Noot 1/Astrid Essed klaagt aan

[1]

EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS

https://www.echr.coe.int/documents/d/echr/convention_nld

EU VERDRAGEN

https://www.europarl.europa.eu/about-parliament/nl/in-the-past/the-parliament-and-the-treaties

Geratificeerde Verdragen

Verdrag van Lissabon

Verdrag van Nice

Verdrag van Amsterdam

Verdrag betreffende de Europese Unie / Verdrag van Maastricht

Europese Akte (EA)

Tweede Begrotingsverdrag/Verdrag van Brussel

Verdrag van Luxemburg

Fusieverdrag

Euratom-Verdrag

Verdrag van Rome (EEG)

Verdrag van Parijs

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE EUROPESE UNIE

2000

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_nl.pdf

Met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is voor het primaire EU-recht een waaier aan grondrechten voor burgers en ingezetenen van de EU neergelegd. Het Handvest is juridisch bindend geworden bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.”

FRA

EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL

RIGHTS

HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN VAN DE

EUROPESE UNIE

https://fra.europa.eu/nl/eu-charter

Met het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie is voor het primaire EU-recht een waaier aan grondrechten voor burgers en ingezetenen van de EU neergelegd. Het Handvest is juridisch bindend geworden bij de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon op 1 december 2009.

Dit deel van de website omvat Charterpedia, een online tool met eenvoudig toegankelijke informatie over het Handvest en de bepalingen daarvan. Over alle artikelen van het Handvest wordt in Charterpedia officiƫle uitleg gegeven in het licht van Europese en nationale rechtspraak, en de daarmee verband houdende bepalingen in nationaal constitutioneel recht en internationaal recht. Charterpedia bevat ook officiƫle verwijzingen naar wetenschappelijke analysen en daarmee verband houdende publicaties van FRA.

Charterpedia is oorspronkelijk samengesteld door de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken van het Europees Parlement. Sinds 2009 wordt deze door FRA bijgehouden en voortdurend uitgebreid.

De Europese en nationale rechtspraak is ook toegankelijk via de databank voor jurisprudentie.

 DATABANK VOOR JURISPRUDENTIE

Reacties uitgeschakeld voor Noot 1/Astrid Essed klaagt aan

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.