Noot 54/Zet de Strijd voort!

[54]

HET YOUTUBEFILMPJE IS TE VINDEN OP ONDERSTAANDE

LINK NAAR DE TWITTERPAGINA VAN PETER BREEDVELD

DE TRANSCRIPTIE VAN DE TEKST VAN DE DEBATBIJDRAGE

VAN MARTIN BOSMA [PVV] IS GEDAAN DOOR ASTRID ESSED

ZIE  NOOT

https://twitter.com/FrontaalNaakt/status/1664328947482652674?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1664328947482652674%7Ctwgr%5E650ed3243e85681f0949ed49e872881d6e324b58%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.frontaalnaakt.nl%2Farchives%2Ffascisten-op-de-bres-voor-wierd-duk.html

Peter Breedveld

@FrontaalNaakt

Hitsen tegen journalisten doe je zo:

Translate Tweet

0:16 / 0:37

7:51 PM · Jun 1, 2023

·

58.3K Views

41 Retweets

13 Quotes

217 Likes

7

Bookmarks

BOSMA [PVV]:

”Wat vindt de Staatssecretaris ervan, dat haar partijgenoot, de toekomstig D’66

Kamerlid Sydney Smeets een tweet plaatst over journalist Weird Duk samen

met een foto van Adolf Hitler.

[0.11] Wat vindt ze ervan, dat bij een recente toespraak van mevrouw Kaag Piet

Lekkerkerk en Peter Breedveld pontificaal op de eerste rij zijn geplaatst, die

beiden hysterisch de journalist Weird Duk in de hoek van de nazi’s zetten. [0.21]

[WAARNEMEND KAMERVOORZITTER P VAN MEENEN, D’66]

”Dank u wel”…..

BOSMA [PVV] [gaat door]:

”[0.22-0,23]

”Wat vindt zij ervan….”

[WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT BOSMA]

”Uw tijd is om…”

BOSMA [PVV] [gaat door]:

”Wat vindt zij ervan….”[WAARNEMEND VOORZITTER P VAN MEENEN ONDERBREEKT BOSMA OPNIEUW]

[0.25] ”U weet het ook…..” 

BOSMA [PVV] [gaat opnieuw door]:

”[0.26]

”Dat deze mensen met open armen worden verwelkomd …

[0.29] En deze meneer Breedveld heeft eerder opgeroepen tot het doodschieten

van PVV’ers en dan ben je bij D’66 van harte welkom.” [0.36]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

BOVENSTAAND YOUTUBEFILMPJE [OP TWITTERPAGINA

PETER BREEDVELD] WAS EEN DEBATBIJDRAGE

VAN MARTIN BOSMA (PVV) DD 1 JUNI 2023

TWEEDE TEKST DEBATBIJDRAGE

ZIE EEN UITGEBREIDERE DEBATBIJDRAGE VAN BOSMA, DIE

AANVULLEND IS OP BOVENSTAANDE TEKST

YOUTUBE.COM

MARTIN BOSMA VRAAGT SJOERD SJOERDSMA OM REFLECTIE 

OP TWEETS D’66-PARTIJGENOTEN-TWEEDE KAMER

[Van Meenen, D’66, waarnemend Kamervoorzitter]:

”….aan de heer Bosma van de PVV”

[Martin Bosma, PVV]:

[0.03] ”De heer Sjoerdsma doet een oproep eh stop met

haatzaaien tegen journalisten, ik heb hier een mooie

Tweet van Sidney Smeets, voormalig Tweede Kamerlid

van D’66, wellicht toekomstig Kamerlid

van D’66, want meneer van Meenen gaat ons verlaten, 

eh en de tekst luidt ”he, heeft Duk-dat is Wierd Duk, een journalist-

een internationale doorbraak gemaakt en daaronder zien we dan

een foto van Adolf Hitler, …..andere nationaal-socialist met gestrekte arm.

Een Nazi vergelijking eh is in wezen een oproep tot geweld, want als

je zegt ”deze persoon is een nieuwe Hitler, ja, dat is eigenlijk een oproep

om zo iemand dood te maken. [0.40]

De oproep van de heer Sjoerdsma om eh te stoppen met bedreigingen

van journalisten betreft die ook zijn partijgenoten? [0.49]

[Sjoerd Sjoerdsma, D’66]

[0.50]

Voorzitter, mijn ….

[Van Meenen, D’66, waarnemend voorzitter, komt ertussen]:

…..”De heer Sjoerdsma, sorry…”

[Sjoerd Sjoerdsma, D’66]

[0.51]

Ja, geen probleem.

[0.53]

Voorzitter, mijn oproep betreft ons allen.

En ik hoef niet voor de heer Smeets te spreken, hij is op dit

moment niet Kamerlid namens onze partij, maar mijn oproep

betreft allen.

Ook dit soort gevallen.

Wij…[waarnemend Kamervoorzitter zegt iets onverstaanbaars]

eh…laat ik daar nog een reflectie aan toevoegen he…..ook bijvoorbeeld

een voorbeeld van eh een collega van mij, die ook woorden heeft moeten

terugnemen en terecht heeft ie eerder gedaan.

Maar ik zou dat wel verwachten dat die reflectie, die zelfreflectie, die

bereidheid tot relativering, die wij daarin tonen, die zou ik ook

verwachten van de rest van de Kamer en daar zit mijn grote zorg.

We schieten allemaal weleens uit eh…snel uit de slof of we maken

allemaal weleens een fout.

Maar er zijn ook structurele aantijgingen en dat is waar ik mij het meeste zorgen

over maak…..[1.39]

[Van Meenen, D’66, waarnemend Kamervoorzitter komt ertussen]’…Meneer Bosma….”

[Sjoerd Sjoerdsma, D’66,  vervolgt]….

[1.38]

”Zoals die van uw partijvoorzitter de heer Wilders, die journalisten eh….ik

weet niet wat zijn precieze quote was, maar volgens mij zei hij, ”journalisten

zijn uitzonderingen daargelaten Tuig van de Richel, dat is geloof ik wat

hij destijds zei. [1.52]

Kijk, dat dat schept en daar ben ik, daar maak ik me grote zorgen over, dat

schept een klimaat waarin haat en bedreigingen kunnen groeien, dat zouden we

niet moeten doen, dus ik zou ook hopen, dat die reflectie, die de heer Bosma 

net van mij vroeg, misschien ook terecht, dat hij nu die dat hij nu ook bereid is

om die zelf hier te tonen in deze Plenaire Zaal. [2.10]

[Van Meenen, D’66, waarnemend Kamervoorzitter]:

”Meneer Bosma”

[Martin Bosma, PVV];

‘[2.12]

”Kortom, de heer Sjoerdsma veroordeelt niet zijn partijgenoot

en wellicht toekomstig fractiegenoot Sidney Smeets als die de journalist

Wierd Duk in de nazi hoek douwt……”[2.21]

[Sjoerd Sjoerdsma, D’66, komt ertussendoor][2.22]

”….niet geluisterd…..”

[Martin Bosma, PVV, gaat door]:

”……naar de socialist Adolf Hitler….eh een andere vraag, want de heer

Sjoerdsma heeft het over structurele ontwikkelingen, eh, [2.29] wie structureel

eh journalisten en ook onder andere de heer Wierd Duk in de nazi hoek

douwt dat is meneer Piet Lekkerkerk en ook de heer Breedveld en beide

mensen, die zaten pontificaal op de eerste rij bij een toespraak

van mevrouw Kaag bij de opening van de verkiezingscampagne.

Eh, als de heer eh Sjoerdsma zegt ”structureel”, is hij dan ook bereid om

ervoor te zorgen, dat deze mensen [?], die structureel nazi vergelijkingen

maken in de richting van de journalist Wierd Duk, ervoor te zorgen, dat die niet

op de eerste rij zitten op belangrijke bijeenkomsten van zijn eigen partij [3.01]

[Van Meenen, D’66, waarnemend Kamervoorzitter]:

”De heer Sjoerdsma”

[Sjoerd Sjoerdsma, D’66]:

[3.03]

”Ja voorzitter, allereerst moet ik de heer Bosma even corrigeren.want

hij trekt een conclusie, trok net een conclusie, die hij niet kan trekken

op basis van wat ik heb gezegd.

Ten tweede, de heer Bosma zal ook moeten ingaan op datgene dat ik

hem heb voorgehouden en dat is, dat is iets dat de heer Bosma altijd wel

doet in deze Tweede Kamer.

In een debat, wat gaat over persvrijheid en persveiligheid, wat zo ongelooflijk

belangrijk is, collega van Strien zei al, acht op de tien journalisten heeft

te maken met intimidatie, en dat de heer Bosma dan weigert, mag he, maar

dat hij dan weigert in te gaan op gewoon de reflectie van zijn eigen partijleider,

want die partijleider heeft gezegd ”journalisten zijn, enkele uitzonderingen

daargelaten, Tuig van de Richel”, vind ik teleurstellend.

En ik had verwacht he, als de heer Bosma hier komt om mij dingen

aan te wrijven, van mensen, die niet eens partijgenoten zijn……

[Een niet nader door mij geidentificeerde dame roept]:

”Meneer de voorzitter!’……

[Van alles wordt door diverse mensen door elkaar geroepen,

onverstaanbaar]

[Sjoerd Sjoerdsma]:

Ik eh……”

[Van Meenen, D’66, waarnemend Kamervoorzitter]

”Dank u wel”

[3.57]

EINDE YOUTUBE FILMPJE

TRANSCRIPTIE TEKST BIJDRAGE DOOR ASTRID ESSED

DE SIDNEY SMEETS TWEET OVER WEIRD DUK, WAARAAN

MARTIN BOSMA [PVV] REFEREERDE IN BOVENSTAANDE

DEBATBIJDRAGE

https://twitter.com/SmeetsLaw/status/1659225160233172993?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1659225160233172993%7Ctwgr%5Ed0ac79993a3df46fa59918bac908931038142f2b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telegraaf.nl%2Fnieuws%2F1370396881%2Fd66-er-sjoerdsma-veroordeelt-aanval-op-de-telegraaf-journalist-door-d66-er

Thread

See new Tweets

Conversation

Sidney Smeets

@SmeetsLaw

Hey, heeft Duk een internationale doorbraak gemaakt?

Translate Tweet

Quote Tweet

Square profile picture

The Onion

@TheOnion

·

May 18

Conservatives Claim Hitler’s Nazi Allegiance Greatly Exaggerated https://bit.ly/3Bx7fb0

Image

5:51 PM · May 18, 2023

·

14.1K Views

https://twitter.com/TheOnion/status/1659185856597426

Reacties uitgeschakeld voor Noot 54/Zet de Strijd voort!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.