Noten 1 t/m 10/Wilders is weer aan de gang

[1]
PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICSTHESISHENK BOVEKERK 
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics Henk Bovekerk (s475630) Tilburg University the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major) Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert Fall Semester 2011   
http://www.henkbovekerk.nl/wp-content/uploads/2020/01/BA-Thesis-Henk-Bovekerk.pdf

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018

RACISM IN THE NETHERLANDS/PARTY FOR FREEDOM/PVV,WILDERS AND THE POISON OF RACISMASTRID ESSED1 MAART 2014
https://www.astridessed.nl/party-for-freedom-pvv-wilders-and-the-poison-of-racism/

A TSUNAMI OF RACISM/POLITICAL VIEWS OF MR WILDERSASTRID ESSED
https://www.indymedia.org.uk/en/regions/world/2007/04/369132.html

UITPERS.BEPVV OVERWINNING EUROPESE VERKIEZINGEN TEKENAAN DE WANDASTRID ESSED1 JULI 2009
https://www.uitpers.be/pvv-overwinning-europese-verkiezingen-teken-aan-de-wand/

[2]

PVV/FORUM VOOR DEMOCRATIE/VIJF VOOR TWAALFASTRID ESSED5 MAART 2018
https://www.astridessed.nl/pvv-forum-voor-democratie-vijf-voor-twaalf/

GEPUBLICEERD DOOR AFA FRYSLAN
https://www.afafryslan.nl/2018/02/15/pvv-en-forum-voor-democratie-het-is-vijf-voor-1200u/

[3]

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI INTERVIEWT THIERRY BAUDETVOOR VRIJHEIDSBOEK EN NOEMT HEM ”INSPIREREND”/NORMALISERING FASCISME UIT ONVERWACHTE HOEKASTRID ESSED6 MEI 2019

NATIONAAL COMITE 4 EN 5 MEI EN THIERRY BAUDET/NORMALISERINGFASCISME/MIJN REACTIE OP ANTWOORD COMITE OP MIJN EERDEREBRIEFASTRID ESSED8 JUNI 2019
https://www.astridessed.nl/nationaal-comite-4-en-5-mei-en-thierry-baudet-normalisering-fascisme-mijn-reactie-op-antwoord-comite-op-mijn-eerdere-brief/

[4]

ZIE NOOT 3

[5]

”De nazi’s stelden de grondwet buiten werking met een machtigingswet, lieten communisten en socialisten oppakken en vastzetten in concentratiekampen, verboden politieke partijen en vakbonden, zuiverden ondertussen hun eigen partijtop en maakten zich op voor een grondige nazificering van de hele maatschappij.”
DUITSLAND INSTITUUTGESCHIEDENIS:HET DERDE RIJK SAMENVATTING, 1933-1939
https://duitslandinstituut.nl/naslagwerk/57/het-derde-rijk

[6]
YOUTUBE.COMFVD’ER TEGEN D’66 KAMERLID: ”UW TIJD KOMT NOG WEL”

”[2.52-3.06][Van Houwelingen. Forum voor Democratie, afgekort FvD]”Okay, via de voorzitter:De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet…te vergelijken met deperiode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moetzich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!” [3.06]”……….
[3.22-3.41][Sjoerdsma, D’66] ” Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaaktin de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:Die zegt:”Uw tijd komt nog wel.U komt voor een tribunaal te staan”

[Van Houwelingen, FvD]:”Bent u bereid om de minister hier erop aan te spreken van eh, dat ie de eh, wets…..op het matje moet roepen, dat ie volgende week bij de Raad AlgemeneZaken…Letland de les moet lezen….Bent u bereid om dat te doen?”[Kamervoorzitter Ockje Tellegen]:”De heer Sjoerdsma”[Sjoerdsma, D’66]:”Ik zou zeggen:Meneer van Houwelingen, wees eens een man.Als uw fractievoorzitter dat soort uitspraken doet, dat soortwalgelijke uitspraken, over de Tweede WereldoorlogOver een minister.Hem ervan beschuldigt, massamoord te begaan.En dat hij dan niet durft te zeggen:”Ja, daar sta ik achter, ik neem dat niet terug.Of durft te zeggen, in vraag van mij, op aansporing van mijom het wel terug te nemen.Hij durft het gewoon niet te herhalen, hij staat hier eenbeetje bedremmeld mij te beschuldigen, dat ik geen antwoord heb]gegeven, maar ik heb hem antwoord gegeven, klip en klaar, ikben het met u eens, wat in Letland gebeurt, kan niet en als deminister daar iets van wil zeggen in de Europese Raad, hij heeft mijn steun.Maar nu u, meneer van Houwelingen.U.Want het gaat hier over de waardigheid van het parlement.De waardigheid van onze democratie en ik wil van u weten:Staat u achter die uitspraken, die verachtelijke uitspraken van deheer Baudet of niet en neemt u het terug?”[Kamervoorzitter]:”De heer Sjoerdsma, heel graag via de voorzitter, dat haalt ietsvan de emotie….”[Sjoerdsma. D’66]”…..via u, mevrouw de voorzitter”[Kamervoorzitter]:”De heer van Houwelingen”[Van Houwelingen, FvD:”Voorzitter, ik zal deze…….. een antwoord geven.Met welke….u bent dus heel erg ontevreden met de vergelijkingmet de Tweede Wereldoorlog.Okay, met welke periode mogen we uw misdaden….”[Kamervoorzitter]:”Neen, niet uw….”[Van Houwelingen, FvD]:”Hij doet het toch ook?[Gaat vervolgens door met zijn betoog, onbverstaanbaar,wordt geinterrumpeerd door de Kamervoorzitter, verwarring compleet][Interruptie Kamervoorzitter]:[Van Houwelingen gaat door]”…uit onze samenleving, de invoering van die verschrikkelijkeapartheidspas op basis van een grote hoax, zegt u maar met welkeperiode wilt u dan dat we het vergelijken”[Kamervoorzitter]:”Mevrouw de voorzitter, kan de heer Sjoerdsma aangeven, met welke vergelijking”, zo doen we dat hier om het wat rustiger te krijgen.De heer Sjoerdsma.”[Sjoerdsma, D’66]”Voorzitter, deze periode is niet makkelijk te vergelijken met een andereperiode.Want wij hebben te maken met een pandemie van ongekende proporties,wij hebben te maken met een wereldwijde ziekte, die miljoenendoden tot gevolg heeft gehad.En dan kan je-laat ik het dan toch maar doen, mevrouw de voorzitter, dankan je zeggen, dat die ziekte nep is, dat het een hoax is, dan kan jeinsinueren, dat je daarmee micro chips ingespoten krijgt, dan kan je romansschrijven onder een pseudoniem, die half Hitler verheerlijkend zijn, zoalsde heer van Houwelingen heeft gedaan, dan je hier gaan staan enmij een vraag stellen, maar ik vraag het aan u, meneer van Houwelingen:Als u niet het lef hebt……”[Kamervoorzitter interrumpeert]:”U vraagt aan de heer van Houwelingen….”[Sjoerdsma, D’66]”Via de voorzitter.Als de heer van Houwelingen niet het lef heeft om die woorden hierte herhalen in het parlement, of er afstand van te nemen, dan is de heervan Houwelingen zijn titel als Kamerlid niet waard.”[Kamervoorzitter]:”Meneer van Houwelingen, voordat u interrumpeert, dit is uw laatste.”[Van Houwelingen, FvD]:[2.37]”Het is mijn laatste, inderdaad.Het zijn natuurlijk walgelijke insinuaties, zoals we van de heer Sjoerdsmagewend zijn.En inderdaad, u bent niet in staat om ook maar een antwoord te geven, u heeftook geen enkele vraag van mij beantwoord en u bent ook niet in staat om een vergelijk [?] te geven, dat is natuurlijk ook logisch, want uw misdaden…[2.51][Interruptie Kamervoorzitter]:”Niet uw….”[Van Houwelingen, FvD]:[2.52-3.06]”Okay, via de voorzitter:De misdaden van de heer Sjoerdsma zijn zodanig niet…te vergelijken met deperiode omdat ze onvergelijkbaar zijn, want ze zijn op een wereldwijde schaal zoals we van het de globalisten [?]  nu kunnen verwachten en u moetzich diep en diep schamen [3.04 ] en uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen!” [3.06][Kamervoorzitter]:[3.07]”De heer van Houwelingen, dat zijn allemaal dreigementen, ikvind het er niet fraaier op worden.En meneer Sjoerdsma, u heeft nog de ruimte om kort te reageren.”[Sjoerdsma, D’66]:[3.14-4.05]”Ja voorzitter:Kijk, de uitspraken van Forum, die zijn natuurlijk een diep diep diep dieptepunt.[3.22] Maar ik moet wel eerlijk zeggen, dat ik nog niet eerder mee heb gemaaktin de zaal, in de Plenaire Zaal van deze Tweede Kamer en ik ben inmiddels ruim negen jaar Kamerlid, dat een collega van mij, die hier aan de interruptiemicrofoon staat, met een bedreiging:Die zegt:”Uw tijd komt nog wel.U komt voor een tribunaal te staan.En ik zeg u, meneer van Houwelingen, in deze tijd, waarin ikmij grote zorgen maak over de veiligheid en de gezondheid van almijn collega’s in dit parlement, dat me dat niet licht valt.En dat ik dat ook niet licht neem, dat dreigement.En ik vraag u, meneer van Houwelingen, als u de uitspraak van uwfractievoorzitter, meneer van Houwelingen, niet wil terugnemen, om inieder geval dit terug te nemen. [4.05][Kamervoorzitter]:[4.06]”Ik heb eh…..expres iets langer geschorst, omdat ik denk, dat het goed isna alles wat er vanochtend is gebeurd, de gemoederen even iets meer tot rust te laten komen en dat niet alleen, ik heb de heer van Houwelingen verzocht, dathij nog een keer de woorden, die echt gericht waren aan het adres van de heer Sjoerdsma in persoonlijke zin nog een keer zou willen nuanceren en dat hij hetniet bedoeld heeft als een persoonlijk dreigement en daartoe is de heervan Houwelingen bereid.[Van Houwelingen, FvD][4.32-4.48]”Inderdaad.Om de gemoederen wat verder tot bedaren te brengen, het zal duidelijk zijn,het kan heel kort.Wij zijn van mening dus, dat er grote misdaden zijn gepleegd, dat ze ooit juridisch onderzocht moeten worden, maar mijn woorden zijn natuurlijk nooit bedoeld als een of andere vorm van dreigement wat dan ook  gericht aan de heer Sjoerdsma of wie dan ook, dat spreekt voor zich.” [4.48]
EINDE YOUTUBE FILMPJE

ZIE OOK
”UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN TRIBUNALEN!/HET NAAKTE FASCISTISCHE GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIEASTRID ESSED25 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/uw-tijd-komt-nog-wel-want-er-komen-tribunalen-het-naakte-fascistische-gelaat-van-forum-voor-democratie/

[7]

”Maar uiteindelijk voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in.En dat is strafbaar.Het bewust niet voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel68 van de Grondwet, is een ambtsmisdrijf.En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [3.11-3.14]
YOUTUBE.COMGEERT WILDERS WIL KABINETSLEDEN OPSLUITEN29 APRIL 2021
https://www.youtube.com/watch?v=0kkHY45Pi-4

ZIE OOK

FASCISTENDROOMWILDERS OVER DEMISSIONAIR KABINET/”VOOR MIJMOGEN ZE ALLEMAAL ACHTER DE TRALIES”ASTRID ESSED4 NOVEMBER 2021

[8]

YOUTUBE.COMGEERT WILDERS WIL KABINETSLEDEN OPSLUITEN29 APRIL 2021
https://www.youtube.com/watch?v=0kkHY45Pi-4

”Voorzitter een inkijkje in de notulen van de ministerraad heeft nogeens bevestigd door wie Nederland wordt bestuurd.Een politieke Maffiabende.Met aan het hoofd een onbetrouwbare leugenaar als premier, die,zoals we al wisten, een kritisch kamerlid genaamd Omtzigt wilde wegwerkennaar een functie elders.De man, die doorvragende kamerleden onfatsoenlijk noemde en ookeen kritisch kamerlid van zijn eigen partij het zwijgen heeft opgelegd door haar-zo lezen we in de notulen en ik citeer-”op het belang van de eenheid binnen de coalitie te wijzen”Waarschijnlijk vond ze een afgehakt paardenhoofd in haar bed, want opde lijst van de VVD kwam ze daarna niet meer voor.Ook lezen we, voorzitter, dat CDA ministers Hoekstra en de Jonge veel tijd en energie hebben gestoken in het sensibiliseren ofte wel muilkorven van collega Omtzigt.Hoe vals kan het worden voorzitter.Hoekstra, die Omtzigt onlangs nog hier in de Kamereen vierentwintig karaats kamerlid noemde, blijkt hem gewoon te hebben verraden.In plaats van Omtzigt te helpen, te helpen de waarheid boven tafel tekrijgen, probeerde hij hem de mond te snoeren.U moet zich doodschamen, meneer Hoekstra.Voorzitter en zo gaat het maar door.Waar tienduizenden onschuldige mensen in de Toeslagenaffaire doortoedoen van de Overheid zijn gecriminaliseerd, geruineerd, probeert Rutte III dezaak klein te houden, geen precedenten te scheppen, de Kamer voor te liegen,informatie te onthouden en kritische kamerleden de mond te snoeren.
En de notulen laten ook het ware gezicht van D’66 zien.D’66 Staatssecretaris Snel sommeert coalitiewoordvoerders hun mond te houden, minister Koolmees blijkt een heel eng mannetje te zijn, die activistische kamerleden op het matje wil roepen om ze te laten zwijgen.Minister Ollongren wil, dat kritische kamerleden zich terughoudender opstellen en zich dus meer als marionetten gaan gedragen.En mevrouw Kaag, die had beter in Niger kunnen blijven, want ze blijkt parlementsleden te willen inkaderen, alsof de Grondwet niet bestaat.D’66 voorzitter, blijkt een partij te zijn vol aliberale, vrijheidsbeperkende en kamerlidknevelende opportunisten.Maar voorzitter [?] volgens de minister president, voorzitter, blijkt uit denotulen niks onoorbaars.De waarheid is echter, dat de notulen een beeld geven van een ministerraad vol incompetente, bange mensen.Narcisten, egoisten, die vooral bezig waren hun eigen hachje te redden inplaats van de problemen van de slachtoffers van de Toeslagenaffaire op te lossen.En ondertussen, ondertussen, werd de Kamer de gevraagde informatie uitde aangenomen motie Omtzigt onthouden.Er kwam geen volledig feitenrelaas.En dat was doelbewust, met opzet en om politieke redenen.Want dat zou alleen maar meer verstrekkende gevolgen hebben voorandere dossiers, zo lezen we,Oftewel:Het zal nog meer ellende opleveren en meer geld gaan kosten.Grapperhaus stelt nog even voor om samen met Hoekstra mee te denkenhoe zij ermee weg kunnen komen.Maar uiteindelijk voorzitter, stemt de hele ministerraad ermee in.
En dat is strafbaar.Het bewust niet voldoen aan de informatieplicht op grond van artikel 68 van de Grondwet, is een ambtsmisdrijf.En de bewindslieden dienen zich dan ook allemaal te verantwoorden voor de Hoge Raad en die procedure is inmiddels gestart.Voor mij mogen ze allemaal achter de tralies. [3.11-3.14]
Voorzitter, dit is glashelder.Dat het vertrouwen, het herstel van het vertrouwen in de politiek niet zal lukken zolang Rutte cum suis er nog zitten.Zolang zij er zitten, zal er niets veranderen.Geen….regeeraccoord, geen discussies over macht en tegenmacht, helemaal niets zal helpen, zolang wij als Tweede Kamer met ons laten sollen.Zolang wij onze tanden niet laten zien.Is de Kamer vandaag weer lam of eindelijk leeuw.Is het een echt parlement of weer een nepparlement?Staan we nu eens eindelijk op en zeggen we als Kamer:”Stop, hier trekken we een streep. Genoeg is genoeg. Dit accepteren we niet.Een kabinet, dat informatie bewust voor ons achterhoudt, dat ons voorliegt, dat ons bedriegt, dat kamerleden intimideert en brusqeeert,de mond wil snoeren, dat pikken wij als Tweede Kamer niet langer.”Is dit dan de dag. dat we dit zullen laten zien?Voorzitter, ik rond af.Ons land, onze democratie en al die onschuldige slachtoffers van de Toeslagenaffaire verdienen een Kamer, die zich als leeuw van zich afbijtén verdienen een kabinet zonder Rutte en zijn bende.En daarom moeten ze weg en moeten er snel nieuwe verkiezingen komen.

EINDE YOUTUBE FILMPJE

[9]

”UW TIJD KOMT NOG WEL, WANT ER KOMEN TRIBUNALEN!/HET NAAKTE FASCISTISCHE GELAAT VAN FORUM VOOR DEMOCRATIEASTRID ESSED25 NOVEMBER 2021
https://www.astridessed.nl/uw-tijd-komt-nog-wel-want-er-komen-tribunalen-het-naakte-fascistische-gelaat-van-forum-voor-democratie/

[10]

INPIKKEN VAN WONINGEN DOOR ASIELPROFITEURS/AANRANDINGVAN ”ONZE” VROUWEN/REGERING VOOR TRIBUNAAL/WILDERS STYLEASTRID ESSED13 OCTOBER 2021
https://www.astridessed.nl/inpikken-van-woningen-door-asielprofiteurs-aanranding-van-onze-vrouwen-regering-voor-tribunaal-wilders-style/

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 t/m 10/Wilders is weer aan de gang

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.