Noten 16 t/m 28 bij ”Persconferentie 20 april 2021/Het is weer raak!/Rutte, Gevaarlijjke Gek, speelt opnieuw Russische Roulette met mensenlevens!/Deel Vier

[16]
HET PAROOLWIE IN KAPPER OF HORECA WERKT, HEEFT VAKER CORONAGEHAD2 MAART 2021
https://www.parool.nl/nederland/wie-in-kapper-of-horeca-werkt-heeft-vaker-corona-gehad~be331dbf/

Het aantal mensen dat in de horeca werkt en corona heeft gehad ligt aanzienlijk hoger dan gemiddeld het geval is bij de rest van de bevolking. Ook onder kappers en hun medewerkers blijkt corona vaker voor te komen. Dat blijkt uit een studie van GGD West-Brabant.

Onderzoekers hebben het afgelopen jaar om de drie maanden vijfhonderd horecamedewerkers en kappers uit het westen van Brabant, met name in Breda en Roosendaal en omstreken, onderzocht op de aanwezigheid van antistoffen tegen Covid-19.

“Antistoffen geven met 95 procent zekerheid aan dat iemand in het verleden corona heeft gehad. We hebben bij de deelnemers iedere drie maanden bloed afgenomen,” vertelt Michel Wissing, arts in opleiding infectiebestrijding bij GGD West-Brabant. De studie is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de besmettingsrisico’s in niet-medische contactberoepen.

Carnaval

Uit een eerste meting, zomer vorig jaar, bleek dat 8 procent van de kappers al Covid-19 had doorgemaakt. Bij de horecamedewerkers lag dat percentage op 14,2 procent. Wissing wijst in dat verband op carnaval vorig jaar. “In die periode waren de kroegen open en overvol. Er waren nog geen coronamaatregelen, terwijl we achteraf weten dat er toen al besmette mensen rondliepen in de horeca.”

Bij de volgende meting in september en oktober liepen de percentages op: kappers naar 9,4 procent en horeca naar 17,7. Daarna ging de horeca dicht en later dat jaar ook de kappers, maar toen was de tweede golf al begonnen. De cijfers stegen verder naar respectievelijk 20,7 en 28,8 procent. Ter vergelijking: bloedbank Sanquin hield onlangs een steekproef onder bloeddonors. Aan de hand van die gegevens is de schatting dat 15 procent van de bevolking antistoffen heeft.

Jongvolwassenen

Ongeveer een derde van de deelnemers die corona hebben gehad, heeft geen klachten ondervonden. Dat ze zich niet laten testen is niet opmerkelijk volgens Wissing. “Vooral als het gaat om horecamedewerkers. Dat zijn vaak jongvolwassenen, die doorgaans minder ernstig ziek worden.”

Hoewel horecapersoneel corona niet op het werk opgelopen hoeft te hebben, komen de bevindingen van de GGD West-Brabant overeen met andere data. Ook die wijzen uit dat in volle horecagelegenheden, binnenshuis en zonder bescherming, de kans op verspreiding van het virus groter is.

Deelnemers aan het onderzoek is het afgelopen jaar ook verzocht elke week een vragenlijst in te vullen over de coronamaatregelen. “Terwijl in maart al dringend werd geadviseerd geen handen te schudden, blijkt uiteindelijk dat 15 tot 25 procent dat nog steeds deed. Bovendien bleek dat slechts 10 procent van de ondervraagden anderhalve meter afstand bewaarde tussen collega’s. We zien dat in de loop van de tijd het aantal deelnemers dat zich niet aan de regels hield, is toegenomen.”

Versoepelingen

Woensdag gaan de kappers weer open, mogelijk volgen op korte termijn versoepelingen in de horeca. De GGD wijst erop dat de maatregelen nodig blijven zolang niet iedereen is gevaccineerd.

Wissing: “Zo kunnen we hopelijk voorkomen dat horeca en contactberoepen zoals kappers opnieuw hun deuren moeten sluiten. Natuurlijk is anderhalve meter afstand bewaren voor een kapper met klanten onmogelijk. Maar dat is wel mogelijk tussen collega’s. Uit ons onderzoek is gebleken dat dit lang niet altijd is gebeurd in de onderzoeksperiode. Strikter naleven van de coronaregels kan ervoor zorgen dat het verhoogde besmettingsrisico in beide sectoren verdwijnt.”

EINDE BERICHT

[17]
”Verder houden gasten anderhalve meter afstand van elkaar en zitten mensen met maximaal twee personen aan 1 tafel, behalve als zij samen een huishouden vormen”

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (20 APRIL 2021)20 APRIL 2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/04/20/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-20-april-2021
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 9

[18]

””Ten vierde de winkels en de warenmarkten. Vanaf woensdag 28 april is in de niet-essentiële winkels een afspraak vooraf niet meer nodig. Daarmee verdwijnt de nodige administratieve rompslomp waar veel winkeliers begrijpelijkerwijs een stevige hekel aan hebben. Zo krijgen ook deze ondernemers weer iets meer ruimte om te doen wat ze het liefste doen en waar ze goed in zijn: ondernemen. Wat blijft is dat het maximaal aantal klanten bepaald wordt door de oppervlakte van een winkel, rekening houdend met de anderhalve meter. Dus in kleine winkels maximaal 2 personen per verdieping en in grote winkels en warenhuizen 1 klant per 25 vierkante meter. Klanten komen natuurlijk zoveel mogelijk alleen en mondkapjes zijn verplicht. En ook de warenmarkten mogen vanaf woensdag 28 april weer volledig open, uiteraard op anderhalve meter afstand.” 

RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (20 APRIL 2021)20 APRIL 2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/04/20/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-20-april-2021
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 9

[19]

”Vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna

Deze vaccins van zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

De vaccins werken ook goed bij mensen van 65 jaar en ouder.

Vaccin van AstraZeneca
Het vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte. Onder gevaccineerde mensen zijn er 90% minder ziekenhuisopnames dan onder ongevaccineerde mensen.”

…..

…..

Vaccin van Janssen

Het vaccin is 66%  effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 66% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Ook beschermt het vaccin 85% van de gevaccineerde mensen tegen ernstige ziekte door het coronavirus.

Het vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 18 jaar.

RIVM

COVID-19 VACCINATIE/VRAGEN EN ANTWOORDEN

VACCINS

WAT IS DE EFFECTIVITEIT VAN DE COVID-19 VACCINS

https://www.rivm.nl/covid-19-vaccinatie/vragen-antwoorden#vaccins

Wat is de effectiviteit van de COVID-19-vaccins?

Vaccins van Pfizer/BioNTech (Comirnaty) en Moderna
Deze vaccins van zijn meer dan 90% effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 90% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat mensen die na een vaccinatie toch corona kregen, minder ernstig ziek werden.

De vaccins werken ook goed bij mensen van 65 jaar en ouder.

Vaccin van AstraZeneca
Het vaccin is 60-80% effectief in het voorkomen van ziekte door coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 60-80% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd zijn. Het vaccin beschermt vooral goed tegen ernstige ziekte. Onder gevaccineerde mensen zijn er 90% minder ziekenhuisopnames dan onder ongevaccineerde mensen.

Recent wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de vaccins van AstraZeneca ook goed werken bij mensen ouder dan 65 jaar. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de vaccins van AstraZeneca ook voor die groep mensen in zetten. 

Let op: Eerder was er een tijdelijke pauze van vaccineren met AstraZeneca uit voorzorg. Na een advies van de Gezondheidsraad is besloten dat mensen vanaf 60 jaar, geboren in 1960 of eerder, veilig een prik met AstraZeneca kunnen krijgen. Mensen onder de 60 jaar ontvangen een ander vaccin.

Vaccin van Janssen

Het vaccin is 66%  effectief in het voorkomen van ziekte door het coronavirus. Dit betekent dat er in een groep gevaccineerde mensen 66% minder mensen coronaklachten krijgen dan in een (even grote) groep mensen die niet gevaccineerd is. Ook beschermt het vaccin 85% van de gevaccineerde mensen tegen ernstige ziekte door het coronavirus.

Het vaccin is goedgekeurd voor mensen vanaf 18 jaar.

Let op: Er wordt onderzoek gedaan naar meldingen over dit vaccin. Het kabinet wacht dat onderzoek af. Lees meer op Rijksoverheid.nl.

Hoe lang ben je na vaccinatie beschermd tegen COVID-19?

Dat weten we nog niet goed. Hierover zijn nog weinig gegevens bekend omdat het nieuwe vaccins zijn.

EINDE BERICHT

[20]

ZIE NOOT 8

[21]HET PAROOLAANTAL BESMETTINGEN IN NEDERLAND NEEMT VERDER TOE,REPRODUCTIEGETAL BOVEN DE 120 APRIL 2021
https://www.parool.nl/nederland/aantal-besmettingen-in-nederland-neemt-verder-toe-reproductiegetal-boven-de-1~b0bc1b7c3/

De afgelopen zeven dagen ontvingen 53.981 mensen een positieve coronatestuitslag van de GGD. Dat zijn er 2741 meer dan een week eerder. Het reproductiegetal is weer boven de 1.

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dinsdagmiddag. Bij de vorige weekupdate meldde het RIVM 51.240 nieuwe besmettingen. Tussen 14 april en 20 april zijn er dus 2741 meer mensen positief getest dan de week ervoor.

Opnieuw gingen bijna een half miljoen Nederlanders naar de teststraat. Voor het eerst sinds februari is meer dan 10 procent van de testen positief. Het aandeel ging afgelopen week van 9,6 naar 10,1 procent. Een aantal weken geleden lag het percentage positieve testen nog tussen de 7 en 8 procent. Het meest recente reproductiegetal, dat van 5 april, is 1,06. Dat is een stijging ten opzichte van een week daarvoor, toen het getal rond de 1 lag. Nederland telt nu ruim 162.000 besmettelijke personen.

Het afgelopen etmaal werden 6871 nieuwe besmettingen geregistreerd. Maandag werden er 7187 besmettingen geteld, zondag 8600. In Amsterdam testten het afgelopen etmaal 322 mensen positief op corona.

Het aantal mensen dat aan de gevolgen van corona is overleden is toegenomen met 27. Maandag kwamen er 22 sterfgevallen bij.

Hoewel het reproductiegetal weer boven de 1 is, kondigt het kabinet naar alle waarschijnlijkheid dinsdagavond versoepelingen aan.

Ziekenhuizen

In de weekcijfers meldt het RIVM ook hoeveel coronapatiënten zijn opgenomen in ziekenhuizen. Deze week zijn dat er 1552, waarvan er 395 op de intensive care bij zijn gekomen. In de vorige weekupdate waren dat er nog respectievelijk 1700 en 386. Dat betekent dat er in een week tijd in totaal minder mensen zijn opgenomen, maar dat er wel meer mensen op de intensive cares kwamen te liggen.

Dinsdag kwamen er 327 mensen bij in de ziekenhuizen, het hoogste aantal sinds eind vorig jaar. In totaal liggen er nu 2653 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, waarvan 823 op de intensive care. Op dinsdag is wel vaker een forse toename te zien.

Er zijn de afgelopen zeven dagen 146 sterfgevallen gemeld.

Zestigers en zeventigers

In de leeftijdsgroepen tot 60 jaar stijgt het aantal besmettingen nog steeds zichtbaar. Bij zestigers en zeventigers is een stabilisatie waarneembaar. Boven de tachtig neemt het aantal besmettingen juist iets af.

Opvallend is dat ondanks de vaccinatie-inspanningen nog steeds veel mensen van boven de zestig en zeventig besmet raken. Het aantal besmette zeventigers daalde heel licht, van 2571 naar 2506. Bij zestigers ging het aantal mensen dat positief testte van 4510 naar 4539. Het aantal besmette vijftigers steeg van 8156 naar 8544.

De leeftijdsgroep 50-80 is de groep die veruit de grootste kans loopt om op de ic terecht te komen.

Over het aantal nieuwe ziekenhuisopnamen kan het RIVM vanwege een storing geen betrouwbare uitspraken doen. Door de storing zijn nog niet alle opnames op de verpleegafdelingen van de afgelopen week door de ziekenhuizen gemeld.

EINDE BERICHT

[22]

NPO RADIO 1BINNENLANDDE CORONACIJFERS VAN VANDAAG
https://www.nporadio1.nl/binnenland/25799-de-coronacijfers-van-vandaag

De coronacijfers van 22 april

Het aantal nieuwe besmettingen vandaag is een nieuw record van 2021. Het aantal ligt ook boven de trendlijn waardoor de groei verder stijgt. Dit zou het eerdere beeld, van een vals plat op hoog niveau kunnen omzetten in een verdere stijging. Omdat de kwestbare groepen nog niet gevaccineerd zijn vertaalt dit zich in hogere ziekenhuisopnames de komende weken, hoger dus dan ze nu al zijn.

Besmettingen
Nieuw vandaag: 9.648
Sinds uitbraak: 1.435.854

Ziekenhuisopnames
Nu op de verpleegafdeling: 1.843
Nieuwe opnames: 289

Nu op de IC: 839
Nieuwe IC-opnames: 37

Overleden
Vandaag: 20
Sinds uitbraak: 17.002

De coronacijfers van 21 april

Uit de persconferentie van gisteren bleek dat steeds minder gekoerst wordt op besmettingscijfers en een ‘gecalculeerd risico’ wordt genomen met de druk van corona op de IC. Omdat er geen rek meer zit in de zorg, zijn de versoepelingen vooral gebasseerd op andere informatie dan de coronacijfers. Daarmee is het nu vooral hopen om net niet in code zwart te komen: het scenario waarin patiënten geweigerd worden vanwege volle ziekenhuzien. Die hoop ligt besloten in vaccinatie, mooi weer, de mei-vakantie en het uitblijven van gevaarlijke nieuwe mutanten, blijkt uit de laatste modelering door het RIVM.

Het aantal besmettingen vandaag is dus minder relevant maar toch fors hoger dan de trend en dat heeft vooral te maken met de storing in de GGD-systemen van vorige week. Dat drukt de cijfers van vandaag relatief de lucht in. Opnieuw hoge ziekenhuisopnames. Met name op de verpleegafdeling stromen veel mensen in met corona. Op de IC zien we nog steeds lichte groei. 

Besmettingen
Nieuw vandaag: 8.530
Sinds uitbraak: 1.426.243

Ziekenhuisopnames
Nu op de verpleegafdeling: 1.792
Nieuwe opnames: 296

Nu op de IC: 822
Nieuwe IC-opnames: 47

Overleden
Vandaag: 18
Sinds uitbraak: 16.983

De coronacijfers van 20 april

Op de dag van de persconferentie waarop waarschijnlijk nieuwe versoepelingen worden aangekondigd, zijn de cijfers nog niet geruststellend. Met het nieuwe aantal besmettingen van vandaag, stijgen de cijfers ten opzichte van vorige week, al wordt de stijging wel iets minder stijl. Het aantal nieuwe besmetingen vlakt dus iets af. Opvallend is het aantal nieuwe opnames vandaag op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen. Dat is met 327 opnames het hoogste van dit jaar.

Besmettingen
Nieuw vandaag: 6.871
Sinds uitbraak: 1.417.772

Ziekenhuisopnames
Nu op de verpleegafdeling: 1.830
Nieuwe opnames: 327

Nu op de IC: 823
Nieuwe IC-opnames: 58

Overleden
Vandaag: 27
Sinds uitbraak: 16.965

EINDE BERICHT

[23]HET PAROOLAANTAL BESMETTINGEN IN NEDERLAND NEEMT VERDER TOE,REPRODUCTIEGETAL BOVEN DE 120 APRIL 2021
https://www.parool.nl/nederland/aantal-besmettingen-in-nederland-neemt-verder-toe-reproductiegetal-boven-de-1~b0bc1b7c3/
ZIE VOOR TEKST, NOOT 21

[24]

ADADSITUATIE IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN STEEDS PENIBELER22 APRIL 2021
https://www.ad.nl/binnenland/situatie-in-nederlandse-ziekenhuizen-steeds-penibeler~a36a6524/

De situatie in de Nederlandse ziekenhuizen wordt steeds penibeler. Dat laten nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle kritiek planbare zorg volgens planning te leveren. Vandaag is het aantal opgenomen coronapatiënten op ic’s gestegen met 17, dat is de grootste toename in twee weken tijd.

Kritiek planbare zorg is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Uit de rapportage van de NZa blijkt een verdere verslechtering ten opzichte van vorige week. Toen gaf 31 procent van de ziekenhuizen aan de planning niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten.

Onder deze categorie vallen veel oncologische ingrepen. Op de site van de Federatie Medisch Specialisten is te lezen dat het bijvoorbeeld kan gaan om de operatieve verwijdering van een darmtumor, chemotherapie of bestralingen. Ook een niertransplantatie wordt daar genoemd als mogelijk voorbeeld van kritiek planbare zorg.

Eerder op de dag noemde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding de situatie al absoluut zorgwekkend. Vrijwel geen enkel ziekenhuis levert nog planbare zorg volgens de planning. Onder die noemer vallen ingrepen die wel nodig zijn, maar zonder blijvende schade voor langere tijd kunnen worden uitgesteld. Bijvoorbeeld een heupvervanging of een liesbreukcorrectie. Vorige week zei nog 4 procent hier wel in te slagen, nu is dat gedaald tot 1 procent. Een kwart van de ziekenhuizen levert helemaal geen planbare zorg meer.

Opnamestop

Het Ommelander ziekenhuis in het Groningse Scheemda kondigde vandaag een opnamestop af voor voor de hart-longafdeling. Het ziekenhuis kampt met een uitbraak van het coronavirus onder personeel en patiënten. Afgelopen dagen werden negen patiënten en tien medewerkers positief getest.

Hart- en longpatiënten moeten tijdelijk naar een ander ziekenhuis in de buurt, aldus een woordvoerder van het Ommelander. Zo’n honderd medewerkers van het ziekenhuis die vaak op de hart- en longafdeling komen, worden de komende tijd regelmatig getest. De opnamestop duurt “totdat we zeker weten dat er geen verborgen besmettingen meer zijn onder medewerkers”, zegt de woordvoerder.

Patiënten die positief testten zijn verplaatst naar de corona-afdeling van het ziekenhuis. De overgebleven patiënten mogen tijdens de opnamestop geen bezoek ontvangen.

Grootste toename

In totaal liggen 839 mensen op de ic’s, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er lagen voor het laatst op 22 januari zoveel coronapatiënten op de intensivecareafdelingen. Er liggen al bijna een week meer dan 800 Covid-patiënten op de ic’s. In totaal zijn nu 2682 patiënten met Covid-19 opgenomen in de Nederlandse ziekenhuizen, 68 meer dan woensdag. Op de verpleegafdelingen nam het aantal coronapatiënten donderdag toe met 51 tot 1843.

Er kwamen afgelopen etmaal 9648 nieuwe coronagevallen bij,  dat is het hoogste aantal sinds 7 januari en 1134 meer dan gisteren. Gisteren nam het aantal ook toe, met 1673. De stijging zet dus door, maar neemt wel af.

Geen bedden

Het Erasmus MC liet vandaag weten het aantal operaties verder te moeten afschalen, omdat de ic-bedden vol liggen. Het ziekenhuis verricht alleen nog operaties die binnen twee weken moeten plaatsvinden om verdere gezondheidsschade te voorkomen. Ook in het Medisch Spectrum Twente in Enschede zijn geen bedden meer beschikbaar, waardoor er geen nieuwe patiënten meer worden opgenomen.

Acute zorg die binnen 24 uur noodzakelijk is, en semi-acute zorg die binnen een week is vereist, gaan volgens de NZa-rapportage wel nog steeds volledig door. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om hersen- en hartinfarcten. 

Stuwmeer

Ziekenhuizen hebben door al het uitstel ook steeds minder operatiekamers in gebruik. Inmiddels is dit aantal een derde lager dan normaal. Dit aantal is een fractie lager dan vorige week.

Ook het ‘stuwmeer’ aan uitgestelde behandelingen en verwijzingen blijft toenemen. De laatste twee weken zijn ongeveer 7000 mensen minder naar medisch specialisten doorverwezen dan normaal. Sinds het uitbreken van de coronacrisis zijn volgens de zorgautoriteit al 1,4 miljoen verwijzingen minder gedaan dan normaal te verwachten zou zijn.

Versoepelen

Het RIVM liet vanmorgen in een briefing aan de Kamer weten dat ziekenhuizen zich moeten opmaken voor de coronapiek van de derde golf, maar dat vanaf mei de druk echt zal afnemen. ,,We zitten in een nieuwe fase, met positieve gevolgen van vaccinaties”, aldus RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Het kabinet durft volgende week wel de eerste versoepelingsstap te zetten, terwijl op hetzelfde moment de ziekenhuizen naar verwachting dan het grootste aantal coronapatiënten van deze golf (3000) moeten behandelen.

EINDE BERICHT

[25]

De situatie in de Nederlandse ziekenhuizen wordt steeds penibeler. Dat laten nieuwe cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zien. Meer dan een derde van de ziekenhuizen (37 procent) slaagt er door de toestroom van coronapatiënten niet meer in alle kritiek planbare zorg volgens planning te leveren. Vandaag is het aantal opgenomen coronapatiënten op ic’s gestegen met 17, dat is de grootste toename in twee weken tijd.
Kritiek planbare zorg is zorg die binnen zes weken noodzakelijk is om gezondheidsschade bij de patiënt te voorkomen. Uit de rapportage van de NZa blijkt een verdere verslechtering ten opzichte van vorige week. Toen gaf 31 procent van de ziekenhuizen aan de planning niet volledig te halen voor ingrepen die eigenlijk binnen zes weken zouden moeten.”

ADSITUATIE IN NEDERLANDSE ZIEKENHUIZEN STEEDS PENIBELER22 APRIL 2021
https://www.ad.nl/binnenland/situatie-in-nederlandse-ziekenhuizen-steeds-penibeler~a36a6524/

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 24

[26]

”Want inderdaad, zonder risico’s gaat het niet, maar de risico’s moeten wel verantwoord zijn. Dat is en blijft voorlopig een balanceer-act”
RIJKSOVERHEIDLETTERLIJKE TEKST PERSCONFERENTIE MINISTER-PRESIDENTRUTTE EN MINISTER DE JONGE (20 APRIL 2021)20 APRIL 2021

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/mediateksten/2021/04/20/letterlijke-tekst-persconferentie-minister-president-rutte-en-minister-de-jonge-20-april-2021
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 9

[27]

VOLKSKRANTDE PvdA KEERT ZICH TEGEN VERSOEPELINGEN, MAAR DE PARTIJ STAAT ER (BIJNA) HELEMAAL ALLEEN VOOR22 APRIL 2021
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-pvda-keert-zich-tegen-versoepelingen-maar-de-partij-staat-er-bijna-helemaal-alleen-voor~bc9a4178/

De PvdA heeft zich donderdag tijdens het coronadebat tegen de aangekondigde versoepelingen gekeerd. De partij wil dat het kabinet wacht met het afschalen van de coronamaatregelen en diende een motie in. De partij stond daarin nagenoeg alleen.

Het kabinet heeft het OMT-advies om te wachten met versoepelingen, bij hoge uitzondering, naast zich neergelegd. Dat terwijl de planbare zorg in de ziekenhuizen verder onder druk komt te staan en het RIVM donderdag bijna 10.000 nieuwe besmettingen bekendmaakte. Zou de Kamer juist in zo’n week instemmen met versoepelingen?

PvdA-leider Ploumen wilde donderdag al heel snel de toon zetten. VVD’er Hermans kon in de openingsbijdrage nauwelijks uitspreken hoe blij ze was met de ruimte voor versoepelingen, of Ploumen stond al aan de interruptiemicrofoon. Ze begon over de ic-opnames en het Erasmus Ziekenhuis, dat alleen nog spoedpatiënten kan opnemen. ‘Is mevrouw Hermans het dan met mij eens dat dit volstrekt onverantwoordelijk is?’

Hoewel Hermans snapte dat het een lastig dilemma is en het kabinet opriep de situatie van dag tot dag te bekijken, was ze dat niet met Ploumen eens. Niemand eigenlijk. Paternotte (D66) steunde de versoepelingen, Wilders (PVV) wilde alleen maar meer versoepelingen in de buitenlucht, de FvD wilde het liefst alle maatregelen afschaffen. Van Esch (PvdD) vond het een bijzonder spannende stap en een grote gok, maar zei dat de samenleving snakt naar adem.

Zorgen

Fracties uitten wel hun zorgen. ‘Wat gaan we doen als het straks weer minder gaat?’, vroeg Heerma (CDA). Bikker van de ChristenUnie vroeg aan het kabinet of de terrassen weer zouden sluiten als de ic-opnames verder zouden oplopen. Ook wil de CU dat er lokale maatregelen worden genomen als de besmettingen lokaal oplopen. Een fieldlab niet door laten gaan, bijvoorbeeld.

Westerveld van GroenLinks vroeg zich af hoe het met de alarmerende ziekenhuisverhalen mogelijk is om deze week te besluiten tot versoepelen. ‘Wat doet het met het draagvlak voor de maatregelen als er zoveel willekeur is? Ik snap niet dat de boodschap nu een heel andere is als vorige week.’ VVD-Kamerlid Hermans wilde daarop van GroenLinks weten of de partij de PvdA-motie tegen de versoepelingen zou steunen. ‘Ik wacht graag de antwoorden van het kabinet af’, reageerde Westerveld. ‘GroenLinks trekt nu niet die conclusie, maar ik sluit niet uit dat ik straks de motie steun.’

Zo ging de meerderheid van de Kamer akkoord met de eerste stap van het kabinet. Of legde zich er in ieder geval bij neer.

EINDE BERICHT

  ‘ De PvdA wil tijdelijk de stopknop indrukken en geplande versoepelingen vanaf 28 april alsnog terugdraaien: ,,De besmettingscijfers zijn torenhoog, de piek lijkt niet achter ons te liggen, het OMT adviseert te wachten”, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. Ze wijst op de bijna tienduizend infecties die er vandaag bijkwamen, het groot aantal patiënten op de IC’s en het feit dat ruim een derde van de ziekenhuizen door Covid-drukte niet toekomt aan andere belangrijke ingrepen. ,,Het is volstrekt onverantwoord om nu te versoepelen”, vindt Ploumen. Dat is opmerkelijk: tot nu steunde haar partij het coronabeleid. Nu zegt ze: ,,Bekijk het van dag tot dag, volg het OMT, ga nu niet een beetje freestylen.”

ADDE JONGE BLIJFT ERBIJ: ASTRAZENECA IS VOOR ZESTIGPLUSSERS
Net nu het in veel ziekenhuizen alarmfase één dreigt te worden, wil het kabinet toch overstappen op een lockdown-light. De RIVM-plaatjes bieden ruimte vanaf mei, maar in de Tweede Kamer klinkt kritiek. Het kabinet biedt ook weinig ruimte voor huisartsen om alsnog het Astra-vaccin aan zestigminners te geven. 
Volg het coronadebat live via dit artikel.
De PvdA wil tijdelijk de stopknop indrukken en geplande versoepelingen vanaf 28 april alsnog terugdraaien: ,,De besmettingscijfers zijn torenhoog, de piek lijkt niet achter ons te liggen, het OMT adviseert te wachten”, zei PvdA-leider Lilianne Ploumen. Ze wijst op de bijna tienduizend infecties die er vandaag bijkwamen, het groot aantal patiënten op de IC’s en het feit dat ruim een derde van de ziekenhuizen door Covid-drukte niet toekomt aan andere belangrijke ingrepen. ,,Het is volstrekt onverantwoord om nu te versoepelen”, vindt Ploumen. Dat is opmerkelijk: tot nu steunde haar partij het coronabeleid. Nu zegt ze: ,,Bekijk het van dag tot dag, volg het OMT, ga nu niet een beetje freestylen.”

Vorige week had de partij geen bezwaar tegen versoepelingen, maar Ploumen vindt nu dat het OMT-advies gevolgd moet worden en er dus even gewacht moet worden met het loslaten van de strakste restricties. Ook de SP aarzelt: ,,Ik zie de volle winkelstraten alweer voor me”, zei Lilian Marijnissen. Tegelijk verklaarde ze niet per se tégen versoepelingen te zijn.  Demissionair premier Mark Rutte zei dat er ‘net genoeg’ is veranderd in de cijfers om toch wat coronamaatregelen los te kunnen laten. ,,Wat wij anders doen dan het OMT is dat we afgaan op de prognoses en niet wachten tot deze waarheid zijn geworden. Maar het OMT zegt ook: het verandert niets aan de hoogte van de piek, alleen de snelheid waarmee je de golf ziet dalen.” De kwestie in een notendop volgens Rutte: wachten kan, maar dan zit de maatschappij ook langer op slot, met alle economische en sociale gevolgen van dien. 
GGD
Minister De Jonge reageerde ook op Kamervragen naar aanleiding van een reconstructie van deze nieuwssite zaterdag. Daaruit bleek dat de gezondheidsdiensten al op 28 februari vorig jaar overvraagd was – slechts één dag nadat de eerste Nederlander positief was getest. Onderbezetting leidde ertoe dat bron- en contactonderzoekers moeilijke onderzoeken ‘onder het kleed moesten vegen’. ,,Bruiloften met allochtonen zijn genegeerd, vanwege taalproblemen’’, stelden verschillende contactonderzoekers. De Jonge zegt nu: ,,Er valt heel veel te zeggen over de GGD’s, met een organisatie over 25 regio’s en of dat wel geschikt is voor een centrale commandostructuur bij zulke A-ziekten. We zijn ons ook aan het voorbereiden op hoe dat in de toekomst een ander type ‘governance’ (bestuur) kan krijgen. Alle aspecten van de organisatie worden onder de loep genomen, ook de mate waarin ze zijn opgewassen tegen een pandemie. Daar gaan we uitgebreid over spreken nog.” TerrassenCoalitiepartijen D66, CDA en VVD en oppositiepartijen PVV, FVD, SGP en Denk steunen de gekozen koers, soms wel met extra wensen of eisen. VVD-Kamerlid Sophie Hermans zinspeelde op ruimere openingstijden voor terrassen. ,,Bijvoorbeeld vanaf 10.00 uur in de ochtend. Ik wil wel weten wat dat kwaad zou kunnen.” De PVV gaat nog verder: volgens Geert Wilders zouden terrassen gewoon tot in de avond open moeten: ,,Wat denkt u dat mensen na een paar biertjes straks om 18.00 uur gaan doen, naar huis om een boek te lezen? Nee, die gaan bij vrienden thuis verder drinken. Welke gek verzint dit? Er mag straks geen muziek bij, er moeten kuchschermen komen. In een mortuarium is het nog gezelliger.”Demissionair premier Mark Rutte wil niet weten van langere openingstijden. ,,Dat kan pas echt in stap twee, dan zou je naar 20.00 uur gaan, maar echt alleen als het kan.”De tweede stap in het openingsplan van het kabinet zou op 11 mei worden genomen. Rutte zei wel: ,,Laten we nu eerst eens even kijken wat dit doet.” De terrassen eerder open, wil de premier nu ook nog niet. ,,Om eerlijk te zijn: we vinden dit al heel spannend.” Wilders keerde zich af tegen de ‘testsamenleving’, met onder meer de proeven via zogeheten fieldlabs. Ook onder meer de SP en PvdD zetten daar vraagtekens bij. AstraZeneca alsnog voor mensen onder de zestig? Nee, zegt het kabinet
Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, CDA) blijft erbij dat het AstraZeneca-vaccin niet voor mensen onder de zestig bedoeld is. Huisartsen trekken aan de bel omdat ze soms inentingen overhouden na meldingen over ernstige en zeldzame bijwerkingen, terwijl ze genoeg zestigminners in hun praktijk hebben die graag snel een Astra-prik zouden krijgen. ,,In een enkel geval ga ik daar niet de Inspectie op afsturen”, zegt De Jonge. ,,Maar ik wil liefst wel dat huisartsen zich houden aan de richtlijnen. We willen dat mensen boven de zestig Astra gebruiken. Mensen onder de zestig met een risico krijgen een alternatief. Ik ben er niet voor om te zeggen: kijk maar wat je doet tegen de huisarts.” Het kabinet zet volgende week de eerste versoepelingstap terwijl juist dan de ziekenhuizen naar verwachting  het grootste aantal coronapatiënten van deze golf (3.000) moeten behandelen. Nu al worden veel ingrepen uitgesteld omdat bedden en personeel voor Covid-patiënten worden gereserveerd. 

Toch waagt het kabinet de gok, omdat de roep om ruimte in de samenleving hard klinkt, maar ook omdat de lockdown-light volgens de modellen van het RIVM slechts ‘een beperkt effect’ heeft op de bezetting in ziekenhuizen, zei RIVM-directeur Jaap van Dissel vanochtend in de Tweede Kamer. TerrassenVeel partijen pleiten al langer voor versoepelingen -bijvoorbeeld rond de terrassen en in het onderwijs- dus erg controversieel is stap één uit het openingsplan niet. De RIVM-grafieken bieden ook enige ruimte: prognoses tonen een naderende piek van het aantal bezette ziekenhuisbedden, begin mei zal de daling ingezet worden. Toch waarschuwt het OMT: wacht nog even met versoepelen tot de daling daadwerkelijk inzet, maar zoveel geduld wil het kabinet niet opbrengen.    
EINDE BERICHT[28]

PERSMOMENT RUTTE/IS RUTTE EEN GEVAARLIJKE GEK?ASTRID ESSED28 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/persmoment-rutte-is-rutte-een-gevaarlijke-gek/

HET AVONDKLOKDRAMA/RUTTE EN VIRUSWAARHEID/RUTTE ALS”GEVAARLIJKE GEK”, DEEL TWEE/OVER RUTTE, DIE DE WETVERZETASTRID ESSED23 FEBRUARI 2021

PERSCONFERENTIE 23 FEBRUARI/RUTTE, GEVAARLIJKE GEK, SLAATWEER TOE!/DEEL DRIEASTRID ESSED24 FEBRUARI 2021

WEBSITE ASTRID ESSEDCORONAMAATREGELEN

https://www.astridessed.nl/?s=Coronamaatregelen

CORONAMEASURES

https://www.astridessed.nl/?s=Coronameasures

EINDE NOTEN

Reacties uitgeschakeld voor Noten 16 t/m 28 bij ”Persconferentie 20 april 2021/Het is weer raak!/Rutte, Gevaarlijjke Gek, speelt opnieuw Russische Roulette met mensenlevens!/Deel Vier

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.