Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Reactie op AT5

 

 

NELSON MANDELA OVERLEDEN/EEN STRIJDER GAAT NAAR HUIS/REACTIE
OP AT5
During my lifetime I have dedicated myself to this struggle of the African people. I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die.
Nelson Mandela – April 20, 1964
Uit
Statement Nelson Mandela bij zijn proces in 1964
Na het overlijden van anti-apartheidsstrijder en ANC leider Nelson Mandela
heb ik daaraan uitgebreid aandacht besteed in een artikel, waarbij ik
mijn grote waardering heb uitgesproken voor zijn moedig verzet
tegen de apartheid , maar ook de schaduwzijden heb belicht zoals
zijn post apartheid instelling van de Zuid-Afrikaanse Waarheids en
apartheid gevoerde neo-liberale beleid waardoor naast de handhaving
van het sociale onrecht, zich bij de reeds bestaande blanke kapitalistische elite,
Het is dan ook geen wonder, dat de machtige Zuid-Afrikaanse vakbond NUMSA  haar
Dus samenvattend
De prestaties van Mandela [en zijn medestrijders] in de strijd tegen de
apartheid verdienen groot respect en waardering
Maar men moet niet de ogen sluiten voor de schaduwzijden NA de afschaffing van
de apartheid
Zie hieronder mijn reactie op AT5
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
AT5
REACTIE
NELSON MANDELA OVERLEDEN/EEN STRIJDER GAAT NAAR HUIS
Met het overlijden van Nelson Mandela
is een moedig en principieel strijder tegen die misdaad tegen
de menselijkheid, de apartheid, heengegaan en wordt zijn dood
door miljoenen mensen herdacht en betreurd.
Opvallend zijn daarbij de eensluidende superlatieve loftuitingen
van Staatlieden, die in hun verheerlijking van Mandela de belangrijke
rol van duizenden strijders tegen de apartheid [ANC en anderen] veronachtzamen.
Daarnaast zijn al die lamentaties van Staatslieden hypocriet vanwege hun eigen
stuitende criminal record op gebied van mensenrechten [VS/Israel/Rusland/China etc]
en vanwege het feit, dat hun voorgangers Mandela niet eens zo lang geleden
als ”terrorist” aanduidden.
En hoe groot en moedig hij ook was, men dient niet de ogen te sluiten voor zijn
neo liberale politiek en de instelling van dat wangedrocht de ”Waarheidscommissie”
Toch heel veel waardering voor zijn moed en de hoge prijs, die hij heeft betaald.
Vaarwel Nelson Mandela, Madiba
Rust in vrede
http://www.astridessed.nl/nelson-mandela-overledeneen-strijder-gaat-naar-huisbegrensd-heldendom/

Reacties uitgeschakeld voor Nelson Mandela overleden/Een strijder gaat naar huis/Reactie op AT5

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.