”Laten we kennis en feiten verkiezen boven sentimenten in het Gaza-conflict”/De gevaarlijke misleiding van Jair Stranders, verpakt in schijnredelijkheid

 

”LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN SENTIMENTEN

IN HET GAZA CONFLICT”/DE GEVAARLIJKE MISLEIDING VAN
JAIR STRANDERS, VERPAKT IN SCHIJNREDELIJKHEID
De Volkskrant lijkt steeds meer een vergaarbak te worden voor propaganda
van Israelaanhangers, waarbij de ene zich extremer uitdrukt dan de andere.
Was het artikel van Esther Voet, Directrice van pro Israelclub, het
Cidi [1] pure Cidi propaganda [2], het artikel van Dirk Jan van Baar [3]
was naar Palestijnen toe ronduit racistisch en denigrerend te noemen.
Op het artikel van Voet heb ik de Volkskrant niet aangesproken, omdat
dat, hoe propagandistisch ook, nog een mening verkondigde, maar
op het artikel van Baar wel, omdat hier onversneden denigrerende en
racistische taal werd geuit [4] en dat accepteer ik niet.
Hoewel de Volkskrant recentelijk wel aan ”evenwicht” heeft trachten
te doen, door een uitstekend artikel te publiceren van Jaap Hamburger,
voorzitter van het Israelkritische ”Ander Joods Geluid’ [5]’, is de balans alweer
zoek door het artikel van Jair Stranders, die zich profileert als ”Joodse
Nederlander, die zich verbonden voelt met Israel”
Dat is zijn goed recht natuurlijk, maar wat dat niet is, is zijn
artikel te presenteren met de titel ”Laten we kennis en  feiten verkiezen
boven sentimenten in het Gaza conflict” [6]

Als je pretendeert, kennis en feiten aan te dragen, moet de vlag de lading
ook dekken.
Dat is hier niet het geval.
Ook ademt het op het eerste gezicht een ”redelijkheid” uit,
die de inhoud van het artikel niet waarmaakt.
REDELIJKHEID IS SCHIJNREDELIJKHEID
Stranders is iets slimmer dan de doorsnee pro Israel
verdediger,omdat hij wel degelijk de Israelische
bezetting noemt en veroordeelt, maar tegelijkertijd ook gevaarlijker,
omdat hij
voor de minder in het conflict ingevoerde lezer, die redeneert
vanuit ”waar twee kijven hebben beide schuld”, een genuanceerde
positie lijkt in te nemen.
Die hij in werkelijkheid niet heeft.
Ik citeer
”De jongste geweldsescalatie tussen Israël en Gaza – de zoveelste sinds Hamas in dit zeer kleine en dichtbevolkte stukje aarde aan de macht kwam – is haar vierde week ingegaan en het einde aan de salvo’s raketbeschietingen en hevige bombardementen die veel angst en verderf zaaien lijkt nog niet in zicht.”
…….
……
”Een einde aan dit al decennia voortslepende en ontvlambare conflict is iets waar vele vredelievende Israëliërs, Palestijnen en buitenstaanders natuurlijk op hopen”
….
….
”Wat ook niet helpt: het ongenuanceerd en het niet gehinderd door kennis van zaken partij kiezen in dit complexe conflict. Waar juist de strijdende partijen hun best doen om de publiciteitsoorlog te winnen, is het des te belangrijker dat wij – betrokken wereldburgers, mensen die opkomen voor rechtvaardigheid, de media, joden en moslims in Nederland en de rest wereld die zich verbonden voelt met Israël en Palestina – niet de tegenstellingen vergroten door een eenzijdige voorstelling van zaken te geven.”
Maar dat is nu juist de crux;
Er kan geen ”verbondenheid met Israel en Palestina” tegelijkertijd zijn, 
je kunt  ”raketbeschietingen en hevige bombardementen” niet in een adem noemen en al evenmin de zogenaamde Israelische hardliners en Hamas
op een lijn stellen.
 
Dat is niet alleen misleidend, maar ook niet in overeenstemming met de
feiten en kennis van het conflict.
BEZETTER EN ONDERDRUKTE
 
Israel is 47 jaar bezettende macht[7]  in de Palestijnse gebieden de Westelijke Jordaanoever, Oost Jeruzalem en Gaza [8], een feit, dat Stranders dus ook erkent.
Bezetting is onderdrukking, tirannie en leidt tot ernstige mensenrechtenschendingen, waarvan misdadige uitingen zijn die neo
koloniale militaire strafexpedities, die de jarenlange aanvallen op Gaza zijn . [9]
Tegenover die bezetting staat Palestijnse verzetsgroeperingen als Hamas,
die internationaalrechtelijk gelegitimeerd zijn in militair verzet tegen het
Israelische bezettingsleger. [10]
DAT is een feit.
Dat dat Palestijnse verzet [en heus, lang niet alle raketbeschietingen
komen van Hamas] daarbij ook militaire aanvallen uitvoert op
Israelische burgerdoelen is niet toegestaan volgens het Internationaal
Humanitair Oorlogsrecht [11], maar doet niets af aan het RECHT op
verzet.
Het is dus ongerijmd, wat Stranders sluw in zijn artikel suggereert,
dat het een escalatie van geweld tussen Israelische” hardliners”
en ´´de gewelddadige tak van Hamas´´
Het is een strijd tussen bezetter en onderdrukte en in die strijd
verdient alleen de onderdrukte solidariteit en loyaliteit.
Gotspe heeft Stranders bovendien door ´´raketbeschietingen en hevige bombardementen´´ op een lijn te stellen.
Ten gevolge van die hevige bombardementen zijn op het
moment van schrijven van dit commentaar tenminste 1511 Palestijnen
(waarvan 80 procent burgers) om het leven gekomen, terwijl aan
Israelische zijde drie burgers, waaronder twee Israelische en een
Thaise arbeider. (12)
Natuurlijk, mensen zijn mensen, maar dit slachtofferaantal is
wel heel assymetrisch en dat is een feit, dat Stranders niet noemt.
 
 
TENDENTIEUZE ZINSNEDEN EN WOORDGEBRUIK
 
Een andere kant van de schijnredelijkheid van Stranders
toont zich in zijn tendentieuze woordgebruik.
Zo praat hij over de ´´gewelddadige tak van Hamas´´, ´´verheerlijken van martelaarschap´´, ´´ Hamas, die de bevolking van Gaza in dit conflict gegijzeld houdt´´ en wat dies meer zij.
Ook bagatelliseert hij de Israelische uithongeringsblokkade van Gaza (13)
door te spreken van ´´Ook al heeft Israël na eenzijdige terugtrekking uit Gaza in 2005 een duurzame verbetering van de situatie in Gaza tegengewerkt´´
Ik kan in een dergelijk tendentieus en pro Israel taalgebruik geen
enkele redelijkheid aantreffen, al presenteert Stranders zich wel
als zodanig
´´Gewelddadige tak van Hamas´´ is onzin, want Hamas heeft het recht
tot verzet en de plicht, de Gazaanse bevolking te verdedigen tegen Israel´s
moordcampagnes.
´´Verheerlijken van martelaarschap´´ is niet anders dan het eren
van verzetsstrijders, niet anders dan bij de 4 mei herdenking gebeurt.
Maar omdat het niet-westerlingen betreft, worden hieraan de
belachelijkste kwalificaties verbonden.
Of denkt Stranders soms, dat de Palestijnen het leuk vinden, om
dood te gaan.
Het is Israel, dat het normaal leven onmogelijk maakt.
Niet Hamas, dat zich slechts verdedigt en in een wanhopige
situatie een door Israel vernietigde economie draaiende
probeert te houden.
DAT zijn de feiten.
Bijna onsmakelijk vind ik Stranders volgende opmerking
”Hamas is gebaat bij deze geweldsescalatie die in eerste instantie ten koste gaat van onschuldige Palestijnen.”
Het verdient eigenlijk niet eens een reactie, van zoveel gebrek aan respect
voor het Palestijnse lijden getuigt het.
Deze ”genuanceerde” meneer Stranders doet op stuitende
wijze aan ”blaming the victim”
FEIT
 
Israel start de zoveelste militaire agressieoorlog tegen Gaza,
bombardeert huizen, scholen, ziekenhuizen [14], beschiet ambulances,
ontheemdt duiizenden mensen [15], 1511 doden, van wie 80 procent
burgers, Hamas strijders buitengerechtelijk geexecuteerd en daarbij
is Hamas gebaat?
 
Gotspe, in een woord.
 
COMPLEX CONFLICT?/REDENEERTRUUCJE VAN PRO ISRAELISCHE KANT
 
Pro Israel aanhangers doen vaak voorkomen, dat het Midden-
Oostenconflict ”complex” zou zijn, maar het is niet anders
dan een neo kolonialistisch avontuur (het stichten van een Staat
in het land van een ander volk, aldus het zelfbeschikkingsrecht
met voeten tredend] [16], de daaruit voortgekomen strijd, die
is ontaard in de Israelische bezetting.
 
De oplossing dient dus te beginnen met de beeindiging van
de bezetting, zoals Stranders ook erkent.
 
EPILOOG
 
Dat Stranders ”zich verbonden voelt met Israel” is zijn goed
recht.
Zijn pogingen tot ”nuancering” echter hebben slechts zijn in
wezen pro Israelische standpunten bevestigd, al is hij realist
genoeg om in te zien, dat Israel zijn positie van bezetter
niet ten eeuwigen dage kan vasthouden.
Anders zal de vrede ver te zoeken zijn en zullen Hamas en
andere Palestijnse verzetsorganisaties de strijd voortzetten.
Met solidariteit van iedereen, die kiest voor vrijheid
en tegen onderdrukking.
Astrid Essed
[1]
[2]
”ISRAEL KAN IN DEZE OORLOG NOOIT WINNEN”/
VIJF LEUGENS VAN HET CIDI ONTMASKERD
ASTRID ESSED
 
 
 
[3]
 
VOLKSKRANT
TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD
DIRK JAN VAN BAAR
17 JULI 2014
[4]
”TRAGIEK VAN DE PALESTIJNEN ZIT IN HUN GESTOORDE
ZELFBEELD”/BRIEF AAN DE VOLKSKRANT OVER
RACISTISCH EN DENIGREREND ARTIKEL
ASTRID ESSED
 
 
[5]
 
 
VOLKSKRANT
DE KRITIEKLOZE ADORATIE VAN ISRAEL WERKT
ALS EEN BOEMERANG
31 JULI 2014
 
 
 
[6]
 
VOLKSKRANT
LATEN WE KENNIS EN FEITEN VERKIEZEN BOVEN
SENTIMENTEN IN HET GAZA-CONFLICT
1 AUGUSTUS 2014
 
 
 
[7]
 
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[8]
12. Is Israël nog steeds een bezettende macht na de terugtrekking uit de Gazastrook en is het nog gebonden aan de Vierde Conventie van Genève?
Ja, Israël blijft volgens het internationaal humanitair recht ook na de terugtrekking een bezettende macht . Volgens artikel 42 van de bepalingen van Den Haag van 1907, blijft een gebied bezet wanneer de bezettende macht effectieve controle over het gebied blijft uitoefenen. De test is niet zozeer de militaire controle in het bezette gebied, maar de mogelijkheid om het gebied militair en administratief te controleren.
Bron:
VRAAG EN ANTWOORD
ISRAEL’S TERUGTREKKINGSPLAN UIT DE GAZASTROOK
BRIGITTE HERREMANS
Israel maintains effective control over Gaza, controlling all but one of the crossings into the Gaza Strip, the airspace, territorial waters, telecommunications and the population registry which determines who is allowed to leave or enter Gaza. Therefore, Israel is still considered the occupying power and is responsible for the welfare of the inhabitants in the strip under international humanitarian law.”
 
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORIES
 
´´“Under international law, the test for determining whether an occupation exists is effective control by a hostile army, not the positioning of troops,” Whitson said. “Whether the Israeli army is inside Gaza or redeployed around its periphery and restricting entrance and exit, it remains in control.”
 
HUMAN RIGHTS WATCH
ISRAEL/´´DISENGAGEMENT´´ WILL NOT END GAZA OCCUPATION
 
[9]
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
[10]
Recognizing the imperative need to put an early end to colonial and foreign domination and alien subjugation,

1. Reaffirms the inalienable right of all peoples under colonial rule, foreign domination and alien subjugation to self-determination, freedom and independence in conformity with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant resolutions of the United Nations;”

 
UN GA RESOLUTION 3246
 
 
 
[11]
´´ – Parties to a conflict shall at all times distinguish between the civilian population and combatants in order to

spare civilian population and property. Neither the civilian population as such nor civilian persons shall be the

object of attack. Attacks shall be directed solely against military objectives.´´

Article 7,

BASIC RULES OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW IN ARMED

CONFLICTS

http://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/basic-rules-ihl-311288.htm

[12]

ALAKHBAR/ENGLISH
THE VICTIMS OF GAZA: A LIST OF PALESTINIANS KILLED
IN ISRAEL’S ONGOING ASSAULT
[13]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/OPT
GAZA POWER CRISIS HAS COMPOUNDED
BLOCAKDE’S ASSAULT ON HUMAN DIGNITY
1 DECEMBER 2013
[14]
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
PREVENT FURTHER WAR CRIMES AFTER ISRAELI
GROUND ASSAULT
18 JULY 2014
THE INDEPENDENT
ISRAEL-GAZA CONFLICT: AT LEAST 15 KILLED IN SHELL
ATTACK ON UN SCHOOL DURING SECOND NIGHT OF BOMBARDMENT
30 JULY 2014
AMNESTY INTERNATIONAL
ISRAEL/GAZA
ATTACKS ON MEDICAL FACILITIES AND CIVILIANS
ADD TO WAR CRIME ALLEGATIONS
21 JULY 2014
THE INTERNATIONAL RED CROSS
NO WONDER GAZANS ARE ANGRY. THE RED CROSS CAN’T PROTECT
THEM
25 JULY 2014
[15]
SLACHTOFFERS VAN HET ISRAELISCHE GEWSELD (1)
DODEN, GEWONDEN, ONTHEEMDEN
PETER STORM
 
 
[16]
 
CIVIS MUNDI
ZWEEDSE FOTOGRAAF WINT WORLD PRESS PHOTO 2012
MISDADEN ISRAELISCHE POLITIEK IN BEELD GEBRACHT
ASTRID ESSED
8 MAART 2013
ZIE ONDER
VOORGESCHIEDENIS

Reacties uitgeschakeld voor ”Laten we kennis en feiten verkiezen boven sentimenten in het Gaza-conflict”/De gevaarlijke misleiding van Jair Stranders, verpakt in schijnredelijkheid

Opgeslagen onder Divers

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.