Noten 27 t/m 42 bij ”Peter R de Vries, misdaadjournalist”

[27]

NOSGENERAAL PARDON, MAAR GEEN PASPOORT”VOEL ME TWEEDERANGSBURGER”
https://nos.nl/artikel/2371447-generaal-pardon-maar-geen-paspoort-voel-me-derderangsburger

Ruim 10.000 asielzoekers die in 2008 een verblijfsvergunning kregen, kunnen geen Nederlander worden. Het gaat om mensen die in aanmerking kwamen voor een generaal pardon. Het lukt hen door aangepaste regelgeving niet om aan vereiste documenten te komen die nodig zijn om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen. Tot grote ergernis van een meerderheid in de Tweede Kamer. Die vindt de eisen te streng.

Kamerleden en de Nationale ombudsman vragen al jaren dit op te lossen. Vorige maand gebeurde dat opnieuw, maar staatssecretaris Broekers-Knol van Vreemdelingenzaken legt de oproep naast zich neer. Ze wil eerst meer onderzoek. Kamerleden Van Dijk (SP) en Van Toorenburg (CDA) reageerden verbolgen. Zij vinden weer een nieuw onderzoek niet nodig.

Pardonregeling

De Kamerleden vallen over de aangepaste regeling sinds het pardon. In februari 2007 kondigde het kabinet Balkenende-IV een eenmalige pardonregeling af voor een specifieke groep asielzoekers. Die gold voor mensen die voor 1 april 2001 hun eerste asielverzoek hadden ingediend. Voorwaarde was verder dat ze nog in Nederland verbleven, geen oorlogsmisdaden hadden begaan en geen strafblad hadden.

Zo’n 27.500 mensen deden een beroep op de regeling. Zij kregen zo alsnog een verblijfsvergunning. Maar toen zij na vijf jaar het Nederlanderschap aan mochten vragen, bleek dat voor de meerderheid onmogelijk.

De regels waren in die vijf jaar aangescherpt. Ze moesten een paspoort en nu ook een geboorteakte overleveren. Het bemachtigen van zo’n geboorteakte uit het land van herkomst blijkt in veel gevallen onmogelijk. De Ombudsman trok daarover in 2017 al aan de bel.

Ongelijke rechten

“Het hebben van de Nederlandse nationaliteit is nodig om hen dezelfde rechten te kunnen geven als andere Nederlanders”, zegt advocaat Vera Kidjan. Ze staat met het Amsterdamse advocatenkantoor Everaert 500 gedupeerden bij. Ze wil de groep zonder de vereiste papieren laten naturaliseren. Kidjan vindt het kwalijk dat ook de kinderen van deze mensen nooit Nederlander kunnen worden. “Dat belemmert hen in hun toekomst, bij het vinden van werk en het reizen buiten Nederland.”

Opeenvolgende bewindspersonen hebben de eisen voor naturalisatie niet aan willen passen. De belangrijkste reden is dat ze willen voorkomen dat naturalisatie tot Nederlander plaatsvindt op basis van onjuiste persoonsgegevens of nationaliteit. Nu is dat moeilijk, want er kan niet getoetst worden of de aanvrager echt de persoon is die hij zegt te zijn.

Nationaliteit onbekend

Een van de cliënten van Kidjan is Christy Bedika. Hij is geboren in 1998 in Baarn. Zijn ouders zijn naar Nederland gevlucht vanuit Angola en kregen een verblijfsvergunning dankzij de pardonregeling. Bedika staat bij de gemeente geregistreerd met “nationaliteit onbekend”. Bedika is feitelijk sinds zijn geboorte staatloos. En dat lijkt onmogelijk om te veranderen.

Zijn ouders zeggen te zijn gevlucht uit Angola. Van de Nederlandse autoriteiten heeft hij daarom een geboorteakte uit dat land nodig, maar zegt Bedika: “De autoriteiten in Angola kennen mij niet. Ik kan daar geen paspoort aanvragen.”

Hij vraagt zich af waarom Nederland aan de huidige eisen blijft vasthouden. “Mijn identiteit staat vast. Die is ontstaan bij mijn geboorte in Nederland. Bij de Belastingdienst en andere overheidsinstanties is er geen twijfel over mijn identiteit. Maar als ik een Nederlands paspoort wil krijgen wordt er opeens moeilijk gedaan”. Bedika voelt zich een “derderangsburger”. “Moet ik de rest van mijn leven rondlopen zonder nationaliteit?”, vraagt hij zich vertwijfeld af.

Staatssecretaris Broekers-Knol heeft het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum gevraagd alle bestaande onderzoeken nog eens op een rij te zetten. De IND moet inventariseren bij welke mensen er om welke reden nog problemen zijn. Ze wil die inventarisatie voor de zomer klaar hebben.
EINDE ARTIKEL
NPO RADIO1WEL EEN GENERAAL PARDON, MAAR GEEN RECHT OPNEDERLANDERSCHAP: TIENDUIZEND MENSEN VALLEN TUSSEN WALEN SCHIP
https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/3763276e-e2aa-4f61-a087-b3f880a7c9bc/wel-een-generaal-pardon-maar-geen-recht-op-nederlanderschap-tienduizend-mensen-vallen-tussen-wal-en-schip

Deze groep kan niet voldoen aan de eisen voor het papierwerk. Ze hebben wel een verblijfsvergunning, maar krijgen niet alle rechten die Nederlanders krijgen, zegt Vera Kidjan van Everaert advocaten in het NOS Radio 1 Journaal.

Dertien jaar na een generaal pardon voor tienduizenden mensen, is het veel van hen nog steeds niet gelukt om officieel Nederlander te worden. Ruim tienduizend mensen die wel onder het pardon vielen en een verblijfsvergunning kregen, lopen vast op het papierwerk dat vereist is voor het Nederlanderschap. Vera Kidjan van Everaert advocaten vertegenwoordigt zo’n vijfhonderd mensen uit deze groep. Ze legt in het NOS Radio 1 Journaal uit wat het probleem is: ”Ze moeten om Nederlander te worden onder meer een buitenlands paspoort en een geboorteakte laten zien en dat is lastig tot onmogelijk om te krijgen.”

Volgens Kidjan is het aanvragen van die documenten niet zonder risico’s. ”Ze zijn vaak zonder papieren het land binnengekomen en zouden hiervoor contact op moeten nemen met de ambassade. Veel mensen durven dat niet uit angst om te worden opgepakt. En als het wel mogelijk is om contact op te nemen met het ambassadepersoneel, dan wordt vaak gezegd dat die papieren niet geleverd kunnen worden en dat de aanvrager hiervoor terug moet naar het land van herkomst, terwijl dat onveilig voor ze is.”

Derderangs burger

De mensen die tussen wal en schip vallen, hebben wel een verblijfsvergunning, maar hebben ongelijke rechten volgens Kidjan. ”Ze mogen niet stemmen en kunnen dus geen politieke invloed uitoefenen. Het is moeilijk om te reizen naar het buitenland, want daarvoor is een visum nodig. Zij mogen dus ook niet, zoals andere Nederlanders, vrij werken en studeren binnen de EU. Ook mogen ze bepaalde beroepen niet uitvoeren en het afsluiten van een lening of hypotheek is moeilijk.”

Een van de cliënten van Kidjan is Christy Bedika, geboren in 1998 in Baarn. Zijn ouders zijn naar Nederland gevlucht vanuit Angola en kregen een verblijfsvergunning dankzij de pardonregeling. Bij de gemeente staat hij geregistreerd met ‘nationaliteit onbekend’. En dat zorgt voor de nodige problemen, legt hij uit in het NOS Radio 1 Journaal: ”Ik heb al mijn diploma’s behaald en mijn grootste doel is om ooit defensie in te gaan, maar dat lukt niet want daar heb je Nederlandse papieren voor nodig.” Ook kan hij niet zomaar reizen en hij krijgt geen hypotheek omdat hij geen Nederlands paspoort heeft. ”Om eerlijk te zijn voel ik me heel erg buitengesloten en derderangs Nederlander hierdoor.”

Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt de eisen voor deze groep om in aanmerking te komen voor het Nederlanderschap te streng en ook de ombudsman dringt er al jaren op aan om dit probleem op te lossen. Staatssecretaris Broekers Knol wacht eerst een onderzoek af. Ze heeft het WODC gevraagd om alle informatie in kaart te brengen en de IND moet inventariseren bij welke mensen er nog problemen zijn. Die inventarisatie moet voor de zomer klaar zijn.

EINDE ARTIKEL
[28]

NU.NL

GROEP STAATLOZEN KRIJGT PASPOORT:

”IS DE VERDIENSTE VAN PETER R DE VRIES

7 JULI 2021

https://www.nu.nl/politiek/6144196/groep-staatlozen-krijgt-paspoort-is-de-verdienste-van-peter-r-de-vries.html

ZIE VOOR GEHELE TEKST. NOOT 27

[29]

De Vries beet zich vast in het onderwerp’

Uit wanhoop richtte Tekeste-Yemane zich vorig jaar tot Peter R. De Vries. “Hij zag het onrecht en beet zich er in vast, hij was vastbesloten om ons te helpen en hoopte dat de media hiervoor warm zouden gaan lopen.”

NU.NL

GROEP STAATLOZEN KRIJGT PASPOORT:

”IS DE VERDIENSTE VAN PETER R DE VRIES

7 JULI 2021

https://www.nu.nl/politiek/6144196/groep-staatlozen-krijgt-paspoort-is-de-verdienste-van-peter-r-de-vries.html

[30]

“Ik zal hem altijd dankbaar blijven voor wat hij heeft gedaan.”

EN

“Peter is een held. Hij is de enige BN’er die zich hard heeft gemaakt voor onze zaak”

“Ik hoop dat hij nog mee gaat krijgen wat hij voor elkaar heeft gekregen.”

NU.NL

GROEP STAATLOZEN KRIJGT PASPOORT:

”IS DE VERDIENSTE VAN PETER R DE VRIES

7 JULI 2021

https://www.nu.nl/politiek/6144196/groep-staatlozen-krijgt-paspoort-is-de-verdienste-van-peter-r-de-vries.html

[31]

NU.NL

GROEP STAATLOZEN KRIJGT PASPOORT:

”IS DE VERDIENSTE VAN PETER R DE VRIES

7 JULI 2021

https://www.nu.nl/politiek/6144196/groep-staatlozen-krijgt-paspoort-is-de-verdienste-van-peter-r-de-vries.html

[32]ADPETER R DE VRIES NEERGESCHOTEN IN AMSTERDAM:DRIE VERDACHTEN AANGEHOUDEN6 JULI 2021
https://www.ad.nl/binnenland/peter-r-de-vries-neergeschoten-in-amsterdam-drie-verdachten-aangehouden~aa3567f5/
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 2
[33]

UNHCR NEDERLANDTEKEN PETITIE TEGEN STAATLOOSHEID IN NEDERLAND
https://www.unhcr.org/nl/petitie-staatloosheid/

‘Nationaliteit onbekend’

In Nederland zijn er dus vele duizenden mensen die wel een verblijfsvergunning hebben, maar niet als staatloos zijn erkend. Zij staan bij de gemeente geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Zij kunnen hun situatie niet oplossen omdat zij moeite hebben om te bewijzen dat ze staatloos zijn: hoe laat je zien dat je iets niet hebt? Dit kan tot gevolg hebben dat ze geen nationaliteit kunnen verkrijgen – ook als ze hier zijn geboren en er recht op hebben. Zij voelen zich kwetsbaar in Nederland en hebben het gevoel er niet echt bij te horen.”
PETITIETEKSTHELP ONS EEN EINDE TE MAKEN AAN STAATLOOSHEID INNEDERLAND

JE LEEFT, MAAR JE KUNT NIET BEWIJZEN DAT JE BESTAAT

Het hebben van een nationaliteit wordt door veel mensen als vanzelfsprekend gezien. Maar dit geldt niet voor iedereen. Er zijn mensen die leven zonder nationaliteit: zij zijn staatloos. Ook in Nederland zijn er mensen die staatloos zijn, waaronder zelfs in Nederland geboren. Als je staatloos bent, heb je geen paspoort en loop je tegen veel problemen aan.

Oorzaken staatloosheid

Staatloosheid heeft vele oorzaken. Van het uiteenvallen van een land in meerdere kleine staten, tot discriminatie in het land van herkomst of gebrekkige wetgeving. De gevolgen voor mensen en hun families is enorm. Niemand weet hoeveel staatlozen er precies in Nederland zijn. Wat we wel weten, is dat er 13.000 mensen als staatloos en ongeveer 43.000 mensen als ‘nationaliteit onbekend’ zijn geregistreerd. Daarbovenop leeft er nog een onbekend aantal staatlozen zonder verblijfsvergunning in Nederland.

‘Nationaliteit onbekend’

In Nederland zijn er dus vele duizenden mensen die wel een verblijfsvergunning hebben, maar niet als staatloos zijn erkend. Zij staan bij de gemeente geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Zij kunnen hun situatie niet oplossen omdat zij moeite hebben om te bewijzen dat ze staatloos zijn: hoe laat je zien dat je iets niet hebt? Dit kan tot gevolg hebben dat ze geen nationaliteit kunnen verkrijgen – ook als ze hier zijn geboren en er recht op hebben. Zij voelen zich kwetsbaar in Nederland en hebben het gevoel er niet echt bij te horen.

Zonder verblijfsvergunning

Ook zijn er staatlozen die zonder verblijfsvergunning in Nederland leven. Het leven van een staatloze zonder verblijfsvergunning staat vrijwel gelijk aan uitzichtloosheid. Je staat op alle fronten buitenspel: je mag niet werken, je kunt geen opleiding volgen en je kunt geen zorgverzekering afsluiten. Een leven zonder de mogelijkheid een huis te huren en vrij te reizen. Een leven op straat zonder hoop, zonder toekomst. “Ik kan niet terug en ik kan niet blijven. Waar moet ik heen?”, aldus Mounir, een staatloze uit Myanmar.

Niemand staatloos!

Ieder mens heeft recht op een nationaliteit! Dat is wereldwijd door alle landen erkend. ASKV Steunpunt VluchtelingenInstitute on Statelessness and Inclusion (ISI) en UNHCR Nederland, willen dat er een einde komt aan staatloosheid in Nederland en dat ieder mens een nationaliteit krijgt. Wij kunnen dit niet alleen. Er is een politieke oplossing nodig. Daarom zijn wij een petitie gestart. Wij roepen de overheid op om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Vind jij ook dat ieder mens in Nederland een nationaliteit verdient? Teken dan de petitie en geef staatlozen een kans op een nieuw leven!

Wat is de oplossing?

Het vaststellen van staatloosheid is het begin van de oplossing. Luke Korlaar, Hoofd Bescherming van UNHCR Nederland: “In Nederland is er nu een wet in de maak waardoor mensen als staatloos erkend kunnen worden. Maar staatlozen zonder verblijf krijgen dan nog altijd geen verblijfsvergunning. Dit is geen goede oplossing want als je als staatloos wordt erkend, staat vast dat geen land je erkent als hun staatsburger. Wij willen dat dit verandert. Als er een procedure komt in Nederland voor staatlozen, dat deze status dan ook recht geeft op verblijf in Nederland.”

Ook roepen wij andere bevoegde instanties (zoals gemeenten en rechtbanken) op om meer te doen om staatloosheid te erkennen en mee te werken aan een oplossing. Als je erkend bent als staatloos, én je krijgt een verblijfsvergunning, dan kun je na drie jaar Nederlander worden

Nu Nederland nog!

Staatloosheid treft miljoenen mensen over de hele wereld. Daarom is UNHCR 5 jaar geleden een campagne, #iBelong, gestart om een einde te maken aan staatloosheid. ASKV Steunpunt VluchtelingenISI en UNHCR Nederland geloven dat staatloosheid voorkomen kan worden, en dat het met voldoende politieke wil zelfs volledig is uit te bannen. Ook in Europa zijn er steeds meer landen die met een oplossing komen om een einde te maken aan staatloosheid. Nu Nederland nog!

Help ons om een einde te maken aan staatloosheid in Nederland. Teken de petitie.

EINDE TEKST

[34]

NU.NL

GROEP STAATLOZEN KRIJGT PASPOORT:

”IS DE VERDIENSTE VAN PETER R DE VRIES

7 JULI 2021

https://www.nu.nl/politiek/6144196/groep-staatlozen-krijgt-paspoort-is-de-verdienste-van-peter-r-de-vries.html

[35]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCHE KARIKATUUR

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

[36]

”CHANGES But since we are not longer living in the 19th century with fervent colonialism, slavery and white supremacy ideas, changesin the Figure of Blackface Zwarte Piet are inevitable, despite alldeath threats, hatespeeches and a road blockade.You see it already in the steets:A growing number of children go to the Grand Entrance ofSinterklaas as soot faced Petes or sometimes as they are.See the foto’s at this article.But also the colour of Pete is changing.You see a growing number of soot faced Petes, accompanyingSinterklaas. A growing  number of schools have said ”Goodbye” to Black Pete and allow only soot faced Petes. [31]High profile store ”De Bijenkorf” has Golden Petes from 2015[32]The big supermarkets react in varying way.The ”zak”  of Sinterklaas[”zak” in English: bag, where the candies or presentsare hidden en is believed, that ”Black Pete” is puttingnaughty children in to bring them to Spain, whereSinterklaas and Pete live] is mostly not imaged withBlack Pete anymore, but with Sinterklaas himself.Some supermarkets change the colour of Black Pete,but most of them offer a variety of colours, including black. The grocery chain Lidl is the only one reported to have completely eliminated images deemed racial caricatures. They will have coloring pictures that children may color as they choose.  [33]However, like most developments, changes are going faster andearlier in the big cities than in smaller towns and villages.Thus the areas of North and South Holland and Utrecht have seen the most change, while Drenthe, Friesland, and Zeeland, the least.”

BLACK PETE

GOODBYE TO A RACIST CARICATURE

ASTRID ESSED

5 DECEMBER 2020

OF

https://www.dewereldmorgen.be/community/black-pete-goodbye-to-a-racist-caricature/

[37]

AD

PETER R. DE VRIES MET DOOD BEDREIGD OM ZWARTE PIET

14 OCTOBER 2014

https://www.ad.nl/show/peter-r-de-vries-met-dood-bedreigd-om-zwarte-piet~ad6650b7/

Peter R. de Vries heeft vanmiddag een doodsbedreiging ontvangen vanwege zijn standpunt over Zwarte Piet. Die mag van de misdaadverslaggever een ‘make over’ krijgen, iets waarin hij zich gesteund weet door een reeks BN’ers.

‘Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden,’ luidt de tekst van de dreigmail die Peter R. de Vries ontving (zie onderaan).

De misdaadverslaggever, die de doodsbedreiging op Twitter plaatste, reageert laconiek. ‘Dit soort mailtjes krijg je dus als je het waagt om iets over #zwartepiet te zeggen … Sneue jongens,’ schrijft hij bij het bericht.

‘NSB-er’
De afzender van de dreigmail is iemand die als mailadres de volgende naam gebruikt: anton.m@nationaalsocialisme.nl. Een duidelijke verwijzing naar ‘landverrader’ Anton Mussert. Hij richtte in 1931 de Nationaal-Socialistische Beweging (NSB) op in Nederland en collaboreerde tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nazi’s. Daarvoor kreeg hij in 1946, een jaar na het einde van de oorlog, de doodstraf. Op 7 mei dat jaar werd Mussert op de Waalsdorper Vlakte bij Den Haag geëxecuteerd.

De Vries ontving meer reacties van mensen die zijn standpunt over Zwarte Piet niet delen. ‘Weer een ander noemde me ‘riooldelver’ omdat ik iets over #zwartepiet zeg, haha, ipv ‘grafdelver’. Zegt dat iets over hun intellect???,’ reageert hij op Twitter.

De misdaadverslaggever maakt deel uit van een groep BN’ers die met de actiegroep Piet Makeover pleit voor aanpassing van het traditionele zwarte uiterlijk van de knecht van Sinterklaas.Naast Peter R. steunen ook Paul de Leeuw, Patrick Kluivert, Freek Bartels, Evgeniy Levchenko, Glennis Grace, Addy van den Krommenacker de campagne.

EINDE BERICHT

[38]

””Jij bent een vuile landverrader Peter! Hoe haal jij het in je vuile kankerkop om tegen zwarte piet te zijn? Als ik jou ergens tegenkom en dat is voor jou niet te hopen, dan krijg je een kogel door je kop! Jouw bloed zal vloeien landverrader! Ik weet je te vinden,’

AD

PETER R. DE VRIES MET DOOD BEDREIGD OM ZWARTE PIET

14 OCTOBER 2014

https://www.ad.nl/show/peter-r-de-vries-met-dood-bedreigd-om-zwarte-piet~ad6650b7/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 37

[39]

””Dit soort mailtjes krijg je dus als je het waagt om iets over #zwartepiet te zeggen … Sneue jongens”

AD

PETER R. DE VRIES MET DOOD BEDREIGD OM ZWARTE PIET

14 OCTOBER 2014

https://www.ad.nl/show/peter-r-de-vries-met-dood-bedreigd-om-zwarte-piet~ad6650b7/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 37

[40]WEGBLOKKADE OP A7 TEGEN PIETENDEMONSTRANTEN/RACISME BELOOND/WEG MET ZWARTE PIETASTRID ESSED1 DECEMBER 2017
https://www.astridessed.nl/wegblokkade-op-a7-tegen-pietendemonstranten-racisme-beloond-weg-met-zwarte-piet/
GRUTJESLIEGEN MAG NIET VAN SINTERKLAAS21 NOVEMBER 2017
https://www.grutjes.nl/2017/11/liegen-mag-niet-van-sinterklaas/

NOSVEROORDELING BLOKKEERFRIEZEN DEFINITIEF
https://nos.nl/artikel/2360773-veroordelingen-blokkeerfriezen-definitief

De veroordelingen van de zes zogeheten ‘blokkeerfriezen’ blijven in stand. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De Friese actievoerders blokkeerden op 18 november 2017 de snelweg A7, zodat bussen met demonstranten tegen Zwarte Piet niet naar Dokkum konden om te protesteren bij de nationale sinterklaasintocht.

Vijftien van hen werden op 31 oktober vorig jaar in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 90 uur. Onder hen was Jenny Douwes, het boegbeeld van de actie tegen de demonstranten tegen Zwarte Piet.

Het gerechtshof in Leeuwarden stelde dat alle verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan het versperren van de snelweg, het verhinderen van een geoorloofde betoging en het uitoefenen van dwang. Bij Douwes bestaat de veroordeling ook uit opruiing en uitlokking tot het plegen van strafbare feiten.

Gevaarlijke verkeerssituatie

Na het hoger beroep stapten zes verdachten naar de Hoge Raad om hun veroordeling in cassatie aan te vechten. Maar deze heeft nu dus in hun nadeel beslist.

De Hoge Raad is het onder meer eens met het hof dat er wel degelijk sprake was van opruiing en dat de demonstranten hadden kunnen voorzien dat de blokkade een gevaarlijke verkeerssituatie zou veroorzaken.
EINDE BERICHT

[41]

MEDIACOURANTPETER R DE VRIES: ”ZAAK BLOKKEERFRIEZENZONDE VAN HET GELD”9 OCTOBER 2018
https://www.mediacourant.nl/2018/10/peter-r-de-vries-zaak-blokkeerfriezen-zonde-van-geld/

Peter R. de Vries vindt de rechtszaak rondom de blokkeerfriezen zonde van het geld. Hij vindt de pro-zwartepiet-activisten een stelletje onvolwassen mensen. Dat heeft de anti-zwartepiet-activist gezegd in RTL Boulevard. Tientallen Friezen moesten maandag voor de rechtbank in Leeuwarden verschijnen voor hun blokkeeractie op de A7 vorig jaar tijdens de intocht van Sinterklaas. Daar hielden ze antipieters tegen, die herrie wilden gaan maken bij de intocht. “Het heeft wel iets weg van een klucht.” De Vries vindt het een ‘flutzaak’. “Ik snap natuurlijk ook wel dat je niet zomaar de snelweg kunt blokkeren – dat kan Justitie niet tolereren – maar als je nagaat dat de rechtbank hier vier volle dagen voor uittrekt: dat kost enorm veel geld. Dan denk ik wel: Jezus, waar zijn we allemaal mee bezig?

En dat allemaal om het Sinterklaasfeest, aldus De Vries. “Volwassen mensen die om een traditie van Sinterklaas, een verzonnen verhaal, helemaal over de rooie gaan en een snelweg blokkeren.”

Maar De Vries heeft zelf toch ook een sterke mening in deze kwestie? “Voor alle duidelijkheid: ik vind zelf ook dat die Zwarte Piet aangepast moet worden. Ik heb ooit eens gepleit voor een bonte piet en het is zo erg in dit land dat als je zegt dat een bonte piet goed zou zijn, je met de dood bedreigd wordt. Dat geeft wel aan hoe bezopen het allemaal is.”

De misdaadjournalist hoopt snel dat de rechtbank zich weer bezig kan gaan houden met relevante zaken. “Ik weet uit ervaring dat politie en Justitie overbelast en onderbemand zijn en dan denk ik wel: vier volle dagen zo’n rechtszaak, het gaat nergens over. Al die mensen die hierbij betrokken zijn en zingend in de bus zitten, moeten zich misschien eens afvragen: wat zijn we nou eigenlijk aan het doen?

EINDE BERICHT

[42]

,,Peter vecht nog steeds voor zijn leven”, zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst eerder vanavond in RTL Boulevard. ,,Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelofelijk. We bidden met zijn allen voor een wonder.”
ADRTL BAAS: PETER VECHT NOG STEEDS VOOR ZIJNLEVEN, AANGEHOUDEN POOL WORDT IN THUISLAND GEZOCHT7 JULI 2021
https://www.ad.nl/binnenland/live-rtl-baas-peter-vecht-nog-steeds-voor-zijn-leven-aangehouden-pool-wordt-in-thuisland-gezocht~aa8dc819/

De verdachten die gisteravond zijn gearresteerd voor de moordaanslag op Peter R. de Vries zijn een Pool(35) uit het Gelderse Maurik en een Nederlander (21) die in Rotterdam woont, maar ook een adres heeft in Tiel. De twee werden al kort na de schietpartij klemgereden en aangehouden op de A4. Op de plek in de Lange Leidsedwarsstraat waar de De Vries werd neergeschoten blijft het bijna 24 uur na de aanslag een komen en gaan van mensen die met een bos bloemen hun medeleven willen uiten en hun gedachten willen delen. Volg hier alle ontwikkelingen rondom de aanslag op Peter R. de Vries.
23:19Gisteren,,Zijn zoon is net zo stoer als zijn vader”, zegt advocaat en vriend Lex de Jager in Humberto over Peter R. de Vries’ zoon Royce die hij vandaag nog sprak. Samen met Peter R. de Vries bedacht De Jager het plan om een miljoen euro tipgeld binnen te halen voor het oplossen van de verdwijningszaak van Tanja Groen. ,,Wat zou er mooier zijn als eerbetoon aan Peter als dat miljoen er morgen is.”Eerder vandaag verstuurde Royce de Vries onderstaande tweet namens de familie. 
22:05Gisteren,,Peter vecht nog steeds voor zijn leven”, zei RTL-programmadirecteur Peter van der Vorst eerder vanavond in RTL Boulevard. ,,Om dat hardop uit te spreken, dat is nog steeds ongelofelijk. We bidden met zijn allen voor een wonder.”Sven Sauvé, ceo van RTL Nederland, herhaalde die boodschap over de fysieke toestand vanavond in de uitzending van het programma Humberto. ,,Diverse collega’s van RTL Boulevard hebben contact met de familie en het verhaal is nog steeds dat hij echt vecht voor zijn leven. Heel veel nieuws is er op dat vlak op dit moment niet te vertellen”, zei hij over de misdaadjournalist die gisteravond op straat werd neergeschoten.Het stond voor RTL direct vast dat er vandaag gewoon een uitzending van RTL Boulevard gemaakt zou worden. Die stond volledig in het teken van de aanslag op Peter R. de Vries. ,,We zeiden: we gaan een programma neerzetten dat recht doet aan Peter en ik denk dat dat bijzonder goed gelukt is”, zei Sauvé daarover. ,,Het was heel emotioneel, met een lach en een traan.”
In het RTL 4-programma Humberto is de hele uitzending vanavond aan Peter R. de Vries gewijd. 

22:04GisterenDemissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema hebben vanavond een bezoek gebracht aan de studio van RTL Boulevard. In de studio aan het Leidseplein kregen ze te horen dat het team na de aanslag op Peter R. de Vries ‘leeft tussen hoop en vrees’, zei programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL Nederland na afloop. Van der Vorst vindt dat de steunbetuiging van de minister en burgemeester ‘enorm veel kracht geeft’.Grapperhaus en Halsema bleven ruim een uur in de studio om met de programmamakers te praten. ,,De gebeurtenissen hebben een enorme impact op de redactie”, zei Grapperhaus na afloop. De minister benadrukte na zijn bezoek dat het politieonderzoek nog loopt en hij waarschuwde buitenlandse media niet te snel conclusies te trekken. Ook complimenteerde hij de politie, die dinsdagavond al arrestaties kon verrichten.Halsema vatte de stemming in de studio samen met de woorden verdriet en angstig, omdat de collega’s van Peter R. de Vries ‘niet zeker weten hoe het met hem gaat’. Over het politie-onderzoek deed de burgemeester geen uitspraken. Wel prees ze ‘het ongelooflijk goede recherchewerk’. Halsema merkt in deze zaak dat de politie ‘een ongelooflijk sterke relatie heeft met Peter R. de Vries’.
21:44Gisteren’Er is al veel gezegd en geschreven over het trieste lot van Peter R. de Vries, maar dat is geen reden om op deze plek geen aandacht aan de moordaanslag te besteden.Het succes van ’s lands bekendste misdaadverslaggever bestaat namelijk uit herhaling en volharding; hij weet als geen ander dat hij alleen iets voor elkaar krijgt met volledige toewijding en engelengeduld.Een lofuiting aan hem kan dan ook nooit te lang duren’, schrijft Özcan Akyol in zijn nieuwe column voor deze site (premium). 21:23GisterenInez Weski, de advocaat van Ridouan Taghi, heeft kritiek geuit op de berichtgeving over de aanslag op Peter R. de Vries. In een persverklaring schrijft zij dat ‘zonder enige objectieve onderbouwing’ wordt gewezen naar Taghi als verantwoordelijke voor de gebeurtenis, meldt de NOS.Ze verwijst in de verklaring onder meer naar uitspraken van De Vries uit 2019, waarin hij zei op een dodenlijst van Taghi te staan. ,,Daarover werd destijds ook zonder enige onderbouwing naar cliënt gewezen als schuldige”, stelt Weski. ,,Cliënt heeft toen laten weten niets van doen te hebben met zo’n dodenlijst.”Weski hoopt dat de aanslag op De Vries grondig wordt onderzocht, waarbij alle mogelijke scenario’s worden bekeken. Ze zegt dat het op dit moment vooral belangrijk is ‘de rust en onafhankelijkheid in het onderzoek’ te bewaren, en dat zij en haar kantoorgenoten geschokt zijn door de aanslag.21:04GisterenDe tweede verdachte van de aanslag op Peter R. de Vries is de 21-jarige Rotterdamse rapper Delano G.. Zwaarbewapende agenten vielen dinsdagnacht zijn tweede woning in Tiel binnen. Op basis van het signalement wordt G. beschouwd als de vermoedelijke schutterVolgens bronnen was de jonge rapper al eerder het criminele pad op gegaan.  20:58GisterenKamil E. (35), de Pool die dinsdagnacht is opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de aanslag op Peter R. de Vries, werd in Polen gezocht vanwege diefstallen en berovingen. Dat melden lokale politiebronnen aan de Poolse tv-zender TVN24. De Poolse politie zou een arrestatiebevel hebben uitgevaardigd tegen E. Eerder vandaag werd bekend dat de man vorige week in Nederland ook al werd opgepakt, toen vanwege een bedreiging. Hij kwam afgelopen weekend vrij.20:28GisterenAlbert Verlinde is trots hoe het team van RTL Boulevard omgaat met de situatie rond Peter R. de Vries. De voormalig presentator van het programma bewondert de kracht van het team na de aanslag op een van de collega’s, zei hij in de uitzending van vanavond.,,Ik ben vandaag heel erg emotioneel, constant. Om Peter, maar ook om jullie. Om dit programma en het team. Ik heb gehoord dat er mensen van dit team zijn die gezegd hebben: hij mag daar niet alleen liggen. Zij zijn daarnaartoe gegaan”, zei een geëmotioneerde Verlinde over de plek waar De Vries gisteravond werd neergeschoten op straat. ,,Zo zit jullie team in elkaar. Dat heeft mij zo ongelofelijk geraakt. Die liefde die het team uitstraalt, dat je dat opzoekt. Dat is liefde en respect.”
20:01GisterenDemissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus en de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema zijn rond 20.00 uur bij de studio van RTL Boulevard aangekomen voor een bezoek aan de redactie in de hoofdstad.De bewindsman liet eerder op de avond al weten de redactie van het programma te bezoeken om steun te betuigen vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De twee kwamen met twee aparte auto’s aan bij de studio aan het Leidseplein.
19:10GisterenVlak nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten brak ‘enorme paniek’ uit in de studio van RTL Boulevard, waar de misdaadjournalist vlak voor de schietpartij te gast was. ,,Mensen begonnen te rennen, we wisten niet wat we moesten doen”, blikte Luuk Ikink, die RTL Boulevard vanavond presenteerde, zojuist terug in het programma.,,Het was een hele heftige avond. We hebben alles meegekregen.” Terwijl de misdaadverslaggever al snel na afloop van de uitzending naar huis vertrok, kletsten Ikink en zijn medepresentator Marieke Elsinga met een aantal collega’s na in de studio. ,,Achter hem aan liep een aantal collega’s, zij hebben het zien gebeuren. Eén van hen kwam terug de studio ingestormd en schreeuwde: Peter is neergeschoten.”Ikink vertelde dat een aantal collega’s naar De Vries is gerend. ”Om te kijken of we iets konden doen. Weten wij veel. Het ging zo snel. De politie was er al, er hing ook al afzetlint. De ambulance was er in mijn herinnering nog niet, maar die kwam ook heel snel.”
18:31GisterenOok het tv-programma Humberto staat vanavond geheel in het teken van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat laat een woordvoerder van RTL weten. Eerder werd al bekend dat ook RTL Boulevard vanavond helemaal gaat over de aanslag op de misdaadjournalist. Tijdens beide programma’s is geen reclame te zien.Aan tafel bij Humberto Tan zitten onder anderen de voorzitter van de Nederlandse Politie Bond Jan Struijs en Job Cohen, die burgemeester was van Amsterdam ten tijde van de moord op Theo van Gogh. Ook Thomas Bruning, secretaris van journalistenvakbond NVJ, en advocaten Geert-Jan en Carry Knoops schuiven aan. Die laatste twee werkten samen met Peter R. de Vries aan de Puttense moordzaak.In de speciale uitzending van Humberto zal ook Lex de Jager, advocaat en vertrouwenspersoon van de familie De Vries aanwezig zijn. Traumachirurg Mike Hogervorst deelt de laatste medische informatie.18:29GisterenDemissionair justitieminister Ferd Grapperhaus heeft naar aanleiding van de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries extra beveiligingsmaatregelen getroffen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft hij dat ‘beveiligingsmaatregelen zijn geïntensiveerd’. Wat dat betekent en waar en hoe dit gebeurt, wil het departement niet kwijt.De verscherpte of extra maatregelen zijn genomen in afwachting van het onderzoek naar de ‘omstandigheden van deze uitermate schokkende gebeurtenis’, schrijft de minister. ,,Ik kan niet vooruitlopen op de uitkomsten van het onderzoek, maar deze verschrikkelijke daad raakt aan het fundament van onze rechtsstaat en onze vrije samenleving. Dit is een enorme klap, en raakt de beroepsgroep van journalisten in het bijzonder”, aldus Grapperhaus.Naar aanleiding van de complexere en extremere zaken en vanwege het toegenomen geweld tegen ambtsdragers, advocaten en journalisten is al eerder besloten dat de organisatie rond bewaken en beveiligen wordt uitgebreid. De eerste fase van de uitbreiding, zowel in materiaal als personeel, wordt volgens de minister op dit moment uitgevoerd. Daarnaast komt een commissie uiterlijk op 1 oktober met een advies over de toekomstige inrichting van het ‘bewakings- en beveiligingsstelsel’.18:19GisterenNederland moet na de moordaanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries een toontje lager zingen, vindt een Hongaarse Europarlementariër en partijgenoot van premier Viktor Orbán. De aanval bewijst volgens Hidvéghi Balázs dat Nederland, dat vaak het voortouw neemt om Hongarije aan te spreken op zijn omgang met de vrijheid van rechters en journalisten om hun werk te doen, daarmee zélf een probleem heeft.De aanslag is ‘een duidelijke aanval op de persvrijheid’, twittert Balázs. ‘Nederland heeft duidelijk een rechtsstaatprobleem’, concludeert hij. ‘Premier Mark Rutte zou zich moeten bemoeien met zijn eigen land in plaats van Hongarije op de knieën te dwingen.’Rutte viel Hongarije twee weken geleden hard aan over nieuwe wetgeving die homo’s en andere seksuele minderheden in de knel dreigt te brengen. Hongarije moet op dat punt op de knieën en de wet moet van tafel, zei hij toen. Dat heeft bij Orbáns Fidesz-partij en haar medestanders kwaad bloed gezet.Balázs’ tweet, waarin hij ook oproept te ‘bidden voor Peter’ is geretweet door de Fidesz-delegatie in het Europees Parlement.18:16GisterenEen razendsnelle analyse van camerabeelden en tientallen tips van ooggetuigen brachten de politie op het spoor van de vermoedelijke daders achter de aanslag op Peter R. de Vries. Lees hier: Een reconstructie van een geslaagde arrestatie na een uur (Premium).18:14GisterenDe gemeente Amsterdam heeft dranghekken geplaatst in de Lange Leidsedwarsstraat, waar steeds meer bloemen liggen op de plek waar Peter R. de Vries gisteraavond is neergeschoten.Het blijft bijna 24 uur na de aanslag een komen en gaan van mensen die met een bos bloemen of een tekst hun medeleven willen uiten en hun gedachten willen delen. Tussen de bloemenzee zijn teksten te lezen als ‘Peter, blijf knokken’, Jij bent nog niet klaar’ en ‘Kom terug, onze held’.Rond de bloemenzee is veel pers verzameld, ook buitenlandse media. Onder anderen de Duitse krant Bild, de Duitse omroepen RTL en Deutsche Welle, de Vlaamse omroepen VRT en VTM en de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws zijn vertegenwoordigd met een cameraploeg.
18:04GisterenDemissionair justitieminister Ferd Grapperhaus en de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema brengen vanavond een bezoek aan de redactie van RTL Boulevard. Daar zullen ze hun steun betuigen vanwege het neerschieten van misdaadverslaggever Peter R. de Vries, schrijft Grapperhaus in een brief aan de Tweede Kamer.De minister spreekt wederom van een ‘laffe aanslag’ op De Vries, die ook voor zijn collega’s als ‘zeer schokkend’ is ervaren.RTL Boulevard staat woensdagavond volledig in het teken van De Vries. Een woordvoerder kon niets zeggen over de invulling van de uitzending. De 64-jarige verslaggever werd gisteravond in Amsterdam neergeschoten na een uitzending van het programma waarbij hij aanwezig was. Hij werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.
18:03GisterenOnacceptabel en laaghartig. Zo noemt het Openbaar Ministerie Limburg het neerschieten van Peter R. de Vries. Het OM in Limburg werkt nauw samen met de misdaadverslaggever in het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen en in de zaak Nicky Verstappen. ,,Prettig en professioneel. Nu hij vecht voor zijn leven hopen wij dat hij hier doorheen komt”, laat het OM Limburg weten op Twitter.,,Het OM Limburg en de politie Limburg zijn geschokt over de aanslag op vertrouwenspersoon en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Iemand met een luide stem monddood maken is een aanslag op onze rechtsstaat. Het is onacceptabel en laaghartig.”
17:23GisterenDe 35-jarige Poolse man uit Maurik die dinsdag is opgepakt voor de moordaanslag op Peter R. de Vries is vorige week ook door de politie aangehoudenDe man werd toen in zijn woonplaats aangehouden voor een bedreiging.Bij die bedreiging werd mogelijk een vuurwapen gebruikt. Afgelopen weekeinde kwam de man  weer vrij.17:10GisterenDe aanslag op Peter R. de Vries is de zoveelste bevestiging van een alarmerende trend: in heel de wereld liggen misdaad- en onderzoeksjournalisten onder vuur en het aantal slachtoffers onder hen stijgt elk decennia met sprongen. In reactie op de dood van een Griekse journalist, op 9 april dit jaar, zei collega Kostas Vaxevanis dat ‘als een journalist wordt vermoord, de parallelle staat de boel overneemt, of erger’. De Griek was al de 14de journalist die sinds 2017 ‘in maffiastijl’ werd omgebracht.16:49GisterenHet koningspaar voelde zich ‘boos’ en ‘hulpeloos’ over de aanslag op Peter R de Vries. Dat zei koningin Máxima in het gesprek met de pers aan het einde van het staatsbezoek aan Berlijn. ,,We dachten vanmorgen: we zijn boos! Hoe kan dit?”, zei de koningin. ,,We leven echt enorm mee met zijn familie. Ik kan me voorstellen dat mensen zijn geschokt.”Het koninklijk paar hoorde dinsdag na een concert van het Concertgebouworkest in Berlijn voor het eerst over het incident in Amsterdam. ,,Je bent hulpeloos op zo’n moment”, zei koning Willem-Alexander. ,,Je zou wat willen doen, maar dat kan eigenlijk niet. Dat gevoel overkwam me gisteravond ook.”
EINDE BERICHT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 27 t/m 42 bij ”Peter R de Vries, misdaadjournalist”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.