Noot 15/SHAME!

15]

” Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over ‘slavernijgedram’, ‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden”

PETITIE 

DE GOEDE ZAAK

”MARTIN BOSMA (PVV} NIET WELKOM TIJDENS HERDENKING

SLAVERNIJVERLEDEN OP 1 JULI

https://actie.degoedezaak.org/petitions/martin-bosma-pvv-niet-welkom-tijdens-herdenking-slavernijverleden-op-1-juli

Van: Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking

Geachte leden van de Tweede Kamer,

Geachte Leden van de Gemeenteraad van Amsterdam,

Geachte Bestuursleden van het NiNsee,

Geschokt en verontwaardigd hebben wij kennisgenomen van het voornemen om de huidige voorzitter van de Tweede Kamer een krans te laten leggen op 1 juli 2024. De functie en de persoon kunnen hier niet los van elkaar worden gezien. Martin Bosma is bekend om zijn racistische ideologie en zijn beledigende uitlatingen jegens Afro-Caribische Nederlanders. Wij veroordelen deze schending van 1 juli 2024: de afsluiting van het herdenkingsjaar van de afschaffing van de slavernij. Met klem vragen wij uw Kamer om zich hier te laten vertegenwoordigen door uw vice-voorzitter.

1 juli is voor Afro-Caribische en Inheems-Caribische Nederlanders een betekenisvolle, bijkans heilige, dag. Wij staan stil bij de geschiedenis van wie wij zijn. Van het onrecht dat onze voorouders is aangedaan, tot het onrecht dat in deze samenleving van vandaag nog steeds bestaat in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Het is belangrijk dat hoogwaardigheidsbekleders eer bewijzen aan dit plechtige moment. Als erkenning van het aandeel dat de Nederlandse Staat in dit onrecht heeft gehad en de welstand die het dit land heeft opgeleverd. Als impuls om te werken aan een samenleving die vrij zal zijn van discriminatie. De verschillende voorzitters van de Tweede Kamer hebben altijd het respect voor de betekenis van deze dag in woord en in persoon uitgedragen. Dit heeft bijgedragen aan erkenning, en aan verbinding in een gedeeld verleden en een gedeelde toekomst. Het heeft bijgedragen aan het land dat wij met elkaar willen zijn. 

In onze samenleving winnen daarentegen onverdraagzame geluiden steeds meer terrein. De op witte superioriteit gebaseerde en tot verdeeldheid aanzettende uitspraken hebben geleid tot een aanzienlijke winst voor radicaal-rechts. Deze wending in het politieke klimaat is zorgelijk. Terwijl – juist in dit herdenkingsjaar – er meer inzicht begint te ontstaan in de systemische doorwerking van de slavernij in discriminatie en uitsluiting, wordt xenofobie genormaliseerd in het landsbestuur en in het dagelijkse discours.

Martin Bosma draagt al twintig jaar een expliciete racistische ideologie uit met witte suprematie als uitgangspunt. Hij laat zich denigrerend en racistisch uit over Afro-Caribische Nederlanders. Hij ontkent de doorwerking van het slavernijverleden in de hedendaagse maatschappij, in de vorm van discriminatie en uitsluiting. 

Bosma verspreidde onder andere racistische omvolkingstheorieën, sprak in het kader van het herdenkingsjaar over ‘slavernijgedram’, ‘anti-blank racisme’, en over ‘propaganda en indoctrinatie’ ten aanzien van het slavernijverleden. Hij pleitte tegen de rehabilitatie van de verzetsheld Tula en noemde Tula een ‘racistische moordenaar’. Ook pleit Bosma’s PVV ervoor om de excuses voor het slavernijverleden in te trekken die namens de Nederlandse Staat op 19 december 2022 door premier Rutte zijn uitgesproken. Ten slotte is onlangs duidelijk geworden dat Bosma nauw betrokken is bij een nieuwe apartheidsbeweging in Zuid-Afrika. Dat is in strijd met de trots van dit land op zijn steun aan de vrijheidsstrijder Nelson Mandela. 

Deze zaak is daarbij een kwestie van respect. Respect voor de Afro-Caribische en Inheems-Caribische gemeenschap in Nederland, in het Koninkrijk en in Suriname, en voor de 1 juli-herdenking van 250 jaar trans-Atlantische slavernij. Respect voor de democratische waarden van onze rechtsstaat. Respect voor artikel 1 van de Grondwet, en voor de gelijkheid en veiligheid van alle burgers van dit land. 

Wij roepen met klem de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Gemeenteraad  van Amsterdam en het NiNsee op om te voorkomen dat de herdenking op 1 juli 2024 wordt onteerd. Sta niet toe dat het proces van heling van de geschiedenis, dat met dit herdenkingsjaar wordt gesymboliseerd, wordt geschonden. Stuur een vervanger. Stuur iemand die het meent.

Waarom is het belangrijk?

Beste bondgenoot,

We hebben je nodig. Als we niet in actie komen zal de racistische Martin Bosma, in zijn rol als kamervoorzitter, een krans leggen tijdens de jaarlijkse slavernijherdenking op 1 juli. In onze brief lees je onze redenen waarom Bosma’s aanwezigheid een schande zou zijn voor de slachtoffers, nazaten van tot slaafgemaakten en voor de Nederlandse maatschappij als geheel. Laten we met zoveel mogelijk mensen duidelijk maken dat dit echt niet kan. Teken de petitie en deel die met je familie, vrienden en volgers met het verzoek de petitie ook te tekenen.

Strijdbare groet,

Initiatiefnemers:

Coalitie voor een Waardige 1 juli Herdenking

Reacties uitgeschakeld voor Noot 15/SHAME!

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.