Noten 11 t/m 13/Bizar

[11]

HET FASCISTISCHE KARAKTER VAN DE PVV/BRONNEN,

ONDERZOEKEN

[12]

”Kranslegging door autoriteiten

Er worden vier kransen gelegd door Nederlandse autoriteiten:

 • De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten-Generaal.
 • De minister-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten leggen een krans namens de Rijksministerraad.
 • De Commandant der Strijdkrachten en zijn Operationele Ondercommandanten leggen een krans namens de gehele krijgsmacht.
 • De burgemeester en locoburgemeester van Amsterdam leggen een krans namens de gemeente Amsterdam.”

COMITE 4 EN 5 MEI/VOOR WIEWORDEN ER KRANSEN GELEGDKRANSLEGGING DOOR AUTORITEITEN

https://www.4en5mei.nl/herdenken/voor-wie-worden-er-kransen-gelegd

De vijf kransen die tijdens de Nationale Herdenking worden gelegd namens de eerste generatie oorlogsgetroffenen zijn voor verschillende groepen oorlogsslachtoffers:

 • een krans voor mensen die gevangen werden genomen en vermoord omdat zij in verzet kwamen en opstonden voor de rechten van anderen;
 • een krans voor de meer dan 100.000 Joden, Roma en Sinti die werden vervolgd en vermoord in concentratie- en vernietigingskampen enkel en alleen om wie zij waren;
 • een krans voor burgers die het leven verloren door onder andere oorlogsgeweld, bombardementen, willekeur, verwaarlozing, uitputting, honger, gebrek en schaarste;
 • een krans voor alle burgers die zijn omgebracht of omgekomen in Azië, als gevolg van verzet, internering, oorlogsgeweld, uitputting, honger en dwangarbeid tijdens en direct na de Japanse bezetting en de daaropvolgende koloniale oorlog;
 • een krans voor alle militairen en al het koopvaardijpersoneel, omgekomen in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden tijdens de Tweede Wereldoorlog en nadien in oorlogssituaties en bij vredesoperaties.

Kranslegging door autoriteiten

Er worden vier kransen gelegd door Nederlandse autoriteiten:

 • De voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer leggen een krans namens de Staten-Generaal.
 • De minister-president, de minister van Defensie, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de gevolmachtigde ministers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten leggen een krans namens de Rijksministerraad.
 • De Commandant der Strijdkrachten en zijn Operationele Ondercommandanten leggen een krans namens de gehele krijgsmacht.
 • De burgemeester en locoburgemeester van Amsterdam leggen een krans namens de gemeente Amsterdam.

[13]

Minderheid in eigen land[bewerken | brontekst bewerken]

Op 20 mei 2014 maakte NRC Handelsblad melding van een ongepubliceerd, in het najaar van 2013 door uitgeverij Prometheus/Bert Bakker afgewezen manuscript van Bosma over het ANC en de apartheid dat binnen de PVV-fractie circuleert, met als titel “Handlangers van de ANC-apartheid. Hoe Paul WittemanMaartje van WeegenFreek de JongeWim Kok en Adriaan van Dis racisten, communisten, plunderaars en kampbeulen helpen”. Hierin spreekt hij onder meer de vrees uit dat Nederland uitgroeit tot een nieuw Zuid-Afrika, een land waarin de blanke Afrikaners zouden “fungeren als proefkonijn in het multicultureel laboratorium”. Hij bekritiseert hoe onder anderen Nederlandse politici – zoals Joop den UylEd van ThijnWim Kok en Pia Dijkstra – volgens hem eraan zouden hebben bijgedragen dat het land onder het ANC zou zijn uitgegroeid tot een totale ramp. Uit intern e-mailverkeer van de PVV zou blijken dat fractieleider Geert Wilders bang zou zijn geweest voor de negatieve publiciteit die het boek teweeg had kunnen brengen, en het feit dat het boek tóch niet op de markt zou komen “geweldig nieuws” had genoemd.[24][25]

In mei 2015 werd het boek door René van Praag alsnog onder de titel Minderheid in eigen land – Hoe progressieve strijd ontaardt in genocide en ANC-apartheid gepubliceerd.[26] NRC-journalist Tom-Jan Meeus stelde op 30 mei 2015 vast, dat ten opzichte van het eerdere manuscript passages met “persoonlijke aanvallen op Mandela” waren afgezwakt tot kritiek op het ANC en “betwistbare beschuldigingen” aan Mandela’s adres waren geschrapt. Ook zouden de “cryptoracistische flirts met de Zuid-Afrikaanse enclave Orania, waar alleen blanken wonen” nu niet langer de epiloog vormen, maar “ergens middenin het boek [zijn] verstopt”.[27] Hoogleraar Stephen Ellis van het African Studies Centre in Leiden, uit wiens werk uitvoerig door Bosma wordt geput, beklaagde zich op 1 juni 2015 over de vele incorrecte citaten en het feit dat hem meermaals – ten onrechte – in de mond wordt gelegd dat het ANC volgens hem “een criminele organisatie” zou zijn.”

WIKIPEDIA

MARTIN BOSMAPUBLICATIES//MINDERHEID IN EIGEN LAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bosma#Minderheid_in_eigen_land

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

MARTIN BOSMA

https://nl.wikipedia.org/wiki/Martin_Bosma

Reacties uitgeschakeld voor Noten 11 t/m 13/Bizar

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.