Noot 78/Opmerkelijkheden

[78]

NOS

KAMERMEERDERHEID WIL ASIELZOEKERS OPVANGEN BUITEN

DE EU, BIJVOORBEELD IN RWANDA

14 FEBRUARI 2023

https://nos.nl/collectie/13941/artikel/2463816-kamermeerderheid-wil-asielzoekers-opvangen-buiten-de-eu-bijvoorbeeld-in-rwanda

Het kabinet moet van de Tweede Kamer contact opnemen met Denemarken over het opzetten van asielzoekerscentra buiten de Europese Unie. Denemarken wil met bijvoorbeeld Rwanda een deal sluiten over het tegen betaling opvangen van asielzoekers. Het zoekt hiervoor naar partnerlanden.

Een meerderheid van oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 (die de motie indiende) en regeringspartijen VVD en CDA denkt dat dit “veelbelovende kansen” biedt om de asielcrisis op te lossen. Niet alleen de opvang maar ook de procedure vindt dan buiten de EU plaats.

Het Deense parlement nam de wet in 2021 aan om het aantal asielverzoeken door de afschrikwekkende werking te verlagen. “Als je asiel aanvraagt in Denemarken, weet je dat je naar een land buiten Europa wordt gestuurd”, zegt een woordvoerder van de sociaaldemocratische regeringspartij. “Dus we hopen dat mensen stoppen met het aanvragen van asiel in Denemarken.”

Europees Hof voor de Rechten van de Mens

Het Verenigd Koninkrijk heeft hetzelfde plan en maakte al vergaande afspraken met Rwanda. In juni vorig jaar zou de eerste vlucht met asielzoekers die illegaal waren binnengekomen vertrekken. Tot woede van de Britse regering sprak het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit dat dat niet mocht. Een nieuwe vlucht is nog niet gepland.

VVD-staatssecretaris Van der Burg voor Asielzaken heeft eerder in een debat gezegd dat Nederland met de eventuele Deense samenwerking binnen de internationale afspraken en verdragen zal blijven.

EINDE ARTIKEL

TROUW

ASIELZOEKERS OVERBRENGEN NAAR RWANDA IS VOORAL EEN

VERKIEZINGSSPROOKJE

17 FEBRUARI 2023

https://www.trouw.nl/opinie/asielzoekers-overbrengen-naar-rwanda-is-vooral-een-verkiezingssprookje~ba949408/

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het kabinet gaat onderzoeken of Nederland samen met Denemarken asielzoekerscentra in Rwanda kan opzetten. Een motie van JA21 met die strekking werd deze week aangenomen, met steun van coalitiepartijen VVD en CDA.

Het is duidelijk dat de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen is gestart. Voor rechtse partijen is het traditie om campagne te voeren op de migratie- en asielproblemen. Het zijn ideale thema’s om kiezers met schijnoplossingen te verleiden, zelfs al gaan de Provinciale Staten hier helemaal niet over.Het voorstel druist lijnrecht in tegen de Europese asielwet en internationale mensenrechtenverdragen, waaraan Nederland is gebonden. Het is bovendien moreel kwestieus dat Europese landen hun eigen asielproblemen met een zak geld proberen af te schuiven op arme landen in Afrika. Om het asielprobleem wezenlijk op te lossen is een andere, brede economische en internationale aanpak noodzakelijk, samen met de Afrikaanse landen. Maar daar wordt niet over gesproken.

‘Onwerkbaar, onethisch en exorbitant’

Het arme Rwanda staat open voor elke deal om geld te verdienen. Rwanda sloot in 2013 een vergelijkbare overeenkomst met Israël om vluchtelingen uit Eritrea en Soedan op te vangen. Die opvang gebeurde op vrijwillige basis. Vijf jaar later stopte Rwanda ermee, omdat Israël de asielzoekers ook gedwongen wilde gaan uitzetten naar dit land.

Denemarken is al twee jaar met Rwanda in gesprek om tegen betaling de procedure en opvang van hun asielzoekers daar te laten verzorgen. En Groot-Brittannië had vorig jaar zelfs al concrete afspraken met Rwanda gemaakt. De Labourpartij noemde het plan toen “onwerkbaar, onethisch en exorbitant” en volgens Amnesty International had de Britse regering “zichzelf ver verwijderd van menselijkheid en realiteit”. Oud-premier Boris Johnson hield voet bij stuk, maar het eerste vliegtuig dat in april zou vertrekken met asielzoekers werd op het laatste moment afgelast, onder druk van het Europese Hof.

De Nederlandse positie verschilt wezenlijk met die van Groot-Brittannië en Denemarken. Groot-Brittannië is sinds de brexit los van EU-wetgeving en Denemarken heeft een opt-out bedongen, waardoor het Europese asielrecht op dat land niet van toepassing is. Als Nederland mee wil doen met het Deense voorstel, dan zal het ofwel uit de Europese asielverdragen moeten stappen, of EU-breed het asielbeleid aangepast zien te krijgen. In beide gevallen is dat een lang en moeizaam traject.

Dat oppositiepartijen PVV, FvD, SGP, BBB, Groep Van Haga, Omtzigt en JA21 samen met regeringspartijen VVD en CDA hier “veelbelovende kansen” in zien om de huidige asielcrisis op te lossen, valt daarom vooral te typeren als het vertellen van sprookjes.

Het commentaar is de mening van Trouw, verwoord door leden van de hoofdredactie en senior redacteuren.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 78/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.