aan de luchtwegen en uiteindelijk de dood. In Brave New World wordt iedereen 61 jaar oud.”
WIKIPEDIASOMA (DRUG)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soma_(drug)

[32]
ONDERSTAANDE ROMAN LAAT ZIEN, DAT WAT ALS ”IDEAAL”GEPRESENTEERD WORDT, DAT IN DE PRAKTIJK NIET ISNET ZOMIN ALS WILDERS’ PLANNEN MET ”WIT NEDERLAND”
LEES VERDER:
”In een jaar in de toekomst dat volgens een nieuwe jaartelling wordt aangeduid als “het jaar 632 na Ford” wordt een groep eerstejaarsstudenten rondgeleid door de Director of Hatcheries and Conditioning) in de Londense Broed- en kweekcentrale (Central London Hatchery and Conditioning CentreDHC). Hij legt de werking uit van de machines die baby’s produceren. Eitjes worden op pijnloze wijze onttrokken aan het vrouwelijk lichaam en bevrucht in flessen. Deze flessen bevatten elk speciale voedingsstoffen voor elk van de sociale klassen, van alfa-plus tot epsilon-min. Dankzij de revolutionaire uitvinding van Bokanovsky is het mogelijk uit een enkel eitje tot 96 identieke mensen te produceren, uitstekend geschikt voor de hun toegemeten standaardtaken in de maatschappij. De massaproductie, zoals die in gang was gezet door de grote Ford, verzekert het materiële welzijn van iedereen. Geestelijke noden worden effectief bestreden door middel van soma, een drug die vergetelheid brengt. Individualiteit is uitgebannen.

Gemeenschappelijkheid, Gelijkvormigheid, Gelijkmatigheid is de norm (Community, Identity, Stability).”

WIKIPEDIABRAVE NEW WORLD (ROMAN)/SAMENVATTING
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman)#Samenvatting

ORIGINELE BRON
WIKIPEDIA [NEDERLANDS]BRAVE NEW WORLD (ROMAN)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brave_New_World_(roman)

[33]

  • De ambachtsscholen en tuchtscholen komen terug.”

Onder het kopje 6. Onderwijs
UIT

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[34]
De invoering van het three strikes you’re out -principe: na drie geweldsmisdrijven levenslang

Onder het kopje 5. Veiligheid
UIT

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27
[35]

”De invoering van heropvoedingskampen”
Onder het kopje 5. Veiligheid
UIT

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[36]

”De uitbreiding van preventief fouilleren naar heel Nederland.”Onder het kopje 5. Veiligheid
UIT

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[37]

  • Waar nodig wordt ook het leger ingezet voor de openbare ordehandhaving

Onder het kopje 5. Veiligheid
UIT

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[38]

PARTIJ VOOR DE VRIJHEID

ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING

DOOR GEERT WILDERS, ONAFHANKELIJK LID

VAN DE TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

13 MAART 2005

https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 27

[39]

GEDEELTE DUEL TUSSEN WILDERS [PVV] EN AZARKAN [DENK]
‘48.33][Kamervoorzitter]:”Dank u wel, de heer Azarkan, Denk”[48.34][Azarkan, Denk]:”Ja, voorzitter, de heer Wilders heeft altijd de neiging, om een klein deelvan de problemen te beschrijven, daar heel hard over te schreeuwen envervolgens mensen tegen elkaar op te zetten in de samenleving en haat tezaaien, hij zei en passant zei hij ook ”ik ben geen racist”Nou in Nederland gaat de rechter daarover en de rechter heeft geoordeeld,dat u dat wel bent- dus dat nog even, misschien komt dat nog een keer binnen-Maar voorzitter, ik heb gisteren naar de cijfers gekeken van het CBS overhet aantal moorden vorig jaar, 144 stuks en nou blijkt voorzitter, dat meerdan de helft van die moorden die wordt gepleegd door de partner of de ex partner- Collega Buitenweg heeft daar in haar vorige periode extra aandachtvoor gevraagd-en dat.. dat zijn…en dat geldt met name voor vrouwen, he,de partner of de ex partner, vaak stalking, en dat zijn hele gewone mensen he die dat doen, dat kunnen ook eh, dat kan de bakker zijn, dat kunnenmensen zijn, die ook niet lijken op die criminelen waar de heer Wilders altijd zo graag over spreekt
.En de vraag is:”Hoe kunnen we nou die groep, die gestalkt wordt, die bedreigd wordt,hoe kunnen we die nou preventief ook helpen.”
[49.38][Kamervoorzitter}:”De heer Wilders”
[Wilders, PVV]:[49.40]”Preventief helpen?We kunnen een heleboel mensen preventief helpen. Ik weet wel, dat als mensen zijn veroordeeld voor een crimineel gedrag, en dat is bij niet-westerse allochtonen dus een derde van alle misdrijven in Nederland, dat je. als ze zijn veroordeeld, dat je mensen hard en strengmoet straffen. Dat is wat je doet. Ik geloof in gedragseffecten.Als je iets hebt gedaan, als je weet ik veel voor criminele daad hebt gedaan, geweld hebt gebruikt, en je bent, dat is bewezen en je wordt veroordeeld door de rechter en je krijgt straf, ja, dan blijkt, dan moet die straf voldoende zijn om te zorgen dat je de volgende keer niet opnieuw geweld gebruikt.
Maar voorzitter, uit de praktijk blijkt nogmaals, 147 duizend verdachten van misdrijven in Nederland in 2020, dat zijn de feiten, dat is vervelend voor de heer Azarkan, maar dat waren dus een op de drie daarvan, zijn niet-westerseallochtonen. Dat zijn, dat betekent ook dat twee op de drie eh eh anderen zijn, maar een op de drie in een land…we hebben niet in Nederland een op de drie, we hebben niet 33 procent niet-westerse allochtonen.Dus een op de drie niet-westerse allochtonen is een zware oververtegenwoordiging van de bewezen misdaden – eh, ik wil niet zeggen van uw mensen, dat zou onvriendelijk zijn-, maar van niet-westerse allochtonen.[50.47]
[Kamervoorzitter]””De heer Azarkan”
[50.48][Azarkan, Denk][50.48]”Voorzitter, ik ken het verschil tussen absoluut en relatief, dat hoeft de heerWilders mij niet uit te leggen.Maar hij loopt weg bij de vraag die ik stelde.Want we zijn te laat als we in de statistieken zien, dat mensen overlijden en ik vertelde nogmaals net dat meer dan de helft van het aantaldoden, dat zijn niet die zware criminelen.Dat zijn gewoon mensen, die in de omgeving van de dader rondlopen.En mijn punt is, dat we wel degelijk veel beter kunnen kijken hoe wedie mensen kunnen beschermen.Als dus vrouwen aan de bel trekken, omdat ze gestalkt worden, omdat ze inhet verleden misbruikt zijn, dan kunnen we niet zo heel veel.En de vraag is: Kunnen we ons dat als samenleving nou veroorloven?Of wachten we net zo lang, tot die persoon, vaak een vrouw, in destatistieken komt en dan zegt en dan zegt de heer Wilders: ”Ja, het is nou eenmaal zo, daar kunnen we preventief niks aandoen, dat is toch te mager.Als mensen hulp vragen, dan kunnen we ze toch helpen.
[Kamervoorzitter]””De heer Wilders”[50.37]”Nee voorzitter, ik heb een andere lijn.Ik geloof, dat streng straffen, dat daar een preventieve werking vanuit gaat.
Dus als iemand iets heeft gedaan, als dat is bewezen, als de rechter een geweldsmisdrijf, moord of weet ik wat dan ook, bewezen heeft verklaard enje straft dat dan fors, je zet zo iemand weet ik hoeveel jaar in de bak, ik denk, dat dat de enige en de beste manier is om te zorgen, dat toekomstigemensen dat niet meer in hun hoofd halen.Dat is mijn manier hard eraf, na bewezen verklaring, mensen stevig straffen,dan zullen anderen het wel uit hun hoofd halen om dat ook te doen.[52.11][Kamervoorzitter]:”De heer Azarkan tot slot”
[52.12]”Ja voorzitter, maar dat werkt niet.Dat weet de heer Wilders ook.Dus het gaat er niet om, wat de heer Wilders wil…..”[52.16][Onderbreking Wilders, PVV]”U vraagt mij, wat ik vind…..”[52.18]
[Azarkan, Denk]:”Nee, maar het gaat erom wat wetenschappers vinden.Het gaat erom wat deskundigen vinden.En die zeggen strenger straffen helpt gewoon niet.Je kunt veel beter kijken, hoe je in een eerder stadiummensen kunt bijstaan, hoe ….wel kunt doen, dat je niet na afloop zegt: ja, eh u heeft veel signalen gegeven, maar we hebben ergewoon niks mee gedaan.Tot het moment dat het te ver is, de, je kunt niet zeggen, want andershadden we toch al lang, dan zou toch het aantal doden in Nederland een stuk minder zijn, als de afschrikwekkende werking, die de heer Wildersvoorstaat, als dat zou werken…..[52.43][Kamervoorzitter]:”Dank u wel”[52.44][Azarkan, Denk, vervolgt]:”We moeten eerder mensen helpen als ze om hulp vragen meneer Wilders.En daar zou u een voorbeeld aan kunnen nemen.”[52.48][Kamervoorzitter]:
”De heer Wilders][52.49][Wilders, PVV]”Nee voorzitter, we zouden strenger moeten straffen.We zouden er moeten voor zorgen, dat als Ahmed of Henk, er zijn natuurlijkook Nederlanders, maar vaker Ahmeds dan Henks, als die iemand inelkaar slaan, dat ze gewoon een paar jaar de bak ingaan, zonder vervroegdevrijlating of vervroegde invrijheidsstelling en dat die bak niet lijktop een Vijfsterren eh gevangenis, maar gewoon eh bij wijze van spreken op water en brood, gewoon mager, weinig bezoek, het moet gewoonpijn doen, in een gevangenis zitten voor een geweldsmisdrijf moet gewoonpijn doen.En als dat geen pijn doet, dat is het volgend [?] voorzitter, wat ik ookaanhaalde in Italie, wat de Italiaanse regering ten aanzien van de Maffia doet,dat is om ze gewoon keihard vast te zetten op een bijna beestachtig regime,geen contacten, geen televisie, helemaal niets, een keer per maand bezoeken dan nog gefilmd.En voorzitter, dat werkt!Mensen willen niet in zo’n situatie terechtkomen.Dus ze laten het de volgende keer wel.Niet allemaal, je zal de criminaliteit nooit helemaalkunnen uitroeien, maar je kan wel een aantal mensen laten denken, datis veel beter dan dat preventieve gezwets van u”

EINDE YOUTUBE FRAGMENT ”DE GROTE GEERT WILDERS SHOW EDITIE 22 SEPTEMBER 2021

[40]

ZIE 39

ZIE OOK

WILDERS WIL GEDETINEERDEN GEWELDSMISDRIJVEN

”OP WATER EN BROOD”

ASTRID ESSED

4 NOVEMBER 2021

Reacties uitgeschakeld voor Noten 30 t/m 40/”Geert Wilders en Wit Nederland”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.