Noot 18/VERZET

[18]

” Leers is de man die het meeste achter de broek wordt gezeten door Wilders. Om immigratiebeperkingen voor elkaar te krijgen – ook toen al een thema – moet Leers de boer op in Brussel, heeft hij al snel in de gaten. Het Polenmeldpunt komt op het moment dat Leers probeert om Europese afspraken te maken over gezinsmigratie. Hij heeft er last van dat noch Mark Rutte noch Rosenthal zich publiekelijk van Wilders’ provocatie distantieert. In zijn dagboek schrijft Leers: ‘Dit werkt zo contraproductief.’

Leers besluit zelf wat ruimte te nemen en biedt tegengas in een interview met partijblad Christen Democratische Verkenningen. Daarin legt hij de nadruk op de positieve kanten van immigratie en schetst hij het verschil tussen hem en Wilders: ‘De PVV ziet het als een primaire doelstelling om minder mensen naar Nederland te laten komen, voor mij is het dat niet.’

Escalatie

Als het artikel is verschenen, belt Wilders onmiddellijk met Rutte en CDA-vicepremier Maxime Verhagen. Leers moet zijn woorden terugnemen. Rutte en Verhagen kiezen voor comfort bieden aan Wilders, in plaats voor steun aan de bewindsman – een patroon. Leers moet schriftelijk aan Wilders uitleggen wat hij heeft bedoeld. Die is pas in tweede instantie, na een nieuwe belronde, bereid in te binden. Leers in zijn dagboek: ‘Een onnodige escalatie uit rancune van een man die niet kan incasseren en zijn positie aangrijpt om zijn gelijk af te dwingen.’

VOLKSKRANT

VOLKSKRANT

REGEREN MET WILDERS BEVIEL VEEL MINISTERS MATIG:

”DIT WERKT ZO CONTRAPRODUCTIEF”

27 NOVEMBER 2023

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/regeren-met-wilders-beviel-veel-ministers-matig-dit-werkt-zo-contraproductief~bb1dd0b5

ZIE VOOR GEHELE TEKST, NOOT 16

Reacties uitgeschakeld voor Noot 18/VERZET

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.