Noten 12 en 13/VERZET

[12]

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

ASTRID ESSED

APRIL 2007

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 10

ZIE OOK

[13]

”In augustus 2010 bepleitte hij naar aanleiding van de kabinetsformatie in een interview met weekblad Vrij Nederland eerbied voor elkaars overtuiging: “Als je zegt: jullie deugen niet, zoals Geert Wilders doet, dan escaleert het, en gaat het van kwaad tot erger. Je moet elkaar respecteren. Daarom zeg ik: zolang de punten van de godsdienstvrijheid en de rechtsstaat niet zeker zijn, moet de PVV wat mij betreft maar in zijn eentje doormarcheren. Daar doe ik niet aan mee.”[

 WIKIPEDIA

PIET DE JONG

https://nl.wikipedia.org/wiki/Piet_de_Jong_(politicus)

”Op het CDA-kabinetsformatiecongres 2010 van 2 oktober 2010 in de Rijnhal in Arnhem sprak ze de leden indringend toe niet samen te werken met de PVV. Drie weken later, op 22 oktober, kondigde Van Leeuwen op een bijeenkomst in de bibliotheek Utrecht aan al haar activiteiten voor het CDA te staken. De reden hiervoor was het volgens haar “uitkleden” van de ouderenzorg in het kabinet-Rutte I en de samenwerking van haar partij met de PVV.[6]

WIKIPEDIA

HANNIE VAN LEEUWEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hannie_van_Leeuwen

”Samen met CDA-Kamerlid Ad Koppejan kwam Ferrier tijdens de kabinetsformatie van 2010 bekend te staan als de ‘dissidenten’. Dit kwam doordat beiden fel tegenstander waren van de samenwerking met de Partij voor de Vrijheid, die gedoogsteun gaf aan het kabinet-Rutte I. Op het CDA-kabinetsformatiecongres dat zijn instemming gaf aan de samenwerking, stemde ze tegen.”

WIKIPEDIA

KATHLEEN FERRIER

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathleen_Ferrier_(politica)

”n het kabinet-Balkenende IV werd Hirsch Ballin opnieuw minister van Justitie. In deze functie vertolkte hij een belangrijke rol in het debat in de Tweede Kamer over de film Fitna. In dit debat gaf Geert Wilders aan door Hirsch Ballin belazerd te worden. Pas in 2020 werd duidelijk dat Hirsch Ballin zich in 2008 actief heeft ingezet om Wilders te vervolgen. Toen het OM geen strafbare feiten zag in Wilders’ uitspraken in diverse media over de islam, liet Ernst Hirsch Ballin tot drie keer toe een onafhankelijk expert aanrukken om die beslissing te heroverwegen. Dat bracht hem in ernstig conflict met het toenmalige college van procureurs-generaal.[5][6][7]

….

…..

Op 2 oktober van dat jaar, tijdens het CDA-congres, keerde hij zich vierkant tegen de deelname van zijn partij aan het gedoogakkoord met de PVV van Geert Wilders. Daags voor het congres had hij dat ook al publiekelijk gedaan. Nadat eind april 2012 de gedoogconstructie met de PVV was stukgelopen en het kabinet-Rutte I was gevallen, riep hij op tot een openlijke bespreking binnen het CDA van de mislukte samenwerking.”

WIKIPEDIA

ERNST HIRSCH BALLIN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ernst_Hirsch_Ballin

HET PAROOL

HIRSCH BALLIN TEGEN SAMENWERKING MET PVV

1 OCTOBER 2010

https://www.parool.nl/nieuws/hirsch-ballin-tegen-samenwerking-met-pvv~b4f8042c

DEN HAAG – CDA-minister Ernst Hirsch Balllin zal op het congres van zijn partij tegen het regeerakkoord stemmen. ”Ik zal mijn partij zeker niet aanraden hiermee door te gaan. Dat zal ook mijn stemgedrag bepalen”, zei Hirsch Ballin vrijdag na de ministerraad.

Zijn zorgen over samenwerking met de PVV hebben zich ”verdiept en versterkt” na de presentatie van het regeerakkoord en het gedoogakkoord. Hij stelt vast dat PVV-leider Geert Wilders alle afspraken in de context zet van het terugdringen van de islam. (ANP)

EINDE

HET PAROOL

FERRIER WACHT STEMMING EN SFEER CONGRES AF

1 OCTOBER 2010

https://www.parool.nl/nieuws/ferrier-wacht-stemming-en-sfeer-congres-af~b732270f

DEN HAAG – CDA-Tweede Kamerlid Kathleen Ferrier betrekt in haar oordeel over het regeer- en gedoogakkoord niet alleen het stemgedrag van de leden op het congres zaterdag, maar ook de sfeer en de gang van zaken. ”Eigenlijk het geheel van het congres”, zo liet ze vrijdag desgevraagd weten. Ze zal na het congres haar ”mind opmaken” en verwacht daar wel ”een nachtje over te zullen slapen.”

Haar medestander in de fractie Ad Koppejan liet donderdagavond tijdens een CDA-bijeenkomst in zijn eigen regio Zeeland weten dat hij voor het akkoord zal stemmen als een grote meerderheid van het congres voorstander is van de coalitie en de akkoorden. Hij liet in het midden hoe groot die meerderheid dan moet zijn. Ferrier wil geen commentaar geven op zijn uitlatingen.

De CDA-fractie zal naar verwachting dinsdag haar eindoordeel geven over het akkoord. (ANP)

EINDE

”In september 2010 vormde hij samen met Ab Klink en Kathleen Ferrier het drietal dat tijdens de kabinetsformatie van 2010 tegen onderhandelingen met de Partij Voor de Vrijheid (PVV) was.”

WIKIPEDIA

AD KOPPEJAN

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ad_Koppejan

NOSCDA’ER VAN AGT TEGEN SAMENWERKING PVV16 AUGUSTUS 2010

https://nos.nl/artikel/178713-cda-er-van-agt-tegen-samenwerking-pvv

CDA’er Van Agt tegen samenwerking PVV

Oud-premier Van Agt van het CDA verzet zich tegen de onderhandelingen van zijn partij met de PVV over een nieuw kabinet.

In een ingezonden brief in de Volkskrant maakt Van Agt duidelijk dat de CDA-fractie niet verder met de PVV in zee moet gaan. “Onze partij moet, zichzelf getrouw, bewerkstelligen dat de Kamerfractie terugkeert op haar schreden”.

Vinger

De CDA-prominent vindt dat de PVV een “veel te dikke vinger in de pap” krijgt.

Hij heeft ook kritiek op tal van programmapunten van de PVV, zoals de immigratiestop voor mensen uit islamitische landen en de eis dat immigranten pas na tien jaar werken in Nederland in aanmerking komen voor een uitkering. “Elk van deze eisen is onaanvaardbaar, geen ervan mag ook maar gedeeltelijk worden ingewilligd.”

Bouwstop

Volgens Van Agt staat het verkiezingsprogramma bol van “schokkende teksten”, bijvoorbeeld over een verbod op de Koran, belasting op het dragen van hoofddoekjes en een bouwstop voor moskeeën.

Van Agt hoopt de CDA-achterban op te roepen een VVD-CDA-kabinet met gedoogsteun van de PVV te blokkeren tijdens het extra CDA-congres. Na de verkiezingsnederlaag beloofde de partijtop de CDA-achterban inspraak te geven in mogelijke regeringsdeelname.

Reacties

Vorige week heeft een groep kritische CDA-leden een manifest ‘Wij staan voor onze grondrechten’ tegen PVV-samenwerking opgesteld. Een dag later waren er ruim 2.600 reacties binnen.

Er is ook een tegenbeweging opgericht ‘Wij staan achter het CDA’. Daar zijn inmiddels ruim duizend reacties op gekomen.

EINDE

”Klink schreef een brief aan fractievoorzitter Maxime Verhagen en partijvoorzitter Henk Bleker waarin hij stelde persoonlijk niet verder te willen met de PVV, omdat de intentie van de PVV te veel zou afwijken van die van CDA en VVD.[3] Deze brief lekte daarop uit. Klink kreeg binnen de CDA-fractie alleen bijval van Ad Koppejan en Kathleen Ferrier.”

WIKIPEDIA

AB KLINK

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ab_Klink

BINNENLANDS BESTUUR

GEDOOGSTEUN WILDERS DUPEERT GEMEENTEN

12 AUGUSTUS 2010

https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/gedoogsteun-wilders-dupeert-gemeenten

Lokale en regionale CDA bestuurders zouden zich massaal moeten aansluiten bij het protest tegen de samenwerking van de partij met Geert Wilders. Al was het maar uit welbegrepen eigenbelang: niet alleen de rechtstaat is in het geding, de klappen van het asociale PVV beleid zullen vooral door de gemeenten en de provincies moeten worden opgevangen.

Dat stelt oud CDA-politicus en bestuurder Sytze Faber (73). Hij motiveert hiermee zijn handtekening onder het manifest van 40 CDA-leden zoals dat dinsdag in Dagblad Trouw verscheen. De 40-ondertekenaars roepen daarin op tot breed verzet tegen de onderhandelingen om te komen tot een VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van Wilders.

Niet wachten

Faber was namens het CDA onder meer Kamerlid, burgemeester van Hoogeveen en voorzitter van de partijafdeling Leeuwarden. Hij vindt dat CDA’ers uit het hele land hun bezwaren moeten laten horen. Afwachten tot het beloofde partijcongres over de nieuwe regering wordt gehouden noemt hij ‘onverantwoord’. ‘Dan ligt er een regeerakkoord, een gedoogakkoord en staat er al een ploeg ministers klaar. Zeg dan nog maar eens nee’.

Ellende

En een ‘nee’ is hard nodig naar het oordeel van Faber. Neem het sociale beleid dat zich nu aftekent, waarbij de rijken rijker worden en de armen armer.’En juist deze strijd zal worden uitgevochten met de gemeentelijke diensten in de frontlinie. Zij zullen de gevolgen van de toe nemende verloedering in de wijken en aan de loketten moeten zien te keren, aldus Faber. ‘Ik weet waar ik het over heb, als voorzitter van de voedselbank in Leeuwarden zie ik de ellende nu al groter worden’.

Übermenschen

Het manifest hamert vooral op de dreigende aantasting van de rechtsstaat en ook daar is Faber als christendemocraat zeer bezorgd over. ‘Wilders creëert Über- en Untermenschen en wil hele groepen mensen hun recht op bijvoorbeeld godsdienstvrijheid afpakken. Daar kun je als Christelijke partij toch nooit aan meewerken?’

Wilem van Oranje

Volgens de oud-politicus druist de samenwerking met Wilders in tegen de joods christelijke cultuur waar we in de 80-jarige oorlog juist zo voor gevochten hebben. ‘De overheid mag niet heersen over het geweten of geloof van de onderdanen’, citeert hij vrij naar Willem van Oranje.

EINDE

Reacties uitgeschakeld voor Noten 12 en 13/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.