Noten 1 t/m 20 bij/”RTL verkiezingsdebat 2021/Wilders versus Zerouali/Fascisme bestrijd je met strijd, niet met een kopje thee

[1]

TUBANTIA.NLPvdA VALT AF BIJ RTL DEBAT14 FEBRUARI 2021
https://www.tubantia.nl/politiek/pvda-valt-af-bij-rtl-debat~a808dab1/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F

Bij het ‘premiersdebat’ van RTL Nieuws op zondag 28 februari gaan Mark Rutte (VVD), Geert Wilders (PVV), Wopke Hoekstra (CDA), Sigrid Kaag (D66), Jesse Klaver (GroenLinks) en Lilian Marijnissen (SP) met elkaar in debat. PvdA-leider Lilianne Ploumen valt buiten de boot.

RTL nodigt altijd zes lijsttrekkers uit voor het verkiezingsdebat en selecteert de politiek leiders op basis van een vooraf gesteld criterium. Dat is een optelsom van het aantal huidige zetels in de Tweede Kamer en het gepeilde aantal zetels na de verkiezingen volgens de Peilingwijzer, het gemiddelde van meerdere politieke peilingen. Dat aantal wordt door twee gedeeld en op basis daarvan worden de zes grootste partijen uitgenodigd

De PvdA staat op vrijwel gelijke hoogte met de SP en GroenLinks in de Peilingwijzer, maar delft toch het onderspit omdat de sociaaldemocraten in 2017 negen Kamerzetels haalden – een historische verkiezingsnederlaag – terwijl de andere twee linkse partijen er veertien wisten te bemachtigen. RTL Nieuws-hoofdredacteur Harm Taselaar zegt op rtlnieuws.nl dat hij het ‘altijd vervelend’ vindt dat er partijen afvallen. ,,Maar het is niet anders. In het verleden viel het CDA een keer buiten de boot, nu de PvdA. De selectiecriteria zijn tijden geleden vastgesteld.”

Torentje

Ploumen werd in januari lijsttrekker nadat Lodewijk Asscher zijn positie beschikbaar stelde vanwege zijn rol in de toeslagenaffaire. De oud-minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking stelde toen premier te willen worden. ,,Elke lijsttrekker moet de ambitie hebben om in het Torentje terecht te komen.”

Aan het debat doen nu wel twee vrouwelijke lijsttrekkers mee. Bij de vorige verkiezingen, in 2017, was bij geen van de grotere partijen de leider een vrouw. Het wordt voor D66-leider Sigrid Kaag en CDA’er Wopke Hoekstra, die beiden nieuw zijn als lijsttrekker, het eerste grote verkiezingsdebat.

Het RTL-debat is traditioneel het eerste live tv-debat en wordt dit keer gehouden in Felix Meritis in Amsterdam. De thema’s waar de lijsttrekkers over spreken zijn klimaat, diversiteit, economie en de corona-aanpak. Politiek verslaggever Frits Wester en nieuwslezer Jetske Schrijver presenteren het debat.

EINDE BERICHT TUBANTIA

[2]

PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   
http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

UNIVERSSTUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV
6 JANUARI 2012
https://universonline.nl/nieuws/2012/01/06/student-krijgt-tien-voor-thesis-over-fascistische-pvv/

Henk Bovekerk, UvT-student (Liberal Arts & Sciences) werd voor zijn thesis ‘Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics: An Analysis‘, beloond met het hoogst haalbare: een tien.

Naar aanleiding van het boekje De Eeuwige Terugkeer van het Fascisme van Rob Riemen (2010) maakte Bovekerk een analyse van de PVV van Geert Wilders. Rob Riemen stelt dat Geert Wilders en zijn beweging het prototype zijn van hedendaags fascisme. Wat is eigenlijk fascisme? Is er inderdaad een terugkeer van het fascisme? En zijn Geert Wilders en zijn beweging het prototype van hedendaags fascisme? Op basis van het werk van historicus Robert O. Paxton over hoe het fascisme werkt, en na bestudering van de werken van onder andere Geert Wilders en Martin Bosma, concludeert Bovekerk dat we in Nederland inderdaad te maken hebben met een fascistische partij in een gevorderd stadium: de PVV.

Overigens is de scriptie van Bovekerk nog niet gepubliceerd in de Theses-database van de UvT. Volgens de universiteit zal dat nog een week duren. Update: Bovekerk publiceerde de scriptie inmiddels wel op zijn eigen site. Lees de scriptie hier.

Bovekerk werd bij het schrijven van de scriptie begeleid door arabist Jan Jaap de Ruiter.  Tweede lezer is Jan Blommaert.  Beiden staan bekend als tegenstander van de PVV.  Op internet ontstond daarom direct na bekendmaking van het nieuws een discussie over de onafhankelijkheid van de begeleiders en het linkse imago van de universiteit.

Is het niet opvallend dat een student, die de PVV fascistisch noemt, zo’n hoog cijfer krijgt van een academicus die bekend staat als PVV-criticus?  Op Twitter laat de arabist weten de thesis academisch briljant te vinden: “De thesis van Bovekerk is door mij, als begeleider en prof Jan Blommaert als tweede lezer met een 10 beoordeeld op grond van de kwaliteit. De PVV aanhangers moeten niet zo bang zijn voor een beetje kritiek en een scherpe academische analyse.”

Tegen Univers zegt de arabist: “Het cijfer voor deze thesis heeft enkel te maken met de academische kwaliteit ervan; daar waren zowel ik als de tweede lezer het over eens.”

Via Twitter laat Geert Wilders weten: “Op de KU in T zijn ze allemaal Stapel.” De wetenschappers van de UvT reageren daar vervolgens weer op via Twitter. “Tilburg University nodigt de heer Wilders van harte uit voor een inhoudelijk debat op onze schone campus .”

EINDE BERICHT
PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017-2021/WAT HEEFT DIEFASCISTISCHE PARTIJ VOOR ONS IN PETTO?ASTRID ESSED7 OCTOBER 2020
https://www.astridessed.nl/pvv-verkiezingsprogramma-2017-2021-wat-heeft-die-fascistische-partij-voor-ons-in-petto/

NAZI CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMAPVVPETER STORM30 AUGUSTUS 2016
https://ravotr.noblogs.org/post/2016/08/30/nazi-chef-wilders-presenteert-nazi-programma-pvv/

dinsdag 30 augustus 2016

Geert Wilders heeft zijn PVV een programma van elf punten (1) geschonken. Een blik op dat programma maakt duidelijk dat het hier een nazi-tekst betreft, een tekst die past bij de naziclub die de PVV is. Sterker: een kleine vergelijking met partijprogramma’s van de NSDAP uit de jaren twintig en dertig laat zien dat de PVV die oude nazi-partij op sommige punten inmiddels rechts zo ongeveer heeft ingehaald. Waar de NSDAP van Hitler in programmateksten slechts weinig naar joden verwijst, daar is het antimoslimisme van het PVV-programma verwoord in punt één dat meteen het meest uitvoerigste punt is ook.

Ik ben eens even gaan snuffelen in de beerput van het nazi-verleden., op zoek naar vergelijkingsmateriaal, naar partijprogramma’s van de NSDAP. Die gaan terug op het zogeheten 25-puntenprogramma uit 1920 (2). In een kortere versie uit 1924 (3) zien we dezelfde opzet, en in een samenvatting in 12 punten uit de verkiezingsstrijd van 1932 (4) is dezelfde opzet te herkennen. Hoe brengt die partijpropaganda de jodenhaat naar voren? Wat voor anti-joodse maatregelen bepleit de NSDAP daarin? Opmerkelijk weinig, gezien het macabere vervolg.

In de uitgebreide tekst uit 1920 zien we twee verwijzingen. De eerste komt in punt vier. Daar wordt eerst gesteld dat “volksgenoten” enkel mensen van “Germaans bloed” mogen zijn. En Duits burger kunnen alleen zulke ‘volksgenoten’ zijn. Geen ”Germaans bloed”, dan ook geen staatsburger, en bijvoorbeeld ook geen recht om een publieke functie te vervullen (punt 6) of om kranten(hoofd)redacteur of journalist van een Duitstalige krant te zijn (punt 23) . En dan, als afsluiting van punt vier: “Geen jood kan daarom een Duitse volksgenoot zijn”. Over niet-staatsburgers wordt verder nog gezegd dat immigranten die geen Duits burger zijn, slechts als gast in het land kunnen wonen, onderhevig aan vreemdelingenwetgeving (punt 5), dat niet-staatsburgers uitgezet kunnen worden als het onmogelijk is de hele bevolking te onderhouden (punt 7), en dat immigratie verboden is en alle immigranten die na 2 augustus 1914 het land in zijn gekomen, zullen worden uitgezet (artikel 8). Geen specifieke oproep om joden het land uit te zetten. Ze kunnen geen staatsburger zijn en hebben ook niet de rechten van staatsburgers. Het is een racistisch uitsluitingsbeleid, impliciet anti-joods, en de geest ervan zien we nadat de nazi ‘s eenmaal de macht hadden, in opeenvolgende wetgeving en beleid tot uiting komen.

In punt 24 is nog een tweede rechtstreeks anti-joodse verwijzing te vinden. Dat artikel beleid godsdienstvrijheid, voor zover die “geen gevaar vormt voor de Duitse staat of de concepten van fatsoen en moraliteit van het Duitse ras beledigt.” Dat is indirect antisemitisch, want elke lezer destijds begreep wiens godsdienst volgens nazi’s een belediging van voor “het fatsoen en de moraliteit van het Duitse ras”. Er volgt dan nog een pleidooi voor een strijd tegen de “joods-materialistische geest”, wat dat ook wezen mag. Dat is de tweede en laatste rechtstreekse verwijzing naar joden of jodendom in de tekst, en daarvoor moet je dan doorlezen tot bijna het eind ervan.

Antisemitisme is duidelijk niet het thema waarmee de nazi-partij dacht de kiezers binnen te slepen. Dat blijkt ook uit waar de rest van de tekst uit bestaat. Het begint met een pleidooi om alle Duitsers bijeen te brengen in één Groot-Duitsland, een afwijzing van het verdrag van Versailles, een pleidooi voor grondgebied om te koloniseren. Verder allerlei maatregelen ten gunste van middenstanders en boeren, maatregelen tegen werkloosheid en tegen woekerrente en om ‘profiteurs’ “te bestraffen met de dood, ongeacht godsdienst of ras” – al wist iedereen dat ook het afgeven op renteniers- en bijbehoren profiteursgedrag inspeelde op oeroude antisemitische clichés.

De nazi’s probeerden te scoren, niet door hun jodenhaat van de daken te schreeuwen maar door de bevolking op te stoken via nationalisme, en aan zich te binden via sociaal-economische beloften. Insinuaties en indirecte hints deden vervolgens hun antisemitische werk. Anti-joodse uitsluiting- en onderdrukkingspolitiek hoorde bij de kern van de nazi-doelen. Maar om mensen achter de nazi? te krijgen gebruikte de NSDAP kennelijk vooral andere, algemeen-nationalistische thema ‘s, plus onvrede over beroerde materiële positie waarin veel mensen, in crisistijd maar ook al daarvoor, verkeerden.

Antimoslimisme ( 5) is voor Wilders en zijn PVV ongeveer wat antisemitisme was voor Hitler en zijn NSDAP: hét thema, dé opgestookte haat tegen een bevolkingsgroep die niet alleen als minderwaardig, maar vooral als zeer bedreigend wordt neergezet. De parallel is evident. De NSDAP-chef-chef ging maar door over het ‘wereldwijde joodse complot, het ‘wereldjodendom’ dat voor alle maatschappelijk kwaad, van ‘plutocratie’ tot en met ‘bolsjewisme’. De PVV weet van geen ophouden over ‘islamisering’ en “1.400 jaar jihad’‘ (6), en brengt dat in verband met dat andere spookbeeld, de ‘massa-immigratie’. En met de EU die in het PVV-verhaal functioneert als een modern Verdrag van Versailles.

Het doelwit van de haat is veranderd. De door opgeklopte angstbeelden en stelselmatig opgeroepen nachtmerriebeelden aangewakkerde haat is zeer gelijksoortig. Beide politieke formaties en hun woordvoerders brachten hun haat als antwoord op wat geschetst werd als een acute crisis: het vaderland, de natie, was in groot gevaar, en kon slechts door een hardhandig proces van wedergeboorte en zuivering gered worden. Dit beeld van nationale crisis-en-wedergeboorte is typerend voor het fascisme als verschijnsel door e de jaren heen. Bij die zuivering hoorde destijds een gewelddadige afrekening m et het ‘wereldjodendom’; vandaag de dag staat een soortgelijke afrekening met ‘de islam’ op de agenda. Alweer: de overeenkomst is griezelig treffend.

Maar tegelijk: wat een verschil in die programmateksten! De PVV-tekst stopt het antimoslimisme niet weg in punt vier en punt 24. Het opent ermee, onder het kopje “Nederland de-islamiseren”. En dan komt de opsomming: immigratie stopzetten, ‘preventieve opsluiting radicale moslims’ – oftewel: mensen opsluiten puur wegens opvattingen – en zo nog één en ander. En dan afsluitend: “Alle moskeeën en islamitische scholen dicht; verbod Koran”. Dat komt neer op een rechtstreekse afschaffing van de godsdienstvrijheid, en gaat veel verder dan de verdekte uitholling van die vrijheid waar de NSDAP in haar programma mee kwam. Nergens in het geciteerde 25-puntenprogramma werd gepleit voor de sluiting van synagoges, en het verbieden van Tora en/of Talmoed, joodse godsdienstige boeken en als zodanig met de Koran te vergelijken, ontbreekt daar eveneens. Op deze punten is de PVV dus veel explicieter dan de NSDAP. Dat weerhield nazi’s er niet van om synagoges in brand te steken toen ze het moment rijp achtten. Maar zoiets als de grove openlijkheid van de PVV in haar antimoslimisme zien we in de NSDAP-programmatekst niet. De PVV gaat in haar haatpropaganda opmerkelijk veel openlijker te werk nog dan de nazi’s voordat ze de macht hadden veroverd.

Dat is naar mijn idee geen verschil in hatelijkheid tussen de twee nazi-chefs. Wilders is niet ‘erger’ dan Hitler, niet haatdragender – al is het omgekeerde ook nauwelijks hard te maken. Het is eerder een verschil in context en vooral van inschatting van die context. Klaarblijkelijk dachten Hitler en zijn propagandachef Goebbels dat antisemitisme niet de manier was om verkiezingen te winnen. Afrekenen met het ‘joodse gevaar’ kon voor hen pas als ze de macht hadden, en om de macht te veroveren zagen ze meer brood in algemene nationalistische retoriek plus inspelen op grieven van midden standers, werklozen, boeren, arbeiders, ondernemers (zolang ze maar ‘van het ‘Germaanse ras’ waren). Eenmaal aan de macht kon dan, wat de nazi’s betrof, de afrekening oop gang komen. We weten waar dat op uitdraaide.

Wellicht schat Wilders echter in dat hameren om ‘de islam’ als ultiem gevaar wèl een grote kiezerstrekker is, wèl de manier om te scoren en de macht te veroveren via de stembus. Kennelijk is antiomoslimisme vandaag de dag voor nazi’s wat antisemitisme destijds minder was: niet alleen een doelstelling van nazi-beleid, maar ook een handvat en breekijzer naar de macht toe. Het huiveringwekkende is dat die inschatting van Wilders – dat antimoslimisme scoort, dat je daarmee menigten achter je krijgt, in de stembus en in toenemende mate ook op straat – nog wel eens zou kunnen kloppen ook.

Een andere verklaring kan zijn da destijds het antisemitisme zodanig wijd verbreid was dat jodenhaters aan hints en verwijzingen genoeg dachten te hebben. Het expliciet beklemtoonde antimoslimisme van nu zou dan eerder wortelen in het gevoel dat de boodschap er extra hard moet worden ingehamerd. Maar ook dan is kennelijk het idee dat zoiets werkt, dat het aanslaat bij kiezers. En wederom: er zijn bepaald aanwijzingen dat deze inschatting feitelijk niet onjuist is.

Daar ligt dan ook een stevige en zeer dringende taak voor tegenstanders van het PVV-fascisme: in het stelselmatig terugdringen van het antimoslimisme waar die partij op bouwt, of dat nu de vorm van ‘boerkini’-verbod aanneemt, van stereotype weergave van moslims als terrorist, of van de akelige optochten van haatclub Pegida en geestverwanten waarvan er op 11 september weer een dreigt plaats te vinden (7). Dat is een kwestie van weerspreken van giftige geluiden; het is tegelijk een kwestie van blokkeren van giftige activiteiten. Geen duimbreed ruimte gunnen aan het PVV-fascisme. En nu aan de slag.

Noten:

“PVV presenteert conceptverkiezingsprogramma op Facebook” op http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/9239-pvv-presenteert-conceptverkiezingsprogramma-op-facebook.html (ik heb de link in-actief gemaakt; rechtstreeks doorlinken naar nazi-websites doe ik niet).
” The program of the National-Socialist (Nazi) German Workers’ Party” op https://users.stlcc.edu/rkalfus/PDFs/026.pdf
“Basic programme of the National Socialist German Workers’ Party” op http://www.johndclare.net/Weimar_25_point_programme.htm
“NaziParty Platform” op https://www.ushmm.org/educators/lesson-plans/why-did-germans-vote-for-the-nazi-party/resources/party-platforms
5 Ik verkies het word ‘antimoslimisme’ boven het word ‘islamofobie’, om twee redenen: allereerst is haat geen ‘fobie’geen ziekelijke angst waar mensen weinig aan kunnen doen. In de tweede plaats richt die haat zich niet tegen een doctrine, maar tegen mensen en gemeenschappen van mensen: het zijn moslims die met rechteloosheid en geweld worden bedreigd. Niet ‘de islam’. Het woord ‘antimoslimisme kwam ik tegen op een blogstuk of Facebook-post van Jochem de Vries, enkele jaren terug, die zijn keus voor dat word destijds ook overtuigend motiveerde. Dank!
“PVV presenteert partijprogramma van één A4; ‘1.400 jaar jihad is de context’ “http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-presenteert-partijprogramma-van-een-a4-1-400-jaar-jihad-is-de-context~a4364551/
7 Zie “11-9-2016: Stop Pegida in Den Haag. Nooit meer fascisme!”, op http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/08/11-9-2016-stop-pegida-in-den-haag-nooit.html

Peter Storm

[3]

RTL VERKIEZINGSDEBAT
Verslag van het tv-debat vanuit het Felix Meritis Amsterdam waarin de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen met elkaar in gesprek gaan over maatschappelijke thema’s die ons allemaal aangaan.

Debat

Zo 28 feb.2 uurLive tv-debat vanuit het Felix Meritis Amsterdam waarin de lijsttrekkers van de grootste politieke partijen met elkaar in gesprek gaan over diverse maatschappelijke thema’s.

https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913

[4]

WIKIPEDIANADIA ZEROUALI

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nadia_Zerouali

[5]

RTL VERKIEZINGSDEBAT
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913

https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913

1.02-46  
[FRITS WESTER]”Welkom terug, dit is het RTL verkiezingsdebat”Zometeen gaan we praten over de economie, wiebetaalt de rekening?[PRESENTRATRICE]”’En we hebben nog drie kiezers voor drie lijsttrekkers.Als eerste Nadia Zerouali”1.02-54
[NADIA ZEROUALI]”Ik blijf het verbazingwekkend vinden, dat ik als geboren engetogen Winterswijkse met Marokkaanse roots, door Wildersweggezet kan worden als tweederangsburger. [NADIA ZEROUALI, IN HAAR ZAAK]:’Ik ben Nadia Zerouali, eigenaar van de Couscous bar, kookboekenschrijfsteren een trotse Nederlandse moslima.Ik vind Wilders werkelijk een van de meest polariserende Nederlanderseh van dit moment. Het feit, dat je volgens zijn standpunt niet loyaal kunt zijn aan Nederlandals je een dubbele paspoort hebt, dat vind ik echt gewoon krankjorum.Ja, hoe ga ik mijn zoon van 16 uitleggen, dat hij niet een normale Nederlanderis of een normale Almeerder, maar dat hij weggezet als tweederangsburger.”NADIA ZEROUALI TEGENOVER WILDERS IN RTL UITZENDINGVERKIEZINGSDEBAT][PRESENTATRICE]”Nadia, welkom.Wat is jouw vraag aan Geert Wilders”[NADIA ZEROUALI]:1.03-43”Nou, aan meneer Wilders wil ik eigenlijk vragen, hoe u mij, als geboren en getogen Winterswijkse, zoals ik net in dat filmpje alvertelde, eh gewoon kan wegzetten als tweederangsburger, eh, hoe kan ikdat gaan uitleggen aan mijn zoon en nog heel veel Nederlanders zoals ik,die gewoon bijdragen aan de Nederlandse samenleving, en meer dan dat doen.”1.04-03[WILDERS, PVV]1.04-04”Nou, ik zet u helemaal niet weg als een tweederangsburger, ik weetniet waar u dat in hemelsnaam vandaan haalt, wie ik wel wegzetals mensen, die problemen maken, zijn een hele hoop Marokkanen,Nederlandse Marokkanen, die in de criminaliteit zitten, ik vrees, datons land ontzettend veel last heeft van een oververtegenwoordigingvan Nederlands Marokkaanse jongeren vooral.Jongens ook vooral, die eh onze straten en wijken onveilig maken, maariemand als u, die hier geboren en getogen is, die voor zover ik kanoverzien, geen criminele daden pleegt, zal ik nooit als tweederangs burger wegzetten.”[NADIA ZEROUALI]:  ”Als ik uw verkiezingsprogramma lees….”[WILDERS/PVV]:”Ja.”[NADIA ZEROUALI]:  
”En ik kan heel goed Nederlands lezen….”[WILDERS/PVV]:  
”Kijk.” [NADIA ZEROUALI]:   ”Eh….lees ik daar toch wel degelijk in, dat ik word weggezet…”Maar, Okay….”[WILDERS/PVV]:  ”Waar leest u dat dan, zegt u dan waar u dat lees dant.” [NADIA ZEROUALI]:    ”Gewoon In uw verkiezingsprogramma…” [WILDERS/PVV]: ”Ja, maar dan moet u ook aangeven waar…”  [NADIA ZEROUALI]:   ”Daar gaan wij niet uitkomen, dus dat kunnen we wegzetten,
even parkeren…..”[PRESENTATRICE]:”Nadia, jij doelt op het feit, dat jij, volgens meneer Wilders,niet zou mogen stemmen, als het aan hem ligt, omdat jijeen dubbele nationaliteit hebt….” [NADIA ZEROUALI]:  ”Ja, of ….in de regering….omdat ik hier best wel wat toete voegen zou hebben, maar dat maakt niet uit.Wij parkeren dit even, want hier komen wij toch niet uit ben ik bang, maar devolgende vraag.U wil graag een Ministerie voor De Islamisering.”[1.05-08][WILDERS/PVV]:”Ja.” [NADIA ZEROUALI]:  ”En Remigratie” [WILDERS/PVV]:”Zo is het.”  
[NADIA ZEROUALI]: ”Prachtige woorden, maar hoe bent u van plan omdat concreet voor elkaar te gaan krijgen.Wat zijn de taken van de minister, die dat voor elkaar moetgaan krijgen?” [WILDERS/PVV]:  
1.05-22”Nou, de minister moet er in eerste instantie voor zorgen, want het isook een minister van Immigratie, was u vergeten te noemen, dat woord, te zorgen, dat onze grenzen dichtgaan voor niet-westerse allochtonen en dat wij dus minder immigranten in Nederland krijgen, een groot probleem…..” [NADIA ZEROUALI]:  
”Waarom….waarom alleen voor de niet-westerse allochtonen….” [WILDERS/PVV]:   
”Waarom? Nou, omdat wij ongeveer vreemden in ons eigen landworden, als u kijkt naar de drie grote steden, daar komt u niet vandaan, uit Winterswijk, daar gaat het misschien nog gebeuren, maar als u kijkt naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan zijn daar de allochtonenal in de meerderheid, waarvan een groot deel…..” [NADIA ZEROUALI]:  ”Maar dat zijn niet de allochtonen, dat zijn Nederlanders met een migratieachtergrond en volgens mij bent u getrouwd met iemandmet een migratieachtergrond.”[WILDERS/PVV]: ”Het blijven niet…..”[NADIA ZEROUALI]:    
”Ik vraag mij af wat het verschil is tussen een westerse en eenniet-westerse migrant…..”[WILDERS/PVV]:  ”Nou heel veel, omdat heel veel niet-westerse allochtonen, niet allemaal,iets meer dan de helft van de niet-westerse allochtonen, zijn mensen,die komen uit islamitische landen, die brengen dus een soort van islamitischecultuur en normen en waarden met zich mee…”[NADIA ZEROUALI]:      ”God zij gedankt!” [WILDERS/PVV]:   ”Helaas, want dat is iets verschrikkelijks.Zeventig procent heeft, is onderzocht door een professor inNederland, zeventig procent van de mosims in Nederland, zeventig procent vindt de regels van de Islam, de Sharia, belangrijker dan onze wetten, dat zijn 700 000 moslims in Nederland…..” [NADIA ZEROUALI]: ”Ik ben blij, dat….sinds wanneer bent u een theoloog, dat u..allemaaldie voorstellingen kan presenteren als zijnde waarheden….”[WILDERS/PVV]:”Dat is professor Koopmans geweest, die een onderzoek heeft gedaan in2015, waarin staat, dat zeventig procent van de moslims in Nederlandvindt, dat hun eigen religieuze regels, in mijn eigen woorden de Sharia, belangrijker zijn dan onze seculiere wetten….”[NADIA ZEROUALI]:   
”Daar zegt u een heel belangrijk bijzinnetje, in uw eigen…” [WILDERS/PVV]:  
”En ik wil bevestigen, dat een van de mensen, die mij……wil ik hetliefst Nederland uit, want in Nederland is geen plek voor de islamitischewet, en in Nederland is geen plek voor de Sharia, als je zo met vrouwen,homo’s of Joden omgaat….”[NADIA ZEROUALI]:   ”Welk geloof……][PRESENTATRICE]:”Meneer Wilders, we moeten helaas gaan afronden.[WILDERS/PVV]:”Ja” [PRESENTATRICE]: 
Nadia, zou je nog iets willen zeggen…?”Heb je antwoord gekregen?[NADIA ZEROUALI]:  
”Nee, het gaat natuurlijk ook niet lukken indie paar minuten, dus ik zou eigenlijk meneer Wilders willenuitnodigen tijdens een kopje thee en een lekkere couscous om hierwel even op door te gaan want u komt….hier heel mooi tussenuit entussendoor…..[PRESENTATRICE]: 
”Neemt u die uitnodiging aan?” [NADIA ZEROUALI]:    
”’……., maar ik zou  echt wel heel graag hierover nog…”[WILDERS/PVV]:”Ik wil altijd…als ik de couscous mag laten schieten, dan wil ikheel graag…..”[PRESENTATRICE]:   
”Volgens mij is die heerlijk….” [NADIA ZEROUALI]: ” Maar dat maakt niet uit….”
 [PRESENTATRICE]:   
”IK wil jullie allebei heel hartelijk danken voor….” [WILDERS/PVV]:  
”Ik neem wel een gehakbal mee…”Dank je wel”[Lachende Wilders]1.03-37
EINDE DEBAT TUSSEN WILDERS [PVV] EN NADIA ZEROUALI
EEN RTL ARTIKEL OVER HET DEBAT:

RTLNIEUWSWILDERS SLAAT COUSCOUS AF: IN HOEVERRE IS HET GERECHTINGEBURGERD?1 MAART 2021
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5217196/geert-wilders-geen-couscous-rtl-verkiezingsdebat

PVV-lijsttrekker Geert Wilders belandde gisteren in een verhitte discussie met kiezer Nadia Zerouali over de invloed van niet-westerse culturen in Nederland. Aan het einde van het gesprek nodigde ze hem uit om verder te kletsen onder het genot van een bord couscous, maar dat laatste ziet hij niet zitten. “Ik neem wel een gehaktbal mee”, aldus Wilders. Is het gerecht nog steeds niet ingeburgerd?

Tijdens het RTL verkiezingsdebat gingen de lijsttrekkers niet alleen het gesprek aan met elkaar, maar ook met de kiezers. Zo kwam Wilders tegenover Zerouali te staan. De eigenaresse van de Couscousbar in Amsterdam nodigde hem uit om het gesprek voort te zetten. Dat vindt hij prima, als hij maar geen couscous hoeft te eten.

Toch is couscous volgens Samira Dahmani, de andere eigenaresse van de bar in Amsterdam, al hartstikke ingeburgerd in Nederland. “Het is door de jaren heen een stuk populairder geworden. Vijftien jaar geleden moest je naar een Marokkaanse supermarkt om het te halen. Nu kun je het gewoon in de Nederlandse supermarkten kopen. Zelfs in kleine dorpen”, vertelt ze aan EditieNL.

Poldergerecht

“Couscous is een fantastisch poldergerecht”, gaat ze verder “Je kunt er veel lokale seizoensgroenten aan toevoegen. In onze bar hebben we vijf verschillende soorten, van parel- tot glutenvrije couscous.” Ze heeft zelfs een gerecht op de kaart waar Wilders zich mogelijk aan durft te wagen: “We hebben couscous met gehaktballetjes!”

Import

Ook de importcijfers bevestigen dat Nederlanders dol zijn op couscous. Waar we in 2005 nog zo’n 700.000 kilogram couscous importeerden, was dat in 2018 al 4.500.000 kilogram. Dat blijkt uit cijfers van importeur Bravo Foods.

“Toen we vijftien jaar geleden begonnen met importeren van couscous naast ons gewone assortiment, was het heel klein. We leverden alleen aan Turkse supermarkten”, vertelt Marcel Rijkee van Bravo Foods aan EditieNL.

Het werd volgens hem vrij snel door de industrie opgepakt. “We zijn toen ook maaltijdsaladebakjes gaan leveren. Sindsdien is het sterk gegroeid. Inmiddels importeren we vijftien verschillende soorten. Couscous is een gewoongoed geworden in de retail. Naast salades van rijst en pasta heb je die nu ook van couscous. Het is niks bijzonders meer.”

In aanloop naar de zomer ziet hij de omzet weer toenemen. “Iedereen eet weleens een couscoussalade. Ook wordt het veel gemaakt in combinatie met de barbecue.”

Niet wellen maar stomen

Toch is er een ding dat Nederlanders moeten veranderen, laat Samira Dahmani van de Couscousbar weten: “Veel mensen wellen couscous, maar je hoort het eigenlijk te stomen. Als je het laat wellen wordt het een prop deeg. Van stomen krijg je een heerlijke ‘fluffy’ couscous. Dus schaf een stoompannetje aan en dan kun je aan de gang.”

EINDE RTL ARTIKEL

[6]

ZIE NOOT 5

[7]

ZIE NOOT 5

[8]

””Ik blijf het verbazingwekkend vinden, dat ik als geboren en getogen Winterswijkse met Marokkaanse roots, door Wilders weggezet kan worden als tweederangsburger”RTL VERKIEZINGSDEBAT
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5

[9]
”[WILDERS, PVV]1.04-04”Nou, ik zet u helemaal niet weg als een tweederangsburger, ik weetniet waar u dat in hemelsnaam vandaan haalt, wie ik wel wegzetals mensen, die problemen maken, zijn een hele hoop Marokkanen,Nederlandse Marokkanen, die in de criminaliteit zitten, ik vrees, datons land ontzettend veel last heeft van een oververtegenwoordigingvan Nederlands Marokkaanse jongeren vooral.Jongens ook vooral, die eh onze straten en wijken onveilig maken, maariemand als u, die hier geboren en getogen is, die voor zover ik kanoverzien, geen criminele daden pleegt, zal ik nooit als tweederangs burger wegzetten.”
RTL VERKIEZINGSDEBAT
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5
[10]
”[NADIA ZEROUALI]:  ”Waarom….waarom alleen voor de niet-westerse allochtonen….” [WILDERS/PVV]:   
”Waarom? Nou, omdat wij ongeveer vreemden in ons eigen landworden, als u kijkt naar de drie grote steden, daar komt u niet vandaan, uit Winterswijk, daar gaat het misschien nog gebeuren, maar als u kijkt naar Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, dan zijn daar de allochtonenal in de meerderheid, waarvan een groot deel…..”

RTL VERKIEZINGSDEBAT
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913
ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 5
[11]
[11]
”De demografische ontwikkelingen spreken voor zich: in Amsterdam en Rotterdam is het aantal autochtone inwoners onder de 21 jaar nu al in de minderheid; respectievelijk 55 en 54 procent van de bevolking van deze steden bestaat uit niet-westerse allochtonen. In Den Haag is 48 procent van de inwoners onder 21 jaar van niet-westerse afkomst en in Utrecht 35 procent.”
PVVKLARE WIJN9 MAART 2006
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/706-klare-wijn.html

Nederland heeft dringend behoefte aan verandering. Onbehagen en onzekerheid moeten worden overwonnen en plaats gaan maken voor trots en een zelfbewust elan. Nederland moet weer een vrij, vitaal en fatsoenlijk land worden, met sterke burgers, hechte gezinnen, goed onderwijs, een kleine, weerbare overheid, en een sterke economie.
Dat is de inzet van de politieke strijd die bij de volgende verkiezingen zal worden beslecht.De komende periode zal in de politiek hoogst enerverend zijn. Er is een lange en taaie politieke strijd op komst, en de uitslag van die strijd zal zo goed als zeker het politieke beeld in Nederland voor de komende tien jaar bepalen. Keren we definitief terug naar de oude politiek van pappen en nathouden, het verdelen van een steeds kleiner wordende koek, en van een lafhartig multiculturalisme – met een kabinet-Bos waarin Ahmed Aboutaleb minister van integratie, Jan Marijnissen minister van sociale zaken, Wijnand Duivendak minister van justitie, Harry van Bommel minister van economische zaken en Klaas de Vries hoofd van de AIVD zal zijn – of zorgen we voor een rechtse kentering door te kiezen voor duidelijkheid en daadkracht, voor groei en welvaart, en voor het benoemen en verdedigen van onze culturele identiteit?

Nu we de gemeenteraadsverkiezingen nog maar net achter de rug hebben, kijkt iedereen al weer vooruit naar de kamerverkiezingen van (vermoedelijk) mei 2007. Zoals de gemeenteraadsverkiezingen vooral in het teken stonden van de vraag of de oude partijen macht zouden herwinnen na de kiezersrevolte van maart 2002, zo zal het in mei volgend jaar vooral om de vraag gaan of de hergroepering van de oude politiek – na de verkiezingen van mei 2003 – zich zal consolideren, of dat Nederland door allerlei gebeurtenissen en problemen genoeg wakker is geschud om een andere keuze te maken: een keuze voor een politiek die realistisch is, niet te bang is om de werkelijke problemen onder ogen te zien en onconventionele voorstellen te doen om die problemen op te lossen.
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 hebben een onthutsende terugval te zien gegeven. In de afgelopen jaren leek zich een voorzichtige kentering in te zetten, een voorzichtige (en hier en daar zelfs vastberaden) koerswending naar een meer rechtse politiek. Maar links heeft in maart 2006, met behulp van vooral veel allochtone stemmen, lokaal een grote overwinning behaald. Als deze trend zich in mei 2007 voortzet, zal ons land in de bestuurlijke wurggreep komen van linkse en centrum-linkse coalities, die ongetwijfeld zullen terugkeren naar een beleid van onverantwoord multiculturalisme, een grote overheid die zich weer overal mee gaat bemoeien, een hogere lastendruk, en verdere nivellering op alle terreinen. Dit dreigende revival van links dient subiet te worden gestopt.Ondertussen is het een misvatting te denken dat de komende strijd zal gaan tussen PvdA en CDA, of tussen CDA en VVD. Al deze partijen representeren niet veel meer dan varianten van sociaal-liberalisme. Natuurlijk zal het steekspel tussen Bos en Balkenende, of tussen Bos en Rutte veel aandacht trekken. Maar die strijd weerspiegelt uiteindelijk een valse tegenstelling. Het echte gevecht gaat tussen de politieke partijen die het bestaande systeem vormen en er zich behaaglijk in thuis voelen (en dat zijn alle partijen van SP tot en met VVD), en de politici die dat systeem willen uitdagen en fundamenteel hervormen. De keuze in mei 2007 gaat dus tussen een oude en een geheel nieuwe politieke cultuur, tussen verstarring en verandering, tussen malaise en elan, tussen oud irrealisme en nieuw realisme, tussen de ‘schapen in schaapsklederen’ (Churchill) van de bestaande politieke partijen enerzijds en anderzijds de GroepWilders/Partij voor de Vrijheid als een brede volksbeweging van veranderingsgezinde realisten.In de lange aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen is het klein-politieke spektakel op ontluisterende wijze losgebarsten. Zo heeft toenmalig VVD-leider Van Aartsen de nodige kritiek op de PvdA geuit, maar wilde hij toch wel met deze partij samen in een coalitie. Maar alleen als de VVD groter dan de PvdA zal zijn. In de Telegraaf zei PvdA-leider Bos, uit angst om uit het politieke midden te worden verdreven, dat hij geen centrum-linkse coalitie met SP en GroenLinks wil. Daags daarna zei hij in een linkse krant dat wij daar ook weer niet uit mochten opmaken dat hij met het CDA wil gaan regeren. En het CDA onthoudt zich volledig van dit soort strategische bespiegelingen omdat het is opgericht om altijd alle mogelijkheden tot het laatste moment open te houden. Al heeft fractievoorzitter Verhagen al wel weer aangekondigd dat ook het CDA best met de PvdA wil gaan regeren, maar alleen als Bos zich tevreden stelt met het vice-premierschap.De GroepWilders wil afscheid nemen van deze cultuur. Het gaat ons om een goede toekomst, en om die reden willen wij een inhoudelijk debat, los van partij- en machtspolitieke overwegingen. Daarom presenteren wij hier onze kernpunten om Nederland te veranderen in een land waar iedereen weer trots op kan zijn. Wij schenken nu klare wijn over onze ambities.Onze tien kernpunten groeperen zich rond drie grote thema’s:
– lagere belastingen
– een harde aanpak van immigratie en integratie, en
– betere scholen,

ofwel:I. Een andere en kleinere, dus betere overheid.
Het gaat dan om de hervorming van de overheid, zowel nationaal als Europees, waarbij de rol van de overheid moet worden teruggedrongen en de burgers, o.a. via een omvangrijke belastingverlaging, weer de ruimte en de vrijheid moeten krijgen om initiatieven te nemen en creativiteit te ontplooien;
II. Immigratie en integratie / zuivere islam
Het gaat dan om de problematiek rond immigratie en integratie, waarbij helder onder ogen moet worden gezien dat veel problemen onontwarbaar verbonden zijn met de intrinsiek anti-westerse houding van de zuivere islam en dat er om die reden duidelijke grenzen moeten worden getrokken en er een einde moet komen aan de koestering van de allochtone bevolkingsgroep als electoraal reservoir van zielig verklaarde mensen;
III. Cultuur: gezin en onderwijs.
Hier gaat het om het belang van een cultureel en moreel fundament onder zowel de democratische rechtsstaat als de vrije markt, het belang dus van gezin, opvoeding en inhoudelijk goed onderwijs1.

I. EEN ANDERE EN KLEINERE, DUS BETERE OVERHEID
Een vrij, vitaal en fatsoenlijk NederlandHet onbehagen in Nederland sluimert voort. Steeds meer Nederlanders zijn bezet met een vaag gevoel van onrust over tal van zaken die volledig uit de hand dreigen te lopen. ‘Te vol, te duur, te egoïstisch’, vatte iemand het onlangs in een tv-programma samen. Nederland is een land van ‘korte lontjes’ geworden, en het economische leven is in de verlammende greep van een gebrek aan elan geraakt.Velen maken zich zorgen over de verkilling en verharding van de samenleving, velen voelen zich onveilig, en velen zijn ongerust over de toekomst van hun portemonnee. Het leven is duur, banen staan op de tocht, en de voorspellingen over onze financieel-economische toekomst blijven somber. Het ideaal van een multiculturele samenleving is een illusie gebleken nu er groepen in de Nederlandse samenleving blijken te bestaan die de westerse (gast-)vrijheid hebben misbruikt voor al dan niet gewelddadig verzet tegen onze democratische rechtsstaat. De klachten over de toestanden in de zorg, bijvoorbeeld de verzorgingstehuizen, en over het niveau van ons onderwijs zijn legio.Velen hebben dan ook het gevoel dat we in Nederland door een kritische ondergrens zijn heen gezakt. Daarbij blijkt dit land in de handen van een politieke kaste te zijn gevallen die vooral met zichzelf bezig is, haar richtingsgevoel heeft verloren en vitale belangen verkwanselt.Sommigen ondergaan dit gelaten, anderen morrend. Het is verontrustend om te zien dat steeds meer Nederlanders hun land ontvluchten: voor het eerst sinds de jaren vijftig zal in 2010 het aantal emigranten het aantal immigranten overtreffen2.  Maar weer anderen zien in de huidige situatie een opdracht om de handen uit de mouwen te steken en van Nederland weer een vrij, vitaal en fatsoenlijk land te maken.De GroepWilders/Partij voor de Vrijheid beschouwt die opdracht als haar reden van bestaan. Wij willen dat Nederland weer een trots en zelfbewust land wordt, met sterke burgers en hechte gezinnen, goed onderwijs, een kleine, weerbare overheid, en een sterke economie.
 
VernieuwingNederland is in de praktijk geen democratie, maar een coalitieland gedomineerd door een partijencratie. Politici dienen zich te schikken naar de leiding van partij en fractie en zullen om die reden zelden heldere en uitgesproken opvattingen verwoorden. In hun onderlinge verkeer trachten partijen zich zo af en toe wel te profileren, maar altijd zonder al te veel afstand te nemen van de anderen, want ze moeten wel weer met elkaar verder kunnen. Politieke discussies in Nederland worden dus altijd door machtspolitieke belangen geïnspireerd en begrensd.Ons land kampt met grote en reële problemen die om krachtdadig beleid vragen. Maar daartoe is allereerst een grondige afrekening nodig met een oude politieke cultuur die meer met zichzelf dan met werkelijke problemen bezig is.Moderne burgers zijn mondig. Zij nemen daarom geen genoegen met een politiek bestel waarin zij als regel één keer per vier jaar naar de stembus mogen en daarna maar moeten zien wat er verder gebeurt, zonder enige mogelijkheid om politici tussentijds ter verantwoording te roepen. Politiek Den Haag heeft zich ontwikkeld tot een abstracte en kunstmatige grootheid die zich van de samenleving heeft geïsoleerd.Na verkiezingen moet de kiezer maar afwachten wat er met zijn stem gebeurt. Zelfs de vraag wie de nieuwe minister-president wordt blijft in die fase van ons parlementaire proces heel lang onbeantwoord.
Wie op het CDA heeft gestemd vanuit de hoop op een ‘rechtse’ coalitie, kan het meemaken dat die partij tijdens een (veelal lange) en ondoorzichtige formatieperiode toch coalitiebesprekingen met de PvdA gaat voeren. Volgens politici van het oude soort is dit allemaal geen probleem: zij vinden dat burgers politici vier jaar lang blind moeten vertrouwen, zoals ook een leerling in een schoolklas zich niet dient af te vragen of de onderwijzer wel het goede met hem voor heeft…
Deze stand van zaken brengt met zich mee dat de werkelijke problemen van dit land – zoals burgers die dag in, dag uit aan den lijve ervaren – niet werkelijk tot de dames en heren politici doordringen. Naar aanleiding, bijvoorbeeld, van de verontrustende rellen in de Amsterdamse Diamantbuurt, waar allochtone jongeren een niet te tolereren bewind van straatterreur uitoefenen, heeft er in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats gehad. Na viereneenhalf uur was de conclusie dat alles bij het oude zou blijven – ondanks de erkenning door de minister van Justitie dat alle maatregelen tot nog niet toe niet het gewenste effect hebben gehad.De kiezersopstand van mei 2002 heeft deze kloof tussen burger en politiek hardhandig blootgelegd. Maar alle plannen voor bestuurlijke vernieuwing zijn sindsdien gestrand op de taaie machtsmechanismen van alle bestaande oude partijen. De zittende macht heeft Pim Fortuyn en diens agenda eerst proberen te negeren. Toen dat niet lukte, zocht het deze opdringerige buitenstaander tegen te houden door hem te demoniseren. En toen hij was vermoord, deden de bestaande partijen net alsof zij zijn punt hadden begrepen, en trachtten zij de indruk te wekken dat zij zijn agenda overnamen. Maar zij hebben dat zo gedaan dat het systeem daar versterkt uit naar voren is gekomen – terwijl de implosie van dat systeem het doel van die agenda was.Een burger is zijn leven niet zeker zolang politici in vergaderingen bijeen zijn waarin zij zonder hem over hem besluiten. Over alle zaken waarover de burger zich nog niet heeft kunnen uitspreken maar die toch van groot belang zijn, zeker als ze de toekomst van de Nederlandse democratie direct betreffen (zoals de toetreding van Turkije tot de Europese Unie), moet de burger zich in een bindend referendum kunnen uitspreken.3
Burgers moeten hun volksvertegenwoordigers kennen en in staat zijn hen ter verantwoording te roepen of bij slechte prestaties met hen af te rekenen. Een verandering van het kiesstelsel, die bovendien jaren duurt, is daarvoor niet eens direct nodig. Om de kloof tussen kiezer en gekozene nu al kleiner te maken, bepleiten wij een systeem waarbij de volgorde op de lijst uiteindelijk wordt bepaald door het aantal stemmen dat kandidaten hebben behaald. Als een partij bijvoorbeeld tien zetels behaalt, is het dan niet zo dat de eerste tien op de lijst automatisch in de Kamer komen, maar de tien kandidaten die elk voor zich de meeste stemmen hebben geworven.Ook op plaatselijk niveau moet de kloof worden geslecht. Want daar hebben politici zich eveneens van de bevolking geïsoleerd en vervreemd. Burgemeesters worden na een ondoorzichtig schimmenspel in een bepaalde plaats geparachuteerd, zonder dat de bevolking hem kent of iets van hem weet. Wie zijn eigen burgemeester mag kiezen, zal zich in de levensgeschiedenis van de kandidaten verdiepen, zich van hun opvattingen en ideeën voor de stad of het dorp op de hoogte stellen, en de burgemeester, eenmaal gekozen, nauw volgen en hem aan zijn woord houden. Betrokkenheid bij politieke processen leidt zo ook tot meer verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van dat proces. (Het doel van bestuurlijke vernieuwing is dan ook niet om politici in marionetten van de volkswil te veranderen.)
Verdere democratisering dient zich volgens ons ook uit te strekken tot de mogelijkheid dat de bevolking politiechefs, burgemeesters, de minister-president en rechters gaat kiezen. De uitspraken in de zaak tegen de zogeheten ‘Hofstadgroep’ heeft aan het licht gebracht dat er een te grote kloof tussen het rechtsgevoel van de burger en het oordeel van de rechterlijke macht gaapt.Om de kunstmatige kloof tussen burger en politiek te overbruggen kiest de GroepWilders/Partij voor de Vrijheid dus voor verdere democratisering in de vorm van bindende referenda, een nauwere band tussen kiezers en kamerleden, en gekozen burgemeesters, commissarissen van de koningin, de minister-president, politiechefs en rechters.Wat voor Nederland geldt, geldt a fortiori voor Europa. Begonnen als een zone voor vrijhandel tussen soevereine staten, is Europa een politiek orgaan geworden waaraan nationale staten steeds meer soevereiniteit hebben overgedragen. Zo is Europa veranderd in een superstaat die door een bureaucratisch apparaat wordt aangestuurd. De helft van alle Nederlanders ziet de ontwikkelingen binnen de Europese Unie inmiddels als een bedreiging voor de eigen welvaart en de eigen staat.4 
De zogenaamde Grondwet waartegen de bevolking in Nederland en Frankrijk in 2005 ‘nee’ heeft gezegd, had tot een nog verdere uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten geleid. Het ondubbelzinnige ‘nee’ (in Nederland lag het percentage op 64 procent) en het daardoor gecreëerde vacuüm, biedt een uitgelezen moment om Europa dichter bij de bevolking te brengen en de ondoorzichtige en ondoordringbare processen binnen het bureaucratische monstrum Brussel af te breken. Volgens het principe van de subsidiariteit moeten bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau worden neergelegd. Aan het zinloos rondpompen van geld via de structuurfondsen moet een einde komen. De landbouwsubsidies dienen zo snel mogelijk te worden afgeschaft. Nog altijd draagt Nederland veel te veel zuur verdiend belastinggeld aan de Brusselse moloch af. Daar moet een einde aan komen. Aan de ongebreidelde uitbreiding van Europa (recent van 15 naar 25 lidstaten) moet een halt worden toegeroepen. En zeker met Turkije, een land dat qua cultuur en traditie buiten de joods-christelijke en humanistische beschaving staat, mag niet over mogelijke toetreding worden onderhandeld.Een Europa dat zich weer gaat beperken tot zijn oorspronkelijke economische doelstellingen, kan drastisch worden afgeslankt. Eén bureau voor een commissaris voor de interne markt, die met de ministers van Financiën van de afzonderlijke lidstaten overleg over het monetaire en fiscale beleid voert, en waarvan de uitkomsten door de nationale parlementen (elk met vetorecht) worden gecontroleerd, volstaat. Instituties als de Europese Commissie en het Europees Parlement worden daarmee overbodig.5 In het algemeen gesproken, zouden we het zo kunnen zeggen (met de Amerikaanse essayist Mark Steyn): moderne, sociaal-liberale landen leggen zich in hoofdzaak toe op de ‘secundaire impulsen’ van de samenleving. Het gaat dan vooral om de arrangementen van de verzorgingsstaat, om de herverdeling van inkomens, om emancipatie en dat soort zaken, die door een politieke elite, bijgestaan door een omvangrijke bureaucratie, moeten worden verwezenlijkt. Zoals de studies van de Engelse socioloog Theodore Dalrymple hebben laten zien is de schaduwzijde daarvan een enorme vernietiging van moreel en cultureel kapitaal doordat een onderklasse door de samenleving in passiviteit gevangen wordt gehouden, beroofd als zij worden van de gedachte dat iedereen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn lot en dat iedereen in principe zijn eigen omstandigheden kan verbeteren door zijn best te doen.
De ‘primaire impulsen’ worden in een moderne samenleving maar al te vaak verwaarloosd: veiligheid, orde, gezin en familie, geloof en moraal, demografische kwesties, en de moed tot distantie, vanuit het vertrouwen dat vrijheid en ruimte voor de burgers ondernemingszin en creativiteit naar boven haalt. Als deze kwesties van de eerste rang niet op orde zijn, ontbreken de voorwaarden waaronder afgeleide kwesties van de tweede rang kunnen worden aangepakt.

HandhavingOrde is wel in de eerste plaats maar niet alleen een kwestie van vorming, regels en afspraken. De uiterlijke orde van een samenleving, vastgelegd in wetten, dient ook strikt te worden gehandhaafd.
De mentaliteit die in Nederland heeft gedomineerd, heeft op tal van terreinen verwoestend uitgewerkt. Multiculturalisme mondde uit in onverschilligheid, egalitarisme in debilisering, en de uitgebreide verzorgingsstaat in de vernietiging van ons culturele en morele kapitaal. Diezelfde mentaliteit heeft ordehandhavers in welzijnswerkers veranderd. Zij mochten geen autoriteit uitstralen en het gezag van de wet handhaven, maar moesten vooral begrip voor de plegers van misdaden hebben en hun de sociale hand toereiken. Waar dat toe leidt, werd vorig jaar duidelijk in de rechtszaal, toen enkele Amsterdamse agenten in tranen uitbarstten tegenover het verbale geweld van de moordenaar van Theo van Gogh. Onze rechterlijke macht is vergeven van linkse magistraten die de rechten van daders belangrijker achten dan het onrecht dat zij slachtoffers hebben aangedaan.Ook op dit terrein moet er dus veel veranderen. Om het ‘softe’ en onverantwoordelijke beleid een halt toe te roepen, dienen er in de eerste plaats minimumstraffen voor delicten te komen en hogere maximumstraffen. Het gaat daarbij om een rechtvaardige vergelding van gepleegde misdaden, en laat zien dat wij de bescherming van leven en goed weer serieus willen gaan nemen.Deze opvatting over ordehandhaving brengt ook met zich mee dat het gedaan zal zijn met het roemruchte Nederlandse gedoogbeleid. Drugs, bijvoorbeeld, zijn een groot kwaad, en aan het schimmige systeem waarin drugs gewoon in coffeeshops mogen worden verkocht dient een einde te komen.ElanDe economische malaise die Nederland en Europa in zijn greep houdt, blijkt vooral uit de gelatenheid en het gebrek aan ambities bij vooraanstaande politici. Europese regeringsleiders wilden aan het begin van deze eeuw nog gaan werken aan een –  bij voorbaat tot mislukken gedoemd – tienjarenplan dat Europa de ‘meest dynamische en concurrerende economie’ van de wereld zou moeten maken. Economische groei, innovatie, en werkgelegenheid vormden de hoofdmoot van dit plan. Maar dat is halverwege de rit al drastisch bijgesteld. Volgens oud-premier Kok, in een tussentijdse evaluatie van deze zogenaamde Lissabon-agenda, mogen we al blij zijn wanneer we ‘onze huidige positie’ weten te behouden. Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid wil deze lethargie doorbreken.Onze economie raakt steeds verder achterop bij die van de Verenigde Staten en Aziatische landen. En het linkse alternatief bestaat alleen in een ‘rechtvaardiger’ verdeling van de steeds kleiner wordende koek.
De belangrijkste oorzaak van de stagnatie en achteruitgang van de economie is gelegen in het feit dat de productieve sectoren in de economie te lijden hebben onder de hoge overheidsuitgaven, belastingen en regulering. Meer dan de helft van de opbrengst van economische activiteiten verdwijnt in de zakken van de minister van Financiën. De belastingdruk is dus erg hoog, en een scala aan gedetailleerde regels maakt ondernemen hier veel duurder dan elders.Willen we weer economisch elan terugkrijgen, dan moet de overheid snel kleiner worden. En tegelijk de ruimte en vrijheid van de burger en ondernemer navenant groter. Als de overheid zich vooral op haar kerntaken richt – zoals defensie, wetgeving en veiligheid – creëert zij de voorwaarden die mensen aanmoedigen om welvaart te scheppen en hun leefomstandigheden te verbeteren.De GroepWilders / Partij voor de Vrijheid wil zich daarom inzetten voor een verlaging van de belastingen, het terugdringen van overheidsbemoeienis, en het schrappen van heel veel overbodige regelgeving. De arbeidsmarkt moet veel flexibeler worden, en het is geen enkel probleem als minimaal de helft van de beleidsambtenaren verdwijnt.De financiering van deze belastingverlaging is goed mogelijk door stevig te schrappen in onzinnige beleidsmaatregelen, subsidies, het aantal beleidsambtenaren alsmede  door de afdrachten aan de Europese Unie bijna geheel te schrappen.
 
 
II. IMMIGRATIE EN INTEGRATIE
OrdeEen samenleving heeft een bezield verband nodig: spel- en fatsoensregels, een identiteit, waarden en normen waarover iedereen het in de kern eens is. Sociale cohesie is nooit het resultaat van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. Om die regels en grenzen te ontdekken en te verdedigen, moet een land zijn eigen verleden kennen. Hoe is ons land ontstaan, hoe hebben wij in het verleden conflicten tussen rivaliserende groepen beslecht, en in welke maatschappelijke en politieke orde heeft deze geschiedenis geresulteerd? Functioneert die orde nog goed, of moet zij aan nieuwe eisen worden aangepast?Onze Grondwet zegt niets over onze identiteit en afkomst. En dat is een gemiste kans omdat juist deze tekst een opsomming biedt van bijvoorbeeld onze rechten en vrijheden, de belangrijkste verworvenheden van de democratische rechtsstaat. Die democratische rechtsstaat is ontstaan vanuit een eeuwenoude discussie tussen de twee tradities die onze cultuur hebben geschapen: de joods-christelijke en de humanistische. De normen en waarden zoals die in het spanningsveld tussen deze tradities zijn voortgebracht, vormen onze dominante cultuur, en die verdient het als zodanig in een nieuw artikel 1 van onze Grondwet te worden vastgelegd. Zij vormen niet alleen de basis maar ook de grenzen van onze beschaving.Dit nieuwe artikel 1 dient het huidige artikel 1 te vervangen. In het huidige artikel is het beginsel van de non-discriminatie verwoord. Nu zal niemand zich voor discriminatie uitspreken. Maar in de praktijk van alle dag blijkt het gelijkheidsdenken het onmogelijk te maken om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken. Het huidige artikel 1 leidt in de praktijk dus al te vaak tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, en verhindert het maken van gerechtvaardigde onderscheiden door alles op de grote hoop van ‘discriminatie’ te gooien. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. En dingen – hoe mooi ook – die een heldere discussie en oplossingen in de weg staan, dienen te worden opgeruimd.Nu zich in ons land zo’n 1,6 miljoen allochtonen hebben gevestigd, waarvan zo’n 1 miljoen mensen het islamitische geloof aanhangen, is de vaststelling en verdediging van onze identiteit geen academische kwestie, maar een zaak van hoge urgentie. In zijn politiek-theologische uitwerking is de islam een beweging die zich tegen de westerse beschaving als zodanig richt.
Een nieuwe pacificatie heeft alleen kans van slagen wanneer Nederlandse moslims gaan inzien hoeveel beter zij af zijn wanneer zij zich aan hun vermeend ‘achtergestelde’ positie ontworstelen door ongeclausuleerd te kiezen voor de westerse waarden en normen en de  kansen, mogelijkheden en vrijheden die de democratische rechtsstaat hun biedt. Alleen zij die de kans aangrijpen om hun leven zelf ter hand te nemen en vooruit te komen, en de spelregels van de rechtsstaat erkennen (zoals de scheiding van kerk en staat, het open en voorlopige karakter van democratie, en het recht op religiekritiek), kunnen zich in Nederland ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijke leven.
De zuivere islam is naar ons oordeel intrinsiek a-democratisch. In liberale, werkelijk gematigde moslims moet worden geïnvesteerd, onder meer door scholing en opleiding en het steviger bestrijden van discriminatie.Open interne kritiek is in de Nederlandse moslimgemeenschap nog altijd niet sterk ontwikkeld. Die kritiek dient zich niet alleen te richten op moslims die er niet voor terug deinzen naar gewelddadige middelen te grijpen om ongelovigen te bestrijden, maar ook op zogenaamd ‘gematigde’ moslims die de doelstelling van de extremistische moslims (een eenheidsstaat gebaseerd op islamitische waarden en normen) delen en alleen voor andere middelen kiezen om die doelstelling te bereiken. De Nederlandse moslims die deze doelstelling wel afwijzen en een hervormende kracht binnen hun eigen gemeenschap kunnen zijn, verdienen zoals gezegd wel alle steun.Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen. Om een escalatie van problemen te voorkomen en een halt toe te roepen aan een autonoom proces dat tot onherroepelijke uitkomsten kan leiden, bepleiten wij een moratorium van vijf jaar op nieuwe islamitische scholen en moskeeën.Recent zijn pogingen ondernomen om de achterstand op het gebied van de integratie van allochtonen, opgelopen door decennia van ‘soft’, multicultureel beleid, in te lopen. Maar iedereen weet dat de problemen op dit gebied zo groot zijn dat ieder integratiebeleid niet meer dan een futiele dweilpoging blijft zolang het niet aan een stringent immigratiebeleid wordt gekoppeld. Om die reden dienen wij onze grenzen op z’n minst voor een periode van vijf jaar te sluiten voor niet-westerse immigranten die hier niet aan de deur kloppen voor een toeristisch bezoek, voor een studie of voor een tijdelijke werkvergunning maar om zich hier in principe blijvend te vestigen. Het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving is te overbelast om op dit terrein geen heldere grenzen te stellen.
De demografische ontwikkelingen spreken voor zich: in Amsterdam en Rotterdam is het aantal autochtone inwoners onder de 21 jaar nu al in de minderheid; respectievelijk 55 en 54 procent van de bevolking van deze steden bestaat uit niet-westerse allochtonen. In Den Haag is 48 procent van de inwoners onder 21 jaar van niet-westerse afkomst en in Utrecht 35 procent.Allochtonen in Nederland scoren disproportioneel hoog in de werkloosheids- en criminaliteitsstatistieken. In veel wijken in Nederland leidt een heuse straatterreur van vooral Marokkaanse jongeren, tot een niet te tolereren islamisering van hele delen van steden. Al sinds 1988 verschijnen er rapporten waarin deze misstanden worden gesignaleerd. Alle tot nog toe getroffen maatregelen hebben geen enkele verbetering gebracht. Daarom wordt het tijd voor onorthodoxe maatregelen. Straatterroristen die zich aan strafbare feiten schuldig maken, moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Wanneer zij zich schuldig maken aan vergrijpen die als minder ernstig worden gezien (zoals ruiten ingooien, spugen, uitschelden), dienen zij bij recidive in een heropvoedingskamp een jaar lang op betere gedachten te worden gebracht. Wanneer zij zich na dat jaar in zo’n heropvoedingskamp opnieuw misdragen, verliezen zij hun Nederlandse paspoort (indien zij een dubbele nationaliteit bezitten), en gaan ook zij terug naar hun land van herkomst.
 III. CULTUUR: GEZIN EN ONDERWIJS
GroepWilders / Partij voor de Vrijheid zet zich dus in voor de bescherming van de democratische rechtsstaat en voor het elan van de vrije markt. De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de islam in zijn politiek-theologische uitwerking maar ook door het cultuurrelativisme dat de afgelopen decennia tot de goede toon onder de politieke en bestuurlijke elite in Nederland is gaan behoren.
Maar zowel de rechtsstaat als de vrije markt veronderstelt een cultureel fundament.De orde van de democratische rechtsstaat heeft een fundament nodig, of beter nog: veronderstelt een fundament van deugden die ons leren hoe wij op de juiste manier met onze rechten en vrijheden moeten omgaan. Het gaat in een democratie niet alleen om een uiterlijke maar ook om een innerlijke orde van fatsoen, respect en goede omgangsvormen die ons in instituties als gezin en familie, op scholen en verenigingen wordt bijgebracht. Frits Bolkestein vroeg halverwege de jaren negentig al aandacht voor het onomstotelijke feit dat zowel de rechtsstaat als de economie een morele basis nodig hebben. ‘Het gaat niet alleen om vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, maar ook, om eens een ouderwets woord te gebruiken, om de deugdzaamheid die het voortbestaan van die vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid moet garanderen.’ Zijn pleidooi voor ‘het belang van de christelijke en humanistische traditie voor onze maatschappij als bindend element’ heeft helaas noch binnen zijn eigen partij noch binnen de breedte van de Nederlandse politiek weerklank gevonden.
 
Genoemde instituties hebben wij de afgelopen decennia niet gekoesterd maar stelselmatig ondermijnd. Aan die periode van gedachteloze verkwanseling moet zo snel mogelijk een einde komen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en bij de politie hebben zich de afgelopen decennia ongekende schaalvergrotingen voorgedaan. Fusies en reorganisaties hebben geleid tot dikke managementlagen en organisatiemodellen waarin managers de eigenlijke werkers – onderwijzers en leraren, artsen en verpleegkundigen, politieagenten – hebben gedegradeerd tot anonieme processoren die extern worden aangestuurd. Talloze leraren, verpleegkundigen en politieagenten hebben daarom het gevoel dat hun beroep van hen is afgenomen, met grote onvrede als gevolg. Met name in de verzorgingstehuizen is de toestand vaak mensonterend. GroepWilders / Partij voor de Vrijheid wil terug naar organisaties langs de lijnen van de menselijke maat, de drijvende krachten van onze samenleving hun eergevoel en de mogelijkheid tot ontplooiing van hun specifieke gaven en talenten teruggeven, en hen waar mogelijk beter belonen.Het onderwijs is in het bijzonder het slachtoffer geworden van decennia aan ongebreidelde sociaal-democratische vernieuwingsdrang, die ons uiteindelijk heeft opgescheept met een systeem dat in feite net zo kunstmatig is als ons politieke bestel.6  Het houdt geen rekening met de specifieke talenten van leerlingen, maar zou alle jeugdigen in Nederland het liefst door dezelfde eenheidsworst wringen. Jongens die uitstekend zouden gedijen op een ambachtsschool, zitten zich nu te vervelen op het zogeheten VMBO, en kinderen met meer cognitieve talenten zitten te verpieteren in het studiehuis. En door al die vernieuwingen en reorganisaties is er geen enkel oog meer voor het grote belang van een goed curriculum dat leerlingen niet alleen wat (opzoek-)vaardigheden bijbrengt maar hen in de beste tradities van de westerse beschaving ook werkelijk vormt tot een beter mens en een goed burger.Alhoewel scholen door de overheid worden gefinancierd, behoren zij in de meest eigenlijke zin niet tot het staatsdomein: zij bieden een voortzetting van de opvoeding door het gezin volgens de principes waarvoor de ouders van kinderen kiezen. Dit principe is belichaamd in artikel 23 van onze Grondwet, waarin onder meer de gelijkberechtiging van bijzonder en openbaar onderwijs is vastgelegd. Dit artikel weerspiegelt daarmee een belangrijk principe van onze samenleving en dient daarom te worden gehandhaafd. Op grond van de mogelijkheden die de wet biedt, zijn er in het recente verleden ook tientallen islamitische scholen opgericht. Onderwijs is de geest van de islam wekt geen vertrouwen. Daarom moet de inspectie van deze scholen worden verscherpt, en om dit probleem niet verder uit de hand te laten lopen, dient er paal en perk aan de oprichting van nieuwe islamitische scholen te worden gesteld.Het is echter niet de school maar het gezin waar kinderen door hun ouders worden opgevoed, en in de warmte en beschutting van liefde en trouw tot stabiele persoonlijkheden kunnen uitgroeien. Wat daar mis gaat, kan door geen politiek programma worden gerepareerd. De Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid wil zich daarom inzetten om de positie van het gezin waar mogelijk te versterken.
ConclusieDe GroepWilders /Partij voor de Vrijheid (PVV) wil zich vrij houden van partij- en machtspolitieke spelletjes die de kiezer uiteindelijk alleen maar voor de gek houden en op het verkeerde been zetten. Het beloven van gouden bergen aan de kiezer ten behoeve van een plaats op het pluche, om alle beloftes na de verkiezingen net zo gemakkelijk weer te vergeten, is niet onze stijl. Het gaat ons om een betere toekomst voor Nederland, en om de overwinning van de grote problemen die Nederland momenteel in hun greep houden. We moeten met meer veranderingsgezind beleid ervoor zorgen dat de Nederlandse burger weer trots op zijn land wordt. Ons gaat het dus enkel en alleen om de inhoud. Op de belangrijkste punten die wij noodzakelijk en urgent achten, zal de zittende politieke elite dan ook weinig compromisbereid bij ons vinden. Hieronder de tien belangrijkste punten:De belastingen gaan fors omlaag. De overheid moet krimpen, de regelgeving en ambtenarij verminderen en de koopkracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers moet worden vergroot.De joods-christelijke en humanistische traditie/cultuur  worden als dominante cultuur in een nieuw artikel 1 van de Grondwet vastgelegd. Het huidige artikel 1 Grondwet komt te vervallen.De lidstaten van de Europese Unie dienen zoveel mogelijk soevereiniteit te behouden. Aan de verdere uitbreiding van de EU – zeker met een land als Turkije – wordt een halt toegeroepen. De EU gaat zich vooral met de interne markt en handel bezighouden. Nederland beperkt zijn financiële bijdrage aan de EU verder met vele miljarden per jaar. De Europese Commissie wordt grotendeels en het Europees Parlement geheel afgeschaft. De nationale parlementen worden bevoegd, elk met een vetorecht op ieder (resterend) terrein.Er komt een immigratiestop van vijf jaar voor niet-westerse allochtonen die zich hier blijvend willen vestigen. Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen voor mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten wordt meteen afgeschaft.In verband met het aan onze cultuur vreemde en a-democratische karakter van de islam, komt er voor de periode van vijf jaar een moratorium op de stichting van nieuwe islamitische scholen en moskeeën. Er komt een preekverbod voor buitenlandse imams, alsmede een verbod op het preken in een andere dan de Nederlandse taal. Radicale moskeeën worden gesloten, radicale moslims uitgezet.De discussie over het onderwijs dient zich toe te spitsen op een herstel van het curriculum. Het belang van het gezin voor de opvoeding en vorming van kinderen dient meer erkenning te krijgen.Om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen willen wij verdere vormen van democratisering: bindende referenda (te beginnen met twee referenda: een over Turkije wel/of niet in de EU en de ander over de wenselijkheid van de euro), gekozen burgemeesters, politiechefs en de minister-president en een directere band tussen kiezers en volksvertegenwoordiging.Er komen hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen tegen misdrijven. Het bestuurlijke instrument van de administratieve detentie wordt in het kader van de terrorismebestrijding ingevoerd. Straatterrorisme wordt strenger bestraft, mede door de introductie van heropvoedingskampen en denaturalisatie en uitzetting. Het drugsbeleid wordt strenger.Onderwijzers, politieagenten, verplegers en verzorgers, militairen en andere essentiële werkers in de collectieve sector krijgen het respect dat zij verdienen, en worden bij de door ons voorgestane decollectivisering ontzien en waar mogelijk beter beloond.In de zorg zal de nadruk niet langer moeten liggen op ingewikkelde stelselherzieningen, maar op toegankelijkheid en menswaardigheid, zeker als het gaat om de leefsituatie van onze ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.
 [1] Over diverse onderdelen zullen wij nog met afzonderlijke publicaties komen.[2] Centraal Bureau voor de Statistiek, persbericht van vrijdag 10 februari 2006: ‘Historisch lage bevolkingsgroei’.[3] Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid heeft een initiatiefwet ingediend die een referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie mogelijk moet maken.[4] ‘Helft ziet EU als bedreiging’, De Telegraaf van donderdag 9 maart 2006.[5] Volgens het Europese onderzoek van het tijdschrift Reader’s Digest (zie noot 5), heeft 67 procent van de Nederlanders meer vertrouwen in de eigen regering dan in de Europese Commissie.[6] Zie Leo Prick, Drammen dreigen draaien – Hoe het onderwijs twintig jaar lang vernieuwd werd (Amsterdam, 2006). Voor de contouren van een nieuw begin, zie de interviews met Marijke Verbrugge in het programma Buitenhof van 23 oktober 2005 en in HP/De Tijd van 25 november 2005; zie ook www.stichtingaristoteles.nl.

EINDE STUK

[12]


YOUTUBE.COM

PVV AANHANG SCANDEERT: MINDER MAROKKANEN


https://www.youtube.com/watch?v=BaB75uznT8o
WILDERS IN HIS OWN WORDS

Wilders:”Ik zou van iedereen hier een antwoord willen hebben op de volgende drie vragen:

”Drie vragen, alsjeblieft geef een helder antwoord, die onze partij, de PVV definieren:”En de eerste vraag is:”

Willen jullie meer of minder Europse Unie?

”[PVV aanhang scandeert]:”MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!

Wilders:”De tweede, de tweede vraag is, misschien nog belangrijker:

”Willen jullie meer of minder Partij van de Arbeid?”

 [PVV aanhang scandeert] 

” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!

Wilders:”En de derde vraag is. En ik mag het eigenlijk niet zeggen, want er wordt aangifte tegen je gedaan en misschien zijn er zelfs D’66 Officieren, die je een proces aandoen, maar de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we hebben niets gezegd wat niet mag, we hebben niets gezegd wat niet klopt, dus ik vraag aan jullie:

”Willen jullie, in deze stad en in Nederland, meer of minder Marokkanen?”[PVV aanhang scandeert]  ” 

” MINDER….! MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!”  ” MINDER….! 

MINDER, MINDER, MINDER MINDER MINDER MINDER……..!  


Wilders:”Dan gaan we dat regelen”GELACH[Wilders glimlacht]

EINDE MINDER MINDER VRAAG OP YOUTUBE

ZIE OOK

WILDERS/MINDER MAROKKANEN/IN HIS OWN WORDS

ASTRID ESSED

30 SEPTEMBER 2020

[13]

ZIE NOOT 5

[14]

ZIE NOOT 5

[15]VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2021-2025HET GAAT OM U

https://www.pvv.nl/images/09012020/verkiezingen2020/0acxyuew34z/VerkiezingsProgramma2021-Final.pdf

BLADZIJDE 9:
  De PVV wil voor u:
 • De Nederlandse grens(bewaking) wordt in ere hersteld
 • Niet de EU, maar Nederland is weer baas over eigen grenzen en eigen vreemdelingenbeleid
 • Restrictief immigratiebeleid om nog meer overbevolking te voorkomen
 • Migranten uit islamitische landen komen Nederland niet meer in
 • Volledige asielstop en dus sluiting asielzoekerscentra
 • De islam is geen godsdienst maar een totalitaire ideologie
 • Verbod verspreiden islamitische ideologie (islamitische scholen, moskeeën, koran)
 • Verbod op het dragen van hoofddoekjes in overheidsgebouwen inclusief de StatenGeneraal 
• Bij dubbele nationaliteit geen stemrecht en geen politieke functies 
• Opzeggen van het gedateerde vluchtelingenverdrag
 • Strafbaar stellen illegaliteit: illegalen vastzetten en uitzetten 
• Nooit meer generaal-pardonregelingen
 • Vrijwillige remigratie wordt bevorderd
 • Tijdelijke asielvergunningen van Syriërs worden ingetrokken
 • Criminelen raken hun verblijfsvergunning kwijt of (in geval van een dubbele nationaliteit) hun Nederlanderschap
 • Er komt een nieuw Ministerie van Immigratie, Remigratie en De-islamisering (IRD)  

EINDE BLADZIJDE 9

[16]CONCEPT VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017-2021NEDERLAND WEER VAN ONS!
https://dnpprepo.ub.rug.nl/628/12/PVV2017-2021con.pdf

https://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/9239-pvv-presenteert-conceptverkiezingsprogramma-op-facebook.html

  CONCEPT – VERKIEZINGSPROGRAMMA PW 2017 – 2021 NEDERLAND WEER VAN ONS!
 Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land. Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid. 
Hier is ons plan: in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Zo gaat de P W dat doen: 
1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht – Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd. AZC’s dicht – Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies -Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims – Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland – Alle moskeeën en islamitische scholen dicht, verbod koran
 2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU 
3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht 4. Eigen risico zorg geheel afschaffen 5. Huren omlaag 6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz. 8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed 9. Fors extra geld voor defensie en politie 10. Lagere inkomstenbelasting 11. Halvering motorrijtuigenbelasting Financiële paragraaf per maatregel en totaal: 1 . + 7.2 mrd 2. PM 3. PM 4. – 3.7 mrd 5. -1 .0 mrd 6. – 3.5 mrd 7. + 1 0 .0 mrd 8. – 2.0 mrd 9. – 2.0 mrd 10. – 3.0 mrd 11. – 2.0 mrd Totaal:
 0 Reageer via email op: nederlandweervanons@pw.nl

NAZI CHEF WILDERS PRESENTEERT NAZI PROGRAMMAPVVPETER STORM30 AUGUSTUS 2016
https://ravotr.noblogs.org/post/2016/08/30/nazi-chef-wilders-presenteert-nazi-programma-pvv/

dinsdag 30 augustus 2016

Geert Wilders heeft zijn PVV een programma van elf punten (1) geschonken. Een blik op dat programma maakt duidelijk dat het hier een nazi-tekst betreft, een tekst die past bij de naziclub die de PVV is. Sterker: een kleine vergelijking met partijprogramma’s van de NSDAP uit de jaren twintig en dertig laat zien dat de PVV die oude nazi-partij op sommige punten inmiddels rechts zo ongeveer heeft ingehaald. Waar de NSDAP van Hitler in programmateksten slechts weinig naar joden verwijst, daar is het antimoslimisme van het PVV-programma verwoord in punt één dat meteen het meest uitvoerigste punt is ook.

Ik ben eens even gaan snuffelen in de beerput van het nazi-verleden., op zoek naar vergelijkingsmateriaal, naar partijprogramma’s van de NSDAP. Die gaan terug op het zogeheten 25-puntenprogramma uit 1920 (2). In een kortere versie uit 1924 (3) zien we dezelfde opzet, en in een samenvatting in 12 punten uit de verkiezingsstrijd van 1932 (4) is dezelfde opzet te herkennen. Hoe brengt die partijpropaganda de jodenhaat naar voren? Wat voor anti-joodse maatregelen bepleit de NSDAP daarin? Opmerkelijk weinig, gezien het macabere vervolg.

In de uitgebreide tekst uit 1920 zien we twee verwijzingen. De eerste komt in punt vier. Daar wordt eerst gesteld dat “volksgenoten” enkel mensen van “Germaans bloed” mogen zijn. En Duits burger kunnen alleen zulke ‘volksgenoten’ zijn. Geen ”Germaans bloed”, dan ook geen staatsburger, en bijvoorbeeld ook geen recht om een publieke functie te vervullen (punt 6) of om kranten(hoofd)redacteur of journalist van een Duitstalige krant te zijn (punt 23) . En dan, als afsluiting van punt vier: “Geen jood kan daarom een Duitse volksgenoot zijn”. Over niet-staatsburgers wordt verder nog gezegd dat immigranten die geen Duits burger zijn, slechts als gast in het land kunnen wonen, onderhevig aan vreemdelingenwetgeving (punt 5), dat niet-staatsburgers uitgezet kunnen worden als het onmogelijk is de hele bevolking te onderhouden (punt 7), en dat immigratie verboden is en alle immigranten die na 2 augustus 1914 het land in zijn gekomen, zullen worden uitgezet (artikel 8). Geen specifieke oproep om joden het land uit te zetten. Ze kunnen geen staatsburger zijn en hebben ook niet de rechten van staatsburgers. Het is een racistisch uitsluitingsbeleid, impliciet anti-joods, en de geest ervan zien we nadat de nazi ‘s eenmaal de macht hadden, in opeenvolgende wetgeving en beleid tot uiting komen.

In punt 24 is nog een tweede rechtstreeks anti-joodse verwijzing te vinden. Dat artikel beleid godsdienstvrijheid, voor zover die “geen gevaar vormt voor de Duitse staat of de concepten van fatsoen en moraliteit van het Duitse ras beledigt.” Dat is indirect antisemitisch, want elke lezer destijds begreep wiens godsdienst volgens nazi’s een belediging van voor “het fatsoen en de moraliteit van het Duitse ras”. Er volgt dan nog een pleidooi voor een strijd tegen de “joods-materialistische geest”, wat dat ook wezen mag. Dat is de tweede en laatste rechtstreekse verwijzing naar joden of jodendom in de tekst, en daarvoor moet je dan doorlezen tot bijna het eind ervan.

Antisemitisme is duidelijk niet het thema waarmee de nazi-partij dacht de kiezers binnen te slepen. Dat blijkt ook uit waar de rest van de tekst uit bestaat. Het begint met een pleidooi om alle Duitsers bijeen te brengen in één Groot-Duitsland, een afwijzing van het verdrag van Versailles, een pleidooi voor grondgebied om te koloniseren. Verder allerlei maatregelen ten gunste van middenstanders en boeren, maatregelen tegen werkloosheid en tegen woekerrente en om ‘profiteurs’ “te bestraffen met de dood, ongeacht godsdienst of ras” – al wist iedereen dat ook het afgeven op renteniers- en bijbehoren profiteursgedrag inspeelde op oeroude antisemitische clichés.

De nazi’s probeerden te scoren, niet door hun jodenhaat van de daken te schreeuwen maar door de bevolking op te stoken via nationalisme, en aan zich te binden via sociaal-economische beloften. Insinuaties en indirecte hints deden vervolgens hun antisemitische werk. Anti-joodse uitsluiting- en onderdrukkingspolitiek hoorde bij de kern van de nazi-doelen. Maar om mensen achter de nazi? te krijgen gebruikte de NSDAP kennelijk vooral andere, algemeen-nationalistische thema ‘s, plus onvrede over beroerde materiële positie waarin veel mensen, in crisistijd maar ook al daarvoor, verkeerden.

Antimoslimisme ( 5) is voor Wilders en zijn PVV ongeveer wat antisemitisme was voor Hitler en zijn NSDAP: hét thema, dé opgestookte haat tegen een bevolkingsgroep die niet alleen als minderwaardig, maar vooral als zeer bedreigend wordt neergezet. De parallel is evident. De NSDAP-chef-chef ging maar door over het ‘wereldwijde joodse complot, het ‘wereldjodendom’ dat voor alle maatschappelijk kwaad, van ‘plutocratie’ tot en met ‘bolsjewisme’. De PVV weet van geen ophouden over ‘islamisering’ en “1.400 jaar jihad’‘ (6), en brengt dat in verband met dat andere spookbeeld, de ‘massa-immigratie’. En met de EU die in het PVV-verhaal functioneert als een modern Verdrag van Versailles.

Het doelwit van de haat is veranderd. De door opgeklopte angstbeelden en stelselmatig opgeroepen nachtmerriebeelden aangewakkerde haat is zeer gelijksoortig. Beide politieke formaties en hun woordvoerders brachten hun haat als antwoord op wat geschetst werd als een acute crisis: het vaderland, de natie, was in groot gevaar, en kon slechts door een hardhandig proces van wedergeboorte en zuivering gered worden. Dit beeld van nationale crisis-en-wedergeboorte is typerend voor het fascisme als verschijnsel door e de jaren heen. Bij die zuivering hoorde destijds een gewelddadige afrekening m et het ‘wereldjodendom’; vandaag de dag staat een soortgelijke afrekening met ‘de islam’ op de agenda. Alweer: de overeenkomst is griezelig treffend.

Maar tegelijk: wat een verschil in die programmateksten! De PVV-tekst stopt het antimoslimisme niet weg in punt vier en punt 24. Het opent ermee, onder het kopje “Nederland de-islamiseren”. En dan komt de opsomming: immigratie stopzetten, ‘preventieve opsluiting radicale moslims’ – oftewel: mensen opsluiten puur wegens opvattingen – en zo nog één en ander. En dan afsluitend: “Alle moskeeën en islamitische scholen dicht; verbod Koran”. Dat komt neer op een rechtstreekse afschaffing van de godsdienstvrijheid, en gaat veel verder dan de verdekte uitholling van die vrijheid waar de NSDAP in haar programma mee kwam. Nergens in het geciteerde 25-puntenprogramma werd gepleit voor de sluiting van synagoges, en het verbieden van Tora en/of Talmoed, joodse godsdienstige boeken en als zodanig met de Koran te vergelijken, ontbreekt daar eveneens. Op deze punten is de PVV dus veel explicieter dan de NSDAP. Dat weerhield nazi’s er niet van om synagoges in brand te steken toen ze het moment rijp achtten. Maar zoiets als de grove openlijkheid van de PVV in haar antimoslimisme zien we in de NSDAP-programmatekst niet. De PVV gaat in haar haatpropaganda opmerkelijk veel openlijker te werk nog dan de nazi’s voordat ze de macht hadden veroverd.

Dat is naar mijn idee geen verschil in hatelijkheid tussen de twee nazi-chefs. Wilders is niet ‘erger’ dan Hitler, niet haatdragender – al is het omgekeerde ook nauwelijks hard te maken. Het is eerder een verschil in context en vooral van inschatting van die context. Klaarblijkelijk dachten Hitler en zijn propagandachef Goebbels dat antisemitisme niet de manier was om verkiezingen te winnen. Afrekenen met het ‘joodse gevaar’ kon voor hen pas als ze de macht hadden, en om de macht te veroveren zagen ze meer brood in algemene nationalistische retoriek plus inspelen op grieven van midden standers, werklozen, boeren, arbeiders, ondernemers (zolang ze maar ‘van het ‘Germaanse ras’ waren). Eenmaal aan de macht kon dan, wat de nazi’s betrof, de afrekening oop gang komen. We weten waar dat op uitdraaide.

Wellicht schat Wilders echter in dat hameren om ‘de islam’ als ultiem gevaar wèl een grote kiezerstrekker is, wèl de manier om te scoren en de macht te veroveren via de stembus. Kennelijk is antiomoslimisme vandaag de dag voor nazi’s wat antisemitisme destijds minder was: niet alleen een doelstelling van nazi-beleid, maar ook een handvat en breekijzer naar de macht toe. Het huiveringwekkende is dat die inschatting van Wilders – dat antimoslimisme scoort, dat je daarmee menigten achter je krijgt, in de stembus en in toenemende mate ook op straat – nog wel eens zou kunnen kloppen ook.

Een andere verklaring kan zijn da destijds het antisemitisme zodanig wijd verbreid was dat jodenhaters aan hints en verwijzingen genoeg dachten te hebben. Het expliciet beklemtoonde antimoslimisme van nu zou dan eerder wortelen in het gevoel dat de boodschap er extra hard moet worden ingehamerd. Maar ook dan is kennelijk het idee dat zoiets werkt, dat het aanslaat bij kiezers. En wederom: er zijn bepaald aanwijzingen dat deze inschatting feitelijk niet onjuist is.

Daar ligt dan ook een stevige en zeer dringende taak voor tegenstanders van het PVV-fascisme: in het stelselmatig terugdringen van het antimoslimisme waar die partij op bouwt, of dat nu de vorm van ‘boerkini’-verbod aanneemt, van stereotype weergave van moslims als terrorist, of van de akelige optochten van haatclub Pegida en geestverwanten waarvan er op 11 september weer een dreigt plaats te vinden (7). Dat is een kwestie van weerspreken van giftige geluiden; het is tegelijk een kwestie van blokkeren van giftige activiteiten. Geen duimbreed ruimte gunnen aan het PVV-fascisme. En nu aan de slag.

Noten:

“PVV presenteert conceptverkiezingsprogramma op Facebook” op http://pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/9239-pvv-presenteert-conceptverkiezingsprogramma-op-facebook.html (ik heb de link in-actief gemaakt; rechtstreeks doorlinken naar nazi-websites doe ik niet).
” The program of the National-Socialist (Nazi) German Workers’ Party” op https://users.stlcc.edu/rkalfus/PDFs/026.pdf
“Basic programme of the National Socialist German Workers’ Party” op http://www.johndclare.net/Weimar_25_point_programme.htm
“NaziParty Platform” op https://www.ushmm.org/educators/lesson-plans/why-did-germans-vote-for-the-nazi-party/resources/party-platforms
5 Ik verkies het word ‘antimoslimisme’ boven het word ‘islamofobie’, om twee redenen: allereerst is haat geen ‘fobie’geen ziekelijke angst waar mensen weinig aan kunnen doen. In de tweede plaats richt die haat zich niet tegen een doctrine, maar tegen mensen en gemeenschappen van mensen: het zijn moslims die met rechteloosheid en geweld worden bedreigd. Niet ‘de islam’. Het woord ‘antimoslimisme kwam ik tegen op een blogstuk of Facebook-post van Jochem de Vries, enkele jaren terug, die zijn keus voor dat word destijds ook overtuigend motiveerde. Dank!
“PVV presenteert partijprogramma van één A4; ‘1.400 jaar jihad is de context’ “http://www.volkskrant.nl/politiek/pvv-presenteert-partijprogramma-van-een-a4-1-400-jaar-jihad-is-de-context~a4364551/
7 Zie “11-9-2016: Stop Pegida in Den Haag. Nooit meer fascisme!”, op http://laatzenietlopen.blogspot.nl/2016/08/11-9-2016-stop-pegida-in-den-haag-nooit.html

Peter StormBASIC PROGRAMME OF THE NATIONAL SOCIALISTGERMAN WORKERS PARTY
http://www.johndclare.net/Weimar_25_point_programme.htm

Basic programme of the National Socialist

German Workers’ Party

We demand:

 1. The unity of all German-speaking peoples.
 2. The abolition of the Treaty of Versailles.
 3. Land and colonies to feed Germany’s population.
 4. Only Germans can be citizens.   No Jew can be a German citizen.
 5. People in Germany who are not citizens must obey special laws for foreigners.
 6. Only German citizens can vote, be employed or hold public office.
 7. Citizens are entitled to a job and a decent standard of living.   If this cannot be achieved, foreigners (with no rights as citizens) should be expelled.
 8. No further immigration of non-German must be allowed.   All foreigners who have come to Germany since 1914 must be expelled.
 9. All citizens have equal rights and duties.
 10. The first duty of a citizen is to work.
 11. All payments to unemployed people should end.
 12. All profits made by profiteers during the war must be shared.
 13. Nationalisation of public industries*.
 14. Large companies must share their profits.
 15. Pensions must be improved.
 16. Help for small shops and businesses; large department stores** must be closed down.
 17. Property reform to give small farmers their land.
 18. An all-out battle against criminals, profiteers, etc., who must be punished by death.
 19. Reform of the law to make it more German.
 20. Improve education so that all Germans can get a job.
 21. Improve people’s health by making a law for people to do sport.
 22. Abolition of the Army, and a new People’s Army in its place.
 23. German newspapers must be free of foreign influence.
 24. Freedom of religion.
 25. Strong central government with unrestricted authority.

[17]
PVVKLARE WIJN9 MAART 2006
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/706-klare-wijn.html

Nederland heeft dringend behoefte aan verandering. Onbehagen en onzekerheid moeten worden overwonnen en plaats gaan maken voor trots en een zelfbewust elan. Nederland moet weer een vrij, vitaal en fatsoenlijk land worden, met sterke burgers, hechte gezinnen, goed onderwijs, een kleine, weerbare overheid, en een sterke economie.
Dat is de inzet van de politieke strijd die bij de volgende verkiezingen zal worden beslecht.De komende periode zal in de politiek hoogst enerverend zijn. Er is een lange en taaie politieke strijd op komst, en de uitslag van die strijd zal zo goed als zeker het politieke beeld in Nederland voor de komende tien jaar bepalen. Keren we definitief terug naar de oude politiek van pappen en nathouden, het verdelen van een steeds kleiner wordende koek, en van een lafhartig multiculturalisme – met een kabinet-Bos waarin Ahmed Aboutaleb minister van integratie, Jan Marijnissen minister van sociale zaken, Wijnand Duivendak minister van justitie, Harry van Bommel minister van economische zaken en Klaas de Vries hoofd van de AIVD zal zijn – of zorgen we voor een rechtse kentering door te kiezen voor duidelijkheid en daadkracht, voor groei en welvaart, en voor het benoemen en verdedigen van onze culturele identiteit?

Nu we de gemeenteraadsverkiezingen nog maar net achter de rug hebben, kijkt iedereen al weer vooruit naar de kamerverkiezingen van (vermoedelijk) mei 2007. Zoals de gemeenteraadsverkiezingen vooral in het teken stonden van de vraag of de oude partijen macht zouden herwinnen na de kiezersrevolte van maart 2002, zo zal het in mei volgend jaar vooral om de vraag gaan of de hergroepering van de oude politiek – na de verkiezingen van mei 2003 – zich zal consolideren, of dat Nederland door allerlei gebeurtenissen en problemen genoeg wakker is geschud om een andere keuze te maken: een keuze voor een politiek die realistisch is, niet te bang is om de werkelijke problemen onder ogen te zien en onconventionele voorstellen te doen om die problemen op te lossen.
De gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 hebben een onthutsende terugval te zien gegeven. In de afgelopen jaren leek zich een voorzichtige kentering in te zetten, een voorzichtige (en hier en daar zelfs vastberaden) koerswending naar een meer rechtse politiek. Maar links heeft in maart 2006, met behulp van vooral veel allochtone stemmen, lokaal een grote overwinning behaald. Als deze trend zich in mei 2007 voortzet, zal ons land in de bestuurlijke wurggreep komen van linkse en centrum-linkse coalities, die ongetwijfeld zullen terugkeren naar een beleid van onverantwoord multiculturalisme, een grote overheid die zich weer overal mee gaat bemoeien, een hogere lastendruk, en verdere nivellering op alle terreinen. Dit dreigende revival van links dient subiet te worden gestopt.Ondertussen is het een misvatting te denken dat de komende strijd zal gaan tussen PvdA en CDA, of tussen CDA en VVD. Al deze partijen representeren niet veel meer dan varianten van sociaal-liberalisme. Natuurlijk zal het steekspel tussen Bos en Balkenende, of tussen Bos en Rutte veel aandacht trekken. Maar die strijd weerspiegelt uiteindelijk een valse tegenstelling. Het echte gevecht gaat tussen de politieke partijen die het bestaande systeem vormen en er zich behaaglijk in thuis voelen (en dat zijn alle partijen van SP tot en met VVD), en de politici die dat systeem willen uitdagen en fundamenteel hervormen. De keuze in mei 2007 gaat dus tussen een oude en een geheel nieuwe politieke cultuur, tussen verstarring en verandering, tussen malaise en elan, tussen oud irrealisme en nieuw realisme, tussen de ‘schapen in schaapsklederen’ (Churchill) van de bestaande politieke partijen enerzijds en anderzijds de GroepWilders/Partij voor de Vrijheid als een brede volksbeweging van veranderingsgezinde realisten.In de lange aanloop naar de volgende Tweede Kamerverkiezingen is het klein-politieke spektakel op ontluisterende wijze losgebarsten. Zo heeft toenmalig VVD-leider Van Aartsen de nodige kritiek op de PvdA geuit, maar wilde hij toch wel met deze partij samen in een coalitie. Maar alleen als de VVD groter dan de PvdA zal zijn. In de Telegraaf zei PvdA-leider Bos, uit angst om uit het politieke midden te worden verdreven, dat hij geen centrum-linkse coalitie met SP en GroenLinks wil. Daags daarna zei hij in een linkse krant dat wij daar ook weer niet uit mochten opmaken dat hij met het CDA wil gaan regeren. En het CDA onthoudt zich volledig van dit soort strategische bespiegelingen omdat het is opgericht om altijd alle mogelijkheden tot het laatste moment open te houden. Al heeft fractievoorzitter Verhagen al wel weer aangekondigd dat ook het CDA best met de PvdA wil gaan regeren, maar alleen als Bos zich tevreden stelt met het vice-premierschap.De GroepWilders wil afscheid nemen van deze cultuur. Het gaat ons om een goede toekomst, en om die reden willen wij een inhoudelijk debat, los van partij- en machtspolitieke overwegingen. Daarom presenteren wij hier onze kernpunten om Nederland te veranderen in een land waar iedereen weer trots op kan zijn. Wij schenken nu klare wijn over onze ambities.Onze tien kernpunten groeperen zich rond drie grote thema’s:
– lagere belastingen
– een harde aanpak van immigratie en integratie, en
– betere scholen,

ofwel:I. Een andere en kleinere, dus betere overheid.
Het gaat dan om de hervorming van de overheid, zowel nationaal als Europees, waarbij de rol van de overheid moet worden teruggedrongen en de burgers, o.a. via een omvangrijke belastingverlaging, weer de ruimte en de vrijheid moeten krijgen om initiatieven te nemen en creativiteit te ontplooien;
II. Immigratie en integratie / zuivere islam
Het gaat dan om de problematiek rond immigratie en integratie, waarbij helder onder ogen moet worden gezien dat veel problemen onontwarbaar verbonden zijn met de intrinsiek anti-westerse houding van de zuivere islam en dat er om die reden duidelijke grenzen moeten worden getrokken en er een einde moet komen aan de koestering van de allochtone bevolkingsgroep als electoraal reservoir van zielig verklaarde mensen;
III. Cultuur: gezin en onderwijs.
Hier gaat het om het belang van een cultureel en moreel fundament onder zowel de democratische rechtsstaat als de vrije markt, het belang dus van gezin, opvoeding en inhoudelijk goed onderwijs1.

I. EEN ANDERE EN KLEINERE, DUS BETERE OVERHEID
Een vrij, vitaal en fatsoenlijk NederlandHet onbehagen in Nederland sluimert voort. Steeds meer Nederlanders zijn bezet met een vaag gevoel van onrust over tal van zaken die volledig uit de hand dreigen te lopen. ‘Te vol, te duur, te egoïstisch’, vatte iemand het onlangs in een tv-programma samen. Nederland is een land van ‘korte lontjes’ geworden, en het economische leven is in de verlammende greep van een gebrek aan elan geraakt.Velen maken zich zorgen over de verkilling en verharding van de samenleving, velen voelen zich onveilig, en velen zijn ongerust over de toekomst van hun portemonnee. Het leven is duur, banen staan op de tocht, en de voorspellingen over onze financieel-economische toekomst blijven somber. Het ideaal van een multiculturele samenleving is een illusie gebleken nu er groepen in de Nederlandse samenleving blijken te bestaan die de westerse (gast-)vrijheid hebben misbruikt voor al dan niet gewelddadig verzet tegen onze democratische rechtsstaat. De klachten over de toestanden in de zorg, bijvoorbeeld de verzorgingstehuizen, en over het niveau van ons onderwijs zijn legio.Velen hebben dan ook het gevoel dat we in Nederland door een kritische ondergrens zijn heen gezakt. Daarbij blijkt dit land in de handen van een politieke kaste te zijn gevallen die vooral met zichzelf bezig is, haar richtingsgevoel heeft verloren en vitale belangen verkwanselt.Sommigen ondergaan dit gelaten, anderen morrend. Het is verontrustend om te zien dat steeds meer Nederlanders hun land ontvluchten: voor het eerst sinds de jaren vijftig zal in 2010 het aantal emigranten het aantal immigranten overtreffen2.  Maar weer anderen zien in de huidige situatie een opdracht om de handen uit de mouwen te steken en van Nederland weer een vrij, vitaal en fatsoenlijk land te maken.De GroepWilders/Partij voor de Vrijheid beschouwt die opdracht als haar reden van bestaan. Wij willen dat Nederland weer een trots en zelfbewust land wordt, met sterke burgers en hechte gezinnen, goed onderwijs, een kleine, weerbare overheid, en een sterke economie.
 
VernieuwingNederland is in de praktijk geen democratie, maar een coalitieland gedomineerd door een partijencratie. Politici dienen zich te schikken naar de leiding van partij en fractie en zullen om die reden zelden heldere en uitgesproken opvattingen verwoorden. In hun onderlinge verkeer trachten partijen zich zo af en toe wel te profileren, maar altijd zonder al te veel afstand te nemen van de anderen, want ze moeten wel weer met elkaar verder kunnen. Politieke discussies in Nederland worden dus altijd door machtspolitieke belangen geïnspireerd en begrensd.Ons land kampt met grote en reële problemen die om krachtdadig beleid vragen. Maar daartoe is allereerst een grondige afrekening nodig met een oude politieke cultuur die meer met zichzelf dan met werkelijke problemen bezig is.Moderne burgers zijn mondig. Zij nemen daarom geen genoegen met een politiek bestel waarin zij als regel één keer per vier jaar naar de stembus mogen en daarna maar moeten zien wat er verder gebeurt, zonder enige mogelijkheid om politici tussentijds ter verantwoording te roepen. Politiek Den Haag heeft zich ontwikkeld tot een abstracte en kunstmatige grootheid die zich van de samenleving heeft geïsoleerd.Na verkiezingen moet de kiezer maar afwachten wat er met zijn stem gebeurt. Zelfs de vraag wie de nieuwe minister-president wordt blijft in die fase van ons parlementaire proces heel lang onbeantwoord.
Wie op het CDA heeft gestemd vanuit de hoop op een ‘rechtse’ coalitie, kan het meemaken dat die partij tijdens een (veelal lange) en ondoorzichtige formatieperiode toch coalitiebesprekingen met de PvdA gaat voeren. Volgens politici van het oude soort is dit allemaal geen probleem: zij vinden dat burgers politici vier jaar lang blind moeten vertrouwen, zoals ook een leerling in een schoolklas zich niet dient af te vragen of de onderwijzer wel het goede met hem voor heeft…
Deze stand van zaken brengt met zich mee dat de werkelijke problemen van dit land – zoals burgers die dag in, dag uit aan den lijve ervaren – niet werkelijk tot de dames en heren politici doordringen. Naar aanleiding, bijvoorbeeld, van de verontrustende rellen in de Amsterdamse Diamantbuurt, waar allochtone jongeren een niet te tolereren bewind van straatterreur uitoefenen, heeft er in de Tweede Kamer een spoeddebat plaats gehad. Na viereneenhalf uur was de conclusie dat alles bij het oude zou blijven – ondanks de erkenning door de minister van Justitie dat alle maatregelen tot nog niet toe niet het gewenste effect hebben gehad.De kiezersopstand van mei 2002 heeft deze kloof tussen burger en politiek hardhandig blootgelegd. Maar alle plannen voor bestuurlijke vernieuwing zijn sindsdien gestrand op de taaie machtsmechanismen van alle bestaande oude partijen. De zittende macht heeft Pim Fortuyn en diens agenda eerst proberen te negeren. Toen dat niet lukte, zocht het deze opdringerige buitenstaander tegen te houden door hem te demoniseren. En toen hij was vermoord, deden de bestaande partijen net alsof zij zijn punt hadden begrepen, en trachtten zij de indruk te wekken dat zij zijn agenda overnamen. Maar zij hebben dat zo gedaan dat het systeem daar versterkt uit naar voren is gekomen – terwijl de implosie van dat systeem het doel van die agenda was.Een burger is zijn leven niet zeker zolang politici in vergaderingen bijeen zijn waarin zij zonder hem over hem besluiten. Over alle zaken waarover de burger zich nog niet heeft kunnen uitspreken maar die toch van groot belang zijn, zeker als ze de toekomst van de Nederlandse democratie direct betreffen (zoals de toetreding van Turkije tot de Europese Unie), moet de burger zich in een bindend referendum kunnen uitspreken.3
Burgers moeten hun volksvertegenwoordigers kennen en in staat zijn hen ter verantwoording te roepen of bij slechte prestaties met hen af te rekenen. Een verandering van het kiesstelsel, die bovendien jaren duurt, is daarvoor niet eens direct nodig. Om de kloof tussen kiezer en gekozene nu al kleiner te maken, bepleiten wij een systeem waarbij de volgorde op de lijst uiteindelijk wordt bepaald door het aantal stemmen dat kandidaten hebben behaald. Als een partij bijvoorbeeld tien zetels behaalt, is het dan niet zo dat de eerste tien op de lijst automatisch in de Kamer komen, maar de tien kandidaten die elk voor zich de meeste stemmen hebben geworven.Ook op plaatselijk niveau moet de kloof worden geslecht. Want daar hebben politici zich eveneens van de bevolking geïsoleerd en vervreemd. Burgemeesters worden na een ondoorzichtig schimmenspel in een bepaalde plaats geparachuteerd, zonder dat de bevolking hem kent of iets van hem weet. Wie zijn eigen burgemeester mag kiezen, zal zich in de levensgeschiedenis van de kandidaten verdiepen, zich van hun opvattingen en ideeën voor de stad of het dorp op de hoogte stellen, en de burgemeester, eenmaal gekozen, nauw volgen en hem aan zijn woord houden. Betrokkenheid bij politieke processen leidt zo ook tot meer verantwoordelijkheid voor de uitkomsten van dat proces. (Het doel van bestuurlijke vernieuwing is dan ook niet om politici in marionetten van de volkswil te veranderen.)
Verdere democratisering dient zich volgens ons ook uit te strekken tot de mogelijkheid dat de bevolking politiechefs, burgemeesters, de minister-president en rechters gaat kiezen. De uitspraken in de zaak tegen de zogeheten ‘Hofstadgroep’ heeft aan het licht gebracht dat er een te grote kloof tussen het rechtsgevoel van de burger en het oordeel van de rechterlijke macht gaapt.Om de kunstmatige kloof tussen burger en politiek te overbruggen kiest de GroepWilders/Partij voor de Vrijheid dus voor verdere democratisering in de vorm van bindende referenda, een nauwere band tussen kiezers en kamerleden, en gekozen burgemeesters, commissarissen van de koningin, de minister-president, politiechefs en rechters.Wat voor Nederland geldt, geldt a fortiori voor Europa. Begonnen als een zone voor vrijhandel tussen soevereine staten, is Europa een politiek orgaan geworden waaraan nationale staten steeds meer soevereiniteit hebben overgedragen. Zo is Europa veranderd in een superstaat die door een bureaucratisch apparaat wordt aangestuurd. De helft van alle Nederlanders ziet de ontwikkelingen binnen de Europese Unie inmiddels als een bedreiging voor de eigen welvaart en de eigen staat.4 
De zogenaamde Grondwet waartegen de bevolking in Nederland en Frankrijk in 2005 ‘nee’ heeft gezegd, had tot een nog verdere uitholling van de soevereiniteit van de lidstaten geleid. Het ondubbelzinnige ‘nee’ (in Nederland lag het percentage op 64 procent) en het daardoor gecreëerde vacuüm, biedt een uitgelezen moment om Europa dichter bij de bevolking te brengen en de ondoorzichtige en ondoordringbare processen binnen het bureaucratische monstrum Brussel af te breken. Volgens het principe van de subsidiariteit moeten bevoegdheden op een zo laag mogelijk niveau worden neergelegd. Aan het zinloos rondpompen van geld via de structuurfondsen moet een einde komen. De landbouwsubsidies dienen zo snel mogelijk te worden afgeschaft. Nog altijd draagt Nederland veel te veel zuur verdiend belastinggeld aan de Brusselse moloch af. Daar moet een einde aan komen. Aan de ongebreidelde uitbreiding van Europa (recent van 15 naar 25 lidstaten) moet een halt worden toegeroepen. En zeker met Turkije, een land dat qua cultuur en traditie buiten de joods-christelijke en humanistische beschaving staat, mag niet over mogelijke toetreding worden onderhandeld.Een Europa dat zich weer gaat beperken tot zijn oorspronkelijke economische doelstellingen, kan drastisch worden afgeslankt. Eén bureau voor een commissaris voor de interne markt, die met de ministers van Financiën van de afzonderlijke lidstaten overleg over het monetaire en fiscale beleid voert, en waarvan de uitkomsten door de nationale parlementen (elk met vetorecht) worden gecontroleerd, volstaat. Instituties als de Europese Commissie en het Europees Parlement worden daarmee overbodig.5 In het algemeen gesproken, zouden we het zo kunnen zeggen (met de Amerikaanse essayist Mark Steyn): moderne, sociaal-liberale landen leggen zich in hoofdzaak toe op de ‘secundaire impulsen’ van de samenleving. Het gaat dan vooral om de arrangementen van de verzorgingsstaat, om de herverdeling van inkomens, om emancipatie en dat soort zaken, die door een politieke elite, bijgestaan door een omvangrijke bureaucratie, moeten worden verwezenlijkt. Zoals de studies van de Engelse socioloog Theodore Dalrymple hebben laten zien is de schaduwzijde daarvan een enorme vernietiging van moreel en cultureel kapitaal doordat een onderklasse door de samenleving in passiviteit gevangen wordt gehouden, beroofd als zij worden van de gedachte dat iedereen in de eerste plaats zelf verantwoordelijk is voor zijn lot en dat iedereen in principe zijn eigen omstandigheden kan verbeteren door zijn best te doen.
De ‘primaire impulsen’ worden in een moderne samenleving maar al te vaak verwaarloosd: veiligheid, orde, gezin en familie, geloof en moraal, demografische kwesties, en de moed tot distantie, vanuit het vertrouwen dat vrijheid en ruimte voor de burgers ondernemingszin en creativiteit naar boven haalt. Als deze kwesties van de eerste rang niet op orde zijn, ontbreken de voorwaarden waaronder afgeleide kwesties van de tweede rang kunnen worden aangepakt.

HandhavingOrde is wel in de eerste plaats maar niet alleen een kwestie van vorming, regels en afspraken. De uiterlijke orde van een samenleving, vastgelegd in wetten, dient ook strikt te worden gehandhaafd.
De mentaliteit die in Nederland heeft gedomineerd, heeft op tal van terreinen verwoestend uitgewerkt. Multiculturalisme mondde uit in onverschilligheid, egalitarisme in debilisering, en de uitgebreide verzorgingsstaat in de vernietiging van ons culturele en morele kapitaal. Diezelfde mentaliteit heeft ordehandhavers in welzijnswerkers veranderd. Zij mochten geen autoriteit uitstralen en het gezag van de wet handhaven, maar moesten vooral begrip voor de plegers van misdaden hebben en hun de sociale hand toereiken. Waar dat toe leidt, werd vorig jaar duidelijk in de rechtszaal, toen enkele Amsterdamse agenten in tranen uitbarstten tegenover het verbale geweld van de moordenaar van Theo van Gogh. Onze rechterlijke macht is vergeven van linkse magistraten die de rechten van daders belangrijker achten dan het onrecht dat zij slachtoffers hebben aangedaan.Ook op dit terrein moet er dus veel veranderen. Om het ‘softe’ en onverantwoordelijke beleid een halt toe te roepen, dienen er in de eerste plaats minimumstraffen voor delicten te komen en hogere maximumstraffen. Het gaat daarbij om een rechtvaardige vergelding van gepleegde misdaden, en laat zien dat wij de bescherming van leven en goed weer serieus willen gaan nemen.Deze opvatting over ordehandhaving brengt ook met zich mee dat het gedaan zal zijn met het roemruchte Nederlandse gedoogbeleid. Drugs, bijvoorbeeld, zijn een groot kwaad, en aan het schimmige systeem waarin drugs gewoon in coffeeshops mogen worden verkocht dient een einde te komen.ElanDe economische malaise die Nederland en Europa in zijn greep houdt, blijkt vooral uit de gelatenheid en het gebrek aan ambities bij vooraanstaande politici. Europese regeringsleiders wilden aan het begin van deze eeuw nog gaan werken aan een –  bij voorbaat tot mislukken gedoemd – tienjarenplan dat Europa de ‘meest dynamische en concurrerende economie’ van de wereld zou moeten maken. Economische groei, innovatie, en werkgelegenheid vormden de hoofdmoot van dit plan. Maar dat is halverwege de rit al drastisch bijgesteld. Volgens oud-premier Kok, in een tussentijdse evaluatie van deze zogenaamde Lissabon-agenda, mogen we al blij zijn wanneer we ‘onze huidige positie’ weten te behouden. Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid wil deze lethargie doorbreken.Onze economie raakt steeds verder achterop bij die van de Verenigde Staten en Aziatische landen. En het linkse alternatief bestaat alleen in een ‘rechtvaardiger’ verdeling van de steeds kleiner wordende koek.
De belangrijkste oorzaak van de stagnatie en achteruitgang van de economie is gelegen in het feit dat de productieve sectoren in de economie te lijden hebben onder de hoge overheidsuitgaven, belastingen en regulering. Meer dan de helft van de opbrengst van economische activiteiten verdwijnt in de zakken van de minister van Financiën. De belastingdruk is dus erg hoog, en een scala aan gedetailleerde regels maakt ondernemen hier veel duurder dan elders.Willen we weer economisch elan terugkrijgen, dan moet de overheid snel kleiner worden. En tegelijk de ruimte en vrijheid van de burger en ondernemer navenant groter. Als de overheid zich vooral op haar kerntaken richt – zoals defensie, wetgeving en veiligheid – creëert zij de voorwaarden die mensen aanmoedigen om welvaart te scheppen en hun leefomstandigheden te verbeteren.De GroepWilders / Partij voor de Vrijheid wil zich daarom inzetten voor een verlaging van de belastingen, het terugdringen van overheidsbemoeienis, en het schrappen van heel veel overbodige regelgeving. De arbeidsmarkt moet veel flexibeler worden, en het is geen enkel probleem als minimaal de helft van de beleidsambtenaren verdwijnt.De financiering van deze belastingverlaging is goed mogelijk door stevig te schrappen in onzinnige beleidsmaatregelen, subsidies, het aantal beleidsambtenaren alsmede  door de afdrachten aan de Europese Unie bijna geheel te schrappen.
 
 
II. IMMIGRATIE EN INTEGRATIE
OrdeEen samenleving heeft een bezield verband nodig: spel- en fatsoensregels, een identiteit, waarden en normen waarover iedereen het in de kern eens is. Sociale cohesie is nooit het resultaat van oeverloze tolerantie, maar van verdraagzaamheid binnen helder gestelde grenzen. Om die regels en grenzen te ontdekken en te verdedigen, moet een land zijn eigen verleden kennen. Hoe is ons land ontstaan, hoe hebben wij in het verleden conflicten tussen rivaliserende groepen beslecht, en in welke maatschappelijke en politieke orde heeft deze geschiedenis geresulteerd? Functioneert die orde nog goed, of moet zij aan nieuwe eisen worden aangepast?Onze Grondwet zegt niets over onze identiteit en afkomst. En dat is een gemiste kans omdat juist deze tekst een opsomming biedt van bijvoorbeeld onze rechten en vrijheden, de belangrijkste verworvenheden van de democratische rechtsstaat. Die democratische rechtsstaat is ontstaan vanuit een eeuwenoude discussie tussen de twee tradities die onze cultuur hebben geschapen: de joods-christelijke en de humanistische. De normen en waarden zoals die in het spanningsveld tussen deze tradities zijn voortgebracht, vormen onze dominante cultuur, en die verdient het als zodanig in een nieuw artikel 1 van onze Grondwet te worden vastgelegd. Zij vormen niet alleen de basis maar ook de grenzen van onze beschaving.Dit nieuwe artikel 1 dient het huidige artikel 1 te vervangen. In het huidige artikel is het beginsel van de non-discriminatie verwoord. Nu zal niemand zich voor discriminatie uitspreken. Maar in de praktijk van alle dag blijkt het gelijkheidsdenken het onmogelijk te maken om problemen te benoemen en indien nodig een gerechtvaardigd onderscheid te maken. Het huidige artikel 1 leidt in de praktijk dus al te vaak tot een inperking van de vrijheid van meningsuiting, en verhindert het maken van gerechtvaardigde onderscheiden door alles op de grote hoop van ‘discriminatie’ te gooien. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld. En dingen – hoe mooi ook – die een heldere discussie en oplossingen in de weg staan, dienen te worden opgeruimd.Nu zich in ons land zo’n 1,6 miljoen allochtonen hebben gevestigd, waarvan zo’n 1 miljoen mensen het islamitische geloof aanhangen, is de vaststelling en verdediging van onze identiteit geen academische kwestie, maar een zaak van hoge urgentie. In zijn politiek-theologische uitwerking is de islam een beweging die zich tegen de westerse beschaving als zodanig richt.
Een nieuwe pacificatie heeft alleen kans van slagen wanneer Nederlandse moslims gaan inzien hoeveel beter zij af zijn wanneer zij zich aan hun vermeend ‘achtergestelde’ positie ontworstelen door ongeclausuleerd te kiezen voor de westerse waarden en normen en de  kansen, mogelijkheden en vrijheden die de democratische rechtsstaat hun biedt. Alleen zij die de kans aangrijpen om hun leven zelf ter hand te nemen en vooruit te komen, en de spelregels van de rechtsstaat erkennen (zoals de scheiding van kerk en staat, het open en voorlopige karakter van democratie, en het recht op religiekritiek), kunnen zich in Nederland ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan het maatschappelijke leven.
De zuivere islam is naar ons oordeel intrinsiek a-democratisch. In liberale, werkelijk gematigde moslims moet worden geïnvesteerd, onder meer door scholing en opleiding en het steviger bestrijden van discriminatie.Open interne kritiek is in de Nederlandse moslimgemeenschap nog altijd niet sterk ontwikkeld. Die kritiek dient zich niet alleen te richten op moslims die er niet voor terug deinzen naar gewelddadige middelen te grijpen om ongelovigen te bestrijden, maar ook op zogenaamd ‘gematigde’ moslims die de doelstelling van de extremistische moslims (een eenheidsstaat gebaseerd op islamitische waarden en normen) delen en alleen voor andere middelen kiezen om die doelstelling te bereiken. De Nederlandse moslims die deze doelstelling wel afwijzen en een hervormende kracht binnen hun eigen gemeenschap kunnen zijn, verdienen zoals gezegd wel alle steun.Zo lang niet duidelijk is dat de Nederlandse moslimgemeenschap de orde en spelregels van de Nederlandse rechtsstaat van harte accepteert, ontbreekt het fundament van vertrouwen dat noodzakelijk is om grondwettelijke rechten en vrijheden in dezelfde mate toe te kennen als aan andere groepen in Nederland die deze orde en spelregels hebben gevormd en dragen. Om een escalatie van problemen te voorkomen en een halt toe te roepen aan een autonoom proces dat tot onherroepelijke uitkomsten kan leiden, bepleiten wij een moratorium van vijf jaar op nieuwe islamitische scholen en moskeeën.Recent zijn pogingen ondernomen om de achterstand op het gebied van de integratie van allochtonen, opgelopen door decennia van ‘soft’, multicultureel beleid, in te lopen. Maar iedereen weet dat de problemen op dit gebied zo groot zijn dat ieder integratiebeleid niet meer dan een futiele dweilpoging blijft zolang het niet aan een stringent immigratiebeleid wordt gekoppeld. Om die reden dienen wij onze grenzen op z’n minst voor een periode van vijf jaar te sluiten voor niet-westerse immigranten die hier niet aan de deur kloppen voor een toeristisch bezoek, voor een studie of voor een tijdelijke werkvergunning maar om zich hier in principe blijvend te vestigen. Het absorptievermogen van de Nederlandse samenleving is te overbelast om op dit terrein geen heldere grenzen te stellen.
De demografische ontwikkelingen spreken voor zich: in Amsterdam en Rotterdam is het aantal autochtone inwoners onder de 21 jaar nu al in de minderheid; respectievelijk 55 en 54 procent van de bevolking van deze steden bestaat uit niet-westerse allochtonen. In Den Haag is 48 procent van de inwoners onder 21 jaar van niet-westerse afkomst en in Utrecht 35 procent.Allochtonen in Nederland scoren disproportioneel hoog in de werkloosheids- en criminaliteitsstatistieken. In veel wijken in Nederland leidt een heuse straatterreur van vooral Marokkaanse jongeren, tot een niet te tolereren islamisering van hele delen van steden. Al sinds 1988 verschijnen er rapporten waarin deze misstanden worden gesignaleerd. Alle tot nog toe getroffen maatregelen hebben geen enkele verbetering gebracht. Daarom wordt het tijd voor onorthodoxe maatregelen. Straatterroristen die zich aan strafbare feiten schuldig maken, moeten worden teruggestuurd naar hun land van herkomst. Wanneer zij zich schuldig maken aan vergrijpen die als minder ernstig worden gezien (zoals ruiten ingooien, spugen, uitschelden), dienen zij bij recidive in een heropvoedingskamp een jaar lang op betere gedachten te worden gebracht. Wanneer zij zich na dat jaar in zo’n heropvoedingskamp opnieuw misdragen, verliezen zij hun Nederlandse paspoort (indien zij een dubbele nationaliteit bezitten), en gaan ook zij terug naar hun land van herkomst.
 III. CULTUUR: GEZIN EN ONDERWIJS
GroepWilders / Partij voor de Vrijheid zet zich dus in voor de bescherming van de democratische rechtsstaat en voor het elan van de vrije markt. De democratische rechtsstaat wordt niet alleen bedreigd door de islam in zijn politiek-theologische uitwerking maar ook door het cultuurrelativisme dat de afgelopen decennia tot de goede toon onder de politieke en bestuurlijke elite in Nederland is gaan behoren.
Maar zowel de rechtsstaat als de vrije markt veronderstelt een cultureel fundament.De orde van de democratische rechtsstaat heeft een fundament nodig, of beter nog: veronderstelt een fundament van deugden die ons leren hoe wij op de juiste manier met onze rechten en vrijheden moeten omgaan. Het gaat in een democratie niet alleen om een uiterlijke maar ook om een innerlijke orde van fatsoen, respect en goede omgangsvormen die ons in instituties als gezin en familie, op scholen en verenigingen wordt bijgebracht. Frits Bolkestein vroeg halverwege de jaren negentig al aandacht voor het onomstotelijke feit dat zowel de rechtsstaat als de economie een morele basis nodig hebben. ‘Het gaat niet alleen om vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid, maar ook, om eens een ouderwets woord te gebruiken, om de deugdzaamheid die het voortbestaan van die vrijheid, gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid moet garanderen.’ Zijn pleidooi voor ‘het belang van de christelijke en humanistische traditie voor onze maatschappij als bindend element’ heeft helaas noch binnen zijn eigen partij noch binnen de breedte van de Nederlandse politiek weerklank gevonden.
 
Genoemde instituties hebben wij de afgelopen decennia niet gekoesterd maar stelselmatig ondermijnd. Aan die periode van gedachteloze verkwanseling moet zo snel mogelijk een einde komen. Niet alleen in het onderwijs, maar ook in de zorg en bij de politie hebben zich de afgelopen decennia ongekende schaalvergrotingen voorgedaan. Fusies en reorganisaties hebben geleid tot dikke managementlagen en organisatiemodellen waarin managers de eigenlijke werkers – onderwijzers en leraren, artsen en verpleegkundigen, politieagenten – hebben gedegradeerd tot anonieme processoren die extern worden aangestuurd. Talloze leraren, verpleegkundigen en politieagenten hebben daarom het gevoel dat hun beroep van hen is afgenomen, met grote onvrede als gevolg. Met name in de verzorgingstehuizen is de toestand vaak mensonterend. GroepWilders / Partij voor de Vrijheid wil terug naar organisaties langs de lijnen van de menselijke maat, de drijvende krachten van onze samenleving hun eergevoel en de mogelijkheid tot ontplooiing van hun specifieke gaven en talenten teruggeven, en hen waar mogelijk beter belonen.Het onderwijs is in het bijzonder het slachtoffer geworden van decennia aan ongebreidelde sociaal-democratische vernieuwingsdrang, die ons uiteindelijk heeft opgescheept met een systeem dat in feite net zo kunstmatig is als ons politieke bestel.6  Het houdt geen rekening met de specifieke talenten van leerlingen, maar zou alle jeugdigen in Nederland het liefst door dezelfde eenheidsworst wringen. Jongens die uitstekend zouden gedijen op een ambachtsschool, zitten zich nu te vervelen op het zogeheten VMBO, en kinderen met meer cognitieve talenten zitten te verpieteren in het studiehuis. En door al die vernieuwingen en reorganisaties is er geen enkel oog meer voor het grote belang van een goed curriculum dat leerlingen niet alleen wat (opzoek-)vaardigheden bijbrengt maar hen in de beste tradities van de westerse beschaving ook werkelijk vormt tot een beter mens en een goed burger.Alhoewel scholen door de overheid worden gefinancierd, behoren zij in de meest eigenlijke zin niet tot het staatsdomein: zij bieden een voortzetting van de opvoeding door het gezin volgens de principes waarvoor de ouders van kinderen kiezen. Dit principe is belichaamd in artikel 23 van onze Grondwet, waarin onder meer de gelijkberechtiging van bijzonder en openbaar onderwijs is vastgelegd. Dit artikel weerspiegelt daarmee een belangrijk principe van onze samenleving en dient daarom te worden gehandhaafd. Op grond van de mogelijkheden die de wet biedt, zijn er in het recente verleden ook tientallen islamitische scholen opgericht. Onderwijs is de geest van de islam wekt geen vertrouwen. Daarom moet de inspectie van deze scholen worden verscherpt, en om dit probleem niet verder uit de hand te laten lopen, dient er paal en perk aan de oprichting van nieuwe islamitische scholen te worden gesteld.Het is echter niet de school maar het gezin waar kinderen door hun ouders worden opgevoed, en in de warmte en beschutting van liefde en trouw tot stabiele persoonlijkheden kunnen uitgroeien. Wat daar mis gaat, kan door geen politiek programma worden gerepareerd. De Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid wil zich daarom inzetten om de positie van het gezin waar mogelijk te versterken.
ConclusieDe GroepWilders /Partij voor de Vrijheid (PVV) wil zich vrij houden van partij- en machtspolitieke spelletjes die de kiezer uiteindelijk alleen maar voor de gek houden en op het verkeerde been zetten. Het beloven van gouden bergen aan de kiezer ten behoeve van een plaats op het pluche, om alle beloftes na de verkiezingen net zo gemakkelijk weer te vergeten, is niet onze stijl. Het gaat ons om een betere toekomst voor Nederland, en om de overwinning van de grote problemen die Nederland momenteel in hun greep houden. We moeten met meer veranderingsgezind beleid ervoor zorgen dat de Nederlandse burger weer trots op zijn land wordt. Ons gaat het dus enkel en alleen om de inhoud. Op de belangrijkste punten die wij noodzakelijk en urgent achten, zal de zittende politieke elite dan ook weinig compromisbereid bij ons vinden. Hieronder de tien belangrijkste punten:De belastingen gaan fors omlaag. De overheid moet krimpen, de regelgeving en ambtenarij verminderen en de koopkracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers moet worden vergroot.De joods-christelijke en humanistische traditie/cultuur  worden als dominante cultuur in een nieuw artikel 1 van de Grondwet vastgelegd. Het huidige artikel 1 Grondwet komt te vervallen.De lidstaten van de Europese Unie dienen zoveel mogelijk soevereiniteit te behouden. Aan de verdere uitbreiding van de EU – zeker met een land als Turkije – wordt een halt toegeroepen. De EU gaat zich vooral met de interne markt en handel bezighouden. Nederland beperkt zijn financiële bijdrage aan de EU verder met vele miljarden per jaar. De Europese Commissie wordt grotendeels en het Europees Parlement geheel afgeschaft. De nationale parlementen worden bevoegd, elk met een vetorecht op ieder (resterend) terrein.Er komt een immigratiestop van vijf jaar voor niet-westerse allochtonen die zich hier blijvend willen vestigen. Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen voor mensen die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten wordt meteen afgeschaft.In verband met het aan onze cultuur vreemde en a-democratische karakter van de islam, komt er voor de periode van vijf jaar een moratorium op de stichting van nieuwe islamitische scholen en moskeeën. Er komt een preekverbod voor buitenlandse imams, alsmede een verbod op het preken in een andere dan de Nederlandse taal. Radicale moskeeën worden gesloten, radicale moslims uitgezet.De discussie over het onderwijs dient zich toe te spitsen op een herstel van het curriculum. Het belang van het gezin voor de opvoeding en vorming van kinderen dient meer erkenning te krijgen.Om de kloof tussen burger en politiek te verkleinen willen wij verdere vormen van democratisering: bindende referenda (te beginnen met twee referenda: een over Turkije wel/of niet in de EU en de ander over de wenselijkheid van de euro), gekozen burgemeesters, politiechefs en de minister-president en een directere band tussen kiezers en volksvertegenwoordiging.Er komen hoge minimumstraffen en hogere maximumstraffen tegen misdrijven. Het bestuurlijke instrument van de administratieve detentie wordt in het kader van de terrorismebestrijding ingevoerd. Straatterrorisme wordt strenger bestraft, mede door de introductie van heropvoedingskampen en denaturalisatie en uitzetting. Het drugsbeleid wordt strenger.Onderwijzers, politieagenten, verplegers en verzorgers, militairen en andere essentiële werkers in de collectieve sector krijgen het respect dat zij verdienen, en worden bij de door ons voorgestane decollectivisering ontzien en waar mogelijk beter beloond.In de zorg zal de nadruk niet langer moeten liggen op ingewikkelde stelselherzieningen, maar op toegankelijkheid en menswaardigheid, zeker als het gaat om de leefsituatie van onze ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen.
 [1] Over diverse onderdelen zullen wij nog met afzonderlijke publicaties komen.[2] Centraal Bureau voor de Statistiek, persbericht van vrijdag 10 februari 2006: ‘Historisch lage bevolkingsgroei’.[3] Groep Wilders / Partij voor de Vrijheid heeft een initiatiefwet ingediend die een referendum over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie mogelijk moet maken.[4] ‘Helft ziet EU als bedreiging’, De Telegraaf van donderdag 9 maart 2006.[5] Volgens het Europese onderzoek van het tijdschrift Reader’s Digest (zie noot 5), heeft 67 procent van de Nederlanders meer vertrouwen in de eigen regering dan in de Europese Commissie.[6] Zie Leo Prick, Drammen dreigen draaien – Hoe het onderwijs twintig jaar lang vernieuwd werd (Amsterdam, 2006). Voor de contouren van een nieuw begin, zie de interviews met Marijke Verbrugge in het programma Buitenhof van 23 oktober 2005 en in HP/De Tijd van 25 november 2005; zie ook www.stichtingaristoteles.nl.

EINDE STUK

EN
PVVONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING13 MAART 2005
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring

Geert Wilders presenteert zijn brede programma voor een beter Nederland. Doel: het land teruggeven aan de burger en een frontale aanval starten op de elite. Wilders bepleit in zijn onafhankelijkheidsverklaring een aantal stevige maar faire maatregelen, die Nederland weer moeten maken zoals ons land bedoeld is: vrij, welvarend en onafhankelijk. 

  Klik hier voor tekst Onafhankelijkheidsverklaring in PDF formaat

door Geert Wilders
(onafhankelijk lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal)

1. Inleiding

De Nederlandse kiezer heeft mij tot nog toe vooral leren kennen als een politicus met strikte opvattingen over de multiculturele samenleving, immigratie, terrorisme en veiligheid. Daardoor heeft de gedachte postgevat dat de nieuwe politieke beweging die ik de komende tijd samen met anderen vorm ga geven, vooral of zelfs uitsluitend een ‘anti-islampartij’ zou worden. Maar niets is minder waar.

De problemen met betrekking tot de (radicale) islam zijn weliswaar ernstig en verdienen om die reden een veel steviger antwoord dan het huidige kabinetsbeleid geeft, maar de problematiek waarmee Nederland worstelt, wortelt veel dieper. We hebben te maken met een serie samenhangende crises die voortvloeien uit de incompetentie van de politieke elite in Brussel en Den Haag, die onmachtig blijkt problemen zakelijk te benoemen en voortvarend op te lossen. Ons land is onveilig, de publieke ruimte is verloederd, de economie kwakkelt, en de publieke sector is een puinhoop.

Mijn thema is vrijheid.
De nieuwe politieke beweging zal het herwinnen van onze vrijheid centraal stellen omdat het met onze politieke, culturele en economische vrijheid en onafhankelijkheid slecht is gesteld.

Ik stel vrijheid daarom centraal. De vrijheid dat je moeder ‘s avonds veilig over straat kan, de vrijheid dat je van je salaris genoeg overhoudt om aan je eigen gezin uit te kunnen geven, de vrijheid die je hebt omdat je oude dag is veiliggesteld, de vrijheid die er is omdat ons bedrijfsleven weer floreert, de vrijheid die je hebt omdat de regering je gezin beschermt tegen terroristen, de vrijheid van een baan en een goed bestaan, de vrijheid om als land onze eigen beslissingen te nemen.

Die boodschap wil ik brengen in een land dat nu nog door een politieke elite is geschaakt en is onderworpen aan een bewind dat onvoldoende opkomt voor het behoud van onze democratische rechtsstaat, onze veiligheid, onze welvaart en onze onafhankelijkheid. De grote partijen – PvdA, CDA en VVD – zijn het met elkaar over de belangrijke kwesties gewoon eens, zoals recentelijk ook weer blijkt uit hun unanieme steun voor de Europese grondwet en de Turkse toetreding tot de Europese Unie.

Onder hun leiding is de Nederlandse middenklasse genegeerd. De zogenaamde progressieve tijdgeest houdt Nederland al dertig jaar in de ban van politieke correctheid, een megalomane overheid, multiculturalisme en onderwerping aan Brusselse bureaucraten. Van die tijdsgeest heeft ook mijn vorige partij – de VVD – zich nooit onafhankelijk willen verklaren, maar zij is meegegaan – tot op de dag van vandaag – op een hellend vlak van pappen en nathouden.

Ik houd veel van Nederland – maar steeds minder van het Nederland zoals dat nu is.
Ik ben er trots op hoe wij er hier met elkaar in zijn geslaagd een vrije, welvarende en veilige samenleving op te bouwen. Die verliest echter steeds meer van haar glans.
Alles in mij verzet zich tegen de gedachte dat wij deze samenleving zouden moeten aanpassen aan de waarden en normen van een islamitische cultuur die wezensvreemd is aan de onze. Collega-politici verwijten mij dat de voorstellen die ik op dit punt heb gelanceerd, ‘niet kunnen’: wetten en verdragen zouden de uitvoering van mijn voorstellen in de weg staan. Die houding maakt mij boos. Men heeft het eerst allemaal laten gebeuren en fout laten lopen, maar heft nu de handen in de lucht en roept: ‘Sorry, maar we kunnen er niets meer aan doen’.
Nodig is een stevige politieke wil die definitief afrekent met een bestuurscultuur van het zich verschuilen achter een zelf opgeroepen onmacht om dingen te veranderen. En er moet veel veranderd worden.

Wij moeten ons allereerst realiseren dat wij niet machteloos staan. Wij kunnen zelf vorm geven aan de geschiedenis, ons lot als volk in eigen hand nemen, zelfstandig besluiten nemen over de staatkundige, culturele en economische inrichting van ons land. Wij moeten onszelf bevrijden van een cultuur van lage verwachtingen.

Ik ben geen politicus die zijn handen in de lucht heft en zich op die manier tegenover de kiezers wil verontschuldigen. Ik verafschuw schijnheilig politiek correct gedrag.
Een volksvertegenwoordiger dient zijn verantwoordelijkheid te nemen, zijn rug recht te houden en boven alles op te komen voor de belangen van de mensen in het land. Daarom denk ik creatief na over maatregelen om al onze problemen te pareren. Als internationale verdragen ons hinderen bij het dienen van onze eigen belangen, moeten we die verdragen aanpassen en indien nodig opzeggen. We moeten durven dromen en aldus mogelijk maken wat in Den Haag onmogelijk wordt geacht.

Ik bepleit dus een geheel nieuwe politiek, met een volledig andere stijl en inhoud. Niet alleen praten maar handelen. Geen Haags geneuzel maar zakelijk naar oplossingen zoeken, dat is mijn adagium.

De manier waarop Nederland de afgelopen decennia is geregeerd, is de belangrijkste oorzaak van onze problemen. Ik wil niet dat een elite van laffe en bange mensen (van welke partij dan ook) dit land nog langer schaakt. De politiek-correcte ‘sorry-cultuur’ met betrekking tot het multiculturele drama is maar één voorbeeld van die gijzeling van Nederland door die politieke elite. Ik wil die elite daarom ook op andere fronten bestrijden. Ik wil dit land teruggeven aan zijn burgers.

In deze onafhankelijkheidsverklaring bepleit ik een aantal stevige maatregelen, die Nederland weer moeten maken zoals ons land bedoeld is: vrij, welvarend en onafhankelijk. Onze geschiedenis dwingt ons tot een strijd die niet vrijblijvend is, maar wel noodzakelijk. Die strijd gaat immers over het voortbestaan van Nederland als herkenbare natie, een land dat op het punt staat zijn eeuwenoude wortels vaarwel te zeggen en deze in te ruilen voor multiculturalisme, cultuurrelativisme en een Europese superstaat, en dat allemaal onder de leiding van een zelfvoldane politieke elite die allang de weg kwijt is.

Van die elite verklaar ik mij onafhankelijk.

2. Economie en sociaal beleid

Dat de Nederlandse overheid haar verantwoordelijkheden zo heeft verwaarloosd, is het directe gevolg van een veranderde taakopvatting. De overheid is zich met steeds meer zaken gaan bemoeien en is steeds hogere belastingen gaan heffen om al deze taken uit te voeren. De belastingdruk is inmiddels zo hoog dat iedere werkende pas in juni ophoudt met voor de overheid te werken. Ook de lokale lasten lopen de spuigaten uit. De gemiddelde Nederlandse burger wordt geconfronteerd met een falende overheid waaraan hij wel een steeds groter gedeelte van zijn salaris moet betalen.

Een omvangrijk en gedetailleerd uitgewerkt stelsel van uitkeringen, subsidies en voorzieningen heeft veel burgers afhankelijk gemaakt van een overheid die als een moedertje waakt over haar kinderen die bij het minste of geringste ‘zwak’ of ‘behoeftig’ werden verklaard. Die taakstelling heeft een enorme bureaucratie in het leven geroepen, en de afhankelijkheid die het wekte heeft tot gemakzucht en inactiviteit geleid.

Mijn sociaal-economische programma bestaat uit een zichzelf versterkende trits van het afstoten van onnodige overheidstaken, bureaucratie en regulering. Daarmee worden enerzijds belastingverlaging mogelijk gemaakt en anderzijds banen geschapen. Dit zorgt voor een positief ondernemingsklimaat. De economie kan dan sterk groeien en daar wordt iedereen beter van. Om een eind te maken aan het misbruik dat hand in hand gaat met de te royale Nederlandse verzorgingsstaat, bepleit ik de invoering van een basisstelsel. We kunnen daardoor onze solidariteit concentreren op de groep die het echt nodig heeft.

Ik weet natuurlijk dat er mensen zijn die echt ziek zijn of echt geen werk kunnen vinden. De overheid moet hun een gedegen sociaal vangnet bieden, altijd en overal. Juist door de toegang tot de sociale zekerheid voor niet-werkwilligen verder te beperken, en fraude en oneigenlijk gebruik van uitkeringen hard aan te pakken, ontstaat er ruimte voor solidariteit met de echt kwetsbaren. Voor hen wil ik knokken.

Bovendien zorgt een groter aantal werkenden voor een groter draagvlak voor het ouderdomspensioen AOW. De manier waarop de generatie van de wederopbouw in veel verpleeghuizen wordt behandeld is ronduit schandalig en een fatsoenlijk land onwaardig. Ik schaam mij daarvoor. De problemen in de verpleeghuizen zijn niet alleen een gevolg van organisatorische problemen maar ook van vele bezuinigingen en een toenemende werkdruk én onderwaardering van hardwerkend verplegend personeel. Dat is onacceptabel in een beschaafde samenleving. Daarvoor zal structureel extra geld vrij worden gemaakt moeten worden. Ik ben daartoe met veel overtuiging bereid. Een samenleving die ouderen geen leefbaar en menswaardig bestaan biedt, is geen knip voor de neus waard.

Maar ik wil burgers vooral weer de macht en de ruimte teruggeven om hun eigen leven onafhankelijk vorm te geven. En met ruimte bedoel ik vooral financiële ruimte. Ik ben dus voor forse belastingverlagingen, zowel voor particulieren als voor bedrijven. Steeds wanneer landen de belastingen sterk verlagen, zoals recent weer in Ierland en Oost-Europa, zien ze hun economie floreren.

Dit pleidooi voor belastingverlaging is dus alles behalve onverantwoord populisme. Lage belastingen en een kleinere overheid zijn de beste garantie voor economische groei. Overheidsuitgaven ondermijnen de economische groei. Het snoeien in allerlei regeltjes en vermeende voorrechten (de ‘verworvenheden’ van de vakbonden) leidt tot een flexibilisering van de arbeidsmarkt die het bedrijfsleven enorm zal stimuleren. En het zijn bedrijven – vooral het midden- en kleinbedrijf – die banen scheppen, niet de overheid.

Het ten onrechte veel geprezen ‘Rijnlandse model’ heeft ervoor gezorgd dat Europa de zieke oude man van de wereld is geworden. De daling in de werkgelegenheid in 2004 is volgens het CBS de grootste in ruim twintig jaar. In het laatste kwartaal van 2004 had Nederland zelfs een krimpende economie. Europa (en Nederland) vergrijst, investeert te weinig in innovatie, heeft onderwijs dat kwalitatief ondermaats is en heeft te veel immigranten die vanuit een kansloze situatie te snel en in te grote hoeveelheden zijn binnengekomen.

Over de kansen op lange termijn van onze economie wordt in Nederland nauwelijks nagedacht. Ondertussen accelereert de Amerikaanse economie bij de onze vandaan, en zijn China en India bedreigende concurrenten. Economische stagnatie en verval kunnen snel gaan. Argentinië, bijvoorbeeld, was rond 1900 één van de rijkste landen ter wereld, maar stortte binnen twee decennia bijna volledig in. Dat mag Nederland niet overkomen. Daarom moet onze economie weer excelleren. Minder praten en meer ondernemen. Een gezonde middenklasse is voor een gezonde economie van levensbelang. De inkomenspositie van de middeninkomens in ons land verdient meer aandacht.

Om het Argentijnse scenario te voorkomen kom ik met een Plan voor een nieuwe Gouden Eeuw voor economische groei, met forse maatregelen op diverse terreinen:

 • Belastingverlaging, inclusief de alsmaar stijgende lokale lasten die meteen moeten worden bevroren en daarna jaarlijks moeten dalen.
 • Deze politiek van belastingverlaging dient uit te monden in een vlaktaks, die economische groei sterk zal stimuleren en om die reden zichzelf grotendeels financiert.
 • De hypotheekrenteaftrek blijft evenwel te allen tijde bestaan.
 • Deregulering. De bestaande regelgeving moet met zeker 50 procent worden beperkt. Voor iedere nieuwe regel dienen er eerst twee te worden afgeschaft. Om te beginnen kan het ministerie van Economische Zaken de deuren sluiten.
 • Investeringen in Research & Development, het stimuleren van innovatie, en de langere bescherming van patenten.
 • De afbouw van ‘Nederland subsidiestaat’, want geld rondpompen is nutteloos en kostbaar. Laat de burger maar zelf bepalen aan welke goede doelen we geld geven.
 • Ontwikkelingshulp verdwijnt, behoudens noodhulp. Het huidige niveau van OS-hulp van 0,8% BBP (4 miljard euro per jaar structureel) wordt teruggebracht naar 0,1%, uitsluitend te gebruiken voor noodhulp. De functie van Minister van Ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven.
 • Om de ontwikkeling in arme landen te bevorderen worden internationale handelsbelemmeringen voor deze landen en hun producten afgeschaft.
 • Harde aanpak van fraude en corruptie, zeker ook bij de overheid.
 • Meer mensen aan het werk door het afschaffen van het minimumloon en versoepeling van het ontslagrecht.
 • Een ongenadige inkrimping van de overheid (inclusief een grondige herziening van het ambtenarenrecht): 50% minder ambtenaren.
 • Het poldermodel moet op de helling, zonder pardon, en dat betekent dus het einde van de praat- en overlegpaleizen als de SER en de Stichting van de Arbeid.
 • Het afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van CAO’s.
 • Maar tegelijkertijd fors meer geld voor verzorgingstehuizen.
 • Een hardere aanpak van fraude en oneigenlijk gebruik van de sociale zekerheid zodat meer solidariteit kan ontstaan met de echte kwetsbaren in onze samenleving.
 • Geen export van uitkeringen – van kinderbijslag tot WAO – buiten de EU.
 • Remigratie wordt krachtiger gestimuleerd.
 • Uitkeringsgerechtigden die niet volledig arbeidsongeschikt zijn moeten als tegenprestatie voor hun uitkering maatschappelijke taken verrichten (in de zorg, bij de plantsoenendienst, etc.) tot zij weer reguliere arbeid verrichten.
 • Beperking kinderbijslag tot de eerste twee kinderen.
 • Meer aandacht voor de inkomenspositie van de middengroepen.
 • Over vergunningen wordt door de overheid altijd binnen een vastgestelde redelijke termijn beschikt.

3. Europa

De uitverkoop van Nederlandse belangen en de eigen Nederlandse identiteit blijkt bovenal uit de manier waarop politici steeds meer soevereiniteit aan een kaste van Brusselse bureaucraten overdragen. De nieuwe Europese Grondwet zet de Nederlandse soevereiniteit in de uitverkoop.

In een lang proces van steeds weer kleine stapjes is een autonoom proces in gang gezet dat zal resulteren in een ondemocratische Europese eenheidsstaat, los van en ver verheven boven de lidstaten van de Europese Unie. Een Europa dat mijlenver af staat van de burger. Door de geleidelijke afschaffing van de nationale democratie en de politieke onafhankelijkheid wordt Nederland dus definitief een provincie van een Europese superstaat, waarbinnen de rol van enkele grote landen steeds groter zal worden, en Nederland zijn beleid op tal van terreinen ondergeschikt zal moeten maken aan dat van de Europese Unie. Onze soevereiniteit als natie – als land dat heel goed weet hoe het zijn eigen problemen moet oplossen – wordt verkwanseld. En dit alles terwijl nu al veel van onze wetgeving vanuit de Brusselse bureaucratie afkomstig is, en het geheel aan Europese wet- en regelgeving al meer dan 100.000 pagina’s beslaat. Tegelijkertijd is Nederland wel een van de grootste netto-betalers aan Europese technocraten, onder meer om de vergaderpaleizen van Straatsburg en Brussel in stand te houden.

Feit is dat met de nieuwe Europese Grondwet geen substantiële taken worden gerepatrieerd naar de lidstaten. De bevoegdheden van de EU worden alleen maar verder uitgebreid, van immigratie tot het strafrecht. Dat zijn allemaal zaken die Nederland veel beter zelfstandig kan regelen. Het strenge Deense immigratiebeleid komt niet dankzij Europa maar dankzij het feit dat de Denen hier eerder voor een opt-out hebben gekozen en daardoor met succes hun eigen weg kunnen gaan. Oftewel: waar Nederland de zeggenschap over het immigratiebeleid kwijtraakt aan Brussel, blijven de Denen wel baas in eigen huis.

De Nederlandse kiezer is ondertussen nooit iets gevraagd. Integendeel, hij wordt voortdurend voorgelogen. Het opgeven van de harde gulden voor de nieuwe euromunt zou niet tot grote prijsstijgingen leiden, verzekerde minister Zalm.
Het tegendeel is waar, zoals iedereen weet die de laatste jaren nog wel eens buiten is geweest. Turkije moet zo nodig lid worden van de Europese Unie.
De onderhandelingen zullen hard zijn, zo verzekerden ons de Europese regeringsleiders. Maar op de dag waarop het licht voor Turkije op groen werd gezet, ontkrachtten zij hun eigen woorden met een vaag compromis over de status van Cyprus.

Ik ben voor:

 • De instelling van een speciale Verdragsherzieningscommissie, die alle verdragsverplichtingen van Nederland evalueert en voorstellen formuleert om alle verdragen die niet in ons eigen belang zijn – omdat die verdragen ons te zeer beperken in onze vrijheid om ons eigen beleid te formuleren en uit te voeren – te heroverwegen dan wel unilateraal op te zeggen;
 • Het verwerpen van de Europese Grondwet, omdat wij te veel bevoegdheden – bijvoorbeeld op belangrijke terreinen als immigratie en strafrecht – kwijtraken aan de bureaucraten uit Brussel. Maar ook omdat grote landen – door de toename van gekwalificeerde meerderheidsbesluiten en de introductie van het criterium van bevolkingsaantallen als basis voor het stemgewicht – straks meer invloed krijgen op onze interne wetgeving dan Nederland zelf. Het schrappen van meer dan zestig veto-rechten is ook onacceptabel, evenals het verliezen van een Nederlandse eurocommissaris met stemrecht. Nederland moet onafhankelijk blijven;
 • Het niet verder uitbreiden van de Europese Unie.
  Turkije erin, Nederland eruit;
 • Een status aparte voor Nederland binnen de EU, zoals ook de Denen en de Britten die hebben. Wij moeten onze autonomie behouden op het terrein van de immigratie. Nooit zal een Brusselse ambtenaar of een Franse politicus mogen beslissen hoeveel immigranten Nederland op dient te nemen. Ook het strafrecht, de verzorgingsstaat, het buitenlandse beleid, het visserij- en landbouwbeleid en andere belangrijke beleidsterreinen dienen in Nederlandse handen te blijven. We moeten heronderhandelen over onze verhouding met de EU;
 • Nederland moet, samen met andere landen die geloven in vrijhandel, zo snel als mogelijk formele onderhandelingen openen met de lidstaten van NAFTA om te komen tot een Atlantische Vrijhandelsassociatie;
 • De euro is een groot probleem. Het stabiliteitspact is een lachertje – veel grote Europese landen als Frankrijk, Italië en Griekenland hebben de criteria aan hun laars gelapt. Ik bepleit daarom het niet verder uitbreiden van landen die deelnemen aan de euro, en als dat onverhoopt wel gebeurt, moeten we de euro heroverwegen. Liever een sterke gulden dan een zwakke euro;
 • De Nederlandse financiële bijdrage aan de EU is van een absurde omvang. Net als Margaret Thatcher moet ons land weigeren nog langer in die mate mee te doen aan dit circus. Ik pleit voor een EU die 90% van zijn huidige taken afstoot, en dus kan de Nederlandse bijdrage ook met 90% omlaag.

4. Antillen

Gelet op het gevaar en de instroom van (drugs)criminaliteit, en gezien de grote corruptie en het bestuurlijk onvermogen van de Antillen, zal de regering met kracht moeten bevorderen dat de Antillen geen onderdeel meer zullen uitmaken van het Koninkrijk der Nederlanden.

 • De Antillen mogen geen onderdeel meer uitmaken van het Koninkrijk.

5. Veiligheid

De gijzeling van Nederland door een van de bevolking vervreemde elite blijkt ook uit de nonchalante manier waarop politici zijn omgegaan met het probleem dat burgers het meest na aan het hart ligt: criminaliteit en veiligheid.
Wij willen niet dat het publieke domein wordt bezet door, bijvoorbeeld, intimiderend rondhangende jongeren, of dat onze straten door geweld en diefstal tot één grote no-go-area worden door het toenemende straatterrorisme, vaak (maar niet uitsluitend) gepleegd door personen van Marokkaanse afkomst. We willen veilig over straat kunnen lopen, op ieder uur van de dag. En we willen dat wij zelf, ons gezin en onze bezittingen in ons eigen huis veilig zijn.

De terechte zorgen op dit punt werden in het verleden schamperend weggeveegd – ze heetten het gevolg van een abonnement op een verkeerd ochtendblad. De pakkans is te klein, de straffen zijn te laag en worden slechts voor een deel uitgezeten, en dat in gevangenissen die zich niet door strenge soberheid onderscheiden.

Als de overheid er voor de burgers is, en niet andersom, dan betekent dat in de eerste plaats dat de staat de levens van burgers tegen geweld en onveiligheid dient te beschermen. Justitie behoort dus tot de topprioriteiten van een goede overheid. Als leidend principe op het terrein van de veiligheid dient de overheid niet primair voor de dader maar voor het slachtoffer te kiezen. Ik kies altijd voor slachtoffers van criminaliteit en nooit voor de daders. In een rechtsstaat moeten de schuldigen worden bestraft en de onschuldigen beschermd. De Nederlandse rechtsstaat voldoet al lang niet meer aan dit criterium. Het rechtvaardige karakter van onze rechtsstaat is achter de horizon verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor noodgedwongen pragmatisme en een ontoelaatbare relativering van misdaad.

In Nederland is de politie – buiten haar schuld – vaak in geen velden of wegen te bekennen omdat het kabinet de politie vooral bonnen voor lichte verkeersovertredingen uit laat schrijven: in 2005 meer dan 10 miljoen.
Deze ontwikkeling heeft ertoe geleid dat in Nederland niet meer alles op alles wordt gezet om elke vorm van criminaliteit te bestrijden, maar dat het meer een kwestie is geworden van roeien met de riemen die er nog over zijn. Als gevolg van dat uitgangspunt kunnen bedreigde burgers niet worden geholpen en beschermd, terwijl er wel alles aan wordt gedaan om veroordeelde criminelen na hun gevangenisstraf van een normaal leven te verzekeren. Dat is de wereld op zijn kop.

De verzwakte en verdwaalde Nederlandse rechtsstaat is daarom toe aan een grondige structuurverandering. Meer professionaliteit in de rechtspraak, meer democratische controle op gerechtelijke beslissingen, een vervolgingsbeleid waardoor elke misdaad wordt vervolgd, en meer aandacht voor de daad en het slachtoffer dan voor de dader zijn enkele van de punten die deze structuurverandering te weeg moeten brengen.

We moeten de politie grondig herorganiseren. No-go-areas zijn onaanvaardbaar. Desnoods zetten we naast de ME ook het leger in om de orde te herstellen. Het gebrek aan voldoende investeringen in mankracht zijn essentieel, maar bureaucratie is, zo mogelijk, een nog grotere vijand van de veiligheid. Iedere aangifte dient vlot en serieus behandeld te worden. Politiebureaus dienen in het gehele land dag en nacht geopend te zijn.

Met name op het terrein van de veiligheid is dus een serie concrete noodmaatregelen hard nodig, zoals:

 • De invoering van het three strikes you’re out -principe: na drie geweldsmisdrijven levenslang.
 • De invoering van minimumstraffen.
 • Het verhogen van de straffen voor geweldsdelicten.
 • Vijf gevangen op één cel, liever dan één veroordeelde te vroeg op straat.
 • De afschaffing van het principe van de verjaring bij ernstige geweldsmisdrijven.
 • De afschaffing van vervroegde invrijheidsstelling.
 • De afschaffing van onbewaakt proefverlof voor TBS’ers.
 • De afschaffing van taakstraffen voor geweldszaken en bedreiging.
 • De invoering van heropvoedingskampen.
 • De invoering van meer structurele schadevergoeding aan slachtoffers.
 • De uitbreiding van preventief fouilleren naar heel Nederland.
 • De samenvoeging van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie tot één ministerie van Veiligheid.
 • Het fors uitbreiden van het aantal politieagenten, zodat deze weer dienstbaar worden aan de burger en bekeuren weer plaatsvindt omdat de wet wordt overtreden en niet om zoveel mogelijk geld binnen te halen.
 • Het (internationaal en nationaal) mogelijk maken dat criminelen die geweldsmisdrijven hebben gepleegd en een dubbele nationaliteit hebben worden gedenaturaliseerd zodat ze kunnen worden uitgezet.
 • Waar nodig wordt ook het leger ingezet voor de openbare ordehandhaving

6. Onderwijs

Een goede samenleving begint met goed onderwijs. Door de jarenlange dominantie van de PvdA op het ministerie van Onderwijs zit ons land nu opgescheept met een systeem van basisvorming en ‘eerste’ en ‘tweede fases’ dat het onderwijs inhoudelijk volledig heeft uitgehold. Goed burgerschap is een van mijn thema’s, en daarom bepleit ik ervoor dat leerlingen grondiger worden getoetst op gedegen kennis omtrent cultuur, nationale identiteit en verleden die een belangrijke bijdrage aan hun persoonlijkheidsvorming zal leveren. Dit moet de focus zijn van het waarden- en normendebat dat anders in vaagheid blijft steken. Overigens moeten we af van de gedachte dat ambtenaren in Den Haag het curriculum moeten voorschrijven. Laat ouders en leraren de inhoud van het onderwijs zelf maar bepalen, en laat het vervolgonderwijs vervolgens studenten selecteren.

In plaats van al die grote en logge anonieme gefuseerde leerfabrieken wil ik kleinschalige scholen naar de menselijke maat terug zien. De ambachtsschool, broedplaats van generaties hardwerkende Nederlanders, komt terug. Hetzelfde geldt voor tuchtscholen voor die leerlingen die de boel verzieken en een strenge aanpak behoeven.

Onderwijsvrijheid is een groot goed, behalve wanneer die vrijheid wordt misbruikt voor de introductie van een type onderwijs dat zich tegen onze samenleving keert. Inspectie en kwaliteitsbewaking blijven daarom belangrijk. Voor een ministerie van Onderwijs zie ik geen noodzaak. Dat zal worden afgeschaft. Het gaat om goede, gemotiveerde docenten die vertrouwen en ruimte moeten krijgen. Aan de huidige diarree aan centralistische directieven en circulaires van het ministerie van Onderwijs dient een einde te komen.

Binnen de islam en de moslimgemeenschap wordt de scheiding tussen kerk en staat niet volledig erkend. Het oprichten van islamitische scholen kan dan ook niet anders dan als een voorbode van separatie en achterstand worden gezien omdat deze scholen geen bijdrage leveren aan de ontwikkeling van Westerse burgerschapsdeugden. Artikel 23 van de Grondwet blijft bestaan maar islamitische scholen mogen niet worden opgericht. Ongelijke gevallen hoeven niet gelijk te worden behandeld.

 • Leerlingen worden grondiger getoetst op gedegen kennis van cultuur, nationale identiteit en verleden.
 • De ambachtsscholen en tuchtscholen komen terug.
 • Het ministerie van Onderwijs wordt afgeschaft.
 • Vertrouwen in docenten en ouders wordt hersteld, zij krijgen het primaat.
 • Islamitische scholen mogen niet worden opgericht.

7. Immigratie en integratie

Islam en democratie zijn onverenigbaar. Wel zijn moslims voor onze democratie te winnen. Waar ik me tegen verzet is het misbruik dat groepen moslims maken van de rechten en vrijheden van onze rechtsstaat. Sommigen misbruiken de vrijheid van godsdienst om haat te zaaien, de vrijheid van onderwijs om kinderen op te zetten tegen onze samenleving, en de vrijheid van vereniging voor activiteiten die gericht zijn op de omverwerping van onze samenleving. We hebben een juridisch stelsel dat het (nu nog) onmogelijk maakt om mensen (potentiële plegers van aanslagen bijvoorbeeld, of jongeren die een trainingskamp in Afghanistan willen gaan volgen) preventief te arresteren of criminelen die geweldsmisdrijven hebben gepleegd en een dubbele nationaliteit hebben te denaturaliseren en uit Nederland te verwijderen.
Dit zal moeten veranderen.

We zullen (islamitisch) radicalen die ons onze rechtsstaat en grondrechten willen ontnemen en bereid zijn daartoe geweld te gebruiken, het gebruik van deze grondrechten moeten ontnemen. Dat verzwakt de rechtsstaat niet maar maakt haar alleen maar sterker. Dit kan al in Duitsland.

Hoewel het aantal asielzoekers de afgelopen jaren daalde is het aantal nog steeds te hoog, het grote aantal afwijzingen spreekt boekdelen. Daarom worden in Nederland voorlopig geen asielzoekers meer toegelaten; alle politieke vluchtelingen dienen in de regio te worden opgevangen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor die politieke vluchtelingen voor wie aantoonbaar in de regio geen opvangmogelijkheid is, met een maximum (quotum) van 5.000 per jaar. Ons absorptievermogen hebben we immers reeds enige tijd geleden overschreden.

Het gebruik van hoofddoekjes in publieke functies wordt verboden.

Internationale verdragen belemmeren ons de juiste maatregelen te nemen tegen het integratieprobleem, zoals het (voorlopig) sluiten van onze grenzen door het tijdelijk stopzetten van de immigratie als het gaat om gezinsvorming en -hereniging van niet-westerse allochtonen uit landen als Marokko en Turkije. Als Turkije straks lid is van de Europese Unie en wij vroeg of laat een invasie van migranten te verwerken krijgen, kunnen we hen niet meer dwingen tot het volgen van een integratiecursus omdat zij dan EU-burgers zijn.

Niet alleen dienen radicale imams Nederland te verlaten, ook het sluiten van radicale moskeeën (en de ontbinding van hun besturen) dient veel krachtiger ter hand te worden genomen. Financiering uit radicale hoek – zoals van salafitische groeperingen uit Marokko of het wahhabitische Saoedi-Arabië – dient te worden verboden.

Een harde aanpak op al deze punten zal niet alleen de Nederlandse samenleving ten goede komen maar ook positieve effecten hebben voor de meerderheid van de in ons land verblijvende moslims die niets met extremisme of terrorisme van doen hebben.

Nederland is vol. De problemen met integratie zijn immens. Ik wil dat de integratie van in Nederland verblijvende allochtonen een succes wordt, maar dweilen met de kraan open is zelden effectief. Daarom moet de immigratie worden beperkt en de grenzen voor niet-westerse allochtonen – als het gaat om gezinsvorming/hereniging voor minstens vijf jaar te worden gesloten. Huwelijksmigratie gericht op huwelijken tussen neven en nichten wordt definitief verboden. Allochtonen die al in Nederland verblijven moeten een niet vrijblijvende wettelijke integratieplicht krijgen. Indien zij onvoldoende integreren dienen zij – indien zij de Nederlandse nationaliteit niet bezitten – als sanctie hun verblijfsvergunning te verliezen en Nederland te verlaten, ongeacht de periode die zij reeds in Nederland hebben doorgebracht.

Het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit wordt minder gemakkelijk gemaakt. Alleen personen die aan alle inburgeringseisen voldoen, minstens tien jaar legaal in Nederland werkzaam zijn geweest én gedurende die tien jaar geen enkel misdrijf hebben gepleegd, komen voor de Nederlandse nationaliteit in aanmerking. Zolang men geen Nederlander is kan geen beroep worden gedaan op sociale zekerheid.

Integratie betekent kiezen voor de Nederlandse samenleving. Het is onlogisch om mensen die niet de Nederlandse nationaliteit hebben, stemrecht te geven. Het stemrecht voor gemeenteraadsverkiezingen van mensen die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten wordt dan ook afgeschaft.

Het Nederlands is onze landstaal en dit zal worden vastgelegd in de Grondwet.

Alle teksten en mededelingen vanwege de overheid worden uitsluitend in het Nederlands weergegeven. Geen folders in het Arabisch of het Turks.

 • (Islamitische) radicalen kunnen grondrechten worden ontnomen.
 • Er worden voorlopig in de regel geen asielzoekers meer toegelaten, opvang vindt plaats in de regio, voor uitzonderingen gaat een quotum gelden.
 • Het gebruik van hoofddoekjes in publieke functies wordt verboden.
 • Immigratie in het kader van gezinsvorming- en hereniging wordt voor 5 jaar verboden, huwelijken tussen neven en nichten worden nooit meer met immigratie gefaciliteerd.
 • Radicale moskeeën worden gesloten, hun besturen ontbonden.
 • Financiering uit extremistische landen wordt verboden.
 • Naturalisatie kan alleen indien men tien jaar in Nederland werkzaam is geweest en gedurende die tien jaar geen misdrijf heeft gepleegd, tot die tijd kan men geen beroep doen op de sociale zekerheid.
 • Het stemrecht van niet-Nederlanders bij gemeenteraadsverkiezingen wordt afgeschaft.
 • Alle teksten vanwege de overheid worden uitsluitend in het Nederlands weergegeven.

8. Straatterreur

Straatterreur is een enorm probleem dat te veel wordt genegeerd. Straatterreur vindt in vele steden en dorpen plaats en wordt vaak – doch niet uitsluitend – gepleegd door allochtonen. Dit kan niet langer worden getolereerd. De bescherming van burgers en gezinnen dient krachtiger ter hand te worden genomen. Het plegen van geweldsmisdrijven dient te kunnen worden bestraft met denaturalisatie en uitzetting. Hier geldt ook het beginsel van reciprociteit. Waar bijvoorbeeld Marokko mensen met een dubbele nationaliteit die in Marokko een misdrijf plegen kan denaturaliseren en uitzetten, valt niet in te zien waarom Nederland Marokkanen met een dubbele nationaliteit die in Nederland een misdrijf plegen, niet hetzelfde zou behandelen. Het kabinet dient in Europees verband draagvlak te vinden voor een wijziging van het Europees verdrag inzake nationaliteit, zodat dit mogelijk wordt. Als dit niet mogelijk wordt, zeggen we dit verdrag unilateraal op.

 • In geval van een dubbele nationaliteit moeten geweldmisdrijven kunnen leiden tot denaturalisatie en uitzetting.

9. Grondrechten

De vrijheid van meningsuiting is het grootste goed in een vrije democratische samenleving en prevaleert dan ook boven andere grondrechten. Voor de rest dient de nevenschikking van de grondrechten te worden gehandhaafd.
Een imam die een politicus dood wenst, mag dat – hoe verwerpelijk ook – wensen en zelfs uitspreken. Dat laat onverlet dat aanzetten tot haat, oproepen tot geweld of andere misdrijven strafbaar zijn en dat de wet voldoende mogelijkheden biedt om tot vervolging over te gaan. Ook de vrijheid van godsdienst is door onze Grondwet trouwens al beperkt. De grondwetgever heeft immers gesteld dat er vrijheid van godsdienst is, ‘behoudens ieders verantwoordelijkheid voor de wet’. Het aanzetten tot haat, oproepen tot geweld (jegens vrouwen, homoseksuelen of de democratische rechtstaat) dient krachtiger door het OM te worden vervolgd.

 • De vrijheid van meningsuiting is het belangrijkste grondrecht.

10. Kiezers en gekozenen

Burgers willen een andere politiek. Uit het feit dat ongeveer een kwart van het electoraat bij gemeenteraadsverkiezingen op lokale partijen stemt, blijkt een afkeer van de oude politiek en de wens om te komen tot vernieuwing. Ik wil landelijk opkomen voor lokale partijen zonder ze formeel te representeren.

De gijzeling waarin Nederland door de politieke elite wordt gehouden blijkt vooral ook uit de minachtende manier waarop de Binnenhovelingen met de kiezer omgaan. Eens in de vier jaar (normaal gesproken) mag de burger naar de stembus. Maar de dames en heren politici maken in een schimmig proces van coalitievorming vervolgens zelf wel uit wat er met die stem gebeurt. De kiezer heeft geen enkele grip op het systeem dat ervoor zorgt dat zijn stem mensen in de Tweede Kamer brengt die hij niet eens kent. Laat staan dat die Kamerleden zich geroepen voelen zich tegenover hem te verantwoorden over hun keuzes en stemgedrag. De Tweede Kamer zit vol met grijze muizen die een preoccupatie met het nastreven van eigenbelang gemeenschappelijk hebben en niet of nauwelijks worden afgerekend op hun functioneren. Er moet ook een einde komen aan de vriendjespolitiek: het onderling verdelen van de mooie baantjes in het openbaar bestuur (zoals bijvoorbeeld Commissarissen van de Koningin, burgemeesters en andere functies in adviesraden en het openbaar bestuur) door de gevestigde partijen.

Van dit systeem dat zichzelf in stand houdt en zich van de samenleving heeft ge?soleerd, heb ik een grondige afkeer. Op een keerpunt in de geschiedenis van Nederland hebben onze voorouders hun onafhankelijkheid uitgeroepen door een acte van verlating (1581) . Zij zegden daarmee hun steun op aan een vorst die dacht dat het volk er voor hem is en niet hij voor het volk. Ook om die reden is een onafhankelijkheidsverklaring opnieuw op zijn plaats.

Ik wil dat de politiek zich niet langer doof houdt voor de problemen waarmee gewone mensen dagelijks worstelen. Om die reden ben ik een warm voorstander van directere vormen van democratie.

Ik ben dus voor:

 • Een kiesstelsel waarin kiezer en gekozene in een meer directe relatie tot elkaar staan en de gekozene zich tegenover de kiezer heeft te verantwoorden; geen introductie van een districtenstelsel maar wel een stelsel dat de band tussen kiezer en gekozenen vergroot en transparanter maakt: zoals meer gewicht toekennen aan het aantal stemmen dat kandidaten krijgen voor hun plek op de lijst.
 • Het aantal voorkeursstemmen dat nodig is om rechtstreeks in de Kamer te worden gekozen wordt fors verlaagd.
 • Bindende referenda bij onderwerpen die van essentieel belang zijn voor de toekomst van ons land, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in de Grondwet of het sluiten van belangrijke verdragen.
 • Terugdringing van het aantal provincies (als vrijwel overbodige bestuurslaag) tot vier provincies.
 • Afschaffing van de Eerste Kamer, waarvan de functie als chambre de réflexion door de Raad van State kan worden overgenomen.
 • Het reduceren van het aantal Tweede Kamerleden tot honderd in plaats van hondervijftig, zodat zij zich meer met hoofdzaken kunnen bezighouden.
 • De afschaffing van subsidies aan politieke partijen, die zichzelf moeten gaan bedruipen door zelf op transparante wijze steun en financiering in de samenleving te verwerven.
 • De directe verkiezing door de bevolking van de burgemeester met grote bevoegdheden, politiecommissarissen in de grote steden en van de leden van rechtbanken; introductie van juryrechtspraak zodat de stem van het volk ook in de rechtbank wordt gehoord.
 • Onafhankelijke, pluriforme media, en daarom voor de beperking van de publieke omroep tot maximaal één net, uitsluitend te gebruiken door de NOS. De overheidssubsidie naar alle andere publieke omroepen/omroepverenigingen wordt onmiddellijk en definitief gestopt.
 • Het terugdringen van hevig bijklussende bestuurders zoals de Commissarissen van de Koningin. Alles wat door de belastingbetaler betaalde overheidsfunctionarissen meer bijverdienen dan 10% van het salaris wordt verplicht in de schatkist gestort.
 • Het onmiddellijk afschaffen van de wachtgeldregelingen voor politici en bestuurders en hen net als andere burgers onder de normale sociale zekerheidsnormen laten vallen.
 • Het onmiddellijk invoeren van een sollicitatieplicht voor ex-Kamerleden en andere oud-politici.

11. Kortom

Het Nederland waarvan ik houd is een Nederland dat weer vrij, veilig en welvarend zal zijn en waar de overheid er is voor de burgers en niet andersom:

 • Een Nederland dat zijn eigen identiteit handhaaft en daar trots op is, zich niet laat overnemen of aanpast aan wezensvreemde culturen, of die zijn identiteit laat verwateren door op te gaan in supranationale instellingen.
 • Een Nederland dat niet meer in de ban is van de angst, voor aanslagen of voor straatterreur, en dat de criminaliteit en de dreiging van het terrorisme dus voortvarend terugdringt met passende maatregelen.
 • Een Nederland met een gezonde en concurrerende economie, en met een veel kleinere overheid en lagere belastingen, omdat die overheid het niet langer als haar taak ziet zich met van alles en nog wat bezig te houden, maar zich op haar kerntaken zal toeleggen.
 • Een Nederland met een florerend midden- en kleinbedrijf en extra aandacht voor de positie van de hardwerkende mensen met een middeninkomen; beiden zijn de ruggengraat van onze samenleving.
 • Een Nederland dat jongeren kansen biedt, respectvol omgaat met ouderen en investeert in een menswaardig bestaan van mensen in verpleeghuizen.

Dit is in grote lijnen mijn programma. Over al deze onderwerpen en vele andere belangrijke thema’s die hier niet besproken zijn – van gezondheidszorg tot milieubeleid – zal ik mij nog nader verklaren. Maar dit is in hoofdlijnen wat de kiezer van mijn nieuwe politieke beweging mag verwachten. Mijn programma doet waar nodig enerzijds een beroep op een sterke overheid, maar wil de macht en invloed van die overheid op andere terreinen terugdringen. Ik geloof namelijk in de kracht, de trots en het eergevoel van Nederlandse burgers. Ik weet dat zij de ruimte willen hebben om hun verantwoordelijkheden te nemen en hun leven zelf vorm te geven.

Wie gepamperd wil worden, en bereid is daarvoor een groot deel van zijn zuur verdiende geld bij de belastingdienst in te leveren, moet bij Wouter Bos van de PvdA zijn. Wie net als het Liberaal Manifest niet wil kiezen tussen links of rechts moet bij de VVD zijn. Wie zeggenschap over zijn eigen leven wil, in een land dat hem vrijheid en veiligheid biedt en een beroep op zijn zelfredzaamheid en creativiteit doet, is welkom bij mijn nieuwe beweging.

De keuze is aan de Nederlandse burger. Ik ga vrij en onafhankelijk mijn weg. Ik zal mijn programma verder compromisloos uitwerken, verfijnen en concretiseren. Ik kom met een lijst van gekwalificeerde kandidaten met ruggengraat voor de Tweede Kamer. Dit alles op het daartoe geschikte moment.

Ik spreek de hoop en de wens uit dat mensen die de inhoud van dit pamflet onderschrijven, willen bijdragen aan de ontwikkeling van de nieuwe politieke beweging. Ik roep hen op die steun te geven.

Ik hoop dat de Nederlandse burger met mij de weg naar een beter Nederland wil afleggen. Zonder excuses en voorbehoud kies ik voor een vrij en welvarend en onafhankelijk Nederland. Onze gezinnen, onze geschiedenis en onze toekomst verdienen dat.

Ooit veranderden onze voorouders een moerasdelta in een oase van tolerantie en economisch succes, met een vlag die over de hele wereld synoniem is met vrijheid. Die vlag verdient het in vrijheid te blijven wapperen.

Geert Wilders
13 maart 2005

[18]

”[NADIA ZEROUALI]”Ik blijf het verbazingwekkend vinden, dat ik als geboren engetogen Winterswijkse met Marokkaanse roots, door Wildersweggezet kan worden als tweederangsburger.”RTL VERKIEZINGSDEBAT
https://www.rtlxl.nl/programma/rtl-verkiezingsdebat/9bd35a34-3c70-360b-a6ab-6144eb176bab?t=3913
ZIE VOOR TEKST, NOOT 5

[19]

PVVKLARE WIJN9 MAART 2006
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/706-klare-wijn.html

EN
PVVONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING13 MAART 2005
https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article/30-publicaties/684-onafhankelijkheidsverklaring
ZIE VOOR VOLLEDIGE TEKSTEN, NOOT 17
[20]

”De heer Wilders (PVV): ……….. 

”Wat de Marokkanen betreft: wij als PVV en ik hebben nooit gezegd dat er geen Marokkanen zijn die deugen. Dat is totale onzin. Dat hebben we nooit gesuggereerd. Er zijn heel veel Marokkanen die deugen. Maar zegt u niet dat er geen Marokkanenprobleem is. Er is een Marokkaans gif in de Nederlandse samenleving. ”

TWEEDE KAMER, 3e VERGADERING, 

DONDERDAG 19 SEPTEMBER 2019

PLENAIRE VERSLAGENhttps://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/detail/eb1ddda0-449e-4c2c-b6cf-e3ba1eaf5938

”[Verslaggever Geen Stijl interviewt Geert Wilders [PVV] over ”het Marokkanenprobleem”]
[Wilders]”We hebben een Giga Marokkanenprobleem, ik heb het het vergif van de Nederlandse samenleving genoemd”[1.58-2.00, onderstaand Youtube filmpje]  
Verslaggever:”Het Marokkanenprobleem, u benoemt dat heel duidelijk een Marokkanenprobleem.Had meneer Rutte een punt, dat hij zei van ja, het zijn toch niet alle Marokkanen….”1.36-242 Geert Wilders [PVV];;”Dat heb ik ook gezegd. Ik heb ook nooit gesuggereerd, dat alle Marokkanen niet deugen, er zijn heel veel Marokkanen, die wel deugen, maar we hebben natuurlijk een giga Marokkanenprobleem.Als je kijkt naar die hele Marokkaanse Mokro Maffia…”…….”’Marokkaanse jongeren, en dan heb ik het niet eens over de echte Maffia zoals waar we het nu over hebben,in Marokko.gaan de.agenten in het dorp vaak met een stok achter de kinderen aan en de ouders snappen dat en vinden dat terecht, daar is  respect voor de politie.Hier heeft men geen respect voor het gezag.””’Krijgen ze koffie en als de agent wat doet, dan krijgt hij een interne procedure aan zijn broek, dan moet hij uitleggen, waarom hij geweld heeft gebruikt, er wordt ze geleerd om geen of beperkt geweld te gebruiken.Ik zou zeggen: ”De lat erover, letterlijk en figuurlijk, zorg ervoor, dat ze weten, dat ze gezag krijgen voor de Nederlandse politie….”

YOUTUBE.COM

GSTV: HEEFT NEDERLAND EEN MAROKKANENPROBLEEM?

TEKST:

[Verslaggever Geen Stijl interviewt Tweede Kamer politici]'[Verslaggever]”Op dag twee van de Algemene Politieke Beschouwingen is het zoeken naar wat vuurwerk.Maar er was vanmorgen wel een beetje vuurwerk tussen Geert Wilders en MarkRutte.Want Geert Wilders heeft het heel duidelijk over ”Marokkanenprobleem”, terwijl Mark Rutte liever zegt ”er is een probleem met sommige Marokkanen”[Wilders aan het woord in de Tweede Kamer]0,19-0.33 ”Over de Marokkanen mevrouw de voorzitter.Wij hebben als PVV en ook ik, nooit gezegd, dat er geen Marokkanen zijn,die deugen, dat is totale onzin, dat heb ik nooit gesuggereerd, er zijn heel veel Marokkanen,die deugen, maar zegt u niet, dat er geen Marokkanenprobleem is.” [Premier Rutte]0.33-1.03 ”Het woord ”Marokkanenprobleem”, ik probeer mij te realiseren wat dat betekent als je televisie kijkt en je bent hiernaartoe gekomen of je hebt kinderen of kleinkinderen, die hier geboren zijn en die kinderen en kleinkinderen proberen hier een bestaan op te bouwen.Als die horen een ”Marokkanenprobleem” dan raakt het dus ook hen en voor mij als liberaal en als lid van deze samenleving, deze liberaal-democratische samenleving is het cruciaal dat we mensen altijd op hun individuele gedrag beoordelen en nooit op de groep waartoe zij behoren, als zij geen verantwoordelijkheid hebben voor wat die groep als geheel doet.”[Verslaggever vraagt aan Jesse Klaver/Groen Links]”Is er een Marokkanenprobleem of niet?”Jesse Klaver:”Ach……” [loopt weg][Verslaggever stelt dezelfde vraag aan Kees Verhoeven, D’66]Kees Verhoeven [D’66]:”Er is geen Marokkanenprobleem..”[Verslaggever stelt vraag aan Peter Kwint, SP]Peter Kwint [SP]:”Er is voor mij een criminaliteitsprobleem”Kees Verhoeven [D’66]:”Er is geen Marokkanenprobleem”Tunahan Kuzu [Denk]”Ach, schei toch uit”Kees Verhoeven [D’66];;”Maar er is geen ”Mariokkanenprobleem”[Verslaggever aan Ferdinand Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid]Ferdinand Grapperhaus [CDA];;”Eh nou, ik ben het helemaal met de premier eens, daar sluit ik mij helemaal bij aan bij wat hij daarover heeft gezegd”[Verslaggever aan Farid Azarkan, Denk]Verslaggever:Meneer Azarkan, goedemiddag, mag ik u even wat vragen….Farid Azarkan [Denk]NeenVerslaggever vervolgt:Naar aanleiding van de heer Wilders: ”Is er een Marokkanenprobleem?”Farid Azarkan [Denk]:’Eh…..’Ik denk zeker in het hoofd van Geert”[Verslaggever interviewt Geert Wilders [PVV] over ”het Marokkanenprobleem”]Verslaggever:”Het Marokkanenprobleem, u benoemt dat heel duidelijk een Marokkanenprobleem.Had meneer Rutte een punt, dat hij zei van ja, het zijn toch niet alle Marokkanen….”1.36-242 Geert Wilders [PVV];;”Dat heb ik ook gezegd. Ik heb ook nooit gesuggereerd, dat alle Marokkanen niet deugen, er zijn heel veel Marokkanen, die wel deugen, maar we hebben natuurlijk een giga Marokkanenprobleem.Als je kijkt naar die hele Marokkaanse Mokro Maffia….Verslaggever:”Is dat het….hij zegt, u had het Mokro Maffia moeten noemen, de rest is wel Okay…..”Geert Wilders:”Nou ja, ja, nou niet de rest.Er zijn er ook heel veel Okay, maar er zijn er ook heel veel NIET Okay.We hebben een Giga Marokkanenprobleem, ik heb het het vergif van de Nederlandse samenleving genoemd [1.58-2.00], waarmee ik niet alle Marokkanen bedoel, maar wel een hele hoop, waar….ik een paar wilde noemen [2.05], voorbeelden te noemen Amsterdam nu en veel andere steden waar ze gewoon de baas zijn op dit moment, waar ze granaten, raketwerpers, weet ik wat allemaal, advocaten vermoorden [2.14], dat is met geen pen te beschrijven, wie is daar de baas en het bestuur wat zegt, dat wetten handhaven maar een rechts dingetje is, kijkt u naar de Syrie-gangers, 80 procent van de Nederlandse terroristen, die naar Syrie gaan, zijn gegaan en terug zijn gekomen, zijn Marokkanen.Vraag mensen op straat naar de criminaliteit waar ze op Koopavond tot op de scholen van hun kinderen last van hebben, het zijn heel vaak Marokkanen, we hebben een giga Marokkanenprobleem en dat moet je kunnen zeggen, zonder dat je daarmee suggereert, dat het alle Marokkanen zijn….”[Geert Wilders  1.36-242]Kees Verhoeven [D’66]:[2.42-3.10]”Het deugt niet  om een hele grote groep mensen, die een kenmerk met elkaar delen, namelijk dat ze een bepaalde afkomst hebben, om daarvan te zeggen:”Die hebben dus allemaal een probleem veroorzaakt, want er zijn heel veel mensen met een Marokkaanse of Turkse of Bulgaarse achtergrond, die heel goed functioneren in ons land.Er zijn ook mensen uit die groep, net zoals uit de groep van mensen, die hier altijd vandaan zijn gekomen en geboren zijn en ook achtergronden hebben heel lang terug uit Nederland, die ook voor problemen zorgen…..”Geert Wilders: [3.10-4.04]”Marokkaanse jongeren, en dan heb ik het niet eens over de echte Maffia zoals waar we het nu over hebben,in Marokko.gaan de.agenten in het dorp vaak met een stok achter de kinderen aan en de ouders snappen dat en vinden dat terecht, daar is  respect voor de politie.Hier heeft men geen respect voor het gezag.”[Verslaggever]”Hier krijgen ze koffie en een sigaretje…”Geert Wilders:”Krijgen ze koffie en als de agent wat doet, dan krijgt hij een interne procedure aan zijn broek, dan moet hij uitleggen, waarom hij geweld heeft gebruikt, er wordt ze geleerd om geen of beperkt geweld te gebruiken.Ik zou zeggen: ”De lat erover, letterlijk en figuurlijk, zorg ervoor, dat ze weten, dat ze gezag krijgen voor de Nederlandse politie, de politie wil wel, het ligt denk ik niet aan de politie, maar het ligt aan het feit, dat ze en onvoldoende gesteund worden en bang zijn voor tienduizenden procedures die ze krijgen, als ze een keer hard optreden, we hebben het gezien met de man, die de Bruidsstoet in Rotterdam iets wilde doen, hij werd tegen de vlakte gegooid.In Amerika….of in Marokko zouden ze dat wel nalaten, het hele dorp zou met de lat eroverheen worden gegaan en daar kunnen we een voorbeeld aan nemen.”[4.04]Kees Verhoeven [D’66]   [4.04-4.08]
”We moeten nu echt zorgen, dat we onze rechtsstaat verdedigen.Dat heeft iedereen gisteren gezegd.[Verslaggever]: ”Wanneer gaat dat dan gebeuren,Wanneer komen er nou weer meer rechercheurs bij?”Kees Verhoeven [D’66] :”Er worden maatregelen voor genomen. Er wordt geld in geinvesteerd, Er wordt geld….”[Verslaggever onderbreekt Kees Verhoeven]:”Waar men nu voor kiest….waar men nu voor kiest, is in samenwerking met NCTV, advocaten te gaan beveiligen, wat mij een heel slim plan lijkt.Maar dat is natuurlijk pleisters plakken.Het gaat…..het probleem ligt veel dieperHet probleem ligt veel dieper, Het ligt bij, gewoon mensen, die zich gewoon vogelvrij hebben verklaard hier, die zich nergens meer wat van aantrekken, en dan denk ik toch, dat het probleem ligt bij de politie, die te weinig mankracht heeft en die graag wat harder zou willen aanpakken, zoals ze bijvoorbeeld wel in landen als Marokko en Turkije doen, daar wordt je veel harder aangepakt.Kees Verhoeven [D’66]  4.45-4.54
”Ja maar dat ….die vrijheid is denk ik ook weer niet goed, want we willen ook weer niet naar landen waar je richting politiestaat of een overdreven harde aanpak van de politie tegen groepen mensen gaat, dat is ook weer niet….”[Verslaggever onderbreekt Kees Verhoeven]:”U wilt liever thee drinken, koffie drinken……een koekje erbij…..”Kees Verhoeven [D’66]:”Nu ga je weer de uitersten opzoeken. Ik zal het heel duidelijk zeggen:
”De mensen, die de wet hier overtreden, met verschrikkelijke dingen, moeten hard worden aangepakt….”[Verslaggever onderbreekt Kees Verhoeven opnieiw:”Dan moet je daar de middelen voor hebben en die zijn er op dit moment niet.”Kees Verhoeven [D’66]:
”Die worden al, dat heeft de premier ook terecht gezegd, die worden de afgelopen jaren zijn die in meerdere mate vrijgemaakt en wordt eraan gewerkt.Er moet nu, de capaciteit moet inderdaad omhoog, je moet ook kijken wat je kan doen om ervoor te zorgen, dat politie en leger hun werk goed kunnen doen.Dat is inderdaad op een aantal punten voor verbetering vatbaar, er moet aan gewerkt worden.Maar jij begon dit vraagstuk over het woord ”Marokkanenprobleem”, je kunt altijd zeggen, dat mensen een probleem veroorzaken en wet over veroorzaken…., maar het is nooit een homogene groep, dat zijn allemaal verschillende mensen in Nederland, die allemaal, als ze de wet overtreden, op dezelfde manier moeten worden aangepakt, het is niet EEN groep met EEN afkomst.”Geert Wilders: [5.35-6.43]”De recherche in Amsterdam, de vakbonden hebben al jaren geleden geroepen: ”We hebben er twee, drie duizend rechercheurs bij, willen we het goed aan kunnen pakken, willen we ze in de smiezen pakken.Inmiddels zitten, dat weten we ook uit heel veel rapporten, zitten die Marokkanen, die bazen daarvan, die Taghi en zijn vriendjes, miljardairs zijn het vaak, die zitten in Dubai, die zitten in Marokko, die zitten tot en met Zuid-Amerika, en die zitten daar hier de jongetjes van twintig jaar en alles aan te sturen, dus ze zijn bijna onaantastbaar.Dus je moet recherchewerk doen, je moet ze aanpakken, je moet ze oppakken, je moet ze,,,je moet desnoods van politie tot leger, je moet alles erop inzetten om die rechtsstaat maar te beschermen en dit kabinet heeft dat laten lopen, het cru e is, dat Grapperhaus, de minister van Justitie, dit vorig jaar al zei, niets heeft gedaan, drie dagen geleden voor oud bewindslieden, twitterde hij trots, sprak over de kracht van de rechtsstaat in Nederland en…ja, mensen vragen zich af, met reden, zijn ze nog wel de baas, is Grapperhaus en Rutte nog wel de baas, we hebben een besturende hoofdstad wat eigenlijk geen wetten wil handhaven en we hebben de Marokkaanse Maffia, die bepaalt wie, wanneer ze omleggen, wat ze doen, er gaan miljarden in om, en het zijn kaboutertjes hier in de Kamer, die daartegen in het verweer komen.”  [5.35-6.43]Tunahan Kuzu [Denk] : [6.43-6.56] 
”Er zijn ook heel veel Marokkaanse advocaten met een Marokkaanse achtergrond, die zich ook heel erg geraakt worden en dan die simpele populistische taal van een Marokkanenprobleem, daar neem ik echt gewoon keihard afstand van en dat zouden jullie ook moeten doen!”  [6.43-6.56][Verslaggever]:”Nou ja, maar daarom stel ik gewoon  eerlijk en open de vraag…..”Tunahan Kuzu [Denk]  [6.59-7.04]Of je dit ook echt uitzendt, dat jullie dit ook doen en dat de kijkers van Geen Stijl daar ook afstand van gaan nemen.”  [Kuzu maakt aanstalten, weg te lopen]
[Verslaggever tegen Kuzu]:  
”Nou kun je zeggen, er is wel een probleem met Marokkanen soms.”Tunahan Kuzu [Denk] [komt nog even terug] [7.07-7.20]
”Neen, maar daar gaan we weer, maar…een probleem met Marokkanen: ” er is…degene, die verantwoordelijk is voor de aanslag heeft een Marokkaanse achtergrond, maar dat betekent toch niet dat we een probleem hebben met alle Marokkanen …..” [7.07-7.20][Verslaggever tegen Kuzu]”Waar komt Mokro Maffia dan vandaan?”Tunahan Kuzu [Denk]:[7.22- 7.31]”Maar dat is dus inderdaad een groep, die is georganiseerd rondom mensen met een Marokkaanse achtergrond, maar dat betekent dus niet, dat alle Marokkanen onderdeel zijn van de Maffia.”  [7.22- 7.31]
Geert Wilders: [7.32-8.13]”Zet in op politie en als je ze pakt, pak ze ongenadig, of ze nou hoog of laag in het echelon zitten.Laat zien, dat, ook al is het onderdeel van het businessmodel, dat je er rigoureus mee omgaat, dat is het enige wat werkt en laat de mensen in Nederland zien, dat ze weer veilig over straat kunnen zijn, want er wordt nou ongeveer iedere dag wel ergens, wat ze noemen in Amsterdam, een eitje op straat gelegd, een granaat, we hebben afgehakte hoofden op straat gezien, we hebben raketwerpers naar de, naar de Nieuwe Revu gezien, we hebben brandende auto’s in het Telegraaf gebouw gezien, collega’s van u, van de Telegraaf en andere media worden al beveiligd.Dat hadden we nooit zover mogen laten komen!We hebben de rotzooi in ons land binnengehaald en nooit wat aan gedaan en dat kan nou niet meer, want anders zijn wij niet meer de baas, maar is de Marokkaanse Maffia de baas.”  [7.32-8.13]  

EINDE GEEN STIJL INTERVIEW

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 20 bij/”RTL verkiezingsdebat 2021/Wilders versus Zerouali/Fascisme bestrijd je met strijd, niet met een kopje thee

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.