Nacht van de Vluchteling 2016/Demasque/Reacties op website Nacht van de Vluchteling over Dienst Terugkeer en Vertrek

KONING EDWARD IV VAN ENGELAND EN ZIJN VROUW, ELIZABETH
WOODVILLE, OP EEN GEMASKERD BAL/FICTIE
EVEN EEN STUKJE GESCHIEDENIS:
[EDWARD IV KWAM UIT HET HUIS VAN YORK, EEN TAK VAN
HET PLANTAGENET KONINGSHUIS, DAT SAMEN MET EEN
ANDERE TAK, HET HUIS VAN LANCASTER, DE ROZENOORLOGEN
UITVOCHT, EEN BITTERE STRIJD OM DE TROON VAN ENGELAND.
BEIDE CLAIMDEN ZE DIE TROON, MAAR DE CLAIMS VAN HET
HUIS VAN YORK WAREN  BETER EN DUS IN FEITE LEGITIEMER.
ZELF SPEELDE EDWARD IV, DIE DE GROOTVADER VAN MOEDERSKANT
WAS VAN DE LATERE KONING HENDRIK VIII, EEN BELANGRIJKE ROL
IN DE ROZENOORLOGEN, DIE EINDIGDEN MET DE SLAG
BIJ BOSWORTH IN 1485, MET ALS NASLEEP, DAT DE GESLACHTEN YORK EN LANCASTER WERDEN VERENIGD DOOR HET HUWELIJK VAN
ELISABETH VAN YORK, DOCHTER VAN EDWARD IV, EN HENRY TUDOR, DE LATERE KONING HENDRIK VII, DIE VAN MOEDERSKANT
GASTEN OP EEN GEMASKERD BAL

NACHT VAN DE VLUCHTELING
COCKTAIL VAN MENSEN VAN GOEDE WIL,
FEEL GOOD BN’ERS EN BOOSDOENERS
GAAN DE MASKERS AF?

NACHT VAN DE VLUCHTELING/MENSEN VAN GOEDEN
WILLE HEBBEN GEEN DEMASQUE NODIG, MAAR DE GEMASKERDE
BEULEN VAN DIENST TERUGKEER EN VERTREK WEL!
DEMASQUE VAN DIENST TERUGKEER EN VERTREK IN
DE ”NACHT VAN DE VLUCHTELING”?
VERGEET HET MAAR
WEDEROM KREEG DE ”DIENST TERUGKEER EN VERTREK
DE KANS, GOEDE SIER TE MAKEN, ZODAT HUN ROL ALS
VLUCHTELINGENBEUL KON WORDEN VERBLOEMD

DIENST EN MEDEWERKERS TERUGKEER EN VERTREK
RIDDERS ZONDER VREES OF BLAAM?
ZEKER, MAAR DAN NIET VAN DE VLUCHTELINGEN, MAAR
DE NEDERLANDSE STAAT MET ZIJN MISDADIG ASIELBELEID!

”HUMANE” WERKWIJZE DIENST TERUGKEER EN VERTREK?
LAAT ME NIET LACHEN
HET ZIJN HOOFDROLSPELERS IN HET UITZETTINGSBELEID, DAT VLUCHTELINGEN UITZET NAAR ARMOEDE, OORLOG EN GEWELD
HOOFDROL;SPELERS IN ONMENSELIJKHEID, DIE ZOVER GAAT, DAT
ZELFS VLUCHTELINGEN, DIE WEL WILLEN ;”MEEWERKEN AAN
HUN TERUGKEER” [LEES, MET DE RUG TEGEN DE MUUR
ZIJN GESLAGEN DOOR HET BELEID], DOOR DEZE ”HUMANE”
DIENST TERUGKWEER IN OPVANGLOCATIES WORDEN GEWEIGERD,
TERWIJL ZE ZIEK ZIJN!

 

 

NACHT VAN DE VLUCHTELING 2016/DEMASQUE /REACTIES OP WEBSITE NACHT VAN DE VLUCHTELING OVER DIENST TERUGKEER
EN VERTREK
In de Nacht van zaterdagnacht op zondag 19 juni vond de
”Nacht van de Vluchteling 2016” plaats, met als doel geld op
te halen voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. [1]
Een goed doel.
Een nobel doel, de moeite waard om voor te lopen.
Van Rotterdam naar Den Haag.
Van Nijmegen naar Arnhem.
Helaas liepen er, naast organisaties en mensen van goede wil,
ook boosdoeners mee, die juist de rechten van vluchtelingen
schenden!
Zoals de PvdA, die al jarenlang een misdadig anti vluchtelingen
beleid voert. [2]
De Haagse politie, die niet alleen racistisch is, maar ook gewelddadig
optrad bij de ontruiming van vluchtelingententenkamp Koekamp. [3]
In dit stuk de focus op de Staatsdeporteerders de Dienst Terugkeer
en Vertrek.
Op de website van de Nacht van de Vluchteling heb ik een commentaar
geschreven op de algemene pagina van de Dienst Terugkeer en
Vertrek en op de persoonlijke pagina een reactie aan mevrouw
Rhodia Maas, directeur Dienst Terugkeer en Vertrek.
Mijn reacties zijn niet geplaatst, vandaar dat ik ze hier vermeld.
Maar nu eerst een Inleiding, daaronder mijn reacties en tenslotte het notenapparaat.
De Inleiding staat in het teken van de ontmaskering van deze boosdoeners,
wat in de Nacht van de Vluchteling helaas niet is gebeurd.
Op deze website wel!
Astrid Essed
INLEIDING

 

”Aan het eind van ieder gemaskerd bal volgt het demasque…..”
1478, LATE MIDDELEEUWEN
Op een Middeleeuws, gemaskerd bal doet de Leeuw
zijn masker af en verandert terug in de Engelse Koning Edward IV.
Zijn jongere broer, George, Hertog van Clarence, ontmaskert zichzelf ook, waardoor zijn verraad, zich meester te willen maken
van de troon, zich in het volle kaarslicht openbaart.
En passant beschuldigt hij zijn broer, de Koning, van de moord op diens voorganger,
de zachtmoedige en wereldvreemde Koning Henry VI. [4]
Drama alom, wat eindigt in de trieste terechtstelling van broer
George, die er een gewoonte van had gemaakt, opstanden en
en aanslagen op zijn broer, de Koning, te plannen, samen met
zijn neef en schoonvader, de intrigerende Graaf van Warwick, ook
wel de ”Kingmaker” genoemd.  [5]
Dat waren de bloedige, maar spannende dagen tijdens de grote Engelse
successiestrijd in de late Middeleeuwen, de Rozenoorlogen. [6]
2016/ONZE MODERNE TIJD/DEMASQUE VLUCHTELINGENRECHTENSCHENDERS
OF ´´BUSINESS AS USUAL´´
Terug naar onze dagen:
De Nacht van de Vluchteling van zaterdagnacht op zondag
19 juni.
Een Nacht der Waarheid.
De Nacht waarin het erop aankomt, je solidariteit met
vluchtelingen wereldwijd, te tonen. [7]
Niet alleen de solidariteit wordt getest, ook het uithoudingsvermogen.
Want het is een pittige loop:
Van Rotterdam naar Den Haag. [8]
Van Nijmegen naar Arnhem. [9]

 

Een tocht voor mensen van goede wil.
Maar ook een manier, om jezelf in de kijker te plaatsen
en populariteit te scoren.
Zo van:
”Zie mij eens solidair doen en begaan zijn”
Dit geldt natuurlijk niet voor werkelijk betrokken mensen,
maar het is wel een gratis reclame [ook al is het goed
bedoeld] voor bedrijven, BN’ers en wat dies meer zij. [10]
NACHT VAN DE VLUCHTELING
BOOSDOENERS/PVDA/HAAGSE POLITIE
Een nachtelijke mixture dus van werkelijke betrokkenheid,
populariteitsscores en jezelf in de kijker plaatsen.
Dat is op zich nog niet zo erg.
Tenslotte loopt iedereen voor het ”goede doel” [11]
Erger is, dat tussen mensen van goede wil en ”feel good”
BN’ers, ook BOOSDOENERS meeliepen:

 

Boosdoeners zoals de politieke partij PvdA, die
in haar beleid sinds jaar en dag de rechten van
vluchtelingen schendt, door  te zitten
in regeringscoalities, waar de rechten van vluchtelingen
met voeten worden getreden, zoals ook nu, in deze
”paarse” coalitie.
Maar ook in het verleden door de invoering van de Koppelingswet
in 1998  en de verscherpte vreemdelingenwetgeving
in 2000 [12]
Voorbeelden:
De uitkleding van het Kinderpardon [13], door de
stringente voorwaarden ter verkrijging [14]
En dan de politie Den Haag. [15]
Niet alleen kampioen etnisch profileren [16], en berucht om
gewelddadig en racistisch optreden [17], ook schiet en wurggraag,
wat geleid heeft tot de dood van twee allochtone mannen, Rishi
Chandrikasing en Mitch Henriquez. [18]
De politie Den Haag, met een racistische korpschef, van Musscher
genaamd. [19]
Ook zijn zij bepaald geen Vluchtelingenvrienden!
Eerst maakte burgemeester
van Aartsen [die by the way ook een motivotional speech
hield tijdens de Nacht van de Vluchteling) het protest
van de uitgeprocedeerde vluchtelingen (die vanwege de oorlogssituatie
niet terug kunnen naar hun land) op het Tentenkamp Koekamp
in Den Haag, zo moeilijk mogelijk (20), waarna het Tentenkamp
met veel politiegeweld werd ontruimd! (21)
NACHT VAN DE VLUCHTELING
BOOSDOENERS/DIENST TERUGKEER EN VERTREK
En dan nu de Boosdoener, bij wie het harde vluchtelingenbeleid
het duidelijkst te zien is.
De Staatsdeporteerders van de Dienst Terugkeer en Vertrek (22)
Deze zogenaamde Dienst Terugkeer en Vertrek, die uitgeprocedeerde
vluchtelingen middels ”gesprekken” moet ”motiveren” ”vrijwillig”
[dus niet geboeid door de marechausssee] terug te keren:
In hun ”Werkwijze” is te lezen:
”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.” [23]
Dat ”humane” valt in de praktijk erg tegen!
Alvast heeft de Dienst Terugkeer en  Vertrek zelf de bevoegdheid,
”niet meewerkende” vluchtelingen, zonder tussenkomst van de rechter,
in vreemdelingenbewaring te plaatsen. [24]
Daar gaat al heel wat intimidatie vanuit en strookt niet met ”persoonsgericht
werken”, wat een vertrouwensband suggereert.
En ”werken met respect voor de vreemdeling”, door hem in vreemdelingen
bewaring te plaatsen?
Alsof het opsluiten van mensen, wier enige ”misdaad” is, te zijn gevlucht
en dan ook nog opsluiten onder slechte omstandigheden [25], op
zich al niet in strijd is met ieder elementair respect voor
vluchtelingen!
Maar deze club gaat nog veel verder:
Naast het intimiderende aspect [26], het ronduit misdadige:
Ook in de gevallen, dat vluchtelingen wel willen ”meewerken aan
hun terugkeer” [lees, zodanig in het nauw zijn gedreven in een uitzichtloos
bestaan, dat ”illegaliteit” heet, zonder zicht op toekomst in het land van
herkomst, of vreemdelingendetentiecentrum in en uit, omdat er geen
”zicht op uitzetting” is], wordt hen alsnog door Dienst en Terugkeer en
Vertrek, opvang geweigerd. [27]
Ondanks het feit, dat het vaak zieke mensen betreft, die dan maar op
straat moeten zien te overleven! [28]
Meer hoef ik, volgens mij, van deze Dienst Terugkeer en Vertrek
, niet te worden gezegd.
Ze zijn niet de Vrienden, maar de Vijanden van de Vluchtelingen!
TOCH heeft de organisatie van de Nacht van de Vluchteling het bestaan,
zowel deze Staatsdeporteerders, als de PvdA en de Haagse Politie,
mee te laten doen! (29)
NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEMASQUE
Onder dekking van de Nacht vinden misdaden plaats.
Slaat de Sluipmoordenaar toe en wordt er Onrecht
gepleegd.
Onder dekking van de allesverhullende Nacht, lopen
lieden rond, die door het donker niet te herkennen zijn, of
gemaskerd zijn.
Bij de Nacht van de Vluchteling zijn dat de Partij van de
Arbeid, die misdadig anti Vluchtelingenbeleid maakt.
De Haagse Politie, die racistisch is, VluchtelingenONvriendelijk
en zo nodig vluchtelingen deporteert. (30)
EN de directe Staatsdeporteerders, de Dienst Terugkeer en Vertrek.(31)
Ze lopen de Nacht door, vermomd als Vluchtelingenvrienden, terwijl ze hun ergste Vijanden zijn.
In de Nacht van de Vluchteling 2016 konden ze nog ongestoord
meelopen.
Laten we ervoor zorgen, dat dat de Laatste Keer is.
ZIE HIERONDER MIJN REACTIES OP DE WEBSITE VAN
DE NACHT VAN DE VLUCHTELING
Daaronder het notenapparaat
Astrid Essed
MIJN REACTIES OP WEBSITE DE NACHT VAN DE VLUCHTELING
REACTIE 1
ALGEMENE REACTIE OVER DEELNAME DIENST TERUGKEER
EN VERTREK
GEEN PLAATS IN DE NACHT VAN DE VLUCHTELING VOOR
SCHENDERS VLUCHTELINGENRECHTEN!
Ronduit schandalig, dat de Dienst Terugkeer en Vertrek meeloopt
in een Nacht, die is bedoeld als support voor de rechten van vluchtelingen
wereldwijd!
Want Dienst Terugkeer en Vertrek schendt die rechten juist!
Middels zoetgevooisde praatjes tracht deze Dienst mensen, die
gevlucht zijn voor armoede/oorlog/vervolging, terug te sturen naar
dezelfde ellende, die ze juist ontvlucht zijn.
En als schijnheilige praatjes niet helpen, volgen intimidatie en bedreigingen.
Dat ze die ook kunnen waarmaken blijkt uit de uitbreiding van de bevoegdheid:
Het mogen plaatsen van mensen in vreemdelingendetentie, zonder tussenkomst
van de rechter.
Hoe kun je een vertrouwensband met mensen opbouwen [zoals de Dienst
suggereert in haar ”regiegesprekken” met de vluchtelingen”] als je tegelijkertijd
de bevoegdheid hebt, mensen in vreemdelingenbewaring te plaatsen?
Hoe kun je spreken over ”respect” voor de ”vreemdeling” [vluchteling dus]
als je mensen intimideert en dirigeert naar vreemdelingenbewaring,
waar de omstandigheden niet alleen inhumaan zijn, maar het hele
concept nier deugt [mensen opsluiten, die geen strafbare feiten
gepleegd hebben, tenzij je ”vluchten” strafbaar vindt…..]
Om een lang verhaal kort te maken:
Deze Dienst Terugkeer en Vertrek hoort niet thuis in
de Nacht van de Vluchteling, omdat zij geen rechten van
vluchtelingen verdedigen, maar die schenden!
Namelijk hun recht op veiligheid, bescherming en bestaan!
Astrid Essed
REACTIE 2
REACTIE AAN MEVROUW RHODIA MAAS,
DIRECTEUR DIENST TERUGKEER EN VERTREK
WEER DIENST TERUGKEER EN VERTREK, SCHENDER RECHTEN
VAN VLUCHTELINGEN, VAN DE NACHT VAN DE VLUCHTELING!
Geachte mevrouw Maas,
Ik moet zeggen:
U en uw organisatie hebben wel lef.
Dienst en Vertrek, waarvan u directeur bent [en dus de hoogste
verantwoordelijke] schendt in alle opzichten de rechten van vluchtelingen.
Als Dienst bent u verantwoordelijk voor de uitzetting van hen, die
zijn gevlucht voor armoede/oorlog/vervolging naar dezelfde ellende
waarvan zij gevlucht zijn!
Terug naar af dus!
Uw Dienst tracht met zoetgevooisde praatjes mensen ”zelfstandig”
of ”vrijwillig” te laten terugkeren naar oorlog en vervolging.
Hoe ”vrijwillig” is zo’n keuze, ALS je geen keuze hebt?
Wanneer de mooie praatjes van uw Dienst niet helpen,
volgt de intimidatie, het dreigen met vreemdelingenbewaring,
waartoe u tegenwoordig, zonder tussenkomst van de rechter,
bevoegd bent.
En dat noemt u op uw website
‘Met respect voor de vreemdeling” [vluchteling]
U hebt een merkwaardige opvatting van ”respect”
Notoire mensenrechtenschenders als u en uw
organisatie horen niet thuis bij de ”Nacht van de Vluchteling”
Astrid Essed
NOTEN
[1]
”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.

Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”

NACHT VAN DE VLUCHTELING
”OVER DE NACHT”
[2]
”Sinds de invoering van de Vreemdelingenwet 2000 is de rechtspositie van asielzoekers erg verzwakt. Hierdoor is de kans groter geworden dat een asielzoeker wordt afgewezen, terwijl hij in zijn land van herkomst wordt vervolgd. Voor deze asielzoeker dreigt uitzetting naar het land waar hij gevaar loopt (refoulement).”
VREEMDELINGENWET 2000
EEN ONTSPOORDE ASIELWET
”Op 3 augustus zegde hij zijn lidmaatschap van de Eerste Kamer op omdat hij staatssecretaris van Justitie werd in het Kabinet-Kok II, voornamelijk voor Vreemdelingenzaken. In die hoedanigheid was hij verantwoordelijk voor de nieuwe Vreemdelingenwet, die de toelating van vluchtelingen moest beperken tot de “echte gevallen”.
BRON
WIKIPEDIA
JOB COHEN
”Het is een beetje lafhartig om ze in plaats daarvan uit te hongeren. Want daar komt de Koppelingswet op neer.’
VOLKSKRANT
KOPPELINGSWET OP GEEN ENKELE WIJZE SUCCESVOL
14 FEBRUARI 2000
TENTENKAMPEN EN MENSENRECHTEN
NEDERLANDS BELEID UITGEPROCEDEERDE ASIELZOEKERS AANVECHTBAAR
DOOR DE PVDA VOORGESTELD ”KINDERPARDON”
EEN WASSEN NEUS, OOK ZIJN DE VOORWAARDEN TE
STRENG EN IN STRIJD MET HET NON-DISCRIMINATIE
BEGINSEL/TOCH WIL DE PVDA GEEN VERRUIMING VAN HET
KINDERPARDON
”Veel mensen denken dat er met de komst van het Kinderpardon een blijvende oplossing is gekomen voor kinderen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn zonder verblijfsvergunning. Dat is helaas niet waar. Meer dan 92% van de kinderen wordt afgewezen. ”
VOLKSKRANT
HET KINDERPARDON BLIJKT EEN WASSEN NEUS
2 JUNI 2016
”Van de ruim 1300 aanvragen van kinderen zonder verblijfsvergunning om in Nederland te mogen blijven onder de kinderpardonregeling, zijn er maar 100 goedgekeurd. Dat schrijft staatssecretaris Klaas Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer. ”
NOS
KINDERPARDON: ZIJN DE VOORWAARDEN TE
STRENG?
”Defence for Children vindt de voorwaarden in strijd met artikel 2 van het VN-Kinderrechtenverdrag waarin het non-discriminatiebeginsel is vervat. Deze kinderen zijn net zo geworteld als de kinderen die nu wel onder het Kinderpardon vallen. De helpdesk van Defence for Children ondersteunt de juridische procedures voor deze kinderen.”
DEFENCE FOR CHILDREN
WELKE KINDEREN VALLEN ONDER HET KINDERPARDON
AD
FRACTIE PVDA: KINDERPARDON NIET VERRUIMEN
4 JUNI 2016
EU-TURKIJE DEAL, MEDE OP VOORSTEL VAN HET
PLAN RUTTE-SAMSOM TOT STAND GEKOMEN, IS IN
STRIJD MET HET RECHT OM TE VLUCHTEN EN  HET RECHT
OP BESCHERMING, WANT TURKIJE IS GEEN ”VEILIG DERDE LAND”
VOLKSKRANT
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL: MIGRANTEN VANAF MAANDAG
TERUG
18 MAART 2016
EU EN TURKIJE SLUITEN DEAL OVER VLUCHTELINGEN/
BRIEF AAN DE LEDEN VAN DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE
BUITENLANDSE ZAKEN
ASTRID ESSED
23 MEI 2016
RUTTE EN SAMSOM LANCEREN EUROPEES PLAN
VOOR VLUCHTELINGENCRISIS
28 JANUARI 2016
[3]
ONTRUIMING VLUCHTELINGEN TENTENKAMP KOEKAMP
POLITIEOPTREDEN ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP
´´”De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.”
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN
(TENTENKAMP KOEKAMP)
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE
ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
17 DECEMBER 2012
[4]
Onderstaande is een knipoog naar de geschiedenis.
Historisch klopt het gedeelte, dat George, Hertog van Clarence,
een aanslag [en daarvoor meerdere] had beraamd op zijn broer,
Koning Edward, en daarvoor uiteindelijk is
terechtgesteld, maar de ontmaskering van zijn bedoelingen
op een gemaskerd bal, is fictie, uit de historische serie
The White Queen [over het leven van de vrouw van Edward IV,
Elizabeth Woodville].
Eerst dus de fictie, daarna de historische feiten
FICTIE
THE WALL STREET JOURNAL
”THE WHITE QUEEN” EPISODE 7 RECAP
”POISON AND MALMSEY WINE”
28 SEPTEMBER 2013
WIKIPEDIA
THE WHITE QUEEN: EPISODES
ZIE EPISODE 7
HISTORISCHE FEITEN:
WIKIPEDIA
EDWARD IV [By the way, the grootvader van moederskant
van de latere Hendrik VIII]
WIKIPEDIA
GEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
Het is zeer goed mogelijk en politiek gezien plausibel, dat Koning Henry VI [Huis van Lancaster] ook daadwerkelijk
uit de weg geruimd is in opdracht van Edward IV [Huis van York], omdat
hij de laatste legitieme vertegenwoordiger uit het Huis van Lancaster
was [had psychische problemen en was jarenlang gevangene van Edward IV],
maar harde bewijzen zijn daarvoor niet geleverd.
Zijn overblijfselen zijn wel onderzocht in 1910, maar sluitend bewijs voor
een gewelddadige dood kon niet geleverd worden
THE DEATH OF HENRY VI
SUSAN HIGGINBOTHAM
21 MAY 2011
”Henry was imprisoned in the Tower of London, where he died during the night of 21 May 1471. In all likelihood, Henry’s opponents had kept him alive up to this point rather than leave the Lancasters with a far more formidable leader in Henry’s son Edward. According to the Historie of the arrivall of Edward IV, an official chronicle favourable to Edward IV, Henry died of melancholy on hearing news of the Battle of Tewkesbury and his son’s death.[22] It is widely suspected, however, that Edward IV, who was re-crowned the morning following Henry’s death, had in fact ordered his murder.[23]
WIKIPEDIA
HENRY VI
IMPRISONMENT AND DEATH
BRON:
WIKIPEDIA
HENRY VI
[5]
HISTORISCHE FEITEN:
”The arrest and committal to the Tower of London of one of Clarence’s retainers, an Oxford astronomer named Dr John Stacey, led to his confession under torture that he had “imagined and compassed” the death of the King, and used the black arts to accomplish this. He implicated one Thomas Burdett, and one Thomas Blake, a chaplain at Stacey’s college (Merton College, Oxford). All three were tried for treason, convicted, and condemned to be drawn to Tyburn and hanged. Blake was saved at the eleventh hour by a plea for his life from James Goldwell, Bishop of Norwich, but the other two were put to death as ordered.

This was a clear warning to Clarence, which he chose to ignore. He appointed Dr John Goddard to burst into Parliament and regale the House with Burdett and Stacey’s declarations of innocence that they had made before their deaths. Goddard was a very unwise choice, as he was an ex-Lancastrian who had expounded Henry VI’s claim to the throne. Edward summoned Clarence to Windsor, severely upbraided him, accused him of treason, and ordered his immediate arrest and confinement.

Clarence was imprisoned in the Tower of London and put on trial for treason against his brother Edward IV. Clarence was not present – Edward himself prosecuted his brother, and demanded that Parliament pass a Bill of Attainder against his brother, declaring that he was guilty of “unnatural, loathly treasons” which were aggravated by the fact that Clarence was his brother, who, if anyone did, owed him loyalty and love. Following his conviction, he was “privately executed” at the Tower on 18 February 1478, by tradition in the Bowyer Tower, and soon after the event, the rumour gained ground that he had been drowned in a butt of Malmseywine.[1]

BRON:
WIKIPEDIA
GEORGE PLANTAGENET, 1ST DUKE OF CLARENCE
DE GRAAF VAN WARWICK, DE ”KINGMAKER”, NEEF
EN SCHOONVADER VAN GEORGE PLANTAGENET, MET
WIE HIJ DIVERSE COMPLOTTEN TEGEN EDWARD IV SMEEDDE.
WARWICK, EEN ZEER SLUW EN INTRIGEREND
POLITICUS, WAS EEN VAN DE BELANGRIJKSTE SPELERS
TIJDENS DE ROZENOORLOGEN.
ZIE
Richard Neville, 16th Earl of Warwick KG (22 November 1428 – 14 April 1471), known as Warwick the Kingmaker, was an English nobleman, administrator, and military commander. The son of Richard Neville, 5th Earl of Salisbury, Warwick was the wealthiest and most powerful English peer of his age, with political connections that went beyond the country’s borders. One of the leaders in the Wars of the Roses, originally on the Yorkist side but later switching to theLancastrian side, he was instrumental in the deposition of two kings, a fact which later earned him his epithet of “Kingmaker” to later generations.”
WIKIPEDIA
CECILY, DUCHESS OF YORK
Vooraf over Cecily of York:
Door het huwelijk van haar  kleindochter Elisabetth of York
[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]
zijn zij en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alle
Engelse koningen tot nu toe.
Over het filmpje:
Dramatisch [fictie] TV  filmpje uit The White Queen [aflevering 7],
waarin Hertogin Cecily of York, moeder van Koning Edward IV en de
latere Koning Richard III, aan haar zoon Koning Edward IV om genade
smeekt voor haar andere zoon George [die diverse keren complotten gesmeed
had tegen broer Edward IV en nu ter dood veroordeeld was]
Helaas zonder succes.
Zoon George werd toch geexecuteerd.
Omdat hertogin Cecily 601 jaar geleden was geboren op 3 mei
1415, heeft iemand het op Youtube gezet.
Cecily of York was trouwens een echte overlever.
Ze is [en dat was voor die tijd zeer oud] 80 jaar geworden en haar
leven was uiterst heftig en dramatisch, want ze heeft al haar vier zoons overleefd
en een dochter.
Bij haar dood waren nog maar twee kinderen [dochters] in leven.
Wel heeft zij vele kleinkinderen en zelfs achterkleinkinderen
gezien:
Zo heeft zij nog de geboorte van de latere Hendrik VIII, haar achterkleinkind
[de zoon van haar kleindochter Elisabeth van York, die weer een dochter
was van Edward IV en was getrouwd met Henry VII]
Hij werd in 1491 geboren en Cecily of York overleed in 1495
Vader van Hendrik VIII was
Henry VII, die de troon veroverde op Richard III, wat het einde
van de Rozenoorlogen betekende
Moeder van Hendrik VIII was Elisabeth of York, dochter van Edward IV
Achterkleinzoon Hendrik VIII is nog in het testament van Cecily of York bedacht.
Zie
”Also I geve to my lord Prince [Arthur] a bedde of arres of the Whele of Fortune and testour of the same, a counterpoint of arras, and a tappett of arres with the pope. Also I geve to my lord Henry Duke of Yorke [later Henry VIII] three tappettes of arres, oon of them of the life of Saint John Baptist, another of Mary Maudeleyn, and the thirde of the passion of our Lord and Saint George.”
OVERGENOMEN OP MIJN WEBSITE
INTERESSANT FEIT:
Cecily of York was de vrouw van Richard of York [vader dus van Edward IV
en Richard III], die in de Rozenoorlogen de grote tegenspeler was
van Margaret of Anjou, militante vrouw van de zachtmoedige en
wereldvreemde Henry VII]
Door het huwelijk van Cecily of York’s kleindochter Elisabetth of York
[dochter van Cecily’s zoon Koning Edward IV] met Koning Henry VII [Henry Tudor]
zijn Cecily of York en haar man, Richard of York, de voorvaderen van alle
Engelse koningen tot nu toe.
[6]
OVER DE ROZENOORLOGEN:
WIKIPEDIA
THE WARS OF THE ROSES/CAUSES OF THE
WARS OF THE ROSES/A TRAVEL TO THE PAST
ASTRID ESSED
NEDERLANDSTALIGE UITLEG ROZENOORLOGEN
HOOFDSTUK
”STRIJD OM DE KROON
ADEL TEGEN DE KONING/ADEL TEGEN ADEL
ROZENOORLOGEN/NADER UITGELEGD”
ARTIKEL
ROZENOORLOGEN EN BOERENOPSTANDEN/
ADEL TEGEN ADEL/ADEL TEGEN HET VOLK/
HEERSENDE KLASSE TOEN EN NU
ASTRID ESSED
19 AUGUSTUS 2015
[7]
VAN HISTORIE NAAR HET HEDEN
SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
NACHT VAN DE VLUCHTELING
”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.

Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”

NACHT VAN DE VLUCHTELING
”OVER DE NACHT”
[8]
””Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.”
NACHT VAN DE VLUCHTELING
”OVER DE NACHT”
[9]
””Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.”
NACHT VAN DE VLUCHTELING
”OVER DE NACHT”
[10]
NACHT VAN DE VLUCHTELING
BEDRIJVEN
NACHT VAN DE VLUCHTELING
IN DE MEDIA
[11]
HET GOEDE DOEL
SOLIDARITEIT MET VLUCHTELINGEN
NACHT VAN DE VLUCHTELING
”Hoe ver zou jij lopen uit angst voor geweld? Sinds 2010 organiseert Stichting Vluchteling de Nacht van de Vluchteling. In het holst van de nacht lopen duizenden deelnemers een 40 kilometer lange sponsorloop van Rotterdam naar Den Haag en van Nijmegen naar Arnhem.

Elk jaar laten deelnemers zich sponsoren voor een specifiek project. Dit jaar lopen we voor noodhulp aan de maar liefst 60 miljoen mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. In 2016 vindt de Nacht van de Vluchteling plaats in de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni en klinkt het startschot stipt middernacht op de startlocaties in zowel Rotterdam als Nijmegen. ”

NACHT VAN DE VLUCHTELING
”OVER DE NACHT”
[12]
ZIE VOOR ANTI VLUCHTELINGENBELEID PVDA, NOOT 2
[13]
ZIE VOOR ANTI VLUCHTELINGENBELEID PVDA, NOOT 2
[14]
ZIE VOOR ANTI VLUCHTELINGENBELEID PVDA, NOOT 2
[15]
NACHT VAN DE VLUCHTELING
POLITIE DEN HAAG
[16]
ETNISCH PROFILEREN
AMNESTY INTERNATIONAL
DOSSIER ETNISCH PROFILEREN
RAPPORT
AMNESTY INTERNATIONAL
PROACTIEF POLITIEOPTREDEN VORMT RISICO VOOR
MENSENRECHTEN
28 OCTOBER 2013
[17]
OMROEP WEST
OUD AGENTEN: HAAGSE POLITIE GEBRUIKT BUITENSPORIG
GEWELD TEGEN ALLOCHTONEN
16 OCTOBER 2013
”Ook is racistisch politiegeweld een dagelijkse realiteit in de Haagse wijken Schilderswijk en Transvaal. In deze wijken kent iedereen wel iemand die slachtoffer is geweest van politiegeweld of is zelf slachtoffer geweest. Slachtoffers verklaarden eerder in de lokale media: “Ik word vaak om mijn legitimatie gevraagd, gewoon uit het niets. Als ik vraag waarom word ik meegenomen en word ik in de politieauto in elkaar geslagen en mishandeld. Op het bureau gaat het verder. Ze stopten mij in de cel en met de handboeien nog om hebben zij me in mijn ribben geslagen. Daarna hebben ze mij met de brandslang nat gespoten en mij heel de nacht in de cel laten zitten terwijl ik helemaal doorweekt was.” Ook ex-agenten spreken van een cultuur van geweld en racisme binnen de politie-eenheid. ”
AFA DEN HAAG
ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE
28 JUNI 2015
[18]
AFA DEN HAAG
ARUBAANSE MAN DOODGESLAGEN DOOR HAAGSE POLITIE
28 JUNI 2015
MITCH HENRIQUEZ/DODE POLITIEGEWELD EN BEPAALD
NIET DE EERSTE/NO JUSTICE, NO PEACE
ASTRID ESSED
1 JULI 2015
AGENT, DIE RISHI NEERSCHOOT, VRIJGESPROKEN/RECHTBANK
GEEFT POLITIE LICENCE TO KILL
ASTRID ESSED
27 DECEMBER 2013
[19]
”Anil: “Hoe komt het dat Marokkaanse jongeren uit Gouda zo betrokken zijn bij criminaliteit? Heeft het te maken met hun cultuur. Heeft het te maken met andere dingen? Wat denkt u?”

Paul van Musscher: “Ik heb het me laats

t uit laten leggen door iemand waar wij les van krijgen over multiculturaliteit. Wij nemen dat onderwerp heel serieus. Een Marokkaanse man. En die legde me uit dat de inwoners uit Gouda uit het Rif gebergte komen. Dat zijn Berbers. Berber komt van het woord Barbaar. En dat is inderdaad cultureel ingebakken dat ze wat wilder zijn. Wat makkelijker op straat leven. Wat ruiger. Je zou kunnen zeggen dat het GENETISCH meegekomen is..” Anil: “Genetisch zelfs?” Paul: “Dat is zijn verklaring” Anil: “Wat denkt u zelf?” Paul: “Je ziet natuurlijk dat zij cultureel een andere gewoonte op nahouden dan wij”

POLITIECHEF DEN HAAG: MAROKKANEN ZIJN
BARBAREN EN GENETISCH CRIMINEEL
HIER OP DIT YOUTUBE FILMPJE DE UITSPRAKEN
VAN VAN MUSSCHER
[20]
HAAGSE BURGEMEESTER BEHANDELT ACTIEVOERDERS VAN
TENTENKAMP HUFTERIG
12 OCTOBER 2012
VLUCHTELINGEN VAN HAAGS TENTENKAMP WEERSTAAN STAATSREPRESSIE
26 SEPTEMBER 2012
(21)
POLITIEOPTREDEN ONTRUIMING TENTENKAMP KOEKAMP
´´”De smeris heeft hier ontzettend hard op ingegrepen. Ik was zelf een van de lockers en zag mensen bij het hoofd gegrepen worden, met veel geweld uit de kluwen verwijderd worden. Veel gillen en schreeuwen en kreten van pijn. Een smeris die op een lockon ging staan en bijna de arm van de locker zou breken, een andere locker zag dat een smeris één van de vluchtelingen in zijn kruis kneep, er werd iemand bijna gekeeld door in zijn strottenhoofd te knijpen, een locker kreeg een knie op haar borstkas van een smeris die zo op haar leunde om een ander eruit te trekken.”
VERSLAG VAN ONTRUIMING TENTENKAMP RECHT OP BESTAAN
(TENTENKAMP KOEKAMP)
TENTENKAMP KOEKAMP ONTRUIMD/UITGEPROCEDEERDE
ASIELZOEKERS NIET MEER ONZICHTBAAR
ASTRID ESSED
17 DECEMBER 2012
[22]
NACHT VAN DE VLUCHTELING
DIENST TERUGKEER EN VERTREK
[23]
”De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) staat voor een transparante en humane werkwijze, met respect voor de vreemdeling. Onze medewerkers werken persoonsgericht en leveren maatwerk. Per individu wordt bekeken wat de mogelijkheden en voorwaarden zijn voor het vertrek. Door persoonlijk contact met de vreemdeling en overleg met de ketenpartners beoordeelt de DT&V-medewerker hoe het vertrek, bij voorkeur zelfstandig, kan worden gerealiseerd.’
DIENST TERUGKEER EN VERTREK
WERKWIJZE
[24]
RIJKSOVERHEID
KAMERBRIEF OVER UITBREIDING VAN DE LOCATIES
PILOT IN BEWARINGSTELLING DOOR DE DIENST
TERUGKEER EN VERTREK
13 MEI 2016
DE BRIEF
ZIE VOOR FILE LINK
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/05/13/tk-uitbreiding-van-de-locaties-pilot-inbewaringstelling-door-de-dienst-terugkeer-en-vertrek
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Datum 13 mei 2016
Onderwerp Uitbreiding van de locaties pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek
Bij brief van 6 oktober 2015 heb ik uw Kamer geïnformeerd over de verlenging van de pilot inbewaringstelling door de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Ook heb ik uw Kamer toegezegd u nader te informeren over de uitbreiding van deze pilot.
De DT&V zal de pilot uitbreiden tot de inbewaringstelling van vreemdelingen die verblijven in asielzoekerscentra en die niet langer rechtmatig in Nederland verblijven.
Deze locaties komen naast de huidige locaties: de vrijheidsbeperkende locatie (VBL) Ter Apel en de gezinslocaties (GL).
Doel van deze verdere uitbreiding is om de inbewaringstelling van deze groep vreemdelingen die al in de caseload van de DT&V zitten ook effectiever en meer efficiënt te laten plaats vinden.
Daarbij benadruk ik dat bewaring het uiterste middel is dat kan worden opgelegd om daadwerkelijk vertrek van de vreemdeling te effectueren.
Om deze uitbreiding van de pilot goed uit te kunnen voeren is aan elf extra regievoerders van de DT&V de bevoegdheid toegekend om de maatregel van inbewaringstelling op te leggen, te wijzigen of op te heffen.
In totaal zijn daarmee veertien regievoerders bevoegd tot het opleggen, wijzigen of opheffen van de bewaringsmaatregel.
De betreffende regievoerders zijn op de Politieacademie opgeleid, zodat zij voor dit onderwerp eenzelfde kennisniveau hebben als de hulpofficier van justitie.
De onafhankelijkheid van de regievoerders is geborgd; de regievoerder die de maatregel oplegt heeft de betreffende vreemdeling namelijk nooit zelf in de caseload gehad.
De daadwerkelijke inbewaringstelling vindt in beginsel plaats op een van de detentiecentra of in de VBL.
Voor gezinnen met minderjarige kinderen geldt dat zij in bewaring worden gesteld op de Gesloten Gezinsvoorziening in Zeist.
Daarmee wordt verder gestalte gegeven aan de toezegging die in het kader van de verbetermaatregelen vreemdelingenketen is gedaan om de politiecel voor vreemdelingen zoveel als mogelijk te beperken.
Met de betrokken ketenpartners, zoals de politie, DV&O en DJI, zijn afspraken gemaakt over de capaciteit en kosten. Voor de politie zorgt de uitbreiding van de pilot ervoor dat zij zich kan richten op andere vreemdelingentaken. De politie blijft wel de inbewaringstelling doen van vreemdelingen die in het toezicht worden aangetroffen.
De pilot loopt tot 1 oktober 2016. Ik zal uw Kamer voor het eind van 2016 informeren over het verloop en of deze werkwijze de vaste zal worden.
 De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
 K.H.D.M. Dijkhoff
[25]
DE NATIONALE OMBUDSMAN
VREEMDELINGENBEWARING
STRAFREGIME OF MAATREGEL OM
UIT TE ZETTEN
AUGUSTUS 2012
[26]
”’Wij willen voorkomen dat zij in een negatieve spiraal terecht komen van een langdurig leven in de illegaliteit’, aldus Rhodia Maas, algemeen directeur van DT&V.”
VOLKSKRANT
DIJKHOFF: UITZETTEN ASIELZOEKERS MOET EFFICIENTER
30 OCTOBER 2015
NEWSPEAK KAN NAUWELIJKS VERBLOEMEN, DAT
UITZETINDUSTRIE OP GRENZEN STUIT
2 NOVEMBER 2015
[27]
”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel.”
…..
…..
ALLEMAAL GEWEIGERD
”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.”
NRC
ZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK EN
PAPIERLOOS
9 JUNI 2015
[28]
”Ook negen anderen uit de Amsterdamse opvang kregen zo’n brief: ze moeten per 1 juli weg en kunnen zich „voor onderdak melden” bij de Dienst Terugkeer en Vertrek in Ter Apel. Deze hele groep is ‘medisch kwetsbaar’, zoals dat in jargon heet. Ze zitten met lichamelijke en vaak ook psychische problemen.”
”Het bed-bad-broodprobleem, de vraag of vreemdelingen zonder verblijfspapieren opvang moeten krijgen, léék opgelost. Het kabinet bedacht vorig jaar een compromis, na de uitspraak van het Europees Comité voor Sociale Rechten dat iedereen in Nederland recht heeft op primaire levensbehoeften, als bed, bad en brood. Elke vreemdeling die zegt „oprecht en aantoonbaar” te willen meewerken aan zijn vertrek krijgt opvang, besloten VVD en PvdA.
Twee van de hoogste bestuursrechters in Nederland keurden dat beleid goed, in november vorig jaar. Zo’n voorwaarde mag de staat inderdaad stellen, zeiden de bestuursrechters van de Raad van State en de Centrale Raad van Beroep, die vooral sociale rechten ‘doet’.
ALLEMAAL GEWEIGERD
”Het klinkt simpel: aantoonbaar en oprecht zeggen dat je wilt meewerken aan je eigen vertrek en dan dus opvang krijgen. Maar dat blijkt anders te liggen. Dit voorjaar meldden 26 cliënten van Pim Fischer, advocaat voor sociaal-economische rechten, zich bij de DT&V in Ter Apel met de vraag om onderdak. Ze werden allemaal geweigerd. De Dienst Terugkeer en Vertrek gebruikt als criterium voor opvang dat er „in zijn algemeenheid zicht op terugkeer” moet zijn.”
NRC
ZE ZITTEN KLEM IN DE OPVANG, ZE ZIJN ZIEK EN
PAPIERLOOS
9 JUNI 2015
[29]
NACHT VAN DE VLUCHTELING/DEELNAME SCHENDERS VLUCHTELINGEN
RECHTEN/BRIEF AAN ORGANISATIE
ASTRID ESSED
17 JUNI 2016
[30]
OVER POLITIEDEPORTATIES VLUCHTELINGEN
´´”Jullie normale dag begint met opstaan, normaal aankleden, ontbijten en naar school of naar je werk gaan.
Maar heb je een idee hoe dat gaat in een gezinslocatie? Weet je dat een ochtend daar begint met de wekker rond 5 uur? Dat mensen niet kunnen slapen omdat ze bang zijn dat het de volgende dag hun buurt is om opgepakt te worden?
Ze slapen in hun kleren voor het geval dat zij het volgende slachtoffer zijn van de razzia.”
…..
……
”Elke ochtend wordt er in een van de gezinslocaties in Nederland een razzia gepleegd. Gezinnen worden gedwongen mee te werken met de politie. Ze worden meegenomen naar de gevangenis in Zeist. Een plek met allemaal prikkeldraad er omheen en waar mensen niet uit mogen komen tot de geplande dag van de uitzetting. ‘
Mary, een bewoonster ¨(als ze nog in Nederland is…..)
21 NOVEMBER 2015/SPEECH OVER LEVEN IN EEN GEZINSLOCATIE
[31]
NACHT VAN DE VLUCHTELING
DIENST TERUGKEER EN VERTREK

Reacties uitgeschakeld voor Nacht van de Vluchteling 2016/Demasque/Reacties op website Nacht van de Vluchteling over Dienst Terugkeer en Vertrek

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.