Noten 1 t/m 4/Wij Zijn Hier

[1]

WE ARE STILL HERE

http://wijzijnhier.org/

[2]

LOS

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

https://www.stichtinglos.nl/content/verblijfsvergunning-buiten-schuld

VERBLIJFSVERGUNNING BUITEN SCHULD

Wat is een ‘buiten schuld’ vergunning?

Voor ongedocumenteerde migranten die buiten hun schuld niet uit Nederland kunnen vertrekken is er een speciale verblijfsvergunning. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat de migrant geen identiteitsdocumenten heeft, en het land van herkomst weigert om een vervangend reisdocument te geven om terug te keren. Zo’n vervangend reisdocument heet een laissez-passer.

De verblijfsvergunning ‘buiten schuld’ is bedoeld als oplossing voor mensen die echt proberen om uit Nederland te vertrekken, maar waar dat niet lukt. Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning, moet iemand zelf bewijzen dat hij buiten zijn schuld niet uit Nederland kan vertrekken. Hij moet laten zien dat:

  • Er geen twijfel is over zijn identiteit en nationaliteit
  • Hij altijd heeft meegewerkt met de DT&V om het vertrek mogelijk te maken
  • Hij gemotiveerd is voor terugkeer

Wat zijn de voorwaarden?

Om zijn best te doen om terug te keren, moet een ongedocumenteerde migrant in elk geval de volgende stappen hebben gezet:

  1. de vreemdeling heeft de DT&V om bemiddeling verzocht ten behoeve van zijn vertrek uit Nederland of het verkrijgen van een (vervangend) reisdocument bij de autoriteiten van zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, en deze bemiddeling heeft niet het gewenste resultaat opgeleverd;
  2. de vreemdeling heeft naar het oordeel van de DT&V in houding en gedrag laten zien dat hij wil terugkeren naar zijn land van herkomst of een ander land waar hij toegelaten zou kunnen worden, bijvoorbeeld doordat dat hij zich heeft gehouden aan de afspraken die de DT&V met hem heeft gemaakt gedurende de bemiddelingsprocedure; en
  3. op het moment van beslissen is er geen sprake van een lopende procedure in het kader van een aanvraag voor een verblijfsvergunning en voldoet de vreemdeling niet aan de voorwaarden voor verlening van een andere verblijfsvergunning.

Kunnen gezinsleden ook in Nederland blijven?

Ja. Dit is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, maar alleen voor de partner en minderjarige kinderen. Om een verblijfsvergunning te kunnen krijgen, moeten de gezinsleden voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De gezinsleden verblijven samen met de aanvrager in Nederland.
  • Er is geen twijfel over dat de gezinsleden familie van elkaar zijn.

Hoe werkt het in de praktijk?

Het is erg lastig om deze verblijfsvergunning te krijgen. De DT&V gelooft vaak niet dat de aanvrager echt terug wil en er ook alles aan heeft gedaan om terug te keren. Begin op tijd met hulp te vragen van de DT&V, en volg hun adviezen op. Registreer ook zelf wat je hebt gedaan met de afspraken en adviezen van DT&V.

Om een verlenging te krijgen van de verblijfsvergunning buiten schuld moet iemand de hele tijd blijven proberen terug te keren naar het land van herkomst. Anders wordt de verblijfsvergunning niet verlengd.

Voor abonnees:

– beleid
– aantallen
– toelating
 literatuur

Staatlozen

Staatlozen hebben een bijzondere positie. Zij kunnen vaak hun staatloosheid niet bewijzen. Dat maakt het voor hen moeilijker om een verblijfsvergunning te krijgen. Dat geldt nog sterker voor een verblijfsvergunning ‘buitenschuld’. Er is beleid in ontwikkeling om staatloosheid vast te stellen.

Kinderen die in Nederland worden geboren zonder nationaliteit maar wel met een verblijfsvergunning, kunnen na 3 jaar naturaliseren. Er is beleid in ontwikkeling om het ook makkelijker te maken voor kinderen zonder nationaliteit en zonder verblijfsvergunning om te naturaliseren in Nederland.

[3]

”Onder het schild is een wit lint met de wapenspreuk “Heldhaftig Vastberaden Barmhartig”. Ditzelfde ontwerp vindt men terug op de Amsterdamse vlag, maar dan liggend.”

WIKIPEDIA

WAPEN VAN AMSTERDAM

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wapen_van_Amsterdam

[4]

PERMANENT VERBLIJF.ORG

ONDERSTAANDE BRIEF IS GEPUBLICEERD OP

13-12-21 DOOR ASTRID ESSED

Voor deze brief en meer artikelen over dit onderwerp van Astrid Essed, klik dan op onderstaande link:

GROENLINKS FRACTIE GEMEENTE AMSTERDAM, VOORKOMUITZETTING MENSEN ZONDER PAPIEREN UIT LVV

AAN:

Mevrouw F Roosma, Fractievoorzitter Groenlinks Gemeenteraad Amsterdam

Aan de fractieleden Groenlinks, Gemeenteraad Amsterdam

Onderwerp: Uitzetting ongedocumenteerden uit LVV Amsterdam

Geachte mevrouw Roosma,


Hoewel ik hier u aanspreek, geldt deze brief uiteraard evenzeer uw fractiegenoten in de Gemeenteraad Amsterdam. Mevrouw Roosma, ik heb u niet en detail gevolgd, maar waar ik wel van uwactiviteiten op de hoogte ben, heb ik een zeer gunstige indruk van u gekregen, met name in de kwestie van het door burgemeester Halsema geentameerde nieuwe kraakbeleid, waarop up-terecht-kritiek had. Ik citeer hier AT5: ”GroenLinks vreest echter voor de gevolgen van het beleid. ‘Kraken heeft ook een functie om leegstand tegen te gaan’, zegt fractievoorzitter Femke Roosma. ‘Ik maak me het meest zorgen over het registreren en het onverwachte. Want dat is met name voor mensen zonder papieren heel gevaarlijk. Als ze hun gegevens moeten achterlaten, dan kunnen ze in detentie raken. ‘[1] Dat is zeer juist. Het verweer van de burgemeester vond ik dan ook zeer zwak [2] en ik heb daarover zelf ook het mijne geschreven. [3] De reden, dat ik dit voor u zeer gunstige voorval noemde is, omdat daaruit blijkt, dat u wel degelijk hart voor mensen zonder papieren heeft en ik ga ervan uit, uw mede fractieleden ook.


Vandaar deze brief: Zoals u hebt kunnen zien [ik heb ze u cc toegezonden en een aantal fractieleden ook, wie deze niet heeft ontvangen, hierbij excuses, ik had niet alle gegevens], heb ik Groen LinksWethouder R Groot-Wassink aangeschreven [en ook via het meldformulier van de Gemeente [4], vanwege de door hem/Gemeente Amsterdam gestarte rechtszaken, erop gericht ongedocumenteerden uit de LVV te zetten, ”die niet of onvoldoende meewerken aan hun terugkeer” [5]


Ik heb de heer Groot-Wassink erop gewezen, dat de consequentie van het in het gelijk stellen van de Gemeente door de rechter kan zijn, dat een ongedocumenteerde dakloos wordt, zoals zo cynisch door de rechter in een van de rechtszaken is beaamd [6]Daarbij heb ik de Wethouder herinnerd aan het adagium van GroenLinks in het verkiezingsprogramma ”In Amsterdam slaapt niemand op straat” [7] en hem erop gewezen, dat het wel erg instrijd is met linkse solidariteit, niet alleen om mensen, die geen kant uit kunnen, dakloos te maken, maar ook omdat Groenlinks zo expliciet gezegd heeft ”In Amsterdam slaapt niemand op straat”.


Daarbij komt nog, dat de heer Groot-Wassink heel goed weet, omdat hij de hopeloze situatie van mensen zonder papieren kent, dat ondertekening van de LVV Verklaring [waarmee zij evt accoord gaan met de terugkeeroptie] de facto chantage is, want wie de keuze heeft: De Straat of LVV opvang, KAN niet in vrijheid beslissen, de machtsverhoudingen liggen totaal ongelijk en moet dan wel iets ondertekenen, dat niet altijd nagekomen kan worden. Het is dat of de straat [8]


En dan, juist als Groenlinks Wethouder, rechtszaken tegen deze hopelozen, deze bezitlozen aanspannen om ze wederom, in dezelfde uitzichtloze situatie, de straat op te schoppen [want dat IS het] vind ik lager dan laag en geheel in strijd met linkse solidariteit.


Ik weet ook wel, dat de heer Groot-Wassink hen geen permanente verblijfsvergunning kan verschaffen, wat ze, gezien hun positie, allang hadden moeten krijgen, maar hij kan WEL menselijkheid tonen. Hij kan wel zorgen voor een permanente locatie, waar ze tot rust kunnen komen en elementaire levensbehoeften krijgen.
En in ieder geval dient hij geen rechtszaken tegen hen aan te spannen, om hen nog verder de ellende in te duwen. Protesteert het Rijk wees dan een echte Groen Linkser, ga tegen ze in geweer en weiger, deelgenoot te zijn van een dergelijk chantagebeleid.


Maar in ieder geval: Probeer ze niet via een rechtszaak de LVV uit te trappen!

UW OPDRACHT
Mijn opdracht aan u is dan ook, dit niet zomaar te laten gebeuren. Stelt u Gemeenteraadsvragen over dit rechtszaken beleiden maakt u, als fractievoorzitter, als fractie of, gesteld door een individueel fractielid, duidelijk, dat u zich keert tegen de rechtszaken, die mensen zonder papieren in LVV’s nu worden aangedaan en die hen weer terugschopt in dakloosheid.
Spreekt uw afkeuring uit over dit beleid van de Wethouder en zeg onverbloemd uw steun op aan zijn beleid!
Dien een motie van afkeuring of wantrouwen in!
Wanneer het u als Groen Linksers werkelijk ernst is, linkse solidariteit te tonen, is dit het moment om in actie te komen.
Doet u dat niet, dan is uw adagium ”In Amsterdam slaaptniemand op straat” een holle frase, kiezersbedrog en een verraad aan de linkse idealen.
Handel dus!
Ik reken op u.

Bedankt voor het lezen van deze brief

Vriendelijke groeten,
Astrid Essed

Amsterdam

NOTEN, via deze link https://www.astridessed.nl/groenlinks-fractie-gemeenteraad-amsterdam-voorkom-uitzetting-mensen-zonder-papieren-uit-lvv/

Categories: IN DE MEDIA

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 4/Wij Zijn Hier

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.