Noot 27/Astrid Essed klaagt aan

AMNESTY INTERNATIONAL

7 JAAR EU TURKIJE DEAL

NEDERLAND IS AANSPRAKELIJK VOOR DE GEVOLGEN

VAN DE EU TURKIJE DEAL

https://www.amnesty.nl/wat-we-doen/campagnes/7-jaar-eu-turkijedeal

WAT HOUDT DE TURKIJE DEAL OOK ALWEER IN?

Om de komst van vluchtelingen, asielzoekers en migranten te ontmoedigen sluiten 27 landen, waaronder Nederland, op 18 maart 2016 een overeenkomst met Turkije: mensen die de oversteek vanuit Turkije naar Griekenland maken mag Griekenland terugsturen. Voor elke teruggenomen Syriër zal Europa een Syrische vluchteling naar de EU laten overkomen. Turkije moet bovendien alle nodige maatregelen nemen om mensen tegen te houden die de oversteek naar de Griekse eilanden willen maken. Turkije zou 6 miljard euro krijgen om de situatie van vluchtelingen in eigen land te verbeteren én Turkse burgers zouden visumvrij naar Europa mogen reizen. De deal was rond. De betrokken politici waren enorm tevreden. Amnesty International noemt het ruilhandel in personen

TERUGSTUREN MAG NIET

In het Vluchtelingen Verdrag dat na de Tweede Wereldoorlog werd ondertekend staat dat het verboden is om mensen terug te sturen naar een onveilig land (Artikel 33. Non refoulement principe). Dit is echter precies wat er wél gebeurde dankzij de Turkijedeal. Vluchtelingen hebben in Turkije amper toegang tot onderwijs, werk of gezondheidszorg. Ze hebben er weinig toekomstperspectief en de leefomstandigheden zijn er slecht. Turkije stuurt mensen bovendien terug naar levensgevaarlijke landen zoals Syrië en Afghanistan. Kortom, Turkije is geen veilig land voor vluchtelingen. Een Griekse rechter trekt in mei 2016 dan ook een streep door het plan om mensen terug te sturen naar Turkije. Maar waar kunnen deze mensen dan naartoe? De EU-lidstaten zijn niet bereid ze op te nemen. Ze belanden massaal op de Griekse eilanden.

DE ELLENDE DIE VOLGDE

In de praktijk kwam van terugkeer naar Turkije vrijwel niets terecht. Bovendien kon Griekenland de asielaanvragen niet aan waardoor mensen lang (soms jarenlang) moesten wachten op hun asielbeslissing of relocatie. Lidstaten kwamen de beloftes niet na om mensen op te nemen vanuit Griekenland. Duizenden mensen zaten daardoor vast op de Griekse eilanden en leefden onder erbarmelijke omstandigheden. Moria, het grootse kamp, was geschikt voor ongeveer 3000 mensen. Na de Turkijedeal biedt Moria al snel onderdak aan 20 duizend mensen. In de zomer van 2020 slaat het noodlot toe. Een vuurzee verwoest het kamp, 13.000 mensen zijn opnieuw ontheemd. Vandaag leven er 4 miljoen vluchtelingen in Turkije. Na het sluiten van de Turkijedeal heeft president Erdogan het dreigement om de grens naar Europa te openen geuit en waargemaakt om zijn zin te krijgen. Griekenland duwt mensen ondanks dat dit niet mag volgens internationaal recht terug naar Turkije. De landen waar Europa doelbewust alle verantwoordelijkheid op heeft afgeschoven, kunnen het duidelijk niet aan.

WIJ STELLEN NEDERLAND AANSPRAKELIJK

De Turkijedeal wordt nog altijd als succesverhaal gebruikt en zelfs aangehaald als voorbeeld voor nieuwe plannen. Nederland speelde als voorzitter van de Raad van de Europese Unie een belangrijke rol bij de totstandkoming van de deal. Eerder bepaalde een rechter van de Europese Unie al dat het sluiten van de Turkijedeal geen handeling van de Unie als geheel is, maar een handeling van afzonderlijke lidstaten en Turkije. Amnesty International stelt samen met vredesorganisatie PAX, Defence for Children en Stichting Bootvluchteling de Nederlandse regering aansprakelijk voor de gevolgen van deze deal. Nederland had geen migratiedeal moeten sluiten zonder een ‘mensenrechtencheck’ vooraf. Er mag nooit meer een deal gesloten worden met zulke mensonterende toestanden als gevolg. Daarom geven wij een aansprakelijkstelling af aan de Nederlandse staat. Als ze die niet accepteren stappen we naar de rechter.

EINDE AMNESTY INTERNATIONAL STATEMENT

Reacties uitgeschakeld voor Noot 27/Astrid Essed klaagt aan

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.