Noten 1 en 2/Over JA21

[1]

WIKIPEDIA

TWEEDE KAMER DER STATEN GENERAAL

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweede_Kamer_der_Staten-Generaal

WIKIPEDIA

NEDERLANDSE GRONDWET

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Grondwet

DE NEDERLANDSE GRONDWET.NL

https://www.denederlandsegrondwet.nl/

[2]

DE NEDERLANDSE GRONDWET

ARTIKEL 1: GELIJKE BEHANDELING EN DISCRIMINATIEVERBOD

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/vi7pkisz82r9/artikel_1_gelijke_behandeling_en

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

DE NEDERLANDSE GRONDWET, ARTIKEL 6

VRIJHEID VAN GODSDIENST EN LEVENSOVERTUIGING

https://www.denederlandsegrondwet.nl/id/via0icz1lev4/artikel_6_vrijheid_van_godsdienst_en#:~:text=Ieder%20heeft%20het%20recht%20zijn,ieders%20verantwoordelijkheid%20volgens%20de%20wet.

Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Reacties uitgeschakeld voor Noten 1 en 2/Over JA21

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.