Noten 1 t/m 3/Aanvullingen

[1]

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/HET

BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

[2]

”””Voor wie bijvoorbeeld twijfelt aan de fascistische inslag van Caroline van der Plas en haar BBB, even dit citaat van haar: ‘Het gaat dus inderdaad niet om de natuur. Het gaat om goedkoop landbouwgrond opkopen voor huizen voor die miljoenen mensen die nog in NL gepropt moeten worden”

TEGEN AGO-KNOKPLOEGEN, TEGEN POLITIE

REPRESSIE-ZELF DE LAMLEGGERS, LAM LEGGEN

PETER STORM

20 JUNI 2022

”Hoewel de opkomst van de BBB voor een deel ten koste gaat van andere en radicalere extreemrechtse partijen, groeit het extreemrechtse kamp als geheel gewoon door. Als we de SGP meetellen – dat zich de afgelopen jaren duidelijk in het extreemrechtse kamp heeft gepositioneerd – wisten de extreemrechtse partijen gezamenlijk maar liefst 28 senaatszetels te halen – meer dan een derde van de zetels. In 2019 waren dat er nog 17 (of 19 met de SGP erbij).”

….

….

”Maar het is veel te eenzijdig om de media alleen de schuld te geven van de opkomst van BBB. VVD en CDA hebben de basis gelegd voor de huidige stikstofcrisis door te proberen de milieurichtlijnen te omzeilen en sindsdien oppositie te voeren tegen de stikstofplannen van de regering toen er toch iets moest worden gedaan. Dat gaf voeding aan de boerenprotesten die een steeds duidelijker extreemrechts karakter kregen en waar BBB de belangrijkste politieke vertegenwoordiger werd. BBB had daarom een maatschappelijke beweging achter zich, die gesteund wordt door het agriculturele grootkapitaal en groepen als Agrifacts, die zijn opgezet om de belangen van die bedrijven te behartigen.”

SOCIALISME.NU

OPNIEUW PROFITEERT VOORAL EXTREEM-RECHTS VAN

DE ONVREDE OVER HET REGERINGSBELEID

20 MAART 2023

De Provinciale Statenverkiezingen zijn zoals verwacht uitgelopen op een afstraffing van de regeringspartijen en op een grote overwinning van de BBB. De spreekbuis van het agriculturele grootkapitaal werd in alle provincies de grootste. De winst van de BBB gaat vooral ten koste van andere extreemrechtse partijen als PVV en FvD en van de regeringspartijen.”

SOCIALISME.NU

OPNIEUW PROFITEERT VOORAL EXTREEM-RECHTS VAN

DE ONVREDE OVER HET REGERINGSBELEID

20 MAART 2023

FRONTAAL NAAKT OVER CAROLINE VAN DER PLAS

https://www.frontaalnaakt.nl/?s=Caroline+van+der+Plas

CAROLINE VAN DER PLAS, DWANGMATIGE LEUGENMACHINE

FRONTAAL NAAKT [PETER BREEDVELD]

2 MAART 2023

https://www.frontaalnaakt.nl/archives/caroline-van-der-plas-dwangmatige-leugenmachine.html

[3]

”EPILOOG

Dit is een heel lang Verhaal geworden, omdat ik heb ontdekt,

dat BBB [althans door mij] niet simpelweg kan worden neergezet 

in de hoek van extreem-rechts.

Dat heb ik proberen aan te tonen aan het Migratiestandpunt

van BBB.

Daarin zijn een groot aantal zaken, die ik verwerp, zoals

het neerzetten van vluchtelingen als ”gasten” in plaats van

als volwaardige burgers, die een permanente plaats verdienen

in de samenleving.

Het bepleiten van grenshekken om vluchtelingen tegen te houden.

Het willen ”reduceren” van asielmigratie

Het opzeggen van het nu al vaak niet nageleefde Vluchtelingenverdrag,

wat nog enige garantie aan vluchtelingen geeft.

Lees de rest zelf maar [95]

MAAR IK LEES OOK

Een succesvol aangenomen motie tegen de misdadige pushbacks

Een pleidooi voor een humane opvang van vluchtelingen [96]

[wat dan weer in strijd is met die hekken….]

Stageplekken voor ongedocumenteerde jongeren

En een stevige kritiek op demonisering en bangmakerij door

wat ik noem, het Extreem-rechtse Blok [PVV,Forum voor Democratie,JA21 en Groep van Haga] [97]

KORTOM:

Een aantal tegenstrijdigheden in de BBB opstelling over Migratie, maar

daarin ook enkele Lichtpuntjes

Hoe dit allemaal gaat uitpakken tijdens en na de verkiezingen van 22 november 2023, weet

ik natuurlijk niet.

Maar op dit Moment is BBB voor mij, op grond van mijn analyse

niet extreem-rechts, hoewel de Zetelvergroting van BBB en vooral wie

erbij gekomen is, mij zeker niet is ontgaan. [98]

Hoe dan ook:

Ik hoop niet, dat ik ooit zal zeggen:

”Toen nog niet”

Maar dan komt er van mij een ander Verhaal”

CAROLINE VAN DER PLAS EN DE VLUCHTELINGEN/HET

BBB STANDPUNT/ASTRID ESSED ATTACK!

4 SEPTEMBER 2023

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 3/Aanvullingen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.