Noten 22 t/m 26/Caroline van der Plas van een andere kant

[22]

ZIE NOTEN 16 EN 17

[23]

KNIPSELKRANT CURACAO

PBC-NEDERLANDSE KABINET HOUDT HET BIJ BEWUSTWORDINGSFONDS, GEEN HERSTELBETALINGEN

26 JANUARI 2023

https://knipselkrant-curacao.com/landen/saba-statia-eustatius/pbc-nederlandse-kabinet-houdt-het-bij-bewustwordingsfonds-geen-herstelbetalingen/

DEN HAAG – Nederland wil in het kader van herstelbetalingen voor het slavernijverleden niet verder gaan dan een bewustwordingsfonds. Dat zei minister Hanke Bruins Slot gisteren in de Tweede Kamer. Eerder zei premier Mark Rutte ook al dat het kabinet niets ziet in herstelbetalingen.

De Tweede Kamer debatteerde woensdag over de excuses van de Nederlandse regering voor het slavernijverleden. Rutte bood die excuses 19 december vorig jaar aan.

Vanuit de Tweede Kamer werd door verschillende oppositiepartijen wél aangedrongen op zo’n extra financiële vergoeding. Maar de CDA-bewindsvrouw houdt het bij een bewustwordingsfonds, waarin 200 miljoen euro komt. Dat eenmalige bedrag is meerdere jaren te besteden.

Het fonds bestaat uit twee deelfondsen, waarin ieder 100 miljoen zit. Het eerste deel is ’een laagdrempelig toegankelijke subsidieregeling’. De andere 100 miljoen is onder meer beschikbaar voor onderzoek. „We gaan het fonds in gemeenschappelijkheid met nazaten van tot slaaf gemaakten vormgeven”, zegt Bruins Slot.

Dat fonds lijkt er met steun van een Kamermeerderheid te komen, al vragen sommige partijen om nog meer geld. Coalitiepartij D66 wil zich niet aan een oordeel daarover wagen, al zegt D66-Kamerlid Belhaj wel voor structurele financiering voor bewustwording te zijn.

In welke vorm wil ze niet zeggen. „Ik zou het jammer vinden als het alleen over geld gaat”, zegt Belhaj. „Dat het financiële implicaties heeft vind ik een bijzaak, heel weinig mensen hebben het erover gehad. Ik vind het ongemakkelijk. Meer wil ik er niet over zeggen.”

EINDE ARTIKEL

[24]’

Eh, nog even over het Fonds:

Ja, daar ziet eh BBB helemaal niks in.

We hebben zol ongelooflijk veel subsidiepotjes in Nederland, d’r zijn

miljoenen, tientallen, misschien wel honderden miljoenen beschikbaar

voor mensen, die iets willen met bewustwording en die kunnen gewoon

daarvoor een subsidie aanvragen en ik vind het in deze tijd

van koopkracht en mensen, die hun rekeningen niet kunnen betalen

vind ik het ook eigenlijk niet kunnen, dat we dan 200 miljoen extra gaan

uittrekken voor zo’n fonds.[4.24]

YOUTUBE.COM

VAN DER PLAS (BBB): ”SLAVERNIJ-EXCUSES ZIJN VOOR

DE BUHNE ALS GEZWEGEN WORDT OVER MODERNE SLAVERNIJ”

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 16

[25]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT,

MAAR EXCUSES

ASTRID ESSED

10 JULI 2013

HISTORICUS PIET EMMER, WEGPOETSER VAN HET BLOED,

DAT AAN DE WESTERSE SLAVERNIJ KLEEFT

ASTRID ESSED

30 JUNI 2021

OPINIEARTIKEL/AANVAL OP BAGATELLISERING WESTERSE

SLAVERNIJ DOOR HISTORICUS PIET EMMER

ASTRID ESSED

12 JULI 2021

SLAVERNIJVERLEDEN/EEUWEN VOOR NIETS GEWERKT:

  • DAGBLAD DE WESTNATIONALE REPARATIECOMMISSIE VERWACHTEURO TIEN MILJARD VAN NEDERLANDhttps://dagbladdewest.com/2022/08/12/nationale-reparatie-commissie-verwacht-euro-10-miljard-van-nederland/De Nationale Reparatie Commissie heeft afgelopen woensdag in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan leden van de media, een presentatie gegeven die betrekking had op de status van het onderzoek over het slavernijverleden van inheemsen en Afrikanen die tot slaaf werden gemaakt door de toenmalige Nederlandse regering. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, stelde tijdens zijn presentatie voor, dat zij reparatiekosten zullen eisen van euro 10 miljard, dat in een fonds moet worden geplaatst voor het programma van herstel. Maar eerst wil de commissie dat de Nederlandse regering haar excuses aanbiedt, waarna er overeenstemming bereikt moet worden over een programma van herstel en over hoe de aangerichte schade te herstellen. De commissie zal komende week ook een presentatie verzorgen voor de delegatie van het Nederlandse parlement.ExcusesVolgens Zunder zijn de conclusies van de Nederlandse wetenschappelijke wereld die zich bezighoudt met slavernij, totaal verkeerd bekeken. De wetenschappers hebben elkaar gewoon nagesproken net als papegaaien en het is allemaal vastgelegd, zegt Zunder. Hij heeft bij de publicaties over het slavernijverleden, aan de Nederlandse onderzoekers gevraagd om commentaar te leveren, maar tot nu toe is het commentaar niet gekomen. ‘’Ondertussen is het wel zo dat twee hoogleraren hebben gesteld via de media, dat Zunder wel gelijk heeft en dat zij het verkeerd hebben gezien. Het vraagstuk over slavernij lijkt op een juridisch ding, maar het is gewoon een zaak die heel veel pijn heeft veroorzaakt, waar men verschrikkelijk veel aan verdiend heeft en de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in de Caribische gemeenschappen, maar ook in de Surinaamse samenleving.In het bijzonder bij de Inheemsen en de nazaten van de Afrikanen. Dit komt niet in rapporten voor van onderzoekers en in de tweede plaats was de Nederlandsche bank de bankier van de Staat en alle wissels die in 1863 aan de plantagehouders werden uitbetaald zijn via de Nederlandsche bank uitbetaald. Men heeft toen niet berekend wat de Nederlandsche Bank heeft verdiend aan de periode van de slavernij. Onderzoekers hebben in feite de mensen die verkeerd waren bij de Nederlandsche Bank, verschoond en daarvoor heeft de Nederlandsche Bank wel haar excuses aangeboden. Hiermee is de Nederland-sche Bank de eerste instelling in Nederland die op 1 juli niet alleen excuses heeft aangeboden, maar ook heeft gesteld, dat er sprake is van doorwerking. Hiermee heeft de Nederlandsche Bank een gebaar gemaakt van euro 10 miljoen, en in gesprekken met de president van de Nederlandsche Bank heeft hij aangegeven, dat zij gezamenlijk zullen kijken hoe dit proces verder zal verlopen”, aldus Zunder.Euro 10 miljard“Wij van de Nationale Reparatie Commissie vinden dat als er sprake is van excuses, dan moeten ze in Suriname worden aangeboden, want er was nooit sprake van slavernij in Nederland, zij hebben alleen geprofiteerd van de slavernij. Als er excuses worden aangeboden, dan moet de hoogste autoriteit, de koning van Nederland en/of de premier hier komen en de locatie daarvoor is al uitgekozen op het onafhankelijkheidsplein. Aan de andere kant zeggen wij ook, dat wij geen excuses willen zonder een programma van reparaties en voor wat betreft het bezoek van de Nederlandse delegatie stellen wij, dat voor reparatie en herstel van het slavernijverleden van de inheemsen en Afrikanen  het om een bedrag van euro 10 miljard gaat. Dat bedrag moet in een fonds worden gestopt dat vanuit hier wordt beheerd en niet vanuit Nederland. Hiermee kan men gaan werken aan projecten en programma’s om de ellende waarin men deze groepen heeft gestopt, te corrigeren. We hebben ook reparaties berekend voor het leed dat de contractarbeiders is aangedaan en ook het leed dat de boeroes (Nederlandse kolonisten) is aangedaan”, benadrukt Zunder. “De vrijgekomen financiële middelen dienen in een fonds gestopt te worden. De middelen die nog niet gebruikt worden, moeten internationaal belegd worden, zodat je een zeker rendement eruit kan krijgen”, aldus de voorzitter.Informatie koloniaal verledenDe Nederlandse premier Mark Rutte wordt op 12 september verwacht en de delegatie van Nederlandse volksvertegenwoordigers die dit weekend aankomt, zal Suriname, Curaçao en Sint Maarten aandoen om geïnformeerd te worden over het koloniale verleden. Zunder zegt dat zij hiermee bewustwording willen creëren en de mensen willen informeren over de opinie van de commissie die ook ondersteund wordt door de reparatiecommissie van het Caribisch gebied. Hiermee wil de commissie aangeven, dat er zal moeten worden vastgesteld, wat de materiële en immateriële schade is geweest van het koloniale verleden.

[26]

WIKIPEDIA

REPARATIONS FOR SLAVERY

https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_for_slavery#:~:text=Reparations%20can%20take%20numerous%20forms,measures%2C%20such%20as%20naming%20a

WIKIPEDIA

NATIONALE REPARATIECOMMISSIE SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationale_Reparatie_Commissie_Suriname

DAGBLAD DE WEST

NATIONALE REPARATIECOMMISSIE VERWACHT

EURO TIEN MILJARD VAN NEDERLAND

De Nationale Reparatie Commissie heeft afgelopen woensdag in de vergaderzaal van het ministerie van Buitenlandse Zaken, aan leden van de media, een presentatie gegeven die betrekking had op de status van het onderzoek over het slavernijverleden van inheemsen en Afrikanen die tot slaaf werden gemaakt door de toenmalige Nederlandse regering. Armand Zunder, voorzitter van de Nationale Reparatie Commissie, stelde tijdens zijn presentatie voor, dat zij reparatiekosten zullen eisen van euro 10 miljard, dat in een fonds moet worden geplaatst voor het programma van herstel. Maar eerst wil de commissie dat de Nederlandse regering haar excuses aanbiedt, waarna er overeenstemming bereikt moet worden over een programma van herstel en over hoe de aangerichte schade te herstellen. De commissie zal komende week ook een presentatie verzorgen voor de delegatie van het Nederlandse parlement.

Excuses

Volgens Zunder zijn de conclusies van de Nederlandse wetenschappelijke wereld die zich bezighoudt met slavernij, totaal verkeerd bekeken. De wetenschappers hebben elkaar gewoon nagesproken net als papegaaien en het is allemaal vastgelegd, zegt Zunder. Hij heeft bij de publicaties over het slavernijverleden, aan de Nederlandse onderzoekers gevraagd om commentaar te leveren, maar tot nu toe is het commentaar niet gekomen. ‘’Ondertussen is het wel zo dat twee hoogleraren hebben gesteld via de media, dat Zunder wel gelijk heeft en dat zij het verkeerd hebben gezien. Het vraagstuk over slavernij lijkt op een juridisch ding, maar het is gewoon een zaak die heel veel pijn heeft veroorzaakt, waar men verschrikkelijk veel aan verdiend heeft en de gevolgen zijn tot op de dag van vandaag zichtbaar in de Caribische gemeenschappen, maar ook in de Surinaamse samenleving.

In het bijzonder bij de Inheemsen en de nazaten van de Afrikanen. Dit komt niet in rapporten voor van onderzoekers en in de tweede plaats was de Nederlandsche bank de bankier van de Staat en alle wissels die in 1863 aan de plantagehouders werden uitbetaald zijn via de Nederlandsche bank uitbetaald. Men heeft toen niet berekend wat de Nederlandsche Bank heeft verdiend aan de periode van de slavernij. Onderzoekers hebben in feite de mensen die verkeerd waren bij de Nederlandsche Bank, verschoond en daarvoor heeft de Nederlandsche Bank wel haar excuses aangeboden. Hiermee is de Nederland-sche Bank de eerste instelling in Nederland die op 1 juli niet alleen excuses heeft aangeboden, maar ook heeft gesteld, dat er sprake is van doorwerking. Hiermee heeft de Nederlandsche Bank een gebaar gemaakt van euro 10 miljoen, en in gesprekken met de president van de Nederlandsche Bank heeft hij aangegeven, dat zij gezamenlijk zullen kijken hoe dit proces verder zal verlopen”, aldus Zunder.

Euro 10 miljard

“Wij van de Nationale Reparatie Commissie vinden dat als er sprake is van excuses, dan moeten ze in Suriname worden aangeboden, want er was nooit sprake van slavernij in Nederland, zij hebben alleen geprofiteerd van de slavernij. Als er excuses worden aangeboden, dan moet de hoogste autoriteit, de koning van Nederland en/of de premier hier komen en de locatie daarvoor is al uitgekozen op het onafhankelijkheidsplein. Aan de andere kant zeggen wij ook, dat wij geen excuses willen zonder een programma van reparaties en voor wat betreft het bezoek van de Nederlandse delegatie stellen wij, dat voor reparatie en herstel van het slavernijverleden van de inheemsen en Afrikanen  het om een bedrag van euro 10 miljard gaat. Dat bedrag moet in een fonds worden gestopt dat vanuit hier wordt beheerd en niet vanuit Nederland. Hiermee kan men gaan werken aan projecten en programma’s om de ellende waarin men deze groepen heeft gestopt, te corrigeren. We hebben ook reparaties berekend voor het leed dat de contractarbeiders is aangedaan en ook het leed dat de boeroes (Nederlandse kolonisten) is aangedaan”, benadrukt Zunder. “De vrijgekomen financiële middelen dienen in een fonds gestopt te worden. De middelen die nog niet gebruikt worden, moeten internationaal belegd worden, zodat je een zeker rendement eruit kan krijgen”, aldus de voorzitter.

Informatie koloniaal verleden

De Nederlandse premier Mark Rutte wordt op 12 september verwacht en de delegatie van Nederlandse volksvertegenwoordigers die dit weekend aankomt, zal Suriname, Curaçao en Sint Maarten aandoen om geïnformeerd te worden over het koloniale verleden. Zunder zegt dat zij hiermee bewustwording willen creëren en de mensen willen informeren over de opinie van de commissie die ook ondersteund wordt door de reparatiecommissie van het Caribisch gebied. Hiermee wil de commissie aangeven, dat er zal moeten worden vastgesteld, wat de materiële en immateriële schade is geweest van het koloniale verleden.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 22 t/m 26/Caroline van der Plas van een andere kant

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.