Noten 3 en 4/SHAME!

[3]

FASCISTENKABINET/EERSTE IMPRESSIE

ASTRID ESSED

21 MEI 2024

FASCISTENKABINET/AANVAL OP VRIJE PERS

ASTRID ESSED

3 JUNI 2024

FASCISTENKABINET/FASCISME WORDT ”DAGELIJKSE KOST”

ASTRID ESSED

14 JUNI 2024

[4]

AT5

PROTEST TEGEN BEZOEK ”RACISTISCHE” KAMERVOORZITTER 

BOSMA AAN KETI KOTI HERDENKING

17 JUNI 2024

https://www.at5.nl/artikelen/227183/protest-tegen-bezoek-racistische-kamervoorzitter-bosma-aan-keti-koti-herdenking

Een groep van ongeveer 150 personen en 35 organisaties heeft de Tweede Kamer-voorzitter Martin Bosma opgeroepen om niet naar de aanstaande Keto Koti-herdenking te komen. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden (NiNsee). De aanwezigheid van Bosma zou de herdenking ‘onteren’, stellen de ondertekenaars: “Vanwege zijn racistische uitlatingen over Afro- en Inheems-Caribische Nederlanders.”

De brief is onder meer ondertekend door verschillende Keti Koti-organisaties, maar ook door kledingmerk Patta, actiegroep Kick Out Zwarte Piet en het Bijlmerparktheater. Samen noemen ze zich de ‘Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking’. 

Met Keti Koti wordt jaarlijks op 1 juli in het Oosterpark de afschaffing van de slavernij herdacht. Jaarlijks zijn daar meerdere hoogwaardigheidsbekleders bij aanwezig. Bijvoorbeeld koning Willem-Alexander die vorig jaar excuses aanbood voor de rol van de Staat in het slavernijverleden van Nederland. Premier Mark Rutte maakte die excuses in december 2022 ook al.

‘Excuses terugdraaien’

Ook de voorzitter van de Tweede Kamer legt traditioneel een krans bij de herdenking. Sinds de afgelopen verkiezingen is dat PVV-politicus Martin Bosma. Er is veel kritiek op zijn komst, onder meer omdat Bosma als Kamerlid heeft geopperd om de excuses van de Nederlandse Staat terug te draaien. Ook noemde hij het Slavernijmuseum, dat rond 2030 in Amsterdam moet komen, ‘een leugenpaleis’ en diende hij in 2011 een motie in om het Tropenmuseum om te dopen tot het Koloniaal Museum.

“De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien”, stelt de coalitie. “Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting.”

‘Belediging’

“De reputatie van racisme door deze Kamervoorzitter maakt dat zijn aanwezigheid door de Afro- en Inheems-Caribische gemeenschap als een intense belediging wordt ervaren”, is in de brief te lezen. “Stuur een vervanger, stuur iemand die het meent.”

EINDE

DOORBRAAK.EU

KOM OOK IN VERZET TEGEN DE AANWEZIGHEID VAN DE FASCIST 

EN KAMERVOORZITTER BOSMA BIJ DE NATIONALE SLAVERNIJHERDENKING

EN TEKEN DE PETITIE!

18 JUNI 2024

Vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap in Nederland is een breed protest opgekomen tegen de dreigende kranslegging door de fascist en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma bij de nationale slavernijherdenking op 1 juli in het Amsterdamse Oosterpark. Een groep van 150 personen en 35 organisaties roept per brief met klem de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en het NINSEE op om te voorkomen dat de slavernijverdenking wordt “onteerd” door de aanwezigheid van de PVV-ideoloog Bosma. Inmiddels is er ook een petitie gelanceerd uit protest tegen de uitgesproken racist die de Tweede Kamervoorzitter nu eenmaal is. Teken die petitie en laten we nu eindelijk eens wat massaler in opstand komen tegen de aanstaande extreem-rechtse regering. Hieronder de tekst van de brief vanuit de Surinaamse en Caribische gemeenschap. Inmiddels heeft NINSEE, dat de slavernijherdenking organiseert, Bosma verzocht om “te reflecteren” op zijn opvattingen. Dat weigert hij te doen, maar NINSEE lijkt de uitnodiging aan Bosma om een krans te komen leggen, formeel nog niet te hebben ingetrokken.

Geschokt en verontwaardigd hebben wij kennisgenomen van het voornemen om de huidige voorzitter van de Tweede Kamer een krans te laten leggen op 1 juli 2024. De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Martin Bosma is bekend om zijn racistische ideologie en zijn beledigende uitlatingen jegens Afro-Caribische Nederlanders. Wij veroordelen deze schending van 1 juli 2024: de afsluiting van het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Met klem vragen wij uw Kamer om zich hier te laten vertegenwoordigen door uw vice-voorzitter.

1 juli is voor Afro-Caribische en Inheems-Caribische Nederlanders een betekenisvolle, bijkans heilige, dag. Wij staan stil bij de geschiedenis van wie wij zijn. Van het onrecht dat onze voorouders is aangedaan, tot het onrecht dat in deze samenleving van vandaag nog steeds bestaat in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Het is belangrijk dat hoogwaardigheidsbekleders eer bewijzen aan dit plechtige moment. Als erkenning van het aandeel dat de Nederlandse Staat in dit onrecht heeft gehad en de welstand die het dit land heeft opgeleverd. Als impuls om te werken aan een samenleving die vrij zal zijn van discriminatie. De verschillende voorzitters van de Tweede Kamer hebben altijd het respect voor de betekenis van deze dag in woord en in persoon uitgedragen. Dit heeft bijgedragen aan erkenning, en aan verbinding in een gedeeld verleden en een gedeelde toekomst. Het heeft bijgedragen aan het land dat wij met elkaar willen zijn.

In onze samenleving winnen daarentegen onverdraagzame geluiden steeds meer terrein. De op witte superioriteit gebaseerde en tot verdeeldheid aanzettende uitspraken hebben geleid tot een aanzienlijke winst voor radicaal-rechts. Deze wending in het politieke klimaat is zorgelijk. Terwijl – juist in dit herdenkingsjaar – er meer inzicht begint te ontstaan in de systemische doorwerking van de slavernij in discriminatie en uitsluiting, wordt xenofobie genormaliseerd in het landsbestuur en in het dagelijkse discours.

Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over “slavernijgedram”, “anti-blank racisme”, en over “propaganda en indoctrinatie” ten aanzien van het slavernijverleden. Hij pleitte tegen de rehabilitatie van de verzetsheld Tula en noemde Tula een “racistische moordenaar”. Ook pleit Bosma’s PVV ervoor om de excuses voor het slavernijverleden in te trekken die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken. Ten slotte is onlangs duidelijk geworden dat Bosma nauw betrokken is bij een nieuwe apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Dat is in strijd met de trots van dit land op zijn steun aan de vrijheidsstrijder Nelson Mandela.

Het is niet mogelijk om de functie te scheiden van de persoon Martin Bosma, met zijn racistische denkbeelden. Met de vraag aan onze gemeenschap om de aanwezigheid van deze Kamervoorzitter te dulden wordt een grens overschreden. De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft. Een kranslegging door deze Kamervoorzitter onteert de intrinsieke betekenis van dit moment voor veel Nederlanders. Het ontneemt iedere waarachtigheid aan het eerbewijs dat die daad symboliseert. Met een kranslegging door Martin Bosma worden dit eerbewijs en de betekenis van 1 juli geweld aangedaan.

Ons wordt gevraagd om deze zaak niet politiek te maken. Wij nemen met kracht afstand van deze benadering. Deze zaak is politiek. Slavernij was een politiek systeem van wetten en beleid. De gevolgen hiervan zijn vandaag nog voelbaar. De kranslegging door Kamervoorzitter Bosma met zijn reputatie van racisme, op de dag dat het leed wordt herdacht dat dit politieke systeem heeft teweeggebracht, betekent een verdere normalisering van racistische opvattingen en uitingen in de maatschappij. Deze daad wordt hiermee een politiek statement dat het in onze Grondwet verankerde mensenrecht van non-discriminatie ridiculiseert.

Deze zaak is ook een kwestie van respect. Respect voor de Afro-Caribische en Inheems-Caribische gemeenschap in Nederland, in het Koninkrijk en in Suriname, en voor de 1 juli-herdenking van 250 jaar transatlantische slavernij. Respect voor de democratische waarden van onze rechtsstaat. Respect voor artikel 1 van onze Grondwet en voor de gelijkheid en veiligheid van alle burgers in Nederland.

Wij roepen met klem de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de gemeenteraad van Amsterdam en het NINSEE op om te voorkomen dat de herdenking op 1 juli 2024 wordt onteerd. Sta niet toe dat het proces van heling van de geschiedenis, dat met dit herdenkingsjaar wordt gesymboliseerd, wordt geschonden. Stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent.

Je kunt de petitie hier tekenen.

Harry Westerink

NU.NL

KAMERVOORZITTER OPGEROEPEN OM WEG TE BLIJVEN BIJ

HERDENKING SLAVERNIJ

17 JUNI 2024

https://www.nu.nl/discriminatie/6317117/kamervoorzitter-bosma-opgeroepen-om-weg-te-blijven-bij-herdenking-slavernij.html?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Een groep van ruim 150 prominente Nederlanders en organisaties wil dat Tweede Kamervoorzitter Martin Bosma wegblijft bij de herdenking van het slavernijverleden. Het organiserend Nationaal slavernijinstituut NiNsee vraagt de PVV’er in een andere brief een “groot gebaar” te maken.

Bosma zei als Kamerlid “knettergek” te worden van de aandacht voor het Nederlandse slavernijverleden. De PVV’er heeft ook voorgesteld om de excuses die de Staat hiervoor eind 2022 aanbood, en die koning Willem-Alexander tijdens de vorige slavernijherdenking herhaalde, terug te draaien.

Sinds december is Bosma voorzitter van de Tweede Kamer. Vanuit die neutrale rol zal hij op uitnodiging van het NiNsee tijdens de Nationale Herdenking op 1 juli namens het parlement een krans leggen bij het Nationaal monument slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark.

De opstellers van de brief, onder wie Dichter des Vaderlands Babs Gons, activist Jerry Afriyie en presentatrice Dolores Leeuwin, vinden dat daarmee een grens wordt overschreden. Daarom vragen ze samen met onder meer het slavernijcomité Flevoland en Zwart Manifest aan de leden van de Tweede Kamer, de Amsterdamse gemeenteraad en organisator van de nationale herdenking NiNsee ervoor te zorgen dat een vervanger de rol van Bosma overneemt.

“Het is niet mogelijk om de functie te scheiden van de persoon Martin Bosma”, staat in de brief die is ingezien door NU.nl. “Deze zaak is politiek. Slavernij was een politiek systeem van wetten en beleid.”

Slavernijinstituut wil ook dat Bosma bewustzijn toont

Opvallend is dat organisator NiNsee, vlak voordat het de brief van de zogenoemde Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking ontving, zelf ook een brief van dezelfde strekking naar Bosma heeft gestuurd. Eerder zei het slavernijinstituut nog de komst van de Kamervoorzitter niet in de weg te zullen staan.

Maar ook het NiNsee vindt het te makkelijk om de eerdere uitspraken van Bosma buiten beschouwing te laten, staat in zijn brief aan de Kamervoorzitter. NU.nl heeft de brief ingezien. Het slavernijinstituut oppert in de brief aan Bosma dat de Kamervoorzitter eventueel een vervanger kan sturen.

Bosma blijft welkom, maar moet wel ‘gebaar’ maken

Het NiNsee zal de uitnodiging aan Bosma ook nu niet intrekken, zegt voorzitter Linda Nooitmeer tegen NU.nl. Maar de Kamervoorzitter moet wel zelfreflectie tonen.

Bosma moet “heel duidelijk” maken dat hij beseft dat zijn eerdere uitspraken negatief hebben bijgedragen aan de Nederlandse omgang met het slavernijverleden, zegt Nooitmeer namens het NiNsee-bestuur. “Hij moet een gebaar maken.”

De opstellers van de brief namens de coalitie rond de slavernijherdenking vinden dat alleen het tonen van zelfreflectie te weinig is. “Bosma moet uitdrukkelijk afstand nemen van zijn eerdere uitspraken”, zegt Marisa Monsanto, woordvoerder en voorzitter van Theater voor Ketikoti, tegen NU.nl. “De Kamervoorzitter zou bijvoorbeeld zijn excuses kunnen aanbieden.”

Bosma lijkt vooralsnog geen gehoor te geven aan de eisen. In reactie op vragen van de Tweede Kamerfractie van DENK zei de PVV’er dat het bezoek aan de herdenking nog “gewoon” in zijn agenda staat.

EINDE

DE KANTTEKENING

KOMST MARTIN BOSMA NAAR KETI KOTI IS PROBLEMATISCH

18 JUNI 2024

Tegen de komst van Kamervoorzitter Martin Bosma op de slavernijherdenking van 1 juli is veel verzet, vanwege uitspraken die hij eerder heeft gedaan als PVV-Kamerlid. ‘Als je het er niet mee eens bent, blijf dan lekker thuis.’

Nederland Wordt Beter is via platform De Goede Zaak een petitie gestart tegen de aanwezigheid van Kamervoorzitter Martin Bosma (PVV) op de nationale herdenking van het slavernijverleden op 1 juli. ‘De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Martin Bosma is bekend om zijn racistische ideologie en zijn beledigende uitlatingen jegens Afro-Caribische Nederlanders’, aldus de petitie. In plaats van Bosma moet een vervanger een krans leggen bij het slavernijmonument in het Oosterpark in Amsterdam.

Als PVV-parlementariër had Bosma het over ‘slavernijgedram’ en sprak over ‘anti-blank racisme’, tijdens een debat over het instellen van een bewustwordingsfonds. In het PVV-verkiezingsprogramma staat bovendien dat de excuses voor het slavernijverleden, gemaakt door de koning en de Nederlandse staat, moeten worden ingetrokken.

Reflecteren en een gebaar maken

Het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee), dat de herdenking organiseert, heeft ook moeite met de komst van Bosma. ‘Uw eerdere uitlatingen over het slavernijdossier zijn in de Nederlandse samenleving als zeer beledigend ervaren en staan haaks op de waarden van respect en gelijkwaardigheid die wij hooghouden’, schreef de organisatie gisteren in een brief aan de Kamervoorzitter. Maar het NiNsee zegt niet dat Bosma sowieso niet welkom is. Hij moet nadenken over zijn gewraakte uitspraken. Voorzitter Linda Nooitmeer vraagt hem om ‘te reflecteren’ en ‘een gebaar’ te maken. Wil hij dat niet, dan moet hij een vervanger sturen voor de bijeenkomst in het Oosterpark op 1 juli.

Maar wat zijn die excuses eigenlijk waard? Linda Nooitmeer vertelt dat ze vandaag als NiNsee hebben besloten een tijdje radiostilte in acht te nemen. ‘We hebben onze brief geschreven en met enkele media gesproken, daarin hebben we duidelijk aangegeven wat we willen.’

De Kanttekening besluit daarom om een rondgang te doen langs enkele leden van de Afro-Nederlandse gemeenschap. De eerste die we spreken is vertaalster Diahann van van de Vijver, een nazaat van de slaafgemaakte Albertus van van de Vijver. Het is volgens haar ‘superschijnheilig’ als Martin Bosma op de Keti Koti-plechtigheid komt, terwijl hij niet achter deze herdenking staat. ‘Want als je het er niet mee eens bent, blijf dan lekker thuis. Je moet oprecht zijn.’ Van van de Vijver denkt niet dat je Bosma de Kamervoorzitter kan isoleren van Bosma de mens, die PVV-politicus is. ‘Je kunt deze rollen niet helemaal van elkaar scheiden. In principe zou Bosma daar mogen staan, maar vanwege zijn politieke overtuigingen komt hij niet oprecht over.’

‘Het verbaast mij niet dat er protest is tegen de komst van Bosma op de Keti Koti-herdenking’

Joop-opiniemaker Chris Dorsman vindt de komst van Martin Bosma op de Keti Koti-bijeenkomst problematisch, ‘omdat Bosma zich in het verleden zich op een bepaalde manier heeft geuit, wat indruist tegen hele idee van Keti Koti.’ Eventuele excuses van Bosma voor deze uitingen helpen niet. ‘Die zullen huichelachtig zijn.’

Van van de Vijver beaamt dit: ‘Ik geloof ook niet dat hij excuses moet aanbieden voor zijn gewraakte uitspraken over het Nederlandse slavernijverleden. Excuses moeten uit iemand zelf komen, die moet je niet maken als iemand anders je hiertoe prest. Eventuele excuses van Bosma zijn ook van een andere orde dan die van de koning. Want die excuses waren wel uit het hart.’

Complottheorieën

Tweede Kamerlid Mpanzu Bamenga (D66) zegt dat hij de oproep aan Bosma om niet te komen en de emotie die zijn persoon met zich meebrengt heel goed begrijpt. ‘Bosma verkondigde verwerpelijke complottheorieën en liet zich herhaaldelijk negatief uit over het herdenken van ons slavernijverleden. Ten eerste moet Bosma bij zichzelf nagaan of hij de aangewezen persoon is om bij deze herdenking te zijn. Als hij op de uitnodiging ingaat, laat hem dan met de mensen in gesprek gaan over de betekenis van deze dag. Dan kan hij er nog wat van opsteken.’

Ten slotte spreken we ook met voormalig PvdA-Kamerlid John Leerdam, thans kwartiermaker voor het Nationaal Slavernijmuseum dat in 2030 de deuren zal openen. ‘Ik zit nu in een andere positie dan twee jaar terug, omdat ik nu ambtenaar ben’, zo verontschuldigt Leerdam zich. ‘Ik ben nu niet meer vrij om overal mijn mening over te geven.’

Maar kun je volgens Leerdam de functie van Kamervoorzitter wel scheiden van Martin Bosma de PVV-politicus? ‘Kijk, je moet bij alle dingen die je zegt jezelf afvragen: is dit wel verstandig? Dat is zeker belangrijk in deze tijd, waarin alles in de etalage staat, helemaal als je politicus bent. Uitspraken in het verleden kunnen je achtervolgen. In die zin verbaast het mij niet dat er protest is tegen de komst van Bosma op de Keti Koti-herdenking.’

Maar meer wil Leerdam er niet over zeggen, vanwege zijn functie nu als kwartiermaker voor het slavernijmuseum. ‘Het enige wat ik nog over deze kwestie, maar heel algemeen, kwijt wil is dit: we moeten gewoon met elkaar hieruit zien te komen. Want iedereen hoort met elkaar, met zijn allen, in het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief Caribisch Nederland, met respect om te gaan. Niemand kan daar tegen zijn. Niemand.’

EINDE

BNN VARA JOOP

KAMER MOET MARTIN BOSMA OPDRAGEN EEN

VICEVOORZITTER NAAR KETI KOTI TE STUREN

HAN VAN DEN HORST

https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/kamer-moet-martin-bosma-opdragen-een-vicevoorzitter-naar-keti-koti-te-sturen

Volgens De Telegraaf heeft het NiNsee, het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis, een flater geslagen door de uitnodiging aan Martin Bosma voor Keti Koti in te trekken. Die flater werd echter al eerder geslagen: toen het bestuur de invitatie de deur uit deed.

Bosma heeft zich immers de afgelopen jaren regelmatig op de meest laatdunkende wijze uitgelaten over alles wat met het herdenken en opnieuw onderzoeken van het Nederlandse slavernijverleden te maken heeft. Het Nationaal Museum over dit wezenlijke aspect van de vaderlandse geschiedenis noemt hij geld over de balk smijten en indoctrinatie. Daarnaast heeft hij een aan nepnieuws grenzend boek op zijn naam waarin hij de het verzet tegen het apartheidsregime in Zuid-Afrika verdacht maakt. Titel: Minderheid in eigen Land. Op de omslag van dit werk prijkt Ed van Thijn want het is de bedoeling van de auteur politici aan te vallen die zich destijds met de antiapartheidsbeweging associeerden. Zo´n man is Martin Bosma.

Het feit dat Martin Bosma politiek Den Haag vertegenwoordigt op een plechtigheid als Keti Koti laat zien dat de macht niet langer alle Nederlanders vertegenwoordigt maar slechts een deel daarvan, namelijk degenen die zich wel lekker voelen als namens hen een man optreedt met de levensbeschouwing van Bosma.

Dat zeggen ze niet. Ze zeggen iets anders. Ze zeggen dat je de mens los moet zien van de rol. Bosma speelt nu een andere rol. Hij is niet langer het activistische Kamerlid met duidelijke opvattingen – “Dat mág in een democratie”, zegt zo’n lul er dan in veel gevallen bij – hij is niet langer het uitgesproken Kamerlid maar de voorzitter. Als zodanig hoort hij die krans te leggen. Het NiNsee en de bezoekers van de plechtigheid dienen hem als zodanig te respecteren. Kijk eens, hoe geweldig onpartijdig hij de vergaderingen leidt, trouwens. Goed, hij heeft het gebruik van het woord “extreemrechts” verboden, althans sterk ontmoedigd maar dat bewijst niets.

Je kunt in de politiek de mensen niet los zien van hun rol. Anders klopt het en wordt in Den Haag inderdaad een toneelstuk opgevoerd.

Bosma is tot voorzitter van de Tweede Kamer gekozen juist vanwege die opvattingen. Zonder de ruk naar rechts bij de verkiezingen van november was dat nooit gebeurd. Bovendien brengt een voorzitter nog steeds over alle onderwerpen zijn stem uit.

Als de meerderheid van de Tweede Kamer toelaat dat Bosma op Keti Koti verschijnt en zich daar niet laat vervangen door een van zijn vicevoorzitters, geeft ze daarmee een verklaring af. Die luidt: “We hebben lak aan jullie pijn. Wij zijn de baas. Jullie zullen het slikken”. Iemand in het parlement moet toch de moed hebben een motie in te dienen waarin er bij Bosma op wordt aangedrongen dat hij thuis blijft en de plechtigheid op de televisie volgt. Het is noodzakelijk dat de parlementariërs in deze kwestie gedwongen worden kleur te bekennen. Laat maar zien waar je staat en wie je wenst te negeren.

Vers twee is wat er moet gebeuren als Martin Bosma op 1 juli toch verschijnt. Welke houding moeten organisatoren en publiek dan aannemen? De vrees is al uitgesproken dat hij zal worden uitgejouwd wat de plechtigheid zou bederven. Dat hoeft natuurlijk niet. Organisatie en publiek kunnen hem ook volstrekt negeren, hem als lucht behandelen. Bosma wordt niet ontvangen. Hij zoekt zelf zijn plek maar op. Hij wordt niet opgeroepen om zijn krans te leggen. Er wordt geen afscheid van hem genomen. Hij krijgt ijzige blikken. Bosma ontkent de pijn die de geschiedenis van de slavernij mensen nog steeds doet, die mensen ontkennen hem.

Het is trouwens de vraag hoe de voorouders reageren op de aanwezigheid van iemand die zo hij in het kader van die plechtigheid ergens de belichaming van is , dat toch – gezien zijn opvattingen en politieke praktijk – de voormalige slavenhouders zijn.

Er zal in Caribische kring best het een en ander voor Bosma worden gezet, deze takroe-sani uit Den Haag.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht.

EINDE

NOS

VERZET TEGEN DEELNAME KAMERVOORZITTER BOSMA AAN

SLAVERNIJHERDENKING

https://nos.nl/artikel/2524972-verzet-tegen-deelname-kamervoorzitter-bosma-aan-slavernijherdenking

Meer dan 150 Nederlanders van kleur en 35 organisaties willen niet dat Tweede Kamervoorzitter Bosma (PVV) op 1 juli een krans legt bij de jaarlijkse Nationale Herdenking Slavernijverleden in Amsterdam. Het is traditie dat de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer dat doen. Ook voorzitter Linda Nooitmeer van het instituut dat de herdenking organiseert heeft liever dat Bosma wegblijft, maar Bosma is dit niet van plan.

In een brief aan onder meer de Tweede Kamer stellen rapper en acteur Akwasi, presentator Andrew Makkinga, voormalig Tweede Kamerlid Sylvana Simons en anderen dat Bosma al twintig jaar een “expliciete racistische ideologie” verspreidt “met witte suprematie als uitgangspunt”. Ze zeggen dat hij racistische omvolkingstheorieën heeft verkondigd en zich herhaaldelijk negatief heeft uitgelaten over het herdenken van het slavernijverleden. Ook keerden Bosma en zijn partij zich vorig jaar tegen de excuses van het kabinet voor het slavernijverleden.

“De aanwezigheid van Martin Bosma op 1 juli is een klap in het gezicht van allen voor wie deze dag een intense betekenis heeft”, schrijven de ondertekenaars. “Een kranslegging door deze Kamervoorzitter onteert de intrinsieke betekenis van dit moment voor veel Nederlanders. Het ontneemt iedere waarachtigheid aan het eerbewijs dat die daad symboliseert.” Ze vragen de Kamer daarom met klem om dit jaar een plaatsvervanger te sturen.

Uitnodiging

De organisatie van de jaarlijkse herdenking is in handen van het Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee). Die heeft de in december aangetreden Bosma uitgenodigd, maar heeft daar inmiddels spijt van. Bosma is uitgenodigd omdat hij Kamervoorzitter is. NiNsee-voorziter Nooitmeer begrijpt dat er onrust is ontstaan over de uitspraken die Bosma deed toen hij nog geen Kamervoorzitter was.

Nooitmeer schreef Bosma een brief waarin ze hem vroeg zich terug te trekken. Bosma is dat niet van plan. “Ik ben gewoon uitgenodigd en dus ga ik. Dat is mijn uitgangspunt”, zei hij vandaag in de Tweede Kamer. “Ik heb nooit meegemaakt dat een Kamervoorzitter die is uitgenodigd eerst moet reflecteren en excuses moet maken. Volgens mij staat de uitnodiging nog. En het staat nog steeds in mijn agenda.”

Nooitmeer zei in Nieuws en Co dat ze deze reactie betreurt en hoopt dat hij alsnog een vervanger stuurt. “Wij gaan ervoor zorgen dat de rust die we nodig hebben op 1 juli er gewoon is. Uiteindelijk gaat het niet over de Kamervoorzitter, het gaat over de voorouders en het respect dat zij verdienen op 1 juli.”

Halsema

Burgemeester Halsema zei vorige maand in de Amsterdamse gemeenteraad dat de uitnodiging moet blijven staan. Ze reageerde op een motie van Denk waarin stond dat Bosma ongewenst verklaard moet worden, zo schreef Het Parool.

Halsema zei de emotie te begrijpen, maar was het daar niet mee eens. “Ik vind het van groot belang dat het hoogste orgaan van het land, de Tweede Kamer, vertegenwoordigd is. Dat moet je niet politiek maken. Deze keer is het deze voorzitter, de volgende keer een andere voorzitter.”

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 3 en 4/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.