Noot 94/Opmerkelijkheden

[94]

FORUM VOOR DEMOCRATIE

DE VERSCHILLEN TUSSEN FVD EN BBB

https://fvd.nl/de-verschillen-tussen-fvd-en-bbb

Immigratie

8.

Andere grote verschillen tussen FVD en BBB worden zichtbaar op het gebied van immigratie. Daar waar FVD alles in het werk stelt om de massale immigratie aan banden leggen, vaart BBB de tegenovergestelde koers: de partij van Van der Plas diende samen met D66 een motie in om te voorkomen dat illegale immigranten worden tegengehouden bij de grens. [bron] FVD is juist voorstander van pushbacks.

9.

Ook stemde BBB niet samen met FVD tegen de dwang die VVD-staatssecrataris Van der Burg wil toepassen op Nederlandse dorpen om asielzoekers te huisvesten. [bron] FVD is heel stellig op dit onderwerp: we mogen niet nog meer vreemdelingen opnemen. Daarom zijn we voor opvang in het buitenland. Dat is goedkoper en veiliger voor onze eigen mensen.

10.

Hoe graag BBB immigranten in Nederland een plaats wil geven, wordt nog duidelijker aan de hand van de inspanningen van Van der Plas om asielzoekers op te vangen in publieke gebouwen, zoals Lelystad Airport en de Tweede Kamer. Ze diende daarvoor meerdere moties in. [bron] Uiteraard is FVD hiertegen. We moeten een aanzuigende werking van het asielbeleid zoveel mogelijk voorkomen.”

Reacties uitgeschakeld voor Noot 94/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.