Noot 37/Niets dan leugens!

[37]

THE RIGHTS FORUM

KIESWIJZER 2023

Kieswijzer Tweede Kamer-verkiezingen 2023 – Israël/Palestina

Welke politieke partijen willen een staakt-het-vuren in Gaza? Welke erkennen de staat Palestina? En welke zijn voor sancties tegen Israël? In aanloop naar de verkiezingen van 22 november presenteert The Rights Forum een overzicht van de standpunten van de partijen rond de kwestie-Israël/Palestina.

Update Stemwijzer (21-11-2023)

Afgelopen weken, ook na het verschijnen van onze stemwijzer, is er veel gebeurd, en hebben verschillende partijen zich uitgesproken.

Zo hebben D66 en SP het kabinet gevraagd krachtig afstand te nemen van de racistische, gewelddadige en ronduit genocidale opmerkingen van Israëlische ministers. Het kabinet komt echter niet verder dan een passieve afkeuring, en wil niet openlijk de Nederlandse ‘bondgenoot’ veroordelen. Effectieve Israëlkritiek blijft een taboe voor het kabinet. Ook heeft D66 zich aangesloten bij de oproep om kolonisten geen visum meer te geven, en plan dat door het kabinet wordt afgewezen.

GL-PvdA heeft afgelopen weken meer aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van het Internationaal Gerechtshof en Strafhof. Nederland maakte deze week bekend dat het kabinet te laat was om een zienswijze in te dienen bij het Gerechtshof in de zaak over de (il)legaliteit van de 56-jarige bezetting, maar ook dat er 3 miljoen extra zou worden overgemaakt aan het Strafhof voor het onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden.

De overige partijen, vooral ter rechterzijde, hebben zich weinig uitgelaten. Vooral kwalijk is het uitblijven, ondanks meer dan 15.000 doden in Gaza en een ongekende humanitaire catastrofe, tot een oproep voor een staakt-het-vuren. Een debat daarover werd door o.a. CDA en VVD over de verkiezingen heen getild.

FORUM VOOR DEMOCRATIE

KIESWIJZER 2023

Forum voor Democratie (FvD)

Lange tijd was Forum een groot pleitbezorger van Israël, en stond de partij ‘onvoorwaardelijk’ achter dat land. Die liefde was wederzijds; bij de pro-Israël-lobbyorganisatie CIDI kwam Forum bij interne verkiezingen in 2019 als grootste uit de bus. Het antisemitisme binnen de partij werd – onder meer door het CIDI – lang voor lief genomen, totdat het niet meer viel te ontkennen. Thierry Baudet grossiert in complottheorieën die vaak een sterke antisemitische basis hebben. De partij sloeg afgelopen Kamerperiode een meer isolationistische koers in, wat tot wisselende stemmingen over Israël/Palestina-moties leidde. 

Wil een staakt-het-vuren voor Gaza?

Nee. FvD stemde tegen een motie die de regering vroeg om schendingen van het internationaal recht door Israël te veroordelen.

Tegen de inzet van uithongering als oorlogswapen in Gaza?

Ja, FvD stemde voor de motie die de regering verzocht om Israël op te roepen zich te houden aan resolutie 2417 van de VN-Veiligheidsraad die uithongering als oorlogswapen verbiedt.

Veroordeelt de vele racistische, gewelddadige en genocidale uitspraken van Israëlische politici?

Nee. De partij zegt überhaupt weinig over het onderwerp.

Erkent Palestina?

Nee. De partij stemde tegen alle moties voor erkenning van een Palestijnse staat. In het verkiezingsprogramma staat niets over het erkennen van Palestina als staat.

Erkent de realiteit van de Israëlische apartheid?

Nee. FvD stemde tegen een motie die vaststelde dat Israël een apartheidsstaat is en dat de Tweede Kamer tégen apartheid is.

Wil de Nederlandse militaire samenwerking met Israël beëindigen?

Nee. De partij stemde tegen een motie die het beëindigen van militaire handel en samenwerking met Israël bepleitte.

Steunt sancties en maatregelen tegen nederzettingen en andere schendingen van het internationaal recht?

Nee. FvD stemde tegen een motie die het nederzettingenbeleid veroordeelt. Ook stemde de partij tegen moties (zoals deze) die sancties voorstelden tegen het nederzettingenbeleid.

Reacties uitgeschakeld voor Noot 37/Niets dan leugens!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.