Noten 1A t/m 18/Doorgaan!

NOTEN

[1A]

1A]

UITERAARD IS DIT LIJSTJE VAN AL DIE LOFWAARDIGE ANTI

PVV INITIATIEVEN NIET VOLLEDIG!

ASTRID ESSED OVER WILDERS

https://www.astridessed.nl/tag/wilders/

ASTRID ESSED OVER WAAKZAAMHEID

https://www.astridessed.nl/tag/waakzaamheid/

INITIATIEVEN

NEDERLAND BEKENT KLEUR

https://www.nederlandbekentkleur.nl/

TROUW

”NEE” TEGEN KWADE BOODSCHAP WILDERS (OPINIE)

DOEKLE TERPSTRA EN VOORZITTER VAN HBO-RAAD EN

CDA LID

30 NOVEMBER 2007

https://www.trouw.nl/home/nee-tegen-kwade-boodschap-wilders-opinie~bd3dd5f0/

Ik weet het, boosheid is een slechte raadgever. Toch word ik tot op het bot uitgedaagd en wordt mijn gemoed door Geert Wilders wel erg op de proef gesteld. Vol bravoure kondigt hij aan dat hij een film gaat maken waarin hij de islam neerzet als een fascistische religie. Dat doet een man die zegt dat hij het beste met Nederland voorheeft.

Maar ondertussen schept hij er genoegen in mensen bewust te schofferen door de religie waar zij (mede) hun identiteit aan ontlenen af te schilderen als een kwaadaardige bron. Volgens Wilders kan de Koran worden ingedikt tot het formaat van de Donald Duck. Hij vergelijkt het boek met Mein Kampf en zijn nieuwste credo is nu dus dat de Koran ’fascistisch’ is. Telkens opnieuw creëert Wilders over de ruggen van moslims een podium voor zichzelf en stuurt hij bewust aan op polarisering in de samenleving.

De eerste reacties op het plan van Wilders waren beheerst en afwachtend. De minister van justitie liet weten dat hij niet gelukkig is met het initiatief, maar dat hij het niet kan of wil verbieden. Voor een minister van justitie is dat natuurlijk de enige juiste reactie. Maar waar blijven de verontwaardigde reacties uit het land? Is dit plan van Wilders niet meer dan wat wild geraas, waarover we onze schouders moeten ophalen? Ben ik de enige die boos en bezorgd is? Ik voel me meer en meer getergd door de voortdurende beledigingen aan het adres van de moslims. Ik erger me aan de man die als een splijtzwam fungeert en bevolkingsgroepen tegen elkaar opzet. Ik erger me over het feit dat Wilders op geen enkele manier verantwoordelijkheid neemt voor een inhoudelijk debat over de multiculturele samenleving.

Geert Wilders is niet zomaar een Nederlander met een mening. Hij is politicus en lid van de Tweede Kamer. Ook hij heeft uiteraard het recht van het vrije woord. Maar juist als volksvertegenwoordiger heb je plichten tegenover de samenleving. Van een Kamerlid mag gevraagd worden zich verantwoordelijk op te stellen en mensen of groepen niet bij voortduring op hun te ziel trappen. Maar Wilders misbruikt zijn positie en het vrije woord als een alibi om op te hitsen en kloven in de samenleving te slaan.

Terecht wees de alom gewaardeerde (en vertrekkende) politicus Ed van Thijn er onlangs op dat democratie niet vanzelfsprekend is. Democratie kent ook het risico van implosie. Als we niet behoedzaam omgaan met het vrije woord en daar ook de beperkingen niet van kennen, is dat riskant voor de kwaliteit van samenleven en voor het democratisch bestel. We kunnen de democratie ook opblazen onder het mom van datzelfde vrije woord. Wilders’ zogenaamd ’vrije woorden’ vormen een bedreiging voor een samenleving waarin tolerantie, gastvrijheid en solidariteit kernwaarden zijn.

Onbegrijpelijk vind ik het, dat de ’redelijke mensen’ – waartoe ik mijzelf ook reken – zo onverschillig lijken te zijn. Wanneer staan wij eens op? Wanneer manifesteren wij ons met de oproep dat genoeg, genoeg is. Wanneer maken wij Wilders duidelijk dat wij een samenleving voorstaan waarin mensen op basis van respect met elkaar samenleven, dat wij de onderlinge dialoog wensen op basis van respect voor elkaars eigenheid. Met waardering voor elkaars identiteit en met een open vizier willen leren van verschillende religieuze gewoonten en belevingen. Met respect voor de woorden van de Koran, zoals ikzelf graag met respect bejegend wil worden op de woorden die voor mij heilig zijn en die mij via de Bijbel worden aangereikt.

Als Wilders de Bijbel op een vergelijkbare manier zou beoordelen als hij doet met de Koran zou hij constateren dat ook daarin verhalen staan die ik – en hij waarschijnlijk ook – niet graag werkelijkheid zie worden. Toch is de Bijbel vooral een boek dat uitnodigt om met elkaar te leven in vrede, in liefde en in hoop. Als christen vind ik het onacceptabel dat een landgenoot mensen met een bepaalde religieuze overtuiging categorisch diskwalificeert.

Het is tijd om op te staan tegen de verWildering van de samenleving. Het is tijd om een krachtig signaal af te geven aan alle moslims in ons land. Het geluid van Wilders is niet het geluid van Nederland. Extremisme is nooit de juiste weg. Redelijkheid en tolerantie mogen onder geen enkel beding onder druk komen staan. Dat gebeurt nu wel. Daarom is het tijd voor een breed maatschappelijk gedragen ’nee’ tegen de kwade boodschap van Wilders en de zijnen. Laten we ons opstellen als verschillege mensen die eenheid binnen onze samenleving willen nastreven, waar plaats is voor iedereen en waar mensen zich niet hoeven te generen voor het feit dat ze moslim zijn.

Het initiatief hoeft niet per definitie uit de politiek te komen. Laat het een stem zijn die gedragen wordt door een breed maatschappelijk front. Ik roep de leiders van toonaangevende maatschappelijke bewegingen en instellingen op om hun stem te laten horen tégen polarisatie en vóór respect voor medeburgers. Vakbonden, werkgevers, moslims, kerken, humanisten en andere groeperingen en instellingen: kom bijeen, sla de handen ineen, en keer het tij.

Doekle Terpstra schreef dit stuk op persoonlijke titel

VOLKSKRANT

TEGENBEWEGING TEGEN WILDERS OP KOMST

2 DECEMBER 2007

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/tegenbeweging-tegen-wilders-op-komst~b897c1db/

Er is een tegenbeweging tegen Geert Wilders in oprichting. Dit heeft René Danen van ‘Nederland bekent kleur’ zondag bevestigd na berichtgeving in De Telegraaf hierover….

Het initiatief is een reactie op de oproep die voorzitter van de HBO-Raad Doekle Terpstra afgelopen vrijdag in Trouw deed om ‘op te staan tegen de verWildering van de samenleving’.

In een ingezonden brief in die krant stelt Terpstra, een prominent CDA-lid, dat Wilders zijn positie als Kamerlid misbruikt om op te hitsen en roept hij op ‘een duidelijk nee te laten horen tegen de kwade boodschap van Wilders’.

Terpstra juicht de plannen voor een tegenbeweging toe, liet hij zondag weten. Hij is na de publicatie van de brief ‘overspoeld door reacties’ onder meer van organisaties als Islam en Burgerschap en VluchtelingenWerk. Zelf wilde hij geen voortrekkersrol spelen, maar hij vindt wat Wilders doet ‘zeer gevaarlijk’. Hij vindt het belangrijk dat ook de ‘autochtone elite’ in beweging komt.

Ook Danen vindt dat een fase is aangebroken waarin iets moet gebeuren. Concrete plannen voor acties heeft hij nog niet. Maar het lijkt hem een ‘logisch moment’ voor een demonstratie wanneer de film van Wilders over de islam uitkomt. Dat is ergens in januari.

EEN LAND, EEN SAMENLEVING

DE VALSE PIANO VAN BAUDET

HET WARE GEZICHT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIE

https://valsepianobaudet.noblogs.org/

TELEGRAAF

PECHTOLD ZOEKT ASIEL ALS

WILDERS IN KABINET ZIT

8 APRIL 2009

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1244365/pechtold-zoekt-asiel-als-pvv-in-kabinet-zit

D66 zal na de eerstvolgende Kamerverkiezingen niet met de PVV van Wilders in een coalitie stappen. Dat zei D66-leider Pechtold in politiek café Libertijn. “Wilders als premier is voor mij een Haags horrorscenario”, zei Pechtold. “Dan word ik asielzoeker.”

Pechtold reageerde hiermee op uitspraken van Wilders, die afgelopen zondag niet uitsloot om met CDA en VVD in een kabinet te gaan zitten. “Ik word daardoor zeer gemotiveerd om nu ook kleur te bekennen”, zei Pechtold. “Ik wil Wilders niet salonfähig maken.”

De D66-leider vindt dat zijn PVV-collega de maatschappij ‘elementair aan het ontwrichten is’. “Het is een ramp voor het land als we geloven dat daar de oplossing zit. Dit is een man die wil dat we in bepaalde gevallen met een pistool op de knieën mogen richten van stadionbezoekers. Ik wil niet met een xenofoob en extremist in een kabinet zitten.” D66 staat in de peilingen op 17 zetels; de PVV op 32 zetels.

TROUW

MAAK PVV NIET ALLEDAAGS

28 AUGUSTUS 2010

https://www.trouw.nl/nieuws/maak-pvv-niet-alledaags~b9e5ece1/

Het CDA moet uitkijken. Haar positie als bewaker van de publieke moraal staat op het spel.

Als het kabinet van VVD en CDA, met gedoogsteun van PVV er komt, dan zal in het regeerakkoord vast niets gevonden kunnen worden dat de beginselen van de rechtsstaat aantast. Natuurlijk niet. Maar de revolutie in het staatsbestel is dan ontketend.

De ’normalisatie’ van de PVV als potentiële regeringspartij gaat gepaard met een ’acceptatie’ van een moraal die vreemd is aan de beginselen van de rechtsstaat. Als het CDA dat nu niet ziet en macht laat prevaleren boven recht, is het definitief gedaan met haar positie als bewaker van de publieke moraal. Niet de uitkomst van de onderhandelingen telt, de principiële grens is al gepasseerd door de PVV als onderhandelingspartner te zien. CDA, ik zeg het als geestverwant, keer terug op je schreden!

De boodschap die uitgaat van de acceptatie van de PVV als gedoogpartij zal door niemand misverstaan worden: de uitspraken van Geert Wilders en de PVV horen voortaan bij de Haagse alledaagsheid. We moeten er maar aan wennen. Je kunt het ermee oneens zijn, maar het is business as usual. Van principieel verweer zal dan geen sprake meer zijn.

Regeren met de PVV betekent straks niet alleen de acceptatie van de vernederende kwalificaties die Wilders uitstort over medeburgers en waarvoor hij nog voor de rechter moet verschijnen. Nee, het betekent dat de regering moet toezien hoe een partij, die het landsbestuur hoe dan ook vertegenwoordigt, door kan gaan met het bedreigen van medeburgers in hun grondrechten. Alles wijst erop dat Wilders dit inderdaad zal doen.

De normalisatie van de PVV is de normalisatie van een politiek waarin stigmatisering van gelovigen, de aantasting van de morele en religieuze integriteit van medeburgers de gewoonste zaken van de wereld zijn. Dit tast de politieke cultuur en publieke moraal in Nederland aan.

Wilders zal hierin niet te stoppen zijn, ook niet door hem te incorporeren in het systeem. Toen koningin Beatrix in een kersttoespraak zei dat ’grofheid in woord en daad’ de verdraagzaamheid aantast, voelde Wilders zich aangesproken. Sindsdien wil hij dat zij geen deel meer uitmaakt van de regering. Zo gaat dat.

Premier Balkenende reageerde destijds met de opmerking dat Wilders afbreekt wat Nederland tot Nederland maakt, het koningshuis en de tolerantie. Wat is er sindsdien veranderd? Sinds wanneer kan het CDA hier wel mee leven? Als er één moment is van ’fatsoen moet je doen’, dan is het hier en nu. Het CDA was in het vorige kabinet nog doende de intolerante en zelfgerichte publieke moraal bestrijden. Nu helpt zij mee aan het normaliseren ervan.

Dit opent de deur voor een politieke cultuur die niet meer is gericht op harmonie en overeenstemming, maar op polarisatie en dwang.

Je kunt Wilders en de problemen die hij signaleert niet negeren. De multiculturele samenleving was geen haalbaar concept en natuurlijk moeten we niet naïef denken over de islam. Maar niet via een politiek die mensen stigmatiseert, rechten wil verkorten.

Het gebrek aan kritische distantie tegenover zo’n politiek toont ook aan dat het contact met wat ons geestelijk wapenen kan, heel dun is geworden.

Nederland hoeft niet zo vreesachtig te doen over de islam als ze zich bewuster was van haar eigen geestelijke wortels. Inderdaad is de joods-christelijke erfenis van groot belang. De Bijbel voedt de waarden die onze Grondwet wil beschermen. Maar dan moeten we die waarden ook werkelijk de hoogste plaats geven en ernaar handelen. Dit is het moment voor de christelijke politiek om dat te doen. CDA, keer terug van deze heilloze weg en normaliseer niet wat buiten de orde moet blijven van een moreel zelfbewuste politieke cultuur.

POLITIEKE PARTIJ DENK

https://www.bewegingdenk.nl/

POLITIEKE PARTIJ BIJ1

[2A]

AD

PVV SLAAT ALLE CONCURRENTEN KNOCK-OUT, WILDERS BELOOFT

ZICH ”REDELIJK” OP TE STELLEN

22 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/pvv-slaat-alle-concurrenten-knock-out-wilders-belooft-zich-redelijk-op-te-stellen~a7ef7029/

Nederland slaat rechtsaf. De PVV van Geert Wilders heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen. In de exitpoll gaat de partij ruim aan kop met 35 zetels. Daarmee wordt de partij ruim twee keer zo groot.

In zijn verkiezingsspeech zei Wilders dat ‘de asieltsunami’ zal worden beperkt en dat Nederlanders weer meer geld in hun portemonnee zullen krijgen. ,,De kiezer heeft gesproken: hij is het zat. Hij is het spuugzat! En wij gaan zorgen dat die Nederlander weer op 1 komt te staan.’’

Hij deed een oproep aan andere partijen om samen te werken. ,,De PVV is niet meer te negeren met 35 zetels. Elke partij, ook de onze, zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’ Hij zei dat er oplossingen moeten worden gevonden ‘binnen de grenzen van de Grondwet’. ,,En dat zal lukken’’, beloofde hij.

Wilders belooft zich ‘redelijk te willen opstellen’ bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij zei te begrijpen dat partijen niet willen samenwerken als de PVV vast houdt aan een verbod op islamitische scholen bijvoorbeeld.

Andere partijen op ruime afstand van de PVV

Alle andere partijen volgen in de voorlopige uitslag op ruime afstand. De tweede partij lijkt de samenwerking GroenLinks-PvdA te worden met 25 zetels. Regeringspartij VVD van vertrekkend premier Mark Rutte verliest fors en wordt de derde partij met 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels.

De winst van Wilders staat niet op zichzelf. In veel Europese landen zitten anti-migratiepartijen in de lift.

De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op 7 zetels. Dat is weliswaar meer dan de ene Kamerzetel die de partij nu heeft maar toch een bescheiden winst. Bij de Statenverkiezingen in maart was de partij immers nog afgetekend de grootste van het land.

De exitpoll van de NOS en RTL Nieuws is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er zijn nog geen stemmen geteld, maar bij de uitgang van een aantal verkiezingsbureaus is kiezers gevraagd wat zij hebben gestemd.

Kiezer rekent af met het beleid van afgelopen jaren

Voorafgaand aan de verkiezingen leken de Kamerverkiezingen ongemeen spannend te worden. In de laatste polls van de drie grote peilbureaus dinsdagavond gingen VVD, PVV en GroenLinks-PvdA nog nek aan nek. Maar de kiezer heeft afgerekend met het beleid van de afgelopen jaren: de grootste groep koos voor de partij van Wilders die het sluiten van de grenzen voor migranten als speerpunt maakte van de campagne.

De PVV werd voor veel rechtse kiezers aanvaardbaar nadat Wilders had gezegd zijn meest extreme islam-standpunten zoals het verbod van de koran ‘in de koelkast te zullen zetten’. Migratie was voor veel kiezers een van de belangrijkste onderwerpen waarop zij hun stemkeuze te bepaalden.

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zei dat de kiezer een duidelijke boodschap heeft afgegeven dat de zittende partijen het niet goed hebben gedaan. Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt is hij beschikbaar om ‘te praten over kabinetsdeelsname’. ,,Maar dat is niet eenvoudig met dit verkiezingsresultaat. Iedereen zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA koos in zijn toespraak direct voor de aanval op de PVV. Volgens hem zijn GroenLinks en PvdA mede de samenwerking aangegaan omdat ‘iedereen gelijk is’. ,,We zullen de democratie en de rechtsstaat blijven verdedigen!’’

Formatie wordt hels karwei

Als de uiteindelijke uitslag inderdaad lijkt op de eerste exitpoll, dreigt de formatie van een nieuw kabinet een hels karwei te worden. Het vormen van een coalitie die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt heel lastig. Een coalitie met de PVV ‘over rechts’ wordt moeilijk omdat onder andere Pieter Omtzigt van NSC samenwerking met de PVV eerder uitsloot. Wel kwam hij daar woensdagavond weer voorzichtig op terug. VVD-lijsttrekker VVD zei eerder niet deel te nemen aan een kabinet als de PVV de grootste zou worden en Wilders premier werd.

Een coalitie door het midden lijkt onmogelijk. GroenLinks-PvdA en VVD hebben allebei gezegd dat ze liever niet met elkaar willen samenwerken.

En een coalitie ‘over links’ wordt lastig omdat daar minimaal zeven partijen voor nodig lijken. Daar komt bij dat de middenpartijen D66 en CDA fors hebben verloren en komen in de exitpoll uit op respectievelijk 10 en 5 zetels. Het CDA heeft al gezegd dat die partij dit keer niet beschikbaar is voor regeringsdeelname.

Vrijdag komen de lijsttrekkers van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen bijeen om te vergaderen hoe het nu verder moet. Dan zal een verkenner worden aangewezen die achter gesloten deuren bij alle partijleiders gaat aftasten wie met wie zou willen.

Wilders: ‘Mooiste dag van mijn leven’

Wilders zei na afloop van zijn overwinningsspeech dat dit ‘de mooiste dag van zijn leven’ is. ,,Ik merkte de laatste dagen al dat de overwinning weleens groter zou kunnen uitpakken dan wat de peilingen meldden. Het zal keihard werken worden, maar we zijn klaar om te regeren.’’

Wilders denkt premier van alle Nederlanders te kunnen zijn. ,,Premier.. tja zo ver is het nog niet. Maar we kunnen over onze schaduw heen springen en zijn bereid om ons constructief op te stellen. Ik hoop dat andere partijen dat ook willen. We zullen het zien de komende weken.’’

[3A]

‘Voor gematigd links behoeft het falen tegen rechts geen verbazing te wekken: rechts tegemoet komen en er compromissen mee sluiten is rechts belonen en aanmoedigen. Binnen een sociaaldemocratisch denkkader is het fascisme niet effectief te bestrijden. Maar van anarchisten en aanverwante radicale en linkse mensen, met hun nadruk op zelforganisatie, emancipatie van onderop en directe actie, mag meer worden verwacht! We mogen wel eens terug naar de tekentafel, want we doen overduidelijk iets helemaal niet goed. We hebben op de groei van brede extreem-rechts/fascistische formaties zoals de PVV zo goed als geen enkele grip gehad de afgelopen jaren. Wat via militant antifascistische tegenmobilisatie redelijk gelukt is met betrekking tot NVU en Pegida – ze klein en in de marge helpen houden – is met betrekking tot de PVV overduidelijk niet gelukt met welke methode dan ook.”

NA HET VERKIEZINGSDRAMA: AAN DE SLAG TEGEN RECHTS!

PETER STORM

23 NOVEMBER 2023

Na het verkiezingsdrama: aan de slag tegen rechts!

Geplaatst op 23 november 2023 door egel

donderdag 23 november 2023

Rechts – hard, fascistisch en aanpalend rechts – heeft een grote dreun uitgedeeld gisteren op verkiezingsdag. Links – zowel radicaal als gematigd als halfzacht links – heeft dramatisch verloren. De PVV de grootste met 37 zetels en Wilders op weg naar het premierschap – als we hem de weg niet versperren. PvdA/GL blijven steken op 25 zetels. PvdD tegen eerdere verwachtingen in niet gegroeid maar geslonken. Bij1 uit de Kamer verdwenen. Over de SP wil ik het nauwelijks hebben verder. Net zo min als over Denk, waarvan je niet eens zomaar kunt zeggen dat het bij links hoort. Het is een verschrikking, groter dan ik aan zag komen, en zonder zelfs maar de kleine pluspuntjes die groei van PvdD of standhouden van Bij1 had kunnen bieden.

Groot gevaar

De nederlaag voor links is veel ernstiger dan alleen electoraal. Het gata buitenparlementair links aan, en niet weinig ook. De context waarin we onze strijd voeren, wordt door de parlementai-politieke ontwikkeling wezenlijk ongunstiger, met extreem-rechts op weg naar regeringsmacht. En extreem-rechts beleid heeft consequenties, voor ons allemaal zij het niet voor iedereen in dezelfde scherpte. Verschuivingen ik stemmenaantallen doen er toe, ook voor anarchisten, ook voor niet-stemmers als ik. Meert linkse kiezers betekent: meer mensen waar ik als anarchist een aantal waarden – solidariteit, gelijkwaardifgeid in vrijheid, opkomen voor het leven op de planeet – gemeen heb. Meer linkse mensen betekent: een grotere groep waarmee ik zij aan zij kan staan op demonstraties, meer mensen die het kille neoliberalisme, de racistische haat en de planetaire destructie afwijzen. Dat veel van die mensen daarvoor primair de stembus en niet de eigen strijd hanteren, onderscheidt ze van anarchisten. Maar de gemeenschappelijke waarden en doelen openen mogelijkheden tot samenwerking. Meer van zulke mensen – tot uiting komend in onder meer verkiezingsuitslagen – helpt de goede kant op.

Verkiezingen zijn geen bruikbaar middel ter emancipatie. Verkiezingen zijn wel een barometer, een peiling van hoe de stemming onder veel mensen is. En de stemming is overduidelijk niet links, maar rechts. Hard rechts, met racisme als hoofdbestanddeel. De natie – dat bindmiddel dat arme Nederlanders aan rijke Nederlanders vast klinkt en Nederlanders van niet-Nederlanders scheidt heeft gewonnen van de horizontale solidariteit die armere mensen ongeacht afkomst aan elkaar bindt in een strijd tegen rijke mensen en hun onderdrukkende en uitbuitende systeem. Die natie als belangrijkste waarde heeft gezegevierd. Witheid als norm heeft gezegevierd. Vijandigheid jegens LGBTQI+-mensen heeft gezegevierd, de ruimte om in vrijheid te zijn wie ze zijn en de zorg te vinden die ze nodig hebben, komt nog meer onder druk te staan. Pro-Israëlische koloniale genocidepolitiek heeft gezegevierd: Wilders is al sinds jaar en dag uitgesproken Israël-fan en dan met name van de meest repressieve en racistische aspecten van de Israëlische samenleving. Een extra reden om komende tijd de Palestina-protesten volop te blijven ondersteunen.

De electorale overwinning van extreem-rechts weerspiegelt de kracht die het bijbehorende gedachtegoed bij miljoenen mensen in Nederland heeft. Of mensen allemaal zoveel rechtser zijn geworden, weet ik niet. Dat rechtse, vooral ook extreem-rechtse enr acistische mensen, s zich steeds minder inhouden, zich met steeds meer zelfvertrouwen voor hun reactionaire waardenpatroon uitspreken, is in ieder geval onmiskenbaar. Ja, als een op de vijf kiezers PVV heeft gestemd, dan weet je dat er bij jou in de straat of op de etage van jouw flat minstens twee of drie expliciete racisten wonen. Heel veel mensen – moslims, migranten, vluchtelingen, queer- en vooral ook transpersonen – zullen zich na 22 november 2023 acuut een stuk onveiliger voelen dan ze zich al voelden. Daar is alle aanleiding toe.

Links falen

Links – parlementair en buitenparlementair, gematigd en radicaal, sociaaldemocratisch en marxistisch en jazeker, ook het anarchistische links waar ik me toe reken – heeft dramatisch verloren. Parlementair links vooral door onvoldoende zetels te winnen. Buitenparlementair links en anarchistisch radicalisme vooral door de voelbaar wordende verschuiving naar hard rechts onder de bevolking, en de dreiging van een repressieve racistische regering, op weg naar regelrecht fascistisch bestuur. Dat ik als anarchist geen zetels nastreven betekent nog niet dat het soort staatsbestuur dat we ondergaan me niet interesseert – en het soort staatsbestuur dat er aan komt is een acuut gevaar. Ook wij als buitenparlementaire radicalen hebben dus verloren, waar we de opmars van extreem-rechts niet effectief hebben weten te counteren. Geen verzachtende omstandigheden. Geen excuses.

Voor gematigd links behoeft het falen tegen rechts geen verbazing te wekken: rechts tegemoet komen en er compromissen mee sluiten is rechts belonen en aanmoedigen. Binnen een sociaaldemocratisch denkkader is het fascisme niet effectief te bestrijden. Maar van anarchisten en aanverwante radicale en linkse mensen, met hun nadruk op zelforganisatie, emancipatie van onderop en directe actie, mag meer worden verwacht! We mogen wel eens terug naar de tekentafel, want we doen overduidelijk iets helemaal niet goed. We hebben op de groei van brede extreem-rechts/fascistische formaties zoals de PVV zo goed als geen enkele grip gehad de afgelopen jaren. Wat via militant antifascistische tegenmobilisatie redelijk gelukt is met betrekking tot NVU en Pegida – ze klein en in de marge helpen houden – is met betrekking tot de PVV overduidelijk niet gelukt met welke methode dan ook. Die vergt een andere aanpak, en we weten kennelijk niet goed welke. Mede daarom zitten we nu met pannen vol gebakken peren.

VVD faciliteert fascisten

Natuurlijk zijn er specifieke redenen voor het verkiezingsdrama van gisteren, buiten het linkse falen dat ik hierboven benoem. Hoofdschuldige voor het drama is de VVD van Rutte en Yezilgöz. Het was Rutte die in juli het kabinet opblies omdat coalitiepartners niet nog verder mee wilden in VVD-plannen om de komst van vluchtelingen nog moeilijker te maken. Het was de VVD die daarmee vluchtelingen en migranten als probleem aanwezen, en dat probleem tot hoofdthema in de verkiezingen maakte. Natuurlijk was dat koren op de molen van de club die zich al decennia als kampioen asielbestrijder en vijand van “massa-immigratie’ opstelt: de PVV. De VVD heeft, door de manier waarop ze Rutte 4 op hielp blazen, de deur voor de PVV verder opengezet.

Yezilgöz, de nieuwe chef van de VVD, maakte vervolgens duidelijk dat zij brak met het uitsluiten van de PVV-fascisten dat Rutte tot dan toe steeds had volgehouden, Rutte deed dat overigens vooral uit persoonlijke gekwetstheid: hij heeft Wilders nooit vergeven dat die halverwege Rutte 1 zijn steun aan bezuinigingsbeleid introk en dat kabinet ten val hielp brengen. Rutte zag Wilders niet zozeer als racist – om een racist te zien kon hij gewoon in de spiegel kijken – maar als onbetrouwbaar en dus ongeschikt als coalitiepartner voor consistent neoliberaal beleid. Yezilgöz hief de VVD-blokkade tegen de PVV op. Daarmee verviel voor potentiële PVV-stemmers die hun stem in regeringsdeelname vertaald willen zien, een argument om de PVV terzijde te laten. PVV-regeringsdeelname leek serieus mogelijk. Flink wat mensen die eerder VVD stemden, verhuisden naar de PVV. Het is dus de VVD die de PVV groter heeft helpen maken, door Wilders niet langer uit te sluiten en door de favoriete thema’s van de PVV centraal in de verkiezingsstrijd neer te zetten. Het heeft elementen van gigantische miscalculatie, want ongetwijfeld heeft Yezilgöz gedacht dat vooral de VVD, niet zozeer de PVV, over de ruggen van migranten en vluchtelingen zou scoren. In dat geval was Wilders op weg vicepremier te worden in een kabinet-Wilders. Nu wordt het andersom – als we het komende extreem-rechtse kabinet niet al preventief of tijdens de vorming ervan weten te torpederen. Op dat laatste komt het nu aan.

Aan de slag en zorg voor elkaar

Hoe torpederen we het komende fascistenkabinet voor het er zelfs maar zit? Hoe noodzakelijk dat torpederen is, heb ik uiteengezet in mijn artikel van gisteren: ‘Een komend fascistenkabinet? Allemaal in verzet!’ Dat sloot ik af met wat praktische suggesties. Intussen is de tijd om een begin met het verzet te maken dus aangebroken. Ja, we dienen komende tijd aandacht te besteden aan bezinning en heroriëntatie. Maar we kunnen niet wachten tot we aan onze tekentafel oplossingen en antwoorden hebben bedacht. Een essentieel deel van het antwoord ligt op straat! Protesten tegen een komend Wilders-kabinet komen inmiddels op gang: in Utrecht, Amsterdam en Tilburg worden al acties op touw gezet. Laten we die protesten zo groot mogelijk maken, laten we daar onze woede uiten en elkaar vinden om ons voor te bereiden en te organiseren voor het verzet dat we nodig hebben. Laten we bij dit alles voor elkaar zorgen, voor elkaar opkomen en elkaar bescherming bieden tegen de agressieve rechtse golf die nu over het land spoelt. Alleen samen slaan we die golf terug.

Peter Storm

NOTEN VANAF 1

[1]

[1]

NOORDHOLLANDSCH DAGBLAD

NU BREEKT UUR AAN, DAT WIJ DEMOCRATIE GAAN

VERDEDIGEN

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20231122_82625541?utm_source=google&utm_medium=organic

Lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA zegt dat het tijd is om de democratie te beschermen. “Wij zijn democraten, de democratie heeft gesproken. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Wij zullen schouder aan schouder met al die andere democraten in Nederland die het met ons eens zijn de rechtsstaat blijven verdedigen. De rechtsstaat is heilig voor ons”, zei Timmermans in een eerste reactie op de verkiezingszege van de PVV van Geert Wilders.

Timmermans zegt dat zijn partij nooit in een coalitie zal stappen “met een partij die Nederlanders uitsluit”. Hij riep andere linkse partijen op: “sluit je bij ons aan, laten we een vuist maken tegen onrecht, een vuist maken tegen discriminatie, een vuist maken tegen uitsluiting en een vuist maken in de strijd tegen armoede.”

Hij riep zijn toehoorders op: “Hou elkaar nou even vast. Want wij laten in Nederland niemand los. En als je op school, in je buurt of op je werk mensen tegenkomt die vragen: hoor ik hier nog wel?, zeg je heel duidelijk ja.” Timmermans voegde er daarna aan toe: “in Nederland is iedereen gelijk, het maakt niet uit waar jouw wieg stond, waar de wiegen van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden, je hoort erbij.”

De voormalige Eurocommissaris zei ook dat hij teleurgesteld is in de verwachte uitslag voor GroenLinks-PvdA. “Ik had op veel meer gehoopt.” De partij staat op 25 zetels in de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL. De PVV van Wilders zou 35 zetels krijgen. Toen Timmermans Wilders feliciteerde met zijn overwinning, klonk boegeroep vanuit de zaal waar GroenLinks-PvdA de uitslagenavond volgde.

TELEGRAAF

ONGELOOF BIJ VOLT: ”UITSLAG IS ZORGWEKKEND”

https://www.telegraaf.nl/nieuws/67408235/ongeloof-bij-volt-uitslag-is-zorgwekkend

UTRECHT – Bij het pro-Europese Volt klinkt na het binnenkomen van de eerste exitpolls ongeloof. De partij staat op licht verlies volgens de eerste uitslagen. „We hadden op meer zetels gehoopt, maar het is goed dat we onszelf weten te handhaven”, zegt partijleider Laurens Dassen.

Volgens Dassen staat Volt lijnrecht tegenover de PVV, de grote winnaar woensdagavond, qua verkiezingsprogramma. „Daarom sta ik hier met een zwaar gemoed. De PVV wil een Nexit, het wil de klimaatcrisis niet aanpakken, en ik vind het heel zorgwekkend dat de PVV, een partij die anti-rechtstatelijk is, zo groot is geworden…”

Volt-voorzitter Reinier van Lanschot baalt ook van de eerste uitslagen, waarin Volt een zetel minder haalt dan de 3 van 2021. „Mensen trokken hierheen om religieuze vrijheid uit te oefenen, en nu is deze partij, die een bepaalde religie wil verbieden, de grootste.”

Volt viel deze campagne op met een uitgesproken verkiezingsprogramma. Zo wil de partij een basisinkomen invoeren, alle toeslagen afschaffen en korte vliegreizen verbieden. Dassen vreesde de laatste dagen dat zijn kiezers uit strategische overwegingen naar PvdA/GL zouden overstappen, en dat lijkt volgens de partijleider ook te zijn gebeurd.


NIEUWS.NL

VOLT-LEIDER TELEURGESTELD EN GEFRUSTREERD OM

WINST PVV

De winst van PVV is voor Volt-leider Laurens Dassen teleurstellend en frustrerend. “Ik sta hier met een zwaar gemoed”, zegt hij in eerste reactie op de exitpolls van Ipsos, opdracht van NOS en RTL. Daarin komt Volt uit op 2 zetels, een verlies van 1 zetel ten opzichte van 2021.

“PVV staat lijnrecht tegenover alles waar wij voor staan”, zegt Dassen bij de evenementenlocatie in Utrecht. “Dit is een partij die mensen uitsluit, die voor een Nexit is.” Dat terwijl Volt juist voor meer samenwerking met Europa is. Hij vindt dat het in de campagne veel te weinig is gegaan over het belang van de Europese Unie.

De frustratie bij Dassen is merkbaar als hij opsomt wat er volgens hem miste in de verkiezingscampagne. “Er is een oorlog op ons continent en alleen al daaruit blijkt het belang van Europa”, zegt hij. “Daar is het veel te weinig over gegaan.” Hij vindt dat politici “jaar op jaar op jaar” de schuld naar Brussel hebben geschoven. “Daardoor denken mensen misschien dat Europa niet belangrijk is.”

Hij vindt zelf dat de campagne van Volt wel goed is gegaan. “We hebben laten zien dat we radicale keuzes konden maken, voor het klimaat en de toeslagen.”

Of Volt ooit samen in een coalitie zal gaan met PVV weet Dassen zeker. “Dat nooit. We staan diametraal tegenover elkaar.”

Op het moment dat de tweede exitpoll binnen kwam, hielden alle aanwezigen in Utrecht hun adem in. Uit de eerste poll kwam de verwachting van 2 zetels voor Volt. Toch gaat er een teleurgestelde zucht door de zaal op het moment dat de tweede poll bevestigt dat het er voorlopig 2 blijven.

In aanloop naar deze verkiezingen peilde Volt steeds 3 zetels. Met dat aantal kwam de pan-Europese partij van Laurens Dassen in 2021 ook de Tweede Kamer in. Daarvan zijn er in de huidige Kamer nog 2 over, omdat Nilüfer Gündoğan uit de partij werd gezet nadat zij was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Zij ging als eenpitter door, maar neemt nu toch afscheid van de politiek.

LEIDSCH DAGBLAD

D-66 LEIDER JETTEN: OVERWINNING PVV OOK

DOOR KEUZES VVD

https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20231122_81184761?utm_source=google&utm_medium=organic

De waarschijnlijke verkiezingsoverwinning van PVV komt onder meer door keuzes van de VVD. Dat zei D66-leider Rob Jetten op de verkiezingsuitslagavond van zijn partij in Amsterdam. De VVD heeft dat gedaan door “een gekozen campagne over de ruggen van vluchtelingen.”.

“De politiek van intolerantie is genormaliseerd terwijl die nooit normaal mag zijn”, aldus Jetten, waarna gejuich en geklap uit de zaal klonk. Hij beloofde “de komende jaren te blijven werken tegen haat en intolerantie. Want als één partij dat doet als anderen stil blijven staan, zijn het Democraten 66.”

Volgens de exitpoll van Ipsos in opdracht van NOS en RTL krijgt D66 10 zetels. Tijdens de vorige verkiezingen won D66 24 zetels.

[2]

 AD

PVV SLAAT ALLE CONCURRENTEN KNOCK-OUT, WILDERS BELOOFT

ZICH ”REDELIJK” OP TE STELLEN

22 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/pvv-slaat-alle-concurrenten-knock-out-wilders-belooft-zich-redelijk-op-te-stellen~a7ef7029/

Nederland slaat rechtsaf. De PVV van Geert Wilders heeft de verkiezingen overtuigend gewonnen. In de exitpoll gaat de partij ruim aan kop met 35 zetels. Daarmee wordt de partij ruim twee keer zo groot.

In zijn verkiezingsspeech zei Wilders dat ‘de asieltsunami’ zal worden beperkt en dat Nederlanders weer meer geld in hun portemonnee zullen krijgen. ,,De kiezer heeft gesproken: hij is het zat. Hij is het spuugzat! En wij gaan zorgen dat die Nederlander weer op 1 komt te staan.’’

Hij deed een oproep aan andere partijen om samen te werken. ,,De PVV is niet meer te negeren met 35 zetels. Elke partij, ook de onze, zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’ Hij zei dat er oplossingen moeten worden gevonden ‘binnen de grenzen van de Grondwet’. ,,En dat zal lukken’’, beloofde hij.

Wilders belooft zich ‘redelijk te willen opstellen’ bij de onderhandelingen over een nieuw kabinet. Hij zei te begrijpen dat partijen niet willen samenwerken als de PVV vast houdt aan een verbod op islamitische scholen bijvoorbeeld.

Andere partijen op ruime afstand van de PVV

Alle andere partijen volgen in de voorlopige uitslag op ruime afstand. De tweede partij lijkt de samenwerking GroenLinks-PvdA te worden met 25 zetels. Regeringspartij VVD van vertrekkend premier Mark Rutte verliest fors en wordt de derde partij met 24 zetels. De nieuwe partij van Pieter Omtzigt Nieuw Sociaal Contract (NSC) lijkt de Tweede Kamer binnen te komen met 20 zetels.

De winst van Wilders staat niet op zichzelf. In veel Europese landen zitten anti-migratiepartijen in de lift.

De BBB van Caroline van der Plas staat vooralsnog op 7 zetels. Dat is weliswaar meer dan de ene Kamerzetel die de partij nu heeft maar toch een bescheiden winst. Bij de Statenverkiezingen in maart was de partij immers nog afgetekend de grootste van het land.

De exitpoll van de NOS en RTL Nieuws is een indicatie van de verkiezingsuitslag. Er zijn nog geen stemmen geteld, maar bij de uitgang van een aantal verkiezingsbureaus is kiezers gevraagd wat zij hebben gestemd.

Kiezer rekent af met het beleid van afgelopen jaren

Voorafgaand aan de verkiezingen leken de Kamerverkiezingen ongemeen spannend te worden. In de laatste polls van de drie grote peilbureaus dinsdagavond gingen VVD, PVV en GroenLinks-PvdA nog nek aan nek. Maar de kiezer heeft afgerekend met het beleid van de afgelopen jaren: de grootste groep koos voor de partij van Wilders die het sluiten van de grenzen voor migranten als speerpunt maakte van de campagne.

De PVV werd voor veel rechtse kiezers aanvaardbaar nadat Wilders had gezegd zijn meest extreme islam-standpunten zoals het verbod van de koran ‘in de koelkast te zullen zetten’. Migratie was voor veel kiezers een van de belangrijkste onderwerpen waarop zij hun stemkeuze te bepaalden.

VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz zei dat de kiezer een duidelijke boodschap heeft afgegeven dat de zittende partijen het niet goed hebben gedaan. Volgens NSC-leider Pieter Omtzigt is hij beschikbaar om ‘te praten over kabinetsdeelsname’. ,,Maar dat is niet eenvoudig met dit verkiezingsresultaat. Iedereen zal over zijn schaduw heen moeten springen.’’

Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA koos in zijn toespraak direct voor de aanval op de PVV. Volgens hem zijn GroenLinks en PvdA mede de samenwerking aangegaan omdat ‘iedereen gelijk is’. ,,We zullen de democratie en de rechtsstaat blijven verdedigen!’’

Formatie wordt hels karwei

Als de uiteindelijke uitslag inderdaad lijkt op de eerste exitpoll, dreigt de formatie van een nieuw kabinet een hels karwei te worden. Het vormen van een coalitie die kan rekenen op een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt heel lastig. Een coalitie met de PVV ‘over rechts’ wordt moeilijk omdat onder andere Pieter Omtzigt van NSC samenwerking met de PVV eerder uitsloot. Wel kwam hij daar woensdagavond weer voorzichtig op terug. VVD-lijsttrekker VVD zei eerder niet deel te nemen aan een kabinet als de PVV de grootste zou worden en Wilders premier werd.

Een coalitie door het midden lijkt onmogelijk. GroenLinks-PvdA en VVD hebben allebei gezegd dat ze liever niet met elkaar willen samenwerken.

En een coalitie ‘over links’ wordt lastig omdat daar minimaal zeven partijen voor nodig lijken. Daar komt bij dat de middenpartijen D66 en CDA fors hebben verloren en komen in de exitpoll uit op respectievelijk 10 en 5 zetels. Het CDA heeft al gezegd dat die partij dit keer niet beschikbaar is voor regeringsdeelname.

Vrijdag komen de lijsttrekkers van de partijen die in de Tweede Kamer zijn gekozen bijeen om te vergaderen hoe het nu verder moet. Dan zal een verkenner worden aangewezen die achter gesloten deuren bij alle partijleiders gaat aftasten wie met wie zou willen.

Wilders: ‘Mooiste dag van mijn leven’

Wilders zei na afloop van zijn overwinningsspeech dat dit ‘de mooiste dag van zijn leven’ is. ,,Ik merkte de laatste dagen al dat de overwinning weleens groter zou kunnen uitpakken dan wat de peilingen meldden. Het zal keihard werken worden, maar we zijn klaar om te regeren.’’

Wilders denkt premier van alle Nederlanders te kunnen zijn. ,,Premier.. tja zo ver is het nog niet. Maar we kunnen over onze schaduw heen springen en zijn bereid om ons constructief op te stellen. Ik hoop dat andere partijen dat ook willen. We zullen het zien de komende weken.’’

[3]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALF

ASRID ESSED

5 MAART 2018

ZIE OOK

[4]

AD

NIEUWE VVD LEIDER ZET DE DEUR VOOR PVV OP

EEN KIER: ”EERST IS KIEZER AAN ZET”

18 AUGUSTUS 2023

https://www.ad.nl/politiek/nieuwe-vvd-leider-zet-de-deur-voor-pvv-op-een-kier-eerst-is-de-kiezer-aan-zet~ae842122/

Dilan Yesilgöz (VVD) breekt met de harde PVV-blokkade van voorganger Mark Rutte. De nieuwe liberale leider zet de deur naar samenwerking met Wilders op een kleine kier, ze wil ‘vooruitkijken’. Pas na het PVV-partijprogramma besluit de VVD of samenwerking mogelijk is.

Na voorwerk van VVD-Kamerlid Brekelmans lijkt ook lijsttrekker Dilan Yesilgöz te breken met de liberale banvloek over de PVV. Samenwerken met Wilders is niet langer absoluut taboe, is de boodschap van de nieuwe VVD-leider: ,,Wie met wie is typisch Haags gedoe”, zei Yesilgöz op vragen over de PVV na afloop van de eerste ministerraad na de zomerstop.

,,Het gaat om problemen van mensen en oplossingen die we bieden. Dan moet je kijken met wie je het beste kunt samenwerken om dat voor elkaar te krijgen, en ik zal iedere partij beoordelen op de plannen die zij neerleggen. Eerst moet de kiezer zich uitspreken.”

Gedoogcoalitie

Na de gedoogcoalitie (2010-2012) met de PVV en Wilders’ minder-Marokkanen-uitspraak in 2014 wierpen veel partijen – waaronder de VVD – een blokkade op. Samenwerken met Wilders is daardoor uitgesloten, herhaalde bijvoorbeeld de nieuwe CDA-lijsttrekker Henri Bontenbal maandag nog. Maar de VVD breekt met die koers: Yesilgöz stelt dat de uitspraak van Wilders over Marokkanen ‘walgelijk’ is, maar meldde in één adem dat ze wel ‘vooruit’ wil kijken.

,,Ik heb Wilders zelf gehoord dat hij over ego’s heen wil stappen en een frisse start wil maken. Dus ik ben benieuwd waarmee hij komt. Ik zal iedere lijsttrekker beoordelen op de plannen.”

De kans is klein dat de VVD na publicatie van het PVV-programma graag met Wilders samenwerkt: de verkiezingsprogramma’s van Wilders zijn radicaal-rechts en bevatten onder meer plannen voor een asielstop en een ministerie van ‘De-islamisering’. Wilders zelf zal zijn toon niet matigen, weten vertrouwelingen van de PVV-leider: hij gelooft niet in een mildere opstelling.

Dus als Yesilgöz de deur ná bekendmaking van het PVV-programma verder open zet, zal er binnen de VVD een stevige discussie ontstaan. Na de eerdere flirt van Tweede Kamerlid Brekelmans reageerden diverse liberalen al direct dat samenwerking met Wilders taboe moet blijven. De JOVD, de jongerentak van de VVD, liet weten dat de PVV ‘heel ver afstaat van de basisbeginselen van de VVD’. Oud-VVD-leider Ed Nijpels refereerde aan Brekelmans’ voorzichtige toenadering naar Wilders en meldde: ‘Is dit de nieuwe koers van de VVD? Kan toch niet waar zijn’.

Meer partijen worstelen met de PVV-blokkade. In de provincie Flevoland werkt de ChristenUnie nu met de PVV samen, tot groot chagrijn van de landelijke CU-top. Maar de coalitie kwam er wel. Andere partijen signaleren dat de VVD met de komst van Yesilgöz ‘naar rechts opschuift’. Haar voorganger Rutte noemde zijn opvolger bij het debat over de kabinetsval ook ‘rechtser dan ik’.

De demissionair premier wilde vrijdag niet ingaan op vragen over Yesilgöz’ uitspraken: ,,De tijd schrijdt voort, er zijn verkiezingen, het is een verstandige lijn”, was het enige dat de huidige VVD-leider kwijt wil. Hoe dat te rijmen valt met zijn eigen eerdere uitsluiting van Wilders en diens overschrijding van ‘rode lijnen’ wilde de premier niet zeggen: ,,Maar ik ga geen commentaar leveren op de VVD-lijsttrekker, ik sta hier als premier.”

[5]

  NOS

VVD LEIDER RUTTE SLUIT OPNIEUW COALITIE

MET PVV UIT

12 FEBRUARI 2021

https://nos.nl/artikel/2368463-vvd-leider-rutte-sluit-opnieuw-coalitie-met-pvv-uit

VVD-leider Rutte wil opnieuw niet regeren met de PVV. Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017 sloot de VVD de partij van PVV-leider Wilders ook uit. In het wekelijkse gesprek met de minister-president in het NOS-radioprogramma Met het Oog op Morgen wordt Rutte gevraagd of hij nog steeds niet met de PVV wil. Zijn antwoord is kortweg “nee”.

Rutte geeft deze keer geen expliciete reden voor het uitsluiten van de grootste oppositiepartij. In januari 2017 had het onder meer te maken met de uitspraken van Wilders over rechters en Marokkanen. Die opmerkingen stonden volgens Rutte haaks op de waarden van Nederland en de rechtsstaat.

Appjes

Begin deze week zei Rutte al dat hij na de verkiezingen niet wil samenwerken met Forum voor Democratie. Hij zei dat in het tv-programma Op1 naar aanleiding van berichten over racistische app-berichten van Forum-leider Baudet. Rutte noemde de appjes “walgelijk, homofoob en racistisch”.

De uitsluiting van deze twee partijen betekent volgens Rutte niet dat de VVD naar de linkerkant van het politieke spectrum wordt getrokken. Het kabinet van VVD-CDA-D66 en ChristenUnie is ook niet centrum-links, benadrukt Rutte in het radiogesprek. “Alleen D66 wil in verkiezingstijd wel meer geld uitgeven”, zegt Rutte die constateert dat het bij de formatie altijd weer goed komt.

Peilingen

Rutte noemt geen partijen waar de VVD een mogelijke coalitie mee wil vormen. “We zien het wel”. Nu staat de VVD als grootste in de peilingen, maar dat zegt nog niets. “Het zijn peilingen en je weet nooit hoe het loopt.”

in een reactie op het uitsluiten van de PVV door de VVD zegt PVV-voorman Wilders dat Rutte “dus” over links wil. “Alleen een grote PVV kan Ollongren, Klaver en consorten nog uit het kabinet houden”, twittert Wilders.

[6]

NOS

WILDERS OVER ISLAM-STANDPUNTEN: ”PRIORITEITEN

LIGGEN BIJ ANDERE ZAKEN”

14 NOVEMBER 2023

https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13961/artikel/2497859-wilders-over-islam-standpunten-prioriteiten-liggen-bij-andere-zaken

PVV-leider Geert Wilders wil deelnemen aan een volgend kabinet en dan bij voorkeur niet in een gedoogconstructie. Dat zegt hij in het lijsttrekkersinterview van Nieuwsuur. Hij is bereid concessies te doen, mocht het zover komen, ook wat betreft zijn standpunten over de islam. “Er zijn belangrijkere prioriteiten.”

Het kernpunt van de PVV is sinds de oprichting in 2006 onveranderd: de “islamisering” van Nederland moet worden beperkt. “Nederland is geen islamitisch land”, schrijft Wilders in het voorwoord van zijn verkiezingsprogramma.

Maar volgens Wilders heeft Nederland momenteel grotere problemen dan het terugdringen van de islam. “De islam zal nooit uit ons DNA gaan, maar de prioriteit ligt nu duidelijk bij andere zaken als het gaat om de komende regeerperiode.”

Wilders noemt immigratie en asiel, de gezondheidszorg en bestaanszekerheid als voorbeelden van zaken die voor hem nu belangrijker zijn dan zijn strijd tegen de islam. “Als wij dadelijk – waar ik op hoop, en waar ik eerlijk gezegd ook van uitga – aan die onderhandelingstafel komen, zullen dat onze prioriteiten zijn.”

‘Existentieel gevaar’

In 2018 wilde Wilders “bepaalde islamitische uitingen” nog per wet verbieden. In een initiatiefwetsvoorstel noemde hij de islam een “existentieel gevaar” dat Nederland bedreigt. In zijn verkiezingsprogramma staat nog altijd dat hij geen moskeeën en islamitische scholen wil, dat hij de koran en de islamitische hoofddoek in overheidsbouwen wil verbieden. “Zeggen wij: als dit niet gerealiseerd wordt, dan gaan we niet regeren? Het antwoord daarop is: nee, ik snap dat andere punten nu belangrijker zijn”, aldus Wilders.

Dit initiatiefwetsvoorstel kreeg geen meerderheid, net als een ander voorstel uit 2019 voor een verbod op dubbele nationaliteiten van bewindspersonen. De Raad van State verklaarde beide voorstellen “onverenigbaar met de wezenlijke uitgangspunten van de democratische rechtsstaat”.

Wilders benadrukte in Nieuwsuur het liefst in een meerderheidscoalitie te willen regeren met centrumrechtse partijen. Hij noemde de BBB, VVD, JA21 en NSC als voorkeurspartners, “al zal ik Pieter Omtzigt nog wel moeten overtuigen”.

Voor de VVD en NSC zijn de anti-rechtsstatelijke standpunten van de PVV een barrière om met die partij te regeren. Op de vraag of Wilders bereid is die punten te parkeren, zegt hij: “Dat zijn niet mijn woorden, maar dat u er heel ver naast zit, kan ik niet zeggen.”

[7]

ZIE NOOT 6

[8]

BNR NIEUWS.NL

”PANIEKVOETBAL IN DE VVD-CAMPAGNE NA STRATEGISCHE

BLUNDER”

21 NOVEMBER 2023

https://www.bnr.nl/nieuws/politiek/10532244/paniekvoetbal-in-vvd-campagne-na-strategische-blunder

Het is te laat voor de VVD om alsnog met een eigen verhaal bakzeil te halen en slagvaardig de campagne te beëindigen. Dat zegt Pieter-Paul Slikker, voormalig campagneleider PvdA. Vanaf het moment dat VVD-lijsttrekker Dilan Yesilgöz de deur open zette voor de PVV van Geert Wilders, zag je die partij stijgen in de peilingen. ‘Die geest moet nu terug in de fles.’

De blunder leidde ertoe dat Yesilgöz zich vandaag geroepen voelde om met piepende remmen te roepen dat Wilders écht geen gedroomde coalitiepartner is. En daarmee is het te laat om de campagne alsnog naar haar hand te zetten met een sterk eigen verhaal. ‘Dat lukte Mark Rutte altijd wel, maar nu zie je paniekvoetbal bij de VVD, door een strategische blunder.’

‘Het was een heel andere Wilders dan we kenden. Maar als je naar zijn verkiezingsprogramma kijkt, hebben we niet met een andere persoon te maken’

Annemarie Litjens, voormalig campagneleider VVD

Enorm aantal zwevende kiezers

Volgens Annemarie Litjens, voormalig campagneleider VVD laat het ‘enorme aantal’ zwevende kiezers zien welke verschuivingen er nog mogelijk zijn. Anders dan bij eerdere verkiezingen lijken de strategische stemmen nu al enigszins zichtbaar in de peilingen. ‘Bij de vorige verkiezingen behaalde D66 zijn overwinning ook door strategische stemmers, dat gaan we nu ook weer zien. Ik ben benieuwd hoeveel verschil we daar nog in gaan zien.’

Litjens kan zich goed voorstellen dat Yesilgöz is geschrokken van de snelle opmars van de PVV. Ze ziet de VVD vechten tegen het monster dat ze zelf gecreëerd heeft. Het laatste kabinet viel op het thema migratie en het lijkt erop dat de VVD erg gretig was om te laten weten dat zelfs de PVV een optie was om het belang van het onderwerp te onderstrepen. ‘Maar wat er gebeurde is dat de partij een andere partij nóg groter heeft gemaakt, in plaats van dat je jezelf heel groot maakt.’

Wilders pakt handschoen op

Uiteraard is het de verdienste van Wilders zelf dat hij de handschoen heeft opgepakt toen die eenmaal voor het oprapen lag nadat Yesilgöz de deur op een kier had gezet. In verkiezingsdebatten liet de PVV-leider zich zien als een mildere variant van hemzelf, toen hij eenmaal salonfähig was gemaakt, zegt Litjens. Het was een heel andere Wilders dan we kenden.

Maar als je naar zijn verkiezingsprogramma kijkt, hebben we niet met een andere persoon te maken.’

Eigenlijk is het heel vreemd wat er gebeurt, nu Yesilgöz zich puur op Wilders leiderschap richt. ‘Eerst heb je gezegd dat je samen in een kabinet kunt zitten, nu ga je daar opeens een voorwaarde aan verbinden. Dat kan alleen als ik groter ben dan jij, of als jij geen premier wilt zijn. Dat is natuurlijk ongekend.’ Yesilgöz liet vanochtend bij Sven Kockelmann weten dat de VVD wel mét, maar niet ónder de wil regeren. ‘Als de PVV de grootste wordt, mag die partij wel meedoen, maar niet de premier leveren.’

Geen fouten of uitglijders

Litjens gelooft best dat de VVD écht liever niet met Wilders samenwerkt. Maar er is nauwelijks nog een weg terug. Het huidige VVD-electoraat is eigenlijk heel stabiel – de afgelopen dagen is het aantal VVD-stemmers in de peilingen vrijwel ongewijzigd. Er zit daarom weinig anders op dan dat vasthouden: geen fouten of uitglijders maken en zorgen dat de groep die zegt op de VVD te stemmen dat ook daadwerkelijk gaat doen.

Intussen lijkt GroenLinks-PvdA van Frans Timmermans alsnog garen te spinnen bij de opmars van de PVV. Kiezers die liever naar links zweven, denken door een stem op Timmermans rampen op rechts te voorkomen. ‘De afgelopen dagen zei Frans Timmermans terecht dat er in de peilingen eigenlijk maar één partij is die een rechts kabinet of een premierschap van Geert Wilders kan voorkomen, en dat is hij.’

[9]

ZIE NOOT 6

[10]

VOLKSKRANT

WILDERS WIL PREMIER VAN ALLE NEDERLANDERS ZIJN: ”ONGEACHT

WAAR JE VANDAAN KOMT EN WAT JE GELOOF IS”

22 NOVEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/politiek/wilders-wil-premier-van-alle-nederlanders-zijn-ongeacht-waar-je-vandaan-komt-en-wat-je-geloof-is~ba233425/

Na zijn enorme overwinning zet Wilders zijn verzoenlijke toon van de verkiezingscampagne door. Hij roept andere partijen op tot samenwerken. ‘Ik snap heel goed dat partijen niet in een regering willen zitten die ongrondwettelijke maatregelen neemt. Dat gaan we dus ook niet doen.’

Wilders zei expliciet dat hij niet zal aandringen op anti-islamitische maatregelen als een Koranverbod of de sluiting van islamitische scholen. ‘We blijven binnen de kaders van de Grondwet. Ik zal premier voor alle Nederlanders zjin. Ongeacht waar je vandaan komt en wat je geloof is.’

‘We zullen moeten samenwerken, zoeken naar overeenkomsten’, zo richtte hij zich tot andere partijen. Hij noemde de VVD, BBB en Pieter Omtzigts NSC als logische partners om mee te regeren. Samen hebben zij een ruime meerderheid in de nieuwe Tweede Kamer. ‘We zullen allemaal concessies moeten doen. Ik zal me ook redelijk opstellen.’

Voorop staat dat hij het asielbeleid drastisch wil aanscherpen, ook als dat lastig ligt omdat Europese regels of het VN-vluchtelingenverdrag in de weg staan. ‘Je moet regels kunnen aanpassen, ook in Europa. Wetten zijn niet statisch, verdragen ook niet.’

11]

  AD

WAAR STAAT DE PVV EIGENLIJK VOOR?

”NEDERLANDER WEER OP EEN”

23 NOVEMBER 2023

https://www.ad.nl/politiek/waar-staat-de-pvv-eigenlijk-voor-nederlander-weer-op-een~aab8e9c8/

Nationalistisch en alarmistisch over het immigratieprobleem. Zo is het 46 pagina’s tellende verkiezingsprogramma van de Partij voor de Vrijheid het best samen te vatten. De woorden ‘Nederland’ en ‘Nederlander(s)’ komen er maar liefst 121 keer in voor, blijkt uit een analyse.

Al in het voorwoord speelt de PVV in op het onbehagen van veel Nederlanders over de huidige gang van zaken in ons land: ‘Want Nederland is Nederland niet meer. We zien het allemaal om ons heen. Ons land is overvol. Onze wijken en steden vaak onherkenbaar met veel overlast en criminaliteit. We moeten Nederland terugveroveren. Het sluiten van onze grenzen voor nog meer gelukszoekers uit andere culturen is daarbij noodzakelijk.’

In de rest van het programma worden deze thema’s verder uitgewerkt. Zo volgt gelijk het hoofdstuk ‘Asiel en immigratie’. Daarin valt te lezen: ‘Onze verzorgingsstaat staat onder grote druk door niet-westerse allochtonen die massaal profiteren van onze uitkeringen en andere voorzieningen. Meer dan de helft van de bijstandsontvangers in ons land is inmiddels niet-westers-allochtoon. Maar ook ons onderwijsstelsel en zorgstelsel kunnen de continue instroom van extra vreemdelingen al lang niet meer aan. De asielinstroom is bovendien onbetaalbaar.’

Lonken naar proteststem

Verder speelt de partij in op zorgen van de gewone Nederlander over de eigen portemonnee. Hier wordt gelonkt naar de proteststem, met teksten als: ‘De meerderheid van politiek Den Haag heeft de Nederlanders keihard in de steek gelaten en jarenlang voor de gek gehouden met valse koopkrachtbeloftes. Ondertussen raakt de portemonnee leeg en zien Nederlanders dat er miljarden worden verspild aan alles waar zij niets aan hebben.’

Ook spreekt het verkiezingsprogramma zich verhuld uit tegen de huidige oorlogssteun aan Oekraïne. ‘Er gaan miljarden naar een oorlog die niet de onze is, miljarden naar Afrika, miljarden naar Brussel, miljarden naar onzinnig klimaat- en stikstofbeleid, miljarden naar massa-immigratie.’

De PVV staat al jaren bekend als een law and order-partij. Dat is niet veranderd richting deze verkiezingen. ‘Het is de hoogste tijd voor zero tolerance‘, valt te lezen. ‘De politie moet weer de baas zijn op straat. Criminelen dienen direct te worden opgepakt en langdurig vastgezet. Hiervoor lanceert de PVV een ‘veiligheidsoffensief’ waarbij we onder meer geld vrijmaken voor 10.000 extra politieagenten.’ Ook moet er een digitale schandpaal komen voor daders van geweld- en zedenmisdrijven en wordt TBS afgeschaft, als het aan de PVV ligt.

Links op zorg

Op de zorgparagraaf is de partij als links te bestempelen, met aandacht voor de lagere inkomens. De PVV wil onder meer het eigen risico afschaffen, schrappen in de marktwerking, de tandarts in het basispakket en de verzorgingshuizen terug. Aan gezondheidspreventie heeft de partij echter een broertje dood: ‘De overheid kan voorlichten, maar bepaalt niet of je rookt, drinkt en wat je eet. Geen suikertaks en geen vleestaks.’

De woningcrisis wil de PVV aanpakken door de sociale huren te verlagen, de huurtoeslag juist te verhogen en meer woningen te gunnen aan Nederlanders. Ook moeten de ‘belemmerende stikstofregels’ van tafel, dient te worden gestopt met het gasvrij maken van woningen en komt er geen verplichte warmtepomp in huizen.

De klimaatverandering wordt sowieso gebagatelliseerd in het verkiezingsprogramma van de PVV. ‘Het klimaat verandert altijd, al eeuwenlang. Bij veranderende omstandigheden passen we ons aan’, klinkt het. En: ‘Nederland is verantwoordelijk voor nog geen half procent van de totale mondiale CO2-uitstoot.’ Dus wil de partij kolen- en gascentrales openhouden, nieuwe kerncentrales bijbouwen, zich terugtrekken uit het VN-Klimaatakkoord, de Klimaatwet intrekken en het Klimaatfonds met tientallen miljarden erin schrappen. Daarnaast moeten de stikstofregels worden geschrapt en wil de PVV geen windturbines, zonneparken en biomassa, valt te lezen.

Vooral behoud Nederlandse cultuur

De PVV heeft vooral iets met behoud van de Nederlandse cultuur, blijkt verder. ‘De PVV houdt van Nederland. Wij zijn trots op onze cultuur, identiteit en tradities. Die moeten we dan ook behouden. Niet uitwissen. De linkse haat waarin helden uit onze geschiedenis worden beschimpt, wordt beëindigd. De excuses voor het slavernijverleden en de politionele acties, zoals gedaan door de Koning, worden ingetrokken. Zwarte Piet blijft.’ En de ‘linkse’ publieke omroep? Die kan wel opdoeken, want de financiering wordt volledig beëindigd.

Daarbij is natuurlijk bekend dat de PVV een hekel heeft aan de islam. Dus moet er een verbod op islamitisch onderwijs, korans en moskeeën komen, ‘omdat dat onze vrijheid en onze waarden bedreigt’. De PVV wenst ook een ban op het dragen van islamitische hoofddoekjes in overheidsgebouwen, inclusief de Staten-Generaal.

Tot slot deelt de partij nog wat ‘cadeautjes’ uit aan de burger. Door meer wegen aan te leggen, brandstofaccijns te verlagen, geen rekeningrijden in te voeren, de maximumsnelheid te verhogen naar 140 km/u, meer treinen en zitplaatsen in de spits én een betaalbaar en veilig openbaar vervoer te creëren. De vliegtaks sneuvelt ook. Als uitsmijter wenst de partij een hogere ouderenkorting en de AOW-leeftijd gaat weer naar 65 jaar.

Geen miljarden meer naar ontwikkelingshulp en klimaat

De PVV weigerde het verkiezingsprogramma onafhankelijk te laten doorberekenen, maar zegt wel iets over de financiën. ‘Dit alles kunnen we betalen door te stoppen met miljarden over te maken naar Brussel en Afrika. En door miljarden die nu staan gereserveerd voor klimaat en stikstof te besteden aan onze eigen mensen. We gaan de gigantische extra winsten die banken nu maken vanwege de gestegen rente extra belasten en we schrappen allerlei onzinnige subsidies voor kunst, cultuur, publieke omroep, expats en vergroening. Ook het sluiten van onze grenzen voor asielzoekers en het beperken van migratie levert miljarden op.’

‘Op deze manier gaan we Nederland weer op bouwen en zetten we de Nederlander weer op 1!’, klinkt het.

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA

2023

”NEDERLANDERS WEER OP 1”

https://www.pvv.nl/images/2023/PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf

[12]

WIKIPEDIA

ALADIN EN DE WONDERLAMP

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aladin_en_de_wonderlamp

[13]

INDYMEDIA.ORG UK

A TSUNAMI OF RACISM, POLITICAL VIEWS MR WILDERS

ASTRID ESSED

2007

https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

ZIE OOK

14]

WILDERS SPREEKT/OVER ”OMVOLKING”/VLUCHTELINGEN

ALS ”HYENA’S EN ”ACHTERLIJKE ISLAMITISCHE ZANDBAKLANDEN”

ASTRID ESSED

[15]

ZIE NOOT 14

[16]

HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/

”DRIE BEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST”/WILDERRS” RACISME

EN POLITIESTAAT/”STRAFKAMPEN

ASTRID ESSED

[17]

WILDERS WIL GEDETINEERDEN GEWELDSMISDRIJVEN ”OP

WATER EN BROOD”

ASTRID ESSED

[18]

WILDERS PLEIDOOI VOOR ADMINISTRATIEVE DETENTIE/

GUANTANAMO BAY/COLUMN

ASTRID ESSED

PVV

GUANTAMAMO BAY-COLUMN

https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

GUANTANAMO BAY – COLUMN

Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis. Voor 20 dollar kocht ik een ‘detainee meal’ en het smaakte prima. Ik heb me laten vertellen dat een deel van de gevangenen zelfs aan obesitas lijdt. Moet u nagaan.

De Amerikaanse overheid wil graag dat Nederland gevangenen uit Guantanamo Bay overneemt. Ik vind dat een slecht plan en ben hier tegen. Maar het bezoek sterkte mij wel in mijn overtuiging dat het voor Nederland een zegen zou zijn als ook wij over een detentiecentrum à la Guantanamo Bay zouden beschikken. Ik stel me dat als volgt voor. Sinds een paar jaar houdt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een aantal Nederlandse moslims in de gaten. Sinds de terroristische aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 heeft de AIVD haar informatie ondergebracht in de zogenoemde Contra Terrorisme Infobox, een samenwerking van de AIVD met onder andere de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, het Openbaar Ministerie en de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In sommige gevallen gaat het om personen die in de toekomst geweld tegen ons land zouden kunnen gebruiken, die de Sharia willen invoeren en Nederland, het Westen en onze manier van leven haten. Een deel van die in de CT-Infobox ondergebrachte personen kunnen dan ook wat betreft hun gedachtegoed en bereidheid tot geweldpleging op één lijn geplaatst worden met Samir Azzouz en Mohammed Bouyeri, de moordenaar van Theo van Gogh.

Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. De minister beslist of de betreffende persoon al dan niet preventief wordt vastgezet en vervolgens is het de bestuursrechter die om het half jaar toetst of de administratieve detentie nog gerechtvaardigd is. Onpartijdige en onafhankelijke rechterlijke toetsing is dus gewaarborgd.

Ik roep het kabinet op alles in het werk te stellen om Nederland tegen het islamitisch terrorisme te beschermen. Laten we er alles aan doen om de strijd tegen het terrorisme te winnen en een tweede op de Koran geïnspireerde moord in Nederland koste wat het kost te voorkomen. Laten we ervoor zorgen dat terroristische aanslagen als in New York, Madrid en Londen in ons land uitblijven. Daarom vraag ik het kabinet een op Guantanamo Bay gebaseerd administratief detentiecentrum voor potentiële terroristen in Nederland te bouwen en de bij de AIVD bekende potentiële terroristen daarin preventief op te sluiten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ik ben graag bereid de eerste steen te leggen.

  • Aangemaakt op 30 oktober 2007.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1A t/m 18/Doorgaan!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.