Leiden neemt afscheid van Zwarte Piet/Reactie op antwoord Gemeenteraadslid Groen Links, die Blackface nog een jaar wil laten meelopen

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, IN 2019/REACTIE OP ANTWOORD GEMEENTERAADSLID GROEN LINKS, DIE
BLACKFACE NOG EEN JAAR MEE LAAT LOPEN
LEZERS!
Daar is de Zwarte Pietenlol weer!
Zoals u weet heb ik naar aanleiding van de anti Zwarte Piet strijd,
zowel de NTR Omroep, de Gemeente Zwolle en de Gemeente Leiden
aangeschreven
Zie brieven, antwoorden op reacties en adhesiebetuiging aan actievoerders
tegen de NTR, die Blackface nog in stand houdt:
De Gemeente Zwolle-u ziult het gelezen hebben- houdt ook nog
halsstarrig vast aan Blackface Zwarte Piet, maar de Gemeente Leiden heeft
besloten, Blackface Zwarte Piet in 2019 eibdelijk uit te bannen uit
de Intocht van Sinterklaas.[1]
Goede ontwikkeling!
Natuurlijk, maar niet goed genoeg!
Want als men toch besluit-terecht, ook al komt het wel laat- Blackface Zwarte
Piet uit te bannen, waarom niet per direct?
Mij dunkt, dat de racistische karikatuur Zwarte Piet al lang
genoeg heeft geopereerd! [2]
Daarom ook heb ik de Gemeenteraadsleden in Leiden en het College
B & W erop aangeschreven en met mij hopelijk velen! [3]
Reacties op anti Zwarte Piet kritiek kunnen niet uitblijven!
Zo ook hier, een antwoord van Groen Links Gemeenteraadslid,
Rembrandt Rowaan.
Zo op het eerste gezicht positief:
Ook hij [Groen Links Leiden] is tegen de [ik citeer hem]
”kwalijke stereotypering” van Zwarte Piet.
Ook hij wil een inclusief Feest ”waar iedereen zich prettig
bij voelt”
MAAR:
IN CAUDA VENENUM [Latijn voor: ”In de staart zit het venijn] [4]

 

Want uit het antwoord blijkt, dat Rowaan er kennelijk vrede mee heeft,
dat er nog een jaar racisme aan het verdwijnen van Zwarte Piet aan
vooraf gaat, omdat ”je er in de samenleving nog veel protest
tegen ziet”
Natuurlijk geen argument, want de meerderheid heeft wel vaker
achter totaal foute zaken gestaan.
In ieder geval:
Ik heb hem van repliek gediend, zoals u kunt lezen.
Zie direct onder het notnapparaat
mijn brief aan de Gemeenteraadsleden
Daaronder het anjtwoord van Rembrandt Rowaan
En daaronder weer mijn reactie op
zijn antwoord
VEEL LEESPLEZIER
BAN BLACKFACE UIT!
Astrid Essed
NOTEN
[1]
LEIDEN NEEMT IN TWEE STAPPEN AFSCHEID VAN ZWARTE PIET
30 MEI 2018
LEIDEN DOET ZWARTE PIET DEFINITIEF IN DE BAN
30 MEI 2018
[2]

AFSCHAFFING ZWARTE PIET EEN MUST/ZWARTE PIET ALS

RACISTISCH FENOMEEN

ASTRID ESSED

19 OCTOBER 2013

https://www.astridessed.nl/afs chaffing-zwarte-piet-een-mustz warte-piet-als-racistisch-feno meen/

[3]

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE

LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN DE GEMENTERAADSLEDEN

VAN D’66

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-de-gemeenteraadsleden-van-d66/

LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE

LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN B & W

ASTRID ESSED

https://www.astridessed.nl/leiden-neemt-afscheid-van-zwarte-piet-maar-blackface-loopt-nog-mee-in-2018-brief-aan-b-w/

[4]
IN CAUDA VENENUM
Het venijn zit in de staart
A
MIJN BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN LEIDEN
”Deze protestbrief is gestuurd naar de Gemeenteraadsleden
van alle partijen in Leiden, behalve 66, de politieke partijen
Groen Links, VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, SP,
Partij Sleutelstad en Christen Unie.
Een vergelijkbare brief is eveneens gestuurd naar College B & W
LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET/MAAR BLACKFACE LOOPT
NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN DE GEMEENTERAADSLEDEN VAN
D’66
ASTRID ESSED
B
ANTWOORD VAN DE HEER R. ROWAAN, GROEN LINKS RAADSLID
LEIDEN, OP MIJN BRIEF MET ALS EIS
BAN BLACKFACE ZWARTE PIET UIT SINTERKLAASINTOCHT
NIET IN 2019, MAAR IN 2018!
Rowaan, Rembrandt <R.Rowaan@gemeenteraadleiden.nl>
To:Astrid Essed
Nov 16 at 10:45 AM

Beste Astrid,

Dank voor de mail. Dit onderwerp gaat ons aan het hart.
Wij vinden Zwarte Piet ook een kwalijk stereotype waarmee we zo snel als mogelijk moeten stoppen. Daarom zijn wij er heel blij mee dat Zwarte Piet in 2019 uit Leiden verdwijnt.
De afbouw van 2 jaar is gekozen in overleg met de partners in de stad. De organisatoren van de intocht kwamen zelf met dit voorstel, het stadsbestuur heeft dit ondersteund. Ook wij kunnen hier achter staan. Het liefste zien we Zwarte Piet per direct vertrekken, maar in de samenleving zie je nog veel protest hiertegen. Zelfs in Zuid-Holland is ongeveer 60% voor het behoud van Zwarte Piet. Leiden loopt als progressieve stad zoveel mogelijk voorop door Zwarte Piet nu versneld uit te faseren. Op die manier houden we de gemoederen hopelijk rustig en kunnen we al snel af van het stereotype.
Met de vrijwilligers van de Sinterklaasintocht willen we er een inclusief feest van maken. Een feest zonder Zwarte Piet, maar met de roetveegpiet, waar iedereen zich prettig bij voelt. Ook willen we dat Sinterklaas vooral cadeau’s komt brengen bij de kinderen die zelf niet zoveel hebben.
Nogmaals dank voor uw mail en betrokkenheid!

Met vriendelijke groet,

Rembrandt Rowaan
Raadslid GroenLinks Leiden
Commissie Onderwijs & Samenleving 
Portefeuille Maatschappelijke Ondersteuning
 
 
C
MIJN REACTIE OP HET ANTWOORD VAN DE HEER R ROWAAN, GROEN LINKS RAADSLID LEIDEN
Astrid Essed

To:Rowaan, Rembrandt

Nov 16 at 1:34 PM
AAN:
GEMEENTERAADSLID GROEN LINKS LEIDEN
DE HEER R, ROWAAN
Onderwerp:
Uw reactie op mijn brief aan de
Gemeenteraadsleden en het College B & W over de Sinterklaas Intocht 2018, waarin
Blackface Zwarte Piet nog meeloopt
Beste Rembrandt Rowaan,
Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijn brief aan uw Groen-Links fractie
in de Gemeenteraad Leiden [alle andere fracties en het College B & W
hebben een brief van gelijke strekking ontvangen], met als eis, niet
in 2019 Blackface Zwarte Piet uit de Sinterklaas Intocht uit te bannen, maar
dit jaar nog, in 2018.
Uw betrokkenheid en positieve anti Zwarte Piet standpunt, dat u duidelijk
ventileert in deze brief siert u, alsmede het plan, Sinterklaas cadeau’s
te laten brengen bij kinderen, die niet zoveel hebben.
Prima, tot zover.
Maar daar eindigt mijn waardering.
Want de rest van uw brief bevestigt helaas mijn eerder geuite aanklacht
tegen de Gemeenteraadsleden/College B & W
”Het is net alsof u zegt:
”Het Zwarte Piet racisme is fout, daarom moet het op
de schop en rekenen we in 2019 met hem af.
Maar een jaar racisme kan nog wel.” [1]

 

Vindt u dat hard klinken?
Ja, soms KLINKT de waarheid hard!
Want in feite is DAT wat er gebeurt!
U wilt duidelijk van Blackface Zwarte Piet af, zoals uit uw
brief blijkt.
PRIMA!
U wilt een inclusief Sinterklaasfeest voor iedereen
PRIMA!
Daaruit blijkt, dat u zich ten volle bewust bent van de racistische
stereotypering en de jaarlijkse pesterijen van zwarte kinderen. [2]
Waarom dan NOG een jaar die racistische Blackface Zwarte Piet.
Deze kwalijk-racistische ”grap” duurt nu al decennialang!
Waarom moeten zwarte kinderen NOG een jaar worden blootgesteld
aan pesterijen?
Omdat de meerderheid in Zuid-Holland en in de rest van de samenleving
nog voor Zwarte Piet is?
Beste Rembrandt Rowaan, dat is dan HUN probleem!
Eens was de meerderheid in Nederland ook voor het behoud
van het toenmalige ”Nederlands Indie”; binnen het Nederlandse
koloniale Rijk.
Was dat een reden om de legitimiteit van de onafhankelijkheid van Indonesie
[die trouwens niet is ”gegeven” maar bevochten] dan maar niet te erkennen?
Kortom, uw argument slaat als een tang op een varken.
EPILOOG”
Meer dan honderd jaar is er sprake van een racistische Blackface
Zwarte Piet, met veel jaarlijks leed voor kinderen en volwassenen.

 

Nog een jaartje wachten met de afschaffing van Blackface, omdat
een meerderheid vasthoudt aan een racistische karikatuur,
is de wereld op zijn kop!
Het is niet aan die meerderheid, die racistische stereotyperingen
in stand wil houden [die volgens sommigen helemaal niet
hoeven te verdwijnen], om te beslissen wanneer Blackface de deur
uitgaat, maar aan degenen, die hier al te lang onder hebben geleden!
BAN BLACKFACE NU!
NIET IN 2019, MAAR IN 2018
Ik heb gezegd.
Het lijkt mij meer dan duidelijk!
Morgen wil ik in Leiden GEEN ENKELE BLACKFACE ZWARTE PIET ZIEN!
Vriendelijke groeten
Astrid Essed
Amsterdam
NOTEN
[1]
”Deze protestbrief is gestuurd naar de Gemeenteraadsleden
van alle partijen in Leiden, behalve 66, de politieke partijen
Groen Links, VVD, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, SP,
Partij Sleutelstad en Christen Unie.
Een vergelijkbare brief is eveneens gestuurd naar College B & W
LEIDEN NEEMT AFSCHEID VAN ZWARTE PIET, MAAR BLACKFACE
LOOPT NOG MEE IN 2018!/BRIEF AAN GEMEENTERAADSLEDEN
VAN D’66
ASTRID ESSED
[2]
ZWARTE PIET ERVARINGEN OUDERS DOET MEDEWERKER VAN KINDEROMBUDSMAN
HUIVEREN
1 APRIL 2016
TROUW
MOEDER HOUDT KINDEREN THUIS BIJ SINTERKLAASFEEST
MET ZWARTE PIETEN
15 NOVEMBER 2017

Die verhalen blijven zich opstapelen. Zwarte mensen die vertelden hoe ze als kind uitgelachen werden in Sinterklaastijd, zwarte kinderen die niet naar school durfden rond die tijd omdat ze voortdurend voor ‘zwarte Piet’ werden uitgemaakt, zwarte kinderen die thuiskwamen en vroegen: ‘mama, ben ik dom? Zwarte Piet is toch ook dom’.

ANTIRACISME OP VIER FRONTEN

PETER STORM

30 APRIL 2015

http://www.ravotr.nl/2015/04/ 30/antiracisme-op-vier- fronten/

Reacties uitgeschakeld voor Leiden neemt afscheid van Zwarte Piet/Reactie op antwoord Gemeenteraadslid Groen Links, die Blackface nog een jaar wil laten meelopen

Opgeslagen onder Divers

Reacties zijn gesloten.