Noot 43/Opmerkelijkheden

[43]

” Artikel 18 

Het recht op asiel 

Het recht op asiel is gegarandeerd met inachtneming van de voorschriften van het Verdrag van Genève van 28 juli 1951 en het Protocol van 31 januari 1967 betreffende de status van vluchtelingen, en overeenkomstig het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna „de Verdragen” genoemd).”

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT

Reacties uitgeschakeld voor Noot 43/Opmerkelijkheden

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.