Nee tegen samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Raadscommissie Algemene Zaken over vergadering 12 januari

VERWOESTING GAZA
ISRAELISCHE NEDERZETTINGEN IN BEZET PALESTIJNS GEBIED/
IN STRIJD MET HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING, LAND EN WATERROOF

ETNISCH GEZUIVERDE PALESTIJNEN IN 1948
 DE BEZETTING EN DE ETNISCHE ZUIVERINGEN IN 1948
[RESULTAAT VAN DE LANDROOF EN DE SCHENDING VAN HET
PALESTIJNSE ZELFBESCHIKKINGSRECHT, DIE
”VERDELING VAN PALESTINA” GENOEMD WORDT] ZIJN
DE OORZAAK VAN HET CONFLICT
LANDROOF, BEZETTING, OORLOGSMISDADEN, ETNISCHE ZUIVERINGEN,
BLOEDIGE STRAFEXPEDITIES, UITHONGERING BURGERBEVOLKING/
GEEN ZEE GAAT DE ZIONISTISCHE BEZETTINGSSTAAT ISRAEL TE HOOG

Afrikaanse migranten demonstreren bij het detentiecentrum Holot.

DEMONSTRATIE AFRIKAANSE ASIELZOEKERS BIJ HET DETENTIECENTRUM
HOLOT
ISRAELISCH DETENTIECENTRUM HOLOT
PROTEST IN HOLOT
”REFUGEES ARE NOT CRIMINALS”
ZIONISME IS RACISME!
TEGEN PALESTIJNEN [BEZETTING, LANDROOF, OORLOGSMISDADEN]
EN AFRIKAANSE ASIELZOEKERS [MENSENRECHTENSCHENDINGEN,
MISDADEN]
HETZELFDE LAKEN EEN PAK
RACISME EN UITSLUITING

 

 

NEE TEGEN SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF
AAN DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN IN
VERBAND MET VERGADERING 12 JANUARI
AAN
DE RAADSCOMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Onderwerp:
Samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv
Brief van burgemeester van der Laan dd 1 november 2016,
die wordt besproken in uw vergadering op donderdag
12 januari 2017.
Geachte leden van de Commissie,
De beste wensen voor 2017!
U kunt het Nieuwe Jaar goed beginnen door gehoor te
geven aan mijn volgende oproep:
Ga op uw vergadering dd  donderdag 12 januari NIET accoord met de brief, die burgemeester van
der Laan op 1 november 2016 aan uw Commissie heeft geschreven!
Verbreek ieder samenwerkingsverband tussen Amsterdam
en Tel Aviv!
Met een bezettingsstaat werk je niet samen!

 

Wie geen tijd heeft, de hele brief te lezen, sla het
stuk over het Internationaal Recht [dat u trouwens
hoort te weten] over en ga naar Epiloog
Achtergrond:
Anno Domini 2015 is door uw Gemeenteraad een samenwerkings
verband tot stand gekomen tussen Amsterdam en Tel Aviv, ondanks
vele protesten van mij en anderen. [1]
Reden?
Tel Aviv is een onderdeel van bezettingsstaat Israel, die het Internationaal
Recht structureel aan zijn laars lapt.[2]
Als doekje voor het bloeden ging de Gemeenteraad accoord
met een motie van Groen Links, waarbij uitdrukkelijk niet
zou worden samengewerkt met partijen, die banden hadden met
de illegale nederzettingen en ook niet met partijen, die banden
hebben met het Israelische leger of het Ministerie van Defensie. [3]
Ik citeer van de website van Groen Links
Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied. ”
 
en
 
Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd. ” [4]
Mij ging dit niet ver genoeg en dat heb ik loud
en clear aan de Groen Links fractie laten weten. [5]
 
Maar goed, tenminste zou bewaakt worden, dat
er geen zaken gedaan zouden worden met 
illegale nederzettingen, Defensie en de andere
ondieren van de Israelische bezetting.
En wat krijgen we nu?
 
Ons aller burgervader van der Laan geeft In de brief aan uw raadscommissie Algemene Zaken van 1 november over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv aan, geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.
Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten.
Zie voor de bron van mijn informatie noot 6
 
 
Bedrog, meneer van der Laan.
Bedrog.
 
Want dit gaat tegen de accoordverklaring van
uw Gemeenteraad met de samenwerking
Amsterdam Tel Aviv, waarbij genoemde
voorwaarden van Groen Links waren goedgekeurd. [7]
 
Niet alleen houdt de burgemeester zich er niet aan,
als hij ondanks mogelijke verwevenheid met de
nederzettingen de samenwerking toch voortzet.
Hij schendt het Internationaal Recht en u
als Commissie Algemene Zaken ook, als u
de samenwerking, onder deze omstandigheden,
niet beeindigt.
 
Niet duidelijk?
Nog maar even een lesje in Internationaal Recht:
HET INTERNATIONAAL RECHT
ISRAELISCHE SCHENDINGEN
ILLEGALE NEDERZETTINGEN
Deze nederzettingen, worden sinds eind zestiger jaren gebouwd
[en nog geregeld worden uitgebreid] op bezet Palestijns gebied.
Niet alleen is dit landdiefstal [Palestijns land wordt onteigend
zonder enige compensatie], ze zijn volgens het Internationaal
Recht [artikel 49, 4e Conventie van Geneve en het Haags Verdrag van
1907] illegaal. [8]
Ook is de illegaliteit van de nederzettingen  bevestigd
door het Internationaal Gerechtshof, dat op 9 juli 2004 de door
bezet Palestijns gebied lopende Israelische Muur illegaal
verklaarde:
“The Court concludes that the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory (including East Jerusalem) have been established in breach of international law.”  [9]
De EU beschouwt, zoals u weet, de nederzettingen als illegaal:
Op 14 mei 2012 verklaarden de ministers van Buitenlandse Zaken van
van de 27 EU lidstaten, waaronder Nederland:
“Settlements remain illegal under international law, irrespective of recent decisions by the government of Israel. The EU reiterates that it will not recognise any changes to the pre-1967 borders including with regard to Jerusalem, other than those agreed by the parties.” [10]
ISRAELISCHE SCHENDINGEN VAN HET INTERNATIONAAL RECHT
BEZETTING/MILITAIRE INVALLEN IN GAZA/
BLOKKADE GAZA
Die illegale nederzettingen zouden er niet geweest zijn zonder
de nu bijna [vanaf juni 1967] 50 jarige bezetting van de Palestijnse gebieden,
ondanks VN Veiligheidsraadsresolutie 242 [1967], die Israel
destijds opriep, zich terug te trekken uit de in de juni oorlog
veroverde gebieden, waaronder de Palestijnse [11]
Nooit gehoor aan gegeven.
Integendeel, dagelijks plukken de Palestijnen de bittere
vruchten van die bezetting, die onderdrukking, vernederingen
en [oorlogs]misdaden inhoudt.
Voorbeelden zijn er te over:
De regelmatig terugkerende militaire invallen op Gaza, met
als misdadig resultaat 1492 burgerdoden, waaronder 551 kinderen
[25 procent], 11. 000 gewonden, 1000 kinderen blijvend gehandicapt. [12]
Duizenden Palestijnen dakloos geraakt, duizenden huizen verwoest,
scholen verwoest, ziekenhuizen beschadigd. [13]
De ellende is niet te tellen.
Zodanig zelfs, dat volgens een VN rapport, Gaza onbewoonbaar
dreigt te worden. [14]
De sinds 2007 heersende Gaza Blokkade is wurgend:
Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk. [15]
Ook is de watersituatie kritiek:
90% van de ondergrondse watervoorraad van Gaza is niet geschikt voor consumptie. Daarnaast stroomt dagelijks zo’n 90 miljoen liter rioolwater niet of nauwelijks gezuiverd in de zee. De hoofdoorzaak: door de blokkade kunnen de Gazanen geen adequate waterzuivering opzetten. [16]
Dit komt neer op een oorlog tegen de burgerbevolking.
Volgens de VN is de blokkade in strijd met het internationaal recht en komt zij neer op collectieve bestraffing, wat volgens artikel
33, 4e Conventie van Geneve, verboden is. [17]
De VN zegt:
“The blockade, imposed by Israel following the Hamas takeover of Gaza in June 2007, intensified the closure applied since the early 1990s. It is a denial of basic human rights in contravention of international law and amounts to collective punishment.”  
[18]
De Europese Unie eist dat Israël de blokkade “onmiddellijk, permanent en onvoorwaardelijk” opheft:
“The EU continues to call for the immediate, sustained and unconditional opening of crossings for the flow of humanitarian aid, commercial goods and persons to and from the Gaza Strip.” (19)
 
En dan heb ik het nog niet eens over de Israelische Muur gehad,
waarvan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag in 2004
heeft gesteld, dat deze illegaal is [20].
Tienduizenden Palestijnen zijn door de muur geïsoleerd geraakt van familie, land, werk, scholen en ziekenhuizen. [21] Israël heeft de muur namelijk niet gebouwd langs de internationaal erkende grens (Groene Lijn), maar op de Palestijnse Westelijke Jordaanoever. Maar liefst 85% van de muur loopt door bezet Palestijns gebied.
Een de facto annexatie dreigt na de voltooiing van de Muur,
omdat dan 9,4 procent van de Westelijke Jordaanoever
bij Israel is ingelijfd, een  gebied, waar 85 procent
van de kolonisten wonen. [22]
Bovendien isoleert de Muur Oost-Jeruzalem van de
Westelijke Jordaanoever. [23]
Ik kan nog wel meer zaken noemen, die het daglicht niet
kunnen verdragen, zoals de openlijke schoffering van alle VN
Resoluties [24], maar ik laat het hierbij.
EPILOOG
De Boodschap is duidelijk.
Israel is een bijna 50 jarige bezettingsstaat (dit jaar,
5 juni 2017), die volledig lak heeft aan het Internationaal
Recht, illegale nederzettingen blijft bouwen, een illegale Muur
heeft gebouwd, een uithongeringsblokkade om Gaza legt ¨(25)
EN, nog niet genoemd
In het zogenaamde ´´tolerante´´ Tel Aviv is een virulent racisme tegen zowel Ethopische
Joden als Afrikaanse vluchtelingen.
Ethiopische Joden zijn veelvuldig slachtoffer van racistisch
politiegeweld, zoals trouwens ook in andere Israelische steden. [26]
Afrikaanse vluchtelingen zijn slachtoffer van aanslagen op
hun woningen, auto’s en zelfs kinderopvangverblijven. [27]
In Tel Aviv vinden demonstraties tegen Afrikaanse vluchtelingen
plaats met leuzen als ”Death to the Sudanese” [28]
Op dat racisme heb ik meerdere malen in brieven aan uw Gemeenteraadsleden
gewezen. (29)
Op zich al reden genoeg om geen enkel samenwerkingsverband ever
aan te gaan.
En al helemaal niet in het totaalplaatje van Israel als bezettingsstaat.
Staatsterrorisme al sinds 1967.
Wilt u dat woord niet horen?
Toch is het zo.
Nu de burgemeester met zijn brief van 1 november 2016 (30)
duidelijk niet eens bereid is zich te houden aan de meest
elementaire voorwaarden, geen zaken met de nederzettingen ,
zoals was afgesproken, (31)
is het aan u leden van de Commissie Algemene Zaken, om
een duidelijk NEE te laten horen ten aanzien van de verdere
samenwerking met Tel Aviv.
Pak uw boeltje daar en vertrek uit die vergiftigde sfeer.
Doet u dat niet, dan bent u niet alleen een woordbreker (32),
maar neemt u bezetting, racisme en zelfs zakendoen met
de nederzettingen op de koop toe.
Dat is een schande EN maakt u moreel
verantwoordelijk voor de schanddaden van de Israelische
bezettingspolitiek.
Ik verwacht, nee EIS van u, dat u de enige juiste daad stelt
en de samenwerking, die wordt besproken op
donderdag 12 januari, per direct stopt.
U wilt toch geen bloed aan uw handen?
Vriendelijk bedankt voor het lezen van deze brief.
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHT
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM
TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING
ASTRID ESSED
6 NOVEMBER 2015
[2]
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHT
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
[3]
GROEN LINKS AMSTERDAM
AMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
6 NOVEMBER 2015
 
 
TEKST
 
Vandaag stemde de Amsterdamse gemeenteraad over samenwerking met Tel Aviv en Ramallah. Door voorstellen van GroenLinks is deze samenwerking aan zeer scherpe voorwaarden gebonden.
 
 
Zo zal Amsterdam in projecten op geen enkele manier samenwerken met partijen die banden (bijvoorbeeld directe of indirecte financiële betrekkingen) hebben met illegale nederzettingen op bezet Palestijns gebied.
 
Ook zal het gemeentebestuur ervoor zorgen dat niet wordt samengewerkt met partijen die een band hebben met het Israëlische leger en/of Ministerie van Defensie. Ook met deze harde voorwaarde van GroenLinks heeft de gemeenteraad ingestemd.
GroenLinks wil niet dat Amsterdam zich op welke manier dan ook verbindt aan de schandelijke Israëlische bezettingspolitiek. Fractievoorzitter Rutger Groot Wassink: “Dankzij de voorstellen van GroenLinks zijn alle samenwerkingsprojecten aan strikte voorwaarden verbonden en vermijdt Amsterdam elke relatie met de bezetting, de illegale nederzettingen in Palestina en het Israëlische leger.  
Bovendien wordt een aanzienlijk deel van het beschikbare geld voor de samenwerkingsprojecten nu geoormerkt voor mensenrechtenorganisaties.”
 
Eerder stelde het college een stedenband voor met Tel Aviv en Ramallah. Daar heeft GroenLinks zich samen met andere partijen tegen verzet. Na een onderzoeksmissie van de burgemeester en wethouder Ollongren werd een sterk afgezwakt voorstel gedaan voor samenwerkingsprojecten tussen Amsterdam en Tel Aviv en Amsterdam en Ramallah. Die samenwerking is nu aan verdere strikte voorwaarden gebonden.
De fractie zal het college uiterst kritisch blijven volgen bij de uitvoering van deze projecten. De samenwerking mag in ieder geval op geen enkele manier bijdragen aan het conflict en kan zo hopelijk een kleine bijdrage leveren aan de verbetering van de situatie.
[4]
ZIE NOOT 3
[5]
GEMEENTERAAD AKKOORD MET SAMENWERKING
AMSTERDAM TEL AVIV/BRIEF AAN GROEN LINKS
ASTRID ESSED
10 NOVEMBER 2015
 
 
[6]
AMSTERDAM STA PAL VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT
TEKST
In de brief van burgemeester van der Laan aan de raadscommissie Algemene Zaken van 1 november 2016 over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv geeft de burgemeester aan geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten. Hiermee acht de gemeente Amsterdam de moties afgedaan.”
 
 
 
[7]
 
 
 
GROEN LINKS AMSTERDAM
AMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
6 NOVEMBER 2015
[8]
DE ILLEGALITEIT VAN DE NEDERZETTINGEN
”The Fourth Geneva Convention prohibits an occupying power from transferring citizens from its own territory to the occupied territory (Article 49).
The Hague Regulations prohibit an occupying power from undertaking permanent changes in the occupied area unless these are due to military needs in the narrow sense of the term, or unless they are undertaken for the benefit of the local population.”
LAND EXPROPRIATION AND SETTLEMENTS IN THE INTERNATIONAL
LAW
”Individual or mass forcible transfers, as well as deportations of protected persons from occupied territory to the territory of the Occupying Power or to that of any other country, occupied or not, are prohibited, regardless of their motive.”
ARTICLE 49, FOURTH GENEVA CONVENTION
HET HAAGS VERDRAG VAN 1907
HAGUE CONVENTION 1907
THE RIGHTS FORUM
NEDERZETTINGEN
NEDERZETTINGENMONITOR
[9]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF
A WALL IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
9 JULY 2004
[10]
EU COUNCIL CONCLUSIONS ON THE MIDDLE EAST
PEACE PROCESS
14 MAY 2012
[11]
”1. Affirms that the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;”
UNITED NATIONS
SECURITY COUNCIL
RESOLUTION 242
TEKST
Resolution 242 (1967)
of 22 November 1967
The Security Council,
Expressing its continuing concern with the grave situation in the Middle East,
Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war and the need to work for a just and lasting peace in which every State in the area can live in security,
Emphasizing further that all Member States in their acceptance of the Charter of the United Nations have undertaken a commitment to act in accordance with Article 2 of the Charter,
 1. Affirmsthat the fulfilment of Charter principles requires the establishment of a just and lasting peace in the Middle East which should include the application of both the following principles:
(i) Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict;
(ii) Termination of all claims or states of belligerency and respect for and acknowledgment of the sovereignty, territorial integrity and political independence of every State in the area and their right to live in peace within secure and recognized boundaries free from threats or acts of force;
 1. Affirms furtherthe necessity
(a) For guaranteeing freedom of navigation through international waterways in the area;
(b) For achieving a just settlement of the refugee problem;
(c) For guaranteeing the territorial inviolability and political independence of every State in the area, through measures including the establishment of demilitarized zones;
 1. Requeststhe Secretary-General to designate a Special Representative to proceed to the Middle East to establish and maintain contacts with the States concerned in order to promote agreement and assist efforts to achieve a peaceful and accepted settlement in accordance with the provisions and principles in this resolution;
 2. Requeststhe Secretary-General to report to the Security Council on the progress of the efforts of the Special Representative as soon as possible.
Adopted unanimously at the 1382nd meeting.
 
[12]
MILITAIRE INVAL GAZA ”PROTECTIVE EDGE” 2014
1492 BURGERDODEN
FRAGMENTED LIVES
HUMANITARIAN OVERVIEW 2014
MARCH 2015
11.100 GEWONDEN
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
1000 KINDEREN BLIJVEND GEHANDICAPT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
[13]
DUIZENDEN PALESTIJNEN DAKLOOS GERAAKT
OCHA
OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY/GAZA EMERGENCY
4 SEPTEMBER 2014
DUIZENDEN HUIZEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
SCHOLEN VERWOEST
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
ZIEKENHUIZEN BESCHADIGD DOOR BOMBARDEMENTEN
GAZA STRIP: HUMANITARIAN DASHBOARD NOVEMBER 2014
[14]
THE RIGHTS FORUM
VN LUIDT DE NOODKLOK: GAZA DREIGT ONBEWOONBAAR
TE WORDEN
17 SEPTEMBER 2015
VN RAPPORT:
REPORT ON UNCTAD ASSISTANCE TO PALESTINIAN PEOPLE:
DEVELOPMENTS OF THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
6 JULY 2015
[15]
Blokkade
Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN: GAZA
[16]
RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
[17]
   No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
   Pillage is prohibited.
  Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”
ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
[18]
UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
FIVE YEARS OF BLOCKADE:
THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP
JUNE 2012
[19]
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE
EAST PEACE PROCESS
14 MAY 2012
[20]
INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE
LEGAL CONSEQUENCES OF THE CONSTRUCTION OF A WALL
IN THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
[21]
´´Construction of the Barrier has imposed new restrictions on movement for Palestinians living near its route, in addition to the sweeping restrictions in force since the outbreak of the second intifada. Thousands of Palestinians have difficulty reaching their fields and marketing their produce to other areas of the West Bank. The areas west of the Separation Barrier are among the most fertile in the West Bank. According to the World Bank, the agriculture there generates 8 percent of overall Palestinian agricultural production. The damage to the agricultural sector means that Palestinian farmers cannot get supplementary income and makes it impossible to increase the number of workers in what is the primary sector of Palestinian economy.
The restrictions on freedom of movement also limit the access of Palestinian villagers to hospitals in nearby towns; the educational system suffers because many schools, primarily village schools, depend on teachers who live outside the community and must commute to the school; also family ties and social connections are adversely affected.
THE SEPARATION BARRIER
[22]
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR
[23]
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN/DE MUUR
[24]
DE WERELD MORGEN
ISRAEL WERELDKAMPIOEN SCHENDINGEN VN RESOLUTIES
LODE VANOOST
30 JULI 2014
 
 
 
(25)
Blokkade
Sinds 2007 onderwerpt Israël de Gazastrook aan een blokkade. De gevolgen zijn ernstig. Door de blokkade en andere beperkingen is 35% van het agrarisch land in Gaza en 85% van de viswateren niet meer vrij toegankelijk. De import is beperkt en er is vrijwel geen export mogelijk.”
RIGHTS FORUM
ACHTERGRONDEN: GAZA
RIGHTSFORUM/WATERPROBLEMATIEK PALESTIJNEN
GAZA BLOKKADE IS EEN COLLECTIEVE STRAF
   No protected person may be punished for an offence he or she has not personally committed. Collective penalties and likewise all measures of intimidation or of terrorism are prohibited.
   Pillage is prohibited.
  Reprisals against protected persons and their property are prohibited.”
ARTIKEL 33, 4E CONVENTIE VAN GENEVE
UNITED NATIONS
OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
OCUPIED PALESTINIAN TERRITORY
FIVE YEARS OF BLOCKADE:
THE HUMANITARIAN SITUATION IN THE GAZA STRIP
JUNE 2012
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION
COUNCIL CONCLUSION ON THE MIDDLE
EAST PEACE PROCESS
14 MAY 2012
(26)
DO BLACK LIVES MATTER IN ISRAEL?/ETHOPIAN JEWS
PROTEST RACISM AND POLICE BRUTALITY
21 MAY 2015
ALJAZEERA
ETHIOPIAN JEWS/NOT JEWISH ENOUGH
4 MAY 2015
BALTIMORE IS CONFRONTING POLICE BRUTALITY, BUT
THE SYSTEMIC RACISM OF ITS ISRAELI SISTER CITY
REMAINS UNCHALLENGED’
DAVID SHEEN
6 MAY 2015
(27)
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
(28)
´´Those tensions erupted Wednesday in Tel Aviv in a violent protest that saw a mob vandalize African stores and smash the windows of a car with African passengers. One woman posed for a newspaper photographer wearing a white tank-top on which she had written the words, “Death to the Sudanese.”
That followed a firebomb attack targeting a Tel Aviv apartment housing migrants in early May, which followed a similar attack against a kindergarten for migrant children in late April. No one was hurt in those incidents.´´
THE ISRAEL TIMES
IN TEL AVIV, AN INCENDIARY MIX OF AFRICAN
MIGRANTS AND LOCALS WHO WANT THEM GONE
 
 
 
(29)
SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM TEL AVIV/
BRIEVEN AAN GEMEENTERAADSLEDEN/OVERZICHT
ASTRID ESSED
4 NOVEMBER 2015
VAN STEDENBAND NAAR SAMENWERKINGSVERBAND AMSTERDAM
TEL AVIV/NEE TEGEN BEZETTING EN ONDERDRUKKING
ASTRID ESSED
6 NOVEMBER 2015

(30)

AMSTERDAM STA PAL VOOR HET INTERNATIONAAL RECHT
TEKST
In de brief van burgemeester van der Laan aan de raadscommissie Algemene Zaken van 1 november 2016 over de samenwerking tussen Amsterdam en Tel Aviv geeft de burgemeester aan geen garanties te kunnen geven voor de uitvoerbaarheid van de raadsmoties ter algehele uitsluiting van financiële betrekkingen met de illegale nederzettingen.

Ook profijt voor partijen die een band hebben met het Israelische leger en/of het Ministerie van Defensie kan niet geheel worden uitgesloten. Alleen samenwerkingen die “naar alle waarschijnlijkheid” ten goede komen aan nederzettingen of het Israelische leger zullen volgens de brief worden uitgesloten. Hiermee acht de gemeente Amsterdam de moties afgedaan.”
 
 
 
 
 
(31)
GROEN LINKS AMSTERDAM
AMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
6 NOVEMBER 2015
(32)
GROEN LINKS AMSTERDAM
AMSTERDAM VERWERPT NEDERZETTINGENBELEID ISRAEL
6 NOVEMBER 2015

Reacties uitgeschakeld voor Nee tegen samenwerkingsverband Amsterdam Tel Aviv/Brief aan Raadscommissie Algemene Zaken over vergadering 12 januari

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.