Noten 1 t/m 43 bij ”Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!”

1]

”The Takbir (تَكْبِير, pronounced [tak.biːr], “magnification [of God]”)[a] is the Arabic phrase ʾAllāhu ʾakbaru (ٱللَّٰهُ أَكْبَرُ, pronounced [ʔaɫ.ɫaː.hu ʔak.baru] (listen)), meaning “God is greater”[1] or “God is the greatest”
WIKIPEDIATAKBIR
https://en.wikipedia.org/wiki/Takbir
Om Allahu Akbar uit te roepen, zoals ik heb gedaan, hoef je namelijk geen moslimte zijn [wel gelovig] en ik vind het oprecht jammer, dat deze mooiereligieuze Kreet steeds meer wordt misbruikt door lieden met Boze Bedoelingen [4], waardoor, naar ik mij heb laten vertellen, zelfs echte moslims nubang zijn voor deze Uitroep [5] 
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[2]
na een goed begin en daarna weer halfslachtig optreden
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[3]
LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[4]

RIJKSOVERHEIDNEDERLAND BLIJFT TOT EN MET TENMINSTE 9 FEBRUARIIN LOCKDOWN12 JANUARI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown

Het aantal Nederlanders dat besmet raakt met het coronavirus neemt licht af. Dat betekent dat de lockdown enig effect heeft. Onze volgende taak is om de dagelijkse besmettingen nog veel verder en sneller te laten dalen, zodat ook het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen en op de intensive care daalt. Daarom heeft het kabinet besloten dat Nederland ten minste tot en met 9 februari in lockdown blijft. Dat betekent dat we onze contacten zo veel mogelijk moeten beperken zodat het virus zich minder snel kan verspreiden. Daarmee houden we de zorg toegankelijk voor iedereen. Dit is extra belangrijk met oog op de ontwikkeling van de nieuwe varianten van het coronavirus, waarnaar het OMT nu aanvullend onderzoek doet. Daarnaast vraagt het kabinet het OMT ook nut en noodzaak van eventuele verzwarende maatregelen, zoals een avondklok, te onderzoeken.

Lees de tekst van de persconferentie in eenvoudige taal.

De eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen het coronavirus. Dat betekent dat we aan het begin staan van een nieuwe fase in deze crisis. Maar dit betekent helaas nog niet dat we de maatregelen los kunnen laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar voor het virus, en veel mensen in de samenleving zijn nog besmettelijk. Daarom zijn maatregelen onverkort nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Pas als het overgrote deel van Nederland gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten.

Blijf thuis, beperk je contacten en werk thuis

Het doel van de verlengde lockdown is dan ook om zo min mogelijk contacten te hebben. Want hoe minder contacten, hoe minder besmettingen. Thuisblijven is de beste manier om contacten te beperken. Het kabinet adviseert iedereen dan ook om zoveel mogelijk thuis te blijven. Wie mensen thuis uitnodigt, wordt geadviseerd niet meer dan twee mensen per dag te ontvangen.

De oproep om thuis te blijven betekent ook dat iedereen in principe thuis werkt. Veel besmettingen vinden plaats op de werkvloer of onderweg naar of van het werk. Daardoor is thuiswerken een effectieve manier om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen. Werkgevers moeten ervoor zorgen dat werknemers die thuis kunnen werken dat ook daadwerkelijk doen.

Als je naar buiten gaat, mag je met maximaal twee mensen samen zijn. Groepen van drie of meer mensen zijn niet toegestaan, tenzij het om leden van éénzelfde huishouden gaat. Ook niet als mensen onderling 1,5 meter afstand houden. Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën op minimaal 1,5 meter afstand, en alleen buiten. Fietsen of wandelen met een groepje van drie mensen of meer is dus niet toegestaan. Kinderen tot en met 17 jaar mogen nog steeds sporten in teamverband en mogen onderling wedstrijden spelen, maar ook alleen buiten.

Extra op elkaar letten

Het verlengen van deze lockdown heeft grote weerslag op de maatschappij en economie. De huidige situatie is voor ondernemers en werkenden zwaar. De inzet is met elkaar de eindstreep te halen. Daarom spant het kabinet zich tot het uiterste in om ondernemers en werkenden hier doorheen te slepen.  De ministers Wiebes, Koolmees en Hoekstra werken aan aanvullingen op het steun- en herstelpakket en zullen hier volgende week nadere mededelingen over doen.

Veel mensen hebben een zware periode achter de rug door het Coronavirus en de maatregelen. En voor veel mensen betekent deze verlenging van de lockdown dat zij langer te maken hebben met financiële onzekerheid, eenzaamheid of andere zorgen. Daarom is het extra belangrijk dat we aandacht hebben voor elkaar en extra op elkaar letten. Ook al moet dat op afstand of digitaal.

Openbare plaatsen en scholen blijven gesloten

Om de verspreiding van het virus af te remmen, moeten we zo min mogelijk contacten aangaan. Daarom blijven musea en theaters, pretparken, dierentuinen, casino’s, sauna’s, accommodaties voor binnensport, horeca en horecavoorzieningen van hotels in ieder geval dicht tot en met 9 februari. Ook detailhandel zoals kledingwinkels, schoenenwinkels, sieradenwinkels en hobbywinkels blijven gesloten, net als de kappers, nagelstylisten, tatoeëerders en andere contactberoepen.

Scholen in het voortgezet onderwijs en instellingen voor mbohbo en wetenschappelijk onderwijs geven nog minstens vier weken, dus tot en met 7 februari, onderwijs op afstand. Ook het primair onderwijs geeft nog steeds les op afstand. De kinderopvang is gesloten. De uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor kwetsbare kinderen, leerlingen in een examenjaar, praktijkgericht onderwijs en de afname van examens en tentamens blijven bestaan.

Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen ook de komende weken terecht in de noodopvang van het basisonderwijs of de kinderopvang. De oproep is om hier alleen gebruik van te maken als het echt niet anders kan. Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet zo snel mogelijk of het primair onderwijs en de kinderopvang mogelijk al vanaf 25 januari open kunnen. Uit voorzorg en waar dat kan moeten leerlingen in het voortgezet onderwijs die fysiek onderwijs krijgen anderhalve meter afstand gaan houden.

Blijf in Nederland

Elke reis verhoogt de kans op meer besmettingen. Daarom is het dringende advies: blijf in Nederland. Ga niet op reis en boek geen reizen tot en met maart. Reis alleen naar het buitenland voor bijvoorbeeld ernstige familieomstandigheden. Of voor werk dat echt niet uitgesteld kan worden en waarbij fysieke aanwezigheid absoluut nodig is. Reizigers die na een noodzakelijke reis terugkeren naar Nederland, moeten een negatieve coronatest kunnen laten zien. Bovendien moeten zij altijd 10 dagen in quarantaine bij terugkomst.

Op 2 februari beoordeelt het kabinet welke maatregelen na 9 februari nodig zijn.

Overzicht van maatregelen

Tot en met ten minste 9 februari 2021 blijft de situatie zoals hij nu is:

 • Ontvang thuis niet meer dan 2 personen van 13 jaar of ouder
 • Werk thuis. Alleen mensen die essentieel zijn voor de voortgang van een bedrijfsproces en die hun werk niet thuis kunnen uitvoeren, mogen naar het werk komen.  
 • Ga alleen naar buiten met je huishouden of met een groepje van maximaal 2 mensen.
 • Een aantal locaties zijn gesloten:
 • Hotels zijn open, maar restaurants en roomservice in een hotel zijn gesloten.
 • Volwassenen sporten alleen of met zijn tweeën, en alleen buiten. Kinderen t/m 17 jaar mogen sporten in teamverband en mogen wedstrijden onderling spelen, maar ook alleen buiten.
 • Maak alleen gebruik van het openbaar vervoer voor strikt noodzakelijke reizen
 • Blijf in Nederland. Ga niet op reis naar het buitenland en boek geen buitenlandse reizen tot en met maart.
 • Alleen (para)medische contactberoepen zijn toegestaan

Onderwijsinstellingen bieden voornamelijk onderwijs op afstand tot ten minste 8 februari. In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden. In MBO, HBO en WO mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk. In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten. De kinderopvang en buitenschoolse opvang zijn in deze periode gesloten.

Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.

Voor kinderen van ouders die een cruciaal beroep hebben, is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. De oproep is alleen gebruik van te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is.

EINDE BERICHT

[5]

”Er volgt nog een OMT-advies over de effecten van de Britse variant van het coronavirus op kinderen. Aan de hand daarvan beslist het kabinet of en wanneer het primair onderwijs en de kinderopvang open kan.”
RIJKSOVERHEIDNEDERLAND BLIJFT TOT EN MET TENMINSTE 9 FEBRUARIIN LOCKDOWN12 JANUARI 2021
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nieuws/2021/01/12/nederland-blijft-tot-en-met-ten-minste-9-februari-in-lockdown

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 4

[6]

NOSDUITSE VIROLOGEN:”KINDEREN MOGELIJK NET ZO BESMETTELIJKALS ANDEREN”30 APRIL 2020
https://nos.nl/artikel/2332269-duitse-virologen-kinderen-mogelijk-net-zo-besmettelijk-als-anderen.html#:~:text=Duitse%20virologen%3A%20’Kinderen%20mogelijk%20net%20zo%20besmettelijk%20als%20anderen‘,-Rinke%20van%20den&text=Kinderen%20kunnen%20wel%20eens%20net,Drosten%20in%20een%20nieuwe%20studie.

Kinderen kunnen wel eens net zo besmettelijk zijn als oudere leeftijdsgroepen en het coronavirus dus even makkelijk verspreiden. Dat stelt een Duitse onderzoekgroep onder leiding van topviroloog Christian Drosten in een nieuwe studie. Drosten is een belangrijke adviseur van de Duitse regering.

De onderzoekers waarschuwen expliciet tegen volledige heropening van scholen en kinderdagverblijven. Ze benadrukken de noodzaak om verspreiding van het virus maximaal te beperken omdat een groot deel van de bevolking vatbaar is.

Vandaag vergaderen de ministers van Onderwijs van de Duitse deelstaten met bondskanselier Merkel over het geleidelijk heropenen van scholen. Op 4 mei gaan veel scholen weer open voor hun examenklassen. Die krijgen geen les maar wel steun bij de examenvoorbereiding. Duitse leerlingen moeten gewoon examen doen.

In Nederland gaan basisscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs op 11 mei weer open. Voor basisscholen gelden nog beperkende maatregelen. Zo gaat maar de helft van de leerlingen tegelijkertijd naar school. Onderwijspersoneel komt straks in aanmerking voor laagdrempelig testen op corona.

In zijn advies aan het kabinet van vorige week benadrukte het Outbreak Management Team dat er veel onzekerheden kleven aan de heropening van de scholen, maar dat die alles wikkend en wegend toch mogelijk is.

Het is moeilijk om te onderzoeken wat kinderen bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus. Door alle beperkende maatregelen, zoals sluiting van scholen, is het lastig om dat in kaart te brengen.

Bewijzen

De Duitse onderzoekers hebben bij ruim 3700 covid-patiënten monsters afgenomen om de hoeveelheid virusdeeltjes te meten. De patiënten waren verdeeld in leeftijdsgroepen van tien jaar. Er waren 49 patiënten bij onder de tien jaar oud en 78 die tussen de 11 en 20 jaar waren. Er bleken geen relevante verschillen te zijn in de hoeveelheid virus die bij patiënten uit verschillende leeftijdsgroepen werd gevonden.

Kinderen met een covid-infectie zijn over het algemeen minder ziek. Daardoor hoesten ze minder en omdat ze kleiner zijn komen daar ook kleinere hoeveelheden lucht aan te pas. Dat kan een argument zijn om te zeggen dat kinderen minder besmettelijk zijn, schrijven de onderzoekers. Aan de andere kant zijn kinderen actiever en hebben ze vaak nauwere sociale contacten. De onderzoekers bepleitten meer onderzoek, maar ze trekken ook een heldere conclusie,

“In onze studie vinden wij geen enkel statistisch bewijs dat de hoeveelheid virusdeeltjes in kinderen met een covid-infectie anders is. Daarom moeten wij waarschuwen tegen een ongeclausuleerde heropening van scholen en kinderdagverblijven in de huidige situatie met een grotendeels bevattelijke bevolking en de noodzaak om de besmettingsgraad laag te houden door niet-farmaceutische maatregelen. Kinderen zijn mogelijk even besmettelijk als volwassenen.”

Goed monitoren

Drostens Nederlandse collega Marion Koopmans, hoogleraar en hoofd virologie aan het Erasmus MC, vindt twee zaken opvallend aan Drostens studie. “Er zitten maar heel weinig kinderen tussen alle in Berlijn positief geteste personen”, zei ze in het NOS Radio 1 Journaal. “Maar bij de kinderen die covid hebben, vind je een vergelijkbare hoeveelheid virus als bij anderen.”

Dat zegt volgens Koopmans niet alles over besmettelijkheid. “Om iemand te besmetten heb je ook symptomen nodig”, zegt ze. “Alles bij elkaar lijken kinderen toch echt minder bij te dragen aan de verspreiding van het virus.”

Geen reden dus om de heropening onder voorwaarden van basisscholen, kinderdagverblijven en speciaal onderwijs te heroverwegen, vindt ze. “Elke versoepeling die je doorvoert zorgt voor verspreiding van het virus. Daarom moet je dat stap voor stap doen en heel goed monitoren.”

Kinderen buiten beeld

Reizigers die het virus meebrachten uit besmette gebieden veroorzaakten de eerste clusters van covid-patiënten in Europa. Dat maakt het volgens de Duitse onderzoekers minder waarschijnlijk dat kinderen het virus introduceerden binnen gezinnen.

Er zijn weinig kinderen opgenomen in studies naar het coronavirus. Dat komt doordat kinderen meestal heel milde of zelfs geen ziektesymptomen hebben. Daardoor worden er maar weinig kinderen getest en blijven ze onder de radar.

Onderzoekers van een kinderziekenhuis in Wuhan schatten in een eerdere studie dat er duizenden besmettingen bij kinderen onopgemerkt bleven. Ze baseerden dat op de honderden ernstige zieke kinderen met covid die destijds in hun ziekenhuis lagen. Op dat moment waren er nog maar tienduizend bevestigde covid-infecties.

Ook enkele andere kleine studies in Duitsland en China concludeerden dat kinderen net zo vaak geïnfecteerd raken door SARS-CoV-2 als volwassenen.

Een studie in het Italiaanse dorp Vó waarbij 80 procent van de bevolking twee keer getest werd en twee weken gevolgd, liet zien dat de helft van de bevolking besmet was zonder ziektesymptomen. Die groep had evenveel virusdeeltjes bij zich als mensen met covid die wel ziekteverschijnselen hadden.
EINDE NOS BERICHT

HE STUDY OF DR DROSTEN

https://zoonosen.charite.de/fileadmin/user_upload/microsites/m_cc05/virologie-ccm/dateien_upload/Weitere_Dateien/analysis-of-SARS-CoV-2-viral-load-by-patient-age.pdf

NEW STUDIES ADD TO EVIDENCE THAT CHILDREN MAY TRANSMIT THE CORONAVIRUS


New Studies Add to Evidence that Children May Transmit the Coronavirus
New Studies Add to Evidence that Children May Transmit the CoronavirusExperts said the new data suggest that cases could soar in many U.S. communities if schools reopen soon.

 • Experts said the new data suggest that cases could soar in many U.S. communities if schools reopen soon. 
  Among the most important unanswered questions about Covid-19 is this: What role do children play in keeping the pandemic going?Fewer children seem to get infected by the coronavirus than adults, and most of those who do have mild symptoms, if any. But do they pass the virus on to adults and continue the chain of transmission?The answer is key to deciding whether and when to reopen schools, a step that President Trump urged states to consider before the summer.
  Two new studies offer compelling evidence that children can transmit the virus. Neither proved it, but the evidence was strong enough to suggest that schools should be kept closed for now, many epidemiologists who were not involved in the research said.
  Many other countries, including Israel, Finland, France, Germany, the Netherlands and the United Kingdom have all either reopened schools or are considering doing so in the next few weeks.In some of those countries, the rate of community transmission is low enough to take the risk. But in others, including the United States, reopening schools may nudge the epidemic’s reproduction number — the number of new infections estimated to stem from a single case, commonly referred to as R0 — to dangerous levels, epidemiologists warned after reviewing the results from the new studies.

  In one study, published last week in the journal Science, a team analyzed data from two cities in China — Wuhan, where the virus first emerged, and Shanghai — and found that children were about a third as susceptible to coronavirus infection as adults were. But when schools were open, they found, children had about three times as many contacts as adults, and three times as many opportunities to become infected, essentially evening out their risk.Based on their data, the researchers estimated that closing schools is not enough on its own to stop an outbreak, but it can reduce the surge by about 40 to 60 percent and slow the epidemic’s course.“My simulation shows that yes, if you reopen the schools, you’ll see a big increase in the reproduction number, which is exactly what you don’t want,” said Marco Ajelli, a mathematical epidemiologist who did the work while at the Bruno Kessler Foundation in Trento, Italy.
  The second study, by a group of German researchers, was more straightforward. The team tested children and adults and found that children who test positive harbor just as much virus as adults do — sometimes more — and so, presumably, are just as infectious. 

  “Are any of these studies definitive? The answer is ‘No, of course not,’” said Jeffrey Shaman, an epidemiologist at Columbia University who was not involved in either study. But, he said, “to open schools because of some uninvestigated notion that children aren’t really involved in this, that would be a very foolish thing.”The German study was led by Christian Drosten, a virologist who has ascended to something like celebrity status in recent months for his candid and clear commentary on the pandemic. Dr. Drosten leads a large virology lab in Berlin that has tested about 60,000 people for the coronavirus. Consistent with other studies, he and his colleagues found many more infected adults than children.
  The team also analyzed a group of 47 infected children between ages 1 and 11. Fifteen of them had an underlying condition or were hospitalized, but the remaining were mostly free of symptoms. The children who were asymptomatic had viral loads that were just as high or higher than the symptomatic children or adults.“In this cloud of children, there are these few children that have a virus concentration that is sky-high,” Dr. Drosten said.He noted that there is a significant body of work suggesting that a person’s viral load tracks closely with their infectiousness. “So I’m a bit reluctant to happily recommend to politicians that we can now reopen day cares and schools.”
  Dr. Drosten said he posted his study on his lab’s website ahead of its peer review because of the ongoing discussion about schools in Germany.
  Many statisticians contacted him via Twitter suggesting one or another more sophisticated analysis. His team applied the suggestions, Dr. Drosten said, and even invited one of the statisticians to collaborate.“But the message of the paper is really unchanged by any type of more sophisticated statistical analysis,” he said. For the United States to even consider reopening schools, he said, “I think it’s way too early.”In the China study, the researchers created a contact matrix of 636 people in Wuhan and 557 people in Shanghai. They called each of these people and asked them to recall everyone they’d had contact with the day before the call.
  They defined a contact as either an in-person conversation involving three or more words or physical touch such as a handshake, and asked for the age of each contact as well as the relationship to the survey participant.Comparing the lockdown with a baseline survey from Shanghai in 2018, they found that the number of contacts during the lockdown decreased by about a factor of seven in Wuhan and eight in Shanghai.“There was a huge decrease in the number of contacts,” Dr. Ajelli said. “In both of those places, that explains why the epidemic came under control.” 
  The researchers also had access to a rich data set from Hunan province’s Center for Disease Control and Prevention. Officials in the province traced 7,000 contacts of 137 confirmed cases, observed them over 14 days and tested them for coronavirus infection. They had information not just for people who became ill, but for those who became infected and remained asymptomatic, and for anyone who remained virus-free.Data from hospitals or from households tend to focus only on people who are symptomatic or severely ill, Dr. Ajelli noted. “This kind of data is better.”

  The researchers stratified the data from these contacts by age and found that children between the ages of 0 and 14 years are about a third less susceptible to coronavirus infection than those ages 15 to 64, and adults 65 or older are more susceptible by about 50 percent.  ‘They also estimated that closing schools can lower the reproduction number — again, the estimate of the number of infections tied to a single case — by about 0.3; an epidemic starts to grow exponentially once this metric tops 1.In many parts of the United States, the number is already hovering around 0.8, Dr. Ajelli said. “If you’re so close to the threshold, an addition of 0.3 can be devastating.”However, some other experts noted that keeping schools closed indefinitely is not just impractical, but may do lasting harm to children.
  Jennifer Nuzzo, an epidemiologist at Johns Hopkins University’s Bloomberg School of Public Health, said the decision to reopen schools cannot be made based solely on trying to prevent transmission.“I think we have to take a holistic view of the impact of school closures on kids and our families,” Dr. Nuzzo said. “I do worry at some point, the accumulated harms from the measures may exceed the harm to the kids from the virus.”
  E-learning approaches may temporarily provide children with a routine, “but any parent will tell you it’s not really learning,” she said. Children are known to backslide during the summer months, and adding several more months to that might permanently hurt them, and particularly those who are already struggling. 
  Children also need the social aspects of school, and for some children, home may not even be a safe place, she said.“I’m not saying we need to absolutely rip off the Band-aid and reopen schools tomorrow,” she said, “but we have to consider these other endpoints.”Dr. Nuzzo also pointed to a study in the Netherlands, conducted by the Dutch government, which concluded that “patients under 20 years play a much smaller role in the spread than adults and the elderly.”
  But other experts said that study was not well designed because it looked at household transmission. Unless the scientists deliberately tested everyone, they would have noticed and tested only more severe infections — which tend to be among adults, said Bill Hanage, an epidemiologist at the Harvard T.H. Chan School of Public Health.“Assumptions that children are not involved in the epidemiology, because they do not have severe illness, are exactly the kind of assumption that you really, really need to question in the face of a pandemic,” Dr. Hanage said. “Because if it’s wrong, it has really pretty disastrous consequences.”
  A new study by the National Institutes of Health may help provide more information to guide decisions in the United States. The project, called Heros, will follow 6,000 people from 2,000 families and collect information on which children get infected with the virus and whether they pass it on to other family members.
  Study to determine incidence of novel coronavirus infection in U.S. chil…NIH-funded study also will ascertain percentage of infected children who develop COVID-19.

  The experts all agreed on one thing: that governments should hold active discussions on what reopening schools looks like. Students could be scheduled to come to school on different days to reduce the number of people in the building at one time, for example; desks could be placed six feet apart; and schools could avoid having students gather in large groups.Teachers with underlying health conditions or of advanced age should be allowed to opt out and given alternative jobs outside the classroom, if possible, Dr. Nuzzo said, and children with underlying conditions should continue to learn from home.The leaders of the two new studies, Dr. Drosten and Dr. Ajelli, were both more circumspect, saying their role is merely to provide the data that governments can use to make policies.“I’m somehow the bringer of the bad news but I can’t change the news,” Dr. Drosten said. “It’s in the data

EINDE BERICHT

[7]

RTL NIEUWSTIENTALLEN BESMET MET BRITSE CORONAVARIANTNA UITBRAAK SCHOOL BERGSCHENHOEK
https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5207068/coronavirus-britse-mutatie-basisschool-ggd-bergschenhoek-erasmus

Bij zeker 30 mensen die te linken zijn aan basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek is de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. In totaal is nu bij 50 positief geteste personen de nieuwe mutatie ontdekt. 

De GGD en het Erasmus MC deden onderzoek naar de corona-uitbraak in Bergschenhoek, waar eind november bij meerdere mensen de Britse, mogelijk besmettelijkere variant van het virus werd gevonden.

Ruim 750 leerlingen, docenten en huisgenoten gaven gehoor aan een oproep van de GGD om zich te laten testen. Uit de eerste uitslagen blijkt dat ongeveer 10 procent van de geteste personen besmet is met het coronavirus. Dat zijn dus zo’n 75 mensen, van wie zeker 30 mensen de Britse variant (B1.1.7) hebben.

Onderzoek naar meer scholen

De Britse mutatie van het coronavirus is ook op een andere school gevonden die in hetzelfde gebouw als RKBS Willibrord zit. De GGD breidt het onderzoek naar de uitbraak daarom uit. Aan docenten, leerlingen en huisgenoten van omliggende scholen en buitenschoolse opvanglocaties wordt gevraagd om mee te werken aan het verdiepend uitbraakonderzoek en een afspraak te maken voor de test. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging

Ook uit een bredere screening van positief geteste inwoners van de regio Lansingerland, waar Bergschenhoek onder valt, is een aantal gevallen van de infectie met de Britse variant naar voren gekomen. Tot nu toe blijkt dat het merendeel van deze besmettingen ook een relatie hebben met de school, of met een van de gezinnen. 

Vaker griepachtige klachten

De GGD Rotterdam-Rijnmond meldt op basis van wat ze nu weten dat men niet vaker ernstig ziek wordt van de Britse variant. “Mogelijk ontwikkelen kinderen wel vaker griepachtige klachten”, zegt de GGD. Ook bevestigen ze de conclusies van de Britse regering dat deze variant waarschijnlijk besmettelijker dan de ‘normale’ variant.

In totaal zijn er nu 50 besmettingen met de Britse variant gevonden in Nederland, blijkt uit de nieuwste cijfers van het RIVM. Naast de 30 besmettingen in Bergschenhoek zijn er onder meer vijf gevallen vastgesteld in de regio Amsterdam, bij een persoon in de omgeving van Nijmegen die terugkwam uit Engeland, en bij een persoon in Friesland.Vandaag is het tweede coronavaccin goedgekeurd voor de EU. Met het Moderna-vaccin kunnen nog eens ruim 3 miljoen Nederlanders worden gevaccineerd. RTL Nieuws-presentator Antoin Peeters legt in onderstaande video uit wat de voordelen van dit vaccin zijn en wanneer het vaccineren mogelijk begint.

EINDE BERICHT

[8]
RUTTE III/WILHELMUS/NACHTWACHT/”ONZE” IDENTITEIT/AANVALLEN OP VLUCHTELINGEN/VOORTSCHRIJDENDE XENOFOBIEEN DIEFSTALASTRID ESSED24 OCTOBER 2017
https://www.astridessed.nl/rutte-iiiwilhelmusnachtwachtonze-identiteitaanvallen-op-vluchtelingenvoortschrijdende-xenofobie-en-diefstal/

[9]

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[10]

RUIM 140 VREEMDELINGEN IN QUARANTAINE IN DETENTIECENTRUM ROTTERDAM

https://www.telegraaf.nl/nieuws/612997611/live-ruim-140-vreemdelingen-in-quarantaine-in-detentiecentrum-rotterdam

TEKST
AMSTERDAM – Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt in Nederland en Europa flink op. Steeds meer plekken voor vakantiegangers kleuren ’oranje’. Het kabinet maakte dinsdagavond bekend restaurants en cafés de komende weken te sluiten om de opmars van het coronavirus een halt toe te roepen. Ook teamsport wordt aan banden gelegd. Volg in dit liveblog het laatste coronanieuws.
In Detentiecentrum Rotterdam bij Rotterdam The Hague Airport zitten sinds vrijdag 142 mensen in quarantaine. Twee gedetineerden zijn positief getest op corona. Daarom zijn drie volledige afdelingen in isolatie gegaan, bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie aan RTV Rijnmond.
n het centrum zitten vreemdelingen in afwachting van hun uitzetting. Volgens twee gedetineerden zijn er ook bewaarders besmet met corona, maar de woordvoerder zegt daar niets over te kunnen zeggen.
De quarantaine geldt voor tien dagen. Volgens de gedetineerden hebben ze vrijdag per brief te horen gekregen wat dit voor ze betekent. Ze moeten tien dagen in hun cel blijven en worden één uur per dag gelucht.  

EINDE ARTIKEL 

ACHTER DE DEUR IN GRENSGEVANGENIS: DAT IS PAS LOCKDOWN!

JOKE KAVIAAR

19 OCTOBER 2020

http://www.jokekaviaar.nl/Achter_de_deur_in_grensgevangenis-dat_is_pas_lockdown.html

[11]

Corona in DCR

Ingeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest. 

https://mailchi.mp/6511a9bca7e4/nieuwsbrief-september#mctoc1

ngeslotenen kregen 14 september een brief waarin stond dat door een toename van corona-gerelateerde klachten en positieve uitslagen onder het personeel er nieuwe maatregelen zijn getroffen. Voor de ingeslotenen betekende dit een aangepast dagprogramma. Daarnaast was er ook een ingeslotene positief getest. 
Om verdere besmetting te voorkomen achte de directie het als nodig om het dagprogramma aan te passen zodat er minder contactmomenten zijn tussen het personeel onderling. Ook werd er 48 quarantaine ingesteld. Ingeslotenen snappen dat er bij besmetting gehandeld moeten worden, maar raken gefrustreerd door de steeds veranderende maatregelen en de risico’s die ook zij lopen om besmet te worden. 
Deze angst werd 27 september opnieuw; een van de ingeslotene die al een langere tijd in DCR verbleef testte positief op corona en er ging een quarantaine van minimaal 48 uur voor betreffende afdelingen. Deze persoon is overgeplaatst naar een andere afdeling, maar het is vooralsnog onduidelijk hoe deze persoon besmet is geraakt en of er meerdere besmettingen zijn aangetoond. 
Veel van onze bellers zijn bang zelf besmet te raken. Het is daarbij verwarrend dat zij nog steeds in meerpersoonscellen worden opgesloten. Woensdag 30 september werden er zelfs twee afdelingen samengevoegd, omdat er sprake is van een personeelstekort. Hierdoor verblijven er nog meer ingeslotenen met zijn twee op cel. Daarbij blijven er nieuwe mensen binnenkomen, terwijl uitzettingen nauwelijks mogelijk zijn. Dit alles zorgt voor veel vragen en angst. 

[12] 

Veel van onze bellers zijn bang zelf besmet te raken. Het is daarbij verwarrend dat zij nog steeds in meerpersoonscellen worden opgesloten. Woensdag 30 september werden er zelfs twee afdelingen samengevoegd, omdat er sprake is van een personeelstekort. Hierdoor verblijven er nog meer ingeslotenen met zijn twee op cel.”

MELDPUNT VREEMDELINGENDETENTIE

CORONA IN DCR

https://mailchi.mp/6511a9bca7e4/nieuwsbrief-september#mctoc1

[13]NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

Al bijna duizend gedetineerden zitten preventief in quarantaine na coronabesmettingen in de gevangenis. Zij moeten in isolatie omdat een medegedetineerde corona bleek te hebben of omdat ze in contact zijn geweest met besmet bezoek of personeel.

Tot nu toe zijn er twee penitentiaire inrichtingen helemaal in quarantaine gegaan. In Nieuwegein gaat het om 335 gedetineerden en in Ter Apel om ruim 400 mensen.

In Grave, Zaanstad, Heerhugowaard en Roermond zijn afdelingen in isolatie geplaatst. Ook in de detentiecentra in Rotterdam en Zeist zitten relatief veel gedetineerden in afzondering.

Op dit moment zijn 29 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Zestien van hen verblijven in Ter Apel, waar veroordeelden vast zitten die illegaal in Nederland zijn.

OMT-advies

Minister Dekker heeft het Outbreak Management Team (OMT) om advies gevraagd over de situatie in gevangenissen. Hij wil weten of de huidige maatregelen afdoende zijn. Ook moet het OMT aangeven wat de invloed is van de Britse variant van het virus, die ook in Nederland in omloop is en mogelijk veel besmettelijker is.

Advocaten maken zich zorgen over het grote aantal gedetineerden in quarantaine. Ze mogen dan niet douchen en kunnen geen kleding wassen. Ook mogen ze in de regel geen mondkapjes dragen.

Dat laatste is volgens Dekker vanwege de veiligheid: gedetineerden moeten herkenbaar zijn en bewakers moeten hun gemoedstoestand kunnen zien. Ook vindt Dekker dat een mondkapje weinig toevoegt aan andere maatregelen, zoals preventieve quarantaine van nieuwe gevangenen, bezoek achter glas en minder verlof.

Als gedetineerden naar de rechtbank gebracht worden, dragen ze wél een mondkapje. Ook kan het zijn dat de directeur van een gevangenis tijdelijk mondkapjes toestaat, bijvoorbeeld op een afdeling met besmettingen.

EINDE NOS BERICHT

[14]

In Grave, Zaanstad, Heerhugowaard en Roermond zijn afdelingen in isolatie geplaatst.

Ook in de detentiecentra in Rotterdam en Zeist zitten relatief veel gedetineerden in afzondering. ” 

”Op dit moment zijn 29 gedetineerden positief getest op het coronavirus. Zestien van hen verblijven in Ter Apel, waar veroordeelden vast zitten die illegaal in Nederland zijn.”NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

[15]

”Advocaten maken zich zorgen over het grote aantal gedetineerden in quarantaine. Ze mogen dan niet douchen en kunnen geen kleding wassen. Ook mogen ze in de regel geen mondkapjes dragen.”

NOSAL BIJNA DUIZEND GEVANGENEN IN QUARANTAINE NABESMETTINGEN
https://nos.nl/artikel/2364411-al-bijna-duizend-gedetineerden-in-quarantaine-na-besmettingen.html

NOSAL MEERDERE GEVANGENISAFDELINGEN IN QUARANTAINE/ADVOCATENBEZORGD7 JANUARI 2020
https://nos.nl/artikel/2363453-al-meerdere-gevangenisafdelingen-in-quarantaine-advocaten-bezorgd.html

Gedetineerden mogen vanwege corona niet meer op verlof, activiteiten zijn afgelast en het bezoek is beperkt. Nu moeten ook steeds meer gevangenen in quarantaine.

In Nederlandse gevangenissen zitten inmiddels bijna 250 mensen in afzondering vanwege corona, op een totaal van 9000 gedetineerden. Bij 25 van hen is het virus vastgesteld. De rest wordt uit voorzorg geïsoleerd, bijvoorbeeld omdat ze contact hebben gehad met een medegevangene of een bewaarder die besmet is.

Soms moet een complete gevangenisafdeling in quarantaine, zoals in Heerhugowaard, Zaanstad en Roermond. In deze laatste penitentiaire inrichting zijn na drie besmettingen meer dan tachtig gedetineerden uit voorzorg geïsoleerd.

“Dat betekent de hele dag op cel zitten, waarbij je alleen een uur mag luchten”, vertelt advocaat Hettie Cremers, gespecialiseerd in penitentiair recht. “Geen dagactiviteiten, geen sport, geen arbeid.” Ook douchen mag niet. “Het staat eigenlijk gelijk aan de separeercel.”

Het is een rigoureuze maatregel, erkent Arend de Korte, directeur van de gevangenis in Roermond. “Toch is het nodig, omdat we niet exact kunnen achterhalen waar de huidige besmettingen vandaan komen. De gezondheid van de gedetineerden staat voorop.”

Zorgen om resocialisatie

De isolatie komt boven op de al geldende coronamaatregelen. Na de uitbraak van het virus in maart werden verloven opgeschort, overplaatsingen stilgelegd en vrijheden ingeperkt. Maandenlang mocht er helemaal geen bezoek meer komen.

Deze maatregelen hadden grote impact en leidden soms tot “onrust, ongenoegen en gevoelens van onveiligheid.”, concludeerde de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in oktober. De raad maakte zich grote zorgen over het stilleggen van het dagprogramma in gevangenissen en klinieken. In jeugdgevangenissen viel scholing weg en raakten jongeren hun werk kwijt. In tbs-klinieken werd bijvoorbeeld de agressietraining afgelast.

“Ook nu maak ik me zorgen over de resocialisatie van gedetineerden”, zegt advocaat Cremers. Net zoals in de buitenwereld, gelden in de gevangenissen inmiddels weer strengere regels. Die staan een gedegen voorbereiding op terugkeer naar de samenleving in de weg, meent de advocaat.

Mondkapjes

De zorgen nemen ook toe onder gedetineerden. Sommigen zijn bang dat ze in detentie corona oplopen, merkt Jeroen Soeteman, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten. “Ze zien dat er onvoldoende wordt gedaan om hen te beschermen en daar krijgen ze stress van.”

Vandaag werd bekend dat een groep gedetineerden aangifte doet tegen de gevangenis in Heerhugowaard, omdat ze geen mondkapjes mogen dragen. In de penitentiaire inrichting zijn op dit moment acht besmettingen.

Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) zijn mondkapjes voor gedetineerden om veiligheidsredenen verboden. Bewakers moeten hen goed kunnen zien. Bovendien zijn gedetineerden in principe coronavrij, omdat ze na binnenkomst in de gevangenis altijd eerst in quarantaine moeten.

Toch vinden advocaten dat gedetineerden mondkapjes moeten kunnen dragen. Soeteman wijst erop dat het aantal besmettingen in gevangenissen de laatste weken is toegenomen en dat gedetineerden soms urenlang binnen anderhalve meter van elkaar zitten, bijvoorbeeld als ze aan het werk zijn.

Preventief testen

Hij wil ook dat gevangenispersoneel verplicht altijd een mondkapje draagt, Volgens DJI gebruiken bewaarders al mondkapjes en handschoenen op de momenten dat ze in nauw contact komen met gedetineerden.

“Met preventief testen, een beter mondkapjesbeleid en afstand houden kun je veel ellende voor gedetineerden voorkomen”, denkt advocaat Hettie Cremers. Zij pleit voor preventieve coronatests, zodat mensen maar kort geïsoleerd hoeven te worden en dus sneller weer aan het dagprogramma kunnen meedoen.

Maar voor de directeur van de gevangenis in Roermond is preventief testen geen optie. “Net zoals in de buitenwereld geldt ook hier: bij klachten of na een besmetting in je omgeving ga je in thuisquarantaine.” Testen gebeurt alleen bij klachten.

Hoewel de frustratie op de geïsoleerde afdelingen hier en daar oploopt, is de sfeer over het algemeen goed, zegt De Korte. “Gedetineerden vinden het lastig, maar ze begrijpen het ook wel. We proberen het zo humaan mogelijk te doen, door af en toe een praatje te maken en hen wat vaker te laten bellen.”

EINDE NOS BERICHT

[16]

RIJKSOVERHEIDMONDKAPJE VERPLICHT VANAF 1 DECEMBER
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/19/mondkapje-verplicht-vanaf-1-december

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Dit geldt niet voor het openbaar vervoer waar u te allen tijde in trein, bus, tram of metro een mondkapje moet ophouden. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft geen mondkapje op in de klas, zolang er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de anderhalvemeter-maatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor drie maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.
EINDE BERICHT

[17]

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen om de kwetsbare groep. ‘We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden’, vertelt Kuipers.”

AT5

HOE VACCINEERT AMSTERDAM TIENDUIZENDEN

ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.at5.nl/artikelen/206684/hoe-vaccineert-amsterdam-tienduizenden-ongedocumenteerden

Tienduizenden ongedocumenteerden verblijven illegaal in Amsterdam en hebben geen burgerservicenummer, waardoor ze lastig aan zorg komen. De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?

Jasper Kuipers, directeur van Dokters van de Wereld en Gianni da Costa, die zich al jarenlang als vrijwilliger voor ongedocumenteerde gezinnen inzet, maken zich ernstig zorgen om de kwetsbare groep. ‘We hebben bij het testen al gezien dat ongedocumenteerden soms werden weggestuurd omdat ze geen BSN hadden’, vertelt Kuipers. Hij is bezorgd dat dit straks ook problematisch wordt tijdens het vaccineren. 

Da Costa deelt die zorg. Ongedocumenteerden mogen zich laten testen bij de GGD, maar er zijn nog veel obstakels. ‘We hebben te maken met een doelgroep die de taal niet machtig is. Ze vermijden het nu al om de GGD te bellen voor een test, omdat ze het gevoel hebben niet te worden begrepen en gehoord.’

‘We zijn illegaal dus we zijn geen prioriteit voor de overheid.’

LEIDY, BRAZILIAANSE ONGEDOCUMENTEERDE

De Braziliaanse Leidy woont samen met haar man en drie kinderen in Nieuw-West. Ze liep in oktober corona op, net als haar zoon. Zij kon zich doordat ze Engels spreekt nog redden, maar zij erkent dat veel ongedocumenteerden geen zorg durven te vragen. ‘Ze zijn bang dat de deur van het ziekenhuis niet voor ze open wordt gedaan.’ Ook willen mensen zonder papieren onder de radar blijven omdat ze bang zijn door de vreemdelingenpolitie te worden gepakt.

Om kwetsbare doelgroepen te bereiken zet de GGD sinds deze week meer bussen in waar getest kan worden. Ook ongedocumenteerden kunnen daar terecht.

De gemeente laat weten dat ze in de vaccinatiecommunicatie rekening houdt met deze doelgroep, maar volgens Kuipers en Da Costa is dat niet genoeg. De oproep voor testen en vaccineren moet in meerdere talen beschikbaar zijn, vinden zij. Daarnaast pleit Dokters van de Wereld ervoor dat de tijdelijke maatregel om alle daklozen, dus ook ongedocumenteerden, recht te geven op noodopvang moet worden verlengd. ‘Dan weet je ze voor het vaccineren en het bron- en contactonderzoek goed te vinden’, aldus directeur Kuijpers.

EINDE AT5 BERICHT

[18]

 De overheid zegt dat vaccineren ook voor deze groep straks moet kunnen, maar hoe vaccineer je mensen die onder de radar willen blijven?”

…..

….

 Ook willen mensen zonder papieren onder de radar blijven omdat ze bang zijn door de vreemdelingenpolitie te worden gepakt.”

AT5

HOE VACCINEERT AMSTERDAM TIENDUIZENDEN

ONGEDOCUMENTEERDEN

https://www.at5.nl/artikelen/206684/hoe-vaccineert-amsterdam-tienduizenden-ongedocumenteerden

ZIE VOOR GEHELE TEKST NOOT 17[19]

LOCKDOWN TOT EN MET 19 JANUARI/SOME COMMON SENSE AT LAST/OVER VACCINS, MUTATIES EN ANDEREVERHALENASTRID ESSED4 JANUARI 2021
https://www.astridessed.nl/lockdown-tot-en-met-19-januari-some-common-sense-at-last-over-vaccins-mutaties-en-andere-verhalen/

[20]
ZIE NOTEN 15 T/M 15 EN  NOTEN 17 EN 18

[21]
NU.NLHET KABINET RUTTE III IS GEVALLEN. EN NU?
https://www.nu.nl/politiek/6102122/het-kabinet-rutte-iii-is-gevallen-en-nu.html

Na een aanloop van weken hebben premier Mark Rutte en zijn ministers vrijdag toch besloten de stekker te trekken uit zijn kabinet. De aanleiding was het snoeiharde rapport over de toeslagenaffaire. Wat gebeurt er nu het kabinet is gevallen?

Wanneer is de kabinetsval officieel een feit?

De premier moet daarvoor officieel zijn ontslag aan de koning aanbieden. Normaal doet een premier dat sowieso al een dag voordat de verkiezingen plaatsvinden. Het volk geeft door te stemmen mandaat aan een nieuwe Tweede Kamer en daaruit moet een nieuw kabinet worden gevormd dat recht doet aan die uitslag.

Maar als een kabinet valt, gebeurt dat eerder – in dit geval twee maanden voor de verkiezingen. Koning Willem-Alexander aanvaardt het ontslag, maar vraagt Rutte op zijn beurt alles te blijven doen wat nodig is in het landsbelang.

Wie bepaalde dat het kabinet moest vallen?

Een kabinet kan vallen als een regeringspartij dreigt zijn steun aan de coalitie in te trekken. Dit betekent dat het parlement onvoldoende vertrouwen heeft in het kabinet om door te regeren.

Maar soms voelt een kabinet de bui zelf al hangen, of voelt het zelf de behoefte om verantwoordelijkheid te nemen voor vermeend wanbeleid. Dat was nu het geval: premier Rutte en de ministers hebben geconcludeerd dat hun rol in de toeslagenaffaire, waarin tienduizenden ouders onterecht als fraudeur werden bestempeld, te groot is om nu nog door te gaan als geloofwaardig kabinet.

Kan een demissionair kabinet nog gelijmd worden?

Nee. ‘Lijmen’, oftewel het vinden van een compromis voor een groot probleem binnen de coalitie, is alleen een optie als een kabinet dreigt te vallen. Als het ontslag eenmaal is aangeboden, dan is de kiezer weer aan de beurt.

Bovendien is het kabinet Rutte III niet gevallen door een discussie binnen de coalitie, maar door massale kritiek op een bepaald onderdeel van het beleid.

Wat betekent zo’n val in de praktijk?

Al zijn alle bewindsleden afgetreden, het kabinet blijft gewoon functioneren: er moeten over bepaalde urgente zaken, zoals de aanpak van de coronacrisis, besluiten worden genomen. Wel is het een ongeschreven regel dat een demissionair kabinet geen besluiten neemt waar de Tweede Kamer niet achter staat.

In de praktijk betekent dit dat alleen besluiten worden genomen over urgente onderwerpen waar flinke eensgezindheid over bestaat in de Kamer, zoals de aanpak van de coronacrisis.

Wat gebeurt er als het kabinet en de Kamer toch een conflict krijgen?

Dat is een niet-wenselijke situatie als het kabinet demissionair is. De Kamer kan geen motie van afkeuring tegen het kabinet meer indienen, omdat het ministersteam al niet meer in functie is. De Kamer kan onderwerpen wel controversieel verklaren: dat betekent dat het parlement besluit dat het kabinet hier niet meer over mag beslissen.

Overigens kan de Kamer nog wel een demissionaire minister naar huis sturen als deze het volgens het parlement erg bont maakt. Dit gebeurde bijvoorbeeld in mei 1994, toen justitieminister Ernst Hirsch Ballin een motie van afkeuring aan zijn broek kreeg over de IRT-affaire. De politie lag toen onder vuur vanwege zeer omstreden opsporingsmethoden.

Moet Rutte nu nieuwe verkiezingen uitschrijven?

Nee. Normaliter is dat wel het geval als een kabinet de rit van vier jaar niet afmaakt. Maar op 17 maart vinden er sowieso verkiezingen voor de Tweede Kamer plaats omdat een kabinet maar vier jaar regeert. Het is niet mogelijk en heeft geen nut om kiezers te vragen eerder dan 17 maart naar de stembus te gaan. De Tweede Kamer gaat over vier weken ook met reces vanwege de verkiezingen.

Kunnen ministers uit een gevallen kabinet terugkomen na de verkiezingen?

Ja, dat kan. Er is niets of niemand die bewindslieden die zijn ‘gevallen’ belet om terug te keren als fractieleider of na de verkiezingen opnieuw deel te nemen aan een volgend kabinet.

Het is een andere discussie of bepaalde bewindslieden, zoals Rutte, schade hebben opgelopen door hun rol in de toeslagenaffaire. Maar uiteindelijk bepaalt een partij wie de lijsttrekker wordt en de kiezer of de smet van de affaire invloed heeft op de verkiezingsuitslag.

Hebben we na 17 maart weer snel een nieuw kabinet?

Dat hangt af van de verkiezingsuitslag en de daarop volgende (in)formatie. Op basis van de jongste peilingen lijkt het waarschijnlijk dat de VVD van Rutte hier weer de leiding in gaat nemen, omdat deze virtueel verreweg de grootste partij lijkt te gaan worden. Maar goed, dat zijn slechts peilingen, en er kan in de twee maanden tot de verkiezingen nog een hoop gebeuren.

Pas na de formatie en de installatie van het kabinet kan de politiek weer op volle kracht vooruit. De gemiddelde duur van een kabinetsformatie in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog is 94 dagen. De snelste formatie was die van het kabinet Drees in 1948 (31 dagen). De langste formatie, tot nu toe, was die van het net afgetreden kabinet Rutte III: die duurde 225 dagen.

NU.NL

WAT BETEKENT HET AFTREDEN VAN HET KABINET

VOOR DE CORONACRISIS

https://www.nu.nl/coronavirus/6101746/wat-betekent-het-aftreden-van-het-kabinet-voor-de-coronacrisis.html

Het kabinet Rutte III is vrijdag gevallen, terwijl we midden in de coronacrisis zitten. Is dat erg? En hoeveel slagkracht heeft een demissionair kabinet nog bij de aanpak van de crisis?

In het kort:

 • We zitten sowieso vanaf maart tot de zomer in deze situatie.
 • De coronacrisis is urgent, dus daar mag het kabinet over besluiten.
 • De Kamer mag vanwege de coronawet dingen blokkeren die haar niet zinnen.

Het is een interessante en tot op zekere hoogte unieke situatie, erkent hoogleraar bestuurskunde Heinrich Winter van de Rijksuniversiteit Groningen.

“Maar tegelijkertijd versnelt aftreden het proces netto maar een aantal weken”, voegt hij daar meteen aan toe. “Het kabinet zou sowieso op 17 maart demissionair zijn geworden, vanwege de verkiezingen. We kennen door het gefragmenteerde politieke landschap vaak een relatief lange formatieperiode. Dus het is niet ondenkbaar dat Nederland tot in de zomer zonder fungerend kabinet zit.”

In zo’n geval mag een kabinet geen besluiten meer nemen over controversiële onderwerpen waar veel onenigheid over is of waar intensief over gesproken moet worden. De coronacrisis valt echter onder de urgente onderwerpen waar het kabinet wél de regie over houdt.

“Iedereen in de politieke arena snapt dat dit een uitzonderlijke situatie is”, legt Winter uit. “Iedereen in de Tweede Kamer, misschien met uitzondering van Thierry Baudet, zal het er dus ook mee eens zijn dat het kabinet hier besluiten over blijft nemen.”

De situatie is niet uniek: het gebeurde eerder in 1977

Het is eerder gebeurd dat een kabinet demissionair was tijdens een crisissituatie. De treinkaping bij De Punt en de gijzeling van een lagere school in Bovensmilde hielden Nederland eind mei 1977 wekenlang in de greep, toen het kabinet-Den Uyl net was afgetreden.

“Als een premier ontslag aanbiedt bij de koning, dan vraagt de koning de premier wel alles te blijven doen wat het landsbelang vereist”, legt hoogleraar constitutioneel recht Leonard Besselink van de Universiteit van Amsterdam uit.

Hoewel de Tweede Kamer altijd beslissingen van het kabinet moet kunnen controleren, heeft de Kamer staatsrechtelijk gezien weinig middelen om een premier terecht te wijzen als in een crisis omstreden besluiten worden genomen. “In het uiterste geval stuurt het parlement een kabinet naar huis. Maar dat is al gebeurd. Dat maakt de Kamer in principe vleugellam.”

Het abstracte gegeven moet in werkelijkheid worden gegoten’

Het is een ongeschreven afspraak dat een demissionair kabinet zich dus inhoudt en geen maatregelen neemt als denkbaar kan zijn dat de Kamer deze niet zou steunen.

“Het is een abstract principe dat zich elke keer in een concrete werkelijkheid moet zien te vertalen”, zegt Besselink. “Je wilt als regering, zeker in een crisissituatie, niet in een patstelling met het parlement belanden. Normaliter kan een kabinet het er in de Kamer op aan laten komen en is de vraag wie van de twee als eerste buigt. Maar het is, op basis van de mores, ondenkbaar dat een demissionair kabinet dat doet.”

In dit specifieke geval is er ook nog sprake van de speciale coronawet die onlangs werd aangenomen. “De Tweede Kamer kan elke nieuwe coronamaatregel die de regering wil nemen, tegenhouden. Je kunt je bijvoorbeeld indenken dat dat zou gebeuren als er toch een avondklok moet worden ingesteld en de Kamer het hier in meerderheid niet mee eens zou zijn. Het parlement is dus niet vleugellam als het gaat om deze specifieke maatregelen die verder ingrijpen in de vrijheid van de burger.”

Het kan lastiger worden als kabinet meerderheid in Kamer verliest

Op dit moment heeft het kabinet nog een minimale meerderheid in de Tweede Kamer. Dit kan in theorie veranderen als na de verkiezingen een nieuw parlement aantreedt. “Het kan de zaak wel compliceren”, zegt Winter. “Mogelijk willen partijen die zetels hebben gewonnen vaker zaken in stemming brengen. Maar tegelijkertijd steunen tot nu toe bijna alle partijen in de Kamer de corona-aanpak in grote lijnen. Het lijkt me sterk dat dat na 17 maart opeens verandert.”

Heeft het eigenlijk wel waarde als een kabinet vlak voor het einde van de rit aftreedt? De hoogleraar bestuurskunde denkt van wel. “Het is een symbolisch gebaar. Maar soms is dat nodig. Als er op deze schaal rechtsstatelijke principes zijn geschonden en zo veel Nederlanders daar de dupe van zijn geworden, dan moet daar iets tegenover staan.”

EINDE BERICHT
EINDE BERICHT

PARLEMENT.COM
https://www.parlement.com/id/vhnnmt7j3lxp/demissionair_kabinet

Demissionair kabinet

Als een kabinet of minister ontslag heeft gevraagd aan de Koning(in), maar dit ontslag nog niet is verleend, noemen we dat demissionair.

De demissionaire status van een kabinet betekent dat er alleen nog ‘lopende zaken’ worden afgehandeld, en dat omstreden (ook wel controversiële) kwesties niet aan de orde komen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat hoe langer de demissionaire status duurt, hoe meer de noodzaak kan toenemen om omstreden zaken wel af te handelen.

Een kabinet wordt altijd demissionair op de dag van vierjaarlijkse verkiezingen, omdat partijen dan aan de kiezers vragen een oordeel te geven over het gevoerde kabinetsbeleid. Op basis van dat oordeel wordt een nieuw, volwaardig kabinet gevormd.

Als een kabinetscrisis ontstaat, wordt het kabinet (en daarmee de ministers) eveneens demissionair. Indien die crisis wordt bezworen, houdt de demissionaire status weer op.

ZIE VOOR MEER INFORMATIE BOVENSTAANDE LINK

[22]

DAGBLAD VAN HET NOORDENKABINET OVERWEEGT OM AVONDKLOK IN TE VOERENIN STRIJD TEGEN CORONA12 JANUARI 2021
https://www.dvhn.nl/extra/Kabinet-overweegt-om-avondklok-in-te-voeren-in-strijd-tegen-corona-26349435.html

De avondklok-optie ligt weer op tafel. Het kabinet denkt er serieus over na om die maatregel in te voeren, melden ingewijden rond het Binnenhof.

Eerder heeft een meerderheid van de Tweede Kamer uitgesproken tegen de invoering van de avondklok te zijn.

Maar door de komst van de Britse variant van het virus denkt het kabinet nu toch weer aan de invoering van de avondklok. Dat komt omdat er weinig anders meer voor handen is.

De avondklok moet zorgen dat mensen minder de deur uit gaan. De Britse variant van het virus is vermoedelijk veel besmettelijker dan de ‘gewone’ variant.

EINDE BERICHT

TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

De Tweede Kamer toonde zich zeer kritisch over een avondklok als mogelijke coronamaatregel. Premier Rutte verzocht de Kamerleden geen instrumenten weg te gooien. 

Premier Mark Rutte stuit op fel verzet tegen de eventuele invoering van een avondklok. De dreigende opmars van de Britse variant van het coronavirus is voor een deel van de Tweede Kamer geen reden om de tegenstand op te geven. Het bracht Rutte woensdag in een Kamerdebat over de coronacrisis tot een smeekbede: “Alstublieft, gooi geen instrumenten weg. Die luxe is er niet.”

Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.”

Het kabinet vroeg virologen en epidemiologen van het Outbreak Management Team (OMT) om advies over het effect van de invoering van een avondklok. Maar onder meer D66, GroenLinks, PVV en SGP vinden dat het kabinet beter moet onderzoeken hoe bestaande maatregelen beter kunnen worden gehandhaafd; een kwart van de mensen die positief wordt getest blijkt niet in quarantaine te gaan. Deze partijen willen ook vliegtuigen vanuit het Verenigd Koninkrijk weren. De Tweede Kamer sprak zich eerder, in een motie van PVV-fractievoorzitter Geert Wilders, al uit tegen de invoering van een avondklok.

D66 en PVV trekken samen op

Fractievoorzitter Rob Jetten van coalitiepartij D66 ging woensdag, zij aan zij met Wilders, voorop in het verzet. “Het is een enorme inperking van de vrijheid. Ouders die overdag druk zijn met werk en thuisonderwijs aan hun kinderen, kunnen ’s avonds geen luchtje meer scheppen. Singles, die alleen thuis werken, kunnen in de avonduren niet meer naar familie of samen eten met een vriend of vriendin. Burgemeesters en boa’s voelen er niks voor.”

Rutte hoopt dat de Kamer bijdraait. “Het virus heeft de gewoonte zich niet te houden aan uitspraken van de Kamer. Geef ons de kans om het OMT-advies te wegen”, zei hij. Hij erkent dat een avondklok extra weerstand tegen coronamaatregelen kan oproepen bij de bevolking. “Als we ertoe overgaan, moeten we het verstandig uitleggen.” Hij beloofde de Kamer dan ook te vertellen hoe hij een avondklok wil handhaven en waarom alternatieve maatregelen een kleiner effect hebben. “Dit is een schoen die we samen moeten aantrekken, áls we hem aantrekken. Er zijn niet veel alternatieven, vrees ik.”

Tientallen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk

De hele Kamer is kritisch over de tientallen vliegtuigen per dag uit het Verenigd Koninkrijk die landen op Schiphol. Dit moet ‘drastisch worden ingeperkt’, stellen D66 en GroenLinks. De PvdA wil ook ‘de luchtvaart aan banden leggen’. De Partij voor de Dieren vraagt onmiddellijk een vliegverbod in te stellen. Premier Rutte is daartegen. Hij denkt dat de Britse variant van het coronavirus niet op grote schaal binnenkomt met vliegtuigpassagiers: “Dat is niet het grote lek”. Hij wees erop dat reizigers voor noodgevallen, zoals begrafenissen, heen en weer moeten en dat de vliegtuigen ook goederen meenemen.

Het kabinet stelde woensdag wel een negatieve sneltest verplicht voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. Deze regel gaat waarschijnlijk ook gelden voor reizigers uit Ierland. Eerder werd al een negatieve gewone PCR-test verplicht die niet ouder is dan 72 uur.

EINDE BERICHT 

[23]

Het kabinet Rutte III is vrijdag gevallen, terwijl we midden in de coronacrisis zitten. Is dat erg? En hoeveel slagkracht heeft een demissionair kabinet nog bij de aanpak van de crisis?

In het kort:

 • We zitten sowieso vanaf maart tot de zomer in deze situatie.
 • De coronacrisis is urgent, dus daar mag het kabinet over besluiten.
 • De Kamer mag vanwege de coronawet dingen blokkeren die haar niet zinnen.

NU.NL

WAT BETEKENT HET AFTREDEN VAN HET KABINET

VOOR DE CORONACRISIS

https://www.nu.nl/coronavirus/6101746/wat-betekent-het-aftreden-van-het-kabinet-voor-de-coronacrisis.html

[24]

”Het kabinet zoekt naar zwaardere maatregelen omdat de besmettingsaantallen te langzaam dalen en omdat de Britse variant steeds vaker in Nederland wordt aangetroffen. Het kabinet is zeer ongerust over de Britse mutatie, omdat die besmettelijker lijkt. Daarom overweegt het kabinet invoering van de avondklok. Rutte: “We zien de beelden uit Londen. De ziekenhuizen liggen vol en zieke mensen wachten in ambulances op een bed. Dat willen we hier niet. We moeten daarom zoveel mogelijk voorbereid zijn op de groeiende aanwezigheid van de Britse variant. Ik wil alleen maar vragen: laten we geen taboe leggen op de invoering van een avondklok.” TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[25] 

WIKIPEDIA

SPERTIJD NEDERLAAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd#Nederland

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[26]

Spertijd is de tijd waarin bepaalde voorschriften van toepassing zijn. Doorgaans verwijst het naar de tijd waarin individuen in hun huizen moeten blijven. Deze beperkingen kunnen in uitzonderlijke gevallen door de overheid worden opgelegd ter controle of bescherming van de bevolking, bijvoorbeeld in geval van een ramp of in oorlogstijd.’ 

WIKIPEDIA

SPERTIJD

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[27]

‘Tijdens de bezetting in Nederland (19401945) werd er een spertijd ingesteld die oorspronkelijk liep van 00.00 uur tot 04.00 uur in de nacht. Deze spertijd lag niet vast. Op elk willekeurig moment konden de spertijden worden aangepast. Gedurende de oorlogsjaren werd vanaf 1 februari 1942 – als extra strafmaatregel – de spertijd in Amsterdam aangepast: nu moesten de inwoners van Amsterdam binnen blijven vanaf 20 uur tot aan de volgende ochtend.[1] Degenen die moesten werken gedurende de spertijd (zoals mensen van de Luchtbeschermingsdienst) hadden een extra vergunning van de Duitsers nodig. Zo’n vergunning werd een Sonderausweis of kortweg Ausweis genoemd, die ook bij het persoonsbewijs werd bewaard.”  

WIKIPEDIA

SPERTIJD NEDERLAAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd#Nederland

ORIGINELE BRON

WIKIPEDIA

SPERTIJD

https://nl.wikipedia.org/wiki/Spertijd

[28]

AMNESTY INTERNATIONAL

PHILLIPPINES 2019

https://www.amnesty.org/en/countries/asia-and-the-pacific/philippines/report-philippines/

Killings by the police and unknown armed individuals remained rampant as the government’s violent “war on drugs” reached its fourth year. The International Criminal Court (ICC) continued its preliminary examination of possible crimes under international law committed in the country. Congress revived attempts to reinstate the death penalty. Human rights defenders critical of the government were increasingly harassed and vilified. The prevailing climate of impunity fueled an increase in killings of activists for their political views. In July, the UN Human Rights Council adopted a resolution asking the High Commissioner for Human Rights to report back on the human rights situation in the country in 2020.

Extrajudicial executions and impunity

Killings by the police and unknown armed individuals continued in the context of the government’s anti-drug campaign. In June, the then-chief of the Philippine National Police (PNP) acknowledged that over 6,500 people had been killed in police operations since the Duterte administration took office in July 2016. Human rights groups placed the number far higher. Government records also showed more than 20,000 other deaths during the same period classified as homicide cases under investigation, many suspected of being linked to the police.

Victims continued to be overwhelmingly from poor and marginalized communities, and often were part of unsubstantiated “drug watch lists” that police continued to use in their operations. Police continued to allege that victims fought back requiring the use of deadly force, despite witness accounts that they were killed in cold blood. Families were unable to obtain justice for their loved ones, due to enormous obstacles to filing cases against perpetrators, including fears of retaliation. There remained no meaningful accountability for the killings at the national level.

In March, the Philippines’ withdrawal from the Rome Statute of the ICC took effect. Nevertheless, the ICC continued its preliminary examination of possible crimes under international law.[i] In July, the UN Human Rights Council adopted a resolution asking the Office of the High Commissioner for Human Rights to produce a comprehensive report on the situation in the Philippines.[ii]

In early November, Vice President Leni Robredo, a member of an opposition party, accepted President Duterte’s invitation to co-chair the Inter-agency Committee on Anti-illegal Drugs.[iii] Her appointment lasted only a brief 18 days; she was fired by President Duterte after she demanded transparency and access to documents and intelligence reports related to the government’s anti-drug campaign.

Killings of activists affiliated with the political left surged following a complete breakdown of peace talks between the government and the New People’s Army; many were victims of “red-tagging,” or accused of being communists.[iv] They included four activists from leftist organizations killed in June.[v]

Human rights defenders

The government continued to repress human rights defenders. Senator Leila de Lima, the President’s most prominent critic and a prisoner of conscience, remained in detention since February 2017 on politically-motivated charges.[vi] Former Senator Antonio Trillanes IV, another Duterte critic, continued to face rebellion, kidnapping and other charges. In September, the PNP filed sedition complaints against Vice President Robredo and 30 others – including de Lima, Trillanes, lawyers, priests and politicians – for their alleged involvement in producing videos linking the president’s family to the illicit trade in drugs.[vii]

In June, the House of Representatives unanimously approved the Human Rights Defenders Protection Bill that sought to protect human rights defenders, including from intimidation and reprisal. The Senate’s version of the bill remained pending. There were questions about the bill’s future effectiveness, as the crackdown on human rights defenders and government critics continued. Human rights groups continued to express concerns about the safety of land and environmental activists.

Death penalty

During his annual State of the Nation Address in July, President Duterte called again on Congress to reinstate the death penalty, including for drug-related crimes. More than 20 death penalty bills were pending in both the Senate and the House of Representatives. Reintroducing the death penalty would violate the Philippines’ obligations under the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, which commits the country never to reinstate the penalty.[viii]

Children’s rights

In January, the House of Representatives approved on final reading a bill lowering the minimum age of criminal responsibility from 15 to 12 years old, including for drug-related offences. The Senate’s version remained pending. Human rights and other groups called on the government to halt attempts to change the law, saying that setting a lower age would endanger children’s lives rather than reduce crime.[ix]

Right to health

The government’s anti-drugs campaign continued to undermine people’s right to the highest attainable standard of physical and mental health. Further research by Amnesty International revealed the government’s drug rehabilitation and treatment programmes were inadequate; families reported that no such programme had been available to relatives who sought medical care for their use of drugs. Others continued to be forced into compulsory treatment and rehabilitation initiatives, preventing them from accessing essential health and harm reduction services.[x]

Freedom of expression

The president increasingly threatened journalists critical of the government. Editor-in-Chief Maria Ressa and her news website Rappler, which reported extensively on killings and other human rights violations in the “war on drugs,” and a former Rappler reporter and board members, faced at least 10 politically-motivated lawsuits.[xi] Websites of alternative media organizations were subjected to distributed denial of service (DDos) attacks that generated fake visits to these sites and rendered them inaccessible. At least two journalists received threats after being “red-tagged.”[xii] Media organizations said at least 15 journalists had been killed in work-related attacks under the Duterte administration since 2016.

On December 19, following a decade-long trial, a Quezon City court convicted 28 individuals for murder over the 2009 massacre of 58 people, including 32 journalists, in Maguindanao, southern Philippines. A total of 55 defendants were acquitted. Some 80 other people accused of involvement had yet to be arrested.[xiii]

Internal armed conflict, counter-terror and security

In March, President Duterte declared the “permanent termination” of peace negotiations between the government and the National Democratic Front of the Philippines – Communist Party of the Philippines – New People’s Army, stating that continued dialogue was “useless.” In December, however, the president announced yet again his administration’s intention to resume peace talks with the communist rebels.

In October, security forces raided the offices of three organizations in Bacolod City affiliated with leftist activists and arrested over 50 people allegedly participating in explosives and firearms training. Those arrested maintained that weapons seized during raids were planted by security forces. Over 40 were subsequently released, after posting bail or being cleared by the court; seven were being held on non-bailable charges.

Martial law remained in effect in Mindanao, amid concerns from human rights groups that military rule could allow for further abuses. At year’s end, however, President Duterte no longer sought to extend the measure through Congress, marking the end of martial rule in the region after two and a half years.

Bills to amend the Human Security Act of 2007 – the Philippines’ counterterrorism law – were introduced in Congress. Proposed revisions included a broader definition of “terrorism” and longer warrantless detention for terrorism suspects, which the Commission on Human Rights said could violate human rights, including the presumption of innocence.

The Department of Education closed down 50 schools serving Lumad (Indigenous) children, alleging that they were teaching students to rebel against the government. President Duterte had previously threatened to “bomb” these schools.

Sexual and reproductive rights

The president approved an implementation plan for the National Program on Population and Family Planning, meant to reduce unwanted and unplanned pregnancies through “responsible parenthood,” including access to contraceptives. The government’s chief economist, however, expressed concerns later that the program was underfunded in the 2020 national budget.

Rights of lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) people

President Duterte declined to certify the SOGIE (Sexual Orientation, Gender Identity and Expression) Equality Bill as urgent, amid an outcry when a transgender woman was prevented from using the women’s restroom and subsequently arrested for recording the incident on her mobile phone. Instead, the government said it would push for a broader law that would cover “all forms” of discrimination.

Labour rights

Workers from various industries – such as transportation, food, beverage, and manufacturing – went on strike several times against unfair labour practices, including low wages, short/fixed-term employment, and failure by employers to provide government-mandated benefits. Some of these protests resulted in violent dispersals, arrests by police, and even killings at the hands of unidentified individuals.[xiv]


[i] Philippines: Withdrawal from the ICC must spur UN action (news story, 17 March).

[ii] Philippines: UN resolution builds pressure on architects of deadly “war on drugs” (news story, 11 July).

[iii] Philippines: Vice President’s new role must mark end of drug killings (news story, 6 November).

[iv] Philippines: Investigate killing of 14 in police operations (ASA 35/0156/2018, 2 April).

[v] Philippines: Stop “red-tagging”; investigate killings of activists (ASA 35/0587/2019, 24 June).

[vi] Philippines: Outspoken Senator marks two years in arbitrary detention (news story, 17 March).

[vii] Philippines: Drop malicious case against government critics (ASA 35/1049/2019, 13 September).

[viii] Philippines: President’s call to revive death penalty will only worsen climate of impunity (news story, 22 July).

[ix] Philippines: Lowering criminal age to 12 will “endanger children’s lives” (news story, 5 February).

[x] They just kill: Ongoing extrajudicial executions and other violations in the Philippines’ “war on drugs” (report, 8 July).

[xi] Philippines: Further information: Journalist arrested twice in six weeks (ASA 35/0137/2019, 1 April).

[xii] Philippines: Protect “red-tagged” individuals (ASA 35/0985/2019, 3 September).

[xiii] Philippines: Convictions for Ampatuan massacre a delayed but critical step for justice (news story, 19 December).

[xiv] Philippines: Urgent action: Peaceful protestors attacked and one murdered (ASA 35/9711/2019, 21 January).

EINDE BERICHT

[29]NPO RADIO 1DE COLUMN VAN JOHN JANSEN VAN GALEN IN OVTAVONDKLOK
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/27455-ovt-column-john-jansen-van-galen-avondklok

Het klinkt angstaanjagend, maar het kan zo zijn dat er straks een avondklok wordt ingevoerd om de coronacrisis te weren. OVT-columnist John Jansen van Galen maakte het zelf twee keer mee. Hoe was het leven in tijden van een avondklok?

Avondklok

Komt er een avondklok? Het klinkt onheilspellend, zweemt naar oorlog en dictatuur. Een ander woord is spertijd, klinkt nog grimmiger, naar de Duitse bezetting.

Twee keer maakte ik een avondklok mee. De eerste was in 1975, op de Filippijnen, waar het curfew heette, naar couvre-feu, gedoofde vuren. Ik was naar het land meegetroond door fotograaf Vincent Mentzel die de islamitische guerrilleros in het Zuiden wilde fotograferen, bij een artikel dat ik van hem moest schrijven, naast de radioreportage die ik voor de VPRO maakte. Over glibberige sawahdijkjes strompelden we voort achter patrouilles van vijftienjarige jochies in battledress met te zware geweren. Was dit de guerrilla? Helemaal serieus konden we het niet nemen.

In de hoofdstad Manila heerste vanwege die kinderguerilla de noodtoestand, martial law, waarmee 90 procent van de bevolking ingestemd heette te hebben. De avondklok ging in om 10 uur in de avond, dan sloten de café’s en hadden de klanten de keus: ijlings nog fluks naar huis of aan de bar blijven hangen tot ze er om 6 uur ’s morgens uit mochten. Er werd zwaar gewapend gepatrouilleerd en het was doodstil op straat.

Op een politiebureau haalden we een permit om na de avondklok op straat te mogen en het radiopubliek getuige te kunnen laten zijn van de curfew. Maar hoe laat je stilte horen? Vincent kwam op het lumineuze idee van een poes! Ik moest laten horen hoe druk het overdag in het centrum van Manila was en dan na tienen met de microfoon een poes volgen die na de avondklok op hetzelfde punt de straat overstak. Hoor, het geluid van kattennageltjes op het plaveisel: zo klinkt nou een curfew

Staatsgreep Suriname

De tweede keer was in 1980, na de staatsgreep in Suriname. Paramaribo ging al om zes uur op slot. Even daarvoor liep ik gauw bij de Chinees op de hoek binnen, sloeg hete Surinaamse broodjes in en een djogo, een literfles Parbobier, en installeerde mij op het balkon van de YWCA, het hostel van de Young Christian Women’s Association waar ik logeerde. Dan bewoog niets meer op straat, alleen iemand die zich verlaat had haastte zich naar huis. Het asfalt lag verlaten onder de eeuwenoude mahoniebomen langs de Heerenstraat totdat van om de hoek een gevechtswagen de Heerenstraat in draaide, in de laadbak tien jonge soldaatjes, de Uzi’s dreigend omhoog geheven. Dit was de ‘revo’, de revolutie van de sergeants. Of speelden ze revolutietje zoals ik had gedacht dat die jonge Filipino’s guerrillatje speelden?

”Wat vinden jullie van de staatsgreep?” vroeg verslaggever Jozef Slagveer de volgende dag aan schoolkinderen in Paramaribo. ”Niet goed”, zei een jongetje, ”ze schieten mensen dood.” ”Maar”, zei Jozef, die een vurig aanhanger van de revo was, ”ze schieten toch niet alle mensen dood?” Die middag werden wij verslaggevers uitgenodigd om in de Memre Boekoe-kazerne bij te wonen hoe ambtenaren die er met de pet naar hadden gegooid bij wijze van revolutionaire heropvoeding met ontbloot bovenlijf werden afgeranseld. Toen drong de grimmigheid van die staatsgreep tot mij door.

Twee jaar later is Slagveer zelf door de militairen doodgeschoten, slachtoffer van de decembermoorden. Veertig jaar leefde Suriname onder de slagschaduw van Bouterse. En op de Filippijnen heerst nu permanent een noodtoestand. De werkelijkheid is vaak grimmiger dan je je zelf aanvankelijk wilt bekennen.  

EINDE BERICHT

[30]
38 JAAR DECEMBERMOORDEN/VERGEET ZE NOOITASTRID ESSED8 DECEMBER 2020
https://www.astridessed.nl/38-jaar-decembermoorden-vergeet-ze-nooit/

[31]
”De tweede keer was in 1980, na de staatsgreep in Suriname. Paramaribo ging al om zes uur op slot. Even daarvoor liep ik gauw bij de Chinees op de hoek binnen, sloeg hete Surinaamse broodjes in en een djogo, een literfles Parbobier, en installeerde mij op het balkon van de YWCA, het hostel van de Young Christian Women’s Association waar ik logeerde. Dan bewoog niets meer op straat, alleen iemand die zich verlaat had haastte zich naar huis. Het asfalt lag verlaten onder de eeuwenoude mahoniebomen langs de Heerenstraat totdat van om de hoek een gevechtswagen de Heerenstraat in draaide, in de laadbak tien jonge soldaatjes, de Uzi’s dreigend omhoog geheven.”

NPO RADIO 1DE COLUMN VAN JOHN JANSEN VAN GALEN IN OVTAVONDKLOK
https://www.nporadio1.nl/geschiedenis/27455-ovt-column-john-jansen-van-galen-avondklok

[32]

”Maar controle achter de voordeur zal er ook na de persconferentie van dinsdag niet komen, tenzij als er sprake is van iets waarbij de politie wel naar binnen mag, bijvoorbeeld bij een melding van geluidsoverlast.”
VOLKSKRANTDE TIJD VAN COULANCE IS VOORBIJ,MAAR HOE GAAT DE ”EXTRA HANDHAVING” ERUITZIEN14 OCTOBER 2020
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-tijd-van-coulance-is-voorbij-maar-hoe-gaat-de-extra-handhaving-eruitzien~b8ff6d82/

Strenge handhaving ‘is echt de bedoeling’, zei Mark Rutte dinsdagavond op de persconferentie. Nu de teugels strakker worden aangetrokken, wil de minister-president dat er ook streng op naleving van de maatregelen wordt gecontroleerd. Maar is dat wel mogelijk? 

Hoe gaat de door Rutte bepleite ‘extra handhaving’ eruitzien?

In de afgelopen maanden lieten handhavers het vaak bij een waarschuwing, waardoor de coronaboete enigszins in de vergetelheid raakte. Terwijl de tweede golf oplaaide, werden in september in de grote drie steden fors minder boetes uitgeschreven dan in de maanden ervoor: 471 in Rotterdam, 46 in Amsterdam en slechts 8 in Den Haag.

Maar de tijd van coulance is voorbij. Voortaan wordt elke waarschuwing vastgelegd in het politiesysteem, iets wat tot nu toe niet gebeurde. ‘En als iemand zich overduidelijk niet aan de regels houdt, wordt er zelfs direct geverbaliseerd’, laat een woordvoerder van de Landelijke Politie weten. 

In het voorjaar bestond nog onduidelijkheid over hoe burgers de maatregelen van het kabinet precies moesten interpreteren. De huidige lijn biedt die ruimte voor ambiguïteit niet. Dat maakt het werk voor boa’s makkelijker, gelooft Ruud Kuin, voorzitter van de Nederlandse BOA Bond. ‘Duidelijkheid en logica zijn belangrijk. Dat helpt voor het draagvlak.’

Wel vindt Kuin het zaak dat gemeenten en Veiligheidsregio’s nu een eenduidig beleid overeenkomen. Zij blijven primair verantwoordelijk voor hoe toezicht en handhaving precies worden ingezet. ‘In het voorjaar waren de verschillen daartussen te groot.’

Is er genoeg mankracht?

Dat baart zorgen. Politiemannen en boa’s lopen nu al tegen de grenzen van hun capaciteit aan. Dus te grote woorden, zoals die van minister Hugo de Jonge over controle op de quarantaineplicht, kunnen wat betreft de vakbonden direct naar de prullenbak. ‘Leuk verzonnen, maar het is een sprookje om te denken dat het handhaafbaar is’, zegt Richard Gerrits, voorzitter van BOA ACP.

Prioriteiten moeten verschoven worden om serieus toezicht op coronamaatregelen mogelijk te maken. Zeker in de grote steden wordt het lastiger voor boa’s om op andere meldingen van burgers af te gaan, verwacht Kuin. ‘Er komt niet ineens een blik handhavers vrij.’ Wat meespeelt, is dat ook politiepersoneel en boa’s bij klachten moeten thuisblijven en zich moeten laten testen. ‘Waar we aan de ene kant werkzaamheden erbij krijgen, worden we aan de andere kant geplaagd’, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Politiebond (NPB).

Vooral het verbod op het bezit van alcohol na acht uur ’s avonds wordt wat betreft handhaving lastig. Bij elke voorbijganger in de tas kijken is geen optie. ‘Zoveel mensen hebben we niet’, aldus Gerrits. 

Hoe realistisch is het paardemiddel, de sluiting van een onderneming?

‘Als de supermarkt er een puinhoop van maakt, gaan we de supermarkt sluiten’, sprak Rutte dinsdagavond dreigend. Vorige maand overkwam dat een supermarkt in het Twentse Noord-Deurningen al. De zaak moest van de Veiligheidsregio dicht omdat de eigenaar een herhaald verzoek om de coronaregels na te leven naast zich neerlegde.

De premier definieerde ‘een puinhoop’ (ook wel ‘een rommeltje’) als ‘te druk’, ‘als er te veel mensen in de supermarkt zijn’. Op wat dat precies betekent, wordt op dit moment nog gepuzzeld. Ondernemers hoeven niet te doemdenken: een enkele klant te veel of mondkapje te weinig zal heus niet meteen tot sluiting leiden. Maar het paardemiddel kan wel worden ingezet als meerdere waarschuwingen van handhavers worden genegeerd.

Gaan de handhavers ook achter de voordeur controleren?

Rutte was duidelijk tijdens de persconferentie: ‘Geen blokjesverjaardagen meer’. Maar controle achter de voordeur zal er ook na de persconferentie van dinsdag niet komen, tenzij als er sprake is van iets waarbij de politie wel naar binnen mag, bijvoorbeeld bij een melding van geluidsoverlast. Op dit punt verandert dus niets. ‘Wij gaan niet bij mensen door het raam kijken of ze zich aan de regels houden’, aldus de Landelijke Politie. 

EINDE BERICHT

[33]

TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[34]
TROUWSMEEKBEDE VAN RUTTE AAN DE KAMER OVER AVONDKLOK:”ALSTUBLIEFT, GOOI GEEN INSTRUMENTEN WEG”13 JANUARI 2021

https://www.trouw.nl/politiek/smeekbede-van-rutte-aan-de-kamer-over-avondklok-alstublieft-gooi-geen-instrumenten-weg~b356d47d/

[35][35]

TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAALMOTIE VAN HET LID WILDERS OVER HET NIET OVERGAANTOT EEN AVONDKLOK
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20567&did=2020D44154
STEMMINGSUITSLAGAANGENOMEN MET HANDOPSTEKEN
ZIE VOOR DETAILS STEMMING
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20567&did=2020D44154

NOORD-HOLLANDS DAGBLADTWEEDE KAMER SPREEKT ZICH UIT TEGEN AVONDKLOK10 NOVEMBER 2020
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20201110_45599129?utm_source=google&utm_medium=organic

De kans dat er in de toekomst een avondklok wordt ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, lijkt klein. Een meerderheid van de Tweede Kamer sprak zich er dinsdag tegen uit.

Het kabinet zei vorige week een avondklok te overwegen voor de regio’s waar de meeste coronabesmettingen plaatshebben. Dat zou geregeld kunnen worden via de wet waarmee in Nederland de noodtoestand kan worden uitgeroepen. Daarbij zou het parlement formeel geen inspraak hebben.

Dit leidde tot stevige kritiek in de Kamer. Niet alleen de oppositie trok fel van leer. D66-voorman Rob Jetten merkte op dat er net een “maandenlange discussie” is geweest over de coronanoodwet, waarmee juist inspraak van de Kamer op de coronamaatregelen is geregeld. “En dan een avondklok willen instellen buiten het parlement om? Dacht het niet!”.

Nu schaart een meerderheid van de Kamer zich dus achter een oproep van Geert Wilders om überhaupt geen avondklok in te voeren. Volgens de PVV-voorman is het niet alleen een “disproportionele vrijheidsbeperkende maatregel”, maar is er ook “volgens het OMT geen medische basis” voor.

EINDE BERICHT

[36][36]

VOORBEELDEN VAN DE PVV XENOFOBIE EN REPRESSIEVEOPVATTINGEN
PVV EN LEIDER WILDERS BEDREIGING VOOR DE RECHTSSTAAT/BRIEF AAN TWEEDE KAMERLEDENASTRID ESSED10 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/pvv-en-leider-wilders-bedreiging-voor-de-rechtsstaat-brief-aan-tweede-kamerleden/

[2007]/HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERSASTRID ESSED
https://www.astridessed.nl/2007het-politieke-gedachtegoed-van-de-heer-wilders/

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIEVIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/”DRIEBEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST”/WILDERS’ RACISMEEN POLITIESTAAT/”STRAFKAMPEN”ASTRID ESSED6 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/hetze-wilders-tegen-surinaamse-allochtonen-drie-beesten-van-surinaamse-afkomst-wilders-racisme-en-politiestaat-strafkampen/

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK

 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   

http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

UNIVERSSTUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV

PVV VERKIEZINGSPROGRAMMANEDERLAND WEER VAN ONS

https://pvv.nl/images/Conceptverkiezingsprogrammma.pdf

TEKST
  CONCEPT – VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017 – 2021 
NEDERLAND WEER VAN ONS! 
Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Zo gaat de PVV dat doen:
 1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies – Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran 
2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU
 3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht
 4. Eigen risico zorg geheel afschaffen 
5. Huren omlaag
 6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren
 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. 
8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed 
9. Fors extra geld voor defensie en politie 
10. Lagere inkomstenbelasting 
11.Halvering motorrijtuigenbelasting 
Financiële paragraaf per maatregel en totaal:
 1. + 7.2 mrd 
2. PM 
3. PM 
4. – 3.7 mrd 
5. – 1.0 mrd 
6. – 3.5 mrd 
7. + 10.0 mrd 
8. – 2.0 mrd 
9. – 2.0 mrd 
10. – 3.0 mrd 
11. – 2.0 mrd ___________ 
Totaal: 0 
Reageer via email op: nederlandweervanons@pvv.nl

YOUTUBE.COM

PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN

TEKST

Wilders:”Ik zou van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen:”Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV definieren:”En de eerste vraag is:”Willen jullie meer of minder Europse Unie?”[PVV aanhang scandeert]:”MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”De tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker:”Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?” [PVV aanhang scandeert] ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!Wilders:”En de derde vraag is. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 Officieren, die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?”[PVV aanhang scandeert]  ” ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!”  ” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!  
Wilders:”Dan gaan we dat regelen”GELACH[Wilders glimlacht]

EINDE MINDER MINDER VRAAG OP YOUTUBE

YOUTUBE FILMPJE
  0.00-0.16
”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.”……..” Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen”0.37-0.47  
……….”Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal. 

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS: MANNELIJKE ASIELZOEKERS OPSLUITEN IN AZC’S 0.00-3.05  

TEKST
Geert Wilders [PVV]:”Duizenden Arabische mannen hebben de afgelopen tijd honderden vrouwen sexueel aangevallen, vernederd, verkracht.Alle vrouwen zijn loslopend wild.Testosteronbommen heb ik de daders genoemd.We hebben gezien, waar ze toe in staat zijn.Het is sexueel terrorisme, een sexuele Jihad.En het gebeurt overal in Europa.In Nederland, Duitsland, Zweden, Oostenrijk.Overal.Waar honderdduizenden vooral alleenstaande mannen uit een cultuur van vrouwenonderdrukking werden binnengelaten.Overal waar de onverantwoorde Open Deur politie zoals premier Rutte en kanselier Merkel de rode loper wordt uitgerold voor deze testosteronbommen.Overal krijgen we nu te maken met een verkrachtingsepidemie.Het is een ramp, die vermeden had kunnen worden en vermeden had moeten worden, maar niet vermeden werd.Op vele plaatsen probeerden de autoriteiten en de media het verschrikkelijke nieuws onder de pet te houden, onder het tapijt te schuiven, maar dat lukt ze niet meer.De geest is uit de Fles.En er heerst, terecht, woede, angst, in Nederland en in de rest van Europa.Mensen zijn, terecht, heel erg boos, duizenden Nederlandse vrouwen stellen zich grote vragen bij hun eigen veiligheid.”Wie zal mij beschermen”Duizenden Nederlandse mannen maken zich grote zorgen over de veiligheid van hun vrouwen.”Wie zal hen helpen”En duizenden Nederlandse ouders zijn bang voor wat hun dochters kan overkomen.”Wie waakt er over hen”Vreselijke massa aanrandingen zoals in Keulen kunnen ook hier in Nederland gebeuren.En het is tijd, die waarheid onder ogen te zien.Deze daders komen uit een cultuur waarin vrouwen minderwaardige wezens zijn, een cultuur van eerwraak en vernedering.Een cultuur, gesticht door een Profeet, die seksslavinnen had en een negenjarig meisje verkrachtte.Het is tijd, ook die waarheid onder ogen te zien.Want wie wegkijkt, wie wegkijkt, is medeschuldig.En het wordt steeds duidelijker:Premier Rutte, mevrouw Merkel en al die andere politici in Europa, die hun grenzen weigerden te sluiten, ze laten onze vrouwen en dochters keihard in de steek en zijn dus medeverantwoordelijk.Wat de PVV betreft is het duidelijk:Onze grenzen moeten dicht.Dicht voor alle asielzoekers en alle immigranten uit islamitische landen.Maar zolang dat niet gebeurt, zolang de islamitische testosteronbommen als een Zwaard van Damocles boven de Nederlandse vrouwen hangen, stel ik voor, dat we mannelijke asielzoekers opsluiten in de AZC’s.Voor hen moeten de AZC’s gesloten instellingen worden.Zodat geen enkele mannelijke asielzoeker nog de straat op kan en zodat onze vrouwen eindelijk worden beschermd.”
EINDE YOUTUBE FILMPJE   

”Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.

”AD

PROTESTEN TEGEN VLUCHTELINGEN STEEDS STERKER7 OCTOBER 2015

https://www.ad.nl/buitenland/protesten-tegen-vluchtelingen-steeds-sterker~a08e0346/

TEKST

De protesten tegen de vluchtelingenopvang in Nederland worden steeds sterker en de effecten concreter. In Wezep ziet de gemeente door de weerstand al af van de opvang van zeshonderd asielzoekers. Een overzicht van de meest opvallende conflicten.
Gelderland
Woensdag werd besloten om op Camping Heidehoek in het Gelderse Wezep toch maar geen asielzoekers onder te brengen. Van de komst van zeshonderd vluchtelingen zal worden afgezien na ophef en rumoer in het dorp. Al eerder was op informatieavonden zoveel verzet dat er meermalen ingegrepen moest worden. Een voorstander van het azc werd uitgescholden en bedreigd. Op een kerk in Wezep kladden onbekenden leuzen tegen de komst van asielzoekers
Oranje
Boze bewoners van het kleine Drentse dorpje Oranje probeerden dinsdagavond bussen met asielzoekers te verhinderen door te rijden. Eerder op de avond belaagden ze al de auto van staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Die had net bekendgemaakt dat het 140 zielen tellende dorp nog eens zevenhonderd asielzoekers extra op moet vangen.
Brabant
Diezelfde avond was het ook onrustig rond het asielzoekerscentrum in de Brabantse plaats Oisterwijk. Minderjarige asielzoekers en een autochtone jongeren zoeken elkaar op. De problemen kwamen tot een kookpunt. De groep van het azc probeerde de andere groep te lijf te gaan met stokken. Door snel ingrijpen wist de politie het geweld in de kiem te smoren. Twee jongeren werden gearresteerd. De politie zal het toezicht rond het centrum nu intensiveren.
Enschede
Het debat rond de komst van vluchtelingen begint duidelijk heftiger te worden. Onlangs werd duidelijk dat drie wethouders in Enschede worden bedreigd vanwege het geplande asielzoekerscentrum in de gemeente. De bedreigingen zijn afkomstig van tegenstanders van het asielzoekerscentrum. Burgemeester Onno van Veldhuizen erkent de bedreigingen maar over de aard en de vorm ervan worden geen mededelingen gedaan.
Ook in Purmerend en Almere was het eerder al mis. Burgemeester Don Bijl van Purmerend moest vorige week een vergadering op het gemeentehuis over de komst van een azc afblazen. Door de massale opkomst van boze bewoners kon de veiligheid niet meer gegarandeerd worden.

Daarnaast duiken op verschillende plaatsen in het land bekladdingen op. Op muren en ramen staan leuzen als ‘Eigen Volk Eerst!’ en zijn hakenkruizen te zien.

Wilders
Vorige maand kwam PVV-leider Geert Wilders met een oproep om in verzet te komen tegen de opvang van vluchtelingen. Hij benadrukte wel dat het protest geweldloos moest zijn. ,,Nederland wordt één groot asielzoekerscentrum. Pleeg verzet. Democratisch, geweldloos verzet, maar pik het niet.COLUMN WILDERSGUANTANAMO BAY

GUANTANAMO BAY

”Afgelopen donderdag bezocht ik Guantanamo Bay, de al meer dan een eeuw door de Verenigde Staten van Cuba gepachte marinebasis die sinds 2001 voor een klein gedeelte is ingericht als detentiecentrum waar vermeende Al Qaeda- en Talibanterroristen worden vastgehouden. Hoewel het meer dan 30 graden was, is Guantanomo Bay zeker geen fijn vakantieressort, alleen al omdat je er geen foto’s mag maken. Maar de berichtgeving in de media over misstanden die op Guantanamo Bay zouden plaatsvinden raken voor zover ik kan beoordelen kant noch wal, want met eigen ogen zag ik dat de Amerikanen de ongeveer 335 ‘vijandelijke strijders’ prima behandelen. Zo zijn de cellen brandschoon, de medische voorzieningen uitstekend en met het eten is niets mis”…………

”Al deze bij de AIVD bekende potentiële terroristen worden als het aan mij ligt preventief opgepakt en preventief gedetineerd. In Israël is administratieve detentie al mogelijk, daar worden personen die door de geheime dienst als een gevaar voor de Israëlische veiligheid beschouwd worden voor onbepaalde tijd administratiefrechtelijk vastgezet. In Israël functioneert het, waarom zou het dan niet ook in Nederland ingevoerd kunnen worden? In mijn plan is het de AIVD die een potentiële terrorist bij de minister van Binnenlandse Zaken voor administratieve detentie voordraagt. ”

COLUMN WILDERS

GUANTANAMO BAY

COLUMN

30 OCTOBER 2007https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/328-guantanamo-bay-column.html

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”

COLUMN WILDERS [IN GEEN STIJL]
CRIMINELE ALLOCHTONEN https://www.pvv.nl/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

[37]

ZIE NOOT 36

[38]VOLKSKRANTHOE ORBAN EEN BAKEN WERD VOOR RECHTSE DENKERS

WIKIPEDIAVIKTOR ORBAN

https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Orb%C3%A1n

VOLKSKRANTHOE ORBAN EEN BAKEN WERD VOOR RECHTSE DENKERS

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2020/hoe-orban-een-baken-werd-voor-rechtse-denkers~v397989/
Hongarije geldt in radicaal-rechtse kringen als gidsland. In ­Nederland flirten Geert Wilders en Thierry Baudet openlijk met Viktor Orbáns gedachtengoed. Zijn ‘illiberale’ democratie biedt hun een doortimmerd alternatief voor de open democratie. 
Midden in Hongarije, op een lapje grond waar vroeger niets wilde groeien, kun je nu getrakteerd worden op ouderwetse stroopwafels. Jacqueline Bastiaensen (58) en haar man Jeroen (56) schenken er koffie bij, terwijl hun vijf honden door de tuin draven. Sinds zeven jaar ver­huren ze vakantiehuisjes op hun ­Hongaarse landgoed bij het dorpje Csemö, krap een uurtje van Boedapest.

Ze zijn uit Roosendaal overgekomen ‘voor de rust en de natuur’, zegt de gastvrouw, en omdat de prijzen zo laag zijn. ‘Het is een leuker leven voor minder geld.’ Maar wie wat langer met het koppel praat, proeft ook frustraties over ­Nederland. Jacqueline: ‘Als er op scholen geen kerstbomen meer mogen staan omdat er islamitische kinderen op zitten, dan denk ik: waar zijn we mee ­bezig? Dat vind ik triest.’

‘De Nederlandse cultuur verloedert’, moppert Jeroen. Jacqueline knikt. ‘Hoe lang hebben we niet gewoon ‘negerzoen’ gezegd? Dat mag niet meer.’

Het contrast met hun nieuwe thuisland, Hongarije, kan niet groter. De 57-jarige premier Viktor Orbán afficheert zich als een straatvechter tegen alle dingen die de familie Bastiaensen zo beu is: migratie, ‘politieke correctheid’ en multiculturalisme. ‘Hij houdt voet bij stuk’, zegt Jacqueline Bastiaensen goedkeurend. ‘Migranten komen er gewoon niet in.’

Een paar jaar terug, met de migratiecrisis van 2015 in het achterhoofd, verklaarde Orbán dat zijn land maar wat graag onderdak biedt aan ‘echte vluchtelingen’. Het ging hem om ‘angstige politici en journalisten, of christenen die hun eigen land ontvluchten’, kortom ‘mensen die het Europa terug willen vinden dat ze thuis zijn kwijtgeraakt’.Sommige Nederlanders lijken zich maar wat graag naar die rol van ‘echte vluchteling’ te willen voegen. In Csemö heeft zich een bescheiden kolonie van naar schatting 250 Nederlanders gevormd. Bij de lokale kroeg zitten op een vrijdagmiddag tien mensen te borrelen op een terras. ‘Het is hier veel beter geregeld’, zegt een man (‘geen zin om mijn naam te geven’) die sinds twee weken in Hongarije woont. ‘Kijk maar, ik zie hier geen buitenlanders.’ In verdere vragen hebben de Nederlanders geen trek. ‘Ga je nog weg?’

Een paar straten verderop kan de zelfverklaarde D66-kiezer Mark Beentjes (45) een glimlach niet onderdrukken. Een ‘algehele naïviteit’ over de situatie in Hongarije speelt volgens hem een grote rol. Beentjes heeft een Hongaarse man en spreekt de taal vloeiend. Hij is zich ­bewust van zijn uitzonderingspositie. ‘Laat ik het zo zeggen: als je een goed ­gesitueerde, liberale wereldburger bent, kom je niet hier terecht.’

In de opstand tegen diezelfde liberale elite geldt Hongarije in rechtse kringen als een gidsland. Oud-premier Matteo Salvini (Italië), brexiteer van het eerste uur Nigel Farage (Groot-Brittannië) en christen-democraat Horst Seehofer (Duitsland) – de lijst is langer – lieten zich allemaal lovend over Orbán uit. PVV-leider Geert Wilders, wiens vrouw van Hongaarse komaf is, dook deze zomer nog op in Boedapest. ‘Veel besproken’, twitterde Wilders, ‘geweldige politicus.’ ‘A nice Dutch guy’, schreef Orbán op zijn beurt op z’n Facebook-pagina, met daarboven een foto van de twee.

Een week voor Wilders’ bezoek was vrijwel de hele redactie van Index, de grootste onafhankelijke nieuwssite van het land, uit protest opgestapt, nadat de hoofdredacteur was ontslagen door de nieuwe (Orbán-gezinde) eigenaar. Over het lot van Index, laat staan de dramatische Hongaarse persvrijheid in het algemeen, zei Wilders niks.

Sterker: hij deed alle zorgen af als schromelijk overdreven. De Nederlandse pers is in Wilders’ ogen ‘meer op de hand van de zittende elite’ dan de Hongaarse, zo zei hij in de Tweede ­Kamer. ‘Het is niet zo dat men daar geen kritisch geluid zou kunnen laten horen.’ Prompt bestempelde Sjoerd Sjoerdsma (D66) hem tot ‘de lange arm van Orbán’.

Ook Forum voor Democratie-frontman Thierry Baudet loopt weg met Orbán. In navolging van een grootschalige Hongaarse haatcampagne tegen multimiljardair George Soros, riep Baudet tijdens de Algemene Beschouwingen van 2018 op tot een onderzoek naar diens ‘Nederlandse geldstromen’. Minder happig was Baudet toen NPO Radio 1-programma Met het oog op morgen hem vroeg naar de Hongaarse persvrijheid. ‘Een ingewikkelde discussie. Ik zie niet in waarom ik daar iets over moet zeggen.’ Op vragen van de Volkskrant gingen Baudet en zijn persvoorlichter niet in.

Baudet kwam in het voorjaar van 2016 naar Hongarije en noemde Orbán tijdens dat bezoek een ‘held die iedereen in het Westen zou moeten prijzen’. Zijn proefschrift, The Significance of Borders, is in het Hongaars vertaald en uitgegeven, saillant genoeg bij de publiciteitstak van de denktank van Orbáns Fidesz-partij. Voor het tv-programma Studio Powned ging Baudet, gewapend met een camera, naar het kilometerslange hek aan de grens met Servië en Kroatië. Bij terugkeer stelde hij voor om aan de grens met Duitsland ook zo’n hek neer te zetten.

Wat Orbán aantrekkelijk maakt voor tal van politici op rechts en onderscheidt van andere autocraten (Trump, Poetin, Erdogan), is dat hij een ogenschijnlijk ­filosofisch doortimmerd alternatief biedt voor de klassieke, rechtsstatelijke democratie. Dat model doopte hij in 2014 de ‘illiberale’ (niet-liberale) democratie.

Het gaat, kort samengevat, om een vorm van bestuur waarbij Orbán de meerderheid die hij bij de stembus krijgt, presenteert als een stempel van goedkeuring om alles te doen wat volgens hem ‘in het nationale belang’ is. Controlemechanismen – de pers, de ­oppositie, justitie, kritische universiteiten – legt hij aan banden of draait hij de duimschroeven aan, omdat ze die belangen alleen maar hinderlijk in de weg zitten. Het gevolg, zo bleek uit een recente peiling, is dat 55 procent van de Hongaren denkt dat het onmogelijk is geworden via de stembus van de regerende ­Fidesz-partij af te komen.

Het liberale model heeft afgedaan, verklaarde Orbán begin dit jaar op een conferentie in Rome, waar ook Baudet tot de sprekers behoorde. Volgens Orbán faalde het liberalisme niet één maar twee keer: eerst bij de financieel-economische crisis van 2008, daarna bij de ­migratiecrisis van 2015. ‘We hebben iets nieuws nodig.’

Vrijhaven

Orbán had het draaiboek al klaarliggen vóór zijn klinkende verkiezingsoverwinning van 2010. ‘We hoeven maar één keer te winnen, maar dan naar behoren’, zei hij tegen partijgenoten. Lees: met een stevige marge. Hij kreeg een tweederdemeerderheid in het parlement en heeft die tien jaar later (met dank aan hertekende kiesdistricten) nog altijd. Omdat hij ook de grondwet herschreef, kan hij zelfs de meest dubieuze wetgeving voorzien van een vernislaagje wettigheid. Dit alles roept vragen op: waarin schuilt zijn aantrekkingskracht?

Het nette, voorkomende gezicht van Orbáns intellectuele aanhang kun je vinden op het terras van een Italiaanse brasserie, op een korte wandeling van de zonovergoten Donau. John O’Sullivan (78) was ooit speechschrijver en adviseur van de Iron Lady, Margaret Thatcher, en staat nu aan het hoofd van het Danube Institute, een denktank die – via een andere stichting – financieel overeind wordt gehouden door Orbáns regering.

Orbán wordt verkeerd begrepen, betoogt O’Sullivan, anekdoten opdissend in een onvervalst Oxford-accent. Hij noemt zichzelf een ‘klassiek liberaal’. Journalisten die over het verval van de rechtsstaat schrijven, beschouwt hij als ‘links bevooroordeeld’.

Naar eigen zeggen ontmoette O’Sullivan premier Orbán negen à tien keer. Een van die gesprekken vond plaats kort na Orbáns beroemde toespraak waarin hij zijn idee van de ‘illiberale democratie’ lanceerde. ‘Ik zei: je hebt een fout gemaakt. Je bent niet tegen het liberalisme, maar tegen het ondemocratisch opdringen van liberalisme! Na een korte discussie zei hij: ik denk dat je gelijk hebt.’ Onlangs voegde Orbán daaraan toe dat een liberaal niets anders is dan een ‘communist met een universitair ­diploma’, maar die uitspraak lijkt ­O’Sullivan glad te zijn vergeten.

Hoeveel geld O’Sullivans denktank precies krijgt, wil de Hongaarse bestuursvoorzitter niet zeggen. Bekend is wel dat de stichting waar ze onder valt, vorig jaar een slordige 9,8 miljoen euro opstreek uit het communicatiepotje van Orbáns kabinet.

Gevraagd naar de aantrekkingskracht van het Hongaarse model, begint O’Sullivan over twee thema’s: immigratie en de Hongaarse nationale identiteit waarover Orbán als een moederkloek waakt. ‘Er bestaat geen mensenrecht om te immigreren’, vindt hij. Tegenwerpingen (Orbáns regering overtreedt met zogeheten pushbacks het asielrecht, en zette asielzoekers in detentiecentra waar ze soms vijf dagen lang geen eten kregen) schudt hij van zich af door te beginnen over Australië, waar het beleid een tandje harder is.

Dezelfde manoeuvre past hij toe als het gaat om de persvrijheid: afgezet ­tegen de Verenigde Staten, waar zijn vrouw vandaan komt, is het volgens O’Sullivan zo beroerd nog niet. ‘Een ­Amerikaanse universiteit scoort qua ­tirannie veel hoger dan Hongarije. Mensen worden ontslagen voor het uiten van hun mening. Hier is veel meer vrijheid.’

Daarmee is meteen een rode draad ­benoemd die door alle gesprekken met Orbán-adepten loopt. Meer nog dan door een liefde voor Hongarije worden ze gedreven door antiwesterse sentimenten. Meningen die vroeger nog als ‘normaal’ golden in het Westen, is de klacht, gaan nu in de shredder van de cancel culture. Hongarije is zo bezien een vrijhaven waar je die dingen nog ­gewoon kunt zeggen. ‘Ik ben de enige ­geluksvogel onder Europese conser­vatieven die kan zeggen wat hij denkt’, verklaarde Orbán in Rome.

Het is de Europese Unie zelf die anti­liberaal is geworden, betoogde de in Hongarije geboren socioloog Frank ­Füredi twee jaar geleden in de Volkskrant. Veel liberale waarden zijn door de EU ‘geherformuleerd als iets heel anders’, vond hij, waardoor er een nieuwe orthodoxie zou zijn ontstaan. In Hongarije worden ‘afwijkende opinies’ daarentegen wel ­getolereerd.

Het in het Westen dominante liberalisme beschouwen Orbán-adepten als volstrekt doorgeschoten, of zelfs ‘totalitair’, zoals de Frans-Hongaarse journalist François Lavallou (32) zegt. Sinds vier jaar is hij hoofdredacteur van Visegrád Post, een Engelstalige website met ­berichten over de regio. Net als in het ­geval van O’Sullivan heeft de Hongaarse regering hem weten te vinden: het voorbije jaar streek hij een subsidie van dik 11 duizend euro op.

Lavallou ontvluchtte Frankrijk in 2010, zo vertelt hij in een hip koffiehuis in Boedapest. In de lhbti-emancipatie en Black Lives Matter-beweging ziet hij ­tekenen dat het liberalisme aan het ­‘wezen van de mens’ probeert te sleutelen, ‘net als het communisme en ­nazisme’. Alle drie de ideologieën vallen bovendien ‘het traditionele gezin’ aan. De wortels van dat doorgeschoten ­vrijheidsdenken gaan volgens Lavallou terug tot de Franse Revolutie, eind 18de eeuw, die volgens hem uit de koker kwam van ‘vrijmetselaars’.

‘Ik ben er trots op een Italiaan te zijn’, zei de jonge filosoof Diego Fusaro in het voorjaar van 2018 tijdens een conferentie in Boedapest. Spontaan begon de zaal te applaudisseren, haast als een collectieve verzuchting: we zijn onder elkaar, hier in Hongarije hoef je niet bang te zijn om verketterd te worden als extremist.

Hoofdspreker op de conferentie – die plaatsvond onder de vlag van het blok van Midden-Europese landen, de Visegrád-4 (V4) – was Steve Bannon, destijds Trumps adviseur in het Witte Huis. Volgens Bannon was Orbán niets minder dan een ‘Trump vóór Trump’. Daarna hield hij een wat sleetse tirade tegen ­Hillary Clinton.

Het waren anderen die de toon zetten. In het panel met de Italiaanse filosoof Fusaro zat een Belg met een zwart hemd en dito stropdas die in minstens zo ­donkere bewoordingen de val van het Westen aankondigde. ‘Massa-immi­gratie, demografisch verval, sociale ongelijkheid, de aanval op de familie, de verdwijning van traditionele religie, de cultus van de minderheid, globalisering en de overwinning van het materialisme’, somde de (inmiddels) 41-jarige historicus David Engels op.

Zwarte schapen

Het zijn stuk voor stuk thema’s die ­Orbán anders aanpakt dan West-Europa. Immigratie: hij weigerde asielzoekers op te nemen uit Griekenland en Italië. Demografie: het krijgen van kinderen moedigt hij aan met aantrekkelijke finan­ciële prikkels. Religie: hij liet in 2011 een nieuwe grondwet opstellen waarin de woorden ‘God’ en ‘christelijk’ drie keer voorkomen in de eerste zeven zinnen.

Aan de telefoon vertelt Engels dat hij België verliet in 2018. Enkele daders van de Parijse aanslag (2015) op de Bataclan woonden volgens hem op een steenworp afstand van zijn huis in de Waalse stad Verviers. Nu werkt hij voor het ­Zachodni Instituut in de Poolse stad Poznań, een denktank verbonden aan dat andere zwarte schaap in Europa, de regering in Warschau. Hongarije en ­Polen doen hem denken aan het België van de jaren tachtig, zegt hij. ‘Netjes, ­ordelijk, nog zonder massa-immigratie en alternatieve families. Ik zie ze als haast utopische samenlevingen, een beetje zoals in Little House on the Prairie.’

Opvallend genoeg strooien veel van Orbáns volgelingen met woorden die ooit voorbehouden waren aan politiek links. Lavallou, de man van Visegrád Post, noemt zichzelf onverkort ‘antikapitalist’. Hij zegt zich te herkennen in de pauselijke encycliek Rerum Novarum uit 1891, waarin de kerk met een pleidooi voor solidariteit en rechtvaardigheid arbeiders probeerde los te weken van het marxisme.

Of luister naar Diego Fusaro, de genoemde filosoof op de V4-conferentie. ‘Kapitalisme probeert migranten van ons te maken: zonder vaderland, zonder stabiliteit, wortels of identiteit.’ Het ­gevolg is – in marxistisch jargon – ‘vervreemding’, aldus Fusaro. Tijdens het studentenuitwisselingsprogramma Erasmus, algemeen beschouwd als een van Europa’s grootste successen, leren jongeren volgens hem ‘hun vaderland te haten’.

Zelfverrijking

In deze voorstelling van zaken zijn de ­regeringen van Polen en Hongarije de enige in Europa die de kleine man ­beschermen tegen de uitwassen van de globalisering en de mondiale markt­economie. In het geval van Polen, dat met een groot kinderbijslagprogramma aan armoedebestrijding doet, valt daar iets voor te zeggen.

Maar voor Hongarije? Critici zien hoe Orbáns vrienden en familie zich verrijken met EU-subsidies en lucratieve aanbestedingen, zodat de premier moeilijk ‘antimarkt’ te noemen is.

Orbáns schoonzoon István Tiborcz stormde in korte tijd de top-40 binnen van rijkste Hongaren. Geschat vermogen: 98 miljoen euro. De Europese anticorruptiewaakhond Olaf verdenkt hem van malversaties bij een aanbesteding met EU-geld ter waarde van bijna 44 miljoen euro. Het dossier belandde in een diepe la waar justitie in Hongarije nooit iets mee heeft gedaan. Geen lidstaat in de EU wordt zo vaak door Olaf op de ­vingers getikt. ‘Als iets in het nationale belang is’, zo verdedigde een vertrouweling van Orbán zich, ‘is het geen corruptie.’

De Hongaarse regering gaat er prat op dat ze de werkloosheid heeft teruggebracht, en ook dat slaat aan, bijvoorbeeld bij Philipp Blond, een conservatieve Brit die tien jaar terug gold als een van de belangrijkste denkers achter het premierschap (2010-2016) van David ­Cameron. De arbeidsparticipatie van de Roma – de armste groep in Hongarije – is onder Orbán enorm toegenomen, zei Blond eerder dit jaar in de podcast ­UnHerd.

Wat hij er niet bij vertelde, is dat tienduizenden van de nieuw gecreëerde ­banen nauwelijks bestaanszekerheid bieden. Het gaat om werkverschaffing, zoals het schoffelen van bloemenperkjes, tegen 150 euro per maand. Het is de lokale burgemeester (vaak van Fidesz-huize) die over de arbeidsplaatsen gaat, hetgeen corruptie en handjeklap in de hand werkt. In verkiezingstijd, ontdekten sociologen, gaan bijna al die stemmen naar Fidesz, omdat mensen bang zijn hun nieuwe baantje kwijt te raken.

Blond (die niet inging op vragen van de Volkskrant) vaart wel bij zijn steun voor Hongarije. Hij was vorig jaar te gast op een grote Fidesz-bijeenkomst in Transsylvanië en is sinds kort verbonden aan NKE, een door de regering gecreëerde universiteit waar een nieuwe ambtelijke elite wordt klaargestoomd.

Afgelopen zomer schreef John O’Sullivan, de voormalige Thatcher-adviseur, een opiniestuk voor het Amerikaanse blad National Review, waarin hij Orbáns omstreden noodwet verdedigde. Dankzij die wet – inmiddels weer opgeheven – kon Fidesz wekenlang per decreet regeren. Kritischer is de Brit over het weg­pesten van de eminente Central European University (CEU), een gehaat instituut bij Fidesz omdat het werd opgericht door de liberale multimiljardair George Soros. ‘Dat was een fout, een ­eigen doelpunt.’

Heeft hij dat publiekelijk gezegd? ­‘Tegen iedereen die me ernaar vroeg’, zegt O’Sullivan licht geïrriteerd. Het was niet in hem opgekomen er een opiniestuk aan te wijden. Na een aarzeling: ‘Ik denk niet dat ik evenveel linkse als rechtse stukken hoef te schrijven om mezelf te rechtvaardigen.’ Prompt staat O’Sullivan op, hij moet gaan. Na een snelle handdruk is hij verdwenen.

In Csemö wil Jacqueline Bastiaensen iets rechtzetten. ‘We zijn geen vluchtelingen’, zegt ze, gevraagd naar de verbale rode loper die Orbán uitrolde. Van de ruim driehonderd Nederlanders die (volgens CBS-cijfers) jaarlijks naar Hongarije verhuizen, komt ruwweg de helft puur uit financiële overwegingen, zegt Evert Brons (58), een makelaar die klanten sinds 2004 begeleidt bij hun emigratie. In Nederland verkopen ze hun huis voor drie ton, rekent hij voor. ‘Terwijl je hier al een huis hebt voor 30 duizend euro. Ze doen een grote verbouwing, laten een zwembad aanleggen en kunnen van de rest van de overwaarde prima leven tot hun pensioen.’ Dat ­(Nederlandse) pensioen krijgen ze vervolgens netto uitbetaald, want in Hongarije betalen gepensioneerden geen belasting.

Voor de andere helft speelt de politiek wel een rol, aldus Brons. ‘Vanmorgen had ik een klant die zei: mijn ouders hebben steeds minder te besteden, dat geld gaat allemaal naar de vluchtelingen.’ Sommigen zien het zo zwart-wit, verzucht de makelaar, dat hij ervan schrikt. ‘Dan denk ik: je moet eens kijken wat ze in Syrië hebben meegemaakt.’

Vrolijk tilt Jacqueline Bastiaensen een zwart keffertje op dat ze van de straat redde. Het is haar niet ontgaan dat de Hongaarse regering ook ‘minder goede dingen’ doet. ‘De persvrijheid, dat vind ik jammer. Ik denk niet dat je hier alles kunt schrijven.’ Naast haar steekt Jeroen een sigaret op. Hij ziet de zaken anders. ‘Wij hebben nergens last van. Geen gedonder, geen gezeur.’ Iemand moet over de idylle waken.

EINDE BERICHT

[39]
PVVGEERT WILDERS: POLITIEKE ELITE DEMONISEERTEN VERKETTERT
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/7-nieuws/2091-geert-wilders-politieke-elite-demoniseert-en-verkettert.html

PVV-leider Geert Wilders beschuldigt leden van het kabinet en de Tweede Kamer ervan hem te demoniseren en een klimaat te scheppen waarin een gek tot geweld tegen hem zou kunnen overgaan.  Hij toont zich niet onder de indruk van de inhoudelijke kritiek die op hem wordt geleverd, maar noemde zaterdag de “verketterende en haatzaaiende opmerkingen van de politieke elite” zeer kwalijk.

Zie ook:
– Telegraaf.nl
– Elsevier.nl
EINDE BERICHT

[40]
”De noodtoestand of de staat van beleg is een buitengewone rechtstoestand op grond van een publiekrechtelijke bekendmaking van een overheid dat de normale toestand en wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is.”
WIKIPEDIANOODTOESTAND
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noodtoestand#:~:text=De%20noodtoestand%20of%20de%20staat,niet%20meer%20van%20toepassing%20is.

[41]

NOS

GEEN NOODTOESTAND MEER IN FRANKRIJK, RUIMERE WET TREEDT IN WERKING

1 NOVEMBER 2017

https://nos.nl/artikel/2200724-geen-noodtoestand-meer-in-frankrijk-ruimere-wet-treedt-in-werking.html

In Frankrijk is een eind gekomen aan de noodtoestand. In plaats daarvan is een nieuwe wet in werking getreden, die politie en justitie meer bevoegdheden geeft. De noodtoestand werd twee jaar geleden ingesteld, na de terreuraanslagen op onder meer de Bataclan-concertzaal in Parijs.

Tijdens de noodtoestand zijn er volgens minister van Binnenlandse Zaken Collomb 32 terreuraanslagen verijdeld. Dat was dankzij de extra veiligheidsmaatregelen, maar ook door tips van buitenlandse inlichtingendiensten.

Ook zijn er meer dan 750 mensen onder huisarrest geplaatst en werd op ruim 4400 plekken huiszoeking verricht. Er werden 625 wapens in beslag genomen. Daarmee vindt minister Collomb de noodtoestand een succes.

Twee moslimradicalen

De noodtoestand was volgens de minister effectief omdat terreur is voorkomen. Als voorbeeld noemt hij de arrestatie van twee mannen in Marseille, in april van dit jaar. De twee moslimradicalen hadden vergevorderde plannen om aanslagen te plegen tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen. De politie kwam dat op het spoor na een huiszoeking, aldus Collomb.

Critici en mensenrechtenorganisaties hebben twijfels over de effectiviteit van de noodtoestand. “Wij vragen ons serieus af of het de Fransen echt beter heeft beschermd”, zegt directeur Jeannerod van Human Rights Watch in Frankrijk.

Zij wijst erop dat de regering niet duidelijk maakt welke maatregelen precies welk effect hebben gehad. “Misschien waren aanslagen ook wel te voorkomen geweest met de normale wettelijke middelen.”

Nieuwe wet

In de nieuwe wet hebben politie en justitie nog steeds meer bevoegdheden dan vroeger, maar minder dan onder de noodtoestand. Er moet nu vaker toestemming worden gevraagd aan een rechter. Maar identiteitscontroles blijven volop mogelijk en ook de grenscontroles worden verder aangescherpt.Human Rights Watch vindt dat met die nieuwe wet de vrijheid van burgers aan banden wordt gelegd. Politici en politie zouden te veel vrijheid krijgen om naar eigen inzicht te handelen. Volgens de mensenrechtenorganisatie heerst er in Frankrijk een angstcultuur. “Uit angst voor nieuwe aanslagen worden steeds strengere wetten aangenomen”, zegt Jeannerod.

EINDE BERICHT[42]
NOSWILDERS: TWEEDE KAMER IS EEN NEPPARLEMENT17 SEPTEMBER 2015
https://nos.nl/artikel/2058288-wilders-tweede-kamer-is-een-nepparlement.html

PVV-leider Wilders vindt de Tweede Kamer een nepparlement. Bij de Algemene Beschouwingen in de Tweede Kamer zei hij dat het verschil tussen de Kamer en de bevolking levensgroot is. 

Wilders verwees naar het moment, gisteren, dat Kamerleden applaudisseerden toen Pechtold gemeenten bedankte die asielzoekers opnemen. Volgens Wilders ging dat applaus in tegen de wil van miljoenen Nederlanders. 

“Een meerderheid van het Nederlandse volk vindt dat we de grenzen moeten sluiten. Dat betekent dat het verschil tussen deze Kamer, dit nepparlement – want dat is het, een nepparlement – en de mensen thuis levensgroot is”, zei hij.

Lef

Pechtold vroeg zich af “waar Wilders het lef vandaan haalt om tegen andere Kamerleden te zeggen dat ze de bevolking niet vertegenwoordigen”. Volgens hem zegt Wilders in feite dat hij het volk is. “Stop met zeggen dat Kamerleden niet meer vertegenwoordigen waar ze democratisch op gekozen zijn. Dat hebben we in de geschiedenis te vaak meegemaakt”, zei Pechtold.

PvdA-Kamerlid Vos twitterde dat Wilders met zijn uitlatingen openlijk de kenmerken toont van “fascistoïde leiderschap”. Hij zei later dat hij bij die tweet blijft. Volgens Vos zijn de uitlatingen fascistoïde, omdat de democratie wordt ontkend en het volk wordt opgeroepen om in verzet te komen. 

In een reactie dáárop zei Wilders dat Vos niet goed bij zijn hoofd is. Wilders beschouwt de uitspraak van Vos als een verkapte oproep om hem wat aan te doen. 

EINDE BERICHT[43]

YOUTUBE.COMDE GROTE GEERT SHOW: WILDERS TEGEN IEDEREEN

EINDE NOTENAPPARAAT

EINDE NOTENAPPARAAT

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 43 bij ”Avondklok in Nederland/NEE!/NEE!/NEE!”

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.